Xếp hạng

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 Empire Empire 25 6/7 24 7727
2 Suicide Suicide 21 7/7 27 7325
3 TurnOFF TurnOFF 22 5/7 28 5333
4 Chaos Chaos 25 6/7 15 4815
5 TEMPLIER TEMPLIER 27 6/7 6 3024
6 ONE1 ONE1 25 6/7 8 2946
7 guKapu guKapu 16 6/7 9 2907
8 impS impS 28 5/7 11 2896
9 Turn0n Turn0n 29 0/7 17 2652
10 PhuQuoc PhuQuoc 19 4/7 0 1633
11 Milda Milda 25 4/7 3 1603
12 Royal Royal 25 1/7 1 1271
13 xRuby xRuby 30 5/7 0 1056
14 Ultimate Ultimate 6 0/7 4 899
15 ImperiaL ImperiaL 12 4/7 1 833
16 ONE2 ONE2 23 2/7 0 754
17 GoodGame GoodGame 7 4/7 0 603
18 Computer Computer 7 4/7 0 600
19 WeedArmy WeedArmy 1 0/7 3 600
20 Grimm Grimm 12 0/7 0 500
21 HATEFUL8 HATEFUL8 15 3/7 0 402
22 ARENA ARENA 7 3/7 0 400
23 QuitGame QuitGame 21 0/7 0 256
24 plz10kk plz10kk 1 2/7 0 250
25 soul soul 3 0/7 1 203
26 CREW CREW 1 0/7 1 200
27 INVICTUS INVICTUS 24 0/7 0 113
28 Anarchy Anarchy 7 1/7 0 103
29 Fast Fast 7 1/7 0 102
30 FALANXXX FALANXXX 17 0/7 0 100
31 Android Android 8 1/7 0 100
32 Vintage Vintage 16 0/7 0 19
33 KUMPLE KUMPLE 5 0/7 0 3
34 Ganja Ganja 15 0/7 0 1
35 MAGYAROK MAGYAROK 10 0/7 0 1
36 ENIGMA ENIGMA 8 0/7 0 1
37 HONOR HONOR 6 0/7 0 1
38 OlSchool OlSchool 6 0/7 0 1
39 Inferno Inferno 5 0/7 0 1
40 PKDores PKDores 15 0/7 0 0
41 Tiger Tiger 15 0/7 0 0
42 PIBARDEX PIBARDEX 13 0/7 0 0
43 PornHub PornHub 12 0/7 0 0
44 Ateik Ateik 10 0/7 0 0
45 Emerald Emerald 9 0/7 0 0
46 Ruby Ruby 9 0/7 0 0
47 Trinity Trinity 9 0/7 0 0
48 icee icee 8 0/7 0 0
49 2021 2021 7 0/7 0 0
50 AnhEm AnhEm 7 0/7 0 0
51 ForFun ForFun 7 0/7 0 0
52 Unity Unity 7 0/7 0 0
53 BadBoys BadBoys 6 0/7 0 0
54 Cocaine Cocaine 6 0/7 0 0
55 DeWalt DeWalt 6 0/7 0 0
56 Mirror Mirror 6 0/7 0 0
57 Murder Murder 6 0/7 0 0
58 Newbile Newbile 6 0/7 0 0
59 Aheart Aheart 5 0/7 0 0
60 ARSENAL ARSENAL 5 0/7 0 0
61 Belarus Belarus 5 0/7 0 0
62 Genesis Genesis 5 0/7 0 0
63 HEAVEN HEAVEN 5 0/7 0 0
64 HEMPS HEMPS 5 0/7 0 0
65 HUNGARY HUNGARY 5 0/7 0 0
66 Elite Elite 4 0/7 0 0
67 FIRE FIRE 4 0/7 0 0
68 lsrael lsrael 4 0/7 0 0
69 RAp41k RAp41k 4 0/7 0 0
70 RedRain RedRain 4 0/7 0 0
71 SILIKON SILIKON 4 0/7 0 0
72 SurvivaL SurvivaL 4 0/7 0 0
73 UNITED UNITED 4 0/7 0 0
74 6etaClan 6etaClan 3 0/7 0 0
75 ANARHIA ANARHIA 3 0/7 0 0
76 ARHGW ARHGW 3 0/7 0 0
77 FanTa3eP FanTa3eP 3 0/7 0 0
78 Friends Friends 3 0/7 0 0
79 Gangsta Gangsta 3 0/7 0 0
80 HIVATAL HIVATAL 3 0/7 0 0
81 Security Security 3 0/7 0 0
82 SHADOW SHADOW 3 0/7 0 0
83 Skanks Skanks 3 0/7 0 0
84 SMiLE SMiLE 3 0/7 0 0
85 SPARTANS SPARTANS 3 0/7 0 0
86 0404 0404 2 0/7 0 0
87 1488 1488 2 0/7 0 0
88 ABSTERGO ABSTERGO 2 0/7 0 0
89 AFKFORCE AFKFORCE 2 0/7 0 0
90 ARGENTUM ARGENTUM 2 0/7 0 0
91 AZERI AZERI 2 0/7 0 0
92 CongLong CongLong 2 0/7 0 0
93 dots dots 2 0/7 0 0
94 GLORIOUS GLORIOUS 2 0/7 0 0
95 HunteR HunteR 2 0/7 0 0
96 Kavkaz Kavkaz 2 0/7 0 0
97 Moldova Moldova 2 0/7 0 0
98 NARKObaz NARKObaz 2 0/7 0 0
99 NOOBs NOOBs 2 0/7 0 0
100 Nooooobs Nooooobs 2 0/7 0 0