Xếp hạng

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 Kingsman Kingsman 25 1/7 26 7089
2 MADHouse MADHouse 24 1/7 23 6083
3 AcidHead AcidHead 19 1/7 23 5918
4 KyTac KyTac 25 3/7 17 4636
5 CO3BOH CO3BOH 4 3/7 14 3593
6 SpiriT SpiriT 26 0/7 14 3023
7 EtoDnepr EtoDnepr 6 0/7 12 2285
8 VERSO VERSO 16 0/7 7 1692
9 BLESSED BLESSED 8 0/7 6 1640
10 MarveL MarveL 5 0/7 5 1000
11 sieraSM sieraSM 6 0/7 5 950
12 Paradox Paradox 15 0/7 5 900
13 TRAKIE TRAKIE 4 0/7 4 800
14 Urals Urals 2 0/7 1 700
15 lMSl lMSl 1 0/7 3 600
16 NovA NovA 6 0/7 3 570
17 ELKlan ELKlan 2 0/7 0 501
18 BoOoM BoOoM 2 0/7 2 412
19 Xatumba Xatumba 5 0/7 2 400
20 yakudza yakudza 3 0/7 2 400
21 MITSU MITSU 1 0/7 2 400
22 5000 5000 6 0/7 2 381
23 6ratva 6ratva 16 0/7 2 340
24 NoxY NoxY 2 0/7 1 203
25 Shelby Shelby 2 0/7 1 201
26 Dagger Dagger 3 0/7 1 200
27 MEGA MEGA 3 0/7 1 200
28 NIGHT NIGHT 3 0/7 1 200
29 CRiMiNAL CRiMiNAL 2 0/7 1 200
30 NAUTILUS NAUTILUS 2 0/7 1 200
31 Virus Virus 1 0/7 1 200
32 e6o6o e6o6o 23 0/7 0 5
33 Reff Reff 1 0/7 0 1
34 Flash Flash 22 0/7 0 0
35 FREEDOM FREEDOM 22 0/7 0 0
36 Radiance Radiance 21 0/7 0 0
37 Latviesi Latviesi 19 0/7 0 0
38 Play4FUN Play4FUN 19 0/7 0 0
39 Morpehi Morpehi 18 0/7 0 0
40 VNNET VNNET 17 0/7 0 0
41 EastLaos EastLaos 15 0/7 0 0
42 KIBORGI KIBORGI 14 0/7 0 0
43 THESKIES THESKIES 14 0/7 0 0
44 Assasins Assasins 12 0/7 0 0
45 CHELSEA CHELSEA 12 0/7 0 0
46 eXodus eXodus 12 0/7 0 0
47 AE6789 AE6789 11 0/7 0 0
48 Budulai Budulai 11 0/7 0 0
49 gaHyHax gaHyHax 11 0/7 0 0
50 LifeKaif LifeKaif 11 0/7 0 0
51 NoFear NoFear 11 0/7 0 0
52 SPIKE SPIKE 11 0/7 0 0
53 DarkCIan DarkCIan 10 0/7 0 0
54 Gods Gods 10 0/7 0 0
55 Pokemon Pokemon 10 0/7 0 0
56 ScutuM ScutuM 10 0/7 0 0
57 BornToBe BornToBe 9 0/7 0 0
58 Champion Champion 9 0/7 0 0
59 DogFart DogFart 9 0/7 0 0
60 ElfCoN ElfCoN 9 0/7 0 0
61 FalleN FalleN 9 0/7 0 0
62 FermaREF FermaREF 9 0/7 0 0
63 Lider Lider 9 0/7 0 0
64 Pantheon Pantheon 9 0/7 0 0
65 Sardelki Sardelki 9 0/7 0 0
66 6paTku 6paTku 8 0/7 0 0
67 AniDaB AniDaB 8 0/7 0 0
68 HPUnited HPUnited 8 0/7 0 0
69 Lackers Lackers 8 0/7 0 0
70 Vitejii Vitejii 8 0/7 0 0
71 xAUMx xAUMx 8 0/7 0 0
72 ATAMAH ATAMAH 7 0/7 0 0
73 CRIST CRIST 7 0/7 0 0
74 Ignored Ignored 7 0/7 0 0
75 Kingss Kingss 7 0/7 0 0
76 LUAPM LUAPM 7 0/7 0 0
77 Midnight Midnight 7 0/7 0 0
78 NooBik NooBik 7 0/7 0 0
79 Shark Shark 7 0/7 0 0
80 Bees Bees 6 0/7 0 0
81 Born2Win Born2Win 6 0/7 0 0
82 DOON DOON 6 0/7 0 0
83 HaKyP HaKyP 6 0/7 0 0
84 Hunters Hunters 6 0/7 0 0
85 Kuratka Kuratka 6 0/7 0 0
86 LastHope LastHope 6 0/7 0 0
87 LegioN LegioN 6 0/7 0 0
88 LimPoPo LimPoPo 6 0/7 0 0
89 Loner Loner 6 0/7 0 0
90 MuOnline MuOnline 6 0/7 0 0
91 NoAlco NoAlco 6 0/7 0 0
92 OSCAR OSCAR 6 0/7 0 0
93 RedDevil RedDevil 6 0/7 0 0
94 YoLo YoLo 6 0/7 0 0
95 AItCoins AItCoins 5 0/7 0 0
96 ALFA ALFA 5 0/7 0 0
97 AnarxiA AnarxiA 5 0/7 0 0
98 AoTL AoTL 5 0/7 0 0
99 bomgi bomgi 5 0/7 0 0
100 BomjaTM BomjaTM 5 0/7 0 0