Xếp hạng

Đây là nơi u ám dành cho những phạm nhân đã vi phạm các quy tắc của máy chủ chúng tôi và đã bị bắt giam một thời gian. Trong thời gian này, bạn không thể tham gia vào trò chơi. Thời gian giam giữ có thể kéo dài từ vài giờ đến vô hạn.

Tù giam
#
Nhân vật
Lý do
Bị bắt
Giải phóng
1 ManDaiCa Rule 4.6 09:39 19.05.2022 09:39 26.05.2022
2 -14KapaT- Rule 4.3 09:28 19.05.2022 09:28 22.05.2022
3 Crip Rule 4.3 09:28 19.05.2022 09:28 22.05.2022
4 LaiMayBay Rule 4.6 09:28 19.05.2022 09:28 26.05.2022
5 YanOFFby Rule 4.6 08:38 15.05.2022 08:38 22.05.2022
6 Zz1989zZ Rule 8 13:49 14.05.2022 Vĩnh viễn
7 Map11 Rule 8 15:15 10.05.2022 Vĩnh viễn
8 VipPro113 Rule 8 15:14 10.05.2022 Vĩnh viễn
9 WILD Rule 3.1 08:54 10.05.2022 08:54 24.05.2022
10 DYNAMITE Rule 8 18:51 02.05.2022 Vĩnh viễn
11 melya Rule 8 18:50 02.05.2022 Vĩnh viễn
12 Picheo12 Rule 8 12:54 23.04.2022 Vĩnh viễn
13 GauCon Rule 2.2 12:53 23.04.2022 12:53 23.05.2022
14 Andrey Rule 8 17:48 21.04.2022 Vĩnh viễn