Xếp hạng

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 DarkClan DarkClan 24 7/7 16 9385
2 CRiMiNAL CRiMiNAL 24 7/7 14 5912
3 KyTac KyTac 24 7/7 13 5808
4 DarkCIan DarkCIan 29 5/7 12 4662
5 MADHouse MADHouse 13 5/7 7 4293
6 AcidHead AcidHead 23 6/7 9 3545
7 AE6789 AE6789 28 6/7 3 1559
8 CO3BOH CO3BOH 3 0/7 6 1298
9 AceGang AceGang 11 4/7 2 1212
10 e6o6o e6o6o 23 0/7 6 964
11 Paradox Paradox 15 0/7 5 900
12 Dagger Dagger 3 0/7 3 850
13 EtoDnepr EtoDnepr 1 0/7 0 506
14 NIGHT NIGHT 2 2/7 1 453
15 TRAKIE TRAKIE 4 0/7 2 400
16 Gothic Gothic 3 0/7 2 400
17 Murder Murder 1 0/7 2 400
18 nepcuku nepcuku 6 0/7 2 380
19 NovA NovA 20 0/7 2 340
20 MarveL MarveL 4 2/7 0 250
21 Flame Flame 2 0/7 1 207
22 BoOoM BoOoM 1 0/7 1 200
23 IMSI IMSI 9 0/7 1 190
24 CHELSEA CHELSEA 13 0/7 1 180
25 Wolves Wolves 7 0/7 0 38
26 Enemy Enemy 1 0/7 0 13
27 Flowers Flowers 3 0/7 0 4
28 FREEDOM FREEDOM 22 0/7 0 1
29 Flash Flash 22 0/7 0 0
30 Latviesi Latviesi 19 0/7 0 0
31 Play4FUN Play4FUN 19 0/7 0 0
32 MASTER MASTER 18 0/7 0 0
33 Morpehi Morpehi 18 0/7 0 0
34 VNNET VNNET 17 0/7 0 0
35 LifeKaif LifeKaif 16 0/7 0 0
36 EastLaos EastLaos 15 0/7 0 0
37 THESKIES THESKIES 15 0/7 0 0
38 6ratva 6ratva 14 0/7 0 0
39 KIBORGI KIBORGI 14 0/7 0 0
40 Assasins Assasins 12 0/7 0 0
41 Budulai Budulai 11 0/7 0 0
42 gaHyHax gaHyHax 11 0/7 0 0
43 NoFear NoFear 11 0/7 0 0
44 SPIKE SPIKE 11 0/7 0 0
45 BornToBe BornToBe 10 0/7 0 0
46 eXodus eXodus 10 0/7 0 0
47 Gods Gods 10 0/7 0 0
48 Pokemon Pokemon 10 0/7 0 0
49 ScutuM ScutuM 10 0/7 0 0
50 Champion Champion 9 0/7 0 0
51 DogFart DogFart 9 0/7 0 0
52 ElfCoN ElfCoN 9 0/7 0 0
53 FalleN FalleN 9 0/7 0 0
54 FermaREF FermaREF 9 0/7 0 0
55 Lider Lider 9 0/7 0 0
56 Pantheon Pantheon 9 0/7 0 0
57 Sardelki Sardelki 9 0/7 0 0
58 6paTku 6paTku 8 0/7 0 0
59 AniDaB AniDaB 8 0/7 0 0
60 Lackers Lackers 8 0/7 0 0
61 Vitejii Vitejii 8 0/7 0 0
62 xAUMx xAUMx 8 0/7 0 0
63 ATAMAH ATAMAH 7 0/7 0 0
64 Born2Win Born2Win 7 0/7 0 0
65 CRIST CRIST 7 0/7 0 0
66 Ignored Ignored 7 0/7 0 0
67 Kingss Kingss 7 0/7 0 0
68 LUAPM LUAPM 7 0/7 0 0
69 Midnight Midnight 7 0/7 0 0
70 NooBik NooBik 7 0/7 0 0
71 Shark Shark 7 0/7 0 0
72 5000 5000 6 0/7 0 0
73 Bees Bees 6 0/7 0 0
74 HaKyP HaKyP 6 0/7 0 0
75 Hunters Hunters 6 0/7 0 0
76 Kuratka Kuratka 6 0/7 0 0
77 LastHope LastHope 6 0/7 0 0
78 LegioN LegioN 6 0/7 0 0
79 LimPoPo LimPoPo 6 0/7 0 0
80 MuOnline MuOnline 6 0/7 0 0
81 NoAlco NoAlco 6 0/7 0 0
82 OSCAR OSCAR 6 0/7 0 0
83 YoLo YoLo 6 0/7 0 0
84 AItCoins AItCoins 5 0/7 0 0
85 ALFA ALFA 5 0/7 0 0
86 Alliance Alliance 5 0/7 0 0
87 AnarxiA AnarxiA 5 0/7 0 0
88 AoTL AoTL 5 0/7 0 0
89 bomgi bomgi 5 0/7 0 0
90 BomjaTM BomjaTM 5 0/7 0 0
91 Demoni Demoni 5 0/7 0 0
92 HEROES HEROES 5 0/7 0 0
93 LVLup LVLup 5 0/7 0 0
94 MADGUILD MADGUILD 5 0/7 0 0
95 Members Members 5 0/7 0 0
96 Moldovaa Moldovaa 5 0/7 0 0
97 Pur4ik Pur4ik 5 0/7 0 0
98 Rockefel Rockefel 5 0/7 0 0
99 ROYALS ROYALS 5 0/7 0 0
100 RusAngel RusAngel 5 0/7 0 0