Xếp hạng

Đây là những người chơi tích cực và quyết tâm nhất, họ đã giết nhiều người chơi nhất.

Xếp hạng Sát nhân
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giết
1 -200 Lord Emperor 81934
2 -Invoker- Grand Master 60867
3 -bundz- Duel Master 58709
4 KrasiteL Grand Master 57268
5 SpeedWagon Lord Emperor 57150
6 Dominator Lord Emperor 56448
7 -Lucifer- Lord Emperor 56409
8 xGiancOx Lord Emperor 54752
9 OKEFINE High Elf 50297
10 -Stinger Duel Master 47453
11 COONF Grand Master 37842
12 Unforgiven Soul Master 37228
13 America High Elf 35922
14 HUGE Blade Master 35748
15 NebulaX High Elf 34943
16 -OMG-WTF- Lord Emperor 33380
17 Phanmond High Elf 33345
18 -Hercules- Blade Master 33240
19 DarkSpirit High Elf 29405
20 Game4Funny Blade Master 26992
21 -YEET- Grand Master 26732
22 CarDan Lord Emperor 24799
23 -VoldeMort Duel Master 24775
24 Whisper Lord Emperor 24048
25 StyleOfMe Lord Emperor 23584
26 ReDLaDY High Elf 23368
27 YakuzaELF High Elf 22449
28 Freaky High Elf 22280
29 -SpaceX- Blade Master 21910
30 TripleXXX Lord Emperor 21604
31 -G1N- Duel Master 20626
32 Momonga Duel Master 20515
33 -RaZeR- Lord Emperor 19869
34 Skylan Blade Master 19809
35 Kilerx23 Grand Master 18700
36 Hyperaktiv Lord Emperor 18649
37 Korky Blade Master 18351
38 -Zippy Lord Emperor 18300
39 vsALL High Elf 18143
40 MilkyWay High Elf 17332
41 -AndersoN- Grand Master 17213
42 -MOFs- Lord Emperor 17189
43 BlueCat Grand Master 17098
44 Zephyrus Grand Master 17083
45 manymy High Elf 16900
46 H4Anh Duel Master 16277
47 waedqw Dark Knight 16090
48 Whizer Blade Master 15843
49 Unemployed Duel Master 15721
50 DLAka2020 Lord Emperor 15648
51 -Game4Fun- Grand Master 15493
52 -HateMost- Blade Master 15329
53 Sense Lord Emperor 14951
54 Quester3 Dark Lord 14390
55 BladOzito Grand Master 14060
56 BaMBuCHaa Soul Master 13976
57 Sinks Grand Master 13497
58 -FakeLove- High Elf 13345
59 PremiaL Blade Master 13185
60 -Violet- Duel Master 13151
61 -Saric Duel Master 13007
62 K9Panda Blade Master 12669
63 -colobok- High Elf 12641
64 Th4tS4uD0i Grand Master 12591
65 -ShocK- Grand Master 12111
66 Jisin Blade Master 11787
67 Ever Lord Emperor 11686
68 -CHICKEN- Duel Master 11527
69 Cosmic High Elf 11522
70 -MR-X- Blade Master 11510
71 -BillyM- Blade Master 11225
72 -Mavis- Grand Master 11207
73 SDDD Elf 10802
74 -Aluf- Lord Emperor 10566
75 Swandive Blade Master 10446
76 EnInc Grand Master 10164
77 AAIMGIAA Magic Gladiator 9504
78 0332323 Elf 9333
79 Tuch High Elf 9166
80 DLAK2020 Dark Lord 9148
81 BUXO Blade Master 9148
82 TriGemVN Grand Master 8975
83 -iSM- Grand Master 8938
84 EternaL Lord Emperor 8719
85 WaNsOn Lord Emperor 8529
86 MiEF High Elf 8266
87 Zephyros Grand Master 8204
88 KimoChi- Lord Emperor 8198
89 Yukimura Grand Master 8139
90 iphone5s Blade Master 8102
91 ChamTuuKa Lord Emperor 7939
92 7eleven High Elf 7883
93 Co0L Soul Master 7861
94 PG-13 Duel Master 7814
95 Inquzitor Blade Master 7730
96 zBadBoyz Blade Master 7477
97 --Sylver-- Duel Master 7436
98 BiG-Munk Grand Master 7430
99 KpacuBo Blade Master 7309
100 -MrPakHjp Grand Master 7136