Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là nơi u ám dành cho những phạm nhân đã vi phạm các quy tắc của máy chủ chúng tôi và đã bị bắt giam một thời gian. Trong thời gian này, bạn không thể tham gia vào trò chơi. Thời gian giam giữ có thể kéo dài từ vài giờ đến vô hạn.

[1] 2

Tù giam
#
Nhân vật
Lý do
Bị bắt
Giải phóng
1 BpyH Ban 19:26 14.06.2024 Vĩnh viễn
2 ytTap- Rule 4.1 Trò chuyện 13:52 14.06.2024 13:52 21.06.2024
3 CHUNGDAICA Ban 13:21 12.06.2024 Vĩnh viễn
4 CONCACC Ban 13:11 12.06.2024 Vĩnh viễn
5 BUCACANHDI Ban 13:11 12.06.2024 Vĩnh viễn
6 MGORD Ban 13:11 12.06.2024 Vĩnh viễn
7 -Cry-BaBy- Ban 13:10 12.06.2024 Vĩnh viễn
8 Rainbow Ban 13:10 12.06.2024 Vĩnh viễn
9 -2Tay-2-Em Ban 13:09 12.06.2024 Vĩnh viễn
10 Hien-Ho Ban 13:08 12.06.2024 Vĩnh viễn
11 nhincaiDB Ban 13:07 12.06.2024 Vĩnh viễn
12 -PyCCaK- Ban 13:05 12.06.2024 Vĩnh viễn
13 OiGioiiOi Ban 13:05 12.06.2024 Vĩnh viễn
14 OiGioiOi Ban 13:05 12.06.2024 Vĩnh viễn
15 ANTAODI Ban 13:05 12.06.2024 Vĩnh viễn
16 -Atula- Ban 13:05 12.06.2024 Vĩnh viễn
17 OiGioiOii Ban 13:03 12.06.2024 Vĩnh viễn
18 salaga Rule 2.1w 16:34 11.06.2024 16:34 25.06.2024
19 BestSpedd Ban 13:33 25.03.2024 Vĩnh viễn
20 SupMG Ban 13:33 25.03.2024 Vĩnh viễn
21 CoverKing Ban 13:33 25.03.2024 Vĩnh viễn
22 NewStar Ban 13:33 25.03.2024 Vĩnh viễn
23 BestSM Ban 13:33 25.03.2024 Vĩnh viễn
24 BestBK Ban 13:32 25.03.2024 Vĩnh viễn
25 subone Ban 13:32 25.03.2024 Vĩnh viễn
26 MaxChix Ban 13:32 25.03.2024 Vĩnh viễn
27 FlyHight Ban 13:32 25.03.2024 Vĩnh viễn
28 sgtegt Ban 13:32 25.03.2024 Vĩnh viễn
29 43t346 Ban 13:32 25.03.2024 Vĩnh viễn
30 tytud Ban 13:32 25.03.2024 Vĩnh viễn
31 Bestty Ban 13:32 25.03.2024 Vĩnh viễn
32 Bellamy Ban 13:31 25.03.2024 Vĩnh viễn
33 SpLenG Ban 13:49 14.03.2024 Vĩnh viễn
34 mood0 Ban 13:48 14.03.2024 Vĩnh viễn
35 HelioSSR Ban 15:15 01.03.2024 Vĩnh viễn
36 SenaFuiz Ban 15:15 01.03.2024 Vĩnh viễn
37 NaturAI Ban 15:15 01.03.2024 Vĩnh viễn
38 SephaSSR Ban 15:15 01.03.2024 Vĩnh viễn
39 Chunn Ban 15:15 01.03.2024 Vĩnh viễn
40 xxxHeroin Ban 15:15 01.03.2024 Vĩnh viễn
41 0369 Ban 15:14 01.03.2024 Vĩnh viễn
42 ZzKuanhzZ Ban 15:14 01.03.2024 Vĩnh viễn
43 ZBuomXinhZ Ban 15:14 01.03.2024 Vĩnh viễn
44 GiaHuy Ban 15:14 01.03.2024 Vĩnh viễn
45 tocbacviai Ban 15:14 01.03.2024 Vĩnh viễn
46 comando Ban 15:14 01.03.2024 Vĩnh viễn
47 ThichLaCo Ban 15:14 01.03.2024 Vĩnh viễn
48 Maruko Ban 15:14 01.03.2024 Vĩnh viễn
49 QuaDen Ban 15:13 01.03.2024 Vĩnh viễn
50 Lordvi Ban 15:13 01.03.2024 Vĩnh viễn
51 Captival Ban 15:13 01.03.2024 Vĩnh viễn
52 Lordcop Ban 15:13 01.03.2024 Vĩnh viễn
53 lordthuy Ban 15:12 01.03.2024 Vĩnh viễn
54 West1q Ban 15:12 01.03.2024 Vĩnh viễn
55 ninelord Ban 15:12 01.03.2024 Vĩnh viễn
56 kina Ban 15:12 01.03.2024 Vĩnh viễn
57 kyki Ban 15:12 01.03.2024 Vĩnh viễn
58 HoLaDaLo Ban 15:12 01.03.2024 Vĩnh viễn
59 twoloe Ban 15:12 01.03.2024 Vĩnh viễn
60 Lordsee Ban 15:11 01.03.2024 Vĩnh viễn
61 ManhDLLL Ban 15:11 01.03.2024 Vĩnh viễn
62 DLsola Ban 15:11 01.03.2024 Vĩnh viễn
63 MARVEL Ban 13:38 28.02.2024 Vĩnh viễn
64 BestMG Ban 13:37 28.02.2024 Vĩnh viễn
65 ostrich Ban 15:51 26.02.2024 Vĩnh viễn
66 Chich Ban 15:51 26.02.2024 Vĩnh viễn
67 Puki4 Ban 15:51 26.02.2024 Vĩnh viễn
68 MrGaVN Ban 15:51 26.02.2024 Vĩnh viễn
69 SaPu Ban 15:50 26.02.2024 Vĩnh viễn
70 Anuta Ban 15:50 26.02.2024 Vĩnh viễn
71 Xoac Ban 15:50 26.02.2024 Vĩnh viễn
72 xTNTx Ban 15:50 26.02.2024 Vĩnh viễn
73 GauDL Ban 15:50 26.02.2024 Vĩnh viễn
74 lordanna Ban 15:49 26.02.2024 Vĩnh viễn
75 Faramis Ban 15:49 26.02.2024 Vĩnh viễn
76 RedDog10 Ban 15:49 26.02.2024 Vĩnh viễn
77 GaRung Ban 15:49 26.02.2024 Vĩnh viễn
78 DLKing Ban 15:49 26.02.2024 Vĩnh viễn
79 HoHaDL Ban 15:49 26.02.2024 Vĩnh viễn
80 ManhDL Ban 15:49 26.02.2024 Vĩnh viễn
81 KaKaDuy Ban 15:49 26.02.2024 Vĩnh viễn
82 canha Ban 15:48 26.02.2024 Vĩnh viễn
83 Bakidalo Ban 15:48 26.02.2024 Vĩnh viễn
84 AyieDL14 Ban 15:48 26.02.2024 Vĩnh viễn
85 Firee Ban 15:48 26.02.2024 Vĩnh viễn
86 Sellpro Ban 13:06 26.02.2024 Vĩnh viễn
87 sohot Ban 00:17 22.02.2024 Vĩnh viễn
88 bacninh Ban 00:00 22.02.2024 Vĩnh viễn
89 linh98 Ban 00:00 22.02.2024 Vĩnh viễn
90 1997 Ban 00:00 22.02.2024 Vĩnh viễn
91 Linh95 Ban 00:00 22.02.2024 Vĩnh viễn
92 258494 Ban 00:00 22.02.2024 Vĩnh viễn
93 sasa93 Ban 23:59 21.02.2024 Vĩnh viễn
94 928kakad Ban 23:59 21.02.2024 Vĩnh viễn
95 chinmot Ban 23:59 21.02.2024 Vĩnh viễn
96 Linhtamchi Ban 23:59 21.02.2024 Vĩnh viễn
97 1887 Ban 23:59 21.02.2024 Vĩnh viễn
98 tamsix Ban 23:59 21.02.2024 Vĩnh viễn
99 retgedhdfh Ban 23:58 21.02.2024 Vĩnh viễn
100 taiitr Ban 23:58 21.02.2024 Vĩnh viễn


