Xếp hạng

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 Nord Nord 23 7/7 30 10428
2 HydrA HydrA 19 7/7 29 8640
3 SkyLine SkyLine 20 7/7 21 7118
4 Teremok Teremok 21 7/7 20 6840
5 EndlesS EndlesS 20 7/7 12 3678
6 ZION ZION 15 5/7 6 2889
7 Smale Smale 9 4/7 3 2670
8 Bouquet Bouquet 24 6/7 0 2613
9 LegioN LegioN 12 7/7 4 2429
10 KingSize KingSize 19 6/7 0 1605
11 vDRv vDRv 1 0/7 2 400
12 Disney Disney 14 0/7 1 283
13 HORDE HORDE 1 0/7 1 203
14 Asylum Asylum 5 0/7 1 200
15 DuzBat DuzBat 4 1/7 0 100
16 SuDDeN SuDDeN 2 0/7 0 100
17 ThGr4pp ThGr4pp 2 1/7 0 100
18 YAYAYAYA YAYAYAYA 12 0/7 0 1
19 Satelite Satelite 17 0/7 0 0
20 YNWA YNWA 17 0/7 0 0
21 SafeZone SafeZone 16 0/7 0 0
22 Impuls Impuls 13 0/7 0 0
23 QARTVELI QARTVELI 12 0/7 0 0
24 SHADOW SHADOW 11 0/7 0 0
25 BadBoys BadBoys 10 0/7 0 0
26 IIIIIIII IIIIIIII 10 0/7 0 0
27 Darkness Darkness 9 0/7 0 0
28 EllemenT EllemenT 9 0/7 0 0
29 Slim Slim 9 0/7 0 0
30 Pokemons Pokemons 8 0/7 0 0
31 GoodLuck GoodLuck 7 0/7 0 0
32 STAYA STAYA 7 0/7 0 0
33 WaRRiors WaRRiors 7 0/7 0 0
34 WUTANG WUTANG 7 0/7 0 0
35 B2Spirit B2Spirit 6 0/7 0 0
36 BlackSea BlackSea 6 0/7 0 0
37 BuilderS BuilderS 6 0/7 0 0
38 Dobro Dobro 6 0/7 0 0
39 Immortal Immortal 6 0/7 0 0
40 Pirates Pirates 6 0/7 0 0
41 Crazy Crazy 5 0/7 0 0
42 FriEndS FriEndS 5 0/7 0 0
43 Gzydoren Gzydoren 5 0/7 0 0
44 NoEntry NoEntry 5 0/7 0 0
45 PartisaN PartisaN 5 0/7 0 0
46 TEAM TEAM 5 0/7 0 0
47 Tigers Tigers 5 0/7 0 0
48 ARDITI ARDITI 4 0/7 0 0
49 LatViesi LatViesi 4 0/7 0 0
50 Rainbow Rainbow 4 0/7 0 0
51 RedEvil RedEvil 4 0/7 0 0
52 SAMCRO SAMCRO 4 0/7 0 0
53 UMBRLLA UMBRLLA 4 0/7 0 0
54 ZloDeyZ ZloDeyZ 4 0/7 0 0
55 7777 7777 3 0/7 0 0
56 DetiNohi DetiNohi 3 0/7 0 0
57 Elements Elements 3 0/7 0 0
58 FortuNe FortuNe 3 0/7 0 0
59 HellSing HellSing 3 0/7 0 0
60 HOUSE HOUSE 3 0/7 0 0
61 Nefalem Nefalem 3 0/7 0 0
62 parkinsn parkinsn 3 0/7 0 0
63 Rebirth Rebirth 3 0/7 0 0
64 xDSAx xDSAx 3 0/7 0 0
65 BADABING BADABING 2 0/7 0 0
66 ELITE ELITE 2 0/7 0 0
67 RedRain RedRain 2 0/7 0 0
68 Rogues Rogues 2 0/7 0 0
69 Sakura Sakura 2 0/7 0 0
70 THEIR THEIR 2 0/7 0 0
71 TLN1 TLN1 2 0/7 0 0
72 WaPaBuKu WaPaBuKu 2 0/7 0 0
73 WestSide WestSide 2 0/7 0 0
74 Yuzhny Yuzhny 2 0/7 0 0
75 2134aa 2134aa 1 0/7 0 0
76 AllGood AllGood 1 0/7 0 0
77 BcnopoJl BcnopoJl 1 0/7 0 0
78 BeL4eNaK BeL4eNaK 1 0/7 0 0
79 BEPHOCTb BEPHOCTb 1 0/7 0 0
80 Bezdna Bezdna 1 0/7 0 0
81 BoOM BoOM 1 0/7 0 0
82 CBo6oga CBo6oga 1 0/7 0 0
83 CTaruku CTaruku 1 0/7 0 0
84 DIGOS DIGOS 1 0/7 0 0
85 drago drago 1 0/7 0 0
86 DUCKs DUCKs 1 0/7 0 0
87 FATAL FATAL 1 0/7 0 0
88 gpy3b9l gpy3b9l 1 0/7 0 0
89 GSXR GSXR 1 0/7 0 0
90 Guild Guild 1 0/7 0 0
91 Guild123 Guild123 1 0/7 0 0
92 igorjan igorjan 1 0/7 0 0
93 LegionTD LegionTD 1 0/7 0 0
94 MECTb MECTb 1 0/7 0 0
95 Milenium Milenium 1 0/7 0 0
96 MuOnline MuOnline 1 0/7 0 0
97 MustDie MustDie 1 0/7 0 0
98 NoobiCon NoobiCon 1 0/7 0 0
99 Odyssey Odyssey 1 0/7 0 0
100 PaCuCT PaCuCT 1 0/7 0 0