Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là nơi u ám dành cho những phạm nhân đã vi phạm các quy tắc của máy chủ chúng tôi và đã bị bắt giam một thời gian. Trong thời gian này, bạn không thể tham gia vào trò chơi. Thời gian giam giữ có thể kéo dài từ vài giờ đến vô hạn.

[1] 2 3 4 5 6

Tù giam
#
Nhân vật
Lý do
Bị bắt
Giải phóng
1 MGHoDa Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
2 binbon Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
3 Xoan Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
4 Buffsu Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
5 DWkhoi Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
6 Pmujo Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
7 Winner Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
8 giuKalima Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
9 Gic001 Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
10 DarkHoNu Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
11 Hothot Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
12 Gicda Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
13 DWxanh Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
14 Gictam Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
15 MhuG Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
16 naloP Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
17 HOTDEAL Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
18 EELamHo Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
19 MhonG Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
20 Onekill Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
21 KiTuGi Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
22 McanhG Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
23 daroxaDK Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
24 QuaCut Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
25 MvuvG Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
26 Gictru Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
27 Ptrong Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
28 voiomnha Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
29 Gicthun Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
30 MGBiMi Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
31 GICred Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
32 hoanAK Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
33 tomcha Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
34 thieuB Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
35 skyelf Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
36 viviE Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
37 humo Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
38 BIKA Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
39 Suxe Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
40 funwin Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
41 Bvien Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
42 QueenE Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
43 DWfu Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
44 Elly01 Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
45 BsadaB Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
46 tigermeo Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
47 nehuna Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
48 Gickit Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
49 MicRaTha Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
50 mimioska Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
51 agig Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
52 basalaDK Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
53 gutgut Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
54 Magicta Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
55 gio1cai Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
56 haikoMG Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
57 goldhair Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
58 elfmy Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
59 Bluc Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
60 ho02 Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
61 dodoMG Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
62 busuP Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
63 PPanma Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
64 helptra Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
65 quyenE Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
66 Redhair Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
67 boloBANG Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
68 GhiG Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
69 Bthus Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
70 buffTon Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
71 Elftu Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
72 chaoBuff Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
73 Gicduong Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
74 Gicthin Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
75 TaRaLeo Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
76 tracat Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
77 MtramG Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
78 LoTaKa Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
79 yeroyeo Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
80 nhayaye Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
81 Emon Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
82 Wynn01 Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
83 shopaa Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
84 Gicbu Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
85 MiHu Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
86 thonni Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
87 chuMG Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
88 DliemK Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
89 kakaB Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
90 tochia1 Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
91 fanGirl Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
92 bc602 Ban 15:01 05.07.2024 Vĩnh viễn
93 sd21321 Ban 12:55 25.06.2024 Vĩnh viễn
94 sa2333 Ban 12:55 25.06.2024 Vĩnh viễn
95 sd123131 Ban 12:55 25.06.2024 Vĩnh viễn
96 KingGof Ban 12:55 25.06.2024 Vĩnh viễn
97 3111111 Ban 12:55 25.06.2024 Vĩnh viễn
98 ASD1231 Ban 12:55 25.06.2024 Vĩnh viễn
99 1234534 Ban 12:55 25.06.2024 Vĩnh viễn
100 d1231321 Ban 12:55 25.06.2024 Vĩnh viễn


Following characters will not be able to play without enhanced anticheat protection.[1] 2 3

