Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những người chơi tích cực và quyết tâm nhất, họ đã giết nhiều người chơi nhất.

Xếp hạng Sát nhân
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giết
1 Blessed -Leader- Blade Master 158872 Offline
2 Reunion -CannibaL- Blade Master 146519 Offline
3 - Altruist Lord Emperor 122347 Offline
4 - --DrOzD-- Grand Master 112756 Online
5 Alliance Promitei Grand Master 98213 Offline
6 Reunion -Hex- Lord Emperor 88942 Offline
7 Alliance -KOMATOZ- Blade Master 85857 Offline
8 Alliance -Gibon- Lord Emperor 81005 Offline
9 eXodus Suicide Blade Master 80486 Offline
10 - -Kristoff- Duel Master 79908 Offline
11 - -Buld0zeR Blade Master 77279 Offline
12 - -MuSTaN- Blade Master 76582 Offline
13 - YourEyesDK Blade Master 76222 Offline
14 e6o6o Amf1tamin Lord Emperor 74918 Offline
15 - -Superior- Blade Master 73318 Offline
16 - VLOMDL Lord Emperor 72898 Offline
17 Reunion -Breaker- Blade Master 72248 Offline
18 - -Poseydon- Grand Master 70749 Offline
19 - frozen Blade Master 67579 Offline
20 - V1NS Grand Master 63090 Online
21 Reunion -West Lord Emperor 62940 Offline
22 NoxY -MangusT- Grand Master 62212 Online
23 - kotDL Lord Emperor 61712 Online
24 Alliance PROTON Grand Master 61633 Online
25 - -Damien- Grand Master 57259 Offline
26 Reunion Mult9wka Grand Master 54768 Offline
27 Alliance SalaMoon Lord Emperor 53918 Online
28 - Jewish1 Grand Master 47241 Offline
29 - VolTom Dark Lord 45989 Offline
30 - Prime0404 Blade Knight 45747 Offline
31 Reunion -Crypto- Blade Master 45699 Offline
32 - bublgun4 Blade Master 44632 Online
33 Alliance MrBoogie Duel Master 43946 Offline
34 - Sy4eK Blade Knight 43696 Offline
35 Alliance FlxIK High Elf 43501 Offline
36 - ewtf4t Elf 42273 Offline
37 Alliance TribiT Blade Master 41449 Offline
38 - Nengwith High Elf 40793 Offline
39 Blessed ninja01 Duel Master 40296 Offline
40 Alliance Kengyry Duel Master 39958 Online
41 - EXECUTORE Duel Master 39701 Offline
42 e6o6o nogoHok Blade Master 39403 Offline
43 - ImMPeRaToR Blade Master 39219 Offline
44 Reunion Succubus High Elf 36908 Offline
45 Blessed -Candy- High Elf 36783 Offline
46 Blessed -Marko- Blade Master 35909 Offline
47 - TekiLaBooM High Elf 33783 Offline
48 Reunion -Lecter- Lord Emperor 32491 Offline
49 - -Anaconda- High Elf 31444 Offline
50 AIIiance bublgun1 Grand Master 31234 Offline
51 Blessed madd Grand Master 31011 Offline
52 e6o6o PaKoBuHa High Elf 30759 Offline
53 Alliance -Kadorr- Blade Master 30710 Online
54 - DRUPA Blade Knight 30032 Offline
55 - CyberFire Duel Master 29690 Offline
56 FREEDOM NIKOLAS23 Grand Master 29533 Offline
57 OFFWhite haot1c High Elf 29401 Offline
58 Blessed sieraSM Grand Master 28032 Online
59 - Bodigard Grand Master 27840 Offline
60 Reunion NATURINO Grand Master 27533 Offline
61 - 1mMorTaL Blade Master 26526 Offline
62 Inferno UnhoIysoul Duel Master 25531 Online
63 - 4el9ga Lord Emperor 25404 Online
64 CO3BOH -TheEagle- Duel Master 25107 Online
65 - MyJI Duel Master 24789 Online
66 Reunion -FORPOST- Lord Emperor 24496 Offline
67 - AchSM Soul Master 23617 Offline
68 Blessed -Creating- Lord Emperor 23133 Online
69 Alliance danidy Blade Master 22816 Offline
70 - Legion5843 High Elf 22526 Offline
71 - Jieren Dark Knight 22507 Offline
72 e6o6o --JuRzAn-- Grand Master 21269 Offline
73 - rngzero High Elf 21198 Offline
74 - Goooogle Soul Master 21119 Offline
75 Reunion BaJleT Grand Master 20597 Offline
76 Reunion --StRiKe-- High Elf 20560 Offline
77 VnGang -NFT- Lord Emperor 20466 Online
78 JustAFK Chris35 Duel Master 19922 Online
79 Blessed DYOR Blade Master 19820 Offline
80 - Sirr Duel Master 19694 Offline
81 - Ka4498 Soul Master 19666 Offline
82 - AxiOma1 Grand Master 19623 Offline
83 e6o6o -Buldozer- Lord Emperor 19329 Offline
84 - Alkapone Lord Emperor 19212 Offline
85 - -Conqueror Lord Emperor 18910 Offline
86 Reunion -Mint- High Elf 18586 Offline
87 - gray Blade Master 18024 Offline
88 - --ALF-- Blade Master 17945 Offline
89 eGames Roza4ka High Elf 17907 Online
90 - testttt Magic Gladiator 17737 Offline
91 - 11111 Dark Knight 17315 Offline
92 Insain -Bane- Grand Master 17158 Offline
93 - Aerosy Blade Master 17125 Offline
94 - Chili Grand Master 17048 Offline
95 - GnomMaster Grand Master 16745 Offline
96 - 3AKOH Blade Master 16473 Offline
97 FREEDOM DEDxoxNIK Grand Master 16385 Offline
98 - BSLetc Dark Wizard 16363 Offline
99 - Akvile High Elf 16275 Offline
100 Reunion -Compadre- Grand Master 16169 Offline