Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là nơi u ám dành cho những phạm nhân đã vi phạm các quy tắc của máy chủ chúng tôi và đã bị bắt giam một thời gian. Trong thời gian này, bạn không thể tham gia vào trò chơi. Thời gian giam giữ có thể kéo dài từ vài giờ đến vô hạn.

[1] 2 3 4 5 6

Tù giam
#
Nhân vật
Lý do
Bị bắt
Giải phóng
1 BANAKAL Rule 4.6 00:18 20.04.2024 00:18 27.04.2024
2 NamCu Ban 18:02 26.03.2024 Vĩnh viễn
3 bestefl Ban 18:02 26.03.2024 Vĩnh viễn
4 Elio Ban 18:02 26.03.2024 Vĩnh viễn
5 kakie Ban 18:02 26.03.2024 Vĩnh viễn
6 mekoi Ban 18:02 26.03.2024 Vĩnh viễn
7 pjpo10 Ban 18:02 26.03.2024 Vĩnh viễn
8 pjpo9 Ban 18:02 26.03.2024 Vĩnh viễn
9 pjpo8 Ban 18:01 26.03.2024 Vĩnh viễn
10 pjpo7 Ban 18:01 26.03.2024 Vĩnh viễn
11 pjpo6 Ban 18:01 26.03.2024 Vĩnh viễn
12 pjpo5 Ban 18:01 26.03.2024 Vĩnh viễn
13 pjpo2 Ban 18:01 26.03.2024 Vĩnh viễn
14 pjpo11 Ban 18:01 26.03.2024 Vĩnh viễn
15 pjpo1 Ban 18:00 26.03.2024 Vĩnh viễn
16 pjpo Ban 18:00 26.03.2024 Vĩnh viễn
17 pjpo4 Ban 17:59 26.03.2024 Vĩnh viễn
18 salekm10 Ban 14:30 25.03.2024 Vĩnh viễn
19 doubleE Ban 14:30 25.03.2024 Vĩnh viễn
20 Harlam Ban 13:09 20.03.2024 Vĩnh viễn
21 44914 Ban 17:26 19.03.2024 Vĩnh viễn
22 1164 Ban 17:25 19.03.2024 Vĩnh viễn
23 Lucibie Ban 17:25 19.03.2024 Vĩnh viễn
24 Laikyo Ban 17:25 19.03.2024 Vĩnh viễn
25 Cliea Ban 17:25 19.03.2024 Vĩnh viễn
26 letty Ban 17:25 19.03.2024 Vĩnh viễn
27 Vitlea Ban 17:25 19.03.2024 Vĩnh viễn
28 balenciae Ban 17:25 19.03.2024 Vĩnh viễn
29 Highta Ban 17:25 19.03.2024 Vĩnh viễn
30 Virpro Ban 17:24 19.03.2024 Vĩnh viễn
31 aarr2 Ban 17:24 19.03.2024 Vĩnh viễn
32 Loeio Ban 17:24 19.03.2024 Vĩnh viễn
33 Nekkoa Ban 17:24 19.03.2024 Vĩnh viễn
34 Luliea Ban 17:24 19.03.2024 Vĩnh viễn
35 ivanko Ban 17:24 19.03.2024 Vĩnh viễn
36 bent Ban 17:23 19.03.2024 Vĩnh viễn
37 Winwq Ban 17:23 19.03.2024 Vĩnh viễn
38 Benben Ban 17:23 19.03.2024 Vĩnh viễn
39 Lienra Ban 17:23 19.03.2024 Vĩnh viễn
40 Gobin Ban 14:37 18.03.2024 Vĩnh viễn
41 xaloko Ban 12:26 12.03.2024 Vĩnh viễn
42 cotoiDk Ban 12:26 12.03.2024 Vĩnh viễn
43 IphaF Ban 12:26 12.03.2024 Vĩnh viễn
44 oioi11 Ban 17:28 11.03.2024 Vĩnh viễn
45 ThungDoH Ban 17:21 11.03.2024 Vĩnh viễn
46 payap8 Ban 17:21 11.03.2024 Vĩnh viễn
47 pay7a Ban 17:21 11.03.2024 Vĩnh viễn
48 paymacx6 Ban 17:21 11.03.2024 Vĩnh viễn
49 paymax4 Ban 17:21 11.03.2024 Vĩnh viễn
50 exit3 Ban 17:21 11.03.2024 Vĩnh viễn
51 cacngua20 Ban 17:20 11.03.2024 Vĩnh viễn
52 navo19 Ban 17:20 11.03.2024 Vĩnh viễn
53 kivo18 Ban 17:20 11.03.2024 Vĩnh viễn
54 yessyr Ban 17:20 11.03.2024 Vĩnh viễn
