Xếp hạng

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 Eternity Eternity 25 0/7 30 5913
2 CardinaI CardinaI 22 0/7 24 4617
3 TEMPLIER TEMPLIER 22 1/7 18 4183
4 Otaiki Otaiki 6 0/7 0 1500
5 INVICTUS INVICTUS 13 0/7 6 1081
6 MARVEL MARVEL 21 0/7 4 1057
7 Fiveseas Fiveseas 23 0/7 5 800
8 ONE1 ONE1 20 0/7 4 680
9 AssAssin AssAssin 5 0/7 3 600
10 Empire Empire 23 0/7 3 480
11 KTC4 KTC4 1 0/7 2 400
12 TheRed TheRed 5 0/7 1 200
13 Sumy Sumy 4 0/7 1 200
14 GaCon GaCon 1 0/7 1 200
15 HEXAGON HEXAGON 1 0/7 1 200
16 KPECTbI KPECTbI 1 0/7 1 200
17 REddevil REddevil 1 0/7 1 200
18 Whatever Whatever 1 0/7 1 200
19 X500 X500 6 0/7 1 192
20 ONE2 ONE2 15 0/7 1 180
21 AloNeS AloNeS 20 0/7 1 174
22 Plus84 Plus84 18 0/7 1 170
23 Creation Creation 22 0/7 0 0
24 SopranoF SopranoF 19 0/7 0 0
25 DeztinY DeztinY 17 0/7 0 0
26 POZITIV POZITIV 17 0/7 0 0
27 LIVA LIVA 15 0/7 0 0
28 PKDores PKDores 15 0/7 0 0
29 ImperiaL ImperiaL 14 0/7 0 0
30 LastHope LastHope 14 0/7 0 0
31 BLESS BLESS 12 0/7 0 0
32 PIBARDEX PIBARDEX 12 0/7 0 0
33 FALANXXX FALANXXX 11 0/7 0 0
34 MAGYAROK MAGYAROK 11 0/7 0 0
35 NIKE NIKE 11 0/7 0 0
36 QuitGame QuitGame 11 0/7 0 0
37 Ateik Ateik 10 0/7 0 0
38 DMCHINA DMCHINA 10 0/7 0 0
39 Gigatic Gigatic 10 0/7 0 0
40 GoodGame GoodGame 10 0/7 0 0
41 Yeeeeeet Yeeeeeet 10 0/7 0 0
42 BEASTS BEASTS 9 0/7 0 0
43 PinokioO PinokioO 9 0/7 0 0
44 DEADLIFT DEADLIFT 8 0/7 0 0
45 ETTW ETTW 8 0/7 0 0
46 NoName NoName 8 0/7 0 0
47 ONE3 ONE3 8 0/7 0 0
48 Trilogy Trilogy 8 0/7 0 0
49 Trinity Trinity 8 0/7 0 0
50 ForFun ForFun 7 0/7 0 0
51 icee icee 7 0/7 0 0
52 AnhEm AnhEm 6 0/7 0 0
53 COVUA COVUA 6 0/7 0 0
54 DiamondS DiamondS 6 0/7 0 0
55 Mafioti Mafioti 6 0/7 0 0
56 Newbile Newbile 6 0/7 0 0
57 ViKNERZ ViKNERZ 6 0/7 0 0
58 12zen 12zen 5 0/7 0 0
59 ARGBUFF ARGBUFF 5 0/7 0 0
60 Belarus Belarus 5 0/7 0 0
61 BigD BigD 5 0/7 0 0
62 CarWar CarWar 5 0/7 0 0
63 CBET CBET 5 0/7 0 0
64 CondorRr CondorRr 5 0/7 0 0
65 Genesis Genesis 5 0/7 0 0
66 GVRLK GVRLK 5 0/7 0 0
67 HEAVEN HEAVEN 5 0/7 0 0
68 HEMPS HEMPS 5 0/7 0 0
69 HONOR HONOR 5 0/7 0 0
70 HUNGARY HUNGARY 5 0/7 0 0
71 Ignored Ignored 5 0/7 0 0
72 impS impS 5 0/7 0 0
73 Inferno Inferno 5 0/7 0 0
74 Revenger Revenger 5 0/7 0 0
75 ROBOTiX ROBOTiX 5 0/7 0 0
76 SaltFish SaltFish 5 0/7 0 0
77 Unity Unity 5 0/7 0 0
78 Yakuza Yakuza 5 0/7 0 0
79 AllStars AllStars 4 0/7 0 0
80 Cocaine Cocaine 4 0/7 0 0
81 Elite Elite 4 0/7 0 0
82 Espoo Espoo 4 0/7 0 0
83 FIRE FIRE 4 0/7 0 0
84 Kitsune Kitsune 4 0/7 0 0
85 olabE olabE 4 0/7 0 0
86 Rainbow Rainbow 4 0/7 0 0
87 RAp41k RAp41k 4 0/7 0 0
88 RedRain RedRain 4 0/7 0 0
89 SABARQII SABARQII 4 0/7 0 0
90 TheRich TheRich 4 0/7 0 0
91 UNITED UNITED 4 0/7 0 0
92 WINDOWS WINDOWS 4 0/7 0 0
93 0010 0010 3 0/7 0 0
94 3MaraPbl 3MaraPbl 3 0/7 0 0
95 6etaClan 6etaClan 3 0/7 0 0
96 ANARHIA ANARHIA 3 0/7 0 0
97 ARHGW ARHGW 3 0/7 0 0
98 Axis Axis 3 0/7 0 0
99 Brave Brave 3 0/7 0 0
100 Cartel Cartel 3 0/7 0 0