Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những người chơi tích cực và quyết tâm nhất, họ đã giết nhiều người chơi nhất.

Xếp hạng Sát nhân
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Giết
1 -PvP- Blade Master 52120
2 NSFW Duel Master 46482
3 jaka4ajusj Elf 41759
4 -KOLENVAL- Lord Emperor 40037
5 KrausE Lord Emperor 33988
6 -Pegas- Grand Master 32431
7 Crypto Blade Master 30280
8 TheHope Lord Emperor 25263
9 -MoRTReD- Lord Emperor 25050
10 Comedy Grand Master 24402
11 Beasti Grand Master 24315
12 nonJlaBok Duel Master 23692
13 anabolic Blade Master 23576
14 MoonCrazy Lord Emperor 22809
15 adfadsfads Magic Gladiator 22612
16 -atack- Grand Master 21835
17 Memphis High Elf 19779
18 X6666 Blade Master 19352
19 Champ Blade Master 19168
20 SonJR Blade Master 18977
21 Blockchain Duel Master 18632
22 -AloooooE- Grand Master 18599
23 P1nch Grand Master 17856
24 Obelisk Blade Master 17733
25 Blumex Grand Master 17234
26 Quan-Vu Blade Master 17201
27 -PATRON- Lord Emperor 16212
28 -R-y-a-n-- Lord Emperor 15157
29 dsffaa Dark Lord 14510
30 MG113 Duel Master 14225
31 -Ballista- High Elf 13795
32 -Maliketh- Lord Emperor 13602
33 DoNepta Duel Master 13167
34 -General- Lord Emperor 11985
35 Sterva High Elf 11715
36 AchlLLes Soul Master 11542
37 bibi Blade Master 11035
38 Steven Duel Master 10974
39 Chu-Du High Elf 10972
40 Daddy- Duel Master 10745
41 -Skeleton- Grand Master 10395
42 TIGI Blade Master 10233
43 -SNICKERS- Lord Emperor 10122
44 KnockKnock Grand Master 9978
45 -Truninho- Blade Master 9759
46 2JZ-GTE Blade Master 9649
47 Cosmos Blade Master 9409
48 SnoopDogg Duel Master 9382
49 Dominator Lord Emperor 9204
50 CAPSLOCK High Elf 9075
51 -Shogun- Blade Master 8223
52 -HeroiN- Blade Master 8070
53 -NDV- Duel Master 7921
54 MyAnh Grand Master 7695
55 dsquared2 Grand Master 7679
56 TheH0pe Magic Gladiator 7609
57 e6i6a Lord Emperor 7599
58 Gojo Grand Master 7545
59 SonGau Duel Master 7514
60 -Shelbi- Lord Emperor 7431
61 knight8x Grand Master 7401
62 -Lord-ANT- Lord Emperor 7318
63 ZHUXIAN88 Blade Master 7285
64 -Cheloo- Lord Emperor 7217
65 Youtube High Elf 7118
66 xXBLuSaXx Lord Emperor 7076
67 -OneHit Grand Master 7056
68 11-MgCuty Duel Master 6939
69 clickbait Grand Master 6841
70 Kingg Grand Master 6702
71 -Cerebrum- Grand Master 6636
72 diusmar Blade Master 6572
73 Theo Grand Master 6392
74 AnNonLaGi Duel Master 6265
75 Armen Blade Master 6195
76 Shinobi Duel Master 5926
77 KoKoMi Lord Emperor 5923
78 Prime Grand Master 5864
79 Hit-4Fun Blade Master 5822
80 666555666 Elf 5740
81 NoDef Grand Master 5689
82 karlsen Blade Master 5597
83 -Bruh- Blade Master 5558
84 -ByBLlK- Grand Master 5434
85 HotSexToy Grand Master 5260
86 -Error404- Blade Master 5249
87 -GoD- Blade Master 5082
88 Lina High Elf 5067
89 NLAW Duel Master 4921
90 TpaBKa Blade Master 4809
91 _Blank1156 Magic Gladiator 4805
92 BUSHIDOZHO Grand Master 4785
93 DarkVoodoo Grand Master 4715
94 Olympus Lord Emperor 4636
95 V0GUE Duel Master 4628
96 Gold-NiKa Lord Emperor 4605
97 -KewTiie- High Elf 4474
98 3a6aBa High Elf 4350
99 -Thor- Blade Master 4275
100 OkyHb Blade Master 4253