Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những người chơi tích cực và quyết tâm nhất, họ đã giết nhiều người chơi nhất.

Xếp hạng Sát nhân
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giết
1 Reunion -EpiL- Blade Master 166524 Offline
2 BLESSED -Leader- Lord Emperor 159301 Offline
3 NoStress UniqueBK Blade Master 112759 Online
4 Reunion -Hex- Lord Emperor 107337 Offline
5 Alliance Promitei Grand Master 100592 Offline
6 Alliance -KOMATOZ- Blade Master 100395 Offline
7 Reunion -Gibon- Lord Emperor 92486 Offline
8 - V1NS Grand Master 88452 Offline
9 - -Sp1RT06- Blade Master 84914 Offline
10 eXodus Suicide Blade Master 82151 Offline
11 BLESSED -Revolver- High Elf 80721 Online
12 Reunion -Breaker- Blade Master 79594 Offline
13 Reunion -Compadre- Grand Master 79211 Offline
14 - AltSM Grand Master 73362 Offline
15 - frozen Blade Master 67620 Online
16 - --FiFTA-- High Elf 64982 Offline
17 NoxY -MangusT- Grand Master 64706 Online
18 Alliance PROTON Grand Master 62444 Offline
19 - ingiz Grand Master 61944 Offline
20 Reunion Mult9wka Grand Master 61317 Offline
21 - Soccker Soul Master 59240 Offline
22 - -Damien- Grand Master 57262 Offline
23 Reunion FlxIK High Elf 47518 Offline
24 RusRiga -Crypto- Blade Master 47488 Offline
25 - Hrendolf Lord Emperor 46810 Offline
26 Reunion -Bchar- Blade Master 46248 Offline
27 RusRiga CyberFire Duel Master 45983 Online
28 - -HE- High Elf 45743 Offline
29 Alliance TribiT Blade Master 45398 Offline
30 - -frozen- Grand Master 44709 Online
31 Alliance -Kadorr- Blade Master 43675 Offline
32 Alliance -BpeguHa- Duel Master 43211 Offline
33 BLESSED ninja01 Duel Master 41760 Online
34 - Kengyry Duel Master 40175 Offline
35 e6o6o nogoHok Blade Master 39403 Offline
36 - ImMPeRaToR Blade Master 39227 Offline
37 - BpegHyJI9 Duel Master 38312 Offline
38 Reunion -QWE- Blade Master 37718 Offline
39 BLESSED -Marko- Blade Master 36775 Offline
40 Alliance danidy Blade Master 34838 Offline
41 - --StRiKe-- High Elf 33889 Offline
42 - -ToshiBa- Duel Master 32587 Offline
43 Reunion -Cobra- High Elf 31466 Online
44 FREEDOM NIKOLAS23 Grand Master 30595 Offline
45 Reunion NATURINO Grand Master 29316 Online
46 Reunion --ErroR-- Duel Master 28977 Online
47 Reunion -FORPOST- Lord Emperor 28598 Offline
48 e6o6o sieraSM Grand Master 28581 Offline
49 KUCJIUJ -LABRADOR- Duel Master 28316 Online
50 Reunion DYOR Blade Master 26533 Offline
51 - I7aHga Duel Master 26529 Offline
52 - KOPIL Grand Master 25910 Online
53 - UnhoIysoul Duel Master 25567 Offline
54 - _Inf1233 Soul Master 25128 Offline
55 Reunion -Mint- High Elf 23995 Online
56 - BaJleT Grand Master 23316 Offline
57 - npoBokaTop Lord Emperor 22986 Offline
58 RoyaI -Preacher- Duel Master 22605 Offline
59 Reunion MyJI Duel Master 22257 Online
60 Alliance L0Rdddd Lord Emperor 21001 Offline
61 - PIKICA Grand Master 20720 Offline
62 DarkClan -aeIius- Grand Master 20574 Offline
63 Peace -NFT- Lord Emperor 20471 Online
64 Alliance XO8888 Lord Emperor 20194 Offline
65 - Sirr Duel Master 19990 Offline
66 - Chris35 Duel Master 19929 Offline
67 eXodus GIVATI Lord Emperor 19583 Offline
68 - TeaR-BuNnY Grand Master 19414 Online
69 Reunion -C-C-C-P- Lord Emperor 19211 Offline
70 Reunion anto Lord Emperor 19118 Offline
71 Alliance -Nazgul- Lord Emperor 18850 Offline
72 - ToJIcT9K Blade Master 18078 Offline
73 - gray Blade Master 18025 Offline
74 CrazyGM --ALF-- Blade Master 17955 Offline
75 - -Lady- High Elf 17934 Offline
76 BLESSED -Priest- Duel Master 17737 Offline
77 FREEDOM DEDxoxNIK Grand Master 17210 Offline
78 - 1210215454 Dark Knight 16970 Offline
79 BLESSED -Snickers- Grand Master 16812 Offline
80 - SpeedPower Dark Knight 16363 Offline
81 Alliance NazguI Lord Emperor 15863 Offline
82 AlIance -Bogdan- Duel Master 15838 Offline
83 - paebat Dark Knight 15811 Offline
84 - SunStrike Blade Master 15743 Offline
85 - -Pontifex- Lord Emperor 15448 Offline
86 Reunion -Saifer- Grand Master 15135 Online
87 6ratva xelena Blade Master 14986 Online
88 Alliance -Rover- Grand Master 14957 Offline
89 - crit123aq Dark Lord 14926 Offline
90 - -Ghost- Blade Master 14869 Offline
91 - GUSH Soul Master 14485 Offline
92 - traididem Blade Master 14482 Offline
93 e6o6o -UniquE- Lord Emperor 14165 Offline
94 AlIance KaToK Blade Master 14021 Offline
95 Pantheon -AkTeppp- Grand Master 13961 Offline
96 - SOVESTlTET Grand Master 13943 Offline
97 - adssdjhfd Grand Master 13752 Offline
98 - Chikako Duel Master 13717 Offline
99 - -WaNsOn- Grand Master 13447 Offline
100 - AB2Xzz35 Dark Wizard 13360 Offline