Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là nơi u ám dành cho những phạm nhân đã vi phạm các quy tắc của máy chủ chúng tôi và đã bị bắt giam một thời gian. Trong thời gian này, bạn không thể tham gia vào trò chơi. Thời gian giam giữ có thể kéo dài từ vài giờ đến vô hạn.

[1]

Tù giam
#
Nhân vật
Lý do
Bị bắt
Giải phóng
1 BlaBla2 Rule 4.7 10:22 24.05.2024 10:22 31.05.2024
2 shahkariDW Rule 4.7 10:22 24.05.2024 10:22 31.05.2024
3 shahElf Rule 4.7 10:21 24.05.2024 10:21 31.05.2024
4 shahkarim Rule 4.7 10:21 24.05.2024 10:21 31.05.2024
5 Sugar Rule 3.1w 10:18 24.05.2024 10:18 31.05.2024
6 BlaBla Rule 4.8 10:16 24.05.2024 10:16 30.05.2024
7 siska Rule 4.6 10:14 24.05.2024 10:14 31.05.2024
8 shahMG Rule 4.1 Trò chuyện 21:40 20.05.2024 21:40 27.05.2024
9 anzu Rule 4.6 18:21 15.05.2024 18:21 29.05.2024
10 -Xo-3ea-uH Rule 4.2 Trò chuyện 00:04 04.05.2024 15:04 08.10.2035
11 Ublyudok Rule 4.15 00:37 26.08.2023 Vĩnh viễn
12 Vulture Ban 21:16 28.07.2022 Vĩnh viễn
13 EEELLLFFF Ban 21:16 28.07.2022 Vĩnh viễn
14 Pyporez Ban 21:15 28.07.2022 Vĩnh viễn
15 AC1D Ban 21:15 28.07.2022 Vĩnh viễn
16 putinxuilo Ban 15:38 01.04.2022 Vĩnh viễn
17 PASKUDINA Rule 4.15 19:36 04.10.2021 Vĩnh viễn
18 Cheff Ban 19:49 13.09.2021 Vĩnh viễn
19 LiptonDura Rule 4.15 21:02 09.09.2021 Vĩnh viễn
20 -KpaKeH- Ban 20:37 02.08.2021 Vĩnh viễn
21 PrioT Ban 22:49 03.12.2020 Vĩnh viễn
22 Oldscool Ban 21:17 30.11.2020 Vĩnh viễn
23 DICK32SM Rule 4.15 22:03 02.11.2020 Vĩnh viễn
24 FuckYou Rule 4.15 19:46 02.11.2020 Vĩnh viễn
25 Fucker Rule 4.15 19:45 02.11.2020 Vĩnh viễn
26 ELFuck Rule 4.15 19:45 02.11.2020 Vĩnh viễn
27 Amcig Ban 17:15 25.03.2020 Vĩnh viễn
28 KLEO Ban 20:46 03.02.2020 Vĩnh viễn
29 Necromanka Ban 17:55 01.11.2019 Vĩnh viễn
30 privet Ban 23:33 14.09.2019 Vĩnh viễn
31 Resolut1on Ban 17:43 06.03.2019 Vĩnh viễn
32 buRyez Ban 21:21 12.09.2018 Vĩnh viễn
33 Vikk Ban 18:47 27.02.2018 Vĩnh viễn
34 AyeNoo Ban 13:56 29.01.2018 Vĩnh viễn
35 FIN888 Ban 19:41 07.12.2017 Vĩnh viễn


Following characters will not be able to play without enhanced anticheat protection.[1]

