Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 MU4Life MU4Life 32 5/7 30 7448
2 GuarD GuarD 32 5/7 30 7375
3 ZurkaS ZurkaS 34 5/7 30 6758
4 LionKing LionKing 12 1/7 12 2262
5 Mu2Life Mu2Life 37 4/7 2 2032
6 STARKs STARKs 23 1/7 2 921
7 FERAJNA FERAJNA 37 2/7 5 900
8 Solo Solo 16 0/7 5 850
9 Sentinel Sentinel 25 1/7 4 841
10 VUITHoi VUITHoi 32 0/7 2 780
11 HopHoan HopHoan 16 1/7 3 613
12 coVen coVen 13 0/7 3 540
13 Wano Wano 12 0/7 3 540
14 LATAM LATAM 32 1/7 3 522
15 Tribunal Tribunal 16 0/7 0 502
16 xMUTANTx xMUTANTx 23 0/7 1 410
17 Diamond Diamond 2 0/7 2 400
18 LeVeL LeVeL 28 0/7 2 300
19 Sologame Sologame 1 0/7 1 200
20 People People 7 0/7 1 193
21 DongLao DongLao 28 0/7 1 150
22 Maverick Maverick 6 1/7 0 100
23 CAIBANG CAIBANG 16 0/7 0 100
24 RATS RATS 7 1/7 0 100
25 ELITE ELITE 5 0/7 0 1
26 TRIBUTE TRIBUTE 1 0/7 0 1
27 SOLOISTA SOLOISTA 4 0/7 0 1
28 KING KING 19 0/7 0 0
29 13TH 13TH 4 0/7 0 0
30 1hitne 1hitne 19 0/7 0 0
31 4everAl1 4everAl1 1 0/7 0 0
32 4FUN 4FUN 11 0/7 0 0
33 ACAB ACAB 6 0/7 0 0
34 ADINIEKS ADINIEKS 7 0/7 0 0
35 AKURAT AKURAT 1 0/7 0 0
36 Almoust Almoust 1 0/7 0 0
37 Archi Archi 6 0/7 0 0
38 AThurCLa AThurCLa 6 0/7 0 0
39 AUTO AUTO 3 0/7 0 0
40 AUTO1 AUTO1 4 0/7 0 0
41 azaza azaza 1 0/7 0 0
42 AzeTurk AzeTurk 1 0/7 0 0
43 BeL4eNaK BeL4eNaK 1 0/7 0 0
44 BEST BEST 1 0/7 0 0
45 BimXinh BimXinh 1 0/7 0 0
46 BlessVN BlessVN 5 0/7 0 0
47 BoMayLa BoMayLa 1 0/7 0 0
48 BOMZ BOMZ 1 0/7 0 0
49 BOSS BOSS 5 0/7 0 0
50 Brasil Brasil 1 0/7 0 0
51 BRAVE BRAVE 1 0/7 0 0
52 BRAZUCAS BRAZUCAS 14 0/7 0 0
53 BroimVir BroimVir 10 0/7 0 0
54 BroStaR BroStaR 3 0/7 0 0
55 BULGARIA BULGARIA 2 0/7 0 0
56 CALEM CALEM 4 0/7 0 0
57 CantStop CantStop 1 0/7 0 0
58 CCCP CCCP 6 0/7 0 0
59 Chimpamp Chimpamp 5 0/7 0 0
60 CHUPALO CHUPALO 1 0/7 0 0
61 CLTAONE CLTAONE 1 0/7 0 0
62 Coomers Coomers 3 0/7 0 0
63 CRAVEN CRAVEN 1 0/7 0 0
64 CREATION CREATION 1 0/7 0 0
65 CreepG CreepG 3 0/7 0 0
66 CuDon CuDon 12 0/7 0 0
67 dada dada 1 0/7 0 0
68 EndGame EndGame 1 0/7 0 0
69 Exodus Exodus 5 0/7 0 0
70 FALLEN FALLEN 2 0/7 0 0
71 Family Family 25 0/7 0 0
72 Farmers Farmers 6 0/7 0 0
73 Fire Fire 3 0/7 0 0
74 Flawless Flawless 4 0/7 0 0
75 Freedom Freedom 1 0/7 0 0
76 FriendS FriendS 1 0/7 0 0
77 FUCK FUCK 4 0/7 0 0
78 FunFarm FunFarm 11 0/7 0 0
79 Future Future 10 0/7 0 0
80 GAMEVUI GAMEVUI 6 0/7 0 0
81 GAMORA GAMORA 1 0/7 0 0
82 GAREM GAREM 5 0/7 0 0
83 Genzzzzz Genzzzzz 6 0/7 0 0
84 GGBOYS GGBOYS 1 0/7 0 0
85 Ghosts Ghosts 2 0/7 0 0
86 Gilas Gilas 4 0/7 0 0
87 GoGo GoGo 5 0/7 0 0
88 guciii guciii 1 0/7 0 0
89 GuildB GuildB 3 0/7 0 0
90 GuildSM GuildSM 3 0/7 0 0
91 HaiFong HaiFong 1 0/7 0 0
92 HaNoi HaNoi 3 0/7 0 0
93 HARMONY HARMONY 7 0/7 0 0
94 HaveQ HaveQ 28 0/7 0 0
95 HEART HEART 12 0/7 0 0
96 HEAVEN HEAVEN 4 0/7 0 0
97 Hell666 Hell666 2 0/7 0 0
98 Hidro Hidro 12 0/7 0 0
99 HITANRUN HITANRUN 1 0/7 0 0
100 HITLER HITLER 1 0/7 0 0