Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 BLESSED BLESSED 30 5/7 26 7400
2 Kingsman Kingsman 25 6/7 26 6905
3 KyTac KyTac 28 1/7 19 3800
4 6ratva 6ratva 17 0/7 17 2890
5 ETERNAL ETERNAL 19 0/7 14 2380
6 SpiriT SpiriT 9 0/7 11 2090
7 OneSolo OneSolo 2 0/7 5 2000
8 MADHouse MADHouse 18 0/7 11 1970
9 EtoDnepr EtoDnepr 9 0/7 7 1330
10 HighTeam HighTeam 21 0/7 6 1210
11 TRAKIE TRAKIE 4 0/7 5 1000
12 Paradox Paradox 10 0/7 5 950
13 lMSl lMSl 2 0/7 3 600
14 BoOoM BoOoM 1 0/7 3 600
15 Nismo Nismo 7 0/7 3 570
16 PhatXit PhatXit 24 0/7 3 480
17 Dagger Dagger 3 0/7 2 400
18 Cump Cump 1 0/7 2 400
19 MITSU MITSU 1 0/7 2 400
20 BopoHbl BopoHbl 6 0/7 2 380
21 FCZP FCZP 3 0/7 1 200
22 Delusion Delusion 2 0/7 1 200
23 NoxY NoxY 2 0/7 1 200
24 Urals Urals 2 0/7 1 200
25 AJlBePT AJlBePT 1 0/7 1 200
26 EndleSS EndleSS 1 0/7 1 200
27 St0P St0P 1 0/7 1 200
28 USDT USDT 1 0/7 1 200
29 Pantheon Pantheon 9 0/7 1 190
30 ACME ACME 6 0/7 1 190
31 e6o6o e6o6o 22 0/7 0 0
32 FREEDOM FREEDOM 22 0/7 0 0
33 Flash Flash 21 0/7 0 0
34 Radiance Radiance 21 0/7 0 0
35 Latviesi Latviesi 19 0/7 0 0
36 Morpehi Morpehi 18 0/7 0 0
37 VNNET VNNET 17 0/7 0 0
38 GetF7ck GetF7ck 16 0/7 0 0
39 EastLaos EastLaos 15 0/7 0 0
40 KIBORGI KIBORGI 14 0/7 0 0
41 THESKIES THESKIES 14 0/7 0 0
42 Assasins Assasins 12 0/7 0 0
43 Budulai Budulai 11 0/7 0 0
44 eXodus eXodus 11 0/7 0 0
45 gaHyHax gaHyHax 11 0/7 0 0
46 NoFear NoFear 11 0/7 0 0
47 SPIKE SPIKE 11 0/7 0 0
48 AE6789 AE6789 10 0/7 0 0
49 Gods Gods 10 0/7 0 0
50 LifeKaif LifeKaif 10 0/7 0 0
51 Pokemon Pokemon 10 0/7 0 0
52 ScutuM ScutuM 10 0/7 0 0
53 BornToBe BornToBe 9 0/7 0 0
54 DarkCIan DarkCIan 9 0/7 0 0
55 DogFart DogFart 9 0/7 0 0
56 FalleN FalleN 9 0/7 0 0
57 FermaREF FermaREF 9 0/7 0 0
58 Lider Lider 9 0/7 0 0
59 Sardelki Sardelki 9 0/7 0 0
60 6paTku 6paTku 8 0/7 0 0
61 AniDaB AniDaB 8 0/7 0 0
62 ElfCoN ElfCoN 8 0/7 0 0
63 HPUnited HPUnited 8 0/7 0 0
64 Lackers Lackers 8 0/7 0 0
65 NIGHT NIGHT 8 0/7 0 0
66 Vitejii Vitejii 8 0/7 0 0
67 xAUMx xAUMx 8 0/7 0 0
68 ATAMAH ATAMAH 7 0/7 0 0
69 DOON DOON 7 0/7 0 0
70 Ignored Ignored 7 0/7 0 0
71 Kingss Kingss 7 0/7 0 0
72 LUAPM LUAPM 7 0/7 0 0
73 Midnight Midnight 7 0/7 0 0
74 NooBik NooBik 7 0/7 0 0
75 Shark Shark 7 0/7 0 0
76 5000 5000 6 0/7 0 0
77 Bees Bees 6 0/7 0 0
78 Born2Win Born2Win 6 0/7 0 0
79 CRIST CRIST 6 0/7 0 0
80 Firewell Firewell 6 0/7 0 0
81 HaKyP HaKyP 6 0/7 0 0
82 Hunters Hunters 6 0/7 0 0
83 Kuratka Kuratka 6 0/7 0 0
84 LastHope LastHope 6 0/7 0 0
85 LegioN LegioN 6 0/7 0 0
86 LimPoPo LimPoPo 6 0/7 0 0
87 Loner Loner 6 0/7 0 0
88 MuOnline MuOnline 6 0/7 0 0
89 NoAlco NoAlco 6 0/7 0 0
90 OSCAR OSCAR 6 0/7 0 0
91 YoLo YoLo 6 0/7 0 0
92 AItCoins AItCoins 5 0/7 0 0
93 ALFA ALFA 5 0/7 0 0
94 AnarxiA AnarxiA 5 0/7 0 0
95 AoTL AoTL 5 0/7 0 0
96 Ayyo Ayyo 5 0/7 0 0
97 Ballu Ballu 5 0/7 0 0
98 bomgi bomgi 5 0/7 0 0
99 BomjaTM BomjaTM 5 0/7 0 0
100 Demoni Demoni 5 0/7 0 0