Xếp hạng

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 Empire Empire 25 5/7 28 7445
2 CardinaI CardinaI 25 6/7 28 7239
3 TEMPLIER TEMPLIER 22 2/7 21 5047
4 Fiveseas Fiveseas 28 3/7 29 5011
5 DEADLIFT DEADLIFT 12 0/7 15 2700
6 MARVEL MARVEL 24 1/7 11 2066
7 ONE1 ONE1 24 0/7 10 1610
8 ONE2 ONE2 28 0/7 8 1201
9 SpectraL SpectraL 8 0/7 6 1140
10 POZITIV POZITIV 22 0/7 4 891
11 Gigatic Gigatic 10 0/7 2 480
12 CCCP CCCP 4 0/7 2 400
13 AE1Nha AE1Nha 2 0/7 2 400
14 color123 color123 2 0/7 2 400
15 FORWARD FORWARD 2 0/7 2 400
16 Tri4Cla Tri4Cla 2 0/7 2 400
17 GaCon GaCon 1 0/7 2 400
18 NoName NoName 7 0/7 2 380
19 ONE3 ONE3 14 0/7 2 360
20 BLESS BLESS 12 0/7 2 360
21 Revival Revival 14 1/7 1 285
22 GaNJa GaNJa 3 0/7 1 200
23 Sumy Sumy 3 0/7 1 200
24 NoKillMe NoKillMe 2 0/7 1 200
25 Chill Chill 1 0/7 1 200
26 Clone Clone 1 0/7 1 200
27 FuckAll FuckAll 1 0/7 1 200
28 gggg gggg 1 0/7 1 200
29 Peacev2 Peacev2 1 0/7 1 200
30 TGKTTS TGKTTS 1 0/7 1 200
31 TheRed TheRed 1 0/7 1 200
32 SQUAD SQUAD 7 0/7 1 190
33 Alpha Alpha 11 0/7 1 183
34 MAFIA MAFIA 20 0/7 1 170
35 ImperiaL ImperiaL 19 0/7 1 170
36 KONOHA KONOHA 6 0/7 0 2
37 KTNC KTNC 2 0/7 0 1
38 XXXX XXXX 1 0/7 0 1
39 Creation Creation 23 0/7 0 0
40 SopranoF SopranoF 19 0/7 0 0
41 LIVA LIVA 18 0/7 0 0
42 INVICTUS INVICTUS 16 0/7 0 0
43 LastHope LastHope 15 0/7 0 0
44 PKDores PKDores 15 0/7 0 0
45 FALANXXX FALANXXX 12 0/7 0 0
46 PIBARDEX PIBARDEX 12 0/7 0 0
47 MAGYAROK MAGYAROK 11 0/7 0 0
48 QuitGame QuitGame 11 0/7 0 0
49 Ateik Ateik 10 0/7 0 0
50 DeztinY DeztinY 10 0/7 0 0
51 DMCHINA DMCHINA 10 0/7 0 0
52 GoodGame GoodGame 10 0/7 0 0
53 PinokioO PinokioO 10 0/7 0 0
54 Yeeeeeet Yeeeeeet 10 0/7 0 0
55 BEASTS BEASTS 9 0/7 0 0
56 Trinity Trinity 9 0/7 0 0
57 ForFun ForFun 7 0/7 0 0
58 icee icee 7 0/7 0 0
59 AnhEm AnhEm 6 0/7 0 0
60 COVUA COVUA 6 0/7 0 0
61 DiamondS DiamondS 6 0/7 0 0
62 impS impS 6 0/7 0 0
63 Mafioti Mafioti 6 0/7 0 0
64 Newbile Newbile 6 0/7 0 0
65 OlSchool OlSchool 6 0/7 0 0
66 PornHub PornHub 6 0/7 0 0
67 xLeGioNx xLeGioNx 6 0/7 0 0
68 12zen 12zen 5 0/7 0 0
69 ARGBUFF ARGBUFF 5 0/7 0 0
70 Belarus Belarus 5 0/7 0 0
71 CBET CBET 5 0/7 0 0
72 CondorRr CondorRr 5 0/7 0 0
73 Genesis Genesis 5 0/7 0 0
74 GVRLK GVRLK 5 0/7 0 0
75 HEAVEN HEAVEN 5 0/7 0 0
76 HEMPS HEMPS 5 0/7 0 0
77 HONOR HONOR 5 0/7 0 0
78 HUNGARY HUNGARY 5 0/7 0 0
79 Ignored Ignored 5 0/7 0 0
80 Inferno Inferno 5 0/7 0 0
81 macros macros 5 0/7 0 0
82 NIKE NIKE 5 0/7 0 0
83 Rainbow Rainbow 5 0/7 0 0
84 ROBOTiX ROBOTiX 5 0/7 0 0
85 Royal Royal 5 0/7 0 0
86 Unity Unity 5 0/7 0 0
87 AloNeS AloNeS 4 0/7 0 0
88 Cocaine Cocaine 4 0/7 0 0
89 Elite Elite 4 0/7 0 0
90 Espoo Espoo 4 0/7 0 0
91 FIRE FIRE 4 0/7 0 0
92 Gotham Gotham 4 0/7 0 0
93 olabE olabE 4 0/7 0 0
94 RAp41k RAp41k 4 0/7 0 0
95 RedRain RedRain 4 0/7 0 0
96 Revenger Revenger 4 0/7 0 0
97 SABARQII SABARQII 4 0/7 0 0
98 TheRich TheRich 4 0/7 0 0
99 UNITED UNITED 4 0/7 0 0
100 WINDOWS WINDOWS 4 0/7 0 0