Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những người chơi tích cực và quyết tâm nhất, họ đã giết nhiều người chơi nhất.

Xếp hạng Sát nhân
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giết
1 RoyaL -Unknown- Grand Master 263945 Online
2 RoyaL Chief Lord Emperor 124508 Offline
3 RoyaL kokoc- High Elf 112215 Online
4 HydrA Morph Lord Emperor 103551 Offline
5 - SkyM Blade Master 102012 Online
6 Sviests Wayne Lord Emperor 92680 Offline
7 Sviests -YEET- Grand Master 92309 Online
8 Sviests -Deadora- High Elf 82287 Online
9 Sviests Mercurial Duel Master 81392 Online
10 RoyaL -Dark- Duel Master 79825 Offline
11 RoyaL andree Grand Master 77541 Online
12 - 4ida Dark Knight 74785 Offline
13 - QuestMG2 Magic Gladiator 67858 Offline
14 HydrA XuTMAN Duel Master 65071 Offline
15 MYMs MEGAS Lord Emperor 61263 Offline
16 Sviests -BOSS- Blade Master 48352 Offline
17 Sviests -ooOps Lord Emperor 47547 Online
18 RoyaL Navier Lord Emperor 44236 Offline
19 HELLO -Bear- Blade Master 43793 Offline
20 WILD LOkosta Lord Emperor 42323 Offline
21 HydrA -OkyHb- Lord Emperor 41891 Offline
22 - -Coffee- High Elf 39691 Offline
23 RoyaL Resshin Lord Emperor 39680 Offline
24 - z0lik Grand Master 39546 Offline
25 WILD Krimskiu Grand Master 36283 Offline
26 GreenD Seraphim High Elf 35584 Offline
27 WILD AlakAzAM Grand Master 33867 Offline
28 - -BLACK- Grand Master 33749 Offline
29 HydrA MoonCat High Elf 31322 Offline
30 Sviests -Bonjour- Grand Master 31318 Offline
31 HELLO pdismisser Grand Master 30816 Offline
32 RoyaL Deutscher Duel Master 30588 Offline
33 - WhatAHell Grand Master 30420 Online
34 RoyaL KillShot High Elf 27977 Offline
35 - Roll Blade Knight 26498 Offline
36 - NightDevil Blade Master 25053 Offline
37 RoyaL -Perfect- Grand Master 24998 Offline
38 EllemenT Shelby Grand Master 24466 Offline
39 - Infernalit Blade Master 23738 Offline
40 HydrA -Ukraina- Grand Master 23692 Online
41 RoyaL -Xo-3ea-uH Blade Master 23414 Online
42 GOLOVA ENIGMA Blade Master 23361 Online
43 HydrA -Soft- Duel Master 23129 Offline
44 Sviests groit Grand Master 22193 Offline
45 Sviests Redundant Lord Emperor 22098 Online
46 - theKIDD Lord Emperor 21316 Offline
47 RoyaL -Ray- Grand Master 20159 Offline
48 RoyaL FATALYTY High Elf 20147 Online
49 Sviests Ever Blade Master 19553 Offline
50 HELLO -RadoMF Duel Master 18605 Online
51 - Inergat Dark Wizard 18499 Offline
52 - -GanT- Lord Emperor 17787 Offline
53 RoyaL gradusnik Lord Emperor 17774 Online
54 Sviests -HannibaL- Lord Emperor 17527 Online
55 - -DoubleTop Lord Emperor 17242 Online
56 MIDNIGHT VoVaSiK Blade Master 17145 Online
57 GreenD Only4Hate Grand Master 16992 Offline
58 RoyaL TomShelby Lord Emperor 16555 Online
59 Sviests tam-tam Lord Emperor 16439 Online
60 - -Gufi- Grand Master 15990 Offline
61 WILD Cappie Lord Emperor 15793 Offline
62 HELLO Quant Lord Emperor 15273 Offline
63 HydrA FFarT Blade Master 15177 Offline
64 MIDNIGHT Warrior Blade Master 14826 Offline
65 Sviests Lebovsky High Elf 14668 Online
66 RoyaL -Witcher- Lord Emperor 14535 Online
67 RoyaL Magnitola High Elf 14533 Offline
68 ZION -Bien- Lord Emperor 13931 Online
69 - -Nacht- Lord Emperor 13152 Offline
70 - oyky Blade Master 13081 Offline
71 BroTherS ZheKoN4iK Lord Emperor 12796 Online
72 HydrA -EST- Lord Emperor 12650 Offline
73 EllemenT BurgerKing Duel Master 12510 Online
74 400lvl -Kingsman- Blade Master 12357 Online
75 - 334433Z Dark Knight 12334 Offline
76 - -Macrice- Blade Master 12325 Offline
77 HydrA Wili Lord Emperor 11859 Online
78 - aye14 Dark Lord 11858 Offline
79 Sviests Sugar High Elf 11811 Offline
80 - 22ssw Dark Lord 11622 Offline
81 HydrA BleDun Grand Master 11411 Offline
82 Huuuh -Bigmama- High Elf 11235 Offline
83 - Doomy Blade Master 11179 Offline
84 - WinMaster Grand Master 11023 Offline
85 - Monaxik Dark Knight 11016 Offline
86 PLAGUE Rong Duel Master 10993 Offline
87 - MsRozvrat High Elf 10839 Offline
88 - BladeMastr Dark Knight 10740 Offline
89 - Outlook Magic Gladiator 10572 Offline
90 ZemLya GraDys Duel Master 10454 Offline
91 Sviests Ramzes666 Grand Master 10451 Offline
92 BOOM Tekila Blade Master 10361 Online
93 - npeLecTb Lord Emperor 10133 Offline
94 - Vindy High Elf 10090 Offline
95 - DoomsLight Duel Master 10048 Offline
96 OkyHari Arow Grand Master 9697 Offline
97 RoyaL Clyde Blade Master 9327 Offline
98 RoyaL Sender Lord Emperor 9078 Offline
99 SOLO Dublicat Duel Master 9021 Online
100 Valhalla masyane4ka Grand Master 8869 Online