Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 Buzzz Buzzz 35 7/7 30 11236
2 GGwp GGwp 30 7/7 28 7911
3 CREW CREW 19 0/7 24 4080
4 Buzz Buzz 25 3/7 9 3231
5 Hephaest Hephaest 29 6/7 10 2895
6 Watchers Watchers 12 7/7 4 2234
7 MSCorp MSCorp 33 6/7 2 2079
8 CCCP CCCP 31 6/7 1 1746
9 GHOST GHOST 20 0/7 9 1533
10 COMPANY COMPANY 15 6/7 1 1283
11 OldSquad OldSquad 11 6/7 1 1281
12 DarkMoon DarkMoon 3 3/7 3 1000
13 ZzFIREzZ ZzFIREzZ 9 0/7 4 760
14 PinkPony PinkPony 6 3/7 1 699
15 Valhalla Valhalla 2 0/7 2 400
16 ThePoor ThePoor 2 2/7 0 291
17 EMVB EMVB 3 2/7 0 252
18 7zen 7zen 5 0/7 1 202
19 Hero Hero 2 0/7 1 200
20 TRIBYT TRIBYT 1 0/7 1 200
21 F1Road F1Road 5 0/7 0 11
22 Rostov Rostov 15 0/7 0 0
23 12zen 12zen 1 0/7 0 0
24 1337 1337 2 0/7 0 0
25 1M1G 1M1G 1 0/7 0 0
26 1SHOT 1SHOT 1 0/7 0 0
27 24o3g5 24o3g5 2 0/7 0 0
28 2Fast4u 2Fast4u 5 0/7 0 0
29 2TayUpMu 2TayUpMu 20 0/7 0 0
30 420Rasta 420Rasta 7 0/7 0 0
31 ABCDE ABCDE 2 0/7 0 0
32 AdAstra AdAstra 2 0/7 0 0
33 Alone Alone 1 0/7 0 0
34 AMUMU AMUMU 2 0/7 0 0
35 angels angels 1 0/7 0 0
36 ARGamer ARGamer 23 0/7 0 0
37 AsgarD AsgarD 2 0/7 0 0
38 ATLANTIS ATLANTIS 2 0/7 0 0
39 Avengers Avengers 4 0/7 0 0
40 AYEshnik AYEshnik 1 0/7 0 0
41 BaDxBoY BaDxBoY 4 0/7 0 0
42 Banana Banana 5 0/7 0 0
43 BATON BATON 1 0/7 0 0
44 Battery Battery 20 0/7 0 0
45 Bauska Bauska 1 0/7 0 0
46 BAYMAX BAYMAX 1 0/7 0 0
47 Bear Bear 7 0/7 0 0
48 BeL4eNaK BeL4eNaK 2 0/7 0 0
49 BERCADIA BERCADIA 1 0/7 0 0
50 BlessVN BlessVN 2 0/7 0 0
51 Blizzard Blizzard 2 0/7 0 0
52 Bobri Bobri 1 0/7 0 0
53 BOSS BOSS 3 0/7 0 0
54 Boutique Boutique 6 0/7 0 0
55 Buff Buff 1 0/7 0 0
56 BuffGuil BuffGuil 1 0/7 0 0
57 BULGARIA BULGARIA 3 0/7 0 0
58 Bull Bull 2 0/7 0 0
59 BUNKER BUNKER 1 0/7 0 0
60 Cannabis Cannabis 3 0/7 0 0
61 CASSAU CASSAU 4 0/7 0 0
62 Charocal Charocal 4 0/7 0 0
63 Chill Chill 1 0/7 0 0
64 CLONE CLONE 14 0/7 0 0
65 Collapse Collapse 1 0/7 0 0
66 ConMeo ConMeo 2 0/7 0 0
67 CriminaL CriminaL 1 0/7 0 0
68 CTADO CTADO 2 0/7 0 0
69 CZaSK CZaSK 3 0/7 0 0
70 CzKINGS CzKINGS 1 0/7 0 0
71 DarkRifl DarkRifl 14 0/7 0 0
72 DarkRise DarkRise 4 0/7 0 0
73 Darks Darks 1 0/7 0 0
74 Demons Demons 1 0/7 0 0
75 DIVINE DIVINE 1 0/7 0 0
76 DongLao DongLao 1 0/7 0 0
77 dotCOM dotCOM 4 0/7 0 0
78 Dream Dream 2 0/7 0 0
79 Drive Drive 5 0/7 0 0
80 dsfgfghg dsfgfghg 1 0/7 0 0
81 DwarFinc DwarFinc 3 0/7 0 0
82 electro electro 2 0/7 0 0
83 ElusiveS ElusiveS 1 0/7 0 0
84 Empire Empire 4 0/7 0 0
85 ENCLAVE ENCLAVE 4 0/7 0 0
86 expbuff expbuff 1 0/7 0 0
87 FameMMA FameMMA 7 0/7 0 0
88 FIRE FIRE 1 0/7 0 0
89 FREEDOM FREEDOM 17 0/7 0 0
90 Friends Friends 1 0/7 0 0
91 GameOver GameOver 1 0/7 0 0
92 GERMANY GERMANY 2 0/7 0 0
93 GGGG GGGG 2 0/7 0 0
94 GGGGGGGG GGGGGGGG 1 0/7 0 0
95 GGSmile GGSmile 7 0/7 0 0
96 Gmaster Gmaster 1 0/7 0 0
97 GODOFWAR GODOFWAR 36 0/7 0 0
98 Greece Greece 3 0/7 0 0
99 guKapu guKapu 1 0/7 0 0
100 GyXer GyXer 14 0/7 0 0