Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 GuarD GuarD 35 6/7 30 10929
2 MU4Life MU4Life 34 6/7 30 6509
3 ELITE ELITE 31 1/7 11 2151
4 ForFun ForFun 15 3/7 3 1843
5 Mu2Life Mu2Life 39 4/7 1 1755
6 HOTDOG HOTDOG 23 3/7 5 1239
7 SCREAM SCREAM 3 0/7 2 405
8 CAIBANG CAIBANG 15 3/7 0 400
9 SuuSoo SuuSoo 3 0/7 1 200
10 LionKing LionKing 3 0/7 1 200
11 Sharks Sharks 2 0/7 1 200
12 POLONUS POLONUS 8 0/7 1 190
13 HePAKu HePAKu 18 0/7 1 171
14 RTMs RTMs 3 0/7 0 151
15 alkashi alkashi 4 0/7 0 8
16 SOLOISTS SOLOISTS 3 0/7 0 5
17 Emper Emper 4 0/7 0 2
18 VTV28 VTV28 2 0/7 0 1
19 dada dada 1 0/7 0 0
20 Flawless Flawless 4 0/7 0 0
21 13TH 13TH 4 0/7 0 0
22 1hitne 1hitne 17 0/7 0 0
23 4everAl1 4everAl1 1 0/7 0 0
24 4FUN 4FUN 11 0/7 0 0
25 ACAB ACAB 6 0/7 0 0
26 ADDDA ADDDA 1 0/7 0 0
27 ADINIEKS ADINIEKS 7 0/7 0 0
28 AKURAT AKURAT 1 0/7 0 0
29 Almoust Almoust 1 0/7 0 0
30 Alone Alone 1 0/7 0 0
31 Archi Archi 2 0/7 0 0
32 AUTO AUTO 3 0/7 0 0
33 AUTO1 AUTO1 4 0/7 0 0
34 azaza azaza 1 0/7 0 0
35 Bear Bear 1 0/7 0 0
36 BeerLoga BeerLoga 2 0/7 0 0
37 BeL4eNaK BeL4eNaK 1 0/7 0 0
38 BEST BEST 1 0/7 0 0
39 BimXinh BimXinh 1 0/7 0 0
40 BlessVN BlessVN 5 0/7 0 0
41 BoMayLa BoMayLa 1 0/7 0 0
42 BOMZ BOMZ 1 0/7 0 0
43 BOSS BOSS 5 0/7 0 0
44 Brasil Brasil 1 0/7 0 0
45 BRAVE BRAVE 1 0/7 0 0
46 BRAZUCAS BRAZUCAS 14 0/7 0 0
47 BroimVir BroimVir 10 0/7 0 0
48 BroStaR BroStaR 3 0/7 0 0
49 BULGARIA BULGARIA 2 0/7 0 0
50 CALEM CALEM 2 0/7 0 0
51 CantStop CantStop 1 0/7 0 0
52 CCCP CCCP 6 0/7 0 0
53 Chimpamp Chimpamp 5 0/7 0 0
54 Coomers Coomers 3 0/7 0 0
55 CRAVEN CRAVEN 1 0/7 0 0
56 CREATION CREATION 1 0/7 0 0
57 CreepG CreepG 3 0/7 0 0
58 CuDon CuDon 12 0/7 0 0
59 DaknesS DaknesS 1 0/7 0 0
60 Diamond Diamond 16 0/7 0 0
61 EndGame EndGame 1 0/7 0 0
62 enhlish enhlish 1 0/7 0 0
63 Exodus Exodus 5 0/7 0 0
64 FALLEN FALLEN 2 0/7 0 0
65 Family Family 22 0/7 0 0
66 Farmers Farmers 6 0/7 0 0
67 FarmPve FarmPve 2 0/7 0 0
68 FERAJNA FERAJNA 31 0/7 0 0
69 Fire Fire 3 0/7 0 0
70 FLAME FLAME 6 0/7 0 0
71 Freedom Freedom 1 0/7 0 0
72 Freidorf Freidorf 3 0/7 0 0
73 FriendS FriendS 1 0/7 0 0
74 FUCK FUCK 4 0/7 0 0
75 FunFarm FunFarm 11 0/7 0 0
76 GAMEVUI GAMEVUI 5 0/7 0 0
77 GAMORA GAMORA 1 0/7 0 0
78 GAREM GAREM 5 0/7 0 0
79 Genzzzzz Genzzzzz 6 0/7 0 0
80 GGBOYS GGBOYS 1 0/7 0 0
81 Gilas Gilas 3 0/7 0 0
82 GoGo GoGo 5 0/7 0 0
83 guciii guciii 1 0/7 0 0
84 Guild1 Guild1 6 0/7 0 0
85 Guild2 Guild2 5 0/7 0 0
86 Guild3 Guild3 4 0/7 0 0
87 GuildB GuildB 3 0/7 0 0
88 GuildSM GuildSM 3 0/7 0 0
89 HaiFong HaiFong 1 0/7 0 0
90 HaNoi HaNoi 3 0/7 0 0
91 HARMONY HARMONY 7 0/7 0 0
92 HaveQ HaveQ 28 0/7 0 0
93 HEART HEART 12 0/7 0 0
94 HEAVEN HEAVEN 4 0/7 0 0
95 Hidro Hidro 12 0/7 0 0
96 HITANRUN HITANRUN 1 0/7 0 0
97 HopHoan HopHoan 10 0/7 0 0
98 HUSARIA HUSARIA 1 0/7 0 0
99 Intel Intel 3 0/7 0 0
100 JoinGame JoinGame 1 0/7 0 0