Liveguard
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Lý do
Ngày
1 sLine1 Muse Elf Added by admin 13.05.2024 16:05
2 Valar Dark Wizard Cheating software 12.05.2024 16:26
3 Andrejs Soul Master Suspicious activity 11.05.2024 21:50
4 Michonne Elf Suspicious activity 09.05.2024 07:34
5 TestGame Dark Wizard Cheating software 07.05.2024 17:10
6 z0lik Grand Master Added by admin 06.05.2024 19:36
7 COMEonBABY Dark Wizard Added by admin 03.05.2024 13:49
8 0riole Blade Master Added by admin 02.05.2024 12:42
9 SmMandy Dark Wizard Cheating software 01.05.2024 07:14
10 watching Dark Knight Cheating software 29.04.2024 18:17
11 BuTbKa Duel Master Added by admin 27.04.2024 22:02
12 -DANGER- Grand Master Added by admin 26.04.2024 22:17
13 dwkotjara Soul Master Cheating software 21.04.2024 15:12
14 SSERGG Dark Wizard Cheating software 19.04.2024 14:20
15 Malena Elf Added by admin 15.04.2024 22:24
16 Flama Dark Knight Added by admin 14.04.2024 20:41
17 HETPAXAHA High Elf Added by admin 13.04.2024 15:15
18 chrika Soul Master Cheating software 13.04.2024 14:09
19 Magewiz Dark Wizard Cheating software 13.04.2024 05:33
20 DuBois Dark Lord Added by admin 12.04.2024 05:16
21 -BIT Blade Master Added by admin 04.04.2024 12:36
22 Zvezdochet Dark Wizard Speedhack 02.04.2024 11:10
23 _Dest1227 Soul Master Cheating software 28.03.2024 01:28
24 Urmicoll Dark Knight Added by admin 28.03.2024 00:11
25 vanhtest Dark Wizard Cheating software 19.03.2024 23:07
26 GieoSau Elf Cheating software 19.03.2024 03:19
27 -HannibaL- Lord Emperor Cheating software 14.03.2024 12:32
28 -DizzLike- High Elf Cheating software 14.03.2024 12:32
29 vienesa Dark Wizard Cheating software 03.03.2024 18:53
30 NanoBoss Blade Knight Cheating software 01.03.2024 19:56
31 Tw1x Grand Master Cheating software 05.02.2024 02:45
32 saharatry Blade Knight Cheating software 02.02.2024 12:54
33 INOY Blade Knight Cheating software 31.01.2024 06:28
34 0800 Dark Wizard Cheating software 29.01.2024 23:45
35 WeeDoX Blade Master Cheating software 24.01.2024 21:26
36 CmPeJIa Elf Cheating software 18.01.2024 19:25
37 -OkyHb- Lord Emperor Cheating software 06.01.2024 06:10
38 -YEET- Grand Master Cheating software 19.12.2023 05:43
39 Cappie Lord Emperor Cheating software 26.11.2023 02:16
40 Ramzes666 Grand Master Cheating software 24.11.2023 18:59
41 misyou High Elf Cheating software 24.11.2023 03:32
42 -Ukraina- Grand Master Cheating software 21.11.2023 21:18
43 -EST- Lord Emperor Cheating software 20.11.2023 16:06
44 Oriole Blade Master Cheating software 19.11.2023 10:44
45 FightorDie Grand Master Cheating software 19.11.2023 01:42
46 Serafimka High Elf Added by admin 07.11.2023 22:41
47 hotyo Dark Wizard Added by admin 04.11.2023 04:58
48 Motiv Soul Master Added by admin 04.11.2023 04:58
49 Zukito Soul Master Added by admin 04.11.2023 04:57
50 Opium High Elf Added by admin 04.11.2023 04:57
51 foreach Elf Added by admin 04.11.2023 04:57
52 ElusivE Dark Lord Added by admin 04.11.2023 04:57
53 COVID19 Blade Knight Added by admin 04.11.2023 04:57
54 WannaCry Magic Gladiator Added by admin 04.11.2023 04:57
55 Elly Muse Elf Added by admin 04.11.2023 04:57
56 KrisVu Blade Knight Added by admin 04.11.2023 04:57
57 lxXxl Dark Lord Added by admin 04.11.2023 04:57
58 Dryadalis High Elf Added by admin 04.11.2023 04:57
59 Prodigy Blade Master Added by admin 04.11.2023 04:57
60 MagicCosmo Soul Master Added by admin 04.11.2023 04:57
61 couraMax Grand Master Added by admin 04.11.2023 04:57
62 UnixGoD Blade Knight Added by admin 04.11.2023 04:57
63 Nikn High Elf Added by admin 04.11.2023 04:57
64 Batman Grand Master Added by admin 04.11.2023 04:57
65 Legat Blade Knight Added by admin 04.11.2023 04:57
66 RetsAm Elf Added by admin 01.09.2023 17:26