55 kikife Ban 17:20 11.03.2024 Vĩnh viễn
56 14pro Ban 17:20 11.03.2024 Vĩnh viễn
57 potato13 Ban 17:20 11.03.2024 Vĩnh viễn
58 titi12 Ban 17:20 11.03.2024 Vĩnh viễn
59 mami100 Ban 17:19 11.03.2024 Vĩnh viễn
60 papa9 Ban 17:19 11.03.2024 Vĩnh viễn
61 Pasta Ban 13:14 07.03.2024 Vĩnh viễn
62 Oraclus Ban 13:13 07.03.2024 Vĩnh viễn
63 odessit Ban 13:11 07.03.2024 Vĩnh viễn
64 Dadid Ban 16:01 01.03.2024 Vĩnh viễn
65 Helios Ban 16:01 01.03.2024 Vĩnh viễn
66 astaew32 Ban 16:01 01.03.2024 Vĩnh viễn
67 aseaseasas Ban 16:01 01.03.2024 Vĩnh viễn
68 ESSSD Ban 16:01 01.03.2024 Vĩnh viễn
69 MMSesee Ban 16:01 01.03.2024 Vĩnh viễn
70 asdasd123d Ban 16:00 01.03.2024 Vĩnh viễn
71 SoLong Ban 15:59 01.03.2024 Vĩnh viễn
72 wiing2 Ban 15:59 01.03.2024 Vĩnh viễn
73 canhw2 Ban 15:59 01.03.2024 Vĩnh viễn
74 xswewer Ban 15:59 01.03.2024 Vĩnh viễn
75 ZzMGzZ Ban 15:59 01.03.2024 Vĩnh viễn
76 sadfs122 Ban 15:59 01.03.2024 Vĩnh viễn
77 23423555 Ban 15:58 01.03.2024 Vĩnh viễn
78 dfd344 Ban 15:58 01.03.2024 Vĩnh viễn
79 sdfs33ff Ban 15:58 01.03.2024 Vĩnh viễn
80 ssdfsd2343 Ban 15:58 01.03.2024 Vĩnh viễn
81 Rosezz Ban 15:58 01.03.2024 Vĩnh viễn
82 zfsdfs32 Ban 15:58 01.03.2024 Vĩnh viễn
83 WinC18 Ban 15:57 01.03.2024 Vĩnh viễn
84 CandD Ban 15:57 01.03.2024 Vĩnh viễn
85 Sunan Ban 15:57 01.03.2024 Vĩnh viễn
86 Raihan Ban 15:57 01.03.2024 Vĩnh viễn
87 Xinh12 Ban 15:57 01.03.2024 Vĩnh viễn
88 -DWNice- Ban 15:57 01.03.2024 Vĩnh viễn
89 magi Ban 15:56 01.03.2024 Vĩnh viễn
90 Hansa Ban 15:56 01.03.2024 Vĩnh viễn
91 Bernice Ban 15:56 01.03.2024 Vĩnh viễn
92 VenomM Ban 15:56 01.03.2024 Vĩnh viễn
93 UltraS Ban 15:56 01.03.2024 Vĩnh viễn
94 Angelae Ban 15:56 01.03.2024 Vĩnh viễn
95 Auroram Ban 15:55 01.03.2024 Vĩnh viễn
96 zDESTROYz Ban 15:55 01.03.2024 Vĩnh viễn
97 Hero Ban 15:55 01.03.2024 Vĩnh viễn
98 Ngoc123 Ban 15:54 01.03.2024 Vĩnh viễn
99 Vuiar Ban 15:38 01.03.2024 Vĩnh viễn
100 Sodier Ban 15:38 01.03.2024 Vĩnh viễn


Following characters will not be able to play without enhanced anticheat protection.[1] 2 3 4

Liveguard
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Lý do
Ngày
1 z1111 Magic Gladiator Suspicious activity 23.04.2024 07:02
2 YoshiiEE Muse Elf Suspicious activity 23.04.2024 03:02
3 Merowingin Dark Lord Suspicious activity 23.04.2024 03:00
4 BlesseD Duel Master Suspicious activity 23.04.2024 00:00
5 Yawn Dark Lord Suspicious activity 22.04.2024 07:02
6 Jena01 Elf Suspicious activity 22.04.2024 06:33
7 0010 Muse Elf Suspicious activity 21.04.2024 15:04
8 13Xuan22 Magic Gladiator Suspicious activity 21.04.2024 04:12
