Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 12zen 12zen 20 7/7 30 13327
2 CHILL CHILL 30 7/7 30 10714
3 RaJoNaS RaJoNaS 24 4/7 15 5007
4 TRIBE TRIBE 23 1/7 19 3992
5 AnhVSEm AnhVSEm 24 2/7 11 2150
6 lOPGl lOPGl 16 1/7 10 1916
7 Asgard Asgard 27 3/7 8 1622
8 4Fun 4Fun 5 0/7 0 1025
9 Relax Relax 1 1/7 4 901
10 codes codes 2 2/7 2 650
11 Phalanx Phalanx 12 0/7 3 620
12 Cooler Cooler 6 0/7 3 570
13 NongDan NongDan 6 0/7 3 570
14 Kings Kings 14 1/7 2 463
15 NoMercy NoMercy 4 0/7 2 407
16 BIGaTIC BIGaTIC 5 0/7 2 404
17 Guild Guild 2 0/7 2 403
18 okok okok 2 0/7 2 400
19 XANAX XANAX 4 0/7 1 205
20 IMMORTAL IMMORTAL 20 0/7 1 203
21 ResisT ResisT 1 0/7 1 200
22 1111 1111 2 0/7 1 200
23 1M1G 1M1G 1 0/7 1 200
24 Alah Alah 1 0/7 1 200
25 AzeLow AzeLow 4 0/7 1 200
26 Coffee Coffee 2 0/7 1 200
27 IziB IziB 2 0/7 1 200
28 Just4Fun Just4Fun 1 0/7 1 200
29 MacthUp MacthUp 1 0/7 1 200
30 QuynhAnh QuynhAnh 3 0/7 1 200
31 Ukraine Ukraine 20 0/7 1 170
32 Keys Keys 3 0/7 0 4
33 Done Done 1 0/7 0 3
34 WINDOW WINDOW 9 0/7 0 2
35 BlessMU BlessMU 5 0/7 0 1
36 Fritanga Fritanga 1 0/7 0 1
37 TearDrop TearDrop 7 0/7 0 1
38 BigKing BigKing 1 0/7 0 0
39 10zen 10zen 5 0/7 0 0
40 11123 11123 1 0/7 0 0
41 12dogs 12dogs 5 0/7 0 0
42 12Rule8 12Rule8 1 0/7 0 0
43 25zen 25zen 3 0/7 0 0
44 2ndVN 2ndVN 7 0/7 0 0
45 50zent 50zent 1 0/7 0 0
46 6bon 6bon 1 0/7 0 0
47 7Seas 7Seas 8 0/7 0 0
48 7zen 7zen 1 0/7 0 0
49 a4tech a4tech 3 0/7 0 0
50 AeNghien AeNghien 14 0/7 0 0
51 Aesir Aesir 3 0/7 0 0
52 AidaZenF AidaZenF 6 0/7 0 0
53 AIM2HEAD AIM2HEAD 1 0/7 0 0
54 Aliance Aliance 4 0/7 0 0
55 Alliance Alliance 7 0/7 0 0
56 ALLSTARS ALLSTARS 3 0/7 0 0
57 AlterEgo AlterEgo 1 0/7 0 0
58 AncienT AncienT 5 0/7 0 0
59 ANGRY ANGRY 1 0/7 0 0
60 Anus Anus 1 0/7 0 0
61 Apolo Apolo 2 0/7 0 0
62 asdasdas asdasdas 2 0/7 0 0
63 AURA AURA 4 0/7 0 0
64 aZero aZero 9 0/7 0 0
65 BackDOoR BackDOoR 3 0/7 0 0
66 BAER BAER 1 0/7 0 0
67 BaGuHa BaGuHa 1 0/7 0 0
68 Balance Balance 1 0/7 0 0
69 BeL4eNaK BeL4eNaK 1 0/7 0 0
70 Belarus Belarus 0 0/7 0 0
71 Belarusb Belarusb 1 0/7 0 0
72 Besogon Besogon 3 0/7 0 0
73 BGTrolls BGTrolls 8 0/7 0 0
74 Bless Bless 1 0/7 0 0
75 Blizzard Blizzard 1 0/7 0 0
76 Blue Blue 1 0/7 0 0
77 boombi boombi 1 0/7 0 0
78 Boon Boon 1 0/7 0 0
79 BRASIL BRASIL 16 0/7 0 0
80 BTranTuo BTranTuo 4 0/7 0 0
81 Buff Buff 0 0/7 0 0
82 BUFFF BUFFF 1 0/7 0 0
83 BuffZen BuffZen 1 0/7 0 0
84 Bulgaria Bulgaria 0 0/7 0 0
85 Buljbas Buljbas 9 0/7 0 0
86 CCBG CCBG 3 0/7 0 0
87 Cech Cech 1 0/7 0 0
88 Chick Chick 1 0/7 0 0
89 Classic Classic 1 0/7 0 0
90 ClearPow ClearPow 1 0/7 0 0
91 Cocaine Cocaine 1 0/7 0 0
92 Conquer Conquer 7 0/7 0 0
93 COVID19 COVID19 1 0/7 0 0
94 criminaL criminaL 1 0/7 0 0
95 Cringe Cringe 2 0/7 0 0
96 Danger Danger 1 0/7 0 0
97 Darkness Darkness 4 0/7 0 0
98 DarkSide DarkSide 11 0/7 0 0
99 DeadClan DeadClan 5 0/7 0 0
100 demenyon demenyon 1 0/7 0 0