Xếp hạng

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 Nord Nord 29 6/7 30 8866
2 Disney Disney 30 6/7 30 8496
3 HydrA HydrA 25 6/7 30 8066
4 SkyLine SkyLine 23 1/7 19 4189
5 STARKs STARKs 29 5/7 6 3718
6 EmeralD EmeralD 24 5/7 5 2605
7 ZION ZION 21 2/7 8 2539
8 EndlesS EndlesS 19 3/7 10 2104
9 Wanted Wanted 22 1/7 12 2023
10 EllemenT EllemenT 26 6/7 5 1850
11 WeCanFly WeCanFly 15 0/7 3 1545
12 KingSize KingSize 25 1/7 6 1314
13 Bouquet Bouquet 15 0/7 0 1000
14 Teremok Teremok 9 0/7 4 974
15 LegioN LegioN 12 1/7 4 832
16 Husaria Husaria 2 0/7 4 808
17 333333 333333 1 0/7 3 601
18 TriKru TriKru 2 0/7 2 400
19 Master Master 1 0/7 2 400
20 Meow Meow 1 0/7 2 400
21 Slade Slade 1 0/7 2 400
22 Empire Empire 7 0/7 2 382
23 Immortal Immortal 6 0/7 2 380
24 STAYA STAYA 6 0/7 2 380
25 SHADOW SHADOW 11 2/7 0 251
26 HoteL HoteL 5 0/7 1 200
27 TRIBUT TRIBUT 3 0/7 1 200
28 Pantheon Pantheon 2 0/7 1 200
29 RedRains RedRains 2 0/7 1 200
30 HORDE HORDE 1 0/7 1 200
31 TOMCK TOMCK 1 0/7 1 200
32 TheDoor TheDoor 8 0/7 1 190
33 BuilderS BuilderS 7 0/7 1 190
34 Satelite Satelite 16 0/7 1 170
35 YNWA YNWA 15 0/7 0 1
36 eries eries 3 0/7 0 1
37 MiryMir MiryMir 1 0/7 0 1
38 SafeZone SafeZone 16 0/7 0 0
39 Impuls Impuls 13 0/7 0 0
40 QARTVELI QARTVELI 12 0/7 0 0
41 IIIIIIII IIIIIIII 10 0/7 0 0
42 BadBoys BadBoys 9 0/7 0 0
43 Pokemons Pokemons 8 0/7 0 0
44 Slim Slim 8 0/7 0 0
45 GoodLuck GoodLuck 7 0/7 0 0
46 WaRRiors WaRRiors 7 0/7 0 0
47 WUTANG WUTANG 7 0/7 0 0
48 B2Spirit B2Spirit 6 0/7 0 0
49 BlackSea BlackSea 6 0/7 0 0
50 Bourbon Bourbon 6 0/7 0 0
51 XyeTA XyeTA 6 0/7 0 0
52 Crazy Crazy 5 0/7 0 0
53 Dobro Dobro 5 0/7 0 0
54 FriEndS FriEndS 5 0/7 0 0
55 Gzydoren Gzydoren 5 0/7 0 0
56 Heal Heal 5 0/7 0 0
57 NoEntry NoEntry 5 0/7 0 0
58 OkyHari OkyHari 5 0/7 0 0
59 PartisaN PartisaN 5 0/7 0 0
60 TEAM TEAM 5 0/7 0 0
61 ARDITI ARDITI 4 0/7 0 0
62 bold bold 4 0/7 0 0
63 Rainbow Rainbow 4 0/7 0 0
64 RedEvil RedEvil 4 0/7 0 0
65 SAMCRO SAMCRO 4 0/7 0 0
66 TopGUILD TopGUILD 4 0/7 0 0
67 ZloDeyZ ZloDeyZ 4 0/7 0 0
68 BADABING BADABING 3 0/7 0 0
69 Darkness Darkness 3 0/7 0 0
70 DetiNohi DetiNohi 3 0/7 0 0
71 DuzBat DuzBat 3 0/7 0 0
72 Elements Elements 3 0/7 0 0
73 Elis Elis 3 0/7 0 0
74 FortuNe FortuNe 3 0/7 0 0
75 HellSing HellSing 3 0/7 0 0
76 HKBD HKBD 3 0/7 0 0
77 HOUSE HOUSE 3 0/7 0 0
78 kvestbox kvestbox 3 0/7 0 0
79 Nefalem Nefalem 3 0/7 0 0
80 parkinsn parkinsn 3 0/7 0 0
81 Rebirth Rebirth 3 0/7 0 0
82 xDSAx xDSAx 3 0/7 0 0
83 7777 7777 2 0/7 0 0
84 ELITE ELITE 2 0/7 0 0
85 GOTEI13 GOTEI13 2 0/7 0 0
86 HoLLanD HoLLanD 2 0/7 0 0
87 QUESS QUESS 2 0/7 0 0
88 Sakura Sakura 2 0/7 0 0
89 THEIR THEIR 2 0/7 0 0
90 Tigers Tigers 2 0/7 0 0
91 TLN1 TLN1 2 0/7 0 0
92 WaPaBuKu WaPaBuKu 2 0/7 0 0
93 WestSide WestSide 2 0/7 0 0
94 Yuzhny Yuzhny 2 0/7 0 0
95 2134aa 2134aa 1 0/7 0 0
96 2SiPi 2SiPi 1 0/7 0 0
97 4epena 4epena 1 0/7 0 0
98 AllGood AllGood 1 0/7 0 0
99 Barrow Barrow 1 0/7 0 0
100 BcnopoJl BcnopoJl 1 0/7 0 0