9 DarkM Lord Emperor Added by admin 20.04.2024 20:00
10 lIIIIIIIII Elf Suspicious activity 20.04.2024 16:47
11 2134 Elf Suspicious activity 19.04.2024 07:32
12 Duong Magic Gladiator Suspicious activity 18.04.2024 23:33
13 GraM Grand Master Suspicious activity 18.04.2024 21:00
14 CryCry High Elf Suspicious activity 18.04.2024 09:30
15 34534534 Elf Added by admin 18.04.2024 03:38
16 DWVDH22 Soul Master Suspicious activity 17.04.2024 19:35
17 DKnam89 Blade Knight Added by admin 15.04.2024 16:03
18 DWvunam89 Soul Master Added by admin 15.04.2024 15:54
19 sf2w3 Elf Added by admin 15.04.2024 15:41
20 rue235sd Elf Added by admin 15.04.2024 15:34
21 dothu Magic Gladiator Suspicious activity 15.04.2024 09:34
22 addghyjefe Elf Suspicious activity 15.04.2024 09:06
23 Chip Elf Suspicious activity 15.04.2024 09:04
24 IllIllsxcv Dark Wizard Suspicious activity 15.04.2024 08:35
25 Nexus High Elf Added by admin 14.04.2024 20:41
26 ShinDong Dark Lord Suspicious activity 14.04.2024 15:10
27 AGGA Elf Suspicious activity 14.04.2024 14:12
28 abdull Grand Master Added by admin 14.04.2024 07:44
29 GiaHuyMG Magic Gladiator Suspicious activity 13.04.2024 16:35
30 buinhanmg Magic Gladiator Suspicious activity 13.04.2024 15:04
31 AndyG Dark Lord Suspicious activity 13.04.2024 10:30
32 F1rst Muse Elf Added by admin 13.04.2024 00:13
33 79-EvilGod Grand Master Suspicious activity 12.04.2024 23:30
34 HoangSS Magic Gladiator Suspicious activity 12.04.2024 19:09
35 sfgdtf34tu Elf Suspicious activity 12.04.2024 18:35
36 CoCoMass Magic Gladiator Suspicious activity 12.04.2024 18:35
37 asasaaaaa Magic Gladiator Suspicious activity 12.04.2024 18:15
38 LanceTitan Dark Knight Added by admin 12.04.2024 06:50
39 Numik Soul Master Suspicious activity 11.04.2024 21:37
40 Batusca Dark Knight Added by admin 11.04.2024 10:55
41 B555555555 Elf Suspicious activity 10.04.2024 20:22
42 EfCatBi Muse Elf Added by admin 10.04.2024 15:45
43 BaNoi Magic Gladiator Suspicious activity 10.04.2024 04:34
44 JiYeon Muse Elf Added by admin 09.04.2024 21:36
45 hd03 Muse Elf Suspicious activity 09.04.2024 05:46
46 dwgaga Soul Master Suspicious activity 06.04.2024 23:04
47 GinaCole Soul Master Suspicious activity 06.04.2024 21:05
48 iEagleZerO Muse Elf Suspicious activity 06.04.2024 19:04
49 abvbd Elf Suspicious activity 05.04.2024 07:32
50 PikaChu66 Elf Suspicious activity 04.04.2024 21:33
51 TocBac Soul Master Suspicious activity 04.04.2024 19:32
52 k1KKza Dark Wizard Suspicious activity 04.04.2024 19:03
53 Divas Elf Suspicious activity 04.04.2024 11:31
54 Chiphop1 Elf Suspicious activity 03.04.2024 18:26
