Xếp hạng

Đây là những người chơi tích cực và quyết tâm nhất, họ đã giết nhiều người chơi nhất.

Xếp hạng Sát nhân
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giết
1 -Unknown- Grand Master 168408
2 -Gordex- Lord Emperor 98576
3 -Zeus- Lord Emperor 88140
4 Blume Grand Master 79538
5 -YEET- Grand Master 79489
6 Rong Duel Master 77195
7 IVANICH Lord Emperor 74744
8 -Daddy- Grand Master 73304
9 andree Grand Master 71721
10 Berzloy Duel Master 68948
11 -TuMoH- Duel Master 65954
12 Morph Lord Emperor 65537
13 MrPer4ik Duel Master 64871
14 -ShElBi- Lord Emperor 60154
15 -Instinct- Grand Master 59808
16 ancharmy Dark Knight 58872
17 -Gordex-- Lord Emperor 56159
18 Gordex- Lord Emperor 49797
19 Torn Lord Emperor 49047
20 -Deadora- High Elf 46377
21 SMoky Grand Master 46015
22 Hanter Magic Gladiator 45927
23 -ooOps Lord Emperor 42707
24 Sunset Lord Emperor 40940
25 z0lik Grand Master 40424
26 -Wasabi- Blade Master 39950
27 ababbaa Dark Knight 39745
28 -Coffee- High Elf 39633
29 -KuVaLDa- Grand Master 39312
30 Serjio Dark Wizard 39306
31 JorjiK Grand Master 39140
32 inside Duel Master 38785
33 spens1k Duel Master 38322
34 -TukTak- Blade Master 37585
35 Seraphim High Elf 35502
36 Bodhi Duel Master 34280
37 -OkyHb- Lord Emperor 32963
38 mgJoe Duel Master 31610
39 LOkosta Lord Emperor 30964
40 Alpha Grand Master 30905
41 ToreodoR Blade Master 29851
42 -BLACK- Grand Master 29665
43 PsiH Soul Master 28534
44 Breaking Grand Master 28290
45 DaDWdA Soul Master 28230
46 MoonCat High Elf 28110
47 Igorjuha Soul Master 26498
48 Lacrimosa Lord Emperor 26346
49 Inmove High Elf 24802
50 -HannibaL- Lord Emperor 24710
51 BacuJIucK Duel Master 23761
52 SAPFIR Blade Master 23142
53 Gordex High Elf 22653
54 Infernalit Blade Master 22472
55 LancerBK Blade Master 22409
56 -cTpAx- Blade Master 22203
57 _Dest1806 Grand Master 22138
58 CyMMoHeP Lord Emperor 21597
59 theKIDD Lord Emperor 21064
60 GideoN Lord Emperor 20912
61 -Gufi- Grand Master 20824
62 Groom Soul Master 20430
63 Xaxa Grand Master 19878
64 Schnapps Blade Master 19546
65 Quant Lord Emperor 18499
66 -GanT- Lord Emperor 17753
67 -ReDo High Elf 17645
68 Stall0ne High Elf 17016
69 Morgana High Elf 17000
70 kyky Elf 16860
71 aszzzzz Dark Knight 16774
72 Wili Lord Emperor 16439
73 -Xemmi- Lord Emperor 15889
74 MoLb Grand Master 15883
75 Wastern Lord Emperor 15759
76 Potatoes Blade Master 15577
77 Gorrdex Blade Master 15412
78 -Ghost- Blade Master 15203
79 FFarT Blade Master 13632
80 Marshall Blade Master 13258
81 MEPJIuH Grand Master 12873
82 BcnopoJIa Dark Lord 12771
83 -Bap4yH- Lord Emperor 12571
84 -Macrice- Blade Master 12323
85 SkyM Blade Master 12058
86 StallonEE High Elf 12050
87 POLUMRAK Grand Master 11695
88 Warrior Blade Master 11682
89 -AlexCroSs Blade Master 11596
90 Wram Dark Lord 11557
91 WinMaster Grand Master 11023
92 pdismisser Grand Master 10997
93 gradusnik Lord Emperor 10997
94 Skorp Blade Master 10989
95 Strenght Duel Master 10572
96 narcoS Grand Master 10551
97 AlakAzAM Grand Master 10482
98 GraDys Duel Master 10435
99 Deadspace Soul Master 10414
100 OzzZ Duel Master 10335