Xếp hạng

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 HydrA HydrA 30 7/7 30 10782
2 RoyaL RoyaL 29 7/7 21 7342
3 OneMTime OneMTime 20 6/7 12 5472
4 ZION ZION 28 3/7 8 3187
5 SkyLine SkyLine 26 0/7 7 2293
6 Family Family 22 3/7 5 2219
7 EllemenT EllemenT 22 0/7 12 2020
8 OkyHari OkyHari 8 6/7 4 1881
9 BE4HUK BE4HUK 2 0/7 3 1600
10 InvaderS InvaderS 5 0/7 7 1458
11 RSPZD RSPZD 5 0/7 7 1419
12 Nord Nord 27 0/7 8 1354
13 WeCanFly WeCanFly 17 0/7 3 1020
14 Fanta Fanta 24 0/7 0 1003
15 KingSize KingSize 24 1/7 4 848
16 BadBoys BadBoys 14 3/7 0 409
17 TOMCK TOMCK 2 0/7 2 400
18 Teremok Teremok 6 0/7 2 380
19 RedRains RedRains 4 1/7 1 300
20 Slade Slade 1 0/7 1 212
21 Grand Grand 1 0/7 1 202
22 Bucher Bucher 1 0/7 1 201
23 Eclipse Eclipse 4 0/7 1 200
24 LegioN LegioN 11 0/7 1 190
25 KnazLand KnazLand 16 0/7 1 185
26 GaMeOvEr GaMeOvEr 18 0/7 0 100
27 Wanted Wanted 7 0/7 0 55
28 volk volk 1 0/7 0 27
29 Spartak Spartak 9 0/7 0 15
30 Yuzhny Yuzhny 2 0/7 0 6
31 Sakura Sakura 11 0/7 0 3
32 Mariypol Mariypol 1 0/7 0 1
33 Satelite Satelite 15 0/7 0 0
34 SafeZone SafeZone 14 0/7 0 0
35 Bouquet Bouquet 13 0/7 0 0
36 GeSStapO GeSStapO 13 0/7 0 0
37 Impuls Impuls 12 0/7 0 0
38 YNWA YNWA 12 0/7 0 0
39 EndlesS EndlesS 11 0/7 0 0
40 niwie niwie 11 0/7 0 0
41 QARTVELI QARTVELI 11 0/7 0 0
42 IIIIIIII IIIIIIII 10 0/7 0 0
43 MaLdiTo MaLdiTo 9 0/7 0 0
44 Shield Shield 9 0/7 0 0
45 Angels Angels 8 0/7 0 0
46 Pokemons Pokemons 8 0/7 0 0
47 SHADOW SHADOW 8 0/7 0 0
48 BuilderS BuilderS 7 0/7 0 0
49 WaRRiors WaRRiors 7 0/7 0 0
50 WUTANG WUTANG 7 0/7 0 0
51 B2Spirit B2Spirit 6 0/7 0 0
52 BlackSea BlackSea 6 0/7 0 0
53 Bourbon Bourbon 6 0/7 0 0
54 GoodLuck GoodLuck 6 0/7 0 0
55 NigaBite NigaBite 6 0/7 0 0
56 VietNam VietNam 6 0/7 0 0
57 Crazy Crazy 5 0/7 0 0
58 FriEndS FriEndS 5 0/7 0 0
59 Gzydoren Gzydoren 5 0/7 0 0
60 Ilay Ilay 5 0/7 0 0
61 Immortal Immortal 5 0/7 0 0
62 KaKTyC KaKTyC 5 0/7 0 0
63 Odysey Odysey 5 0/7 0 0
64 PartisaN PartisaN 5 0/7 0 0
65 TEAM TEAM 5 0/7 0 0
66 Teams Teams 5 0/7 0 0
67 XyeTA XyeTA 5 0/7 0 0
68 ARDITI ARDITI 4 0/7 0 0
69 bold bold 4 0/7 0 0
70 NoEntry NoEntry 4 0/7 0 0
71 Rainbow Rainbow 4 0/7 0 0
72 RedEvil RedEvil 4 0/7 0 0
73 SAMCRO SAMCRO 4 0/7 0 0
74 TRIBUT TRIBUT 4 0/7 0 0
75 ZloDeyZ ZloDeyZ 4 0/7 0 0
76 Darkness Darkness 3 0/7 0 0
77 DetiNohi DetiNohi 3 0/7 0 0
78 Dobro Dobro 3 0/7 0 0
79 DuzBat DuzBat 3 0/7 0 0
80 Elements Elements 3 0/7 0 0
81 Fathers Fathers 3 0/7 0 0
82 FIST FIST 3 0/7 0 0
83 FortuNe FortuNe 3 0/7 0 0
84 HACPATb HACPATb 3 0/7 0 0
85 Hajime Hajime 3 0/7 0 0
86 HarDCore HarDCore 3 0/7 0 0
87 HellSing HellSing 3 0/7 0 0
88 HKBD HKBD 3 0/7 0 0
89 HOUSE HOUSE 3 0/7 0 0
90 MoonLigh MoonLigh 3 0/7 0 0
91 Nefalem Nefalem 3 0/7 0 0
92 Pantheon Pantheon 3 0/7 0 0
93 parkinsn parkinsn 3 0/7 0 0
94 Rebirth Rebirth 3 0/7 0 0
95 Slim Slim 3 0/7 0 0
96 TopGUILD TopGUILD 3 0/7 0 0
97 xDSAx xDSAx 3 0/7 0 0
98 ZAVARDO ZAVARDO 3 0/7 0 0
99 7777 7777 2 0/7 0 0
100 ASSASSIN ASSASSIN 2 0/7 0 0