Xếp hạng

Đây là nơi u ám dành cho những phạm nhân đã vi phạm các quy tắc của máy chủ chúng tôi và đã bị bắt giam một thời gian. Trong thời gian này, bạn không thể tham gia vào trò chơi. Thời gian giam giữ có thể kéo dài từ vài giờ đến vô hạn.

Tù giam
#
Nhân vật
Lý do
Bị bắt
Giải phóng
1 -ComeDoz- Rule 2.2 21:00 10.10.2021 20:00 09.11.2021
2 Sosite Rule 4.15 14:39 07.06.2021 Vĩnh viễn
3 Wmara Rule 4.15 21:12 12.04.2021 Vĩnh viễn
4 ps1x Rule 8 17:23 31.03.2021 Vĩnh viễn
5 DarkMamba Rule 8 17:52 30.03.2021 Vĩnh viễn
6 Gandons Rule 4.15 21:38 28.03.2021 Vĩnh viễn
7 Fasola Rule 8 22:18 21.12.2020 Vĩnh viễn
8 AveRaPidoR Rule 8 18:33 21.12.2020 Vĩnh viễn
9 fermer Rule 8 18:29 04.12.2020 Vĩnh viễn
10 Anhh Rule 8 18:29 04.12.2020 Vĩnh viễn
11 ght2 Rule 8 18:29 04.12.2020 Vĩnh viễn
12 trum Rule 8 18:29 04.12.2020 Vĩnh viễn
13 v323v2 Rule 8 18:28 04.12.2020 Vĩnh viễn
14 v24531 Rule 8 18:28 04.12.2020 Vĩnh viễn
15 hngf6 Rule 8 18:28 04.12.2020 Vĩnh viễn
16 dfhdr4 Rule 8 18:28 04.12.2020 Vĩnh viễn
17 v22v24 Rule 8 18:28 04.12.2020 Vĩnh viễn
18 MuILawkA Rule 8 18:28 04.12.2020 Vĩnh viễn
19 v1431v41 Rule 8 18:28 04.12.2020 Vĩnh viễn
20 123v131 Rule 8 18:28 04.12.2020 Vĩnh viễn
21 gfgff3 Rule 8 18:27 04.12.2020 Vĩnh viễn
22 ghg5 Rule 8 18:27 04.12.2020 Vĩnh viễn
23 Llllll Rule 8 18:27 04.12.2020 Vĩnh viễn
24 23d4242 Rule 8 18:27 04.12.2020 Vĩnh viễn
25 knjf10 Rule 8 18:27 04.12.2020 Vĩnh viễn
26 fvgfb3 Rule 8 18:27 04.12.2020 Vĩnh viễn
27 2v424245f Rule 8 18:27 04.12.2020 Vĩnh viễn
28 35b43453 Rule 8 18:26 04.12.2020 Vĩnh viễn
29 libati Rule 8 18:26 04.12.2020 Vĩnh viễn
30 4c34c34 Rule 8 18:26 04.12.2020 Vĩnh viễn
31 fdvg9 Rule 8 18:26 04.12.2020 Vĩnh viễn
32 LyBan9 Rule 8 18:26 04.12.2020 Vĩnh viễn
33 wifvfif Rule 8 18:26 04.12.2020 Vĩnh viễn
34 longl Rule 8 18:26 04.12.2020 Vĩnh viễn
35 Samoraq Rule 8 18:25 04.12.2020 Vĩnh viễn
36 7shmod Rule 8 14:47 20.11.2020 Vĩnh viễn
37 23v42v342 Rule 8 14:44 20.11.2020 Vĩnh viễn
38 2v3424g Rule 8 14:43 20.11.2020 Vĩnh viễn
39 c123153 Rule 8 14:43 20.11.2020 Vĩnh viễn
40 Magneto Rule 8 08:18 17.11.2020 Vĩnh viễn
41 ArxangheL Rule 8 05:25 03.11.2020 Vĩnh viễn
42 KAPA Rule 8 05:25 03.11.2020 Vĩnh viễn
43 AtoN Rule 8 05:24 03.11.2020 Vĩnh viễn
44 MARTIS Rule 8 05:24 03.11.2020 Vĩnh viễn
45 Jotunheim Rule 8 01:25 03.11.2020 Vĩnh viễn
46 Alfheim Rule 8 01:24 03.11.2020 Vĩnh viễn
47 Niflheim Rule 8 01:24 03.11.2020 Vĩnh viễn
48 Vanaheim Rule 8 01:23 03.11.2020 Vĩnh viễn
49 Asgard Rule 8 01:23 03.11.2020 Vĩnh viễn
50 FuckOFF Rule 4.15 17:24 02.11.2020 Vĩnh viễn
51 sdfsdfdfvf Rule 8 00:57 30.10.2020 Vĩnh viễn
52 king4vt53y Rule 8 20:06 29.10.2020 Vĩnh viễn
53 dudulalala Rule 8 19:46 29.10.2020 Vĩnh viễn
54 Attack Rule 8 19:33 29.10.2020 Vĩnh viễn
55 Santa Rule 8 19:33 29.10.2020 Vĩnh viễn
56 lovemu4eve Rule 8 19:22 29.10.2020 Vĩnh viễn
57 hmokjteoi4 Rule 8 19:20 29.10.2020 Vĩnh viễn
58 sdfdfvfgbf Rule 8 19:05 29.10.2020 Vĩnh viễn
59 caonimade Rule 8 18:37 29.10.2020 Vĩnh viễn
60 65ghruht6r Rule 8 18:18 29.10.2020 Vĩnh viễn