Xếp hạng

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 Cardinal Cardinal 29 5/7 26 7376
2 TRIBE TRIBE 28 7/7 20 5460
3 Gigatic Gigatic 15 6/7 9 2748
4 League League 25 4/7 6 2279
5 Cooler Cooler 6 0/7 11 2090
6 IMMORTAL IMMORTAL 29 6/7 6 2042
7 AnhVsEM AnhVsEM 9 5/7 6 1946
8 Freedom Freedom 4 0/7 7 1404
9 Relax Relax 1 3/7 5 1401
10 Asgard Asgard 12 5/7 3 1378
11 OLDBOY OLDBOY 5 6/7 1 1300
12 HydrA HydrA 9 1/7 2 980
13 Volcano Volcano 3 0/7 4 800
14 Microtic Microtic 5 4/7 0 600
15 ALONE1G ALONE1G 9 0/7 3 570
16 BoyNet BoyNet 21 0/7 3 509
17 xSMOx xSMOx 1 2/7 1 459
18 XXXXX XXXXX 4 0/7 2 400
19 Tribut Tribut 3 0/7 2 400
20 UnLucky UnLucky 3 0/7 2 400
21 MEGA MEGA 1 0/7 2 400
22 ONLY1 ONLY1 1 0/7 2 400
23 RRIPP RRIPP 22 0/7 2 320
24 QueSera QueSera 4 0/7 1 200
25 codes codes 3 0/7 1 200
26 ALLIES ALLIES 2 0/7 1 200
27 CrPtO CrPtO 1 0/7 1 200
28 Excellen Excellen 1 0/7 1 200
29 Oooppp Oooppp 1 0/7 1 200
30 WINDOWS WINDOWS 12 0/7 1 190
31 NongDan NongDan 9 0/7 1 190
32 TEMPLIER TEMPLIER 16 0/7 1 170
33 BOSS BOSS 11 0/7 0 2
34 Latveika Latveika 13 0/7 0 1
35 WaRriorS WaRriorS 23 0/7 0 0
36 Creation Creation 22 0/7 0 0
37 Fiveseas Fiveseas 14 0/7 0 0
38 DeztinY DeztinY 13 0/7 0 0
39 GenZ GenZ 13 0/7 0 0
40 LastHope LastHope 13 0/7 0 0
41 NoName NoName 13 0/7 0 0
42 PKDores PKDores 13 0/7 0 0
43 BLESS BLESS 12 0/7 0 0
44 ONE2 ONE2 12 0/7 0 0
45 PIBARDEX PIBARDEX 12 0/7 0 0
46 FALANXXX FALANXXX 11 0/7 0 0
47 ImperiaL ImperiaL 11 0/7 0 0
48 QuitGame QuitGame 11 0/7 0 0
49 YkpaiHa YkpaiHa 11 0/7 0 0
50 Ateik Ateik 10 0/7 0 0
51 Cats Cats 10 0/7 0 0
52 GoodGame GoodGame 10 0/7 0 0
53 MAGYAROK MAGYAROK 10 0/7 0 0
54 NIKE NIKE 10 0/7 0 0
55 Cigan Cigan 9 0/7 0 0
56 DMCHINA DMCHINA 9 0/7 0 0
57 ILOVEYOU ILOVEYOU 9 0/7 0 0
58 PinokioO PinokioO 9 0/7 0 0
59 BEASTS BEASTS 8 0/7 0 0
60 DEADLIFT DEADLIFT 8 0/7 0 0
61 HNIHT HNIHT 8 0/7 0 0
62 Pink Pink 8 0/7 0 0
63 Trilogy Trilogy 8 0/7 0 0
64 Trinity Trinity 8 0/7 0 0
65 Yeeeeeet Yeeeeeet 8 0/7 0 0
66 ForFun ForFun 7 0/7 0 0
67 icee icee 7 0/7 0 0
68 LIVA LIVA 7 0/7 0 0
69 AnhEm AnhEm 6 0/7 0 0
70 COVUA COVUA 6 0/7 0 0
71 KoSoCho KoSoCho 6 0/7 0 0
72 Mafioti Mafioti 6 0/7 0 0
73 Newbile Newbile 6 0/7 0 0
74 RedStar RedStar 6 0/7 0 0
75 SaltFish SaltFish 6 0/7 0 0
76 TheAce TheAce 6 0/7 0 0
77 VnVoDich VnVoDich 6 0/7 0 0
78 12zen 12zen 5 0/7 0 0
79 4You 4You 5 0/7 0 0
80 ARGBUFF ARGBUFF 5 0/7 0 0
81 Belarus Belarus 5 0/7 0 0
82 CBET CBET 5 0/7 0 0
83 CondorRr CondorRr 5 0/7 0 0
84 Empire Empire 5 0/7 0 0
85 Genesis Genesis 5 0/7 0 0
86 GREECE GREECE 5 0/7 0 0
87 GVRLK GVRLK 5 0/7 0 0
88 HEAVEN HEAVEN 5 0/7 0 0
89 HEMPS HEMPS 5 0/7 0 0
90 HONOR HONOR 5 0/7 0 0
91 HUNGARY HUNGARY 5 0/7 0 0
92 Ignored Ignored 5 0/7 0 0
93 impS impS 5 0/7 0 0
94 Inferno Inferno 5 0/7 0 0
95 Revenger Revenger 5 0/7 0 0
96 ROBOTiX ROBOTiX 5 0/7 0 0
97 Roob Roob 5 0/7 0 0
98 Unity Unity 5 0/7 0 0
99 X500 X500 5 0/7 0 0
100 AllStars AllStars 4 0/7 0 0