Xếp hạng

Đây là nơi u ám dành cho những phạm nhân đã vi phạm các quy tắc của máy chủ chúng tôi và đã bị bắt giam một thời gian. Trong thời gian này, bạn không thể tham gia vào trò chơi. Thời gian giam giữ có thể kéo dài từ vài giờ đến vô hạn.

Tù giam
#
Nhân vật
Lý do
Bị bắt
Giải phóng
1 Code Rule 4.1 Trò chuyện 14:51 22.09.2022 14:51 29.09.2022
2 GOLD Rule 4.6 14:50 22.09.2022 14:50 30.09.2022
3 European Rule 8 17:34 14.09.2022 Vĩnh viễn
4 VoDanhVN Rule 8 17:01 05.08.2022 Vĩnh viễn
5 NungCac Rule 8 16:46 04.08.2022 Vĩnh viễn
6 xSauron Rule 8 21:52 19.07.2022 Vĩnh viễn
7 KoJIDyH Rule 8 15:14 06.06.2022 Vĩnh viễn
8 22222 Rule 8 10:44 03.06.2022 Vĩnh viễn
9 Gandalf Rule 8 20:20 30.05.2022 Vĩnh viễn
10 Nomand Rule 8 12:35 26.05.2022 Vĩnh viễn
11 Zz1989zZ Rule 8 13:49 14.05.2022 Vĩnh viễn
12 VipPro113 Rule 8 15:14 10.05.2022 Vĩnh viễn
13 DYNAMITE Rule 8 18:51 02.05.2022 Vĩnh viễn
14 Picheo12 Rule 8 12:54 23.04.2022 Vĩnh viễn
15 Andrey Rule 8 17:48 21.04.2022 Vĩnh viễn