Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 GuarD GuarD 28 4/7 28 8508
2 GGwp GGwp 30 3/7 30 7635
3 AlcoClub AlcoClub 30 3/7 27 5501
4 SuperMan SuperMan 13 0/7 22 3960
5 HOME HOME 14 0/7 15 2833
6 Alone Alone 8 0/7 11 2090
7 Master Master 26 0/7 13 1953
8 ULTIMATE ULTIMATE 18 1/7 5 1445
9 PEAK2018 PEAK2018 9 0/7 6 1152
10 PHATXIT PHATXIT 27 0/7 5 752
11 Watchers Watchers 10 0/7 3 608
12 WelderS WelderS 5 0/7 3 606
13 Kings Kings 23 0/7 2 421
14 PKOK PKOK 3 0/7 2 400
15 DOBRO DOBRO 1 0/7 2 400
16 Tamthoi Tamthoi 5 0/7 1 208
17 BlackWoo BlackWoo 2 0/7 1 208
18 power power 4 0/7 1 200
19 izmirle izmirle 3 0/7 1 200
20 Matrix Matrix 2 0/7 1 200
21 Newstar Newstar 2 0/7 1 200
22 Sock Sock 1 0/7 1 200
23 Tribut Tribut 1 0/7 1 200
24 GasProm GasProm 8 0/7 0 5
25 Legeon Legeon 4 0/7 0 5
26 ObiWan ObiWan 3 0/7 0 5
27 Boomm Boomm 3 0/7 0 4
28 eternaL eternaL 1 0/7 0 3
29 ZENNNNNN ZENNNNNN 27 0/7 0 0
30 ODIADOS ODIADOS 24 0/7 0 0
31 DreamerS DreamerS 19 0/7 0 0
32 Rangers Rangers 19 0/7 0 0
33 vipPro vipPro 19 0/7 0 0
34 HaNoi HaNoi 18 0/7 0 0
35 Kamelot Kamelot 18 0/7 0 0
36 MARVEL MARVEL 16 0/7 0 0
37 DonTryMe DonTryMe 15 0/7 0 0
38 PLPower PLPower 15 0/7 0 0
39 VietNam VietNam 14 0/7 0 0
40 AEVina AEVina 13 0/7 0 0
41 HUNcrew HUNcrew 13 0/7 0 0
42 lmmortal lmmortal 11 0/7 0 0
43 MARVEL01 MARVEL01 11 0/7 0 0
44 63VNChao 63VNChao 10 0/7 0 0
45 Gachi Gachi 10 0/7 0 0
46 Hades Hades 10 0/7 0 0
47 MUGIWARA MUGIWARA 10 0/7 0 0
48 HHunterZ HHunterZ 9 0/7 0 0
49 NamDinh NamDinh 9 0/7 0 0
50 GREXOS GREXOS 8 0/7 0 0
51 MasterVN MasterVN 8 0/7 0 0
52 NoFear NoFear 8 0/7 0 0
53 Techno Techno 8 0/7 0 0
54 Empire Empire 7 0/7 0 0
55 OkCope OkCope 7 0/7 0 0
56 Peronia Peronia 7 0/7 0 0
57 ADMIN ADMIN 6 0/7 0 0
58 AimLab AimLab 6 0/7 0 0
59 BUCUVN BUCUVN 6 0/7 0 0
60 Latvian Latvian 6 0/7 0 0
61 TribuZen TribuZen 6 0/7 0 0
62 Vipe Vipe 6 0/7 0 0
63 WARNING WARNING 6 0/7 0 0
64 ATAKA ATAKA 5 0/7 0 0
65 AVENGERS AVENGERS 5 0/7 0 0
66 GiaiTri GiaiTri 5 0/7 0 0
67 Imperium Imperium 5 0/7 0 0
68 NOCOPY NOCOPY 5 0/7 0 0
69 NoPanic NoPanic 5 0/7 0 0
70 OoOOoO OoOOoO 5 0/7 0 0
71 RedFire RedFire 5 0/7 0 0
72 UnQuan UnQuan 5 0/7 0 0
73 Vikings Vikings 5 0/7 0 0
74 Viper Viper 5 0/7 0 0
75 XFactor XFactor 5 0/7 0 0
76 GARABAGH GARABAGH 4 0/7 0 0
77 GoodLuck GoodLuck 4 0/7 0 0
78 HERO HERO 4 0/7 0 0
79 IMPERIAL IMPERIAL 4 0/7 0 0
80 KriminaL KriminaL 4 0/7 0 0
81 Kurshi Kurshi 4 0/7 0 0
82 MuOnline MuOnline 4 0/7 0 0
83 NonPK NonPK 4 0/7 0 0
84 Selfishn Selfishn 4 0/7 0 0
85 7777777 7777777 3 0/7 0 0
86 Akatsuki Akatsuki 3 0/7 0 0
87 avenger avenger 3 0/7 0 0
88 Chicago Chicago 3 0/7 0 0
89 DarkClan DarkClan 3 0/7 0 0
90 EvilHunt EvilHunt 3 0/7 0 0
91 Helios Helios 3 0/7 0 0
92 Legion Legion 3 0/7 0 0
93 LPDK LPDK 3 0/7 0 0
94 MeoMeo MeoMeo 3 0/7 0 0
95 NewLord NewLord 3 0/7 0 0
96 OHMI OHMI 3 0/7 0 0
97 RoNe RoNe 3 0/7 0 0
98 Stoners Stoners 3 0/7 0 0
99 TalkTree TalkTree 3 0/7 0 0
100 Templars Templars 3 0/7 0 0