Xếp hạng

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 RoyaL RoyaL 25 0/7 17 5239
2 HydrA HydrA 29 0/7 16 4623
3 ZION ZION 25 0/7 13 3721
4 exodia exodia 21 0/7 16 3594
5 KiNG KiNG 23 1/7 16 3177
6 Insect Insect 2 0/7 4 1800
7 EllemenT EllemenT 18 0/7 6 1520
8 SLivki SLivki 17 0/7 8 1369
9 MIDHIGHT MIDHIGHT 25 0/7 1 1316
10 XPOM XPOM 1 0/7 2 900
11 Necros Necros 5 0/7 4 800
12 Haha Haha 1 0/7 3 600
13 OkyHari OkyHari 9 0/7 3 575
14 aLife aLife 2 0/7 2 400
15 Oasis Oasis 4 0/7 0 250
16 Mapuynol Mapuynol 1 0/7 1 201
17 Pacific Pacific 3 0/7 1 200
18 Strey228 Strey228 3 0/7 1 200
19 Mariupol Mariupol 1 0/7 1 200
20 x1CEx x1CEx 1 0/7 1 200
21 OneMTime OneMTime 6 0/7 1 196
22 BOHOL BOHOL 6 0/7 1 190
23 MecTHue MecTHue 13 0/7 1 180
24 KingSize KingSize 13 0/7 0 15
25 InvaderS InvaderS 9 0/7 0 2
26 LoVE LoVE 1 0/7 0 1
27 guards guards 18 0/7 0 0
28 HELLO HELLO 17 0/7 0 0
29 SafeZone SafeZone 14 0/7 0 0
30 BadBoys BadBoys 13 0/7 0 0
31 Academy Academy 12 0/7 0 0
32 Family Family 12 0/7 0 0
33 GaMeOvEr GaMeOvEr 12 0/7 0 0
34 Impuls Impuls 12 0/7 0 0
35 niwie niwie 12 0/7 0 0
36 SHADOW SHADOW 12 0/7 0 0
37 YNWA YNWA 12 0/7 0 0
38 HumbLe HumbLe 11 0/7 0 0
39 QARTVELI QARTVELI 11 0/7 0 0
40 Bouquet Bouquet 10 0/7 0 0
41 IIIIIIII IIIIIIII 10 0/7 0 0
42 KnazLand KnazLand 10 0/7 0 0
43 FreeStyL FreeStyL 9 0/7 0 0
44 GeSStapO GeSStapO 9 0/7 0 0
45 KARABAS KARABAS 9 0/7 0 0
46 Spartak Spartak 9 0/7 0 0
47 Fanta Fanta 8 0/7 0 0
48 MaLdiTo MaLdiTo 8 0/7 0 0
49 Pokemons Pokemons 8 0/7 0 0
50 Sakura Sakura 8 0/7 0 0
51 Angels Angels 7 0/7 0 0
52 BuilderS BuilderS 7 0/7 0 0
53 GGTEAM GGTEAM 7 0/7 0 0
54 Hajime Hajime 7 0/7 0 0
55 Shield Shield 7 0/7 0 0
56 WaRRiors WaRRiors 7 0/7 0 0
57 WUTANG WUTANG 7 0/7 0 0
58 AEVN AEVN 6 0/7 0 0
59 AFoU AFoU 6 0/7 0 0
60 B2Spirit B2Spirit 6 0/7 0 0
61 BlackSea BlackSea 6 0/7 0 0
62 Bourbon Bourbon 6 0/7 0 0
63 GoodLuck GoodLuck 6 0/7 0 0
64 Kremen6 Kremen6 6 0/7 0 0
65 NigaBite NigaBite 6 0/7 0 0
66 Relax Relax 6 0/7 0 0
67 VietNam VietNam 6 0/7 0 0
68 BUFF BUFF 5 0/7 0 0
69 Crazy Crazy 5 0/7 0 0
70 DARKMOON DARKMOON 5 0/7 0 0
71 EndlesS EndlesS 5 0/7 0 0
72 FriEndS FriEndS 5 0/7 0 0
73 Gzydoren Gzydoren 5 0/7 0 0
74 HACPATb HACPATb 5 0/7 0 0
75 KaKTyC KaKTyC 5 0/7 0 0
76 KNOKAUT KNOKAUT 5 0/7 0 0
77 LegioN LegioN 5 0/7 0 0
78 Odysey Odysey 5 0/7 0 0
79 PartisaN PartisaN 5 0/7 0 0
80 TEAM TEAM 5 0/7 0 0
81 Teremok Teremok 5 0/7 0 0
82 XyeTA XyeTA 5 0/7 0 0
83 ARDITI ARDITI 4 0/7 0 0
84 bold bold 4 0/7 0 0
85 Immortal Immortal 4 0/7 0 0
86 NoEntry NoEntry 4 0/7 0 0
87 Rainbow Rainbow 4 0/7 0 0
88 RedEvil RedEvil 4 0/7 0 0
89 SAMCRO SAMCRO 4 0/7 0 0
90 Teams Teams 4 0/7 0 0
91 TRIBUT TRIBUT 4 0/7 0 0
92 WeCanFly WeCanFly 4 0/7 0 0
93 ZloDeyZ ZloDeyZ 4 0/7 0 0
94 Darkness Darkness 3 0/7 0 0
95 DetiNohi DetiNohi 3 0/7 0 0
96 DuzBat DuzBat 3 0/7 0 0
97 Elements Elements 3 0/7 0 0
98 Extender Extender 3 0/7 0 0
99 FIST FIST 3 0/7 0 0
100 FortuNe FortuNe 3 0/7 0 0