Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Đây là nơi u ám dành cho những phạm nhân đã vi phạm các quy tắc của máy chủ chúng tôi và đã bị bắt giam một thời gian. Trong thời gian này, bạn không thể tham gia vào trò chơi. Thời gian giam giữ có thể kéo dài từ vài giờ đến vô hạn.

Tù giam
#
Nhân vật
Lý do
Bị bắt
Giải phóng
1 -ExPro- Rule 4.2 Trò chuyện 19:44 29.01.2023 19:44 02.02.2023
2 Vulture Rule 8 21:16 28.07.2022 Vĩnh viễn
3 EEELLLFFF Rule 8 21:16 28.07.2022 Vĩnh viễn
4 Pyporez Rule 8 21:15 28.07.2022 Vĩnh viễn
5 AC1D Rule 8 21:15 28.07.2022 Vĩnh viễn
6 putinxuilo Rule 8 15:38 01.04.2022 Vĩnh viễn
7 PASKUDINA Rule 4.15 19:36 04.10.2021 Vĩnh viễn
8 Cheff Rule 8 19:49 13.09.2021 Vĩnh viễn
9 LiptonDura Rule 4.15 21:02 09.09.2021 Vĩnh viễn
10 -KpaKeH- Rule 8 20:37 02.08.2021 Vĩnh viễn
11 PrioT Rule 8 22:49 03.12.2020 Vĩnh viễn
12 Oldscool Rule 8 21:17 30.11.2020 Vĩnh viễn
13 DICK32SM Rule 4.15 22:03 02.11.2020 Vĩnh viễn
14 FuckYou Rule 4.15 19:46 02.11.2020 Vĩnh viễn
15 Fucker Rule 4.15 19:45 02.11.2020 Vĩnh viễn
16 ELFuck Rule 4.15 19:45 02.11.2020 Vĩnh viễn
17 Amcig Rule 8 17:15 25.03.2020 Vĩnh viễn
18 KLEO Rule 8 20:46 03.02.2020 Vĩnh viễn
19 Necromanka Rule 8 17:55 01.11.2019 Vĩnh viễn
20 privet Rule 8 23:33 14.09.2019 Vĩnh viễn
21 Resolut1on Rule 8 17:43 06.03.2019 Vĩnh viễn
22 buRyez Rule 8 21:21 12.09.2018 Vĩnh viễn
23 Vikk Rule 8 18:47 27.02.2018 Vĩnh viễn
24 AyeNoo Rule 8 13:56 29.01.2018 Vĩnh viễn
25 FIN888 Rule 8 19:41 07.12.2017 Vĩnh viễn