Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những người chơi tích cực và quyết tâm nhất, họ đã giết nhiều người chơi nhất.

Xếp hạng Sát nhân
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giết
1 43Movie KOLENVAL Lord Emperor 56372 Offline
2 TROY -DareD- Blade Master 33324 Online
3 TROY korDL Lord Emperor 32981 Online
4 43Movie KAZANTIP Duel Master 31248 Online
5 43Movie PeugeHka Lord Emperor 29429 Online
6 43Movie Shinigami High Elf 27896 Online
7 - sdfsdfdsfs Elf 27788 Offline
8 43Movie Imbalance High Elf 25848 Offline
9 TROY -Crystal- Blade Master 23334 Online
10 - Violet High Elf 23045 Offline
11 TROY wiglewigle High Elf 21086 Online
12 HARDCORE akorotkih Blade Master 21060 Online
13 - -Osteo- Duel Master 19231 Online
14 TROY INVICTUS Lord Emperor 18891 Offline
15 43Movie lmbalance Grand Master 18062 Offline
16 - gandoN Dark Knight 17661 Offline
17 - Melian Elf 17218 Offline
18 - BlackTea1 Dark Wizard 16537 Offline
19 TROY -LasVegaS- Blade Master 13245 Online
20 43Movie neigrok Blade Master 12812 Offline
21 - name Grand Master 12433 Online
22 TROY GiamDoc Duel Master 12288 Online
23 - ygsdrth Dark Knight 12025 Offline
24 DontCry Duplina High Elf 11883 Offline
25 Flame SPANKWIRE Soul Master 11114 Online
26 - bliksem Blade Knight 10804 Offline
27 43Movie BMWpower Grand Master 10787 Online
28 - 69enjoyer Dark Knight 10673 Offline
29 - crassik High Elf 9012 Offline
30 - SkyMag Grand Master 8356 Online
31 43Movie -Culi- Lord Emperor 8215 Online
32 MaMen KeKhongTen Grand Master 6818 Online
33 DontCry Poseidon Lord Emperor 6634 Online
34 - Sang Magic Gladiator 6592 Offline
35 TROY PhoGiamDoc Blade Master 6449 Online
36 TROY Tomahawk High Elf 6308 Online
37 - XinhGai High Elf 6300 Offline
38 TROY UNCZ Blade Master 6142 Online
39 TROY MrBenGun Lord Emperor 6026 Online
40 43Movie Aenemel Blade Master 5521 Online
41 ViNaTaBa SupperBK Blade Master 5306 Online
42 ENTERNAL zSuperManz Magic Gladiator 5237 Offline
43 - Daretdet Elf 5083 Offline
44 43Movie -Security- Blade Master 5022 Online
45 HARDCORE xLuciferx Grand Master 4989 Online
46 TROY MagicLuZ Grand Master 4893 Online
47 - Corpse High Elf 4836 Online
48 - Biba Muse Elf 4816 Offline
49 MaMen -DWNice- Grand Master 4808 Online
50 TROY ThuKy-O- Grand Master 4736 Online
51 3oonaPK Stibazloo Grand Master 4699 Online
52 - EmUChiuDau Elf 4680 Offline
53 TROY BaoKe Lord Emperor 4632 Online
54 - -Angel- Duel Master 4610 Online
55 TROY Kahex Grand Master 4572 Online
56 43Movie -Sanji- Grand Master 4513 Offline
57 - LasVeGaS Grand Master 4471 Online
58 43Movie -K-A-T- Blade Master 4443 Online
59 TROY SparTa High Elf 4419 Online
60 - Tommy Grand Master 4407 Offline
61 - sklhjasbdg Elf 4327 Offline
62 - 79-EvilGod Grand Master 4290 Online
63 - xaxa Dark Wizard 4287 Offline
64 - 121asaa Dark Knight 4281 Offline
65 TROY FinalGame Grand Master 4151 Online
66 43Movie Nemo High Elf 4139 Offline
67 - VooDoo Magic Gladiator 4052 Offline
68 TROY Pupik Grand Master 4018 Online
69 MaMen Emperorr Duel Master 4004 Online
70 43Movie -Osin- High Elf 3826 Online
71 HISPANIC Cheux Lord Emperor 3684 Online
72 HARDCORE OffendeR Lord Emperor 3666 Online
73 MaMen zNhoxDanhz High Elf 3643 Offline
74 TROY OHuKC Duel Master 3410 Online
75 TheAce Spi4ka Grand Master 3372 Online
76 MaMen Lyrical- Grand Master 3351 Online
77 43Movie MOLOTOK Lord Emperor 3307 Online
78 TROY -CTpaHHuK- Lord Emperor 3038 Online
79 DontCry Smile Grand Master 2951 Online
80 - gdfs Elf 2932 Offline
81 TROY Spynd Grand Master 2902 Online
82 4STR4 KOCMOH4FT Duel Master 2883 Online
83 TROY Mhrrr Duel Master 2877 Online
84 43Movie Borman Grand Master 2870 Online
85 TROY Odal Grand Master 2835 Online
86 TROY oTxoDoS Dark Lord 2717 Online
87 TROY -OnlyMe- Duel Master 2626 Offline
88 Gamers Mujik Soul Master 2475 Online
89 - papirosa Elf 2446 Offline
90 BraTuKu Kicker Duel Master 2444 Online
91 43Movie EternaL Duel Master 2421 Online
92 43Movie KTyJIxy Lord Emperor 2338 Online
93 MaMen -Bum-Bao- Duel Master 2295 Online
94 43Movie Data Duel Master 2270 Online
95 - gfdsgfds Dark Knight 2203 Offline
96 HARDCORE FUNERAL Lord Emperor 1991 Online
97 - Scale Dark Knight 1950 Offline
98 - 132131231 Magic Gladiator 1934 Offline
99 BraTuKu Vomper Grand Master 1855 Online
100 KingTeLv DeLight Grand Master 1801 Online