Xếp hạng

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 KING KING 24 3/7 30 8665
2 SNUFF SNUFF 24 2/7 25 6779
3 ORDER ORDER 20 0/7 9 3690
4 HelliON HelliON 17 3/7 7 3298
5 IMM0RTAL IMM0RTAL 25 1/7 10 2716
6 Relax Relax 1 2/7 6 1450
7 Showtime Showtime 20 0/7 7 1440
8 0lympuS 0lympuS 24 0/7 7 1415
9 BOMBezno BOMBezno 19 2/7 0 1254
10 TRIBE TRIBE 9 0/7 0 1002
11 RichKid RichKid 12 0/7 5 901
12 XXXX XXXX 2 0/7 3 867
13 CULT CULT 10 0/7 2 380
14 KingSize KingSize 18 0/7 0 255
15 Hunters Hunters 1 0/7 1 201
16 VIETNAM VIETNAM 2 0/7 1 200
17 MUWWG MUWWG 4 1/7 0 103
18 4Smile 4Smile 4 0/7 0 101
19 ViKNERZ ViKNERZ 19 0/7 0 20
20 BadBoys BadBoys 4 0/7 0 12
21 Pr1de Pr1de 15 0/7 0 2
22 LowKey LowKey 1 0/7 0 1
23 PO4EMU PO4EMU 22 0/7 0 0
24 Trinity Trinity 22 0/7 0 0
25 Pink Pink 20 0/7 0 0
26 World World 18 0/7 0 0
27 Opel Opel 17 0/7 0 0
28 Lithuani Lithuani 16 0/7 0 0
29 JAMAUS JAMAUS 15 0/7 0 0
30 ARGTEAM ARGTEAM 14 0/7 0 0
31 BRAVE BRAVE 14 0/7 0 0
32 KARTOWKI KARTOWKI 14 0/7 0 0
33 CASUAL CASUAL 12 0/7 0 0
34 Fast Fast 12 0/7 0 0
35 GreyWolf GreyWolf 12 0/7 0 0
36 4FUN 4FUN 11 0/7 0 0
37 AllStarS AllStarS 11 0/7 0 0
38 DejaVu DejaVu 11 0/7 0 0
39 Ghosts Ghosts 11 0/7 0 0
40 VzlaLan VzlaLan 11 0/7 0 0
41 BatDiet BatDiet 10 0/7 0 0
42 GayClub GayClub 10 0/7 0 0
43 GODS GODS 10 0/7 0 0
44 Spect Spect 10 0/7 0 0
45 SzlachtA SzlachtA 10 0/7 0 0
46 VIETNAMS VIETNAMS 10 0/7 0 0
47 YangHo YangHo 10 0/7 0 0
48 BaSoTa BaSoTa 9 0/7 0 0
49 DarkEvil DarkEvil 9 0/7 0 0
50 Haiducii Haiducii 9 0/7 0 0
51 HuyDiet HuyDiet 9 0/7 0 0
52 KingS KingS 9 0/7 0 0
53 POLSKA POLSKA 9 0/7 0 0
54 POTATO POTATO 9 0/7 0 0
55 Crash Crash 8 0/7 0 0
56 Family Family 8 0/7 0 0
57 POLONIA POLONIA 8 0/7 0 0
58 Powerlog Powerlog 8 0/7 0 0
59 YOUTUBE YOUTUBE 8 0/7 0 0
60 Destroy Destroy 7 0/7 0 0
61 GameOver GameOver 7 0/7 0 0
62 GOLDROSE GOLDROSE 7 0/7 0 0
63 Incognit Incognit 7 0/7 0 0
64 l7agoHku l7agoHku 7 0/7 0 0
65 TRUSTORY TRUSTORY 7 0/7 0 0
66 VnFriend VnFriend 7 0/7 0 0
67 zzBiazz zzBiazz 7 0/7 0 0
68 APfriend APfriend 6 0/7 0 0
69 BoarHat BoarHat 6 0/7 0 0
70 BRASIL BRASIL 6 0/7 0 0
71 DARTFORD DARTFORD 6 0/7 0 0
72 HaKyP HaKyP 6 0/7 0 0
73 HorizonT HorizonT 6 0/7 0 0
74 icee icee 6 0/7 0 0
75 Illusion Illusion 6 0/7 0 0
76 Legends Legends 6 0/7 0 0
77 Nebulas Nebulas 6 0/7 0 0
78 November November 6 0/7 0 0
79 OldGamer OldGamer 6 0/7 0 0
80 Q8vn Q8vn 6 0/7 0 0
81 TBBH TBBH 6 0/7 0 0
82 TheOne TheOne 6 0/7 0 0
83 XASIS XASIS 6 0/7 0 0
84 YAKUZA YAKUZA 6 0/7 0 0
85 zCaKhia zCaKhia 6 0/7 0 0
86 Angels Angels 5 0/7 0 0
87 BienHoa BienHoa 5 0/7 0 0
88 Blood Blood 5 0/7 0 0
89 DORCEL DORCEL 5 0/7 0 0
90 Fearless Fearless 5 0/7 0 0
91 HaLong HaLong 5 0/7 0 0
92 LATINOS LATINOS 5 0/7 0 0
93 Mercy Mercy 5 0/7 0 0
94 MupHblE MupHblE 5 0/7 0 0
95 Owners Owners 5 0/7 0 0
96 RAMPAGE RAMPAGE 5 0/7 0 0
97 RedRain RedRain 5 0/7 0 0
98 RomanASI RomanASI 5 0/7 0 0
99 SUCCESS SUCCESS 5 0/7 0 0
100 TheDeath TheDeath 5 0/7 0 0