Xếp hạng

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 SNUFF SNUFF 25 7/7 29 11275
2 KING KING 6 0/7 19 3616
3 TRIBE TRIBE 21 4/7 9 2768
4 BOSS BOSS 17 1/7 8 1841
5 Relax Relax 5 1/7 6 1719
6 WAKANDA WAKANDA 8 0/7 8 1621
7 MiBs MiBs 4 0/7 1 1200
8 DarkSoul DarkSoul 12 3/7 4 1124
9 Club Club 24 0/7 2 767
10 1234 1234 5 0/7 1 700
11 QuynhAnh QuynhAnh 19 0/7 4 688
12 Cooler Cooler 2 0/7 2 401
13 Asgard Asgard 6 3/7 0 400
14 codes codes 4 0/7 2 400
15 ForFun ForFun 2 0/7 1 213
16 GPoinT GPoinT 3 0/7 1 206
17 ReLaxFun ReLaxFun 3 0/7 1 201
18 KoSoCho KoSoCho 3 0/7 1 200
19 N9TV N9TV 2 0/7 1 200
20 Hunters Hunters 1 0/7 1 200
21 Lost Lost 1 0/7 1 200
22 4You 4You 20 1/7 0 117
23 Powerlog Powerlog 16 1/7 0 106
24 xxWRWxx xxWRWxx 7 1/7 0 104
25 AMERIKA AMERIKA 7 0/7 0 34
26 Cocaine Cocaine 3 0/7 0 1
27 Magma Magma 3 0/7 0 1
28 PO4EMU PO4EMU 22 0/7 0 0
29 Trinity Trinity 21 0/7 0 0
30 GGEZ GGEZ 16 0/7 0 0
31 Lithuani Lithuani 16 0/7 0 0
32 Opel Opel 16 0/7 0 0
33 Pink Pink 15 0/7 0 0
34 ARGTEAM ARGTEAM 14 0/7 0 0
35 KARTOWKI KARTOWKI 14 0/7 0 0
36 BRAVE BRAVE 13 0/7 0 0
37 JAMAUS JAMAUS 13 0/7 0 0
38 CASUAL CASUAL 12 0/7 0 0
39 GreyWolf GreyWolf 12 0/7 0 0
40 4FUN 4FUN 11 0/7 0 0
41 AllStarS AllStarS 11 0/7 0 0
42 ViKNERZ ViKNERZ 11 0/7 0 0
43 GayClub GayClub 10 0/7 0 0
44 Ghosts Ghosts 10 0/7 0 0
45 Spect Spect 10 0/7 0 0
46 VIETNAMS VIETNAMS 10 0/7 0 0
47 VPUBND VPUBND 10 0/7 0 0
48 VzlaLan VzlaLan 10 0/7 0 0
49 BaSoTa BaSoTa 9 0/7 0 0
50 DarkEvil DarkEvil 9 0/7 0 0
51 DejaVu DejaVu 9 0/7 0 0
52 Haiducii Haiducii 9 0/7 0 0
53 POLSKA POLSKA 9 0/7 0 0
54 POTATO POTATO 9 0/7 0 0
55 SzlachtA SzlachtA 9 0/7 0 0
56 BatDiet BatDiet 8 0/7 0 0
57 Crash Crash 8 0/7 0 0
58 Family Family 8 0/7 0 0
59 HuyDiet HuyDiet 8 0/7 0 0
60 KingS KingS 8 0/7 0 0
61 PASuper PASuper 8 0/7 0 0
62 WOLVES WOLVES 8 0/7 0 0
63 YangHo YangHo 8 0/7 0 0
64 Zenn Zenn 8 0/7 0 0
65 CULT CULT 7 0/7 0 0
66 Destroy Destroy 7 0/7 0 0
67 GameOver GameOver 7 0/7 0 0
68 GODS GODS 7 0/7 0 0
69 Incognit Incognit 7 0/7 0 0
70 l7agoHku l7agoHku 7 0/7 0 0
71 POLONIA POLONIA 7 0/7 0 0
72 VnFriend VnFriend 7 0/7 0 0
73 YOUTUBE YOUTUBE 7 0/7 0 0
74 zzBiazz zzBiazz 7 0/7 0 0
75 APfriend APfriend 6 0/7 0 0
76 BoarHat BoarHat 6 0/7 0 0
77 DARTFORD DARTFORD 6 0/7 0 0
78 GOLDROSE GOLDROSE 6 0/7 0 0
79 HaKyP HaKyP 6 0/7 0 0
80 HorizonT HorizonT 6 0/7 0 0
81 Illusion Illusion 6 0/7 0 0
82 Killers Killers 6 0/7 0 0
83 Legends Legends 6 0/7 0 0
84 Nebulas Nebulas 6 0/7 0 0
85 OldGamer OldGamer 6 0/7 0 0
86 Q8vn Q8vn 6 0/7 0 0
87 TheOne TheOne 6 0/7 0 0
88 TRUSTORY TRUSTORY 6 0/7 0 0
89 XASIS XASIS 6 0/7 0 0
90 YAKUZA YAKUZA 6 0/7 0 0
91 Angels Angels 5 0/7 0 0
92 BienHoa BienHoa 5 0/7 0 0
93 DORCEL DORCEL 5 0/7 0 0
94 Fearless Fearless 5 0/7 0 0
95 icee icee 5 0/7 0 0
96 LATINOS LATINOS 5 0/7 0 0
97 Mercy Mercy 5 0/7 0 0
98 MupHblE MupHblE 5 0/7 0 0
99 Owners Owners 5 0/7 0 0
100 PHub PHub 5 0/7 0 0