Xếp hạng

Đây là nơi u ám dành cho những phạm nhân đã vi phạm các quy tắc của máy chủ chúng tôi và đã bị bắt giam một thời gian. Trong thời gian này, bạn không thể tham gia vào trò chơi. Thời gian giam giữ có thể kéo dài từ vài giờ đến vô hạn.

Tù giam
#
Nhân vật
Lý do
Bị bắt
Giải phóng
1 Snowmass Rule 4.1 Trò chuyện 15:03 22.09.2022 15:03 29.09.2022
2 -200 Rule 4.9 15:02 22.09.2022 15:02 29.09.2022
3 Ever Rule 4.9 14:48 22.09.2022 14:48 13.10.2022
4 BUXO Rule 4.9 14:48 22.09.2022 14:48 29.09.2022
5 Girls Rule 8 21:00 12.07.2022 Vĩnh viễn
6 AldenRchrd Rule 8 21:28 27.12.2021 Vĩnh viễn
7 Sosite Rule 4.15 14:39 07.06.2021 Vĩnh viễn
8 Wmara Rule 4.15 21:12 12.04.2021 Vĩnh viễn
9 ps1x Rule 8 17:23 31.03.2021 Vĩnh viễn
10 DarkMamba Rule 8 17:52 30.03.2021 Vĩnh viễn
11 Gandons Rule 4.15 21:38 28.03.2021 Vĩnh viễn
12 Fasola Rule 8 22:18 21.12.2020 Vĩnh viễn
13 AveRaPidoR Rule 8 18:33 21.12.2020 Vĩnh viễn
14 fermer Rule 8 18:29 04.12.2020 Vĩnh viễn
15 Anhh Rule 8 18:29 04.12.2020 Vĩnh viễn
16 ght2 Rule 8 18:29 04.12.2020 Vĩnh viễn
17 trum Rule 8 18:29 04.12.2020 Vĩnh viễn
18 v323v2 Rule 8 18:28 04.12.2020 Vĩnh viễn
19 v24531 Rule 8 18:28 04.12.2020 Vĩnh viễn
20 hngf6 Rule 8 18:28 04.12.2020 Vĩnh viễn
21 dfhdr4 Rule 8 18:28 04.12.2020 Vĩnh viễn
22 v22v24 Rule 8 18:28 04.12.2020 Vĩnh viễn
23 MuILawkA Rule 8 18:28 04.12.2020 Vĩnh viễn
24 v1431v41 Rule 8 18:28 04.12.2020 Vĩnh viễn
25 123v131 Rule 8 18:28 04.12.2020 Vĩnh viễn
26 gfgff3 Rule 8 18:27 04.12.2020 Vĩnh viễn
27 ghg5 Rule 8 18:27 04.12.2020 Vĩnh viễn
28 Llllll Rule 8 18:27 04.12.2020 Vĩnh viễn
29 23d4242 Rule 8 18:27 04.12.2020 Vĩnh viễn
30 knjf10 Rule 8 18:27 04.12.2020 Vĩnh viễn
31 fvgfb3 Rule 8 18:27 04.12.2020 Vĩnh viễn
32 2v424245f Rule 8 18:27 04.12.2020 Vĩnh viễn
33 35b43453 Rule 8 18:26 04.12.2020 Vĩnh viễn
34 libati Rule 8 18:26 04.12.2020 Vĩnh viễn
35 4c34c34 Rule 8 18:26 04.12.2020 Vĩnh viễn
36 fdvg9 Rule 8 18:26 04.12.2020 Vĩnh viễn
37 LyBan9 Rule 8 18:26 04.12.2020 Vĩnh viễn
38 wifvfif Rule 8 18:26 04.12.2020 Vĩnh viễn
39 longl Rule 8 18:26 04.12.2020 Vĩnh viễn
40 Samoraq Rule 8 18:25 04.12.2020 Vĩnh viễn
41 7shmod Rule 8 14:47 20.11.2020 Vĩnh viễn
42 23v42v342 Rule 8 14:44 20.11.2020 Vĩnh viễn
43 2v3424g Rule 8 14:43 20.11.2020 Vĩnh viễn
44 c123153 Rule 8 14:43 20.11.2020 Vĩnh viễn
45 Magneto Rule 8 08:18 17.11.2020 Vĩnh viễn
46 ArxangheL Rule 8 05:25 03.11.2020 Vĩnh viễn
47 KAPA Rule 8 05:25 03.11.2020 Vĩnh viễn
48 AtoN Rule 8 05:24 03.11.2020 Vĩnh viễn
49 MARTIS Rule 8 05:24 03.11.2020 Vĩnh viễn
50 Jotunheim Rule 8 01:25 03.11.2020 Vĩnh viễn
51 Alfheim Rule 8 01:24 03.11.2020 Vĩnh viễn
52 Niflheim Rule 8 01:24 03.11.2020 Vĩnh viễn
53 Vanaheim Rule 8 01:23 03.11.2020 Vĩnh viễn
54 Asgard Rule 8 01:23 03.11.2020 Vĩnh viễn
55 FuckOFF Rule 4.15 17:24 02.11.2020 Vĩnh viễn
56 sdfsdfdfvf Rule 8 00:57 30.10.2020 Vĩnh viễn
57 king4vt53y Rule 8 20:06 29.10.2020 Vĩnh viễn
58 dudulalala Rule 8 19:46 29.10.2020 Vĩnh viễn
59 Attack Rule 8 19:33 29.10.2020 Vĩnh viễn
60 Santa Rule 8 19:33 29.10.2020 Vĩnh viễn
61 lovemu4eve Rule 8 19:22 29.10.2020 Vĩnh viễn
62 hmokjteoi4 Rule 8 19:20 29.10.2020 Vĩnh viễn
63 sdfdfvfgbf Rule 8 19:05 29.10.2020 Vĩnh viễn
64 caonimade Rule 8 18:37 29.10.2020 Vĩnh viễn
65 65ghruht6r Rule 8 18:18 29.10.2020 Vĩnh viễn