Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là nơi u ám dành cho những phạm nhân đã vi phạm các quy tắc của máy chủ chúng tôi và đã bị bắt giam một thời gian. Trong thời gian này, bạn không thể tham gia vào trò chơi. Thời gian giam giữ có thể kéo dài từ vài giờ đến vô hạn.

Tù giam
#
Nhân vật
Lý do
Bị bắt
Giải phóng
1 Deutscher Rule 4.2 Trò chuyện 08:38 07.12.2023 08:38 11.12.2023
2 XxMerlinxX Rule 4.3 08:37 07.12.2023 08:37 10.12.2023
3 BioHazards Rule 4.1 Trò chuyện 02:51 05.12.2023 02:51 12.12.2023
4 IIXMQ Rule 4.1 Trò chuyện 02:51 05.12.2023 02:51 12.12.2023
5 AmigoSM Rule 4.6 20:45 01.12.2023 20:45 08.12.2023
6 Rouges Rule 4.6 20:44 01.12.2023 20:44 08.12.2023
7 Elysium Rule 4.6 20:44 01.12.2023 20:44 08.12.2023
8 krlew Rule 4.6 20:44 01.12.2023 20:44 08.12.2023
9 -Psycho- Rule 4.6 20:44 01.12.2023 20:44 08.12.2023
10 Ublyudok Rule 4.15 00:37 26.08.2023 Vĩnh viễn
11 Vulture Rule 8 21:16 28.07.2022 Vĩnh viễn
12 EEELLLFFF Rule 8 21:16 28.07.2022 Vĩnh viễn
13 Pyporez Rule 8 21:15 28.07.2022 Vĩnh viễn
14 AC1D Rule 8 21:15 28.07.2022 Vĩnh viễn
15 putinxuilo Rule 8 15:38 01.04.2022 Vĩnh viễn
16 PASKUDINA Rule 4.15 19:36 04.10.2021 Vĩnh viễn
17 Cheff Rule 8 19:49 13.09.2021 Vĩnh viễn
18 LiptonDura Rule 4.15 21:02 09.09.2021 Vĩnh viễn
19 -KpaKeH- Rule 8 20:37 02.08.2021 Vĩnh viễn
20 PrioT Rule 8 22:49 03.12.2020 Vĩnh viễn
21 Oldscool Rule 8 21:17 30.11.2020 Vĩnh viễn
22 DICK32SM Rule 4.15 22:03 02.11.2020 Vĩnh viễn
23 FuckYou Rule 4.15 19:46 02.11.2020 Vĩnh viễn
24 Fucker Rule 4.15 19:45 02.11.2020 Vĩnh viễn
25 ELFuck Rule 4.15 19:45 02.11.2020 Vĩnh viễn
26 Amcig Rule 8 17:15 25.03.2020 Vĩnh viễn
27 KLEO Rule 8 20:46 03.02.2020 Vĩnh viễn
28 Necromanka Rule 8 17:55 01.11.2019 Vĩnh viễn
29 privet Rule 8 23:33 14.09.2019 Vĩnh viễn
30 Resolut1on Rule 8 17:43 06.03.2019 Vĩnh viễn
31 buRyez Rule 8 21:21 12.09.2018 Vĩnh viễn
32 Vikk Rule 8 18:47 27.02.2018 Vĩnh viễn
33 AyeNoo Rule 8 13:56 29.01.2018 Vĩnh viễn
34 FIN888 Rule 8 19:41 07.12.2017 Vĩnh viễn

Following characters will not be able to play without enhanced anticheat protection.

Liveguard
Nhân vật
Lớp nhân vật
Ngày
Zhopa Grand Master 04.11.2023 04:57
-Vodex- Blade Master 04.11.2023 04:57
Legat Blade Knight 04.11.2023 04:57
Batman Grand Master 04.11.2023 04:57
Nikn High Elf 04.11.2023 04:57
NikoLaSss Dark Lord 04.11.2023 04:57
MagicCosmo Soul Master 04.11.2023 04:57
peda Dark Wizard 04.11.2023 04:57
dedimir Dark Lord 04.11.2023 04:57
Prodigy Blade Master 04.11.2023 04:57
Dryadalis High Elf 04.11.2023 04:57
lxXxl Dark Lord 04.11.2023 04:57
KrisVu Blade Knight 04.11.2023 04:57
LiDeR74 Muse Elf 04.11.2023 04:57
Lomuni Duel Master 04.11.2023 04:57
Ramzee Blade Knight 04.11.2023 04:57
VNTrum Dark Wizard 04.11.2023 04:57
COVID19 Blade Knight 04.11.2023 04:57
zl0yDL Dark Lord 04.11.2023 04:57
Opium High Elf 04.11.2023 04:57
tester123 Dark Wizard 04.11.2023 04:58
leon90s Dark Wizard 04.11.2023 04:58
zSVDz Dark Wizard 04.11.2023 04:58
BDCAMDW Dark Wizard 04.11.2023 04:58
6456464 Dark Knight 04.11.2023 04:58
Serafimka High Elf 07.11.2023 22:41
RUFiki Soul Master 07.11.2023 22:41
Karleone Dark Wizard 07.11.2023 23:40
TieuYeu9X Elf 18.11.2023 15:16
FightorDie Grand Master 19.11.2023 01:42
Oriole Blade Master 19.11.2023 10:44
Tactful Duel Master 19.11.2023 20:23
-EST- Lord Emperor 20.11.2023 16:06
Tekila Blade Master 20.11.2023 21:12
babyjohn Magic Gladiator 21.11.2023 16:09
-Ukraina- Grand Master 21.11.2023 21:18
Samanth Elf 22.11.2023 02:41
-MaLakas- Blade Master 22.11.2023 03:04
whyEz- Lord Emperor 23.11.2023 21:04
-Rado- Duel Master 24.11.2023 03:32
Ramzes666 Grand Master 24.11.2023 18:59
chuoi Dark Wizard 25.11.2023 18:56
Cappie Lord Emperor 26.11.2023 02:16
Redundant Lord Emperor 26.11.2023 10:26
ZloyKolGan Duel Master 29.11.2023 10:26
BDBAASDH Dark Knight 29.11.2023 14:43
KIDZIZ Dark Knight 30.11.2023 05:42