Xếp hạng

Đây là nơi u ám dành cho những phạm nhân đã vi phạm các quy tắc của máy chủ chúng tôi và đã bị bắt giam một thời gian. Trong thời gian này, bạn không thể tham gia vào trò chơi. Thời gian giam giữ có thể kéo dài từ vài giờ đến vô hạn.

Tù giam
#
Nhân vật
Lý do
Bị bắt
Giải phóng
1 tuanha Rule 4.6 21:09 08.04.2021 21:09 16.04.2021
2 oOo7UoOo Rule 4.6 21:08 08.04.2021 21:08 15.04.2021
3 TestGame Rule 4.6 21:07 08.04.2021 09:07 16.04.2021
4 sweetdeva Rule 4.6 21:06 08.04.2021 21:06 15.04.2021
5 Kulipetka Rule 8 21:14 18.03.2021 Vĩnh viễn
6 Kadirov Rule 8 18:12 25.12.2020 Vĩnh viễn
7 -BuMMeR- Rule 8 18:56 22.12.2020 Vĩnh viễn
8 HmmmAmmm Rule 8 18:56 22.12.2020 Vĩnh viễn
9 Warning Rule 8 18:55 22.12.2020 Vĩnh viễn
10 INDAYSARAH Rule 8 17:42 04.11.2020 Vĩnh viễn
11 DickHead Rule 4.15 22:04 02.11.2020 Vĩnh viễn
12 Fuckkk Rule 4.15 19:45 02.11.2020 Vĩnh viễn
13 LookinFuck Rule 4.15 19:45 02.11.2020 Vĩnh viễn
14 FuckGirl Rule 4.15 19:44 02.11.2020 Vĩnh viễn
15 Fuckk Rule 4.15 19:44 02.11.2020 Vĩnh viễn
16 DaFuck Rule 4.15 19:44 02.11.2020 Vĩnh viễn
17 FuckMe Rule 4.15 19:44 02.11.2020 Vĩnh viễn
18 FuckYeah Rule 4.15 19:43 02.11.2020 Vĩnh viễn
19 FuckYou Rule 4.15 19:43 02.11.2020 Vĩnh viễn
20 FuckMaster Rule 4.15 19:43 02.11.2020 Vĩnh viễn
21 ELFuckYOu Rule 4.15 19:42 02.11.2020 Vĩnh viễn
22 KUPLUAKK Rule 8 21:56 22.10.2020 Vĩnh viễn
23 ProdamAK Rule 8 21:56 22.10.2020 Vĩnh viễn
24 Vip777 Rule 8 21:56 22.10.2020 Vĩnh viễn
25 RinSex Rule 4.15 18:49 20.10.2020 Vĩnh viễn
26 Princesss Rule 8 17:18 19.10.2020 Vĩnh viễn
27 TocBacViEm Rule 8 17:17 19.10.2020 Vĩnh viễn
28 BoTreConHL Rule 8 17:17 19.10.2020 Vĩnh viễn
29 MasterDL Rule 8 17:04 19.10.2020 Vĩnh viễn
30 -JacKis- Rule 8 21:18 24.09.2020 Vĩnh viễn
31 Nathan Rule 8 21:08 27.08.2020 Vĩnh viễn
32 thienbaodd Rule 8 19:53 18.08.2020 Vĩnh viễn
33 IllIlIllll Rule 8 14:33 28.07.2020 Vĩnh viễn
34 IlllIIllII Rule 8 21:00 13.07.2020 Vĩnh viễn
35 neungyado Rule 8 18:18 07.07.2020 Vĩnh viễn
36 WowBB Rule 8 18:17 07.07.2020 Vĩnh viễn
37 JaVaaaaX Rule 8 21:20 02.07.2020 Vĩnh viễn
38 KillOFF Rule 8 19:37 25.06.2020 Vĩnh viễn
39 Shinakasi Rule 8 12:34 23.06.2020 Vĩnh viễn
40 TaCongTu Rule 8 19:06 17.06.2020 Vĩnh viễn
41 GoJaMG Rule 8 18:04 11.06.2020 Vĩnh viễn
42 RerS Rule 8 18:03 11.06.2020 Vĩnh viễn
43 HikerBeli Rule 8 17:59 11.06.2020 Vĩnh viễn
44 MGFighter Rule 8 17:57 11.06.2020 Vĩnh viễn
