Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Bùa lợi
Uy danh
1 Reunion Reunion 30 6/7 29 916820792
2 Alliance Alliance 23 4/7 28 910318369
3 AlIance AlIance 25 4/7 18 576710502
4 RusRiga RusRiga 17 1/7 13 45757052
5 BLESSED BLESSED 16 0/7 14 38808361
6 YOLO YOLO 19 0/7 20 34003497
7 VnGang VnGang 27 6/7 7 30197082
8 Peace Peace 22 0/7 6 19663154
9 DOGMEN DOGMEN 2 0/7 0 10001521
10 Best Best 25 0/7 6 960997
11 OnlyMe OnlyMe 11 0/7 5 9021095
12 MustDie MustDie 8 4/7 0 8521531
13 DepilsLV DepilsLV 4 0/7 4 8001461
14 EndleSS EndleSS 1 0/7 4 800940
15 1M1G 1M1G 10 0/7 4 7601215
16 NoxY NoxY 2 0/7 3 6001445
17 Anbu Anbu 3 1/7 2 500959
18 BLRmnsk BLRmnsk 1 0/7 2 400576
19 NoStress NoStress 3 0/7 2 4001205
20 EtoDnepr EtoDnepr 5 0/7 1 203857
21 NoComenT NoComenT 2 0/7 1 202496
22 Gattaca Gattaca 1 0/7 1 200555
23 KAXOBKA KAXOBKA 1 0/7 1 200387
24 Nismo Nismo 4 0/7 1 200768
25 Quest Quest 1 0/7 1 200322
26 trueTEHb trueTEHb 1 0/7 1 200530
27 UntitleD UntitleD 1 0/7 1 200310
28 ZZzzzZZ ZZzzzZZ 1 0/7 1 200355
29 6ratva 6ratva 9 0/7 1 1901496
30 eXodus eXodus 6 0/7 1 1901081
31 DarkClan DarkClan 11 0/7 1 1802064
32 Syndicat Syndicat 11 0/7 1 1801139
33 error error 3 1/7 0 101624
34 NotAlone NotAlone 2 1/7 0 100106
35 ReaLiti ReaLiti 2 1/7 0 100125
36 FREEDOM FREEDOM 25 0/7 0 93933
37 Paradox Paradox 12 0/7 0 53262
38 GaMno GaMno 1 0/7 0 05
39 000BAG 000BAG 1 0/7 0 00
40 0lympuS 0lympuS 1 0/7 0 00
41 0n3sOL0 0n3sOL0 1 0/7 0 00
42 11111111 11111111 1 0/7 0 00
43 1212 1212 1 0/7 0 00
44 1231 1231 1 0/7 0 00
45 1234 1234 1 0/7 0 00
46 13th 13th 1 0/7 0 00
47 1AUD 1AUD 1 0/7 0 00
48 1ManArmy 1ManArmy 1 0/7 0 00
49 1mperial 1mperial 1 0/7 0 00
50 1solo1 1solo1 2 0/7 0 022
51 1tribute 1tribute 1 0/7 0 04
52 22N1 22N1 2 0/7 0 00
53 2Debila 2Debila 2 0/7 0 00
54 3142 3142 1 0/7 0 00
55 3222 3222 1 0/7 0 061
56 3AKOH 3AKOH 2 0/7 0 00
57 44444444 44444444 1 0/7 0 00
58 4Fun 4Fun 7 0/7 0 00
59 4roses 4roses 3 0/7 0 0253
60 4Tribute 4Tribute 1 0/7 0 00
61 5296 5296 1 0/7 0 00
62 61RUS 61RUS 1 0/7 0 00
63 64646546 64646546 1 0/7 0 00
64 69cent 69cent 1 0/7 0 0309
65 6aPa6ash 6aPa6ash 2 0/7 0 00
66 6ix9ine 6ix9ine 1 0/7 0 00
67 6paTku 6paTku 8 0/7 0 080
68 7sky 7sky 2 0/7 0 00
69 abadon abadon 1 0/7 0 00
70 ABCD ABCD 2 0/7 0 00
71 ABSENCE ABSENCE 2 0/7 0 00
72 Absinthe Absinthe 2 0/7 0 00
73 Absolute Absolute 2 0/7 0 00
74 Ac1d Ac1d 1 0/7 0 021
75 acc7deNt acc7deNt 1 0/7 0 00
76 Acer Acer 1 0/7 0 00
77 ACERO ACERO 1 0/7 0 00
78 ACES ACES 1 0/7 0 00
79 Active Active 2 0/7 0 00
80 adKorchS adKorchS 1 0/7 0 00
81 Advanced Advanced 8 0/7 0 0295
82 AenHanse AenHanse 1 0/7 0 00
83 AEVN AEVN 1 0/7 0 00
84 AEZAKMI AEZAKMI 1 0/7 0 00
85 Ag2r Ag2r 2 0/7 0 00
86 AGBC AGBC 1 0/7 0 00
87 Agiiiiii Agiiiiii 1 0/7 0 00
88 AItCoins AItCoins 5 0/7 0 00
89 AJlBePT AJlBePT 1 0/7 0 0219
90 ALADIN ALADIN 1 0/7 0 00
91 ALFA ALFA 5 0/7 0 00
92 aLife aLife 1 0/7 0 00
93 AlIiance AlIiance 3 0/7 0 00
94 ALMAZ ALMAZ 1 0/7 0 00
95 ALONE ALONE 1 0/7 0 00
96 Alymp Alymp 1 0/7 0 028
97 AmistaD AmistaD 1 0/7 0 00
98 Anarchy Anarchy 2 0/7 0 00
99 Anarhia Anarhia 1 0/7 0 00
100 AnarxiA AnarxiA 5 0/7 0 00