Xếp hạng

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 TheAce TheAce 32 3/7 30 8115
2 DarkClan DarkClan 25 4/7 28 7532
3 nepcuku nepcuku 19 3/7 3 1911
4 Gods Gods 16 0/7 6 1046
5 imFraWor imFraWor 9 0/7 0 1004
6 Syndicat Syndicat 9 0/7 3 570
7 HeadBone HeadBone 15 0/7 3 542
8 6ratva 6ratva 22 0/7 3 480
9 Bayern Bayern 29 0/7 3 453
10 Master Master 3 0/7 0 250
11 EastLaos EastLaos 12 0/7 0 200
12 PetrO PetrO 4 0/7 1 200
13 XMens XMens 2 0/7 1 200
14 TopSkunk TopSkunk 2 0/7 0 2
15 HuKaK HuKaK 26 0/7 0 1
16 MEDVEDU MEDVEDU 1 0/7 0 1
17 EternalS EternalS 26 0/7 0 0
18 FREEDOM FREEDOM 25 0/7 0 0
19 Flash Flash 23 0/7 0 0
20 Latviesi Latviesi 19 0/7 0 0
21 ArmPoweR ArmPoweR 18 0/7 0 0
22 VNNET VNNET 18 0/7 0 0
23 Morpehi Morpehi 17 0/7 0 0
24 THESKIES THESKIES 15 0/7 0 0
25 TheSquaD TheSquaD 15 0/7 0 0
26 KIBORGI KIBORGI 14 0/7 0 0
27 AniDaB AniDaB 12 0/7 0 0
28 Assasins Assasins 12 0/7 0 0
29 DogFart DogFart 12 0/7 0 0
30 SPIKE SPIKE 12 0/7 0 0
31 Budulai Budulai 11 0/7 0 0
32 gaHyHax gaHyHax 11 0/7 0 0
33 MAFiOZZi MAFiOZZi 10 0/7 0 0
34 void void 10 0/7 0 0
35 ElfCoN ElfCoN 9 0/7 0 0
36 eXodus eXodus 9 0/7 0 0
37 FalleN FalleN 9 0/7 0 0
38 FermaREF FermaREF 9 0/7 0 0
39 6paTku 6paTku 8 0/7 0 0
40 Ignored Ignored 8 0/7 0 0
41 Lackers Lackers 8 0/7 0 0
42 Madasi Madasi 8 0/7 0 0
43 Shark Shark 8 0/7 0 0
44 xAUMx xAUMx 8 0/7 0 0
45 ATAMAH ATAMAH 7 0/7 0 0
46 Jazz Jazz 7 0/7 0 0
47 KyTac KyTac 7 0/7 0 0
48 LastHope LastHope 7 0/7 0 0
49 LegioN LegioN 7 0/7 0 0
50 Lider Lider 7 0/7 0 0
51 LimPoPo LimPoPo 7 0/7 0 0
52 LUAPM LUAPM 7 0/7 0 0
53 Midnight Midnight 7 0/7 0 0
54 Molldova Molldova 7 0/7 0 0
55 NooBik NooBik 7 0/7 0 0
56 PREMIUM PREMIUM 7 0/7 0 0
57 AzBaku AzBaku 6 0/7 0 0
58 Gotham Gotham 6 0/7 0 0
59 HaKyP HaKyP 6 0/7 0 0
60 Hunters Hunters 6 0/7 0 0
61 MuOnline MuOnline 6 0/7 0 0
62 OSCAR OSCAR 6 0/7 0 0
63 Patria Patria 6 0/7 0 0
64 VsoLo VsoLo 6 0/7 0 0
65 YHHB YHHB 6 0/7 0 0
66 YoLo YoLo 6 0/7 0 0
67 ALFA ALFA 5 0/7 0 0
68 Alliance Alliance 5 0/7 0 0
69 AnarxiA AnarxiA 5 0/7 0 0
70 bomgi bomgi 5 0/7 0 0
71 BomjaTM BomjaTM 5 0/7 0 0
72 LVLup LVLup 5 0/7 0 0
73 MADGUILD MADGUILD 5 0/7 0 0
74 Members Members 5 0/7 0 0
75 Moldovaa Moldovaa 5 0/7 0 0
76 ROYALS ROYALS 5 0/7 0 0
77 RusAngel RusAngel 5 0/7 0 0
78 SadBoys SadBoys 5 0/7 0 0
79 TITANS TITANS 5 0/7 0 0
80 Unnamed Unnamed 5 0/7 0 0
81 WEMBLEY WEMBLEY 5 0/7 0 0
82 Advent Advent 4 0/7 0 0
83 ARGENT ARGENT 4 0/7 0 0
84 Boosters Boosters 4 0/7 0 0
85 CCCP CCCP 4 0/7 0 0
86 DLIUG DLIUG 4 0/7 0 0
87 Domum Domum 4 0/7 0 0
88 Dpils Dpils 4 0/7 0 0
89 DreamS DreamS 4 0/7 0 0
90 Easy Easy 4 0/7 0 0
91 Extreme Extreme 4 0/7 0 0
92 HaLLlu HaLLlu 4 0/7 0 0
93 HEXAGON HEXAGON 4 0/7 0 0
94 Juniors Juniors 4 0/7 0 0
95 ManilaPH ManilaPH 4 0/7 0 0
96 MuBless MuBless 4 0/7 0 0
97 OurWorld OurWorld 4 0/7 0 0
98 Poison Poison 4 0/7 0 0
99 refGT refGT 4 0/7 0 0
100 Silence Silence 4 0/7 0 0