Xếp hạng
Master Origin Avalon Mega Deus Extreme

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 BLESSED BLESSED 29 0/7 30 8814
2 TheKings TheKings 30 0/7 30 8215
3 KyTac KyTac 22 0/7 23 5389
4 NovA NovA 22 0/7 14 2442
5 CO3BOH CO3BOH 2 0/7 7 1423
6 VNGang VNGang 30 0/7 7 1237
7 DarkClan DarkClan 8 0/7 5 1200
8 6ratva 6ratva 17 0/7 7 1190
9 NoxY NoxY 4 0/7 4 1050
10 Paradox Paradox 9 0/7 5 950
11 Trinity Trinity 17 0/7 5 896
12 EtoDnepr EtoDnepr 21 0/7 5 838
13 TRAKIE TRAKIE 5 0/7 4 817
14 PLdip PLdip 2 0/7 2 459
15 zSMILEz zSMILEz 3 0/7 2 425
16 HighTeam HighTeam 15 0/7 2 419
17 AJlBePT AJlBePT 1 0/7 2 400
18 SAILOR SAILOR 4 0/7 2 400
19 YOLO YOLO 3 0/7 2 400
20 Insain Insain 8 0/7 2 393
21 Berlin Berlin 2 0/7 1 305
22 SALAM SALAM 4 0/7 1 206
23 busttt busttt 3 0/7 1 200
24 Dagger Dagger 3 0/7 1 200
25 FCZP FCZP 4 0/7 1 200
26 MAPS MAPS 1 0/7 1 200
27 MEGA MEGA 3 0/7 1 200
28 Nismo Nismo 5 0/7 1 200
29 Syndicat Syndicat 3 0/7 1 200
30 FreshSok FreshSok 1 0/7 0 100
31 77777777 77777777 2 0/7 0 17
32 e6o6o e6o6o 23 0/7 0 12
33 Lord Lord 1 0/7 0 12
34 LuGang LuGang 1 0/7 0 12
35 FREEDOM FREEDOM 18 0/7 0 10
36 KNNG KNNG 1 0/7 0 7
37 NIGHT NIGHT 12 0/7 0 6
38 SGNIKE SGNIKE 1 0/7 0 6
39 eGames eGames 1 0/7 0 2
40 APRIORY APRIORY 3 0/7 0 1
41 CRiMiNAL CRiMiNAL 7 0/7 0 1
42 NEWCS2 NEWCS2 1 0/7 0 1
43 Desolate Desolate 6 0/7 0 0
44 Domum Domum 4 0/7 0 0
45 eXodus eXodus 11 0/7 0 0
46 KaXoBKa KaXoBKa 3 0/7 0 0
47 VaLhaLLa VaLhaLLa 1 0/7 0 0
48 11111111 11111111 1 0/7 0 0
49 1212 1212 1 0/7 0 0
50 1231 1231 1 0/7 0 0
51 1234 1234 1 0/7 0 0
52 13th 13th 1 0/7 0 0
53 1AUD 1AUD 1 0/7 0 0
54 1ManArmy 1ManArmy 1 0/7 0 0
55 22N1 22N1 2 0/7 0 0
56 2Debila 2Debila 2 0/7 0 0
57 3142 3142 1 0/7 0 0
58 33HEROES 33HEROES 2 0/7 0 0
59 3AKOH 3AKOH 2 0/7 0 0
60 44444444 44444444 1 0/7 0 0
61 4Tribute 4Tribute 1 0/7 0 0
62 5296 5296 1 0/7 0 0
63 61RUS 61RUS 1 0/7 0 0
64 64646546 64646546 3 0/7 0 0
65 6aPa6ash 6aPa6ash 2 0/7 0 0
66 6ix9ine 6ix9ine 1 0/7 0 0
67 6oAk 6oAk 2 0/7 0 0
68 6paTku 6paTku 8 0/7 0 0
69 abadon abadon 1 0/7 0 0
70 ABCD ABCD 2 0/7 0 0
71 Absinthe Absinthe 2 0/7 0 0
72 Absolute Absolute 2 0/7 0 0
73 Ac1d Ac1d 1 0/7 0 0
74 acc7deNt acc7deNt 1 0/7 0 0
75 ACERO ACERO 1 0/7 0 0
76 ACES ACES 1 0/7 0 0
77 Active Active 2 0/7 0 0
78 adKorchS adKorchS 1 0/7 0 0
79 AE6789 AE6789 9 0/7 0 0
80 AenHanse AenHanse 1 0/7 0 0
81 AEVN AEVN 1 0/7 0 0
82 Ag2r Ag2r 2 0/7 0 0
83 Agiiiiii Agiiiiii 1 0/7 0 0
84 AItCoins AItCoins 5 0/7 0 0
85 ALADIN ALADIN 1 0/7 0 0
86 ALFA ALFA 5 0/7 0 0
87 aLife aLife 1 0/7 0 0
88 AlIiance AlIiance 3 0/7 0 0
89 ALMAZ ALMAZ 1 0/7 0 0
90 ALONE ALONE 1 0/7 0 0
91 Alymp Alymp 1 0/7 0 0
92 AmistaD AmistaD 1 0/7 0 0
93 Anarchy Anarchy 2 0/7 0 0
94 Anarhia Anarhia 1 0/7 0 0
95 AnarxiA AnarxiA 5 0/7 0 0
96 Angels Angels 1 0/7 0 0
97 ANGLER ANGLER 1 0/7 0 0
98 AniDaB AniDaB 8 0/7 0 0
99 Animus Animus 1 0/7 0 0
100 ANTI ANTI 4 0/7 0 0