Xếp hạng

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 GuarD GuarD 35 7/7 30 9598
2 RAGE RAGE 34 6/7 29 9420
3 VINATABA VINATABA 28 6/7 30 7520
4 Nomadic Nomadic 27 5/7 5 2885
5 PODPIVAS PODPIVAS 32 6/7 2 2395
6 GGwp GGwp 35 7/7 1 1898
7 TOBACO TOBACO 23 3/7 2 1779
8 AEVina AEVina 29 4/7 1 1773
9 DreamerS DreamerS 21 3/7 4 1545
10 RedFire RedFire 31 3/7 0 939
11 AESaiGon AESaiGon 33 3/7 0 918
12 NguyHiem NguyHiem 21 3/7 0 903
13 VNNo1 VNNo1 35 4/7 0 628
14 LIETUVA LIETUVA 16 3/7 0 507
15 Game Game 20 3/7 0 411
16 lmmortal lmmortal 32 3/7 0 410
17 Latviesi Latviesi 39 2/7 1 396
18 Kitchen Kitchen 35 2/7 0 250
19 Vipe Vipe 7 2/7 0 250
20 VietNam VietNam 28 1/7 0 105
21 Kolovrat Kolovrat 16 1/7 0 102
22 NoVip NoVip 14 1/7 0 101
23 Legende Legende 10 1/7 0 101
24 ForFun ForFun 2 0/7 0 4
25 BRANCA BRANCA 24 0/7 0 2
26 Imperium Imperium 13 0/7 0 2
27 PETUHI PETUHI 3 0/7 0 2
28 guKapu guKapu 1 0/7 0 2
29 ASGARD ASGARD 4 0/7 0 1
30 Xylu Xylu 4 0/7 0 1
31 Brazilit Brazilit 27 0/7 0 0
32 ODIADOS ODIADOS 24 0/7 0 0
33 ForHonor ForHonor 10 0/7 0 0
34 Gachi Gachi 10 0/7 0 0
35 KriminaL KriminaL 10 0/7 0 0
36 AYYILDIZ AYYILDIZ 9 0/7 0 0
37 FlawleS FlawleS 9 0/7 0 0
38 NoFear NoFear 8 0/7 0 0
39 ADMIN ADMIN 6 0/7 0 0
40 Kings Kings 6 0/7 0 0
41 Latvian Latvian 6 0/7 0 0
42 mylove mylove 6 0/7 0 0
43 NOCOPY NOCOPY 6 0/7 0 0
44 ATAKA ATAKA 5 0/7 0 0
45 Vikings Vikings 5 0/7 0 0
46 AeHaNoi AeHaNoi 4 0/7 0 0
47 CrusadeR CrusadeR 4 0/7 0 0
48 cuibap cuibap 4 0/7 0 0
49 Ghosts Ghosts 4 0/7 0 0
50 GoodLuck GoodLuck 4 0/7 0 0
51 Helios Helios 4 0/7 0 0
52 Tauriel Tauriel 4 0/7 0 0
53 Immortal Immortal 3 0/7 0 0
54 NewLord NewLord 3 0/7 0 0
55 PIVO PIVO 3 0/7 0 0
56 xAFKxFUN xAFKxFUN 3 0/7 0 0
57 1000Pliz 1000Pliz 2 0/7 0 0
58 BOSS BOSS 2 0/7 0 0
59 damBass damBass 2 0/7 0 0
60 FunClan FunClan 2 0/7 0 0
61 HunStarS HunStarS 2 0/7 0 0
62 nidaly nidaly 2 0/7 0 0
63 Pr1de Pr1de 2 0/7 0 0
64 SILENT SILENT 2 0/7 0 0
65 Ukraine Ukraine 2 0/7 0 0
66 WanteD WanteD 2 0/7 0 0
67 ALIENS ALIENS 1 0/7 0 0
68 BeL4eNaK BeL4eNaK 1 0/7 0 0
69 capedl capedl 1 0/7 0 0
70 Cartel Cartel 1 0/7 0 0
71 DALEKESA DALEKESA 1 0/7 0 0
72 DiamondS DiamondS 1 0/7 0 0
73 Exile Exile 1 0/7 0 0
74 fafonay fafonay 1 0/7 0 0
75 GameOver GameOver 1 0/7 0 0
76 Georgia Georgia 1 0/7 0 0
77 Guardian Guardian 1 0/7 0 0
78 HaVeDa HaVeDa 1 0/7 0 0
79 Helheim Helheim 1 0/7 0 0
80 HolyMoly HolyMoly 1 0/7 0 0
81 ii8kmii ii8kmii 1 0/7 0 0
82 ISOLATED ISOLATED 1 0/7 0 0
83 JstFrnds JstFrnds 1 0/7 0 0
84 Lemberg Lemberg 1 0/7 0 0
85 LOST LOST 1 0/7 0 0
86 Lowen Lowen 1 0/7 0 0
87 Military Military 1 0/7 0 0
88 NewBie NewBie 1 0/7 0 0
89 NEWSKY NEWSKY 1 0/7 0 0
90 PANTERA PANTERA 1 0/7 0 0
91 Ping Ping 1 0/7 0 0
92 ReaL ReaL 1 0/7 0 0
93 SlimS SlimS 1 0/7 0 0
94 SmallPP SmallPP 1 0/7 0 0
95 Solo Solo 1 0/7 0 0
96 StayHigh StayHigh 1 0/7 0 0
97 Thuong Thuong 1 0/7 0 0
98 VNLegenD VNLegenD 1 0/7 0 0
99 ZDAROVA ZDAROVA 1 0/7 0 0
100 Zebub Zebub 1 0/7 0 0