Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 DarkClan DarkClan 25 6/7 30 10261
2 Alliance Alliance 26 7/7 30 10004
3 VNGang VNGang 23 6/7 28 8256
4 ImperiaL ImperiaL 25 4/7 29 6289
5 6ratva 6ratva 10 0/7 15 2950
6 kenzo kenzo 1 1/7 3 2200
7 Insain Insain 12 6/7 3 1640
8 DarkCIan DarkCIan 13 0/7 6 1582
9 CO3BOH CO3BOH 2 0/7 6 1305
10 NoxY NoxY 2 4/7 3 1200
11 YOLO YOLO 20 0/7 7 1190
12 Paradox Paradox 9 0/7 5 953
13 EtoDnepr EtoDnepr 6 1/7 4 877
14 Anbu Anbu 3 0/7 2 500
15 Happu Happu 5 1/7 2 500
16 Urals Urals 3 1/7 2 500
17 FCZP FCZP 5 2/7 1 450
18 KUTAS KUTAS 22 3/7 0 401
19 AJlBePT AJlBePT 1 0/7 2 400
20 BALKAN BALKAN 1 0/7 2 400
21 zSMILEz zSMILEz 3 0/7 2 400
22 TRAKIE TRAKIE 6 0/7 2 380
23 Dagger Dagger 3 0/7 1 300
24 SUPER SUPER 1 0/7 1 300
25 KyTac KyTac 16 0/7 1 270
26 SAMCRO SAMCRO 1 0/7 0 251
27 BLESSED BLESSED 12 0/7 1 216
28 POGROM POGROM 7 0/7 1 209
29 Tributte Tributte 3 0/7 1 202
30 EndleSS EndleSS 1 0/7 1 200
31 opkkisfd opkkisfd 1 0/7 1 200
32 RelaX RelaX 1 0/7 1 200
33 WeTheBsT WeTheBsT 1 0/7 1 200
34 XXXL XXXL 1 0/7 1 200
35 BopoHbl BopoHbl 9 0/7 1 190
36 CCCP CCCP 19 0/7 1 178
37 Nismo Nismo 5 0/7 0 100
38 FREEDOM FREEDOM 20 0/7 0 39
39 KAXOBKA KAXOBKA 1 0/7 0 15
40 SakumS SakumS 4 0/7 0 6
41 NIGHT NIGHT 17 0/7 0 3
42 Or4i Or4i 1 0/7 0 3
43 CRUEL CRUEL 9 0/7 0 2
44 Heppens Heppens 4 0/7 0 2
45 ORCSS ORCSS 2 0/7 0 1
46 RoyaIty RoyaIty 1 0/7 0 0
47 Umbrella Umbrella 3 0/7 0 0
48 000BAG 000BAG 1 0/7 0 0
49 0lympuS 0lympuS 1 0/7 0 0
50 0n3sOL0 0n3sOL0 1 0/7 0 0
51 11111111 11111111 1 0/7 0 0
52 1212 1212 1 0/7 0 0
53 1231 1231 1 0/7 0 0
54 1234 1234 1 0/7 0 0
55 13th 13th 1 0/7 0 0
56 1AUD 1AUD 1 0/7 0 0
57 1ManArmy 1ManArmy 1 0/7 0 0
58 1mperial 1mperial 1 0/7 0 0
59 22N1 22N1 2 0/7 0 0
60 2Debila 2Debila 2 0/7 0 0
61 3142 3142 1 0/7 0 0
62 33HEROES 33HEROES 3 0/7 0 0
63 3AKOH 3AKOH 2 0/7 0 0
64 44444444 44444444 1 0/7 0 0
65 4Fun 4Fun 7 0/7 0 0
66 4Tribute 4Tribute 1 0/7 0 0
67 5296 5296 1 0/7 0 0
68 61RUS 61RUS 1 0/7 0 0
69 64646546 64646546 2 0/7 0 0
70 6aPa6ash 6aPa6ash 2 0/7 0 0
71 6ix9ine 6ix9ine 1 0/7 0 0
72 6paTku 6paTku 8 0/7 0 0
73 7sky 7sky 2 0/7 0 0
74 abadon abadon 1 0/7 0 0
75 ABCD ABCD 2 0/7 0 0
76 Absinthe Absinthe 2 0/7 0 0
77 Absolute Absolute 2 0/7 0 0
78 Ac1d Ac1d 1 0/7 0 0
79 acc7deNt acc7deNt 1 0/7 0 0
80 Acer Acer 1 0/7 0 0
81 ACERO ACERO 1 0/7 0 0
82 ACES ACES 1 0/7 0 0
83 Active Active 2 0/7 0 0
84 adKorchS adKorchS 1 0/7 0 0
85 AenHanse AenHanse 1 0/7 0 0
86 AEVN AEVN 1 0/7 0 0
87 Ag2r Ag2r 2 0/7 0 0
88 AGBC AGBC 1 0/7 0 0
89 Agiiiiii Agiiiiii 1 0/7 0 0
90 AItCoins AItCoins 5 0/7 0 0
91 ALADIN ALADIN 1 0/7 0 0
92 ALFA ALFA 5 0/7 0 0
93 aLife aLife 1 0/7 0 0
94 AlIiance AlIiance 3 0/7 0 0
95 ALLRISE ALLRISE 1 0/7 0 0
96 ALMAZ ALMAZ 1 0/7 0 0
97 ALONE ALONE 1 0/7 0 0
98 Alymp Alymp 1 0/7 0 0
99 AmistaD AmistaD 1 0/7 0 0
100 Anarchy Anarchy 2 0/7 0 0