Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 10fps 10fps 34 5/7 30 11068
2 MU4Life MU4Life 35 5/7 30 6228
3 ELITE ELITE 33 1/7 8 1837
4 Facebook Facebook 29 2/7 8 1486
5 20CM 20CM 19 0/7 2 939
6 GPBb GPBb 2 0/7 1 700
7 POLONUS POLONUS 10 0/7 3 652
8 LionKing LionKing 3 0/7 3 600
9 Tributee Tributee 2 0/7 2 400
10 ForFun ForFun 3 0/7 1 200
11 KING KING 19 0/7 1 171
12 Freemen Freemen 7 1/7 0 100
13 Mu2Life Mu2Life 32 0/7 0 52
14 Flawless Flawless 4 0/7 0 4
15 Family Family 22 0/7 0 0
16 13TH 13TH 4 0/7 0 0
17 1hitne 1hitne 17 0/7 0 0
18 200kill 200kill 3 0/7 0 0
19 4everAl1 4everAl1 1 0/7 0 0
20 4FUN 4FUN 11 0/7 0 0
21 ACAB ACAB 6 0/7 0 0
22 ADDDA ADDDA 1 0/7 0 0
23 ADINIEKS ADINIEKS 7 0/7 0 0
24 AIELECTR AIELECTR 5 0/7 0 0
25 AKURAT AKURAT 1 0/7 0 0
26 alkashi alkashi 3 0/7 0 0
27 Almoust Almoust 1 0/7 0 0
28 Alone Alone 1 0/7 0 0
29 Archi Archi 2 0/7 0 0
30 AUTO AUTO 3 0/7 0 0
31 AUTO1 AUTO1 4 0/7 0 0
32 azaza azaza 4 0/7 0 0
33 BeerLoga BeerLoga 2 0/7 0 0
34 BeL4eNaK BeL4eNaK 1 0/7 0 0
35 BEST BEST 1 0/7 0 0
36 BimXinh BimXinh 1 0/7 0 0
37 BlessVN BlessVN 5 0/7 0 0
38 BoMayLa BoMayLa 1 0/7 0 0
39 BOMZ BOMZ 1 0/7 0 0
40 BOSS BOSS 5 0/7 0 0
41 Brasil Brasil 1 0/7 0 0
42 BRAVE BRAVE 1 0/7 0 0
43 BRAZUCAS BRAZUCAS 14 0/7 0 0
44 BroimVir BroimVir 10 0/7 0 0
45 BroStaR BroStaR 3 0/7 0 0
46 BULGARIA BULGARIA 2 0/7 0 0
47 CAIBANG CAIBANG 15 0/7 0 0
48 CALEM CALEM 2 0/7 0 0
49 CantStop CantStop 1 0/7 0 0
50 CCCP CCCP 6 0/7 0 0
51 Chimpamp Chimpamp 5 0/7 0 0
52 CRAVEN CRAVEN 1 0/7 0 0
53 CREATION CREATION 1 0/7 0 0
54 CreepG CreepG 3 0/7 0 0
55 DaknesS DaknesS 2 0/7 0 0
56 Diamond Diamond 12 0/7 0 0
57 dsfdsfsd dsfdsfsd 1 0/7 0 0
58 Emper Emper 2 0/7 0 0
59 EndGame EndGame 1 0/7 0 0
60 enhlish enhlish 1 0/7 0 0
61 Exodus Exodus 5 0/7 0 0
62 FALLEN FALLEN 2 0/7 0 0
63 Farmers Farmers 6 0/7 0 0
64 FarmPve FarmPve 2 0/7 0 0
65 FERAJNA FERAJNA 30 0/7 0 0
66 Fire Fire 3 0/7 0 0
67 FLAME FLAME 6 0/7 0 0
68 Freedom Freedom 1 0/7 0 0
69 Freidorf Freidorf 3 0/7 0 0
70 FriendS FriendS 1 0/7 0 0
71 FROGGER FROGGER 1 0/7 0 0
72 FUCK FUCK 4 0/7 0 0
73 FunFarm FunFarm 11 0/7 0 0
74 GAMEVUI GAMEVUI 5 0/7 0 0
75 GAMORA GAMORA 1 0/7 0 0
76 Gapgap Gapgap 1 0/7 0 0
77 GAREM GAREM 5 0/7 0 0
78 Genzzzzz Genzzzzz 6 0/7 0 0
79 GGBOYS GGBOYS 1 0/7 0 0
80 Gilas Gilas 3 0/7 0 0
81 GoGo GoGo 5 0/7 0 0
82 GUCCI GUCCI 7 0/7 0 0
83 guciii guciii 1 0/7 0 0
84 Guild1 Guild1 6 0/7 0 0
85 Guild2 Guild2 4 0/7 0 0
86 Guild3 Guild3 4 0/7 0 0
87 GuildB GuildB 3 0/7 0 0
88 GuildSM GuildSM 3 0/7 0 0
89 HaiFong HaiFong 1 0/7 0 0
90 HaNoi HaNoi 3 0/7 0 0
91 HARMONY HARMONY 7 0/7 0 0
92 HaveQ HaveQ 28 0/7 0 0
93 HEART HEART 12 0/7 0 0
94 HEAVEN HEAVEN 4 0/7 0 0
95 HePAKu HePAKu 14 0/7 0 0
96 Hidro Hidro 12 0/7 0 0
97 HITANRUN HITANRUN 1 0/7 0 0
98 HopHoan HopHoan 10 0/7 0 0
99 HUSARIA HUSARIA 1 0/7 0 0
100 JoinGame JoinGame 1 0/7 0 0