Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những người chơi tích cực và quyết tâm nhất, họ đã giết nhiều người chơi nhất.

Xếp hạng Sát nhân
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giết
1 Buzzz Opelllek High Elf 84589 Offline
2 - ANUBISs Blade Master 83993 Offline
3 12zen MON5TER Blade Master 80423 Offline
4 12zen EVRO Lord Emperor 79747 Online
5 - -MAX- Blade Master 76263 Offline
6 GGwp -PvP- Blade Master 67617 Online
7 - --Hades-- Duel Master 62976 Offline
8 Buzzz TheHope Lord Emperor 62310 Offline
9 MSCorp xStrongeRx Blade Master 61837 Online
10 - PG-13 Duel Master 60575 Online
11 12zen -OG- Duel Master 58334 Online
12 - Order Lord Emperor 58230 Offline
13 - -Ken- Grand Master 57455 Offline
14 - TuoiTyHaEm Grand Master 57159 Offline
15 GGwp e6i6a Lord Emperor 55989 Offline
16 Buzzz NSFW Duel Master 55611 Online
17 GGwp nonJlaBok Duel Master 53516 Online
18 Buzzz OKEFINE High Elf 50382 Offline
19 12zen -Aluf- Lord Emperor 50312 Online
20 CHILLv2 -COONF- Lord Emperor 47338 Offline
21 - GobIin Muse Elf 46538 Offline
22 12zen MangusT Lord Emperor 42779 Offline
23 GGwp -AloooooE- Grand Master 42764 Online
24 GGwp -atack- Grand Master 42360 Online
25 12zen -DesiGn- Grand Master 39266 Online
26 GGwp -GOVNINA- High Elf 38050 Online
27 Buzzz -Shogun- Blade Master 37913 Online
28 - Unforgiven Soul Master 37741 Offline
29 - GaoNau Grand Master 37700 Offline
30 12zen ava7anche Grand Master 37317 Online
31 Buzzz HUGE Blade Master 37066 Offline
32 - Snappy Blade Master 36924 Offline
33 - LOREN High Elf 36336 Offline
34 GGwp P1nch Grand Master 35100 Online
35 - _Orig0950 Duel Master 34944 Offline
36 Buzzz Crypto Blade Master 34566 Online
37 - farmerNXD Lord Emperor 34104 Offline
38 - PsychoVN Grand Master 33921 Offline
39 - Chromys High Elf 33615 Offline
40 - LordOfGame Lord Emperor 33583 Offline
41 12zen MrPer4ik Duel Master 32982 Online
42 12zen -colobok- High Elf 31943 Online
43 Buzzz -ZiL- Lord Emperor 30756 Online
44 12zen NeverDie Blade Master 30344 Offline
45 - -Ryder Duel Master 29875 Offline
46 - RaZeR- Lord Emperor 29744 Offline
47 - Sh1za Grand Master 29735 Offline
48 - -Kain Duel Master 29590 Offline
49 - DarkSpirit High Elf 29407 Offline
50 - POWERFUL Soul Master 28934 Offline
51 GGwp Kristy High Elf 28031 Online
52 - -CanDeoGi- Blade Master 27717 Online
53 - Comedy Grand Master 27685 Offline
54 - Game4Funny Blade Master 27684 Offline
55 - McDonalds Duel Master 27375 Offline
56 - CPAKOPBA4 Grand Master 27374 Offline
57 Buzzz BladOzito Grand Master 26743 Online
58 Buzzz -Zippy Lord Emperor 26511 Offline
59 - Dead Dark Lord 26394 Offline
60 Buzzz -HateMost- Blade Master 26122 Online
61 CHILLv2 -WipeOut- Grand Master 26067 Offline
62 CHILLv2 iphone4s Duel Master 25949 Online
63 - -PEASANT- Duel Master 25384 Offline
64 Buzzz MoonCrazy Lord Emperor 24468 Offline
65 - StyleOfMe Lord Emperor 24117 Offline
66 - Memphis High Elf 23543 Offline
67 - -GoR- Lord Emperor 23483 Offline
68 - LexusLx600 Blade Master 23411 Online
69 - -ConcordE- High Elf 23409 Offline
70 - BORODA Blade Master 22590 Offline
71 Buzzz Hit-4Fun Blade Master 22555 Offline
72 - GoldenRain Dark Lord 22518 Offline
73 - VkHeo High Elf 22017 Online
74 12zen -Wasabi- Grand Master 21968 Online
75 - N1ke High Elf 21445 Offline
76 GGwp Krju4ok Blade Master 21375 Online
77 - -Andy Blade Master 21310 Offline
78 - MoonCrayzy Grand Master 21079 Offline
79 - Champ Blade Master 21038 Offline
80 Buzzz krown High Elf 20781 Online
81 - Blockchain Duel Master 20770 Offline
82 - Metaverse Duel Master 20691 Offline
83 - Momonga Duel Master 20650 Offline
84 - -Macallan- Blade Master 20064 Offline
85 Buzzz -BadBoyVN- Blade Master 19896 Online
86 Buzzz CaMeDeatH Grand Master 19614 Online
87 - -Saric Duel Master 19579 Offline
88 - Zechariah Grand Master 19269 Offline
89 - _Blank1433 Lord Emperor 19190 Offline
90 - -MakeColor Blade Master 19082 Offline
91 GGwp -Cerebrum- Lord Emperor 18982 Offline
92 - SonJR Blade Master 18977 Offline
93 - Yukimura Blade Master 18954 Offline
94 CREW DeadInside Grand Master 18721 Offline
95 - ReferMeNow Soul Master 18657 Online
96 CHILLv2 MilkyWay High Elf 18383 Offline
97 GGwp KrausE Lord Emperor 18359 Online
98 - ROKKO Blade Master 18187 Offline
99 - _Orig0144 High Elf 18174 Offline
100 xPiraTeS -VoldeMort Duel Master 18166 Offline