Xếp hạng

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 RoyaL RoyaL 24 7/7 30 12728
2 HydrA HydrA 25 6/7 26 7699
3 exodia exodia 19 6/7 24 6790
4 BEATDOWN BEATDOWN 25 3/7 14 3709
5 ZION ZION 29 5/7 3 2770
6 MIDHIGHT MIDHIGHT 14 1/7 0 1604
7 InvaderS InvaderS 7 0/7 7 1345
8 BadBoys BadBoys 20 6/7 1 1306
9 MecTHue MecTHue 15 0/7 7 1261
10 EllemenT EllemenT 13 0/7 7 1260
11 SKIF SKIF 1 0/7 1 1200
12 OkyHari OkyHari 9 0/7 4 773
13 Teremok Teremok 25 1/7 0 541
14 Kingdom Kingdom 6 0/7 0 504
15 Academy Academy 9 0/7 0 500
16 SLivki SLivki 11 0/7 1 430
17 Dobro Dobro 2 0/7 2 400
18 RSPZD RSPZD 2 1/7 1 321
19 HONDA HONDA 6 2/7 0 276
20 KiNG KiNG 3 0/7 1 208
21 Haha Haha 1 0/7 1 201
22 xxxx xxxx 3 0/7 1 200
23 aLife aLife 2 0/7 1 200
24 Goldens Goldens 1 0/7 1 200
25 HELLO HELLO 1 0/7 0 200
26 HORDE HORDE 1 0/7 1 200
27 OneMTime OneMTime 7 0/7 1 190
28 KingSize KingSize 12 0/7 1 182
29 Royall Royall 12 0/7 1 180
30 CTPAX CTPAX 2 0/7 0 103
31 SkyLine SkyLine 14 0/7 0 9
32 LegioN LegioN 6 0/7 0 6
33 GILAS GILAS 10 0/7 0 3
34 Noname Noname 3 0/7 0 3
35 SHADOW SHADOW 11 0/7 0 2
36 Sakura Sakura 7 0/7 0 2
37 guards guards 19 0/7 0 0
38 SafeZone SafeZone 14 0/7 0 0
39 Family Family 12 0/7 0 0
40 GaMeOvEr GaMeOvEr 12 0/7 0 0
41 Impuls Impuls 12 0/7 0 0
42 YNWA YNWA 12 0/7 0 0
43 Bouquet Bouquet 11 0/7 0 0
44 niwie niwie 11 0/7 0 0
45 QARTVELI QARTVELI 11 0/7 0 0
46 IIIIIIII IIIIIIII 10 0/7 0 0
47 KnazLand KnazLand 10 0/7 0 0
48 GeSStapO GeSStapO 9 0/7 0 0
49 KARABAS KARABAS 9 0/7 0 0
50 Spartak Spartak 9 0/7 0 0
51 WeCanFly WeCanFly 9 0/7 0 0
52 Fanta Fanta 8 0/7 0 0
53 MaLdiTo MaLdiTo 8 0/7 0 0
54 Pokemons Pokemons 8 0/7 0 0
55 Angels Angels 7 0/7 0 0
56 BuilderS BuilderS 7 0/7 0 0
57 HACPATb HACPATb 7 0/7 0 0
58 Hajime Hajime 7 0/7 0 0
59 Shield Shield 7 0/7 0 0
60 WaRRiors WaRRiors 7 0/7 0 0
61 WUTANG WUTANG 7 0/7 0 0
62 B2Spirit B2Spirit 6 0/7 0 0
63 BlackSea BlackSea 6 0/7 0 0
64 Bourbon Bourbon 6 0/7 0 0
65 GoodLuck GoodLuck 6 0/7 0 0
66 NigaBite NigaBite 6 0/7 0 0
67 RedRise RedRise 6 0/7 0 0
68 Relax Relax 6 0/7 0 0
69 VietNam VietNam 6 0/7 0 0
70 Crazy Crazy 5 0/7 0 0
71 EndlesS EndlesS 5 0/7 0 0
72 FriEndS FriEndS 5 0/7 0 0
73 Grand Grand 5 0/7 0 0
74 Gzydoren Gzydoren 5 0/7 0 0
75 KaKTyC KaKTyC 5 0/7 0 0
76 Kremen6 Kremen6 5 0/7 0 0
77 Odysey Odysey 5 0/7 0 0
78 PartisaN PartisaN 5 0/7 0 0
79 TEAM TEAM 5 0/7 0 0
80 XyeTA XyeTA 5 0/7 0 0
81 AEVN AEVN 4 0/7 0 0
82 ARDITI ARDITI 4 0/7 0 0
83 bold bold 4 0/7 0 0
84 Immortal Immortal 4 0/7 0 0
85 NoEntry NoEntry 4 0/7 0 0
86 Rainbow Rainbow 4 0/7 0 0
87 RedEvil RedEvil 4 0/7 0 0
88 SAMCRO SAMCRO 4 0/7 0 0
89 Teams Teams 4 0/7 0 0
90 TRIBUT TRIBUT 4 0/7 0 0
91 ZloDeyZ ZloDeyZ 4 0/7 0 0
92 Darkness Darkness 3 0/7 0 0
93 DetiNohi DetiNohi 3 0/7 0 0
94 DuzBat DuzBat 3 0/7 0 0
95 Elements Elements 3 0/7 0 0
96 Extender Extender 3 0/7 0 0
97 FIST FIST 3 0/7 0 0
98 FortuNe FortuNe 3 0/7 0 0
99 HellSing HellSing 3 0/7 0 0
100 HKBD HKBD 3 0/7 0 0