Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Đây là những người chơi tích cực và quyết tâm nhất, họ đã giết nhiều người chơi nhất.

Xếp hạng Sát nhân
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giết
1 -Reload- Lord Emperor 27782
2 -QuanVu- Blade Master 23165
3 NSFW Duel Master 19229
4 MoonCrazy Lord Emperor 18264
5 FLATRA Lord Emperor 18027
6 -Casanova- Lord Emperor 16735
7 -Relog- Lord Emperor 12259
8 llGunnerll Lord Emperor 12014
9 Sterva High Elf 11495
10 Crypto Blade Master 9656
11 PoisoN Grand Master 9495
12 Bully Blade Master 9232
13 kenz Grand Master 9041
14 SpringRoll Duel Master 8144
15 Tendi Grand Master 8109
16 -CeLine- Duel Master 7656
17 Leszczyk2 Dark Lord 7643
18 -GOLDEN- Lord Emperor 7385
19 Blockchain Duel Master 7370
20 -IS-12bon Grand Master 7342
21 -IS-AION Blade Master 6643
22 sugard4ddy Dark Lord 6573
23 SPELL Grand Master 6495
24 -Camila- Grand Master 6493
25 UnMersey Blade Master 6413
26 Cortez Duel Master 6304
27 GUCCIGANG Blade Master 6292
28 TDayEu1TT Lord Emperor 5807
29 -BerIuti- Grand Master 5711
30 GagariN High Elf 5532
31 Candy91 Duel Master 5485
32 xXBLuSaXx Lord Emperor 5390
33 NDVV Lord Emperor 5339
34 DoubeLift Grand Master 5307
35 dsquared2 Grand Master 5299
36 MGPutin6 Magic Gladiator 5291
37 sdqse12 Elf 5268
38 -Pegas- Grand Master 5207
39 IS-1st-113 Blade Master 5202
40 Prime Grand Master 5201
41 -Stee477 Duel Master 5192
42 -ConKuUnU- Blade Master 5084
43 DzubisDL Dark Lord 5022
44 bibi Blade Master 4887
45 -atack- Grand Master 4859
46 BlueIvan Duel Master 4746
47 repressed Duel Master 4723
48 TrunK Lord Emperor 4721
49 TheHope Lord Emperor 4554
50 SNICKERS Lord Emperor 4503
51 VitaminA Soul Master 4437
52 Nobody Blade Master 4351
53 LamLee Grand Master 4232
54 xinhgaiso1 Elf 4221
55 -LogOut- High Elf 4191
56 sdsd Dark Knight 4151
57 clickbait Grand Master 4091
58 BraveHeart Blade Master 4031
59 Tro9N Grand Master 3951
60 koroed Lord Emperor 3797
61 -AMV- Lord Emperor 3455
62 MiDW Dark Wizard 3432
63 Qwizzyxqt High Elf 3335
64 Glamorous Grand Master 3254
65 fraud Dark Knight 3172
66 Extase Lord Emperor 3054
67 PVESum Lord Emperor 2952
68 SALAMANCA Lord Emperor 2925
69 Wisdom Elf 2883
70 Yaevinn Grand Master 2860
71 Bnana Grand Master 2794
72 Warsobr Lord Emperor 2777
73 19Quetoi Duel Master 2726
74 woeful High Elf 2696
75 Daddy- Duel Master 2646
76 SCARLET Grand Master 2613
77 H4Anh Grand Master 2601
78 Crusher Blade Master 2563
79 AnneBoleyn Grand Master 2558
80 -mns- Blade Master 2548
81 SRT8 Blade Master 2533
82 DLLLL Dark Lord 2527
83 BreaDown Dark Lord 2412
84 Maklion Blade Master 2411
85 Limifo Elf 2393
86 Balenciaga Blade Master 2343
87 SILNIY-SYN Duel Master 2315
88 rechka Dark Wizard 2263
89 RiddicK Blade Master 2224
90 -IS-DUA-IS Duel Master 2140
91 GrapBer Dark Lord 2106
92 -LIVE- Lord Emperor 2095
93 -IS-LOVE Duel Master 2089
94 Gojo Grand Master 2073
95 Xcity Dark Lord 1808
96 -General- Lord Emperor 1807
97 CoffeeJazz Duel Master 1805
98 KALASH Lord Emperor 1801
99 Dominic Lord Emperor 1736
100 sese Muse Elf 1728