Xếp hạng

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 Nord Nord 30 7/7 30 10372
2 HydrA HydrA 30 7/7 29 8081
3 SkyLine SkyLine 26 6/7 28 7860
4 ZION ZION 30 6/7 15 5074
5 RoyaL RoyaL 30 6/7 11 4477
6 LegioN LegioN 15 7/7 4 2723
7 KingSize KingSize 24 1/7 11 2378
8 noFFline noFFline 9 4/7 0 1600
9 EllemenT EllemenT 19 0/7 7 1440
10 InvaderS InvaderS 4 0/7 6 1201
11 RSPZD RSPZD 1 3/7 1 637
12 Pantheon Pantheon 3 0/7 3 601
13 TOMCK TOMCK 2 0/7 3 600
14 WeCanFly WeCanFly 17 2/7 1 424
15 Demic Demic 1 0/7 2 409
16 Amnesia Amnesia 1 0/7 2 401
17 Dev1L Dev1L 4 0/7 2 400
18 DamagInc DamagInc 4 2/7 0 250
19 ZAVARDO ZAVARDO 3 2/7 0 250
20 OkyHari OkyHari 5 0/7 1 200
21 RedRains RedRains 3 0/7 1 200
22 SopranoS SopranoS 1 0/7 1 200
23 BadBoys BadBoys 9 0/7 1 190
24 Teams Teams 6 0/7 1 190
25 EndlesS EndlesS 11 0/7 1 180
26 Satelite Satelite 16 0/7 1 170
27 HoteL HoteL 3 0/7 0 4
28 Wanted Wanted 8 0/7 0 2
29 HACPATb HACPATb 3 0/7 0 2
30 PKiller PKiller 1 0/7 0 2
31 BisDak BisDak 11 0/7 0 1
32 GeSStapO GeSStapO 8 0/7 0 1
33 WARHEAD WARHEAD 1 0/7 0 1
34 Hajime Hajime 19 0/7 0 0
35 MaLdiTo MaLdiTo 19 0/7 0 0
36 SafeZone SafeZone 16 0/7 0 0
37 VietNam VietNam 16 0/7 0 0
38 Bouquet Bouquet 14 0/7 0 0
39 Impuls Impuls 12 0/7 0 0
40 YNWA YNWA 12 0/7 0 0
41 niwie niwie 11 0/7 0 0
42 QARTVELI QARTVELI 11 0/7 0 0
43 IIIIIIII IIIIIIII 10 0/7 0 0
44 Shield Shield 9 0/7 0 0
45 Angels Angels 8 0/7 0 0
46 neXus neXus 8 0/7 0 0
47 Pokemons Pokemons 8 0/7 0 0
48 SHADOW SHADOW 8 0/7 0 0
49 BuilderS BuilderS 7 0/7 0 0
50 WaRRiors WaRRiors 7 0/7 0 0
51 WUTANG WUTANG 7 0/7 0 0
52 B2Spirit B2Spirit 6 0/7 0 0
53 BlackSea BlackSea 6 0/7 0 0
54 Bourbon Bourbon 6 0/7 0 0
55 GoodLuck GoodLuck 6 0/7 0 0
56 NearYou NearYou 6 0/7 0 0
57 Teremok Teremok 6 0/7 0 0
58 Crazy Crazy 5 0/7 0 0
59 Dobro Dobro 5 0/7 0 0
60 FriEndS FriEndS 5 0/7 0 0
61 Gzydoren Gzydoren 5 0/7 0 0
62 Immortal Immortal 5 0/7 0 0
63 PartisaN PartisaN 5 0/7 0 0
64 TEAM TEAM 5 0/7 0 0
65 XyeTA XyeTA 5 0/7 0 0
66 ARDITI ARDITI 4 0/7 0 0
67 bold bold 4 0/7 0 0
68 NoEntry NoEntry 4 0/7 0 0
69 Odysey Odysey 4 0/7 0 0
70 Rainbow Rainbow 4 0/7 0 0
71 RedEvil RedEvil 4 0/7 0 0
72 SAMCRO SAMCRO 4 0/7 0 0
73 TRIBUT TRIBUT 4 0/7 0 0
74 ZloDeyZ ZloDeyZ 4 0/7 0 0
75 Darkness Darkness 3 0/7 0 0
76 DetiNohi DetiNohi 3 0/7 0 0
77 DuzBat DuzBat 3 0/7 0 0
78 Elements Elements 3 0/7 0 0
79 Elis Elis 3 0/7 0 0
80 eries eries 3 0/7 0 0
81 Fathers Fathers 3 0/7 0 0
82 FortuNe FortuNe 3 0/7 0 0
83 HellSing HellSing 3 0/7 0 0
84 HKBD HKBD 3 0/7 0 0
85 HOUSE HOUSE 3 0/7 0 0
86 MoonLigh MoonLigh 3 0/7 0 0
87 Nefalem Nefalem 3 0/7 0 0
88 parkinsn parkinsn 3 0/7 0 0
89 Rebirth Rebirth 3 0/7 0 0
90 Slim Slim 3 0/7 0 0
91 TopGUILD TopGUILD 3 0/7 0 0
92 xDSAx xDSAx 3 0/7 0 0
93 7777 7777 2 0/7 0 0
94 DeathKin DeathKin 2 0/7 0 0
95 ELITE ELITE 2 0/7 0 0
96 ElusivE ElusivE 2 0/7 0 0
97 GaMeOvEr GaMeOvEr 2 0/7 0 0
98 Noypi Noypi 2 0/7 0 0
99 Sakura Sakura 2 0/7 0 0
100 THEIR THEIR 2 0/7 0 0