Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 Balance Balance 34 7/7 0 5951
2 43Movie 43Movie 29 7/7 0 4883
3 AsgedA AsgedA 35 7/7 0 4719
4 eQuality eQuality 33 7/7 0 3100
5 SkaRLyPa SkaRLyPa 38 7/7 0 3024
6 Vinataba Vinataba 31 7/7 0 2611
7 CityBoy CityBoy 25 7/7 0 2548
8 HARDCORE HARDCORE 34 7/7 0 2514
9 GANGSTER GANGSTER 31 7/7 0 2508
10 NewMecca NewMecca 29 7/7 0 2507
11 Gamers Gamers 34 7/7 0 2501
12 Camelot Camelot 22 7/7 0 2500
13 HISPANIC HISPANIC 40 7/7 0 2003
14 MadDogs MadDogs 19 5/7 0 1834
15 Right Right 23 7/7 0 1533
16 Dragon Dragon 7 7/7 0 1522
17 THTMilk THTMilk 6 7/7 0 1500
18 Rage Rage 12 6/7 0 1200
19 Hell Hell 6 6/7 0 1121
20 Pink Pink 1 6/7 0 1106
21 BepBep BepBep 5 6/7 0 1100
22 FanMU FanMU 5 6/7 0 1100
23 xXxXxXx xXxXxXx 3 6/7 0 1100
24 XiKe XiKe 4 0/7 0 1000
25 3oonaPK 3oonaPK 8 5/7 0 800
26 Alone Alone 1 5/7 0 800
27 Master Master 6 4/7 0 600
28 VIOLET VIOLET 19 1/7 0 600
29 Expedite Expedite 31 0/7 0 502
30 OneNine OneNine 3 3/7 0 500
31 SMOKE SMOKE 11 0/7 0 500
32 GoodJob GoodJob 2 2/7 0 250
33 Just1ce Just1ce 5 0/7 0 250
34 SAIGON SAIGON 4 1/7 0 100
35 Ghost Ghost 14 0/7 0 2
36 GEORGIA GEORGIA 1 0/7 0 1
37 GroupFam GroupFam 2 0/7 0 1
38 Genesis Genesis 14 0/7 0 0
39 1JSQ 1JSQ 3 0/7 0 0
40 1stLineA 1stLineA 1 0/7 0 0
41 60iq 60iq 9 0/7 0 0
42 AEVN AEVN 5 0/7 0 0
43 Alcon Alcon 1 0/7 0 0
44 BBC315 BBC315 12 0/7 0 0
45 BeL4eNaK BeL4eNaK 1 0/7 0 0
46 Bessarab Bessarab 1 0/7 0 0
47 BoCanVN BoCanVN 7 0/7 0 0
48 BOLDERAI BOLDERAI 3 0/7 0 0
49 BRANCA BRANCA 8 0/7 0 0
50 BraZZers BraZZers 5 0/7 0 0
51 BuFeZZ BuFeZZ 1 0/7 0 0
52 BULGARIA BULGARIA 4 0/7 0 0
53 CCCP CCCP 1 0/7 0 0
54 Chicken Chicken 24 0/7 0 0
55 Click Click 5 0/7 0 0
56 Crystal Crystal 3 0/7 0 0
57 Divine Divine 5 0/7 0 0
58 DocBuoc DocBuoc 2 0/7 0 0
59 DocNhi DocNhi 1 0/7 0 0
60 DongLao DongLao 6 0/7 0 0
61 Durka Durka 15 0/7 0 0
62 ENTERNAL ENTERNAL 5 0/7 0 0
63 Eternals Eternals 3 0/7 0 0
64 FAKE FAKE 5 0/7 0 0
65 GoProVN GoProVN 35 0/7 0 0
66 Gucci Gucci 16 0/7 0 0
67 Guwno Guwno 4 0/7 0 0
68 Gym69 Gym69 1 0/7 0 0
69 HAHE HAHE 1 0/7 0 0
70 HaniKezi HaniKezi 14 0/7 0 0
71 hihiG hihiG 1 0/7 0 0
72 hihiii hihiii 1 0/7 0 0
73 J4QE J4QE 5 0/7 0 0
74 Just4Fun Just4Fun 4 0/7 0 0
75 KaiTO92 KaiTO92 5 0/7 0 0
76 KIMNGUU KIMNGUU 31 0/7 0 0
77 Kingdom Kingdom 5 0/7 0 0
78 KonoHa KonoHa 1 0/7 0 0
79 KRIMNAW KRIMNAW 1 0/7 0 0
80 Ksii Ksii 5 0/7 0 0
81 Leg1oN Leg1oN 2 0/7 0 0
82 lEXPl lEXPl 2 0/7 0 0
83 Lietuva Lietuva 13 0/7 0 0
84 Lions Lions 1 0/7 0 0
85 Madders Madders 3 0/7 0 0
86 MafiaBR MafiaBR 4 0/7 0 0
87 Mapongos Mapongos 4 0/7 0 0
88 NoobLots NoobLots 1 0/7 0 0
89 NoVa NoVa 2 0/7 0 0
90 OFFGOOP OFFGOOP 3 0/7 0 0
91 OFFLINE OFFLINE 4 0/7 0 0
92 OIPINOY OIPINOY 4 0/7 0 0
93 OnlyAFK OnlyAFK 4 0/7 0 0
94 PEACH PEACH 1 0/7 0 0
95 PlanB PlanB 5 0/7 0 0
96 Play2Win Play2Win 2 0/7 0 0
97 Players Players 4 0/7 0 0
98 PLhere PLhere 1 0/7 0 0
99 PWNZ PWNZ 2 0/7 0 0
100 QQQQQQ QQQQQQ 8 0/7 0 0