55 Lulumina Elf Suspicious activity 03.04.2024 16:12
56 45yy4dg563 Elf Suspicious activity 03.04.2024 16:02
57 queqdaf321 Elf Suspicious activity 03.04.2024 14:33
58 qeqad1 Elf Suspicious activity 03.04.2024 13:43
59 Wyper Magic Gladiator Suspicious activity 03.04.2024 11:04
60 xDragonx Dark Lord Suspicious activity 03.04.2024 04:57
61 Elio Elf Suspicious activity 02.04.2024 20:34
62 xSoulx Soul Master Suspicious activity 02.04.2024 20:10
63 dinhphong1 Muse Elf Suspicious activity 02.04.2024 18:41
64 U1Lazy Dark Wizard Suspicious activity 02.04.2024 16:57
65 MercusBK Dark Knight Suspicious activity 02.04.2024 15:04
66 qdq1eesaf Elf Suspicious activity 02.04.2024 02:33
67 Nnyx Grand Master Added by admin 02.04.2024 00:57
68 MANDY5 Dark Lord Suspicious activity 01.04.2024 11:25
69 Pussy Elf Suspicious activity 01.04.2024 04:02
70 Fasty Elf Cheating software 31.03.2024 23:03
71 -TheAce- Blade Master Added by admin 31.03.2024 18:49
72 -Svara- Grand Master Added by admin 31.03.2024 18:49
73 MinhSOS Grand Master Suspicious activity 31.03.2024 07:02
74 asdzx12eas Elf Suspicious activity 30.03.2024 13:32
75 sdfwerwe Muse Elf Suspicious activity 30.03.2024 10:58
76 3123c111 Dark Knight Suspicious activity 30.03.2024 04:08
77 hfhfffff Elf Suspicious activity 30.03.2024 03:59
78 2dfsdf1 Elf Suspicious activity 29.03.2024 19:43
79 2fdsfdsf0 Elf Suspicious activity 29.03.2024 19:16
80 Lulie Elf Suspicious activity 29.03.2024 16:59
81 qtq1 Elf Suspicious activity 29.03.2024 16:33
82 adadasdarq Muse Elf Suspicious activity 29.03.2024 16:18
83 c100 Elf Suspicious activity 29.03.2024 13:02
84 Katya Elf Suspicious activity 29.03.2024 09:44
85 exit3 Elf Suspicious activity 29.03.2024 06:14
86 DKNam Dark Knight Suspicious activity 29.03.2024 04:42
87 ujhfsdi Muse Elf Suspicious activity 28.03.2024 19:48
88 BlessSoul Elf Suspicious activity 28.03.2024 19:05
89 dktest Dark Knight Suspicious activity 28.03.2024 18:42
90 paymacx6 Elf Suspicious activity 28.03.2024 18:33
91 paymax4 Elf Suspicious activity 28.03.2024 18:20
92 HuluHulu Dark Wizard Cheating software 28.03.2024 17:47
93 123124fq2 Dark Knight Added by admin 28.03.2024 14:40
94 -Mant1s- Grand Master Added by admin 28.03.2024 08:27
95 iSky Dark Wizard Cheating software 28.03.2024 01:28
96 Urmicoll Blade Master Added by admin 28.03.2024 00:11
97 SupperBK Blade Master Added by admin 27.03.2024 18:01
98 Louis Dark Wizard Suspicious activity 27.03.2024 14:59
99 sakahitlof Dark Wizard Cheating software 27.03.2024 09:35
100 iSco Elf Suspicious activity 26.03.2024 10:58