Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 Plus84 Plus84 34 6/7 30 11089
2 ZurkaS ZurkaS 34 7/7 30 9343
3 Madness Madness 34 6/7 30 7742
4 Requiem Requiem 3 0/7 30 6000
5 GreyWolf GreyWolf 40 7/7 30 5846
6 CityBoy CityBoy 25 3/7 28 5517
7 Loli Loli 25 4/7 27 4941
8 HISPANIC HISPANIC 35 5/7 17 4698
9 S1LENCE S1LENCE 34 5/7 9 4218
10 MUSAKAS MUSAKAS 24 3/7 11 3710
11 BoTao BoTao 32 3/7 22 3541
12 AMERIKA AMERIKA 32 6/7 5 2980
13 BEERHOUZ BEERHOUZ 6 3/7 9 2761
14 PeleS PeleS 14 2/7 11 2731
15 MaMen MaMen 21 1/7 13 2201
16 CARTEL CARTEL 18 3/7 1 2088
17 VIPARENA VIPARENA 2 0/7 9 1800
18 PlayVNTB PlayVNTB 11 2/7 8 1756
19 XXXX XXXX 6 0/7 6 1240
20 GuMiSiE GuMiSiE 35 2/7 2 1093
21 Ghosts Ghosts 1 0/7 4 801
22 Nismo Nismo 26 2/7 0 758
23 kekw kekw 2 0/7 3 600
24 Optimizm Optimizm 1 0/7 2 410
25 CYBER CYBER 1 0/7 2 400
26 MNDAM MNDAM 5 0/7 2 400
27 F2PGuild F2PGuild 1 0/7 0 251
28 Vanguard Vanguard 13 0/7 0 8
29 WarHeads WarHeads 9 0/7 0 8
30 SHABU SHABU 5 0/7 0 4
31 NOTFOUND NOTFOUND 2 0/7 0 3
32 gold gold 1 0/7 0 3
33 Buff Buff 1 0/7 0 2
34 FILIPINO FILIPINO 8 0/7 0 1
35 BLESS BLESS 2 0/7 0 1
36 BRAZIL BRAZIL 21 0/7 0 0
37 NewData NewData 16 0/7 0 0
38 Storm Storm 1 0/7 0 0
39 ThienDia ThienDia 19 0/7 0 0
40 18Plus 18Plus 2 0/7 0 0
41 3333 3333 1 0/7 0 0
42 66667777 66667777 6 0/7 0 0
43 A1D3 A1D3 10 0/7 0 0
44 ABCD ABCD 1 0/7 0 0
45 achi achi 7 0/7 0 0
46 Adam Adam 2 0/7 0 0
47 AEHaNoi AEHaNoi 2 0/7 0 0
48 AePvE AePvE 1 0/7 0 0
49 Afler Afler 3 0/7 0 0
50 AhuK AhuK 14 0/7 0 0
51 Alcaho Alcaho 1 0/7 0 0
52 Alone Alone 1 0/7 0 0
53 Alone1 Alone1 6 0/7 0 0
54 AnarchyZ AnarchyZ 1 0/7 0 0
55 ANCHOR ANCHOR 3 0/7 0 0
56 Ashura44 Ashura44 3 0/7 0 0
57 ASSA ASSA 1 0/7 0 0
58 AURIA AURIA 13 0/7 0 0
59 Auto Auto 4 0/7 0 0
60 B4N1 B4N1 5 0/7 0 0
61 BeerLoga BeerLoga 2 0/7 0 0
62 BeL4eNaK BeL4eNaK 1 0/7 0 0
63 Bello Bello 13 0/7 0 0
64 BiaHN BiaHN 5 0/7 0 0
65 BLIMK BLIMK 5 0/7 0 0
66 BRANCA BRANCA 3 0/7 0 0
67 BumLi BumLi 9 0/7 0 0
68 C2H5OH C2H5OH 2 0/7 0 0
69 cats cats 1 0/7 0 0
70 ChanLe ChanLe 2 0/7 0 0
71 CZECH CZECH 2 0/7 0 0
72 DaRkSiDe DaRkSiDe 1 0/7 0 0
73 DREM DREM 1 0/7 0 0
74 Drow Drow 8 0/7 0 0
75 DruidS DruidS 2 0/7 0 0
76 Eminio Eminio 5 0/7 0 0
77 Fackboys Fackboys 4 0/7 0 0
78 Furious Furious 2 0/7 0 0
79 G6789 G6789 1 0/7 0 0
80 Game15 Game15 3 0/7 0 0
81 Gamer Gamer 4 0/7 0 0
82 Germa666 Germa666 3 0/7 0 0
83 Glod Glod 2 0/7 0 0
84 Gobin Gobin 1 0/7 0 0
85 GORILLA GORILLA 1 0/7 0 0
86 Great Great 5 0/7 0 0
87 greeeer greeeer 1 0/7 0 0
88 Green Green 1 0/7 0 0
89 Gysi Gysi 6 0/7 0 0
90 H8S5 H8S5 3 0/7 0 0
91 HaLong89 HaLong89 9 0/7 0 0
92 Happ Happ 8 0/7 0 0
93 HELLO HELLO 1 0/7 0 0
94 HoldTDie HoldTDie 17 0/7 0 0
95 Huliila Huliila 5 0/7 0 0
96 j4qr j4qr 6 0/7 0 0
97 JOEMAMAS JOEMAMAS 1 0/7 0 0
98 K10X7 K10X7 6 0/7 0 0
99 Kadir Kadir 1 0/7 0 0
100 KaKTyC KaKTyC 5 0/7 0 0