Xếp hạng

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 NiMOZHNO NiMOZHNO 35 5/7 0 3139
2 TEMPLIER TEMPLIER 30 6/7 0 2100
3 M1RAGE M1RAGE 35 5/7 0 1801
4 Fraud Fraud 35 5/7 0 1623
5 OnlyFans OnlyFans 31 3/7 0 1385
6 TeamWork TeamWork 31 5/7 0 1300
7 TopDogVN TopDogVN 28 2/7 0 1251
8 Fuzz Fuzz 35 4/7 0 1109
9 Price Price 27 4/7 0 1104
10 LoveLove LoveLove 35 6/7 0 1100
11 Gravity Gravity 19 5/7 0 1050
12 PKCLEAR PKCLEAR 34 3/7 0 944
13 VietNam VietNam 35 3/7 0 923
14 Berserk Berserk 12 5/7 0 800
15 Rampage Rampage 27 1/7 0 600
16 FreeGame FreeGame 34 0/7 0 502
17 WARNING WARNING 26 0/7 0 501
18 MOZHNO MOZHNO 28 1/7 0 401
19 SLVKPJOS SLVKPJOS 5 3/7 0 400
20 CCCP CCCP 31 2/7 0 250
21 Camelot Camelot 33 1/7 0 200
22 PRO8L3M PRO8L3M 20 1/7 0 200
23 Calem Calem 7 1/7 0 139
24 Lorry Lorry 3 1/7 0 100
25 2TayUpMu 2TayUpMu 33 0/7 0 1
26 TamTre TamTre 28 0/7 0 0
27 REALES REALES 21 0/7 0 0
28 NoMercy NoMercy 17 0/7 0 0
29 MARVEL MARVEL 12 0/7 0 0
30 TheEnd TheEnd 8 0/7 0 0
31 TinhAE TinhAE 8 0/7 0 0
32 creation creation 7 0/7 0 0
33 n00bs n00bs 7 0/7 0 0
34 Vasalis Vasalis 7 0/7 0 0
35 AeHaNoi AeHaNoi 6 0/7 0 0
36 HNclan HNclan 6 0/7 0 0
37 MEGA MEGA 6 0/7 0 0
38 SHIELD SHIELD 6 0/7 0 0
39 Unicum Unicum 6 0/7 0 0
40 BopoHbl BopoHbl 5 0/7 0 0
41 ClanVN ClanVN 5 0/7 0 0
42 DwarFinc DwarFinc 5 0/7 0 0
43 Heroic Heroic 5 0/7 0 0
44 XFactor XFactor 5 0/7 0 0
45 XpaM XpaM 5 0/7 0 0
46 XxXxX XxXxX 5 0/7 0 0
47 420Rasta 420Rasta 4 0/7 0 0
48 AEVN AEVN 4 0/7 0 0
49 BaSoTa BaSoTa 4 0/7 0 0
50 Ph0n0 Ph0n0 4 0/7 0 0
51 Pirdiens Pirdiens 4 0/7 0 0
52 BRASIL BRASIL 3 0/7 0 0
53 Destroy Destroy 3 0/7 0 0
54 Fetih Fetih 3 0/7 0 0
55 HERO HERO 3 0/7 0 0
56 TheLords TheLords 3 0/7 0 0
57 Ukraine Ukraine 3 0/7 0 0
58 VSOP VSOP 3 0/7 0 0
59 BuffGuil BuffGuil 2 0/7 0 0
60 ConMeo ConMeo 2 0/7 0 0
61 Coven Coven 2 0/7 0 0
62 GodS GodS 2 0/7 0 0
63 IQKA IQKA 2 0/7 0 0
64 KAHTOPA KAHTOPA 2 0/7 0 0
65 NightClb NightClb 2 0/7 0 0
66 NoFear NoFear 2 0/7 0 0
67 SIKE SIKE 2 0/7 0 0
68 Twin Twin 2 0/7 0 0
69 xWRWx xWRWx 2 0/7 0 0
70 12zen 12zen 1 0/7 0 0
71 BeL4eNaK BeL4eNaK 1 0/7 0 0
72 Bunny Bunny 1 0/7 0 0
73 Demons Demons 1 0/7 0 0
74 IRIX IRIX 1 0/7 0 0
75 Israel Israel 1 0/7 0 0
76 KATAR KATAR 1 0/7 0 0
77 Kingsman Kingsman 1 0/7 0 0
78 MiGente MiGente 1 0/7 0 0
79 NeverDie NeverDie 1 0/7 0 0
80 Noob Noob 1 0/7 0 0
81 SATAN SATAN 1 0/7 0 0