Xếp hạng
Master Origin Avalon Mega Deus Extreme

Đây là những người chơi tích cực và quyết tâm nhất, họ đã giết nhiều người chơi nhất.

Xếp hạng Sát nhân
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giết
1 KrausE Lord Emperor 45110
2 ZZippO Duel Master 28312
3 MurderINC Grand Master 22450
4 -MoRTReD- Lord Emperor 21235
5 anabolic Blade Master 17489
6 bingo Dark Knight 16888
7 DarkIvan Lord Emperor 15157
8 llGunnerll Lord Emperor 15137
9 Quan-Vu Blade Master 14847
10 Echo Magic Gladiator 14206
11 Strapon High Elf 13772
12 nonJlaBok Duel Master 13659
13 -Maliketh- Lord Emperor 9753
14 BILLY Duel Master 9233
15 CAPSLOCK High Elf 9025
16 -AloooooE- Grand Master 8174
17 Tokyo Grand Master 7776
18 -TopBoy- Lord Emperor 7339
19 scuko Lord Emperor 7183
20 -NDV- Duel Master 7071
21 Kingg Soul Master 6533
22 Theo Grand Master 6075
23 jkjhkjh Dark Knight 5894
24 -Cheloo- Lord Emperor 5811
25 KoKoMi Lord Emperor 5564
26 -ByBLiK- Blade Master 5241
27 Armen Blade Master 5046
28 NLAW Duel Master 4914
29 -Shogun- Blade Master 4056
30 Trigger Blade Master 3603
31 NotBeNamed Soul Master 3240
32 kjghjg Elf 3126
33 -MAN-S0RRY Lord Emperor 2733
34 Leffe Blade Master 2610
35 Eternal Grand Master 2568
36 1231123112 Dark Wizard 2448
37 Gragora Grand Master 2407
38 -Cerebrum- Grand Master 2334
39 Myrto High Elf 2252
40 Scizo Grand Master 2235
41 -MAN-SORRY Grand Master 2147
42 LoApO Soul Master 2111
43 KingKay Lord Emperor 2077
44 egertntrn Elf 2033
45 kjuoerj Dark Lord 2008
46 -PvP- Blade Master 1984
47 RaFFiXx Lord Emperor 1953
48 MoRTReD Duel Master 1933
49 d0k3r0k Blade Master 1838
50 UNDERRATED Lord Emperor 1773
51 LorDMaskeD Dark Lord 1768
52 Lsayros Grand Master 1710
53 JackyChan Blade Master 1701
54 Wind Blade Knight 1660
55 MEPEH Blade Master 1520
56 MANSORY Blade Master 1486
57 -Prophet- Duel Master 1440
58 -Anh2-ADM Blade Master 1386
59 MackoLL Grand Master 1344
60 xGoblin Dark Lord 1295
61 6oCoTa Blade Master 1278
62 Knife Blade Master 1247
63 BadBunny Blade Master 1169
64 -SKY- High Elf 1161
65 xpander Dark Wizard 1124
66 TheKing Grand Master 1106
67 mg005 Magic Gladiator 1100
68 Nopie Lord Emperor 1096
69 TURK High Elf 1069
70 asdgdfg Elf 1025
71 Shroud High Elf 1019
72 -Yuki- Blade Master 1010
73 Dyrdom Soul Master 1006
74 Boned Dark Wizard 998
75 -ManhQuan- Lord Emperor 993
76 -Xenomorph Blade Master 972
77 zohhan Grand Master 951
78 ThaoNeko High Elf 944
79 Wampella Blade Master 933
80 MrDJ Duel Master 928
81 JACKBOT Dark Lord 926
82 123321 Grand Master 905
83 d1m0nix High Elf 885
84 zmeysmail Grand Master 852
85 shashliki Lord Emperor 823
86 -Konfetos Blade Master 768
87 Elisa High Elf 746
88 hasnik Dark Knight 725
89 Victory High Elf 716
90 6i6iVN High Elf 716
91 SaBzErO Blade Master 712
92 Shark4 Lord Emperor 709
93 Maximum Grand Master 707
94 TequiLa Duel Master 663
95 RedBullll Dark Lord 660
96 Gyurza Duel Master 651
97 Beautiful Dark Knight 562
98 Doughnut Lord Emperor 549
99 XXXXX Magic Gladiator 525
100 -mElya Grand Master 509