Xếp hạng

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 SNUFF SNUFF 25 7/7 25 9467
2 KING KING 24 7/7 17 6140
3 BOSS BOSS 25 6/7 16 5208
4 TRIBE TRIBE 23 4/7 11 3791
5 ELiTE ELiTE 19 0/7 0 1501
6 Relax Relax 1 0/7 6 1200
7 Cooler Cooler 3 0/7 5 1000
8 Soul Soul 5 0/7 4 801
9 1234 1234 3 0/7 1 700
10 SNPSG SNPSG 4 0/7 3 600
11 Covid999 Covid999 3 0/7 3 600
12 GPoinT GPoinT 4 0/7 0 503
13 NAME NAME 5 0/7 0 300
14 Club Club 1 0/7 1 300
15 RedCross RedCross 14 0/7 1 291
16 Hunters Hunters 1 0/7 1 202
17 TwoPiece TwoPiece 3 0/7 1 200
18 BalanCe BalanCe 2 0/7 1 200
19 InfinitY InfinitY 2 0/7 1 200
20 23163456 23163456 1 0/7 1 200
21 I13I I13I 1 0/7 1 200
22 INNERPLS INNERPLS 1 0/7 1 200
23 Pappi Pappi 1 0/7 1 200
24 TikTok TikTok 1 0/7 1 200
25 QuynhAnh QuynhAnh 9 0/7 1 191
26 4You 4You 18 0/7 0 103
27 BlueZone BlueZone 18 0/7 0 101
28 VPUBND VPUBND 16 0/7 0 4
29 TheSquad TheSquad 1 0/7 0 2
30 PO4EMU PO4EMU 22 0/7 0 0
31 Trinity Trinity 21 0/7 0 0
32 Lithuani Lithuani 16 0/7 0 0
33 Opel Opel 16 0/7 0 0
34 Pink Pink 15 0/7 0 0
35 ARGTEAM ARGTEAM 14 0/7 0 0
36 BRAVE BRAVE 14 0/7 0 0
37 JAMAUS JAMAUS 14 0/7 0 0
38 KARTOWKI KARTOWKI 14 0/7 0 0
39 CASUAL CASUAL 12 0/7 0 0
40 Fast Fast 12 0/7 0 0
41 GreyWolf GreyWolf 12 0/7 0 0
42 Pr1de Pr1de 12 0/7 0 0
43 4FUN 4FUN 11 0/7 0 0
44 AllStarS AllStarS 11 0/7 0 0
45 AMERIKA AMERIKA 11 0/7 0 0
46 ViKNERZ ViKNERZ 11 0/7 0 0
47 DejaVu DejaVu 10 0/7 0 0
48 GayClub GayClub 10 0/7 0 0
49 Ghosts Ghosts 10 0/7 0 0
50 Spect Spect 10 0/7 0 0
51 SzlachtA SzlachtA 10 0/7 0 0
52 VIETNAMS VIETNAMS 10 0/7 0 0
53 VzlaLan VzlaLan 10 0/7 0 0
54 BaSoTa BaSoTa 9 0/7 0 0
55 CULT CULT 9 0/7 0 0
56 DarkEvil DarkEvil 9 0/7 0 0
57 Haiducii Haiducii 9 0/7 0 0
58 KingS KingS 9 0/7 0 0
59 POLSKA POLSKA 9 0/7 0 0
60 POTATO POTATO 9 0/7 0 0
61 Powerlog Powerlog 9 0/7 0 0
62 BatDiet BatDiet 8 0/7 0 0
63 Crash Crash 8 0/7 0 0
64 Family Family 8 0/7 0 0
65 GODS GODS 8 0/7 0 0
66 HuyDiet HuyDiet 8 0/7 0 0
67 PASuper PASuper 8 0/7 0 0
68 World World 8 0/7 0 0
69 YangHo YangHo 8 0/7 0 0
70 Destroy Destroy 7 0/7 0 0
71 GameOver GameOver 7 0/7 0 0
72 Incognit Incognit 7 0/7 0 0
73 l7agoHku l7agoHku 7 0/7 0 0
74 POLONIA POLONIA 7 0/7 0 0
75 VnFriend VnFriend 7 0/7 0 0
76 WeAreOne WeAreOne 7 0/7 0 0
77 YOUTUBE YOUTUBE 7 0/7 0 0
78 zzBiazz zzBiazz 7 0/7 0 0
79 APfriend APfriend 6 0/7 0 0
80 BoarHat BoarHat 6 0/7 0 0
81 DARTFORD DARTFORD 6 0/7 0 0
82 GOLDROSE GOLDROSE 6 0/7 0 0
83 HaKyP HaKyP 6 0/7 0 0
84 HorizonT HorizonT 6 0/7 0 0
85 Illusion Illusion 6 0/7 0 0
86 Killers Killers 6 0/7 0 0
87 Legends Legends 6 0/7 0 0
88 Nebulas Nebulas 6 0/7 0 0
89 OldGamer OldGamer 6 0/7 0 0
90 Q8vn Q8vn 6 0/7 0 0
91 TheOne TheOne 6 0/7 0 0
92 TRUSTORY TRUSTORY 6 0/7 0 0
93 XASIS XASIS 6 0/7 0 0
94 YAKUZA YAKUZA 6 0/7 0 0
95 Angels Angels 5 0/7 0 0
96 BienHoa BienHoa 5 0/7 0 0
97 DORCEL DORCEL 5 0/7 0 0
98 Fearless Fearless 5 0/7 0 0
99 icee icee 5 0/7 0 0
100 LATINOS LATINOS 5 0/7 0 0