Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những người chơi tích cực và quyết tâm nhất, họ đã giết nhiều người chơi nhất.

Xếp hạng Sát nhân
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giết
1 ZurkaS pinq Duel Master 10072 Online
2 Blank cosco Duel Master 6835 Offline
3 ZurkaS Beasty Grand Master 6707 Online
4 ZurkaS XaCaH2007 Grand Master 6383 Online
5 Blank SmSely Grand Master 6050 Online
6 ZurkaS Sky7 Lord Emperor 5843 Offline
7 meow KAZINO Duel Master 5767 Online
8 - ROFL Grand Master 5134 Online
9 ZurkaS abc123 Grand Master 4752 Online
10 meow Helldiver Lord Emperor 3526 Online
11 Flash DarthVader High Elf 3292 Online
12 meow DeadInside Grand Master 3159 Offline
13 meow DissonanSe Grand Master 3104 Online
14 Blank Packman Duel Master 2823 Online
15 ZurkaS tuky Duel Master 2817 Online
16 ZurkaS Smolder Lord Emperor 2770 Online
17 - Wicked Grand Master 2360 Offline
18 MaMen Arthur Grand Master 2260 Online
19 M1RAGE Ninja Grand Master 1952 Offline
20 Blank Kicker Grand Master 1799 Offline
21 meow versusALL Grand Master 1759 Online
22 meow -Father- Lord Emperor 1572 Online
23 INFINITY ZhurekK Grand Master 1556 Online
24 Black Beelzebub Grand Master 1531 Offline
25 M1RAGE Veser High Elf 1429 Online
26 M1RAGE DeathSoul Duel Master 1414 Offline
27 Blank pewpew Grand Master 1303 Online
28 OLDNORDS p1mple Blade Master 1215 Offline
29 ZurkaS -Beasty- Blade Master 1187 Online
30 meow ShreddeR Grand Master 1187 Online
31 - MOKANTAXI Magic Gladiator 1176 Offline
32 ZurkaS KPacoTka High Elf 1169 Offline
33 ZurkaS Doutei Grand Master 1167 Online
34 - woeful High Elf 1062 Offline
35 ZurkaS HomeLess High Elf 1027 Online
36 - RabbitDo Duel Master 1021 Offline
37 ZurkaS Kiwi Lord Emperor 960 Online
38 Blank DiamonD Grand Master 904 Online
39 Blank ValidName Grand Master 896 Online
40 meow BKBK Blade Master 892 Offline
41 ZurkaS GelDlaDywa Blade Master 891 Online
42 meow Itsmytime Blade Master 851 Online
43 Blank -Miracle- High Elf 829 Online
44 DenLADon GSM512 Duel Master 809 Online
45 ZurkaS Shinobi Blade Master 789 Online
46 ZurkaS MrFuho Blade Master 742 Online
47 meow SplinteR Duel Master 723 Online
48 Blank -SRT8- Blade Master 700 Offline
49 CityBoy Tommy Blade Master 683 Online
50 meow FanatikMG Duel Master 680 Online
51 Blank KhanhVu Blade Master 679 Online
52 M1RAGE Goodge Duel Master 671 Online
53 ZurkaS Hanis Duel Master 622 Online
54 meow Zipers Grand Master 622 Offline
55 M1RAGE Pupik Grand Master 616 Online
56 Blank sharaeba Blade Knight 604 Offline
57 ZurkaS Broxah Lord Emperor 588 Offline
58 Black Rabbit High Elf 570 Online
59 M1RAGE KnighT Blade Master 565 Offline
60 meow TEKKEN Lord Emperor 564 Offline
61 meow MACARENA High Elf 558 Online
62 - HellCat High Elf 549 Online
63 meow RamzeS Lord Emperor 543 Online
64 meow g0df1re Lord Emperor 542 Offline
65 - CEOMUBLESS Magic Gladiator 499 Offline
66 - DWizard Grand Master 484 Online
67 CityBoy FangXongTe Grand Master 457 Online
68 Blank jaVa Grand Master 456 Offline
69 MOUSAKAS ATREXA High Elf 454 Offline
70 Unsolved LasVegaS Duel Master 434 Online
71 Blank Tachpad Blade Master 431 Offline
72 Blank APTBNORAQs High Elf 421 Offline
73 CityBoy MGzALTxF4 Duel Master 411 Online
74 Blank micoZ Blade Master 408 Offline
75 Sharks Scatter Grand Master 407 Online
76 DenLADon LordofRing Lord Emperor 402 Offline
77 ZurkaS lOwl High Elf 398 Offline
78 meow Awanxy Lord Emperor 394 Offline
79 M1RAGE N9KT Grand Master 378 Online
80 meow BulleT Lord Emperor 374 Offline
81 meow Jewel High Elf 373 Online
82 Requiem BigBoy Duel Master 363 Online
83 DOEDAEM BUDKA Blade Master 350 Offline
84 DenLADon ThaiMG Duel Master 348 Online
85 - 123123az Elf 333 Offline
86 FOREVER OMNIMAN Duel Master 325 Offline
87 - Rainy Duel Master 315 Offline
88 DOEDAEM PRAPOR Grand Master 312 Offline
89 BRAZZERS Pikachu Magic Gladiator 309 Offline
90 M1RAGE Shogun Blade Master 306 Online
91 BRAZZERS Gengar Duel Master 298 Offline
92 ZurkaS GhostRider Lord Emperor 295 Online
93 - Fitjurmom Magic Gladiator 290 Offline
94 meow deLight Blade Master 288 Online
95 meow SteelEggs Duel Master 285 Offline
96 Blank Destr Duel Master 282 Online
97 meow RaKe High Elf 280 Online
98 Buscu Yamato Duel Master 262 Online
99 - OTMOPO3OK Grand Master 261 Offline
100 ZurkaS TURK Grand Master 260 Offline