Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Điểm nhiệm vụ là cần thiết để nhận được phần thưởng tốt hơn sau mỗi hai tuần.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
Tributes
Guild Buff
1 Buzz Buzz 33 7/7 30 8531
2 LEGEND LEGEND 35 7/7 28 6894
3 Ember Ember 25 7/7 11 6066
4 M1RAGE M1RAGE 34 7/7 15 5746
5 KeepCalm KeepCalm 29 7/7 8 4346
6 WarHeads WarHeads 30 6/7 5 3924
7 Burnley Burnley 35 7/7 13 3902
8 UNESCO UNESCO 5 3/7 16 3600
9 MaGiao MaGiao 31 7/7 7 3107
10 VNKnight VNKnight 22 6/7 5 2306
11 CCCP CCCP 33 7/7 0 2018
12 CensoreD CensoreD 12 5/7 0 1902
13 PaIN PaIN 31 5/7 0 1824
14 AMERIKA AMERIKA 35 7/7 0 1818
15 Latvian Latvian 32 7/7 0 1772
16 MSCorp MSCorp 36 6/7 0 1625
17 Empire Empire 24 6/7 0 1603
18 BlessVn BlessVn 35 7/7 0 1570
19 Cannabis Cannabis 13 6/7 0 1489
20 aaaaaa aaaaaa 35 6/7 0 1372
21 SPARTA SPARTA 14 6/7 1 1283
22 CLONE CLONE 5 0/7 0 1000
23 FAMACHI FAMACHI 15 5/7 0 941
24 SevenSky SevenSky 25 4/7 0 851
25 Poland Poland 31 5/7 0 811
26 qwerty qwerty 1 0/7 2 407
27 OMON OMON 23 1/7 0 101
28 MADMAX MADMAX 7 1/7 0 100
29 HLGM HLGM 21 0/7 0 1
30 GODOFWAR GODOFWAR 36 0/7 0 0
31 Soul Soul 34 0/7 0 0
32 KUSHIN KUSHIN 33 0/7 0 0
33 LoveLove LoveLove 33 0/7 0 0
34 Number1 Number1 26 0/7 0 0
35 2TayUpMu 2TayUpMu 20 0/7 0 0
36 Battery Battery 20 0/7 0 0
37 FREEDOM FREEDOM 17 0/7 0 0
38 Camelot Camelot 16 0/7 0 0
39 REALES REALES 15 0/7 0 0
40 TeamWork TeamWork 14 0/7 0 0
41 NoMercy NoMercy 13 0/7 0 0
42 TinhAE TinhAE 11 0/7 0 0
43 COMPANY COMPANY 9 0/7 0 0
44 nBalance nBalance 9 0/7 0 0
45 TopTen TopTen 9 0/7 0 0
46 TEMPLIER TEMPLIER 8 0/7 0 0
47 XFactor XFactor 8 0/7 0 0
48 420Rasta 420Rasta 7 0/7 0 0
49 Shadows Shadows 7 0/7 0 0
50 GREENREA GREENREA 6 0/7 0 0
51 SHIELD SHIELD 6 0/7 0 0
52 Twitch Twitch 6 0/7 0 0
53 2Fast4u 2Fast4u 5 0/7 0 0
54 Banana Banana 5 0/7 0 0
55 Dragons Dragons 5 0/7 0 0
56 Drive Drive 5 0/7 0 0
57 n00bs n00bs 5 0/7 0 0
58 PASOK PASOK 5 0/7 0 0
59 Rostov Rostov 5 0/7 0 0
60 VNNET VNNET 5 0/7 0 0
61 WARSTEIN WARSTEIN 5 0/7 0 0
62 wrwerw2 wrwerw2 5 0/7 0 0
63 xKFC xKFC 5 0/7 0 0
64 XpaM XpaM 5 0/7 0 0
65 XxXxX XxXxX 5 0/7 0 0
66 Avengers Avengers 4 0/7 0 0
67 BaDxBoY BaDxBoY 4 0/7 0 0
68 ENCLAVE ENCLAVE 4 0/7 0 0
69 Heroic Heroic 4 0/7 0 0
70 HNclan HNclan 4 0/7 0 0
71 noCap noCap 4 0/7 0 0
72 NoFear NoFear 4 0/7 0 0
73 Ph0n0 Ph0n0 4 0/7 0 0
74 TopOne TopOne 4 0/7 0 0
75 Unicum Unicum 4 0/7 0 0
76 BULGARIA BULGARIA 3 0/7 0 0
77 CZaSK CZaSK 3 0/7 0 0
78 DwarFinc DwarFinc 3 0/7 0 0
79 Greece Greece 3 0/7 0 0
80 Home Home 3 0/7 0 0
81 Leg1on Leg1on 3 0/7 0 0
82 LORDS LORDS 3 0/7 0 0
83 Lorry Lorry 3 0/7 0 0
84 OldGang OldGang 3 0/7 0 0
85 QARTVELI QARTVELI 3 0/7 0 0
86 RafinKof RafinKof 3 0/7 0 0
87 ReNeGaTs ReNeGaTs 3 0/7 0 0
88 RoBVN RoBVN 3 0/7 0 0
89 Smile Smile 3 0/7 0 0
90 Soso4ki Soso4ki 3 0/7 0 0
91 SPARTANI SPARTANI 3 0/7 0 0
92 TheLords TheLords 3 0/7 0 0
93 Ukraine Ukraine 3 0/7 0 0
94 VenZLCrw VenZLCrw 3 0/7 0 0
95 VietTri VietTri 3 0/7 0 0
96 1337 1337 2 0/7 0 0
97 AdAstra AdAstra 2 0/7 0 0
98 Apteka Apteka 2 0/7 0 0
99 AsgarD AsgarD 2 0/7 0 0
100 ATLANTIS ATLANTIS 2 0/7 0 0