Xếp hạng

Đây là nơi u ám dành cho những phạm nhân đã vi phạm các quy tắc của máy chủ chúng tôi và đã bị bắt giam một thời gian. Trong thời gian này, bạn không thể tham gia vào trò chơi. Thời gian giam giữ có thể kéo dài từ vài giờ đến vô hạn.

Tù giam
#
Nhân vật
Lý do
Bị bắt
Giải phóng
1 -Crazy- Rule 4.1 Trò chuyện 21:14 24.01.2021 21:14 31.01.2021
2 Resolut1on Rule 8 17:43 06.03.2019 Vĩnh viễn
3 buRyez Rule 8 21:21 12.09.2018 Vĩnh viễn
4 Vikk Rule 8 18:47 27.02.2018 Vĩnh viễn
5 AyeNoo Rule 8 13:56 29.01.2018 Vĩnh viễn
6 FIN888 Rule 8 19:41 07.12.2017 Vĩnh viễn