Xếp hạng

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 KING KING 23 5/7 30 9185
2 HelliON HelliON 17 4/7 16 4732
3 BOMBezno BOMBezno 18 2/7 2 2561
4 0lympuS 0lympuS 24 1/7 6 2341
5 SNUFF SNUFF 20 0/7 3 2226
6 RichKid RichKid 22 3/7 9 2001
7 VN4FUN VN4FUN 17 0/7 4 1181
8 Valeria Valeria 2 0/7 0 1003
9 Relax Relax 1 0/7 5 1000
10 TwoPiece TwoPiece 16 0/7 4 930
11 Showtime Showtime 14 0/7 3 540
12 XXXX XXXX 2 0/7 2 404
13 Seasons Seasons 4 0/7 2 400
14 bbbb bbbb 1 0/7 2 400
15 TRIBE TRIBE 12 0/7 0 371
16 Hunters Hunters 1 0/7 1 202
17 EmPower EmPower 4 0/7 1 200
18 Covid999 Covid999 3 0/7 1 200
19 Justice Justice 1 0/7 1 200
20 TamHuyet TamHuyet 6 0/7 1 190
21 Powerlog Powerlog 12 0/7 1 180
22 Lithuani Lithuani 16 0/7 1 170
23 AMERIKA AMERIKA 19 1/7 0 115
24 Killers Killers 20 1/7 0 100
25 KingSize KingSize 19 0/7 0 100
26 BoBeR BoBeR 3 0/7 0 100
27 CULT CULT 10 0/7 0 5
28 Pr1de Pr1de 13 0/7 0 2
29 ViKNERZ ViKNERZ 14 0/7 0 1
30 2600 2600 1 0/7 0 1
31 ChaoMian ChaoMian 1 0/7 0 1
32 PO4EMU PO4EMU 22 0/7 0 0
33 Trinity Trinity 21 0/7 0 0
34 Opel Opel 16 0/7 0 0
35 aXyJlu aXyJlu 15 0/7 0 0
36 Pink Pink 15 0/7 0 0
37 ARGTEAM ARGTEAM 14 0/7 0 0
38 BRAVE BRAVE 14 0/7 0 0
39 JAMAUS JAMAUS 14 0/7 0 0
40 KARTOWKI KARTOWKI 14 0/7 0 0
41 World World 13 0/7 0 0
42 CASUAL CASUAL 12 0/7 0 0
43 Fast Fast 12 0/7 0 0
44 GreyWolf GreyWolf 12 0/7 0 0
45 4FUN 4FUN 11 0/7 0 0
46 AllStarS AllStarS 11 0/7 0 0
47 VzlaLan VzlaLan 11 0/7 0 0
48 DejaVu DejaVu 10 0/7 0 0
49 GayClub GayClub 10 0/7 0 0
50 Ghosts Ghosts 10 0/7 0 0
51 Spect Spect 10 0/7 0 0
52 SzlachtA SzlachtA 10 0/7 0 0
53 VIETNAMS VIETNAMS 10 0/7 0 0
54 BaSoTa BaSoTa 9 0/7 0 0
55 DarkEvil DarkEvil 9 0/7 0 0
56 Haiducii Haiducii 9 0/7 0 0
57 KingS KingS 9 0/7 0 0
58 POLSKA POLSKA 9 0/7 0 0
59 POTATO POTATO 9 0/7 0 0
60 BatDiet BatDiet 8 0/7 0 0
61 Crash Crash 8 0/7 0 0
62 Family Family 8 0/7 0 0
63 GODS GODS 8 0/7 0 0
64 HuyDiet HuyDiet 8 0/7 0 0
65 POLONIA POLONIA 8 0/7 0 0
66 YangHo YangHo 8 0/7 0 0
67 Destroy Destroy 7 0/7 0 0
68 GameOver GameOver 7 0/7 0 0
69 Incognit Incognit 7 0/7 0 0
70 l7agoHku l7agoHku 7 0/7 0 0
71 TRUSTORY TRUSTORY 7 0/7 0 0
72 VnFriend VnFriend 7 0/7 0 0
73 YOUTUBE YOUTUBE 7 0/7 0 0
74 zzBiazz zzBiazz 7 0/7 0 0
75 APfriend APfriend 6 0/7 0 0
76 BoarHat BoarHat 6 0/7 0 0
77 DARTFORD DARTFORD 6 0/7 0 0
78 GOLDROSE GOLDROSE 6 0/7 0 0
79 HaKyP HaKyP 6 0/7 0 0
80 HorizonT HorizonT 6 0/7 0 0
81 Illusion Illusion 6 0/7 0 0
82 Legends Legends 6 0/7 0 0
83 Nebulas Nebulas 6 0/7 0 0
84 OldGamer OldGamer 6 0/7 0 0
85 Q8vn Q8vn 6 0/7 0 0
86 TheOne TheOne 6 0/7 0 0
87 XASIS XASIS 6 0/7 0 0
88 YAKUZA YAKUZA 6 0/7 0 0
89 Angels Angels 5 0/7 0 0
90 BienHoa BienHoa 5 0/7 0 0
91 Blood Blood 5 0/7 0 0
92 DORCEL DORCEL 5 0/7 0 0
93 Fearless Fearless 5 0/7 0 0
94 icee icee 5 0/7 0 0
95 LATINOS LATINOS 5 0/7 0 0
96 LsKRom LsKRom 5 0/7 0 0
97 Mercy Mercy 5 0/7 0 0
98 MupHblE MupHblE 5 0/7 0 0
99 Owners Owners 5 0/7 0 0
100 RAMPAGE RAMPAGE 5 0/7 0 0