Xếp hạng

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 DarkClan DarkClan 23 7/7 30 10980
2 TheAce TheAce 25 7/7 30 9986
3 e6o6o e6o6o 19 7/7 27 8497
4 KyTac KyTac 20 6/7 14 5191
5 Play4FUN Play4FUN 27 6/7 6 3508
6 nepcuku nepcuku 21 4/7 4 1741
7 eGames eGames 23 0/7 9 1442
8 Dracula Dracula 24 4/7 5 1409
9 VERSO VERSO 2 0/7 1 1200
10 TRIADA TRIADA 6 1/7 5 1152
11 T3mpLaRs T3mpLaRs 8 0/7 4 762
12 eXodus eXodus 11 0/7 4 720
13 ESPADA ESPADA 1 0/7 3 600
14 Murder Murder 1 0/7 3 600
15 DarkCIan DarkCIan 15 0/7 3 571
16 BornToBe BornToBe 4 0/7 0 500
17 NovA NovA 22 0/7 3 481
18 TRAKIE TRAKIE 4 0/7 2 400
19 JustAFK JustAFK 2 0/7 2 400
20 Ko3aKu Ko3aKu 2 0/7 2 400
21 6ratva 6ratva 15 1/7 1 280
22 Otcacu Otcacu 4 0/7 1 203
23 MuBless MuBless 4 0/7 1 200
24 Or4i Or4i 1 0/7 1 200
25 BoOoM BoOoM 7 0/7 1 190
26 HeadBone HeadBone 15 0/7 1 182
27 Gods Gods 17 0/7 1 173
28 Play2FUN Play2FUN 8 1/7 0 101
29 FREEDOM FREEDOM 25 0/7 0 5
30 Rats Rats 3 0/7 0 2
31 DOON DOON 5 0/7 0 1
32 NiKaK NiKaK 4 0/7 0 1
33 MEGA MEGA 3 0/7 0 1
34 Flash Flash 23 0/7 0 0
35 ScutuM ScutuM 20 0/7 0 0
36 Latviesi Latviesi 19 0/7 0 0
37 VNNET VNNET 18 0/7 0 0
38 ArmPoweR ArmPoweR 17 0/7 0 0
39 Morpehi Morpehi 17 0/7 0 0
40 THESKIES THESKIES 15 0/7 0 0
41 KIBORGI KIBORGI 14 0/7 0 0
42 Assasins Assasins 12 0/7 0 0
43 DogFart DogFart 12 0/7 0 0
44 Born2Win Born2Win 11 0/7 0 0
45 Budulai Budulai 11 0/7 0 0
46 EastLaos EastLaos 11 0/7 0 0
47 EternalS EternalS 11 0/7 0 0
48 gaHyHax gaHyHax 11 0/7 0 0
49 SPIKE SPIKE 11 0/7 0 0
50 XPEHBAM XPEHBAM 11 0/7 0 0
51 AniDaB AniDaB 10 0/7 0 0
52 AoTL AoTL 10 0/7 0 0
53 ElfCoN ElfCoN 10 0/7 0 0
54 void void 10 0/7 0 0
55 FalleN FalleN 9 0/7 0 0
56 FermaREF FermaREF 9 0/7 0 0
57 6paTku 6paTku 8 0/7 0 0
58 Ignored Ignored 8 0/7 0 0
59 Lackers Lackers 8 0/7 0 0
60 MAFiOZZi MAFiOZZi 8 0/7 0 0
61 Syndicat Syndicat 8 0/7 0 0
62 xAUMx xAUMx 8 0/7 0 0
63 ATAMAH ATAMAH 7 0/7 0 0
64 Lider Lider 7 0/7 0 0
65 LimPoPo LimPoPo 7 0/7 0 0
66 LUAPM LUAPM 7 0/7 0 0
67 Midnight Midnight 7 0/7 0 0
68 NooBik NooBik 7 0/7 0 0
69 Shark Shark 7 0/7 0 0
70 HaKyP HaKyP 6 0/7 0 0
71 Hunters Hunters 6 0/7 0 0
72 LastHope LastHope 6 0/7 0 0
73 LegioN LegioN 6 0/7 0 0
74 MuOnline MuOnline 6 0/7 0 0
75 NoAlco NoAlco 6 0/7 0 0
76 OSCAR OSCAR 6 0/7 0 0
77 Pantheon Pantheon 6 0/7 0 0
78 Paradox Paradox 6 0/7 0 0
79 Sardelki Sardelki 6 0/7 0 0
80 VsoLo VsoLo 6 0/7 0 0
81 YoLo YoLo 6 0/7 0 0
82 ALFA ALFA 5 0/7 0 0
83 Alliance Alliance 5 0/7 0 0
84 AnarxiA AnarxiA 5 0/7 0 0
85 bomgi bomgi 5 0/7 0 0
86 BomjaTM BomjaTM 5 0/7 0 0
87 HEROES HEROES 5 0/7 0 0
88 LVLup LVLup 5 0/7 0 0
89 MADGUILD MADGUILD 5 0/7 0 0
90 Members Members 5 0/7 0 0
91 Moldovaa Moldovaa 5 0/7 0 0
92 Pur4ik Pur4ik 5 0/7 0 0
93 Rockefel Rockefel 5 0/7 0 0
94 ROYALS ROYALS 5 0/7 0 0
95 RusAngel RusAngel 5 0/7 0 0
96 SadBoys SadBoys 5 0/7 0 0
97 TITANS TITANS 5 0/7 0 0
98 Unnamed Unnamed 5 0/7 0 0
99 WEMBLEY WEMBLEY 5 0/7 0 0
100 Advent Advent 4 0/7 0 0