Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 12zen 12zen 30 1/7 30 6721
2 GGwp GGwp 31 0/7 30 6550
3 Buzzz Buzzz 33 0/7 30 5900
4 RaJoNaS RaJoNaS 35 0/7 16 4240
5 CHILL CHILL 34 0/7 19 3660
6 TRIBE TRIBE 25 0/7 15 3400
7 ALLSTARS ALLSTARS 11 0/7 17 3060
8 MSCorp MSCorp 34 0/7 16 2740
9 CREW CREW 3 0/7 8 1600
10 Relax Relax 1 0/7 7 1400
11 AnhVsEm AnhVsEm 29 0/7 9 1350
12 HOMIE HOMIE 11 0/7 7 1260
13 Manipura Manipura 14 0/7 3 790
14 Color Color 1 0/7 3 600
15 FreeTime FreeTime 2 0/7 3 600
16 Yahoo Yahoo 8 0/7 3 570
17 coollive coollive 2 0/7 2 400
18 GODS GODS 2 0/7 2 400
19 SoloFun SoloFun 6 0/7 2 380
20 States States 6 0/7 2 380
21 HP2024 HP2024 11 0/7 2 360
22 OutKast OutKast 12 0/7 2 360
23 CCCP CCCP 27 0/7 2 300
24 TEMPLlER TEMPLlER 15 0/7 0 250
25 Blooood Blooood 1 0/7 1 200
26 dfgdfgsd dfgdfgsd 1 0/7 1 200
27 Fortress Fortress 1 0/7 1 200
28 Fuzzy Fuzzy 3 0/7 1 200
29 KUUUUR KUUUUR 4 0/7 1 200
30 OnlyFarm OnlyFarm 5 0/7 1 200
31 OverIX OverIX 1 0/7 1 200
32 QuynhAnh QuynhAnh 4 0/7 1 200
33 RecoiL RecoiL 1 0/7 1 200
34 Recover Recover 4 0/7 1 200
35 TCCL TCCL 1 0/7 1 200
36 TRAZZ TRAZZ 1 0/7 1 200
37 Tribute Tribute 5 0/7 1 200
38 TeamEt TeamEt 10 0/7 1 190
39 nASSty nASSty 14 0/7 1 180
40 R0B0tiX R0B0tiX 10 0/7 0 100
41 112Cry 112Cry 1 0/7 0 0
42 12WBon 12WBon 1 0/7 0 0
43 1337 1337 2 0/7 0 0
44 1946 1946 1 0/7 0 0
45 1HY1 1HY1 2 0/7 0 0
46 22March 22March 1 0/7 0 0
47 24o3g5 24o3g5 2 0/7 0 0
48 2Fast4u 2Fast4u 5 0/7 0 0
49 2TayUpMu 2TayUpMu 20 0/7 0 0
50 420Rasta 420Rasta 7 0/7 0 0
51 4Fun 4Fun 1 0/7 0 0
52 7zen 7zen 5 0/7 0 0
53 ABCDE ABCDE 2 0/7 0 0
54 AdAstra AdAstra 2 0/7 0 0
55 Alone Alone 1 0/7 0 0
56 alonee alonee 1 0/7 0 0
57 AMDAO AMDAO 1 0/7 0 0
58 AMERICA AMERICA 1 0/7 0 0
59 AMUMU AMUMU 2 0/7 0 0
60 angels angels 1 0/7 0 0
61 Aquila Aquila 3 0/7 0 0
62 ARGamer ARGamer 23 0/7 0 0
63 AsgarD AsgarD 2 0/7 0 0
64 ATLANTIS ATLANTIS 2 0/7 0 0
65 Avengers Avengers 4 0/7 0 0
66 AYEshnik AYEshnik 1 0/7 0 0
67 AZERI AZERI 4 0/7 0 0
68 BaDxBoY BaDxBoY 4 0/7 0 0
69 Banana Banana 5 0/7 0 0
70 BATON BATON 1 0/7 0 0
71 Battery Battery 20 0/7 0 0
72 BAYMAX BAYMAX 1 0/7 0 0
73 Bear Bear 7 0/7 0 0
74 BeL4eNaK BeL4eNaK 1 0/7 0 0
75 BigBalls BigBalls 3 0/7 0 0
76 BlessVN BlessVN 2 0/7 0 0
77 Blizzard Blizzard 1 0/7 0 0
78 Blue Blue 4 0/7 0 0
79 Bobri Bobri 1 0/7 0 0
80 BOSS BOSS 3 0/7 0 0
81 Boutique Boutique 6 0/7 0 0
82 boynet boynet 1 0/7 0 0
83 Bratva Bratva 4 0/7 0 0
84 BraZZerS BraZZerS 5 0/7 0 0
85 Brazzzer Brazzzer 0 0/7 0 0
86 Buff Buff 1 0/7 0 0
87 BuffGuil BuffGuil 1 0/7 0 0
88 BULGARIA BULGARIA 2 0/7 0 0
89 Bull Bull 2 0/7 0 0
90 BUNKER BUNKER 1 0/7 0 0
91 Buzz Buzz 4 0/7 0 0
92 Cannabis Cannabis 3 0/7 0 0
93 CASSAU CASSAU 4 0/7 0 0
94 ChimLon ChimLon 1 0/7 0 0
95 CLONE CLONE 14 0/7 0 0
96 COFF COFF 1 0/7 0 0
97 Collapse Collapse 1 0/7 0 0
98 COMPANY COMPANY 14 0/7 0 0
99 ConMeo ConMeo 2 0/7 0 0
100 CriminaL CriminaL 1 0/7 0 0