Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 CHILL CHILL 24 0/7 21 3702
2 RaJoNaS RaJoNaS 27 0/7 12 2600
3 AnhVSEm AnhVSEm 20 1/7 6 1128
4 Relax Relax 1 0/7 5 1000
5 12zen 12zen 25 0/7 5 800
6 Shake Shake 19 0/7 3 760
7 Lydu Lydu 10 2/7 2 631
8 TRIBE TRIBE 23 0/7 3 480
9 Cooler Cooler 1 0/7 2 400
10 lOPGl lOPGl 3 0/7 2 400
11 PRNOSTR PRNOSTR 10 0/7 2 380
12 Asgard Asgard 22 0/7 1 314
13 Rasta Rasta 1 1/7 1 300
14 1231112 1231112 1 0/7 1 200
15 Elder Elder 1 0/7 1 200
16 GHERAKL GHERAKL 1 0/7 1 200
17 GORILLA GORILLA 4 0/7 1 200
18 Guild Guild 2 0/7 1 200
19 SilenceB SilenceB 5 0/7 1 200
20 zRumble zRumble 1 0/7 1 200
21 HydrA HydrA 10 0/7 1 190
22 NongDan NongDan 6 0/7 1 190
23 10zen 10zen 5 0/7 0 0
24 1111 1111 2 0/7 0 0
25 11123 11123 1 0/7 0 0
26 12dogs 12dogs 5 0/7 0 0
27 12Rule8 12Rule8 1 0/7 0 0
28 1M1G 1M1G 1 0/7 0 0
29 25zen 25zen 4 0/7 0 0
30 2ndVN 2ndVN 7 0/7 0 0
31 4Fun 4Fun 4 0/7 0 0
32 50zent 50zent 1 0/7 0 0
33 7Seas 7Seas 8 0/7 0 0
34 7zen 7zen 1 0/7 0 0
35 99zen 99zen 1 0/7 0 0
36 a4tech a4tech 4 0/7 0 0
37 AeNghien AeNghien 10 0/7 0 0
38 Aesir Aesir 3 0/7 0 0
39 AidaZenF AidaZenF 6 0/7 0 0
40 Aliance Aliance 4 0/7 0 0
41 Alliance Alliance 6 0/7 0 0
42 ALLSTARS ALLSTARS 3 0/7 0 0
43 AlterEgo AlterEgo 1 0/7 0 0
44 AncienT AncienT 5 0/7 0 0
45 ANGRY ANGRY 1 0/7 0 0
46 Apolo Apolo 2 0/7 0 0
47 AromA AromA 2 0/7 0 0
48 AURA AURA 4 0/7 0 0
49 aZero aZero 9 0/7 0 0
50 B0SS B0SS 12 0/7 0 0
51 BackDOoR BackDOoR 3 0/7 0 0
52 BAER BAER 1 0/7 0 0
53 BaGuHa BaGuHa 1 0/7 0 0
54 Balance Balance 1 0/7 0 0
55 Banana Banana 2 0/7 0 0
56 BeKilled BeKilled 10 0/7 0 0
57 BeL4eNaK BeL4eNaK 1 0/7 0 0
58 Belarus Belarus 0 0/7 0 0
59 Belarusb Belarusb 1 0/7 0 0
60 Bend Bend 1 0/7 0 0
61 Besogon Besogon 3 0/7 0 0
62 BGTrolls BGTrolls 8 0/7 0 0
63 BIGaTIC BIGaTIC 5 0/7 0 0
64 Bless Bless 1 0/7 0 0
65 BlessMU BlessMU 5 0/7 0 0
66 Blizzard Blizzard 1 0/7 0 0
67 Blue Blue 1 0/7 0 0
68 BooBoo BooBoo 3 0/7 0 0
69 boombi boombi 1 0/7 0 0
70 Boon Boon 1 0/7 0 0
71 Boss Boss 1 0/7 0 0
72 Boynet Boynet 1 0/7 0 0
73 BRASIL BRASIL 16 0/7 0 0
74 Bruruk Bruruk 1 0/7 0 0
75 BTranTuo BTranTuo 4 0/7 0 0
76 BTSK BTSK 1 0/7 0 0
77 Buff Buff 0 0/7 0 0
78 BUFFF BUFFF 1 0/7 0 0
79 BuffZen BuffZen 1 0/7 0 0
80 Bulgaria Bulgaria 0 0/7 0 0
81 CCBG CCBG 3 0/7 0 0
82 Cech Cech 1 0/7 0 0
83 Chick Chick 1 0/7 0 0
84 Classic Classic 1 0/7 0 0
85 ClearPow ClearPow 1 0/7 0 0
86 Cocaine Cocaine 1 0/7 0 0
87 codes codes 3 0/7 0 0
88 COFF COFF 2 0/7 0 0
89 Conquer Conquer 15 0/7 0 0
90 COVID19 COVID19 1 0/7 0 0
91 criminaL criminaL 1 0/7 0 0
92 Cringe Cringe 2 0/7 0 0
93 Danger Danger 1 0/7 0 0
94 Darkness Darkness 4 0/7 0 0
95 DeadClan DeadClan 5 0/7 0 0
96 demenyon demenyon 1 0/7 0 0
97 Discover Discover 1 0/7 0 0
98 Divided Divided 2 0/7 0 0
99 DKonline DKonline 23 0/7 0 0
100 Einar Einar 3 0/7 0 0