Xếp hạng

Đây là những người chơi tích cực và quyết tâm nhất, họ đã giết nhiều người chơi nhất.

Xếp hạng Sát nhân
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giết
1 TrainElite Dark Lord 22443
2 KrausE Lord Emperor 19083
3 ZZippO Duel Master 12393
4 -14KapaT- Lord Emperor 12127
5 ChienGia Duel Master 9524
6 Strapon High Elf 8946
7 Quan-Vu Blade Master 8761
8 Chu-Du High Elf 8322
9 KeoLV Dark Lord 7814
10 llGunnerll Lord Emperor 7608
11 -GauPi- Duel Master 7376
12 23333 Dark Knight 7309
13 Extreme Blade Master 7042
14 westy Duel Master 6732
15 TopVNVN Elf 6551
16 kamlne Elf 6515
17 12zen Elf 5982
18 BORODA Dark Lord 5924
19 -SKY- High Elf 5886
20 -Duy-ADM Lord Emperor 5407
21 Theo Grand Master 5347
22 BUSHIDOZHO Grand Master 4785
23 ObiWan Lord Emperor 4435
24 NLAW Duel Master 4341
25 BKRi Dark Knight 4122
26 anabolic Blade Master 4097
27 scuko Lord Emperor 3652
28 SALAMANCA Lord Emperor 3451
29 -NDV- Duel Master 3382
30 KhoaiTay High Elf 3334
31 c123 Dark Knight 3241
32 BILLY Duel Master 3139
33 -CAPS- High Elf 3031
34 fdsfsdfsdf Dark Knight 3023
35 Paparazzi Blade Master 3014
36 Abram Lord Emperor 2948
37 -MORBIUS- Grand Master 2944
38 HEYVB Elf 2940
39 MyAnh Grand Master 2890
40 Bandy Duel Master 2639
41 Grazuolea Elf 2629
42 rolfton Blade Master 2569
43 awdawdqwd Dark Knight 2454
44 -F1-ADM Grand Master 2448
45 Mypo4ka Muse Elf 2394
46 Arm1N Duel Master 2350
47 pupik Dark Wizard 2328
48 -SKYBREAK- High Elf 2273
49 nonJlaBok Duel Master 2264
50 Pok4iLlva Magic Gladiator 2235
51 EfHuongDa Muse Elf 2217
52 -ByBLiK- Blade Master 2201
53 Summor Dark Wizard 2145
54 Eternal Grand Master 2109
55 asdwaqd Dark Knight 2077
56 Guild Dark Knight 2008
57 ToxicMom High Elf 1918
58 GooD Lord Emperor 1836
59 KoKoMi Lord Emperor 1827
60 Mambet Grand Master 1818
61 xNightMare Blade Knight 1797
62 Knta Elf 1779
63 NeeVeeR Soul Master 1774
64 rwqrsdf Dark Knight 1732
65 DDDAD Elf 1725
66 -IGWT- Grand Master 1678
67 Monarch Grand Master 1667
68 RolRoy Dark Knight 1663
69 Wind Blade Knight 1660
70 -mElya Grand Master 1609
71 -Anhh-ADM Blade Master 1601
72 12357652 Dark Knight 1483
73 ChupapiVN Lord Emperor 1470
74 kdkdkdk Elf 1435
75 Armen Blade Master 1432
76 Dire Grand Master 1342
77 Swipe Lord Emperor 1282
78 eftbuff Elf 1267
79 MGx34Pro Magic Gladiator 1260
80 MAMASITA Elf 1230
81 AMCTEP Lord Emperor 1213
82 -MAN-SORRY Grand Master 1210
83 KisMyBlooD Dark Knight 1195
84 Steven Duel Master 1187
85 Duzes Grand Master 1169
86 -MoRTReD- Lord Emperor 1159
87 dadadada Elf 1147
88 ggdgdf Dark Knight 1124
89 Magik Duel Master 1093
90 TieuLyTu Duel Master 1086
91 6oCoTa Blade Master 1068
92 BadBunny Blade Master 1056
93 2bFunny Grand Master 1049
94 Quest1 Elf 1023
95 Knife Blade Master 1022
96 Scizo Grand Master 1012
97 CuChuoiDK Dark Knight 999
98 LordVane Dark Lord 998
99 MoRTReD Duel Master 983
100 CheekySM Grand Master 950