Xếp hạng

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 Empire Empire 24 6/7 29 10991
2 Chaos Chaos 25 5/7 30 7709
3 Cardinal Cardinal 27 4/7 29 5768
4 TEMPLIER TEMPLIER 29 6/7 24 5761
5 ONE1 ONE1 25 4/7 22 4148
6 Royal Royal 29 2/7 23 3951
7 ONE3 ONE3 25 2/7 22 3782
8 ONE2 ONE2 30 1/7 20 3131
9 B0SS B0SS 11 0/7 17 3060
10 xLeGioNx xLeGioNx 22 3/7 8 2696
11 ImperiaL ImperiaL 22 0/7 13 2491
12 MrNhatRi MrNhatRi 6 0/7 10 1900
13 Fiveseas Fiveseas 22 3/7 8 1862
14 INVICTUS INVICTUS 25 6/7 3 1603
15 CondorRr CondorRr 6 0/7 8 1520
16 PhuQuoc PhuQuoc 11 0/7 8 1444
17 XXXVideo XXXVideo 9 1/7 7 1430
18 SopranoF SopranoF 23 5/7 0 908
19 NoobSlay NoobSlay 13 2/7 2 620
20 Krush Krush 19 1/7 3 614
21 BurN BurN 1 0/7 3 600
22 NIKE NIKE 4 0/7 2 410
23 impS impS 9 0/7 2 380
24 DestinY DestinY 13 1/7 0 204
25 sanasdn sanasdn 1 0/7 1 202
26 Tribunal Tribunal 1 0/7 1 202
27 Ignored Ignored 5 0/7 1 200
28 Sumy Sumy 2 0/7 1 200
29 WINDOWS WINDOWS 2 0/7 1 200
30 6THA3 6THA3 1 0/7 1 200
31 BBCock BBCock 1 0/7 1 200
32 Condor Condor 1 0/7 1 200
33 iFlame iFlame 1 0/7 1 200
34 mdaaaaa mdaaaaa 1 0/7 1 200
35 Zoom Zoom 6 0/7 1 190
36 RigaChat RigaChat 18 0/7 1 171
37 NEMOWNUE NEMOWNUE 9 0/7 0 3
38 PinokioO PinokioO 19 0/7 0 1
39 GIFTED GIFTED 2 0/7 0 1
40 LastHope LastHope 16 0/7 0 0
41 PKDores PKDores 15 0/7 0 0
42 FALANXXX FALANXXX 13 0/7 0 0
43 PIBARDEX PIBARDEX 12 0/7 0 0
44 QuitGame QuitGame 12 0/7 0 0
45 Tiger Tiger 12 0/7 0 0
46 GoodGame GoodGame 11 0/7 0 0
47 MAGYAROK MAGYAROK 11 0/7 0 0
48 Ateik Ateik 10 0/7 0 0
49 OnlyFans OnlyFans 10 0/7 0 0
50 Trinity Trinity 9 0/7 0 0
51 Vintage Vintage 9 0/7 0 0
52 icee icee 8 0/7 0 0
53 ROBOTiX ROBOTiX 8 0/7 0 0
54 AnhEm AnhEm 7 0/7 0 0
55 ForFun ForFun 7 0/7 0 0
56 PornHub PornHub 7 0/7 0 0
57 Mafioti Mafioti 6 0/7 0 0
58 Murder Murder 6 0/7 0 0
59 Newbile Newbile 6 0/7 0 0
60 OlSchool OlSchool 6 0/7 0 0
61 Belarus Belarus 5 0/7 0 0
62 DEADLIFT DEADLIFT 5 0/7 0 0
63 Genesis Genesis 5 0/7 0 0
64 GVRLK GVRLK 5 0/7 0 0
65 HEAVEN HEAVEN 5 0/7 0 0
66 HEMPS HEMPS 5 0/7 0 0
67 HONOR HONOR 5 0/7 0 0
68 HUNGARY HUNGARY 5 0/7 0 0
69 Inferno Inferno 5 0/7 0 0
70 Rainbow Rainbow 5 0/7 0 0
71 Unity Unity 5 0/7 0 0
72 AloNeS AloNeS 4 0/7 0 0
73 CCCP CCCP 4 0/7 0 0
74 Cocaine Cocaine 4 0/7 0 0
75 Elite Elite 4 0/7 0 0
76 Espoo Espoo 4 0/7 0 0
77 FIRE FIRE 4 0/7 0 0
78 NoName NoName 4 0/7 0 0
79 olabE olabE 4 0/7 0 0
80 Poison Poison 4 0/7 0 0
81 RAp41k RAp41k 4 0/7 0 0
82 RedRain RedRain 4 0/7 0 0
83 SABARQII SABARQII 4 0/7 0 0
84 TheRich TheRich 4 0/7 0 0
85 UNITED UNITED 4 0/7 0 0
86 0010 0010 3 0/7 0 0
87 3MaraPbl 3MaraPbl 3 0/7 0 0
88 6etaClan 6etaClan 3 0/7 0 0
89 ANARHIA ANARHIA 3 0/7 0 0
90 ARHGW ARHGW 3 0/7 0 0
91 Axis Axis 3 0/7 0 0
92 Cartel Cartel 3 0/7 0 0
93 DMCHINA DMCHINA 3 0/7 0 0
94 GODLIKE GODLIKE 3 0/7 0 0
95 HIVATAL HIVATAL 3 0/7 0 0
96 KUMPLE KUMPLE 3 0/7 0 0
97 Last Last 3 0/7 0 0
98 lsrael lsrael 3 0/7 0 0
99 NeverDie NeverDie 3 0/7 0 0
100 SHADOW SHADOW 3 0/7 0 0