Xếp hạng

Đây là nơi u ám dành cho những phạm nhân đã vi phạm các quy tắc của máy chủ chúng tôi và đã bị bắt giam một thời gian. Trong thời gian này, bạn không thể tham gia vào trò chơi. Thời gian giam giữ có thể kéo dài từ vài giờ đến vô hạn.

Tù giam
#
Nhân vật
Lý do
Bị bắt
Giải phóng
1 Hubik Rule 4.2 Trò chuyện 09:32 19.05.2022 09:32 22.05.2022
2 putinxuilo Rule 8 15:38 01.04.2022 Vĩnh viễn
3 PASKUDINA Rule 4.15 19:36 04.10.2021 Vĩnh viễn
4 Cheff Rule 8 19:49 13.09.2021 Vĩnh viễn
5 LiptonDura Rule 4.15 21:02 09.09.2021 Vĩnh viễn
6 -KpaKeH- Rule 8 20:37 02.08.2021 Vĩnh viễn
7 PrioT Rule 8 22:49 03.12.2020 Vĩnh viễn
8 Oldscool Rule 8 21:17 30.11.2020 Vĩnh viễn
9 DICK32SM Rule 4.15 22:03 02.11.2020 Vĩnh viễn
10 FuckYou Rule 4.15 19:46 02.11.2020 Vĩnh viễn
11 Fucker Rule 4.15 19:45 02.11.2020 Vĩnh viễn
12 ELFuck Rule 4.15 19:45 02.11.2020 Vĩnh viễn
13 Amcig Rule 8 17:15 25.03.2020 Vĩnh viễn
14 KLEO Rule 8 20:46 03.02.2020 Vĩnh viễn
15 Necromanka Rule 8 17:55 01.11.2019 Vĩnh viễn
16 privet Rule 8 23:33 14.09.2019 Vĩnh viễn
17 Resolut1on Rule 8 17:43 06.03.2019 Vĩnh viễn
18 buRyez Rule 8 21:21 12.09.2018 Vĩnh viễn
19 Vikk Rule 8 18:47 27.02.2018 Vĩnh viễn
20 AyeNoo Rule 8 13:56 29.01.2018 Vĩnh viễn
21 FIN888 Rule 8 19:41 07.12.2017 Vĩnh viễn