Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là nơi u ám dành cho những phạm nhân đã vi phạm các quy tắc của máy chủ chúng tôi và đã bị bắt giam một thời gian. Trong thời gian này, bạn không thể tham gia vào trò chơi. Thời gian giam giữ có thể kéo dài từ vài giờ đến vô hạn.

Tù giam
#
Nhân vật
Lý do
Bị bắt
Giải phóng
1 DITCMM Rule 8 19:53 24.09.2023 Vĩnh viễn
2 PheCan Rule 8 11:54 24.09.2023 Vĩnh viễn
3 jung Rule 2.2 10:53 24.09.2023 10:53 24.10.2023
4 Mrben Rule 8 16:57 23.09.2023 Vĩnh viễn
5 Jiren Rule 8 16:54 23.09.2023 Vĩnh viễn
6 DaVinci Rule 8 15:54 23.09.2023 Vĩnh viễn
7 GiaHy Rule 8 15:53 23.09.2023 Vĩnh viễn
8 EffFam Rule 8 10:10 23.09.2023 Vĩnh viễn
9 1Han1 Rule 8 22:55 22.09.2023 Vĩnh viễn
10 zEn0 Rule 8 19:26 22.09.2023 Vĩnh viễn
11 HankizOmar Rule 8 12:00 22.09.2023 Vĩnh viễn
12 tap3144 Rule 8 03:45 22.09.2023 Vĩnh viễn
13 tieubutchi Rule 8 03:44 22.09.2023 Vĩnh viễn
14 HunterGirl Rule 8 22:41 21.09.2023 Vĩnh viễn
15 ARREMATE Rule 8 19:58 21.09.2023 Vĩnh viễn
16 Se7en Rule 8 19:58 21.09.2023 Vĩnh viễn

Following characters will not be able to play without enhanced anticheat protection.

Liveguard
Nhân vật
Lớp nhân vật
Ngày
MinhThor Dark Wizard 15.08.2023 21:30
SupperRich Dark Wizard 15.08.2023 21:34
decemberVN Muse Elf 01.09.2023 17:24
wasabi Elf 01.09.2023 17:25
JanuaryVN Muse Elf 01.09.2023 17:26
Ykrop4ik Soul Master 23.09.2023 16:28
Levis Magic Gladiator 23.09.2023 16:44