Xếp hạng

Đây là nơi u ám dành cho những phạm nhân đã vi phạm các quy tắc của máy chủ chúng tôi và đã bị bắt giam một thời gian. Trong thời gian này, bạn không thể tham gia vào trò chơi. Thời gian giam giữ có thể kéo dài từ vài giờ đến vô hạn.

Tù giam
#
Nhân vật
Lý do
Bị bắt
Giải phóng
1 BeKute Rule 8 21:00 31.08.2021 Vĩnh viễn
2 KimChul2 Rule 8 20:22 31.08.2021 Vĩnh viễn
3 swzeulight Rule 8 21:24 20.06.2021 Vĩnh viễn
4 oOo7UoOo Rule 8 22:37 10.06.2021 Vĩnh viễn
5 Kulipetka Rule 8 21:14 18.03.2021 Vĩnh viễn
6 Kadirov Rule 8 18:12 25.12.2020 Vĩnh viễn
7 -BuMMeR- Rule 8 18:56 22.12.2020 Vĩnh viễn
8 HmmmAmmm Rule 8 18:56 22.12.2020 Vĩnh viễn
9 Warning Rule 8 18:55 22.12.2020 Vĩnh viễn
10 INDAYSARAH Rule 8 17:42 04.11.2020 Vĩnh viễn
11 DickHead Rule 4.15 22:04 02.11.2020 Vĩnh viễn
12 Fuckkk Rule 4.15 19:45 02.11.2020 Vĩnh viễn
13 LookinFuck Rule 4.15 19:45 02.11.2020 Vĩnh viễn
14 FuckGirl Rule 4.15 19:44 02.11.2020 Vĩnh viễn
15 Fuckk Rule 4.15 19:44 02.11.2020 Vĩnh viễn
16 DaFuck Rule 4.15 19:44 02.11.2020 Vĩnh viễn
17 FuckMe Rule 4.15 19:44 02.11.2020 Vĩnh viễn
18 FuckYeah Rule 4.15 19:43 02.11.2020 Vĩnh viễn
19 FuckYou Rule 4.15 19:43 02.11.2020 Vĩnh viễn
20 ELFuckYOu Rule 4.15 19:42 02.11.2020 Vĩnh viễn
21 KUPLUAKK Rule 8 21:56 22.10.2020 Vĩnh viễn
22 ProdamAK Rule 8 21:56 22.10.2020 Vĩnh viễn
23 Vip777 Rule 8 21:56 22.10.2020 Vĩnh viễn
24 RinSex Rule 4.15 18:49 20.10.2020 Vĩnh viễn
25 Princesss Rule 8 17:18 19.10.2020 Vĩnh viễn
26 TocBacViEm Rule 8 17:17 19.10.2020 Vĩnh viễn
27 BoTreConHL Rule 8 17:17 19.10.2020 Vĩnh viễn
28 MasterDL Rule 8 17:04 19.10.2020 Vĩnh viễn
29 -JacKis- Rule 8 21:18 24.09.2020 Vĩnh viễn
30 Nathan Rule 8 21:08 27.08.2020 Vĩnh viễn
31 thienbaodd Rule 8 19:53 18.08.2020 Vĩnh viễn
32 IllIlIllll Rule 8 14:33 28.07.2020 Vĩnh viễn
33 IlllIIllII Rule 8 21:00 13.07.2020 Vĩnh viễn
34 neungyado Rule 8 18:18 07.07.2020 Vĩnh viễn
35 WowBB Rule 8 18:17 07.07.2020 Vĩnh viễn
36 JaVaaaaX Rule 8 21:20 02.07.2020 Vĩnh viễn
37 KillOFF Rule 8 19:37 25.06.2020 Vĩnh viễn
38 Shinakasi Rule 8 12:34 23.06.2020 Vĩnh viễn
39 TaCongTu Rule 8 19:06 17.06.2020 Vĩnh viễn
40 GoJaMG Rule 8 18:04 11.06.2020 Vĩnh viễn
41 RerS Rule 8 18:03 11.06.2020 Vĩnh viễn
42 HikerBeli Rule 8 17:59 11.06.2020 Vĩnh viễn
43 MGFighter Rule 8 17:57 11.06.2020 Vĩnh viễn
