Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 Mayhem Mayhem 26 0/7 30 8089
2 TROY TROY 29 2/7 30 6291
3 TheAce TheAce 33 2/7 27 5519
4 AVENGERS AVENGERS 29 0/7 7 2050
5 StarPers StarPers 36 1/7 1 1238
6 massive massive 11 0/7 6 1083
7 DarkS1DE DarkS1DE 12 0/7 3 1040
8 WhyNot WhyNot 17 0/7 0 1013
9 Alive Alive 5 0/7 0 1001
10 Abducted Abducted 5 0/7 4 801
11 RQuest RQuest 6 0/7 3 571
12 SPHERA SPHERA 2 0/7 0 563
13 BRAZIL BRAZIL 34 0/7 0 501
14 ChillOUT ChillOUT 1 0/7 2 400
15 karamba karamba 3 0/7 2 400
16 1231211 1231211 1 0/7 1 200
17 kokandba kokandba 6 0/7 1 195
18 FENRIR FENRIR 17 0/7 0 0
19 12424 12424 5 0/7 0 0
20 1stLineA 1stLineA 1 0/7 0 0
21 1TC1 1TC1 5 0/7 0 0
22 23523 23523 5 0/7 0 0
23 3oonaPK 3oonaPK 20 0/7 0 0
24 60iq 60iq 8 0/7 0 0
25 AEVN AEVN 5 0/7 0 0
26 AkaChi AkaChi 6 0/7 0 0
27 Alone Alone 1 0/7 0 0
28 AtlantA AtlantA 5 0/7 0 0
29 BacKier BacKier 1 0/7 0 0
30 BBC315 BBC315 12 0/7 0 0
31 BeL4eNaK BeL4eNaK 1 0/7 0 0
32 BepBep BepBep 2 0/7 0 0
33 Bessarab Bessarab 1 0/7 0 0
34 BESTMU BESTMU 3 0/7 0 0
35 BiaHaNoi BiaHaNoi 9 0/7 0 0
36 BLRFARM BLRFARM 2 0/7 0 0
37 blue blue 1 0/7 0 0
38 BoCanVN BoCanVN 6 0/7 0 0
39 BOLDERAI BOLDERAI 2 0/7 0 0
40 BRANCA BRANCA 8 0/7 0 0
41 BraTuKu BraTuKu 19 0/7 0 0
42 BraZZers BraZZers 4 0/7 0 0
43 BULGARIA BULGARIA 4 0/7 0 0
44 BURN3D BURN3D 2 0/7 0 0
45 BURNED BURNED 21 0/7 0 0
46 chance chance 5 0/7 0 0
47 Chicken Chicken 24 0/7 0 0
48 ConCaTo ConCaTo 5 0/7 0 0
49 Cossacks Cossacks 5 0/7 0 0
50 Crystal Crystal 3 0/7 0 0
51 CucCu CucCu 4 0/7 0 0
52 Divine Divine 5 0/7 0 0
53 DocBuoc DocBuoc 2 0/7 0 0
54 DocNhi DocNhi 1 0/7 0 0
55 DongLao DongLao 6 0/7 0 0
56 Durka Durka 9 0/7 0 0
57 ENTERNAL ENTERNAL 12 0/7 0 0
58 Eternals Eternals 3 0/7 0 0
59 FaiL FaiL 4 0/7 0 0
60 FAKE FAKE 5 0/7 0 0
61 FarmF0 FarmF0 5 0/7 0 0
62 FireAxe FireAxe 9 0/7 0 0
63 Flame Flame 11 0/7 0 0
64 Freedom Freedom 5 0/7 0 0
65 FUMO FUMO 1 0/7 0 0
66 GavGav GavGav 2 0/7 0 0
67 GETTO GETTO 4 0/7 0 0
68 Ghost Ghost 23 0/7 0 0
69 Giants Giants 3 0/7 0 0
70 gietHACK gietHACK 1 0/7 0 0
71 Gobluns Gobluns 1 0/7 0 0
72 Greece Greece 4 0/7 0 0
73 GroupFam GroupFam 5 0/7 0 0
74 GUCCI GUCCI 6 0/7 0 0
75 Gym69 Gym69 1 0/7 0 0
76 HAHE HAHE 1 0/7 0 0
77 HaniKezi HaniKezi 18 0/7 0 0
78 Hero Hero 4 0/7 0 0
79 HiGH5 HiGH5 4 0/7 0 0
80 hihiG hihiG 1 0/7 0 0
81 hihiii hihiii 1 0/7 0 0
82 Horse Horse 4 0/7 0 0
83 INKA INKA 9 0/7 0 0
84 iquos iquos 4 0/7 0 0
85 Israel Israel 3 0/7 0 0
86 J4QE J4QE 5 0/7 0 0
87 JQKA JQKA 15 0/7 0 0
88 Just1ce Just1ce 3 0/7 0 0
89 Just4Fun Just4Fun 5 0/7 0 0
90 KaBooo KaBooo 1 0/7 0 0
91 KaiTO92 KaiTO92 5 0/7 0 0
92 KARMA KARMA 5 0/7 0 0
93 KingTeLv KingTeLv 3 0/7 0 0
94 KRIMNAW KRIMNAW 1 0/7 0 0
95 Ksii Ksii 5 0/7 0 0
96 LengKeng LengKeng 14 0/7 0 0
97 lEXPl lEXPl 2 0/7 0 0
98 Lions Lions 1 0/7 0 0
99 Madders Madders 3 0/7 0 0
100 MAFIA MAFIA 2 0/7 0 0