Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 RoyaL RoyaL 25 2/7 27 8319
2 Sviests Sviests 25 4/7 30 8107
3 HydrA HydrA 25 1/7 28 5593
4 MIDNIGHT MIDNIGHT 26 2/7 16 4350
5 Valhalla Valhalla 13 2/7 12 2410
6 EllemenT EllemenT 29 0/7 9 2350
7 ALFA ALFA 25 0/7 13 2080
8 ElemenT ElemenT 4 0/7 1 1200
9 Flangs Flangs 16 0/7 3 1010
10 PLAGUE PLAGUE 9 0/7 0 1000
11 WildLife WildLife 3 0/7 4 800
12 ZION ZION 16 0/7 3 760
13 BLACK BLACK 1 0/7 1 700
14 Only4me Only4me 1 0/7 3 600
15 HELLO HELLO 27 0/7 1 550
16 UKRAINA UKRAINA 24 0/7 0 500
17 BatQuai BatQuai 23 0/7 1 410
18 BoJIHa BoJIHa 2 0/7 2 400
19 kukaraca kukaraca 5 0/7 2 400
20 GOLOVA GOLOVA 7 0/7 2 380
21 BOOM BOOM 1 0/7 1 200
22 BussTura BussTura 2 0/7 1 200
23 CCCP CCCP 16 1/7 0 200
24 GANG GANG 1 0/7 1 200
25 pentagon pentagon 5 0/7 1 200
26 GreenD GreenD 7 0/7 1 192
27 2134aa 2134aa 1 0/7 0 0
28 2SiPi 2SiPi 1 0/7 0 0
29 400lvl 400lvl 2 0/7 0 0
30 4y4a 4y4a 1 0/7 0 0
31 7777 7777 1 0/7 0 0
32 abiona abiona 1 0/7 0 0
33 Academy Academy 12 0/7 0 0
34 AEVN AEVN 6 0/7 0 0
35 AFoU AFoU 6 0/7 0 0
36 AllGood AllGood 1 0/7 0 0
37 AllStars AllStars 3 0/7 0 0
38 Anarchy Anarchy 1 0/7 0 0
39 Angels Angels 7 0/7 0 0
40 ARDITI ARDITI 4 0/7 0 0
41 Arktika Arktika 2 0/7 0 0
42 ASSA ASSA 3 0/7 0 0
43 ASSASSIN ASSASSIN 2 0/7 0 0
44 Ayoo Ayoo 1 0/7 0 0
45 AZEBAKU AZEBAKU 1 0/7 0 0
46 AzerClan AzerClan 1 0/7 0 0
47 B2Spirit B2Spirit 6 0/7 0 0
48 BadBoys BadBoys 11 0/7 0 0
49 BAKU BAKU 2 0/7 0 0
50 BapHa BapHa 2 0/7 0 0
51 Barrow Barrow 1 0/7 0 0
52 BcnopoJl BcnopoJl 1 0/7 0 0
53 BeasT BeasT 11 0/7 0 0
54 BeL4eNaK BeL4eNaK 1 0/7 0 0
55 BEPHOCTb BEPHOCTb 1 0/7 0 0
56 Bezdna Bezdna 1 0/7 0 0
57 BlackSea BlackSea 6 0/7 0 0
58 Blessed Blessed 1 0/7 0 0
59 Blitz Blitz 1 0/7 0 0
60 bold bold 4 0/7 0 0
61 Bouquet Bouquet 1 0/7 0 0
62 Bourbon Bourbon 1 0/7 0 0
63 Bucher Bucher 1 0/7 0 0
64 BUFF BUFF 3 0/7 0 0
65 BuilderS BuilderS 12 0/7 0 0
66 Crazy Crazy 5 0/7 0 0
67 DARKMOON DARKMOON 4 0/7 0 0
68 Darkness Darkness 3 0/7 0 0
69 DetiNohi DetiNohi 3 0/7 0 0
70 Dipsiod Dipsiod 1 0/7 0 0
71 District District 1 0/7 0 0
72 DUCKs DUCKs 1 0/7 0 0
73 DuzBat DuzBat 4 0/7 0 0
74 Dynamite Dynamite 1 0/7 0 0
75 Eclipse Eclipse 1 0/7 0 0
76 Elements Elements 3 0/7 0 0
77 Elita Elita 1 0/7 0 0
78 ELITE ELITE 2 0/7 0 0
79 elstop elstop 2 0/7 0 0
80 ElusivE ElusivE 2 0/7 0 0
81 EMPEROR EMPEROR 1 0/7 0 0
82 EndlesS EndlesS 3 0/7 0 0
83 eries eries 2 0/7 0 0
84 EvilKids EvilKids 1 0/7 0 0
85 exodia exodia 14 0/7 0 0
86 ExpBuff ExpBuff 1 0/7 0 0
87 Extender Extender 3 0/7 0 0
88 FATAL FATAL 1 0/7 0 0
89 FIST FIST 3 0/7 0 0
90 FortuNe FortuNe 3 0/7 0 0
91 FreeStyL FreeStyL 5 0/7 0 0
92 FriEndS FriEndS 5 0/7 0 0
93 GaMeOvEr GaMeOvEr 10 0/7 0 0
94 GeSStapO GeSStapO 9 0/7 0 0
95 GGWPNOOB GGWPNOOB 1 0/7 0 0
96 GODS GODS 1 0/7 0 0
97 GoodLuck GoodLuck 6 0/7 0 0
98 gpy3b9l gpy3b9l 1 0/7 0 0
99 Greideri Greideri 1 0/7 0 0
100 grgr grgr 1 0/7 0 0