45 PrincesA Rule 8 22:11 09.06.2020 Vĩnh viễn
46 500k1Nhay Rule 8 20:12 09.06.2020 Vĩnh viễn
47 WeAreOne Rule 8 19:31 04.06.2020 Vĩnh viễn
48 MeowMeow Rule 8 19:31 04.06.2020 Vĩnh viễn
49 Shanks Rule 8 20:34 19.05.2020 Vĩnh viễn
50 BadBoy9x Rule 8 22:24 11.05.2020 Vĩnh viễn
51 TieuCai Rule 8 20:16 27.04.2020 Vĩnh viễn
52 Dedbul Rule 8 22:12 24.04.2020 Vĩnh viễn
53 SmeeTTanaa Rule 8 18:05 23.04.2020 Vĩnh viễn
54 Wind Rule 8 17:48 22.04.2020 Vĩnh viễn
55 7979 Rule 8 20:01 19.04.2020 Vĩnh viễn
56 Lusiola Rule 8 20:01 19.04.2020 Vĩnh viễn
57 Q8vn Rule 8 19:10 17.04.2020 Vĩnh viễn
58 HeBciBg0Ma Rule 8 17:17 17.04.2020 Vĩnh viễn
59 -HannibaL- Rule 8 18:36 12.04.2020 Vĩnh viễn
60 Tramor Rule 8 17:05 10.04.2020 Vĩnh viễn
61 lianggeren Rule 8 17:08 30.03.2020 Vĩnh viễn
62 ZoJoh Rule 8 17:07 30.03.2020 Vĩnh viễn
63 naimasan Rule 8 17:06 30.03.2020 Vĩnh viễn
64 Leif Rule 8 21:41 26.03.2020 Vĩnh viễn
65 AyuLinks Rule 8 21:40 26.03.2020 Vĩnh viễn
66 vito Rule 8 21:40 26.03.2020 Vĩnh viễn
67 Links Rule 8 21:40 26.03.2020 Vĩnh viễn
68 Quinn Rule 8 21:40 26.03.2020 Vĩnh viễn
69 8899 Rule 8 21:40 26.03.2020 Vĩnh viễn
70 Jlucu4ka Rule 8 22:49 24.03.2020 Vĩnh viễn
71 MoJian Rule 8 21:48 24.03.2020 Vĩnh viễn
72 MuGirl Rule 8 21:48 24.03.2020 Vĩnh viễn
73 MuSun Rule 8 21:48 24.03.2020 Vĩnh viễn
74 MuSon Rule 8 21:48 24.03.2020 Vĩnh viễn
75 Pro100MAG Rule 8 18:15 20.03.2020 Vĩnh viễn
76 WhiteAngeL Rule 8 17:46 07.03.2020 Vĩnh viễn
77 Bombik Rule 8 09:55 06.03.2020 Vĩnh viễn
78 jerry Rule 8 13:52 05.03.2020 Vĩnh viễn
79 boraa Rule 8 13:33 05.03.2020 Vĩnh viễn
80 faai Rule 8 21:53 04.03.2020 Vĩnh viễn
81 hphp Rule 8 19:04 04.03.2020 Vĩnh viễn
82 Mirinda Rule 8 17:31 04.03.2020 Vĩnh viễn
83 feraMG Rule 8 17:21 04.03.2020 Vĩnh viễn
84 Kim4inIn Rule 8 17:20 04.03.2020 Vĩnh viễn
85 First Rule 8 17:18 04.03.2020 Vĩnh viễn
86 FORDbojar Rule 8 17:16 04.03.2020 Vĩnh viễn
87 NyPRIVET Rule 8 17:14 04.03.2020 Vĩnh viễn
88 Extreme Rule 8 15:34 04.03.2020 Vĩnh viễn
89 Profik Rule 8 15:31 04.03.2020 Vĩnh viễn
90 Roadex Rule 8 14:56 04.03.2020 Vĩnh viễn
91 Phonomania Rule 8 06:28 04.03.2020 Vĩnh viễn
92 fujaaats Rule 8 04:15 04.03.2020 Vĩnh viễn
93 Bitch Rule 4.15 15:59 01.03.2020 Vĩnh viễn
94 Macbka Rule 8 21:24 27.02.2020 Vĩnh viễn
95 Testus Rule 8 18:17 17.02.2020 Vĩnh viễn
96 Rainbow Rule 8 19:12 13.02.2020 Vĩnh viễn