Xếp hạng

Đây là nơi u ám dành cho những phạm nhân đã vi phạm các quy tắc của máy chủ chúng tôi và đã bị bắt giam một thời gian. Trong thời gian này, bạn không thể tham gia vào trò chơi. Thời gian giam giữ có thể kéo dài từ vài giờ đến vô hạn.

Tù giam
#
Nhân vật
Lý do
Bị bắt
Giải phóng
1 PASKUDINA Rule 4.15 19:36 04.10.2021 Vĩnh viễn
2 Cheff Rule 8 19:49 13.09.2021 Vĩnh viễn
3 LiptonDura Rule 4.15 21:02 09.09.2021 Vĩnh viễn
4 -KpaKeH- Rule 8 20:37 02.08.2021 Vĩnh viễn
5 PrioT Rule 8 22:49 03.12.2020 Vĩnh viễn
6 Oldscool Rule 8 21:17 30.11.2020 Vĩnh viễn
7 DICK32SM Rule 4.15 22:03 02.11.2020 Vĩnh viễn
8 FuckYou Rule 4.15 19:46 02.11.2020 Vĩnh viễn
9 Fucker Rule 4.15 19:45 02.11.2020 Vĩnh viễn
10 ELFuck Rule 4.15 19:45 02.11.2020 Vĩnh viễn
11 Amcig Rule 8 17:15 25.03.2020 Vĩnh viễn
12 KLEO Rule 8 20:46 03.02.2020 Vĩnh viễn
13 Necromanka Rule 8 17:55 01.11.2019 Vĩnh viễn
14 privet Rule 8 23:33 14.09.2019 Vĩnh viễn
15 Resolut1on Rule 8 17:43 06.03.2019 Vĩnh viễn
16 buRyez Rule 8 21:21 12.09.2018 Vĩnh viễn
17 Vikk Rule 8 18:47 27.02.2018 Vĩnh viễn
18 AyeNoo Rule 8 13:56 29.01.2018 Vĩnh viễn
19 FIN888 Rule 8 19:41 07.12.2017 Vĩnh viễn