Xếp hạng

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 TheAce TheAce 35 7/7 30 9106
2 DarkClan DarkClan 29 7/7 28 8104
3 HuKaK HuKaK 26 7/7 26 7646
4 nepcuku nepcuku 25 7/7 9 3941
5 Syndicat Syndicat 14 2/7 9 3880
6 Friends Friends 18 2/7 8 3834
7 VsoLo VsoLo 7 0/7 6 1140
8 Madasi Madasi 22 4/7 3 1090
9 6ratva 6ratva 22 2/7 2 570
10 Retired Retired 2 0/7 2 418
11 Gotham Gotham 6 3/7 0 400
12 Poccowb Poccowb 1 0/7 2 400
13 EternalS EternalS 27 0/7 2 301
14 AItCoins AItCoins 6 1/7 1 294
15 Bayern Bayern 53 0/7 2 200
16 Draakon Draakon 1 0/7 1 200
17 AniDaB AniDaB 14 0/7 1 186
18 FREEDOM FREEDOM 25 1/7 0 106
19 eXodus eXodus 8 0/7 0 14
20 RAMPAGE RAMPAGE 5 0/7 0 9
21 ParTiZaN ParTiZaN 1 0/7 0 2
22 ArmPoweR ArmPoweR 18 0/7 0 1
23 Flash Flash 24 0/7 0 0
24 Latviesi Latviesi 19 0/7 0 0
25 VNNET VNNET 18 0/7 0 0
26 Morpehi Morpehi 17 0/7 0 0
27 THESKIES THESKIES 15 0/7 0 0
28 KIBORGI KIBORGI 14 0/7 0 0
29 SPIKE SPIKE 13 0/7 0 0
30 Assasins Assasins 12 0/7 0 0
31 DogFart DogFart 12 0/7 0 0
32 BomjaTM BomjaTM 11 0/7 0 0
33 Budulai Budulai 11 0/7 0 0
34 gaHyHax gaHyHax 11 0/7 0 0
35 FalleN FalleN 9 0/7 0 0
36 FermaREF FermaREF 9 0/7 0 0
37 6paTku 6paTku 8 0/7 0 0
38 KyTac KyTac 8 0/7 0 0
39 Lackers Lackers 8 0/7 0 0
40 Lider Lider 8 0/7 0 0
41 LimPoPo LimPoPo 8 0/7 0 0
42 xAUMx xAUMx 8 0/7 0 0
43 ATAMAH ATAMAH 7 0/7 0 0
44 Jazz Jazz 7 0/7 0 0
45 LastHope LastHope 7 0/7 0 0
46 LegioN LegioN 7 0/7 0 0
47 Midnight Midnight 7 0/7 0 0
48 Molldova Molldova 7 0/7 0 0
49 NooBik NooBik 7 0/7 0 0
50 PREMIUM PREMIUM 7 0/7 0 0
51 BoOoM BoOoM 6 0/7 0 0
52 gusi gusi 6 0/7 0 0
53 HaKyP HaKyP 6 0/7 0 0
54 Hunters Hunters 6 0/7 0 0
55 Ignored Ignored 6 0/7 0 0
56 MuOnline MuOnline 6 0/7 0 0
57 OSCAR OSCAR 6 0/7 0 0
58 YoLo YoLo 6 0/7 0 0
59 ALFA ALFA 5 0/7 0 0
60 Alliance Alliance 5 0/7 0 0
61 AnarxiA AnarxiA 5 0/7 0 0
62 bomgi bomgi 5 0/7 0 0
63 CCCP CCCP 5 0/7 0 0
64 fdfdfdas fdfdfdas 5 0/7 0 0
65 FERMA FERMA 5 0/7 0 0
66 LVLup LVLup 5 0/7 0 0
67 MADGUILD MADGUILD 5 0/7 0 0
68 Members Members 5 0/7 0 0
69 Moldovaa Moldovaa 5 0/7 0 0
70 ROYALS ROYALS 5 0/7 0 0
71 RusAngel RusAngel 5 0/7 0 0
72 SadBoys SadBoys 5 0/7 0 0
73 TITANS TITANS 5 0/7 0 0
74 Unnamed Unnamed 5 0/7 0 0
75 WEMBLEY WEMBLEY 5 0/7 0 0
76 ARGENT ARGENT 4 0/7 0 0
77 Boiwa Boiwa 4 0/7 0 0
78 Boosters Boosters 4 0/7 0 0
79 DLIUG DLIUG 4 0/7 0 0
80 Domum Domum 4 0/7 0 0
81 Dpils Dpils 4 0/7 0 0
82 DreamS DreamS 4 0/7 0 0
83 Extreme Extreme 4 0/7 0 0
84 HAMECTE HAMECTE 4 0/7 0 0
85 HEXAGON HEXAGON 4 0/7 0 0
86 Juniors Juniors 4 0/7 0 0
87 ManilaPH ManilaPH 4 0/7 0 0
88 OurWorld OurWorld 4 0/7 0 0
89 Poison Poison 4 0/7 0 0
90 refGT refGT 4 0/7 0 0
91 Silence Silence 4 0/7 0 0
92 SMILY SMILY 4 0/7 0 0
93 Absinthe Absinthe 3 0/7 0 0
94 Ac1d Ac1d 3 0/7 0 0
95 AcePoweR AcePoweR 3 0/7 0 0
96 AlIiance AlIiance 3 0/7 0 0
97 Arkania Arkania 3 0/7 0 0
98 Barikada Barikada 3 0/7 0 0
99 bazara0 bazara0 3 0/7 0 0
100 BITCOIN BITCOIN 3 0/7 0 0