Xếp hạng

Đây là nơi u ám dành cho những phạm nhân đã vi phạm các quy tắc của máy chủ chúng tôi và đã bị bắt giam một thời gian. Trong thời gian này, bạn không thể tham gia vào trò chơi. Thời gian giam giữ có thể kéo dài từ vài giờ đến vô hạn.

Tù giam
#
Nhân vật
Lý do
Bị bắt
Giải phóng
1 nTu4Ka Rule 8 14:26 23.07.2021 Vĩnh viễn
2 swzeulight Rule 8 21:24 20.06.2021 Vĩnh viễn
3 oOo7UoOo Rule 8 22:37 10.06.2021 Vĩnh viễn
4 Kulipetka Rule 8 21:14 18.03.2021 Vĩnh viễn
5 Kadirov Rule 8 18:12 25.12.2020 Vĩnh viễn
6 -BuMMeR- Rule 8 18:56 22.12.2020 Vĩnh viễn
7 HmmmAmmm Rule 8 18:56 22.12.2020 Vĩnh viễn
8 Warning Rule 8 18:55 22.12.2020 Vĩnh viễn
9 INDAYSARAH Rule 8 17:42 04.11.2020 Vĩnh viễn
10 DickHead Rule 4.15 22:04 02.11.2020 Vĩnh viễn
11 Fuckkk Rule 4.15 19:45 02.11.2020 Vĩnh viễn
12 LookinFuck Rule 4.15 19:45 02.11.2020 Vĩnh viễn
13 FuckGirl Rule 4.15 19:44 02.11.2020 Vĩnh viễn
14 Fuckk Rule 4.15 19:44 02.11.2020 Vĩnh viễn
15 DaFuck Rule 4.15 19:44 02.11.2020 Vĩnh viễn
16 FuckMe Rule 4.15 19:44 02.11.2020 Vĩnh viễn
17 FuckYeah Rule 4.15 19:43 02.11.2020 Vĩnh viễn
18 FuckYou Rule 4.15 19:43 02.11.2020 Vĩnh viễn
19 ELFuckYOu Rule 4.15 19:42 02.11.2020 Vĩnh viễn
20 KUPLUAKK Rule 8 21:56 22.10.2020 Vĩnh viễn
21 ProdamAK Rule 8 21:56 22.10.2020 Vĩnh viễn
22 Vip777 Rule 8 21:56 22.10.2020 Vĩnh viễn
23 RinSex Rule 4.15 18:49 20.10.2020 Vĩnh viễn
24 Princesss Rule 8 17:18 19.10.2020 Vĩnh viễn
25 TocBacViEm Rule 8 17:17 19.10.2020 Vĩnh viễn
26 BoTreConHL Rule 8 17:17 19.10.2020 Vĩnh viễn
27 MasterDL Rule 8 17:04 19.10.2020 Vĩnh viễn
28 -JacKis- Rule 8 21:18 24.09.2020 Vĩnh viễn
29 Nathan Rule 8 21:08 27.08.2020 Vĩnh viễn
30 thienbaodd Rule 8 19:53 18.08.2020 Vĩnh viễn
31 IllIlIllll Rule 8 14:33 28.07.2020 Vĩnh viễn
32 IlllIIllII Rule 8 21:00 13.07.2020 Vĩnh viễn
33 neungyado Rule 8 18:18 07.07.2020 Vĩnh viễn
34 WowBB Rule 8 18:17 07.07.2020 Vĩnh viễn
35 JaVaaaaX Rule 8 21:20 02.07.2020 Vĩnh viễn
36 KillOFF Rule 8 19:37 25.06.2020 Vĩnh viễn
37 Shinakasi Rule 8 12:34 23.06.2020 Vĩnh viễn
38 TaCongTu Rule 8 19:06 17.06.2020 Vĩnh viễn
39 GoJaMG Rule 8 18:04 11.06.2020 Vĩnh viễn
40 RerS Rule 8 18:03 11.06.2020 Vĩnh viễn
41 HikerBeli Rule 8 17:59 11.06.2020 Vĩnh viễn
42 MGFighter Rule 8 17:57 11.06.2020 Vĩnh viễn
43 PrincesA Rule 8 22:11 09.06.2020 Vĩnh viễn
