Xếp hạng

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 NiMOZHNO NiMOZHNO 27 3/7 28 7217
2 neXus neXus 30 2/7 22 5661
3 Spectre Spectre 25 2/7 23 5382
4 insOmnia insOmnia 14 0/7 8 1642
5 Priority Priority 22 0/7 2 1024
6 Immortal Immortal 22 1/7 5 1006
7 GoldTime GoldTime 21 0/7 5 802
8 TRIBUTER TRIBUTER 1 0/7 3 600
9 TOMSK TOMSK 2 0/7 2 400
10 River River 1 0/7 2 400
11 RSPZD RSPZD 1 0/7 2 400
12 FACTORY FACTORY 6 0/7 2 380
13 IDioTS IDioTS 11 0/7 2 360
14 Referral Referral 20 0/7 2 340
15 PearL PearL 4 0/7 1 216
16 Night Night 2 0/7 1 200
17 RedRain RedRain 2 0/7 1 200
18 BRaver BRaver 1 0/7 1 200
19 DeviL DeviL 11 0/7 1 182
20 TNCph TNCph 2 0/7 0 1
21 FRIENDS FRIENDS 16 0/7 0 0
22 KingSize KingSize 16 0/7 0 0
23 Ghosts Ghosts 14 0/7 0 0
24 SopranoF SopranoF 14 0/7 0 0
25 GanG GanG 13 0/7 0 0
26 Hispanos Hispanos 12 0/7 0 0
27 BGMafia BGMafia 10 0/7 0 0
28 Darkness Darkness 10 0/7 0 0
29 Latvija Latvija 9 0/7 0 0
30 PKlear PKlear 9 0/7 0 0
31 TheBest TheBest 9 0/7 0 0
32 Europa Europa 8 0/7 0 0
33 Knights Knights 8 0/7 0 0
34 RoUp RoUp 8 0/7 0 0
35 SOVIET SOVIET 8 0/7 0 0
36 Husaria Husaria 7 0/7 0 0
37 Ka3aKu Ka3aKu 7 0/7 0 0
38 MOLODVA MOLODVA 7 0/7 0 0
39 8raZZerS 8raZZerS 6 0/7 0 0
40 DEPS DEPS 6 0/7 0 0
41 Lats Lats 6 0/7 0 0
42 PINAS PINAS 6 0/7 0 0
43 RedArmy RedArmy 6 0/7 0 0
44 ugabuga ugabuga 6 0/7 0 0
45 ClubLife ClubLife 5 0/7 0 0
46 Fallen Fallen 5 0/7 0 0
47 fawisti fawisti 5 0/7 0 0
48 HEROES HEROES 5 0/7 0 0
49 KillerVN KillerVN 5 0/7 0 0
50 Lacoste Lacoste 5 0/7 0 0
51 OMON OMON 5 0/7 0 0
52 PEAKY PEAKY 5 0/7 0 0
53 GodLike GodLike 4 0/7 0 0
54 GOLD GOLD 4 0/7 0 0
55 MUUK MUUK 4 0/7 0 0
56 MyOne MyOne 4 0/7 0 0
57 OMERTA OMERTA 4 0/7 0 0
58 pezdjuki pezdjuki 4 0/7 0 0
59 RAGE RAGE 4 0/7 0 0
60 sLaVs sLaVs 4 0/7 0 0
61 WarCraft WarCraft 4 0/7 0 0
62 XXXXXXXX XXXXXXXX 4 0/7 0 0
63 Asmodian Asmodian 3 0/7 0 0
64 BuFFy BuFFy 3 0/7 0 0
65 eXodus eXodus 3 0/7 0 0
66 FailCrew FailCrew 3 0/7 0 0
67 FORCE FORCE 3 0/7 0 0
68 HaKyP HaKyP 3 0/7 0 0
69 HaRdCoRe HaRdCoRe 3 0/7 0 0
70 LATINOS LATINOS 3 0/7 0 0
71 Lucky7 Lucky7 3 0/7 0 0
72 Meki Meki 3 0/7 0 0
73 Nomads Nomads 3 0/7 0 0
74 Outlaws Outlaws 3 0/7 0 0
75 PLaY4FuN PLaY4FuN 3 0/7 0 0
76 RedBuLL RedBuLL 3 0/7 0 0
77 TMDh TMDh 3 0/7 0 0
78 Apex Apex 2 0/7 0 0
79 Birzgale Birzgale 2 0/7 0 0
80 BlackBox BlackBox 2 0/7 0 0
81 BlackCOR BlackCOR 2 0/7 0 0
82 django django 2 0/7 0 0
83 ERROR ERROR 2 0/7 0 0
84 HONDA HONDA 2 0/7 0 0
85 Hungary Hungary 2 0/7 0 0
86 ixora ixora 2 0/7 0 0
87 Just4Fun Just4Fun 2 0/7 0 0
88 LastKiNG LastKiNG 2 0/7 0 0
89 LatinPro LatinPro 2 0/7 0 0
90 lucifer lucifer 2 0/7 0 0
91 MAFFIOZI MAFFIOZI 2 0/7 0 0
92 MustDie MustDie 2 0/7 0 0
93 OdSchool OdSchool 2 0/7 0 0
94 OneLove OneLove 2 0/7 0 0
95 PLGuild PLGuild 2 0/7 0 0
96 Polemico Polemico 2 0/7 0 0
97 Power Power 2 0/7 0 0
98 PROBLEM PROBLEM 2 0/7 0 0
99 Royal Royal 2 0/7 0 0
100 Search Search 2 0/7 0 0