Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 RoyaL RoyaL 24 0/7 30 8100
2 RebeLS RebeLS 21 0/7 18 5080
3 HydrA HydrA 30 0/7 27 5062
4 Valhalla Valhalla 14 0/7 12 2160
5 EllemenT EllemenT 21 0/7 2 1320
6 ZION ZION 29 0/7 5 1250
7 Sekta911 Sekta911 20 0/7 0 1000
8 BeasT BeasT 12 0/7 0 1000
9 InvaderS InvaderS 11 0/7 4 920
10 SLivki SLivki 16 0/7 4 680
11 Pacific Pacific 5 0/7 3 600
12 Mariupol Mariupol 3 0/7 3 600
13 Family Family 7 0/7 3 570
14 MecTHue MecTHue 16 0/7 3 510
15 MooRDooR MooRDooR 8 0/7 2 380
16 exodia exodia 12 0/7 1 330
17 Eclipse Eclipse 3 0/7 1 200
18 Necros Necros 3 0/7 1 200
19 aLife aLife 2 0/7 1 200
20 TMTM TMTM 2 0/7 1 200
21 Arktika Arktika 1 0/7 1 200
22 BANDERA BANDERA 1 0/7 1 200
23 Blitz Blitz 1 0/7 1 200
24 Pirates Pirates 1 0/7 1 200
25 Skyline Skyline 1 0/7 1 200
26 URAL URAL 1 0/7 1 200
27 SHADOW SHADOW 13 0/7 1 180
28 WildLife WildLife 2 0/7 0 4
29 BadBoys BadBoys 21 0/7 0 0
30 HELLO HELLO 18 0/7 0 0
31 niwie niwie 16 0/7 0 0
32 guards guards 15 0/7 0 0
33 SafeZone SafeZone 14 0/7 0 0
34 Academy Academy 12 0/7 0 0
35 GaMeOvEr GaMeOvEr 12 0/7 0 0
36 Impuls Impuls 12 0/7 0 0
37 YNWA YNWA 12 0/7 0 0
38 HumbLe HumbLe 11 0/7 0 0
39 QARTVELI QARTVELI 11 0/7 0 0
40 IIIIIIII IIIIIIII 10 0/7 0 0
41 KnazLand KnazLand 10 0/7 0 0
42 FreeStyL FreeStyL 9 0/7 0 0
43 GeSStapO GeSStapO 9 0/7 0 0
44 KARABAS KARABAS 9 0/7 0 0
45 OkyHari OkyHari 9 0/7 0 0
46 Spartak Spartak 9 0/7 0 0
47 Fanta Fanta 8 0/7 0 0
48 MaLdiTo MaLdiTo 8 0/7 0 0
49 Pokemons Pokemons 8 0/7 0 0
50 Angels Angels 7 0/7 0 0
51 BuilderS BuilderS 7 0/7 0 0
52 EAgames EAgames 7 0/7 0 0
53 Hajime Hajime 7 0/7 0 0
54 Sakura Sakura 7 0/7 0 0
55 Shield Shield 7 0/7 0 0
56 WaRRiors WaRRiors 7 0/7 0 0
57 WUTANG WUTANG 7 0/7 0 0
58 AEVN AEVN 6 0/7 0 0
59 AFoU AFoU 6 0/7 0 0
60 B2Spirit B2Spirit 6 0/7 0 0
61 BlackSea BlackSea 6 0/7 0 0
62 GoodLuck GoodLuck 6 0/7 0 0
63 NigaBite NigaBite 6 0/7 0 0
64 Relax Relax 6 0/7 0 0
65 VietNam VietNam 6 0/7 0 0
66 Crazy Crazy 5 0/7 0 0
67 DARKMOON DARKMOON 5 0/7 0 0
68 FriEndS FriEndS 5 0/7 0 0
69 Gzydoren Gzydoren 5 0/7 0 0
70 HACPATb HACPATb 5 0/7 0 0
71 HORDE HORDE 5 0/7 0 0
72 KaKTyC KaKTyC 5 0/7 0 0
73 KNOKAUT KNOKAUT 5 0/7 0 0
74 LegioN LegioN 5 0/7 0 0
75 Odysey Odysey 5 0/7 0 0
76 OneMTime OneMTime 5 0/7 0 0
77 PartisaN PartisaN 5 0/7 0 0
78 TEAM TEAM 5 0/7 0 0
79 Teremok Teremok 5 0/7 0 0
80 XyeTA XyeTA 5 0/7 0 0
81 ALFA ALFA 4 0/7 0 0
82 ARDITI ARDITI 4 0/7 0 0
83 bold bold 4 0/7 0 0
84 DuzBat DuzBat 4 0/7 0 0
85 EndlesS EndlesS 4 0/7 0 0
86 Immortal Immortal 4 0/7 0 0
87 NoEntry NoEntry 4 0/7 0 0
88 Rainbow Rainbow 4 0/7 0 0
89 RedEvil RedEvil 4 0/7 0 0
90 SAMCRO SAMCRO 4 0/7 0 0
91 Teams Teams 4 0/7 0 0
92 TRIBUT TRIBUT 4 0/7 0 0
93 WeCanFly WeCanFly 4 0/7 0 0
94 ZloDeyZ ZloDeyZ 4 0/7 0 0
95 31337 31337 3 0/7 0 0
96 ASSA ASSA 3 0/7 0 0
97 BUFF BUFF 3 0/7 0 0
98 Darkness Darkness 3 0/7 0 0
99 Demons Demons 3 0/7 0 0
100 DetiNohi DetiNohi 3 0/7 0 0