Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những người chơi tích cực và quyết tâm nhất, họ đã giết nhiều người chơi nhất.

Xếp hạng Sát nhân
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giết
1 GuarD PallacHH Duel Master 45996 Online
2 MU4Life -OG- Lord Emperor 43542 Offline
3 MU4Life HoaVinh High Elf 42783 Offline
4 MU4Life BabyShark Lord Emperor 37837 Offline
5 GuarD -Mulsanne- High Elf 36582 Offline
6 GuarD BORODA Lord Emperor 32221 Online
7 ELITE Faceless Lord Emperor 30644 Offline
8 MU4Life IMO-Slayer Grand Master 28001 Offline
9 MU4Life NooBody Blade Master 26038 Offline
10 GuarD -BrytaL- Grand Master 24365 Offline
11 GuarD topovich High Elf 23590 Offline
12 - LeCapitan Grand Master 23216 Online
13 MU4Life -Seven- Duel Master 21784 Offline
14 GuarD Mirage High Elf 20550 Online
15 MU4Life -Minami- Grand Master 19845 Offline
16 - iGoTYoU Blade Master 19001 Offline
17 HOTDOG -HaiPhong- Duel Master 17358 Offline
18 - goddmg Magic Gladiator 16347 Offline
19 MU4Life -McLaren- Lord Emperor 15791 Offline
20 MU4Life IMO-Saric Blade Master 15418 Online
21 MU4Life MrDaniels Lord Emperor 15108 Offline
22 - NoobBK Blade Master 14379 Offline
23 GuarD HellsinG Blade Master 14008 Online
24 - tatiana Elf 13953 Offline
25 - ImSorry Blade Master 13557 Offline
26 GuarD NOsOK Grand Master 13060 Offline
27 GuarD Striker Grand Master 12495 Offline
28 - tukyy Magic Gladiator 11672 Offline
29 - -OniMoa- Grand Master 11431 Offline
30 HOTDOG Carnage Blade Master 11060 Offline
31 GuarD -ALLARMO- Blade Master 10052 Offline
32 HOTDOG Rainbow Grand Master 9700 Offline
33 MU4Life RawBlade Blade Master 9308 Online
34 MU4Life shuter Lord Emperor 9259 Offline
35 GuarD -RASKA- Lord Emperor 8956 Online
36 - -SuperMg- Duel Master 8291 Offline
37 GuarD edness Lord Emperor 7859 Online
38 MU4Life Neformal Lord Emperor 7843 Online
39 - scRewy Dark Lord 7462 Online
40 - SM-OG Grand Master 7321 Offline
41 MU4Life makoUS Duel Master 6941 Online
42 MU4Life 18A-HQV Lord Emperor 6909 Online
43 GuarD GOLDBERG Duel Master 6559 Offline
44 MU4Life RiTuBigWig Lord Emperor 6379 Offline
45 LionKing HEISENBERG Grand Master 6299 Online
46 SCREAM -PyCCaK- Blade Master 6098 Offline
47 MU4Life yseraa Grand Master 5791 Online
48 - -Tomato- Blade Master 5790 Offline
49 Diamond zBaoBabie Duel Master 5700 Offline
50 Mu2Life LanhLung Blade Master 5678 Online
51 GuarD NGC3388 High Elf 5356 Online
52 MU4Life Sleazy Grand Master 5211 Online
53 MU4Life edzayo Grand Master 5193 Online
54 GuarD -Engels- Blade Master 5149 Offline
55 MU4Life CHemp1k Lord Emperor 5035 Offline
56 ADDDA Anh2 Blade Master 4955 Offline
57 GuarD -Hami- Grand Master 4841 Online
58 MU4Life RAIZ Blade Master 4824 Online
59 GuarD NoobElf High Elf 4769 Offline
60 - Nexus Muse Elf 4733 Offline
61 GuarD S1rcamelot Duel Master 4730 Offline
62 Mu2Life RiTu Lord Emperor 4607 Offline
63 GuarD Impala Lord Emperor 4362 Online
64 - iNewbie Dark Wizard 4176 Offline
65 VUITHoi lololol Soul Master 4173 Offline
66 - Auberon Blade Master 4059 Offline
67 - Zombie Lord Emperor 4057 Online
68 GuarD parti3an Grand Master 4015 Online
69 HePAKu -CAPS- High Elf 3858 Offline
70 MU4Life HOLDSTRONG Grand Master 3371 Online
71 MU4Life BpyH Duel Master 3091 Online
72 MU4Life TipsyD High Elf 2998 Offline
73 - SaNsEy777 Grand Master 2911 Online
74 GuarD Bently High Elf 2878 Offline
75 ELITE st1f Blade Master 2843 Online
76 - Renchix Grand Master 2693 Online
77 Diamond Jeep Blade Master 2664 Offline
78 GuarD RaKe Lord Emperor 2653 Offline
79 - qwedfsss Dark Knight 2634 Offline
80 - sdsdweds Dark Knight 2469 Offline
81 Emper DKachi Blade Knight 2455 Offline
82 - GT-R Lord Emperor 2191 Online
83 GuarD starosta Blade Master 2120 Online
84 MU4Life salaga Blade Master 2110 Online
85 MU4Life Irisu High Elf 2106 Offline
86 - uMXOTEn Lord Emperor 2086 Offline
87 Sharks tripSM Grand Master 2001 Offline
88 MU4Life -Porsche- High Elf 1871 Offline
89 Mu2Life yttap Grand Master 1815 Online
90 GuarD TeachTesT Grand Master 1729 Online
91 MU4Life Kenji Blade Master 1712 Offline
92 MU4Life Unemployed Duel Master 1658 Online
93 - Artemis High Elf 1651 Online
94 Diamond IS-JingAn Grand Master 1585 Offline
95 - VoDanhHP Lord Emperor 1579 Offline
96 Mu2Life Enkss Blade Master 1578 Online
97 - Alpha Lord Emperor 1502 Offline
98 MU4Life Lucky High Elf 1497 Online
99 Diamond Linux High Elf 1471 Offline
100 - TieuYenMy Elf 1445 Offline