Xếp hạng

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 12zen 12zen 25 4/7 30 7670
2 IOPGl IOPGl 25 0/7 23 4180
3 RaJoNaS RaJoNaS 30 0/7 14 3611
4 Yahoo Yahoo 11 0/7 8 1643
5 11zen 11zen 14 0/7 8 1440
6 7zen 7zen 14 0/7 5 900
7 2ndVN 2ndVN 11 0/7 5 900
8 Ukraine Ukraine 21 0/7 2 820
9 NORTHMEN NORTHMEN 5 0/7 4 800
10 BlessMU BlessMU 12 0/7 3 640
11 MAFIA MAFIA 21 0/7 3 480
12 Pilskis Pilskis 1 0/7 2 402
13 FLIXER FLIXER 1 0/7 0 400
14 VNSlayer VNSlayer 3 0/7 1 200
15 XANAX XANAX 2 0/7 1 200
16 fsdfsdfs fsdfsdfs 1 0/7 1 200
17 OKEY OKEY 1 0/7 1 200
18 Rampage Rampage 1 0/7 1 200
19 BigDClub BigDClub 17 0/7 1 170
20 Moet Moet 1 0/7 0 1
21 DKonline DKonline 23 0/7 0 0
22 GROM GROM 20 0/7 0 0
23 TeamSG TeamSG 20 0/7 0 0
24 GayClub GayClub 19 0/7 0 0
25 BRASIL BRASIL 16 0/7 0 0
26 zippo zippo 16 0/7 0 0
27 HHunterZ HHunterZ 15 0/7 0 0
28 PODLIVA PODLIVA 13 0/7 0 0
29 ggwp ggwp 12 0/7 0 0
30 LoveLove LoveLove 12 0/7 0 0
31 jabatut jabatut 11 0/7 0 0
32 NIRVANA NIRVANA 11 0/7 0 0
33 themgai themgai 10 0/7 0 0
34 aZero aZero 9 0/7 0 0
35 Buljbas Buljbas 9 0/7 0 0
36 MuLitVN MuLitVN 9 0/7 0 0
37 NERV NERV 9 0/7 0 0
38 SOLO SOLO 9 0/7 0 0
39 7Seas 7Seas 8 0/7 0 0
40 Alliance Alliance 8 0/7 0 0
41 BGTrolls BGTrolls 8 0/7 0 0
42 KnighT KnighT 8 0/7 0 0
43 LEGION LEGION 8 0/7 0 0
44 RABOT9GI RABOT9GI 8 0/7 0 0
45 SEXTOY SEXTOY 8 0/7 0 0
46 VenDetta VenDetta 8 0/7 0 0
47 eXtr3me eXtr3me 7 0/7 0 0
48 Kings Kings 7 0/7 0 0
49 ReaL ReaL 7 0/7 0 0
50 TopLane TopLane 7 0/7 0 0
51 AidaZenF AidaZenF 6 0/7 0 0
52 Gangster Gangster 6 0/7 0 0
53 Greece Greece 6 0/7 0 0
54 TerS TerS 6 0/7 0 0
55 ToMaXich ToMaXich 6 0/7 0 0
56 ZaPobedy ZaPobedy 6 0/7 0 0
57 10zen 10zen 5 0/7 0 0
58 AncienT AncienT 5 0/7 0 0
59 DeadClan DeadClan 5 0/7 0 0
60 EtoDnepr EtoDnepr 5 0/7 0 0
61 FERALV2 FERALV2 5 0/7 0 0
62 Life Life 5 0/7 0 0
63 No1111 No1111 5 0/7 0 0
64 NoName NoName 5 0/7 0 0
65 Origin Origin 5 0/7 0 0
66 SAKALAM SAKALAM 5 0/7 0 0
67 Smile Smile 5 0/7 0 0
68 Tunrn Tunrn 5 0/7 0 0
69 WeSmokeU WeSmokeU 5 0/7 0 0
70 Aliance Aliance 4 0/7 0 0
71 AURA AURA 4 0/7 0 0
72 BTranTuo BTranTuo 4 0/7 0 0
73 Conquer Conquer 4 0/7 0 0
74 JeweL JeweL 4 0/7 0 0
75 MAFlA MAFlA 4 0/7 0 0
76 Mpower Mpower 4 0/7 0 0
77 MyFrends MyFrends 4 0/7 0 0
78 Olympus Olympus 4 0/7 0 0
79 Orthodox Orthodox 4 0/7 0 0
80 Phub Phub 4 0/7 0 0
81 TearDrop TearDrop 4 0/7 0 0
82 Tribute Tribute 4 0/7 0 0
83 VINAMILK VINAMILK 4 0/7 0 0
84 a4tech a4tech 3 0/7 0 0
85 Aesir Aesir 3 0/7 0 0
86 ALLSTARS ALLSTARS 3 0/7 0 0
87 BackDOoR BackDOoR 3 0/7 0 0
88 Besogon Besogon 3 0/7 0 0
89 CCBG CCBG 3 0/7 0 0
90 Einar Einar 3 0/7 0 0
91 EMPIRE EMPIRE 3 0/7 0 0
92 Fathers Fathers 3 0/7 0 0
93 FURIOUS FURIOUS 3 0/7 0 0
94 GAPs GAPs 3 0/7 0 0
95 GMC4 GMC4 3 0/7 0 0
96 Guardian Guardian 3 0/7 0 0
97 HUN01 HUN01 3 0/7 0 0
98 KickAss KickAss 3 0/7 0 0
99 Latvija Latvija 3 0/7 0 0
100 NoMercy NoMercy 3 0/7 0 0