Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những người chơi tích cực và quyết tâm nhất, họ đã giết nhiều người chơi nhất.

Xếp hạng Sát nhân
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giết
1 - BETEPAH Blade Master 97902 Offline
2 - -Oberon- Lord Emperor 93529 Online
3 - excitems2 Dark Knight 88182 Offline
4 - America High Elf 84091 Offline
5 12zen -OG- Duel Master 83018 Offline
6 GGwp -PvP- Blade Master 72005 Online
7 12zen -Aluf- Lord Emperor 64346 Online
8 Buzzz TheHope Lord Emperor 63556 Offline
9 - Crystal1 Elf 62986 Offline
10 HOMIE Quan-Vu Blade Master 62142 Offline
11 GGwp e6i6a Lord Emperor 61460 Offline
12 Lexus PG-13 Duel Master 60917 Online
13 GGwp nonJlaBok Duel Master 59719 Online
14 - NSFW Duel Master 59405 Offline
15 Buzzz Order Lord Emperor 58232 Offline
16 12zen MangusT Lord Emperor 57118 Online
17 GGwp -AloooooE- Grand Master 49864 Offline
18 12zen -DesiGn- Grand Master 48746 Offline
19 12zen ava7anche Grand Master 48577 Online
20 GGwp -atack- Grand Master 48305 Offline
21 - Xa6u6 Magic Gladiator 47367 Offline
22 12zen -colobok- High Elf 45234 Offline
23 Buzzz HUGE Blade Master 44333 Offline
24 Buzzz IHeineken Duel Master 44086 Offline
25 - -BabyGao- Grand Master 42417 Online
26 12zen MrPer4ik Duel Master 39534 Online
27 - zapOr Magic Gladiator 39039 Offline
28 GGwp Kristy High Elf 38816 Offline
29 GGwp -GOVNINA- High Elf 38058 Offline
30 Fuzzy Snappy Blade Master 37024 Offline
31 Buzzz Crypto Blade Master 35274 Offline
32 Buzzz -Cerberus- Duel Master 34483 Offline
33 Buzzz -ZiL- Lord Emperor 34390 Offline
34 - farmerNXD Lord Emperor 34104 Offline
35 Buzzz -Zippy Lord Emperor 31435 Offline
36 12zen NeverDie Blade Master 31306 Online
37 12zen -HeroiN- Blade Master 31284 Online
38 Buzzz BladOzito Grand Master 30285 Offline
39 12zen RaZeR- Lord Emperor 29960 Offline
40 - -Kain Duel Master 29790 Offline
41 12zen EVRO Lord Emperor 28714 Online
42 12zen NoDef Grand Master 28265 Online
43 Buzzz -HateMost- Blade Master 28188 Offline
44 Buzzz CaMeDeatH Grand Master 28045 Offline
45 Buzzz Comedy Grand Master 27795 Offline
46 MSCorp -HaNoi-VN- Blade Master 27736 Offline
47 12zen -Wasabi- Grand Master 27186 Online
48 - -Eclat- Grand Master 26415 Offline
49 TeamFarm -Cefi- High Elf 25499 Online
50 - _Orig1083 Dark Wizard 25384 Offline
51 - Krju4ok Blade Master 25171 Offline
52 12zen -Legion- Lord Emperor 24914 Online
53 - Valeraaaaa Magic Gladiator 24758 Offline
54 HOMIE Paparazi Blade Master 24651 Online
55 - Beasti Grand Master 24315 Offline
56 HOMIE llGunnerll Lord Emperor 23741 Online
57 Buzzz Dementor Lord Emperor 23699 Offline
58 12zen -General- Lord Emperor 23589 Online
59 Buzzz -GoR- Lord Emperor 23554 Offline
60 Buzzz -Andy Blade Master 22881 Offline
61 - MapuxyaH Blade Master 22038 Offline
62 GGwp KrausE Lord Emperor 21538 Offline
63 Buzzz Champ Blade Master 21144 Offline
64 Buzzz krown High Elf 20804 Online
65 GGwp -Cerebrum- Lord Emperor 20689 Offline
66 - diusmar Blade Master 19579 Offline
67 Yahoo -MakeColor Blade Master 19237 Online
68 - SonJR Blade Master 18977 Offline
69 HOMIE -BOSS- Blade Master 18936 Offline
70 - hiatus Blade Master 18873 Online
71 - TheMaHay High Elf 18848 Offline
72 - -YeeZY350- Lord Emperor 18731 Online
73 - MilkyWay High Elf 18517 Offline
74 - VVVVV Muse Elf 18249 Offline
75 - MGAchi1994 Magic Gladiator 18232 Offline
76 - -John- Duel Master 18052 Offline
77 Buzzz hector Grand Master 17971 Offline
78 HOMIE -MrPakHjp- Grand Master 17611 Online
79 - Strike Magic Gladiator 17388 Offline
80 12zen Freaky High Elf 17358 Offline
81 GGwp bibi Blade Master 17089 Online
82 Yahoo -TOP- Grand Master 16771 Offline
83 HOMIE -HERO- Blade Master 16250 Offline
84 12zen -Crazy- Blade Master 16246 Online
85 - -ConKuUnU- Blade Master 16246 Online
86 - SudjaDreD Grand Master 15835 Offline
87 GGwp HEINO Duel Master 15773 Online
88 - Crusher Blade Master 15310 Offline
89 GGwp BesPolezny Lord Emperor 15295 Offline
90 - TrainDL Dark Lord 15157 Offline
91 - BaTaPeuKa Duel Master 14832 Offline
92 - -WkeT- Lord Emperor 14336 Offline
93 - PlayerDead Blade Master 14206 Offline
94 GGwp -Trojan- Duel Master 14162 Offline
95 - Memphis High Elf 13964 Offline
96 - GAUBONG Blade Knight 13795 Offline
97 - -GG- Lord Emperor 13755 Offline
98 - -shunter- Duel Master 13708 Offline
99 - _King0864 High Elf 13486 Offline
100 - Torn Lord Emperor 13474 Offline