Xếp hạng

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 Cardinal Cardinal 30 5/7 25 9012
2 SNUFF SNUFF 30 5/7 30 7794
3 TEMPLIER TEMPLIER 23 6/7 21 5196
4 TRIBE TRIBE 25 3/7 21 4020
5 Cooler Cooler 6 0/7 14 2660
6 XXXXX XXXXX 4 0/7 7 1400
7 Relax Relax 1 2/7 5 1252
8 AnhVsEM AnhVsEM 10 2/7 5 1212
9 Eternity Eternity 21 1/7 6 1091
10 OLDBOY OLDBOY 3 0/7 5 1004
11 GameOver GameOver 16 1/7 5 956
12 RRIPP RRIPP 26 2/7 3 927
13 Farmer Farmer 3 0/7 4 812
14 ALONE1G ALONE1G 8 0/7 4 762
15 IMMORTAL IMMORTAL 25 1/7 2 700
16 26RUS 26RUS 4 0/7 3 603
17 KANTO KANTO 1 0/7 2 400
18 ILOVEYOU ILOVEYOU 9 0/7 2 380
19 BoyNet BoyNet 21 0/7 2 323
20 Century Century 1 0/7 1 208
21 BUFF BUFF 1 0/7 1 206
22 VietNam VietNam 5 0/7 1 201
23 NoFear NoFear 3 0/7 1 201
24 KoSoCho KoSoCho 4 0/7 1 200
25 UnLucky UnLucky 2 0/7 1 200
26 anus anus 1 0/7 1 200
27 asdfgafd asdfgafd 1 0/7 1 200
28 dsadasd dsadasd 1 0/7 1 200
29 IK90 IK90 1 0/7 1 200
30 Referal Referal 1 0/7 1 200
31 NAME NAME 25 0/7 1 184
32 Gigatic Gigatic 10 0/7 0 8
33 QueSera QueSera 3 0/7 0 7
34 ELITA ELITA 2 0/7 0 6
35 AMERIKA AMERIKA 2 0/7 0 3
36 Cats Cats 10 0/7 0 2
37 XxxX XxxX 3 0/7 0 2
38 WaRriorS WaRriorS 27 0/7 0 0
39 Creation Creation 22 0/7 0 0
40 PKDores PKDores 15 0/7 0 0
41 Fiveseas Fiveseas 14 0/7 0 0
42 Watchers Watchers 14 0/7 0 0
43 DeztinY DeztinY 13 0/7 0 0
44 GenZ GenZ 13 0/7 0 0
45 LastHope LastHope 13 0/7 0 0
46 NoName NoName 13 0/7 0 0
47 YkpaiHa YkpaiHa 13 0/7 0 0
48 BLESS BLESS 12 0/7 0 0
49 ONE2 ONE2 12 0/7 0 0
50 PIBARDEX PIBARDEX 12 0/7 0 0
51 BOSS BOSS 11 0/7 0 0
52 FALANXXX FALANXXX 11 0/7 0 0
53 ImperiaL ImperiaL 11 0/7 0 0
54 MAGYAROK MAGYAROK 11 0/7 0 0
55 QuitGame QuitGame 11 0/7 0 0
56 Ateik Ateik 10 0/7 0 0
57 GoodGame GoodGame 10 0/7 0 0
58 NIKE NIKE 10 0/7 0 0
59 RedStar RedStar 10 0/7 0 0
60 Cigan Cigan 9 0/7 0 0
61 DMCHINA DMCHINA 9 0/7 0 0
62 PinokioO PinokioO 9 0/7 0 0
63 WINDOWS WINDOWS 9 0/7 0 0
64 BEASTS BEASTS 8 0/7 0 0
65 DEADLIFT DEADLIFT 8 0/7 0 0
66 HNIHT HNIHT 8 0/7 0 0
67 Trilogy Trilogy 8 0/7 0 0
68 Trinity Trinity 8 0/7 0 0
69 Yeeeeeet Yeeeeeet 8 0/7 0 0
70 ForFun ForFun 7 0/7 0 0
71 icee icee 7 0/7 0 0
72 LIVA LIVA 7 0/7 0 0
73 Pink Pink 7 0/7 0 0
74 AnhEm AnhEm 6 0/7 0 0
75 COVUA COVUA 6 0/7 0 0
76 Mafioti Mafioti 6 0/7 0 0
77 Microtic Microtic 6 0/7 0 0
78 Newbile Newbile 6 0/7 0 0
79 SaltFish SaltFish 6 0/7 0 0
80 TheAce TheAce 6 0/7 0 0
81 12zen 12zen 5 0/7 0 0
82 ARGBUFF ARGBUFF 5 0/7 0 0
83 Belarus Belarus 5 0/7 0 0
84 CBET CBET 5 0/7 0 0
85 CondorRr CondorRr 5 0/7 0 0
86 Empire Empire 5 0/7 0 0
87 Genesis Genesis 5 0/7 0 0
88 GREECE GREECE 5 0/7 0 0
89 GVRLK GVRLK 5 0/7 0 0
90 HEAVEN HEAVEN 5 0/7 0 0
91 HEMPS HEMPS 5 0/7 0 0
92 HONOR HONOR 5 0/7 0 0
93 HUNGARY HUNGARY 5 0/7 0 0
94 Ignored Ignored 5 0/7 0 0
95 impS impS 5 0/7 0 0
96 Inferno Inferno 5 0/7 0 0
97 NongDan NongDan 5 0/7 0 0
98 ONE3 ONE3 5 0/7 0 0
99 Qualitat Qualitat 5 0/7 0 0
100 Revenger Revenger 5 0/7 0 0