Xếp hạng

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 12zen 12zen 25 2/7 27 6403
2 Squad Squad 25 1/7 30 6200
3 1stVN 1stVN 25 1/7 24 4740
4 Unity Unity 26 1/7 14 3202
5 2ndVN 2ndVN 29 0/7 21 3150
6 HoodIN HoodIN 22 0/7 12 2426
7 7zen 7zen 20 1/7 4 2331
8 SlavaUA SlavaUA 25 2/7 2 2071
9 RaJoNaS RaJoNaS 17 0/7 3 2010
10 3stVN 3stVN 18 0/7 10 1700
11 AURA AURA 5 0/7 8 1600
12 Shard Shard 7 0/7 6 1141
13 11zen 11zen 10 0/7 6 1140
14 HHunterZ HHunterZ 18 0/7 6 1020
15 ForFun ForFun 10 0/7 4 760
16 VenDetta VenDetta 5 1/7 0 601
17 KingLuck KingLuck 30 0/7 0 500
18 dbdfbdfb dbdfbdfb 2 0/7 2 400
19 Avito Avito 1 0/7 2 400
20 Origin Origin 5 0/7 1 200
21 ToMaXich ToMaXich 10 0/7 1 190
22 ForFunn ForFunn 6 0/7 1 190
23 ReaL ReaL 13 0/7 1 180
24 DKonline DKonline 29 0/7 0 0
25 GROM GROM 21 0/7 0 0
26 MAFIA MAFIA 20 0/7 0 0
27 Vaseline Vaseline 19 0/7 0 0
28 Ukraine Ukraine 17 0/7 0 0
29 BRASIL BRASIL 16 0/7 0 0
30 zippo zippo 16 0/7 0 0
31 PODLIVA PODLIVA 13 0/7 0 0
32 ggwp ggwp 12 0/7 0 0
33 420zen 420zen 11 0/7 0 0
34 BorZiE BorZiE 11 0/7 0 0
35 jabatut jabatut 11 0/7 0 0
36 NERV NERV 10 0/7 0 0
37 7Seas 7Seas 9 0/7 0 0
38 aZero aZero 9 0/7 0 0
39 Buljbas Buljbas 9 0/7 0 0
40 MuLitVN MuLitVN 9 0/7 0 0
41 SOLO SOLO 9 0/7 0 0
42 SPARTA SPARTA 9 0/7 0 0
43 AllStar AllStar 8 0/7 0 0
44 BGTrolls BGTrolls 8 0/7 0 0
45 KnighT KnighT 8 0/7 0 0
46 LEGION LEGION 8 0/7 0 0
47 RABOT9GI RABOT9GI 8 0/7 0 0
48 SEXTOY SEXTOY 8 0/7 0 0
49 TerS TerS 8 0/7 0 0
50 Kings Kings 7 0/7 0 0
51 Life Life 7 0/7 0 0
52 TopLane TopLane 7 0/7 0 0
53 AidaZenF AidaZenF 6 0/7 0 0
54 AncienT AncienT 6 0/7 0 0
55 Gangster Gangster 6 0/7 0 0
56 GREECE GREECE 6 0/7 0 0
57 NoName NoName 6 0/7 0 0
58 ZaPobedy ZaPobedy 6 0/7 0 0
59 10zen 10zen 5 0/7 0 0
60 BTranTuo BTranTuo 5 0/7 0 0
61 DeadClan DeadClan 5 0/7 0 0
62 EtoDnepr EtoDnepr 5 0/7 0 0
63 FLAME1 FLAME1 5 0/7 0 0
64 NIRVANA NIRVANA 5 0/7 0 0
65 No1111 No1111 5 0/7 0 0
66 SAKALAM SAKALAM 5 0/7 0 0
67 Smile Smile 5 0/7 0 0
68 Tunrn Tunrn 5 0/7 0 0
69 WeSmokeU WeSmokeU 5 0/7 0 0
70 a4tech a4tech 4 0/7 0 0
71 Aliance Aliance 4 0/7 0 0
72 MyFrends MyFrends 4 0/7 0 0
73 Olympus Olympus 4 0/7 0 0
74 Orthodox Orthodox 4 0/7 0 0
75 Phub Phub 4 0/7 0 0
76 VINAMILK VINAMILK 4 0/7 0 0
77 Aesir Aesir 3 0/7 0 0
78 ALLSTARS ALLSTARS 3 0/7 0 0
79 BackDOoR BackDOoR 3 0/7 0 0
80 Besogon Besogon 3 0/7 0 0
81 CCBG CCBG 3 0/7 0 0
82 Einar Einar 3 0/7 0 0
83 EMPIRE EMPIRE 3 0/7 0 0
84 Fathers Fathers 3 0/7 0 0
85 FURIOUS FURIOUS 3 0/7 0 0
86 GAPs GAPs 3 0/7 0 0
87 GMC4 GMC4 3 0/7 0 0
88 Guardian Guardian 3 0/7 0 0
89 HUN01 HUN01 3 0/7 0 0
90 KickAss KickAss 3 0/7 0 0
91 Latvija Latvija 3 0/7 0 0
92 NoMercy NoMercy 3 0/7 0 0
93 Rebels Rebels 3 0/7 0 0
94 TearDrop TearDrop 3 0/7 0 0
95 TheDeath TheDeath 3 0/7 0 0
96 TmmT TmmT 3 0/7 0 0
97 USSR USSR 3 0/7 0 0
98 XNXXXX XNXXXX 3 0/7 0 0
99 xPvEx xPvEx 3 0/7 0 0
100 Apolo Apolo 2 0/7 0 0