Xếp hạng

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 NiMOZHNO NiMOZHNO 27 0/7 0 0
2 Wanted Wanted 25 0/7 0 0
3 Immortal Immortal 23 0/7 0 0
4 neXus neXus 23 0/7 0 0
5 GoldTime GoldTime 18 0/7 0 0
6 FRIENDS FRIENDS 16 0/7 0 0
7 KingSize KingSize 16 0/7 0 0
8 GreeN GreeN 15 0/7 0 0
9 IDioTS IDioTS 15 0/7 0 0
10 Ghosts Ghosts 14 0/7 0 0
11 Priority Priority 14 0/7 0 0
12 Referral Referral 14 0/7 0 0
13 SopranoF SopranoF 14 0/7 0 0
14 GanG GanG 13 0/7 0 0
15 insOmnia insOmnia 13 0/7 0 0
16 Hispanos Hispanos 12 0/7 0 0
17 Spectre Spectre 11 0/7 0 0
18 BGMafia BGMafia 10 0/7 0 0
19 Darkness Darkness 10 0/7 0 0
20 Experien Experien 9 0/7 0 0
21 Latvija Latvija 9 0/7 0 0
22 PKlear PKlear 9 0/7 0 0
23 TheBest TheBest 9 0/7 0 0
24 Europa Europa 8 0/7 0 0
25 Knights Knights 8 0/7 0 0
26 RoUp RoUp 8 0/7 0 0
27 SOVIET SOVIET 8 0/7 0 0
28 Husaria Husaria 7 0/7 0 0
29 Ka3aKu Ka3aKu 7 0/7 0 0
30 MOLODVA MOLODVA 7 0/7 0 0
31 Lats Lats 6 0/7 0 0
32 OMERTA OMERTA 6 0/7 0 0
33 PINAS PINAS 6 0/7 0 0
34 RedArmy RedArmy 6 0/7 0 0
35 ugabuga ugabuga 6 0/7 0 0
36 ClubLife ClubLife 5 0/7 0 0
37 Fallen Fallen 5 0/7 0 0
38 HEROES HEROES 5 0/7 0 0
39 KillerVN KillerVN 5 0/7 0 0
40 Lacoste Lacoste 5 0/7 0 0
41 OMON OMON 5 0/7 0 0
42 PEAKY PEAKY 5 0/7 0 0
43 8raZZerS 8raZZerS 4 0/7 0 0
44 DEPS DEPS 4 0/7 0 0
45 GodLike GodLike 4 0/7 0 0
46 GOLD GOLD 4 0/7 0 0
47 MUUK MUUK 4 0/7 0 0
48 MyOne MyOne 4 0/7 0 0
49 pezdjuki pezdjuki 4 0/7 0 0
50 RAGE RAGE 4 0/7 0 0
51 sLaVs sLaVs 4 0/7 0 0
52 XXXXXXXX XXXXXXXX 4 0/7 0 0
53 XyETa XyETa 4 0/7 0 0
54 Arcanum Arcanum 3 0/7 0 0
55 Asmodian Asmodian 3 0/7 0 0
56 BuFFy BuFFy 3 0/7 0 0
57 eXodus eXodus 3 0/7 0 0
58 FACTORY FACTORY 3 0/7 0 0
59 FailCrew FailCrew 3 0/7 0 0
60 FORCE FORCE 3 0/7 0 0
61 HaKyP HaKyP 3 0/7 0 0
62 HaRdCoRe HaRdCoRe 3 0/7 0 0
63 LATINOS LATINOS 3 0/7 0 0
64 Lucky7 Lucky7 3 0/7 0 0
65 Meki Meki 3 0/7 0 0
66 Outlaws Outlaws 3 0/7 0 0
67 PLaY4FuN PLaY4FuN 3 0/7 0 0
68 RedBuLL RedBuLL 3 0/7 0 0
69 SPUTNIK SPUTNIK 3 0/7 0 0
70 TMDh TMDh 3 0/7 0 0
71 Apex Apex 2 0/7 0 0
72 Birzgale Birzgale 2 0/7 0 0
73 BlackBox BlackBox 2 0/7 0 0
74 BlackCOR BlackCOR 2 0/7 0 0
75 django django 2 0/7 0 0
76 ERROR ERROR 2 0/7 0 0
77 Heal Heal 2 0/7 0 0
78 HONDA HONDA 2 0/7 0 0
79 Hungary Hungary 2 0/7 0 0
80 ixora ixora 2 0/7 0 0
81 Just4Fun Just4Fun 2 0/7 0 0
82 LastKiNG LastKiNG 2 0/7 0 0
83 LatinPro LatinPro 2 0/7 0 0
84 lucifer lucifer 2 0/7 0 0
85 MAFFIOZI MAFFIOZI 2 0/7 0 0
86 MustDie MustDie 2 0/7 0 0
87 Night Night 2 0/7 0 0
88 OdSchool OdSchool 2 0/7 0 0
89 OneLove OneLove 2 0/7 0 0
90 Polemico Polemico 2 0/7 0 0
91 Power Power 2 0/7 0 0
92 PROBLEM PROBLEM 2 0/7 0 0
93 RedRain RedRain 2 0/7 0 0
94 Royal Royal 2 0/7 0 0
95 Search Search 2 0/7 0 0
96 Sm1L3 Sm1L3 2 0/7 0 0
97 SOILWORK SOILWORK 2 0/7 0 0
98 Sparta Sparta 2 0/7 0 0
99 Sword Sword 2 0/7 0 0
100 TeamLV TeamLV 2 0/7 0 0