Xếp hạng

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 TheAce TheAce 35 7/7 30 8643
2 HuKaK HuKaK 27 7/7 29 8054
3 DarkClan DarkClan 51 6/7 27 6228
4 Syndicat Syndicat 17 5/7 11 4283
5 AniDaB AniDaB 23 5/7 4 1456
6 Friends Friends 9 1/7 1 1293
7 CCCP CCCP 5 5/7 1 1000
8 mgbless mgbless 11 2/7 3 801
9 Jelgava Jelgava 3 0/7 3 602
10 EndleSS EndleSS 2 0/7 2 401
11 Ko3aKu Ko3aKu 1 0/7 2 400
12 Pantheon Pantheon 6 0/7 2 380
13 Digital Digital 3 1/7 1 300
14 PIECES PIECES 26 1/7 1 256
15 Madasi Madasi 8 2/7 0 250
16 RAMPAGE RAMPAGE 4 0/7 1 203
17 BoOoM BoOoM 1 0/7 1 200
18 NAUTILUS NAUTILUS 1 0/7 1 200
19 NooBik NooBik 8 0/7 1 190
20 6ratva 6ratva 20 0/7 1 170
21 FREEDOM FREEDOM 16 1/7 0 107
22 YaHZ YaHZ 4 1/7 0 101
23 Latviesi Latviesi 19 1/7 0 100
24 Flash Flash 24 0/7 0 0
25 ArmPoweR ArmPoweR 19 0/7 0 0
26 Morpehi Morpehi 17 0/7 0 0
27 VNNET VNNET 17 0/7 0 0
28 THESKIES THESKIES 15 0/7 0 0
29 KIBORGI KIBORGI 14 0/7 0 0
30 SPIKE SPIKE 13 0/7 0 0
31 Assasins Assasins 12 0/7 0 0
32 DogFart DogFart 12 0/7 0 0
33 BomjaTM BomjaTM 11 0/7 0 0
34 Budulai Budulai 11 0/7 0 0
35 gaHyHax gaHyHax 11 0/7 0 0
36 LastHope LastHope 10 0/7 0 0
37 LimPoPo LimPoPo 10 0/7 0 0
38 FalleN FalleN 9 0/7 0 0
39 FermaREF FermaREF 9 0/7 0 0
40 Lider Lider 9 0/7 0 0
41 6paTku 6paTku 8 0/7 0 0
42 eXodus eXodus 8 0/7 0 0
43 Lackers Lackers 8 0/7 0 0
44 LegioN LegioN 8 0/7 0 0
45 Molldova Molldova 8 0/7 0 0
46 Neutral Neutral 8 0/7 0 0
47 xAUMx xAUMx 8 0/7 0 0
48 AnarxiA AnarxiA 7 0/7 0 0
49 ATAMAH ATAMAH 7 0/7 0 0
50 Jazz Jazz 7 0/7 0 0
51 Midnight Midnight 7 0/7 0 0
52 PREMIUM PREMIUM 7 0/7 0 0
53 AcePoweR AcePoweR 6 0/7 0 0
54 CBET CBET 6 0/7 0 0
55 HaKyP HaKyP 6 0/7 0 0
56 Hunters Hunters 6 0/7 0 0
57 Ignored Ignored 6 0/7 0 0
58 MuOnline MuOnline 6 0/7 0 0
59 OSCAR OSCAR 6 0/7 0 0
60 Russia Russia 6 0/7 0 0
61 SakumS SakumS 6 0/7 0 0
62 YoLo YoLo 6 0/7 0 0
63 ALFA ALFA 5 0/7 0 0
64 bomgi bomgi 5 0/7 0 0
65 Garbage Garbage 5 0/7 0 0
66 Lucians Lucians 5 0/7 0 0
67 LVLup LVLup 5 0/7 0 0
68 MADGUILD MADGUILD 5 0/7 0 0
69 Members Members 5 0/7 0 0
70 Moldovaa Moldovaa 5 0/7 0 0
71 Poison Poison 5 0/7 0 0
72 ROYALS ROYALS 5 0/7 0 0
73 RusAngel RusAngel 5 0/7 0 0
74 SadBoys SadBoys 5 0/7 0 0
75 TITANS TITANS 5 0/7 0 0
76 Unnamed Unnamed 5 0/7 0 0
77 WEMBLEY WEMBLEY 5 0/7 0 0
78 Alliance Alliance 4 0/7 0 0
79 ARGENT ARGENT 4 0/7 0 0
80 Boiwa Boiwa 4 0/7 0 0
81 BUDLO BUDLO 4 0/7 0 0
82 DLIUG DLIUG 4 0/7 0 0
83 Domum Domum 4 0/7 0 0
84 DreamS DreamS 4 0/7 0 0
85 Extreme Extreme 4 0/7 0 0
86 HEXAGON HEXAGON 4 0/7 0 0
87 HUSARIA HUSARIA 4 0/7 0 0
88 Juniors Juniors 4 0/7 0 0
89 ManilaPH ManilaPH 4 0/7 0 0
90 OurWorld OurWorld 4 0/7 0 0
91 refGT refGT 4 0/7 0 0
92 Rome Rome 4 0/7 0 0
93 Silence Silence 4 0/7 0 0
94 SMILY SMILY 4 0/7 0 0
95 Absinthe Absinthe 3 0/7 0 0
96 AlIiance AlIiance 3 0/7 0 0
97 Arkania Arkania 3 0/7 0 0
98 Barikada Barikada 3 0/7 0 0
99 bazara0 bazara0 3 0/7 0 0
100 Bless Bless 3 0/7 0 0