Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 12zen 12zen 25 7/7 28 14234
2 IOPGl IOPGl 25 7/7 25 6250
3 RaJoNaS RaJoNaS 30 7/7 14 5857
4 GodEviL GodEviL 16 6/7 6 2828
5 MONET MONET 19 4/7 0 1110
6 Conquer Conquer 5 4/7 1 805
7 Kings Kings 10 5/7 0 800
8 Yahoo Yahoo 15 1/7 0 320
9 24312343 24312343 1 0/7 1 200
10 7zen 7zen 8 0/7 1 195
11 DKonline DKonline 23 0/7 0 0
12 GROM GROM 19 0/7 0 0
13 Ukraine Ukraine 19 0/7 0 0
14 zippo zippo 19 0/7 0 0
15 GayClub GayClub 18 0/7 0 0
16 TeamSG TeamSG 17 0/7 0 0
17 BRASIL BRASIL 16 0/7 0 0
18 HHunterZ HHunterZ 15 0/7 0 0
19 ggwp ggwp 12 0/7 0 0
20 LoveLove LoveLove 12 0/7 0 0
21 PODLIVA PODLIVA 12 0/7 0 0
22 jabatut jabatut 11 0/7 0 0
23 NIRVANA NIRVANA 11 0/7 0 0
24 MAFIA MAFIA 10 0/7 0 0
25 2ndVN 2ndVN 9 0/7 0 0
26 aZero aZero 9 0/7 0 0
27 BlessMU BlessMU 9 0/7 0 0
28 Buljbas Buljbas 9 0/7 0 0
29 MuLitVN MuLitVN 9 0/7 0 0
30 NERV NERV 9 0/7 0 0
31 SOLO SOLO 9 0/7 0 0
32 7Seas 7Seas 8 0/7 0 0
33 Alliance Alliance 8 0/7 0 0
34 BGTrolls BGTrolls 8 0/7 0 0
35 KnighT KnighT 8 0/7 0 0
36 LEGION LEGION 8 0/7 0 0
37 RABOT9GI RABOT9GI 8 0/7 0 0
38 SEXTOY SEXTOY 8 0/7 0 0
39 themgai themgai 8 0/7 0 0
40 eXtr3me eXtr3me 7 0/7 0 0
41 ReaL ReaL 7 0/7 0 0
42 TopLane TopLane 7 0/7 0 0
43 VenDetta VenDetta 7 0/7 0 0
44 AidaZenF AidaZenF 6 0/7 0 0
45 Gangster Gangster 6 0/7 0 0
46 Greece Greece 6 0/7 0 0
47 TearDrop TearDrop 6 0/7 0 0
48 TerS TerS 6 0/7 0 0
49 ToMaXich ToMaXich 6 0/7 0 0
50 ZaPobedy ZaPobedy 6 0/7 0 0
51 10zen 10zen 5 0/7 0 0
52 AncienT AncienT 5 0/7 0 0
53 DeadClan DeadClan 5 0/7 0 0
54 EtoDnepr EtoDnepr 5 0/7 0 0
55 FERALV2 FERALV2 5 0/7 0 0
56 Life Life 5 0/7 0 0
57 No1111 No1111 5 0/7 0 0
58 NoName NoName 5 0/7 0 0
59 NORTHMEN NORTHMEN 5 0/7 0 0
60 Origin Origin 5 0/7 0 0
61 SAKALAM SAKALAM 5 0/7 0 0
62 Smile Smile 5 0/7 0 0
63 Tunrn Tunrn 5 0/7 0 0
64 WeSmokeU WeSmokeU 5 0/7 0 0
65 Aliance Aliance 4 0/7 0 0
66 AURA AURA 4 0/7 0 0
67 BTranTuo BTranTuo 4 0/7 0 0
68 JeweL JeweL 4 0/7 0 0
69 lORELl lORELl 4 0/7 0 0
70 Mpower Mpower 4 0/7 0 0
71 MyFrends MyFrends 4 0/7 0 0
72 Olympus Olympus 4 0/7 0 0
73 Orthodox Orthodox 4 0/7 0 0
74 Phub Phub 4 0/7 0 0
75 TWINKS TWINKS 4 0/7 0 0
76 VINAMILK VINAMILK 4 0/7 0 0
77 a4tech a4tech 3 0/7 0 0
78 Aesir Aesir 3 0/7 0 0
79 ALLSTARS ALLSTARS 3 0/7 0 0
80 BackDOoR BackDOoR 3 0/7 0 0
81 Besogon Besogon 3 0/7 0 0
82 CCBG CCBG 3 0/7 0 0
83 Einar Einar 3 0/7 0 0
84 EMPIRE EMPIRE 3 0/7 0 0
85 Fathers Fathers 3 0/7 0 0
86 FURIOUS FURIOUS 3 0/7 0 0
87 GAPs GAPs 3 0/7 0 0
88 GMC4 GMC4 3 0/7 0 0
89 Guardian Guardian 3 0/7 0 0
90 HeaveN HeaveN 3 0/7 0 0
91 HUN01 HUN01 3 0/7 0 0
92 KickAss KickAss 3 0/7 0 0
93 Latvija Latvija 3 0/7 0 0
94 MAFlA MAFlA 3 0/7 0 0
95 NoMercy NoMercy 3 0/7 0 0
96 Rebels Rebels 3 0/7 0 0
97 rori rori 3 0/7 0 0
98 TmmT TmmT 3 0/7 0 0
99 Token Token 3 0/7 0 0
100 USSR USSR 3 0/7 0 0