44 PrincesA Rule 8 22:11 09.06.2020 Vĩnh viễn
45 500k1Nhay Rule 8 20:12 09.06.2020 Vĩnh viễn
46 WeAreOne Rule 8 19:31 04.06.2020 Vĩnh viễn
47 MeowMeow Rule 8 19:31 04.06.2020 Vĩnh viễn
48 Shanks Rule 8 20:34 19.05.2020 Vĩnh viễn
49 BadBoy9x Rule 8 22:24 11.05.2020 Vĩnh viễn
50 TieuCai Rule 8 20:16 27.04.2020 Vĩnh viễn
51 Dedbul Rule 8 22:12 24.04.2020 Vĩnh viễn
52 SmeeTTanaa Rule 8 18:05 23.04.2020 Vĩnh viễn
53 Wind Rule 8 17:48 22.04.2020 Vĩnh viễn
54 7979 Rule 8 20:01 19.04.2020 Vĩnh viễn
55 Lusiola Rule 8 20:01 19.04.2020 Vĩnh viễn
56 Q8vn Rule 8 19:10 17.04.2020 Vĩnh viễn
57 HeBciBg0Ma Rule 8 17:17 17.04.2020 Vĩnh viễn
58 -HannibaL- Rule 8 18:36 12.04.2020 Vĩnh viễn
59 Tramor Rule 8 17:05 10.04.2020 Vĩnh viễn
60 lianggeren Rule 8 17:08 30.03.2020 Vĩnh viễn
61 ZoJoh Rule 8 17:07 30.03.2020 Vĩnh viễn
62 naimasan Rule 8 17:06 30.03.2020 Vĩnh viễn
63 Leif Rule 8 21:41 26.03.2020 Vĩnh viễn
64 AyuLinks Rule 8 21:40 26.03.2020 Vĩnh viễn
65 vito Rule 8 21:40 26.03.2020 Vĩnh viễn
66 Links Rule 8 21:40 26.03.2020 Vĩnh viễn
67 Quinn Rule 8 21:40 26.03.2020 Vĩnh viễn
68 8899 Rule 8 21:40 26.03.2020 Vĩnh viễn
69 Jlucu4ka Rule 8 22:49 24.03.2020 Vĩnh viễn
70 MoJian Rule 8 21:48 24.03.2020 Vĩnh viễn
71 MuGirl Rule 8 21:48 24.03.2020 Vĩnh viễn
72 MuSun Rule 8 21:48 24.03.2020 Vĩnh viễn
73 MuSon Rule 8 21:48 24.03.2020 Vĩnh viễn
74 Pro100MAG Rule 8 18:15 20.03.2020 Vĩnh viễn
75 WhiteAngeL Rule 8 17:46 07.03.2020 Vĩnh viễn
76 Bombik Rule 8 09:55 06.03.2020 Vĩnh viễn
77 jerry Rule 8 13:52 05.03.2020 Vĩnh viễn
78 boraa Rule 8 13:33 05.03.2020 Vĩnh viễn
79 faai Rule 8 21:53 04.03.2020 Vĩnh viễn
80 hphp Rule 8 19:04 04.03.2020 Vĩnh viễn
81 Mirinda Rule 8 17:31 04.03.2020 Vĩnh viễn
82 feraMG Rule 8 17:21 04.03.2020 Vĩnh viễn
83 Kim4inIn Rule 8 17:20 04.03.2020 Vĩnh viễn
84 First Rule 8 17:18 04.03.2020 Vĩnh viễn
85 FORDbojar Rule 8 17:16 04.03.2020 Vĩnh viễn
86 NyPRIVET Rule 8 17:14 04.03.2020 Vĩnh viễn
87 Extreme Rule 8 15:34 04.03.2020 Vĩnh viễn
88 Profik Rule 8 15:31 04.03.2020 Vĩnh viễn
89 Roadex Rule 8 14:56 04.03.2020 Vĩnh viễn
90 Phonomania Rule 8 06:28 04.03.2020 Vĩnh viễn
91 fujaaats Rule 8 04:15 04.03.2020 Vĩnh viễn
92 Bitch Rule 4.15 15:59 01.03.2020 Vĩnh viễn
93 Macbka Rule 8 21:24 27.02.2020 Vĩnh viễn
94 Testus Rule 8 18:17 17.02.2020 Vĩnh viễn
95 Rainbow Rule 8 19:12 13.02.2020 Vĩnh viễn