Bảo trì máy chủ 15:45~15:55
Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 RoyaL RoyaL 25 7/7 30 12685
2 HydrA HydrA 28 7/7 27 7558
3 Special Special 16 7/7 12 6001
4 BroTherS BroTherS 15 7/7 7 4826
5 MIDNIGHT MIDNIGHT 22 7/7 10 4607
6 Valhalla Valhalla 21 4/7 17 3341
7 HELLO HELLO 23 7/7 7 3194
8 Sviests Sviests 6 2/7 7 2275
9 EllemenT EllemenT 30 0/7 8 1700
10 ZION ZION 24 2/7 3 1266
11 BeasT BeasT 15 3/7 2 1260
12 UKRAINA UKRAINA 21 0/7 0 1002
13 Bell Bell 4 0/7 3 612
14 PATRIA PATRIA 8 3/7 1 590
15 Pacific Pacific 2 0/7 2 402
16 TMTM TMTM 2 0/7 2 400
17 Furriors Furriors 3 1/7 1 300
18 Family Family 13 0/7 1 233
19 KALASH KALASH 1 0/7 1 200
20 WILD WILD 3 0/7 1 200
21 GIANTS GIANTS 7 0/7 1 197
22 MecTHue MecTHue 13 0/7 1 181
23 WARHEAD WARHEAD 1 0/7 0 2
24 BussTura BussTura 1 0/7 0 1
25 2134aa 2134aa 1 0/7 0 0
26 2SiPi 2SiPi 1 0/7 0 0
27 7777 7777 2 0/7 0 0
28 abiona abiona 1 0/7 0 0
29 Academy Academy 12 0/7 0 0
30 AEVN AEVN 6 0/7 0 0
31 AFoU AFoU 6 0/7 0 0
32 ALFA ALFA 1 0/7 0 0
33 AllGood AllGood 1 0/7 0 0
34 AllStars AllStars 3 0/7 0 0
35 Anarchy Anarchy 1 0/7 0 0
36 Angels Angels 7 0/7 0 0
37 ARDITI ARDITI 4 0/7 0 0
38 Arktika Arktika 2 0/7 0 0
39 asdasdqw asdasdqw 1 0/7 0 0
40 ASSA ASSA 3 0/7 0 0
41 ASSASSIN ASSASSIN 2 0/7 0 0
42 Ayoo Ayoo 1 0/7 0 0
43 AzerClan AzerClan 1 0/7 0 0
44 B2Spirit B2Spirit 6 0/7 0 0
45 BadBoys BadBoys 17 0/7 0 0
46 BapHa BapHa 2 0/7 0 0
47 Barrow Barrow 1 0/7 0 0
48 BcnopoJl BcnopoJl 1 0/7 0 0
49 BeL4eNaK BeL4eNaK 1 0/7 0 0
50 BEPHOCTb BEPHOCTb 1 0/7 0 0
51 Bezdna Bezdna 1 0/7 0 0
52 BlackSea BlackSea 6 0/7 0 0
53 Blessed Blessed 1 0/7 0 0
54 Blitz Blitz 1 0/7 0 0
55 bold bold 4 0/7 0 0
56 Bouquet Bouquet 1 0/7 0 0
57 Bourbon Bourbon 1 0/7 0 0
58 Bucher Bucher 1 0/7 0 0
59 BUFF BUFF 3 0/7 0 0
60 BuilderS BuilderS 12 0/7 0 0
61 Crazy Crazy 5 0/7 0 0
62 DARKMOON DARKMOON 4 0/7 0 0
63 Darkness Darkness 3 0/7 0 0
64 DetiNohi DetiNohi 3 0/7 0 0
65 Dipsiod Dipsiod 1 0/7 0 0
66 District District 1 0/7 0 0
67 DUCKs DUCKs 1 0/7 0 0
68 DuzBat DuzBat 4 0/7 0 0
69 Dynamite Dynamite 1 0/7 0 0
70 Elements Elements 3 0/7 0 0
71 Elita Elita 1 0/7 0 0
72 ELITE ELITE 2 0/7 0 0
73 ElusivE ElusivE 2 0/7 0 0
74 EndlesS EndlesS 3 0/7 0 0
75 eries eries 2 0/7 0 0
76 EvilKids EvilKids 1 0/7 0 0
77 exodia exodia 14 0/7 0 0
78 ExpBuff ExpBuff 1 0/7 0 0
79 Extender Extender 3 0/7 0 0
80 FATAL FATAL 1 0/7 0 0
81 FIST FIST 3 0/7 0 0
82 FortuNe FortuNe 3 0/7 0 0
83 FreeStyL FreeStyL 5 0/7 0 0
84 FriEndS FriEndS 5 0/7 0 0
85 GaMeOvEr GaMeOvEr 10 0/7 0 0
86 GeSStapO GeSStapO 9 0/7 0 0
87 GGWPNOOB GGWPNOOB 1 0/7 0 0
88 GODS GODS 1 0/7 0 0
89 GoodLuck GoodLuck 6 0/7 0 0
90 gpy3b9l gpy3b9l 1 0/7 0 0
91 Greideri Greideri 1 0/7 0 0
92 GSXR GSXR 0 0/7 0 0
93 guards guards 12 0/7 0 0
94 Guild Guild 1 0/7 0 0
95 Guild123 Guild123 1 0/7 0 0
96 Gzydoren Gzydoren 5 0/7 0 0
97 Hajime Hajime 7 0/7 0 0
98 HBiO HBiO 2 0/7 0 0
99 HKBD HKBD 3 0/7 0 0
100 HORDE HORDE 6 0/7 0 0