Xếp hạng
Master Origin Avalon Mega Deus Extreme

Đây là những người chơi tích cực và quyết tâm nhất, họ đã giết nhiều người chơi nhất.

Xếp hạng Sát nhân
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giết
1 Wanheada Duel Master 21800
2 Beasty Grand Master 17265
3 79EvilGod Duel Master 15958
4 Daddy Duel Master 15386
5 Koostiso Grand Master 10985
6 -Reload- Lord Emperor 10647
7 Anem Grand Master 9960
8 14KapaT Duel Master 8879
9 Insomnia Grand Master 8484
10 Winckler Duel Master 7457
11 PallacHH Lord Emperor 7440
12 Speechless Lord Emperor 7307
13 -BOSS- Lord Emperor 6380
14 -McLaren- Lord Emperor 6220
15 qweqweq Elf 5663
16 vasyamba Elf 5388
17 BlessArena Grand Master 5347
18 -Bernice- Blade Master 5317
19 Andryz Duel Master 5130
20 StriKe Grand Master 5037
21 -sUperRich Grand Master 4994
22 -14KapaT- Lord Emperor 4912
23 XxAresxX Blade Master 4239
24 DiCaprio Duel Master 4132
25 Piano Grand Master 3997
26 tuky Duel Master 3542
27 Alpha Lord Emperor 3242
28 Atlantida High Elf 3226
29 NhatRi Grand Master 3163
30 cosco Grand Master 3149
31 Got1ks Grand Master 3054
32 MadderSky Lord Emperor 2993
33 qBacca Lord Emperor 2874
34 -BIBA- High Elf 2815
35 Fiona Elf 2779
36 GauCon Dark Knight 2646
37 TrumKS Lord Emperor 2578
38 -CAPS- High Elf 2529
39 qwerty Grand Master 2505
40 LanhLung Blade Master 2458
41 lggwpl Lord Emperor 2391
42 XaCuTaoRa Grand Master 2281
43 burN1ng Grand Master 1934
44 KPacoTka High Elf 1912
45 MyBad Lord Emperor 1863
46 AveDeimos Grand Master 1841
47 IS-JingAn Grand Master 1773
48 GOLDEN Blade Master 1763
49 zBaoBabie Duel Master 1700
50 PRAPOR Blade Master 1668
51 Tommy Grand Master 1652
52 -Porsche- High Elf 1651
53 18A-HQV Lord Emperor 1580
54 TurnBM Blade Master 1548
55 Banker Dark Lord 1547
56 Haze Duel Master 1534
57 -sUperbUff High Elf 1519
58 Striker Grand Master 1498
59 ZZZTTTZZZ Grand Master 1494
60 IS-Mafia Duel Master 1482
61 Trader2000 Dark Lord 1437
62 Red14 Soul Master 1388
63 Seth Grand Master 1386
64 PLAYBOY Lord Emperor 1338
65 444444444 Dark Knight 1323
66 Extreme Blade Master 1322
67 Cancel Grand Master 1320
68 cheekyboi Dark Wizard 1294
69 -W12- Blade Master 1288
70 -PyCCaK- Blade Master 1286
71 Goodge Grand Master 1236
72 MG78 Duel Master 1205
73 Ducati01 Grand Master 1159
74 ISChicken High Elf 1147
75 repressed Duel Master 1138
76 Makelove Blade Master 1127
77 Athir Duel Master 1037
78 LTDA Grand Master 1022
79 FranKy Grand Master 1000
80 RaKe Lord Emperor 967
81 Venus High Elf 958
82 DDDAA Elf 939
83 HellsinG Blade Master 930
84 Spi4ka Blade Master 899
85 Rampage Duel Master 830
86 Mirana Lord Emperor 830
87 NoobBK Blade Master 786
88 NOsOK Grand Master 774
89 FostSena Lord Emperor 773
90 SmellyWind Grand Master 729
91 FURIA High Elf 689
92 Doutei Grand Master 678
93 xGcash Duel Master 650
94 BORODA Blade Master 647
95 TruongCon Magic Gladiator 633
96 ASas Elf 632
97 any0 Dark Lord 627
98 4yBa4ek Grand Master 605
99 -OneChaPs- Blade Master 603
100 Cortez Duel Master 598