Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 Cardinal Cardinal 30 1/7 24 5780
2 TRIBE TRIBE 20 0/7 17 3001
3 AnhVsEM AnhVsEM 18 1/7 12 2171
4 GANG GANG 23 0/7 10 2109
5 Cooler Cooler 7 0/7 7 1330
6 Gigatic Gigatic 10 0/7 6 1141
7 DarkSide DarkSide 23 0/7 0 1020
8 XXXXX XXXXX 5 0/7 5 1001
9 Freedom Freedom 2 0/7 5 1000
10 ALONE1G ALONE1G 15 0/7 4 721
11 Romanian Romanian 20 0/7 4 696
12 Relax Relax 1 0/7 3 600
13 Sm0ke Sm0ke 1 0/7 3 600
14 ONExHNT ONExHNT 4 0/7 2 400
15 NoWAR NoWAR 3 0/7 2 400
16 okok okok 2 0/7 2 400
17 HydrA HydrA 9 0/7 2 380
18 codes codes 3 0/7 1 224
19 Tributum Tributum 1 0/7 1 202
20 26RUS 26RUS 3 0/7 1 200
21 MAFIA MAFIA 2 0/7 1 200
22 Planner Planner 2 0/7 1 200
23 double double 1 0/7 1 200
24 GTASOON GTASOON 1 0/7 1 200
25 hdfh hdfh 1 0/7 1 200
26 mozg mozg 1 0/7 1 200
27 SpArTa SpArTa 1 0/7 1 200
28 IMMORTAL IMMORTAL 16 0/7 0 11
29 FROMARG FROMARG 22 0/7 0 2
30 CLCatKo CLCatKo 2 0/7 0 2
31 MemorieS MemorieS 7 0/7 0 1
32 Creation Creation 22 0/7 0 0
33 WaRriorS WaRriorS 21 0/7 0 0
34 BoyNet BoyNet 16 0/7 0 0
35 NoName NoName 15 0/7 0 0
36 DeztinY DeztinY 13 0/7 0 0
37 Fiveseas Fiveseas 13 0/7 0 0
38 GenZ GenZ 13 0/7 0 0
39 LastHope LastHope 13 0/7 0 0
40 Latveika Latveika 13 0/7 0 0
41 PKDores PKDores 13 0/7 0 0
42 TEMPLIER TEMPLIER 13 0/7 0 0
43 BLESS BLESS 12 0/7 0 0
44 PIBARDEX PIBARDEX 12 0/7 0 0
45 FALANXXX FALANXXX 11 0/7 0 0
46 ImperiaL ImperiaL 11 0/7 0 0
47 ONE2 ONE2 11 0/7 0 0
48 QuitGame QuitGame 11 0/7 0 0
49 RRIPP RRIPP 11 0/7 0 0
50 YkpaiHa YkpaiHa 11 0/7 0 0
51 Ateik Ateik 10 0/7 0 0
52 Cats Cats 10 0/7 0 0
53 GoodGame GoodGame 10 0/7 0 0
54 MAGYAROK MAGYAROK 10 0/7 0 0
55 NIKE NIKE 10 0/7 0 0
56 NongDan NongDan 10 0/7 0 0
57 WINDOWS WINDOWS 10 0/7 0 0
58 Cigan Cigan 9 0/7 0 0
59 DMCHINA DMCHINA 9 0/7 0 0
60 PinokioO PinokioO 9 0/7 0 0
61 DEADLIFT DEADLIFT 8 0/7 0 0
62 HNIHT HNIHT 8 0/7 0 0
63 ILOVEYOU ILOVEYOU 8 0/7 0 0
64 Pink Pink 8 0/7 0 0
65 Trilogy Trilogy 8 0/7 0 0
66 Trinity Trinity 8 0/7 0 0
67 Yeeeeeet Yeeeeeet 8 0/7 0 0
68 Asgard Asgard 7 0/7 0 0
69 ForFun ForFun 7 0/7 0 0
70 icee icee 7 0/7 0 0
71 LIVA LIVA 7 0/7 0 0
72 4You 4You 6 0/7 0 0
73 AnhEm AnhEm 6 0/7 0 0
74 BEASTS BEASTS 6 0/7 0 0
75 BOSS BOSS 6 0/7 0 0
76 COVUA COVUA 6 0/7 0 0
77 KoSoCho KoSoCho 6 0/7 0 0
78 Mafioti Mafioti 6 0/7 0 0
79 Newbile Newbile 6 0/7 0 0
80 RedStar RedStar 6 0/7 0 0
81 SaltFish SaltFish 6 0/7 0 0
82 SHIELD SHIELD 6 0/7 0 0
83 TheAce TheAce 6 0/7 0 0
84 VnVoDich VnVoDich 6 0/7 0 0
85 12zen 12zen 5 0/7 0 0
86 ARGBUFF ARGBUFF 5 0/7 0 0
87 Belarus Belarus 5 0/7 0 0
88 CBET CBET 5 0/7 0 0
89 CondorRr CondorRr 5 0/7 0 0
90 Empire Empire 5 0/7 0 0
91 Genesis Genesis 5 0/7 0 0
92 GREECE GREECE 5 0/7 0 0
93 GVRLK GVRLK 5 0/7 0 0
94 HEAVEN HEAVEN 5 0/7 0 0
95 HEMPS HEMPS 5 0/7 0 0
96 HONOR HONOR 5 0/7 0 0
97 HUNGARY HUNGARY 5 0/7 0 0
98 Ignored Ignored 5 0/7 0 0
99 impS impS 5 0/7 0 0
100 Inferno Inferno 5 0/7 0 0