44 500k1Nhay Rule 8 20:12 09.06.2020 Vĩnh viễn
45 WeAreOne Rule 8 19:31 04.06.2020 Vĩnh viễn
46 MeowMeow Rule 8 19:31 04.06.2020 Vĩnh viễn
47 Shanks Rule 8 20:34 19.05.2020 Vĩnh viễn
48 BadBoy9x Rule 8 22:24 11.05.2020 Vĩnh viễn
49 TieuCai Rule 8 20:16 27.04.2020 Vĩnh viễn
50 Dedbul Rule 8 22:12 24.04.2020 Vĩnh viễn
51 SmeeTTanaa Rule 8 18:05 23.04.2020 Vĩnh viễn
52 Wind Rule 8 17:48 22.04.2020 Vĩnh viễn
53 7979 Rule 8 20:01 19.04.2020 Vĩnh viễn
54 Lusiola Rule 8 20:01 19.04.2020 Vĩnh viễn
55 Q8vn Rule 8 19:10 17.04.2020 Vĩnh viễn
56 HeBciBg0Ma Rule 8 17:17 17.04.2020 Vĩnh viễn
57 -HannibaL- Rule 8 18:36 12.04.2020 Vĩnh viễn
58 Tramor Rule 8 17:05 10.04.2020 Vĩnh viễn
59 lianggeren Rule 8 17:08 30.03.2020 Vĩnh viễn
60 ZoJoh Rule 8 17:07 30.03.2020 Vĩnh viễn
61 naimasan Rule 8 17:06 30.03.2020 Vĩnh viễn
62 Leif Rule 8 21:41 26.03.2020 Vĩnh viễn
63 AyuLinks Rule 8 21:40 26.03.2020 Vĩnh viễn
64 vito Rule 8 21:40 26.03.2020 Vĩnh viễn
65 Links Rule 8 21:40 26.03.2020 Vĩnh viễn
66 Quinn Rule 8 21:40 26.03.2020 Vĩnh viễn
67 8899 Rule 8 21:40 26.03.2020 Vĩnh viễn
68 Jlucu4ka Rule 8 22:49 24.03.2020 Vĩnh viễn
69 MoJian Rule 8 21:48 24.03.2020 Vĩnh viễn
70 MuGirl Rule 8 21:48 24.03.2020 Vĩnh viễn
71 MuSun Rule 8 21:48 24.03.2020 Vĩnh viễn
72 MuSon Rule 8 21:48 24.03.2020 Vĩnh viễn
73 Pro100MAG Rule 8 18:15 20.03.2020 Vĩnh viễn
74 WhiteAngeL Rule 8 17:46 07.03.2020 Vĩnh viễn
75 Bombik Rule 8 09:55 06.03.2020 Vĩnh viễn
76 jerry Rule 8 13:52 05.03.2020 Vĩnh viễn
77 boraa Rule 8 13:33 05.03.2020 Vĩnh viễn
78 faai Rule 8 21:53 04.03.2020 Vĩnh viễn
79 hphp Rule 8 19:04 04.03.2020 Vĩnh viễn
80 Mirinda Rule 8 17:31 04.03.2020 Vĩnh viễn
81 feraMG Rule 8 17:21 04.03.2020 Vĩnh viễn
82 Kim4inIn Rule 8 17:20 04.03.2020 Vĩnh viễn
83 First Rule 8 17:18 04.03.2020 Vĩnh viễn
84 FORDbojar Rule 8 17:16 04.03.2020 Vĩnh viễn
85 NyPRIVET Rule 8 17:14 04.03.2020 Vĩnh viễn
86 Extreme Rule 8 15:34 04.03.2020 Vĩnh viễn
87 Profik Rule 8 15:31 04.03.2020 Vĩnh viễn
88 Roadex Rule 8 14:56 04.03.2020 Vĩnh viễn
89 Phonomania Rule 8 06:28 04.03.2020 Vĩnh viễn
90 fujaaats Rule 8 04:15 04.03.2020 Vĩnh viễn
91 Bitch Rule 4.15 15:59 01.03.2020 Vĩnh viễn
92 Macbka Rule 8 21:24 27.02.2020 Vĩnh viễn
93 Testus Rule 8 18:17 17.02.2020 Vĩnh viễn
94 Rainbow Rule 8 19:12 13.02.2020 Vĩnh viễn