Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 Reunion Reunion 28 7/7 30 12059
2 Alliance Alliance 29 7/7 30 11050
3 BLESSED BLESSED 23 7/7 15 6271
4 RusRiga RusRiga 24 7/7 15 5947
5 Peace Peace 4 6/7 10 4601
6 AIIiance AIIiance 28 6/7 11 4420
7 VnGang VnGang 25 7/7 4 2236
8 Midnight Midnight 10 7/7 0 1500
9 Syndicat Syndicat 6 5/7 1 1492
10 ZigShark ZigShark 6 2/7 1 1440
11 Advanced Advanced 22 5/7 3 1287
12 FireGruP FireGruP 15 0/7 4 820
13 6ratva 6ratva 9 0/7 4 760
14 YOLO YOLO 10 0/7 4 760
15 NoxY NoxY 2 1/7 3 700
16 Urals Urals 5 2/7 2 650
17 EtoDnepr EtoDnepr 5 0/7 3 622
18 Flame Flame 4 0/7 3 600
19 Anbu Anbu 1 0/7 3 600
20 DepilsLV DepilsLV 4 0/7 3 600
21 opkkisfd opkkisfd 4 0/7 3 600
22 InsadE InsadE 4 0/7 2 404
23 AJlBePT AJlBePT 1 0/7 2 400
24 BLRmnsk BLRmnsk 1 0/7 2 400
25 zSMILEz zSMILEz 2 0/7 2 400
26 KUTAS KUTAS 23 0/7 2 321
27 MPower MPower 2 0/7 1 201
28 BBrejcha BBrejcha 2 0/7 1 200
29 EndleSS EndleSS 1 0/7 1 200
30 Flowers Flowers 2 0/7 1 200
31 JustMe JustMe 1 0/7 1 200
32 KAXOBKA KAXOBKA 1 0/7 1 200
33 MoMeHT MoMeHT 4 0/7 1 200
34 NoComenT NoComenT 2 0/7 1 200
35 Or4i Or4i 1 0/7 1 200
36 Panos Panos 1 0/7 1 200
37 RoyaI RoyaI 1 0/7 1 200
38 WeThEBsT WeThEBsT 5 0/7 1 200
39 LVbanga LVbanga 7 0/7 1 191
40 Insain Insain 15 0/7 1 180
41 ARMADA ARMADA 2 1/7 0 100
42 Paradox Paradox 10 0/7 0 10
43 eGames eGames 1 0/7 0 4
44 FREEDOM FREEDOM 16 0/7 0 1
45 Darkkin Darkkin 1 0/7 0 1
46 000BAG 000BAG 1 0/7 0 0
47 0lympuS 0lympuS 1 0/7 0 0
48 0n3sOL0 0n3sOL0 1 0/7 0 0
49 11111111 11111111 1 0/7 0 0
50 1212 1212 1 0/7 0 0
51 1231 1231 1 0/7 0 0
52 1234 1234 1 0/7 0 0
53 13th 13th 1 0/7 0 0
54 1AUD 1AUD 1 0/7 0 0
55 1ManArmy 1ManArmy 1 0/7 0 0
56 1mperial 1mperial 1 0/7 0 0
57 22N1 22N1 2 0/7 0 0
58 2Debila 2Debila 2 0/7 0 0
59 3142 3142 1 0/7 0 0
60 3222 3222 1 0/7 0 0
61 3AKOH 3AKOH 2 0/7 0 0
62 44444444 44444444 1 0/7 0 0
63 4Fun 4Fun 7 0/7 0 0
64 4roses 4roses 2 0/7 0 0
65 4Tribute 4Tribute 1 0/7 0 0
66 5296 5296 1 0/7 0 0
67 61RUS 61RUS 1 0/7 0 0
68 64646546 64646546 1 0/7 0 0
69 69cent 69cent 1 0/7 0 0
70 6aPa6ash 6aPa6ash 2 0/7 0 0
71 6ix9ine 6ix9ine 1 0/7 0 0
72 6paTku 6paTku 8 0/7 0 0
73 7sky 7sky 2 0/7 0 0
74 abadon abadon 1 0/7 0 0
75 ABCD ABCD 2 0/7 0 0
76 ABSENCE ABSENCE 2 0/7 0 0
77 Absinthe Absinthe 2 0/7 0 0
78 Absolute Absolute 2 0/7 0 0
79 Ac1d Ac1d 1 0/7 0 0
80 acc7deNt acc7deNt 1 0/7 0 0
81 Acer Acer 1 0/7 0 0
82 ACERO ACERO 1 0/7 0 0
83 ACES ACES 1 0/7 0 0
84 Active Active 2 0/7 0 0
85 adKorchS adKorchS 1 0/7 0 0
86 AenHanse AenHanse 1 0/7 0 0
87 AEVN AEVN 1 0/7 0 0
88 AEZAKMI AEZAKMI 1 0/7 0 0
89 Ag2r Ag2r 2 0/7 0 0
90 AGBC AGBC 1 0/7 0 0
91 Agiiiiii Agiiiiii 1 0/7 0 0
92 AItCoins AItCoins 5 0/7 0 0
93 ALADIN ALADIN 1 0/7 0 0
94 ALFA ALFA 5 0/7 0 0
95 aLife aLife 1 0/7 0 0
96 AlIiance AlIiance 3 0/7 0 0
97 ALMAZ ALMAZ 1 0/7 0 0
98 ALONE ALONE 1 0/7 0 0
99 Alymp Alymp 1 0/7 0 0
100 AmistaD AmistaD 1 0/7 0 0