Liveguard
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Lý do
Ngày
1 losokit Elf Added by admin 17.07.2024 04:21
2 Picacpi Elf Suspicious activity 16.07.2024 20:50
3 Seper Muse Elf Suspicious activity 15.07.2024 22:02
4 kakie Elf Suspicious activity 13.07.2024 11:02
5 Ciciea Muse Elf Suspicious activity 13.07.2024 11:01
6 GhiDoRa Magic Gladiator Suspicious activity 10.07.2024 07:29
7 GietCho1 Muse Elf Suspicious activity 09.07.2024 22:51
8 Dovakhin Blade Master Added by admin 09.07.2024 17:24
9 weap Elf Suspicious activity 09.07.2024 06:11
10 brazzers Dark Knight Added by admin 07.07.2024 21:27
11 Lacse Elf Suspicious activity 05.07.2024 23:42
12 hendds Elf Suspicious activity 05.07.2024 18:02
13 cat4Iife Duel Master Added by admin 03.07.2024 22:18
14 pjpo Elf Suspicious activity 02.07.2024 22:03
15 BaBop0 Dark Wizard Added by admin 02.07.2024 18:41
16 CayChao0 Dark Lord Added by admin 21.06.2024 16:42
17 ojkopk Dark Knight Added by admin 21.06.2024 02:01
18 Mercury Elf Cheating software 19.06.2024 22:05
19 rumro Dark Wizard Added by admin 18.06.2024 18:13
20 LatinazA High Elf Added by admin 14.06.2024 14:09
21 Bagration Grand Master Added by admin 11.06.2024 19:06
22 Vitlea Elf Suspicious activity 11.06.2024 18:04
23 Highta Elf Suspicious activity 11.06.2024 17:34
24 Vikew Elf Suspicious activity 09.06.2024 14:39
25 BoaHanCok Muse Elf Added by admin 08.06.2024 17:42
26 YamCha Blade Knight Added by admin 08.06.2024 13:24
27 qtq1 Elf Suspicious activity 06.06.2024 23:32
28 Lulie Elf Suspicious activity 06.06.2024 22:38
29 MeHyoifa Elf Suspicious activity 05.06.2024 21:33
30 Jibby Elf Added by admin 01.06.2024 17:35
31 NamCu Elf Suspicious activity 31.05.2024 21:34
32 Tequila Elf Suspicious activity 31.05.2024 20:49
33 bestefl Elf Suspicious activity 31.05.2024 18:34
34 -XpycT- Lord Emperor Added by admin 29.05.2024 22:52
35 Leonidas Dark Wizard Cheating software 29.05.2024 21:17
36 Abes Dark Knight Added by admin 29.05.2024 17:21
37 Elio Elf Suspicious activity 29.05.2024 12:03
38 TUDY2806 Muse Elf Added by admin 28.05.2024 14:40
39 Motorhead Duel Master Added by admin 27.05.2024 18:46
40 bezdari Elf Added by admin 27.05.2024 09:12
41 Luliea Elf Suspicious activity 25.05.2024 11:34
42 Lienra Elf Suspicious activity 24.05.2024 21:34
43 ivanko Elf Suspicious activity 21.05.2024 21:35
44 bent Elf Suspicious activity 21.05.2024 20:37
45 Babyhbi Elf Suspicious activity 21.05.2024 20:05
46 Winwq Elf Suspicious activity 21.05.2024 10:34
47 Benben Elf Suspicious activity 21.05.2024 10:34
48 Tiute Elf Suspicious activity 21.05.2024 03:33
49 Juieq Elf Suspicious activity 21.05.2024 02:33
50 Tetis Elf Suspicious activity 21.05.2024 02:33
51 Mushiu Elf Suspicious activity 21.05.2024 02:04
52 tinhdau Elf Suspicious activity 21.05.2024 01:34
53 Babybu Elf Suspicious activity 21.05.2024 00:34
54 Loeio Muse Elf Suspicious activity 21.05.2024 00:06
55 Mushi Elf Suspicious activity 21.05.2024 00:05
56 buffe Elf Suspicious activity 21.05.2024 00:05
57 xSoulx Soul Master Suspicious activity 19.05.2024 10:03
58 DeepSea Soul Master Added by admin 15.05.2024 18:57
59 Erve Dark Knight Suspicious activity 14.05.2024 16:35
60 Sunrise Elf Added by admin 14.05.2024 16:29
61 NoOne Dark Lord Added by admin 10.05.2024 13:33
62 BTC-MOON Duel Master Added by admin 10.05.2024 11:13
63 Mottorhead Lord Emperor Added by admin 08.05.2024 23:42
64 tstsfss Elf Added by admin 08.05.2024 14:03
65 Reyzer Duel Master Cheating software 07.05.2024 20:01
66 iphone4s Elf Added by admin 06.05.2024 20:20
67 Raigar Blade Master Added by admin 06.05.2024 18:57
68 Mustafa Muse Elf Added by admin 04.05.2024 09:33
69 Uncle Blade Knight Added by admin 03.05.2024 03:39
70 DLchandat Dark Lord Added by admin 02.05.2024 08:07
71 Smmandy Dark Wizard Cheating software 01.05.2024 07:14
72 GetmanDL Lord Emperor Added by admin 29.04.2024 23:35
73 TestSM Dark Wizard Cheating software 29.04.2024 18:17
74 lavandos Elf Added by admin 27.04.2024 23:27
75 shpika4ki Blade Master Added by admin 25.04.2024 10:34
76 DarkM Lord Emperor Added by admin 20.04.2024 20:00
77 v23v23xc Elf Added by admin 18.04.2024 03:38
78 sf2w3 Elf Added by admin 15.04.2024 15:41
79 Nexus High Elf Added by admin 14.04.2024 20:41
80 abdull Grand Master Added by admin 14.04.2024 07:44
81 LanceTitan Dark Knight Added by admin 12.04.2024 06:50
82 JiYeon Muse Elf Added by admin 09.04.2024 21:36
83 dasdad1231 Elf Added by admin 09.04.2024 21:10
84 Nnyx Grand Master Added by admin 02.04.2024 00:57
85 HuluHulu Dark Wizard Cheating software 28.03.2024 17:47
86 123124fq2 Dark Knight Added by admin 28.03.2024 14:40
87 iSky Dark Wizard Cheating software 28.03.2024 01:28
88 Urmicoll Blade Master Added by admin 28.03.2024 00:11
89 SupperBK Blade Master Added by admin 27.03.2024 18:01
90 sakahitlof Dark Wizard Cheating software 27.03.2024 09:35
91 dido Elf Cheating software 20.03.2024 18:19
92 tghfgghf Elf Cheating software 20.03.2024 17:47
93 XHannyaX Muse Elf Cheating software 20.03.2024 12:34
94 CERBERO195 Dark Lord Added by admin 18.03.2024 22:02
95 CERBERO200 Muse Elf Added by admin 18.03.2024 22:02
96 CANCERBERO Grand Master Added by admin 18.03.2024 22:02
97 ripboy Dark Wizard Cheating software 14.03.2024 04:38
98 DeAnh Dark Wizard Cheating software 10.03.2024 06:43
99 GIGANT Blade Knight Cheating software 03.03.2024 00:20
100 ULTRA Magic Gladiator Cheating software 03.03.2024 00:20