Xếp hạng

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 12zen 12zen 25 7/7 0 4447
2 Origin Origin 24 6/7 0 3935
3 Suicide Suicide 23 4/7 0 2382
4 HELLBORN HELLBORN 24 5/7 0 2301
5 Rampage Rampage 23 5/7 0 1810
6 GayClub GayClub 22 4/7 0 1607
7 AnhEmVN AnhEmVN 22 4/7 0 1603
8 ForFun ForFun 14 2/7 0 1254
9 Justice Justice 24 2/7 0 1250
10 11zen 11zen 29 3/7 0 1204
11 CC3M CC3M 23 1/7 0 1103
12 Gangster Gangster 24 1/7 0 1101
13 TEAM TEAM 10 1/7 0 1101
14 Home Home 21 0/7 0 1024
15 MuLitVN MuLitVN 15 0/7 0 1000
16 Orthodox Orthodox 27 2/7 0 775
17 ReaL ReaL 25 1/7 0 602
18 Cannabis Cannabis 12 0/7 0 503
19 District District 22 1/7 0 353
20 HOLYWAR HOLYWAR 25 1/7 0 352
21 FunTime FunTime 24 1/7 0 350
22 NERV NERV 25 2/7 0 250
23 Funny Funny 26 1/7 0 100
24 Kings Kings 22 1/7 0 100
25 JuniorS JuniorS 11 0/7 0 100
26 SPARTANS SPARTANS 13 0/7 0 1
27 SPARTA SPARTA 10 0/7 0 1
28 WOLVES WOLVES 6 0/7 0 1
29 Quattro Quattro 4 0/7 0 1
30 GROM GROM 25 0/7 0 0
31 Force Force 22 0/7 0 0
32 BRASIL BRASIL 20 0/7 0 0
33 KnighT KnighT 16 0/7 0 0
34 LEGION LEGION 13 0/7 0 0
35 0rigin 0rigin 12 0/7 0 0
36 Kimochi Kimochi 12 0/7 0 0
37 RafinKof RafinKof 12 0/7 0 0
38 420zen 420zen 11 0/7 0 0
39 SOLO SOLO 9 0/7 0 0
40 BGTrolls BGTrolls 8 0/7 0 0
41 kykyEPTA kykyEPTA 8 0/7 0 0
42 RABOT9GI RABOT9GI 8 0/7 0 0
43 DUST DUST 7 0/7 0 0
44 SEXTOY SEXTOY 7 0/7 0 0
45 TopLane TopLane 7 0/7 0 0
46 10zen 10zen 5 0/7 0 0
47 Olympus Olympus 5 0/7 0 0
48 OneScore OneScore 5 0/7 0 0
49 OnLine OnLine 5 0/7 0 0
50 SAKALAM SAKALAM 5 0/7 0 0
51 Smile Smile 5 0/7 0 0
52 ggwp ggwp 4 0/7 0 0
53 LATVIA LATVIA 4 0/7 0 0
54 Lietuva Lietuva 4 0/7 0 0
55 MyFrends MyFrends 4 0/7 0 0
56 Phub Phub 4 0/7 0 0
57 ULTRAS ULTRAS 4 0/7 0 0
58 ALLSTARS ALLSTARS 3 0/7 0 0
59 BlazeLV BlazeLV 3 0/7 0 0
60 CCBG CCBG 3 0/7 0 0
61 Einar Einar 3 0/7 0 0
62 EMPIRE EMPIRE 3 0/7 0 0
63 FURIOUS FURIOUS 3 0/7 0 0
64 GAPs GAPs 3 0/7 0 0
65 Guardian Guardian 3 0/7 0 0
66 IlI13Ics IlI13Ics 3 0/7 0 0
67 MADHOUSE MADHOUSE 3 0/7 0 0
68 Rebels Rebels 3 0/7 0 0
69 SUPER SUPER 3 0/7 0 0
70 TmmT TmmT 3 0/7 0 0
71 XNXXXX XNXXXX 3 0/7 0 0
72 Apolo Apolo 2 0/7 0 0
73 Cringe Cringe 2 0/7 0 0
74 Divided Divided 2 0/7 0 0
75 DPDuk DPDuk 2 0/7 0 0
76 GODLIKE GODLIKE 2 0/7 0 0
77 Homeless Homeless 2 0/7 0 0
78 Khmer Khmer 2 0/7 0 0
79 NoMercy NoMercy 2 0/7 0 0
80 SkyLine SkyLine 2 0/7 0 0
81 TvinTeam TvinTeam 2 0/7 0 0
82 USSR USSR 2 0/7 0 0
83 YAFUS YAFUS 2 0/7 0 0
84 BaGuHa BaGuHa 1 0/7 0 0
85 Balance Balance 1 0/7 0 0
86 BARAMA BARAMA 1 0/7 0 0
87 BeL4eNaK BeL4eNaK 1 0/7 0 0
88 Bless Bless 1 0/7 0 0
89 Blizzard Blizzard 1 0/7 0 0
90 Cech Cech 1 0/7 0 0
91 demenyon demenyon 1 0/7 0 0
92 Discover Discover 1 0/7 0 0
93 Engllish Engllish 1 0/7 0 0
94 Genesis Genesis 1 0/7 0 0
95 HeKa HeKa 1 0/7 0 0
96 HunTerS HunTerS 1 0/7 0 0
97 IIlIIlll IIlIIlll 1 0/7 0 0
98 Jointm Jointm 1 0/7 0 0
99 MESSI MESSI 1 0/7 0 0
100 Mp1re Mp1re 1 0/7 0 0