Xếp hạng

Đây là những người chơi tích cực và quyết tâm nhất, họ đã giết nhiều người chơi nhất.

Xếp hạng Sát nhân
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giết
1 DauTienVN Duel Master 6060
2 MrDrusso Duel Master 5287
3 deadlnside High Elf 4868
4 DeadInside Grand Master 4294
5 floMaster Grand Master 4193
6 deadlnslde Duel Master 3513
7 KrausE Lord Emperor 3362
8 Strapon High Elf 3204
9 Tuch Blade Knight 3154
10 -14KapaT- Lord Emperor 3103
11 thamMyVN Blade Master 2988
12 ConHoVN Grand Master 2807
13 xPODLIVAx Lord Emperor 2786
14 SALAMANCA Lord Emperor 2737
15 topshop Grand Master 2496
16 from Lord Emperor 1770
17 -ZHO- Duel Master 1487
18 LedoKol High Elf 1415
19 ZZippO Duel Master 1388
20 VENOM Duel Master 1284
21 Faai Lord Emperor 1224
22 KhoaiTay High Elf 1123
23 bulea Grand Master 1104
24 mikrolive Duel Master 1062
25 1stVN Grand Master 905
26 SpitFire Duel Master 788
27 Gyurza Duel Master 742
28 NoProblem Grand Master 710
29 Dire Grand Master 709
30 haruko High Elf 682
31 CAPSLOCK High Elf 657
32 GooD Lord Emperor 632
33 scuko Lord Emperor 612
34 sosok Blade Master 605
35 hiatus Blade Master 601
36 Mike Elf 589
37 DropDeaD Lord Emperor 589
38 MGLord Duel Master 536
39 NLAW Duel Master 532
40 -Lobster- Blade Master 504
41 BadBunny Blade Master 494
42 Extreme Blade Master 487
43 GeraMax Duel Master 484
44 zohhan Grand Master 463
45 Imbalance Blade Master 458
46 Cassomi High Elf 450
47 Monarch Grand Master 431
48 MoCbKa Grand Master 431
49 Darke Lord Emperor 411
50 BLADE Duel Master 408
51 Qwizzyx High Elf 390
52 Pluie Grand Master 382
53 wqdqw16156 Dark Lord 355
54 AliGaTor Blade Master 330
55 MegaPiharj Grand Master 319
56 Yukimura Blade Master 309
57 ToxicMom High Elf 309
58 -Avenger- Blade Master 307
59 RacingBoy Lord Emperor 301
60 ConNguaNon Dark Lord 297
61 Agito Lord Emperor 287
62 WORLD Lord Emperor 281
63 Redo Muse Elf 272
64 AbsurD Duel Master 256
65 LoDitVN Magic Gladiator 255
66 Rift Grand Master 253
67 KeksXD Grand Master 251
68 RocknRolla Lord Emperor 246
69 DuraNhoVN High Elf 238
70 Kaido Blade Master 237
71 BilyBamBam Blade Master 227
72 JadeVine Grand Master 221
73 Gandalf Grand Master 216
74 -Death- Lord Emperor 214
75 Drofa High Elf 214
76 NorchiK Lord Emperor 208
77 befxke High Elf 207
78 bangluv High Elf 200
79 GOLDEN Blade Master 197
80 Blue Grand Master 194
81 ObiWan Dark Lord 194
82 TienPro Duel Master 189
83 Hanamichi Lord Emperor 188
84 OkyHb Blade Master 188
85 KoTe Duel Master 186
86 shashliki Dark Lord 181
87 DienTuVN Grand Master 175
88 ViALaGio Lord Emperor 172
89 DoNepta Duel Master 168
90 mgggg Elf 163
91 ChoSuaVN High Elf 163
92 Zhmotik Lord Emperor 160
93 Borz Duel Master 159
94 agemik High Elf 153
95 Silverhead Grand Master 153
96 ShereKhan Grand Master 149
97 tehniQ Blade Master 141
98 nascar Grand Master 141
99 Whites Lord Emperor 139
100 papaNja Grand Master 139