Xếp hạng
Master Origin Avalon Mega Deus Extreme

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 RoyaL RoyaL 25 7/7 30 12184
2 HydrA HydrA 28 5/7 30 6688
3 EAgames EAgames 24 5/7 12 3214
4 MIDNIGHT MIDNIGHT 25 1/7 7 2743
5 RebeLS RebeLS 20 5/7 8 2720
6 EllemenT EllemenT 24 2/7 9 2190
7 Valhalla Valhalla 12 2/7 9 1870
8 pentagon pentagon 5 0/7 9 1809
9 BeasT BeasT 16 0/7 0 1100
10 MecTHue MecTHue 14 0/7 5 900
11 ZION ZION 20 3/7 2 843
12 HELLO HELLO 25 1/7 1 674
13 WildLife WildLife 2 0/7 3 624
14 Pacific Pacific 1 0/7 2 500
15 Ka4aLkA Ka4aLkA 1 0/7 2 412
16 TribbuT TribbuT 2 0/7 2 401
17 Family Family 23 0/7 2 320
18 BUFF BUFF 3 2/7 0 250
19 RSPZD RSPZD 1 0/7 1 203
20 BussTura BussTura 1 0/7 1 200
21 aLife aLife 2 0/7 1 200
22 Necros Necros 5 0/7 1 200
23 Order Order 1 0/7 1 200
24 Rossosh Rossosh 1 0/7 1 200
25 Pace Pace 5 0/7 0 109
26 DARKMOON DARKMOON 3 0/7 0 4
27 OkyHari OkyHari 9 0/7 0 4
28 FreeStyL FreeStyL 5 0/7 0 2
29 Russia Russia 4 0/7 0 1
30 ASSA ASSA 3 0/7 0 0
31 Gahii Gahii 1 0/7 0 0
32 2134aa 2134aa 1 0/7 0 0
33 2SiPi 2SiPi 1 0/7 0 0
34 7777 7777 2 0/7 0 0
35 77777 77777 1 0/7 0 0
36 abiona abiona 1 0/7 0 0
37 Academy Academy 12 0/7 0 0
38 AEVN AEVN 6 0/7 0 0
39 AFoU AFoU 6 0/7 0 0
40 ALFA ALFA 1 0/7 0 0
41 AllGood AllGood 1 0/7 0 0
42 AllStars AllStars 3 0/7 0 0
43 Anarchy Anarchy 1 0/7 0 0
44 Angels Angels 7 0/7 0 0
45 ARDITI ARDITI 4 0/7 0 0
46 Arktika Arktika 2 0/7 0 0
47 ASSASSIN ASSASSIN 2 0/7 0 0
48 Ayoo Ayoo 1 0/7 0 0
49 AzerClan AzerClan 1 0/7 0 0
50 B2Spirit B2Spirit 6 0/7 0 0
51 BadBoys BadBoys 17 0/7 0 0
52 BapHa BapHa 2 0/7 0 0
53 Barrow Barrow 1 0/7 0 0
54 BcnopoJl BcnopoJl 1 0/7 0 0
55 BeL4eNaK BeL4eNaK 1 0/7 0 0
56 BEPHOCTb BEPHOCTb 1 0/7 0 0
57 Bezdna Bezdna 1 0/7 0 0
58 BlackSea BlackSea 6 0/7 0 0
59 Blessed Blessed 1 0/7 0 0
60 Blitz Blitz 1 0/7 0 0
61 bold bold 4 0/7 0 0
62 BoOM BoOM 1 0/7 0 0
63 Bouquet Bouquet 1 0/7 0 0
64 Bourbon Bourbon 1 0/7 0 0
65 Bucher Bucher 1 0/7 0 0
66 BuilderS BuilderS 12 0/7 0 0
67 CheSS CheSS 2 0/7 0 0
68 Crazy Crazy 5 0/7 0 0
69 Darkness Darkness 3 0/7 0 0
70 DetiNohi DetiNohi 3 0/7 0 0
71 Dipsiod Dipsiod 1 0/7 0 0
72 DUCKs DUCKs 1 0/7 0 0
73 DuzBat DuzBat 3 0/7 0 0
74 Dynamite Dynamite 1 0/7 0 0
75 ELAPSED ELAPSED 1 0/7 0 0
76 Elements Elements 3 0/7 0 0
77 Elita Elita 1 0/7 0 0
78 ELITE ELITE 2 0/7 0 0
79 ElusivE ElusivE 2 0/7 0 0
80 EndlesS EndlesS 4 0/7 0 0
81 eries eries 2 0/7 0 0
82 EvilKids EvilKids 1 0/7 0 0
83 exodia exodia 15 0/7 0 0
84 ExpBuff ExpBuff 1 0/7 0 0
85 Extender Extender 3 0/7 0 0
86 FATAL FATAL 1 0/7 0 0
87 FIST FIST 3 0/7 0 0
88 FortuNe FortuNe 3 0/7 0 0
89 FriEndS FriEndS 5 0/7 0 0
90 GaMeOvEr GaMeOvEr 10 0/7 0 0
91 GeSStapO GeSStapO 9 0/7 0 0
92 GGWPNOOB GGWPNOOB 1 0/7 0 0
93 GODS GODS 1 0/7 0 0
94 GoodLuck GoodLuck 6 0/7 0 0
95 gpy3b9l gpy3b9l 1 0/7 0 0
96 Greideri Greideri 1 0/7 0 0
97 GSXR GSXR 0 0/7 0 0
98 guards guards 13 0/7 0 0
99 Guild Guild 1 0/7 0 0
100 Guild123 Guild123 1 0/7 0 0