Xếp hạng
Master Origin Avalon Mega Deus Extreme

Đây là nơi u ám dành cho những phạm nhân đã vi phạm các quy tắc của máy chủ chúng tôi và đã bị bắt giam một thời gian. Trong thời gian này, bạn không thể tham gia vào trò chơi. Thời gian giam giữ có thể kéo dài từ vài giờ đến vô hạn.

Tù giam
#
Nhân vật
Lý do
Bị bắt
Giải phóng
1 XaCuTaoRa Rule 2.2 02:49 08.06.2023 02:49 08.07.2023
2 onehit1 Rule 3.1m 02:48 08.06.2023 02:48 08.07.2023
3 ooMGoo Rule 4.3 10:54 06.06.2023 10:54 09.06.2023
4 AnguIimala Rule 8 18:37 12.05.2023 Vĩnh viễn
5 LORDNOBODY Rule 2.2 17:16 11.05.2023 17:16 10.06.2023
6 MagicSM Rule 8 19:26 09.05.2023 Vĩnh viễn
7 ACAB Rule 8 19:25 09.05.2023 Vĩnh viễn
8 IS-PiuPiu Rule 8 00:01 08.05.2023 Vĩnh viễn
9 VanHelSing Rule 8 14:31 03.05.2023 Vĩnh viễn
10 zzz1 Rule 8 18:28 27.04.2023 Vĩnh viễn
11 TopServer Rule 8 03:00 27.04.2023 Vĩnh viễn
12 Plzz Rule 8 18:07 25.04.2023 Vĩnh viễn
13 zAssassin Rule 8 16:49 24.04.2023 Vĩnh viễn
14 q34z Rule 8 20:54 11.04.2023 Vĩnh viễn
15 EE002Hack Rule 8 22:11 06.04.2023 Vĩnh viễn
16 EE001Hack Rule 8 22:10 06.04.2023 Vĩnh viễn
17 BinVN Rule 8 22:03 04.04.2023 Vĩnh viễn
18 EE01Hack Rule 8 15:48 03.04.2023 Vĩnh viễn
19 EE02Hack Rule 8 15:48 03.04.2023 Vĩnh viễn
20 Devo4kA Rule 8 16:39 31.03.2023 Vĩnh viễn
21 AvaloN Rule 8 16:36 31.03.2023 Vĩnh viễn
22 Lorencia Rule 8 16:14 30.03.2023 Vĩnh viễn
23 Zizi Rule 8 15:59 29.03.2023 Vĩnh viễn
24 ewqewdasd Rule 8 14:12 28.03.2023 Vĩnh viễn
25 fdadwqedwq Rule 8 14:11 28.03.2023 Vĩnh viễn
26 aqwedasdas Rule 8 14:11 28.03.2023 Vĩnh viễn
27 aaa003 Rule 8 14:09 28.03.2023 Vĩnh viễn
28 asdasdasd Rule 8 14:09 28.03.2023 Vĩnh viễn
29 efchien Rule 8 14:08 28.03.2023 Vĩnh viễn
30 buildca Rule 8 14:08 28.03.2023 Vĩnh viễn
31 ISmeomeo Rule 8 14:07 28.03.2023 Vĩnh viễn
32 aaa002 Rule 8 12:44 28.03.2023 Vĩnh viễn
33 dsadasdqwe Rule 8 06:07 28.03.2023 Vĩnh viễn
34 Hermes Rule 8 17:11 24.03.2023 Vĩnh viễn