Xếp hạng

Đây là những người chơi tích cực và quyết tâm nhất, họ đã giết nhiều người chơi nhất.

Xếp hạng Sát nhân
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giết
1 -OG- Duel Master 43689
2 EVRO Lord Emperor 28008
3 Dead Dark Lord 24944
4 Mack Lord Emperor 19387
5 MangusT Lord Emperor 18918
6 method Grand Master 17520
7 1stVN-Cave High Elf 14392
8 ava7anche Grand Master 14335
9 -50Cent- Grand Master 13588
10 DareD Lord Emperor 12550
11 -Sumy- High Elf 12290
12 Berzloy Lord Emperor 11669
13 AutoHotKey High Elf 10442
14 -GoD- Grand Master 10424
15 1stVN-TP Duel Master 10303
16 MrPer4ik Duel Master 10223
17 Psycho Blade Master 10122
18 dudis Grand Master 10058
19 BEND-OVER Lord Emperor 9950
20 FourTwenny Duel Master 9864
21 MON5TER Blade Master 9554
22 -Irina- High Elf 9544
23 BLONDINOV Grand Master 9212
24 SSSRank Lord Emperor 9050
25 Illkypa High Elf 8647
26 VanBuuren Blade Master 8542
27 AMCDollar Blade Master 8252
28 -THREAT- Duel Master 7988
29 -Kain Duel Master 7787
30 KimYoungUn High Elf 7636
31 -Aluf- Lord Emperor 7203
32 -Mirea- Lord Emperor 6524
33 Haze Lord Emperor 6503
34 RedDog-Kig Duel Master 6483
35 Fokys Grand Master 6446
36 HaLongView Duel Master 6327
37 IAMGI Lord Emperor 6168
38 1StVN-113 Blade Master 6165
39 BlackBK Blade Master 5961
40 makelove Blade Master 5704
41 Spawn Grand Master 5665
42 ThereGirl Muse Elf 5509
43 JingAn Grand Master 5488
44 WkeT Lord Emperor 5277
45 123333 Dark Lord 5223
46 ReDLaDY High Elf 5194
47 CCCCCCCCCC Elf 5175
48 SAM-2 Blade Master 5157
49 PEASANT Duel Master 4753
50 tupoj Dark Lord 4720
51 kirillhpdr Elf 4579
52 Summit Lord Emperor 4393
53 StreamOFF Lord Emperor 4372
54 YAMAKASl Dark Lord 4284
55 CryBaby Grand Master 4244
56 1stVN-iiii High Elf 4073
57 BK-TOM Blade Master 3959
58 PSIHO Lord Emperor 3938
59 Tphao High Elf 3853
60 -BeTePoK- Blade Master 3762
61 uuuehxg Dark Lord 3704
62 ControL Lord Emperor 3661
63 LATVIA Lord Emperor 3572
64 OneShot Blade Master 3540
65 Cucac Muse Elf 3461
66 KolGan Duel Master 3411
67 -Crazy- Blade Master 3391
68 iKing Magic Gladiator 3382
69 Force Blade Master 3331
70 Consentes Blade Master 3249
71 -LasVegaS- Grand Master 3199
72 PikaPika Blade Master 3100
73 VNSmilee Grand Master 3083
74 Qopdiva High Elf 2962
75 Stalevar Lord Emperor 2863
76 LORDEX Lord Emperor 2859
77 Erebus Lord Emperor 2833
78 XePdAs Duel Master 2820
79 GOLDEN Blade Master 2815
80 zenn Dark Knight 2608
81 Tribunal Lord Emperor 2602
82 -Andrei- Grand Master 2332
83 -RusseL- Grand Master 2262
84 PHaNToR Grand Master 2237
85 -BV- Grand Master 2233
86 MidilackY Grand Master 2154
87 TePPoPuCT Grand Master 2151
88 GodAres Duel Master 2130
89 Axit Duel Master 2102
90 -3AKOH- Grand Master 2060
91 KuLaK Duel Master 2054
92 BlizcranK High Elf 1965
93 GriMSoN Duel Master 1843
94 Smerch Duel Master 1841
95 -KrausE- Duel Master 1792
96 KissMeDead Blade Master 1753
97 -Lukantiel Grand Master 1700
98 SASHABELIY Dark Knight 1679
99 -DesiGn- Grand Master 1632
100 1stVN-Ri Lord Emperor 1619