Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Đây là nơi u ám dành cho những phạm nhân đã vi phạm các quy tắc của máy chủ chúng tôi và đã bị bắt giam một thời gian. Trong thời gian này, bạn không thể tham gia vào trò chơi. Thời gian giam giữ có thể kéo dài từ vài giờ đến vô hạn.

Tù giam
#
Nhân vật
Lý do
Bị bắt
Giải phóng
1 ThaEmm Rule 4.18 08:15 30.01.2023 08:15 06.02.2023
2 -MissYou- Rule 4.18 08:14 30.01.2023 08:14 06.02.2023
3 Victory Rule 4.18 08:14 30.01.2023 08:14 06.02.2023
4 quan-vu Rule 2.1m 02:25 30.01.2023 02:25 01.03.2023
5 -mElya Rule 4.18 20:21 24.01.2023 20:21 07.02.2023
6 BridgetVN Rule 8 02:18 12.01.2023 Vĩnh viễn
7 Paparazzi Rule 8 16:59 11.01.2023 Vĩnh viễn
8 Urla Rule 4.15 19:47 06.10.2022 Vĩnh viễn
9 European Rule 8 17:34 14.09.2022 Vĩnh viễn
10 VoDanhVN Rule 8 17:01 05.08.2022 Vĩnh viễn
11 NungCac Rule 8 16:46 04.08.2022 Vĩnh viễn
12 xSauron Rule 8 21:52 19.07.2022 Vĩnh viễn
13 KoJIDyH Rule 8 15:14 06.06.2022 Vĩnh viễn
14 22222 Rule 8 10:44 03.06.2022 Vĩnh viễn
15 Gandalf Rule 8 20:20 30.05.2022 Vĩnh viễn
16 Nomand Rule 8 12:35 26.05.2022 Vĩnh viễn
17 Zz1989zZ Rule 8 13:49 14.05.2022 Vĩnh viễn
18 VipPro113 Rule 8 15:14 10.05.2022 Vĩnh viễn
19 DYNAMITE Rule 8 18:51 02.05.2022 Vĩnh viễn
20 Picheo12 Rule 8 12:54 23.04.2022 Vĩnh viễn
21 Andrey Rule 8 17:48 21.04.2022 Vĩnh viễn