Xếp hạng
Master Origin Avalon Mega Deus Extreme

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 GGwp GGwp 20 7/7 27 9866
2 HOMIE HOMIE 29 5/7 26 8044
3 SAMURAI SAMURAI 33 3/7 25 4871
4 SuperMan SuperMan 13 0/7 24 4320
5 PHATXIT PHATXIT 32 3/7 10 1815
6 Shark Shark 6 0/7 5 1135
7 Jewell Jewell 23 0/7 3 482
8 Tamthoi Tamthoi 5 0/7 1 450
9 Watchers Watchers 3 0/7 2 404
10 Alone Alone 7 0/7 2 380
11 carnivan carnivan 8 0/7 2 380
12 KARENA KARENA 1 0/7 0 245
13 Control Control 1 0/7 1 207
14 GooD GooD 1 0/7 1 200
15 eXodus eXodus 1 0/7 1 200
16 TribuZen TribuZen 6 0/7 1 190
17 XoSoMB XoSoMB 15 0/7 1 180
18 ololo ololo 3 1/7 0 100
19 ZXCZXC ZXCZXC 2 0/7 0 10
20 OneGuild OneGuild 3 0/7 0 5
21 Ballers Ballers 7 0/7 0 1
22 BassHead BassHead 5 0/7 0 1
23 WAGNER WAGNER 1 0/7 0 1
24 150Monks 150Monks 2 0/7 0 0
25 24o3g5 24o3g5 2 0/7 0 0
26 63VNChao 63VNChao 10 0/7 0 0
27 7777777 7777777 3 0/7 0 0
28 AAASSSA AAASSSA 1 0/7 0 0
29 ADMIN ADMIN 6 0/7 0 0
30 AimLab AimLab 6 0/7 0 0
31 Akatsuki Akatsuki 3 0/7 0 0
32 AlcoClub AlcoClub 4 0/7 0 0
33 Alelejah Alelejah 1 0/7 0 0
34 Aloha Aloha 1 0/7 0 0
35 Another Another 1 0/7 0 0
36 ASGARD ASGARD 1 0/7 0 0
37 ATAKA ATAKA 5 0/7 0 0
38 avenger avenger 3 0/7 0 0
39 AVENGERS AVENGERS 5 0/7 0 0
40 AZKviz AZKviz 1 0/7 0 0
41 BeL4eNaK BeL4eNaK 1 0/7 0 0
42 BINARY BINARY 3 0/7 0 0
43 BlackWoo BlackWoo 2 0/7 0 0
44 Boomm Boomm 2 0/7 0 0
45 BOPOHbi BOPOHbi 1 0/7 0 0
46 BOSS BOSS 2 0/7 0 0
47 Bratani Bratani 1 0/7 0 0
48 BUCUVN BUCUVN 6 0/7 0 0
49 BUFFALO BUFFALO 3 0/7 0 0
50 Bugs Bugs 5 0/7 0 0
51 Canallas Canallas 2 0/7 0 0
52 capedl capedl 1 0/7 0 0
53 Cartel Cartel 1 0/7 0 0
54 CASSAU CASSAU 2 0/7 0 0
55 CCBOX CCBOX 2 0/7 0 0
56 Chicago Chicago 3 0/7 0 0
57 Concac Concac 1 0/7 0 0
58 CUMM CUMM 1 0/7 0 0
59 DALEKESA DALEKESA 1 0/7 0 0
60 Damage Damage 2 0/7 0 0
61 damBass damBass 1 0/7 0 0
62 Daniels Daniels 1 0/7 0 0
63 DarkClan DarkClan 3 0/7 0 0
64 deROMANI deROMANI 1 0/7 0 0
65 dmtaylon dmtaylon 2 0/7 0 0
66 DOBRO DOBRO 1 0/7 0 0
67 DonTryMe DonTryMe 14 0/7 0 0
68 DreamerS DreamerS 18 0/7 0 0
69 Empire Empire 7 0/7 0 0
70 EvilHunt EvilHunt 3 0/7 0 0
71 Exile Exile 1 0/7 0 0
72 fafonay fafonay 1 0/7 0 0
73 FCKPutin FCKPutin 1 0/7 0 0
74 Flame Flame 1 0/7 0 0
75 Flameeee Flameeee 2 0/7 0 0
76 ForFun ForFun 2 0/7 0 0
77 Formula1 Formula1 1 0/7 0 0
78 FReeDoM FReeDoM 1 0/7 0 0
79 FunClan FunClan 1 0/7 0 0
80 Gachi Gachi 9 0/7 0 0
81 GameOver GameOver 1 0/7 0 0
82 Gamers Gamers 2 0/7 0 0
83 GARABAGH GARABAGH 4 0/7 0 0
84 GasProm GasProm 8 0/7 0 0
85 GauMeo GauMeo 1 0/7 0 0
86 Georgia Georgia 1 0/7 0 0
87 GetFight GetFight 1 0/7 0 0
88 GFAM1 GFAM1 1 0/7 0 0
89 GGAHCI GGAHCI 2 0/7 0 0
90 GiaiTri GiaiTri 5 0/7 0 0
91 GODS GODS 1 0/7 0 0
92 GoldFire GoldFire 1 0/7 0 0
93 golds golds 1 0/7 0 0
94 GoldTime GoldTime 2 0/7 0 0
95 GoodLuck GoodLuck 4 0/7 0 0
96 GoraGora GoraGora 2 0/7 0 0
97 GREXOS GREXOS 8 0/7 0 0
98 GSSSS GSSSS 1 0/7 0 0
99 GuarD GuarD 1 0/7 0 0
100 Guardian Guardian 1 0/7 0 0