Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những người chơi tích cực và quyết tâm nhất, họ đã giết nhiều người chơi nhất.

Xếp hạng Sát nhân
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giết
1 10fps PallacHH Duel Master 54537 Online
2 MU4Life Sleazy Grand Master 44171 Offline
3 MU4Life HoaVinh High Elf 42872 Offline
4 MU4Life BabyShark Lord Emperor 39285 Offline
5 10fps BORODA Lord Emperor 37001 Offline
6 10fps -Mulsanne- High Elf 36873 Offline
7 10fps Faceless Lord Emperor 31328 Offline
8 MU4Life -DenzM- Lord Emperor 29644 Online
9 10fps qBacca Lord Emperor 28836 Online
10 10fps Mirage High Elf 27618 Online
11 MU4Life -Enma- Blade Master 27269 Offline
12 MU4Life -Seven- Duel Master 26231 Offline
13 10fps -BrytaL- Grand Master 24773 Online
14 MU4Life -HaiPhong- Duel Master 24143 Online
15 10fps topovich High Elf 23716 Offline
16 MU4Life IMO-Saric Blade Master 21323 Online
17 MU4Life -Minami- Grand Master 20298 Online
18 MU4Life MrDaniels Lord Emperor 20173 Offline
19 10fps HellsinG Blade Master 19579 Offline
20 10fps xMyPblN Grand Master 18820 Offline
21 10fps GodLike Grand Master 16619 Offline
22 - -McLaren- Lord Emperor 15797 Offline
23 10fps NOsOK Blade Master 14702 Online
24 - Kratos Blade Master 14050 Offline
25 - -IGWT- Blade Master 13606 Offline
26 MU4Life ytTap- Grand Master 13128 Online
27 10fps -Plach- Blade Master 12951 Offline
28 - AnhNhacEm Blade Master 12103 Online
29 10fps -RASKA- Lord Emperor 11952 Online
30 10fps edness Lord Emperor 10402 Online
31 MU4Life RawBlade Blade Master 9911 Offline
32 MU4Life shuter Lord Emperor 9309 Offline
33 MU4Life Charizard Blade Master 8788 Online
34 MU4Life SaNsEy777 Grand Master 8738 Online
35 MU4Life yseraa Grand Master 8686 Online
36 MU4Life makoUS Duel Master 8362 Online
37 - -SuperMg- Duel Master 8297 Offline
38 - SM-OG Grand Master 7321 Offline
39 - -Cry-BaBy- Duel Master 7182 Offline
40 MU4Life Lucky High Elf 7090 Offline
41 10fps NGC3388 High Elf 6981 Online
42 LionKing IMO-Slayer Grand Master 6843 Online
43 10fps iGoTYoU Blade Master 6840 Offline
44 ELITE st1f Blade Master 6769 Online
45 - friend Soul Master 6237 Offline
46 MU4Life RAIZ Blade Master 6198 Online
47 MU4Life TipsyD High Elf 6040 Online
48 10fps -Engels- Blade Master 5984 Offline
49 - TikTak Blade Master 5875 Offline
50 LionKing FostSena Lord Emperor 5803 Offline
51 - -BIBA- High Elf 5785 Offline
52 Diamond zBaoBabie Duel Master 5700 Offline
53 10fps MULTISHOT High Elf 5333 Offline
54 ADDDA Anh2 Blade Master 4955 Offline
55 10fps Impala Lord Emperor 4830 Offline
56 - S1rcamelot Duel Master 4787 Offline
57 - NoobElf High Elf 4777 Offline
58 10fps parti3an Grand Master 4687 Offline
59 MU4Life RiTu Lord Emperor 4612 Offline
60 KING -Man-UTD- Blade Master 4467 Offline
61 10fps starosta Blade Master 4308 Online
62 - Hien-Ho High Elf 4295 Offline
63 - 111121 Elf 4175 Offline
64 - miksta Muse Elf 4145 Online
65 MU4Life HOLDSTRONG Grand Master 4019 Online
66 - Umasou Grand Master 3238 Offline
67 ExGen Borris Grand Master 3155 Offline
68 MU4Life OMEGADL Lord Emperor 3015 Offline
69 - Bently High Elf 2879 Offline
70 MU4Life Renchix Grand Master 2750 Offline
71 Diamond Jeep Blade Master 2664 Offline
72 - RaKe Lord Emperor 2657 Offline
73 - qwedfsss Dark Knight 2634 Offline
74 ELITE -Shu1tUP- Lord Emperor 2572 Online
75 - DKachi Blade Knight 2476 Online
76 10fps baba9ga Grand Master 2411 Online
77 10fps POSTMALONE Blade Master 2389 Online
78 Facebook Artemis High Elf 2249 Online
79 MU4Life Unemployed Duel Master 2234 Online
80 MU4Life Irisu High Elf 2217 Online
81 - Kral Dark Lord 2193 Offline
82 - tripSM Grand Master 2032 Offline
83 MU4Life ChrisHu Lord Emperor 2015 Online
84 - yttap Grand Master 1991 Online
85 - -Porsche- High Elf 1873 Offline
86 - later Duel Master 1854 Offline
87 MU4Life Neformal Lord Emperor 1817 Offline
88 10fps Kenji Blade Master 1791 Offline
89 - Enkss Blade Master 1682 Offline
90 - Tristan Magic Gladiator 1607 Online
91 ELITE MrJinn Blade Master 1604 Offline
92 10fps MrDJ Duel Master 1593 Online
93 - VoDanhHP Lord Emperor 1588 Offline
94 Diamond IS-JingAn Grand Master 1585 Online
95 10fps LanhLung Blade Master 1554 Online
96 Facebook profesor High Elf 1550 Offline
97 Diamond Linux High Elf 1471 Offline
98 - -2Tay-2-Em Lord Emperor 1432 Offline
99 - Zeth Duel Master 1400 Offline
100 - d2dsd Dark Lord 1369 Offline