Xếp hạng
Master Origin Avalon Mega Deus Extreme

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 Buzzz Buzzz 33 0/7 30 9559
2 Ember Ember 33 2/7 15 5163
3 Sinners Sinners 22 0/7 12 3463
4 Home Home 33 2/7 9 2953
5 MSCorp MSCorp 25 0/7 11 2885
6 Burnley Burnley 15 0/7 7 1550
7 CLONE CLONE 12 0/7 5 902
8 Shokolad Shokolad 6 0/7 4 760
9 KeepCalm KeepCalm 21 0/7 1 661
10 OutLaws OutLaws 22 0/7 2 596
11 CCCP CCCP 30 0/7 0 507
12 CensoreD CensoreD 6 0/7 2 416
13 Buzz Buzz 9 0/7 1 220
14 AECONCAC AECONCAC 1 0/7 1 200
15 FIRE FIRE 4 0/7 1 200
16 tribute tribute 1 0/7 1 200
17 QkidsHM QkidsHM 6 0/7 1 190
18 NGUnner NGUnner 2 0/7 0 150
19 PaIN PaIN 19 0/7 0 23
20 Karate Karate 4 0/7 0 4
21 SPARTA SPARTA 4 0/7 0 1
22 Twitch Twitch 8 0/7 0 1
23 AMERIKA AMERIKA 9 0/7 0 0
24 Battery Battery 20 0/7 0 0
25 COMPANY COMPANY 9 0/7 0 0
26 12zen 12zen 1 0/7 0 0
27 1337 1337 2 0/7 0 0
28 13TH 13TH 2 0/7 0 0
29 2Fast4u 2Fast4u 5 0/7 0 0
30 2TayUpMu 2TayUpMu 20 0/7 0 0
31 420Rasta 420Rasta 7 0/7 0 0
32 AdAstra AdAstra 2 0/7 0 0
33 AMUMU AMUMU 2 0/7 0 0
34 angels angels 1 0/7 0 0
35 ARGamer ARGamer 23 0/7 0 0
36 AsgarD AsgarD 2 0/7 0 0
37 ATLANTIS ATLANTIS 2 0/7 0 0
38 Avengers Avengers 4 0/7 0 0
39 AYEshnik AYEshnik 1 0/7 0 0
40 BaDxBoY BaDxBoY 4 0/7 0 0
41 Banana Banana 5 0/7 0 0
42 BAYMAX BAYMAX 1 0/7 0 0
43 BeL4eNaK BeL4eNaK 2 0/7 0 0
44 BlessVn BlessVn 23 0/7 0 0
45 Blizzard Blizzard 2 0/7 0 0
46 Bobri Bobri 1 0/7 0 0
47 BOSS BOSS 3 0/7 0 0
48 Boutique Boutique 6 0/7 0 0
49 BuffGuil BuffGuil 1 0/7 0 0
50 BULGARIA BULGARIA 3 0/7 0 0
51 Bull Bull 2 0/7 0 0
52 BUNKER BUNKER 1 0/7 0 0
53 Cannabis Cannabis 3 0/7 0 0
54 Collapse Collapse 1 0/7 0 0
55 ConMeo ConMeo 2 0/7 0 0
56 CTADO CTADO 2 0/7 0 0
57 CZaSK CZaSK 3 0/7 0 0
58 CzKINGS CzKINGS 1 0/7 0 0
59 DarkRifl DarkRifl 18 0/7 0 0
60 DarkRise DarkRise 4 0/7 0 0
61 Darks Darks 1 0/7 0 0
62 Demons Demons 1 0/7 0 0
63 DIEVS DIEVS 1 0/7 0 0
64 dotCOM dotCOM 4 0/7 0 0
65 Dragons Dragons 4 0/7 0 0
66 Dream Dream 2 0/7 0 0
67 Drive Drive 5 0/7 0 0
68 DwarFinc DwarFinc 3 0/7 0 0
69 electro electro 2 0/7 0 0
70 ElusiveS ElusiveS 1 0/7 0 0
71 Empire Empire 5 0/7 0 0
72 ENCLAVE ENCLAVE 4 0/7 0 0
73 FameMMA FameMMA 7 0/7 0 0
74 FREEDOM FREEDOM 17 0/7 0 0
75 GameOver GameOver 1 0/7 0 0
76 GERMANY GERMANY 2 0/7 0 0
77 GGGGGGGG GGGGGGGG 1 0/7 0 0
78 Gmaster Gmaster 1 0/7 0 0
79 GODOFWAR GODOFWAR 36 0/7 0 0
80 Greece Greece 3 0/7 0 0
81 guKapu guKapu 1 0/7 0 0
82 GyXer GyXer 17 0/7 0 0
83 HACPATb HACPATb 2 0/7 0 0
84 HANOI2 HANOI2 1 0/7 0 0
85 Happi Happi 2 0/7 0 0
86 Heroic Heroic 4 0/7 0 0
87 HIHIHIHI HIHIHIHI 1 0/7 0 0
88 HNclan HNclan 4 0/7 0 0
89 HopBoxT2 HopBoxT2 1 0/7 0 0
90 HuongHoa HuongHoa 2 0/7 0 0
91 IceHeads IceHeads 1 0/7 0 0
92 Imperial Imperial 2 0/7 0 0
93 Inpest Inpest 1 0/7 0 0
94 IQKA IQKA 2 0/7 0 0
95 Israel Israel 1 0/7 0 0
96 JUNKYS JUNKYS 1 0/7 0 0
97 KAPATIK KAPATIK 1 0/7 0 0
98 KATAR KATAR 1 0/7 0 0
99 KiLQUEST KiLQUEST 1 0/7 0 0
100 Kingsman Kingsman 1 0/7 0 0