Xếp hạng

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 GuarD GuarD 29 6/7 30 9916
2 VNUNITED VNUNITED 32 6/7 30 7704
3 AlcoClub AlcoClub 35 6/7 17 4628
4 MARVEL MARVEL 39 1/7 30 4179
5 Master Master 14 0/7 21 3848
6 OoOOoO OoOOoO 5 0/7 12 3400
7 GGwp GGwp 24 0/7 18 3215
8 Rangers Rangers 32 0/7 21 3151
9 DonTryMe DonTryMe 25 0/7 14 2985
10 Warriors Warriors 24 7/7 0 2639
11 Kings Kings 31 4/7 4 1735
12 RedFire RedFire 13 0/7 8 1506
13 SuperMan SuperMan 12 0/7 8 1440
14 Kolovrat Kolovrat 4 0/7 6 1228
15 Chicago Chicago 3 0/7 6 1200
16 PeenooY PeenooY 14 0/7 1 1180
17 Power Power 6 0/7 6 1140
18 PolskaG PolskaG 20 0/7 6 1123
19 TaBaKo TaBaKo 14 1/7 5 1107
20 MARVEL01 MARVEL01 27 0/7 7 1050
21 YOLO YOLO 1 3/7 3 1043
22 vipPro vipPro 19 0/7 5 850
23 ROGUE ROGUE 22 0/7 5 805
24 VnTribut VnTribut 2 0/7 4 801
25 avenger avenger 9 0/7 4 762
26 RICH RICH 8 0/7 4 760
27 LIETUVA LIETUVA 7 0/7 0 700
28 MUGIWARA MUGIWARA 11 0/7 3 658
29 Selfishn Selfishn 4 0/7 3 631
30 JUST JUST 2 0/7 2 400
31 Falsh Falsh 1 0/7 1 200
32 Tamthoi Tamthoi 1 0/7 1 200
33 HHunterZ HHunterZ 11 0/7 1 185
34 Kamelot Kamelot 21 0/7 1 163
35 Boomm Boomm 3 0/7 0 36
36 VNHCM VNHCM 1 0/7 0 26
37 HUNcrew HUNcrew 14 0/7 0 15
38 LesPauls LesPauls 1 0/7 0 7
39 Dark Dark 1 0/7 0 6
40 Chaos Chaos 2 0/7 0 5
41 Gamers Gamers 2 0/7 0 4
42 GGAHCI GGAHCI 2 0/7 0 4
43 Stoners Stoners 3 0/7 0 2
44 IMPERIAL IMPERIAL 6 0/7 0 1
45 Latviesi Latviesi 24 0/7 0 0
46 ODIADOS ODIADOS 24 0/7 0 0
47 DreamerS DreamerS 19 0/7 0 0
48 HaNoi HaNoi 19 0/7 0 0
49 PLPower PLPower 15 0/7 0 0
50 MarioVN MarioVN 14 0/7 0 0
51 VietNam VietNam 14 0/7 0 0
52 AEVina AEVina 13 0/7 0 0
53 lmmortal lmmortal 13 0/7 0 0
54 63VNChao 63VNChao 10 0/7 0 0
55 BopoHbl BopoHbl 10 0/7 0 0
56 Gachi Gachi 10 0/7 0 0
57 Hades Hades 10 0/7 0 0
58 BUCUVN BUCUVN 9 0/7 0 0
59 NamDinh NamDinh 9 0/7 0 0
60 GREXOS GREXOS 8 0/7 0 0
61 MasterVN MasterVN 8 0/7 0 0
62 NoFear NoFear 8 0/7 0 0
63 Techno Techno 8 0/7 0 0
64 Empire Empire 7 0/7 0 0
65 OkCope OkCope 7 0/7 0 0
66 Peronia Peronia 7 0/7 0 0
67 ADMIN ADMIN 6 0/7 0 0
68 Imperium Imperium 6 0/7 0 0
69 Latvian Latvian 6 0/7 0 0
70 Tevzeme Tevzeme 6 0/7 0 0
71 Vipe Vipe 6 0/7 0 0
72 ATAKA ATAKA 5 0/7 0 0
73 AVENGERS AVENGERS 5 0/7 0 0
74 GiaiTri GiaiTri 5 0/7 0 0
75 NOCOPY NOCOPY 5 0/7 0 0
76 NoNames NoNames 5 0/7 0 0
77 NoPanic NoPanic 5 0/7 0 0
78 TheRed TheRed 5 0/7 0 0
79 Vikings Vikings 5 0/7 0 0
80 XFactor XFactor 5 0/7 0 0
81 GARABAGH GARABAGH 4 0/7 0 0
82 GoodLuck GoodLuck 4 0/7 0 0
83 KriminaL KriminaL 4 0/7 0 0
84 Kurshi Kurshi 4 0/7 0 0
85 MuOnline MuOnline 4 0/7 0 0
86 NonPK NonPK 4 0/7 0 0
87 7777777 7777777 3 0/7 0 0
88 AimLab AimLab 3 0/7 0 0
89 Angels Angels 3 0/7 0 0
90 Anime Anime 3 0/7 0 0
91 DarkClan DarkClan 3 0/7 0 0
92 EvilHunt EvilHunt 3 0/7 0 0
93 Helios Helios 3 0/7 0 0
94 Legion Legion 3 0/7 0 0
95 LPDK LPDK 3 0/7 0 0
96 MeoMeo MeoMeo 3 0/7 0 0
97 NewLord NewLord 3 0/7 0 0
98 RoNe RoNe 3 0/7 0 0
99 TalkTree TalkTree 3 0/7 0 0
100 UnQuan UnQuan 3 0/7 0 0