Following characters will not be able to play without enhanced anticheat protection.[1] 2

Liveguard
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Lý do
Ngày
1 Meta Dark Lord Added by admin 17.06.2024 15:18
2 ISChicken High Elf Added by admin 15.06.2024 17:55
3 SUBBERMG Magic Gladiator Added by admin 12.06.2024 05:46
4 b3213b21 Elf Added by admin 11.06.2024 04:44
5 BadBoir Elf Suspicious activity 09.06.2024 14:39
6 ggor Elf Cheating software 09.06.2024 09:13
7 Layeart Muse Elf Suspicious activity 06.06.2024 23:32
8 Lioar Muse Elf Suspicious activity 06.06.2024 22:38
9 Bagic Duel Master Added by admin 28.05.2024 14:40
10 nudaiche Elf Added by admin 27.05.2024 09:12
11 zzaa Dark Knight Cheating software 24.05.2024 10:18
12 Gigabyte Dark Knight Cheating software 22.05.2024 11:44
13 tqw8 Elf Suspicious activity 21.05.2024 20:05
14 Gariz Dark Wizard Cheating software 21.05.2024 19:01
15 tqs8n1 Elf Suspicious activity 21.05.2024 03:33
16 ths6 Dark Lord Suspicious activity 21.05.2024 02:33
17 tqs5 Elf Suspicious activity 21.05.2024 02:33
18 qtqui4 Elf Suspicious activity 21.05.2024 02:04
19 Muiark Muse Elf Suspicious activity 21.05.2024 01:34
20 Ehafei Muse Elf Suspicious activity 21.05.2024 00:34
21 Alifra Muse Elf Suspicious activity 21.05.2024 00:05
22 Kaisad Muse Elf Suspicious activity 21.05.2024 00:05
23 VuChuTich Grand Master Added by admin 20.05.2024 01:32
24 ChesteRDW Grand Master Cheating software 17.05.2024 13:17
25 -Man-UTD- Blade Master Added by admin 15.05.2024 18:57
26 amstel Dark Knight Added by admin 12.05.2024 07:16
27 Shope Elf Added by admin 10.05.2024 13:33
28 fujtora Elf Added by admin 06.05.2024 20:20
29 zloy Dark Wizard Added by admin 06.05.2024 19:36
30 XaCuTaoRa Grand Master Added by admin 04.05.2024 09:33
31 Achi Magic Gladiator Added by admin 03.05.2024 03:39
32 ROGxDW Grand Master Added by admin 30.04.2024 11:52
33 IMO-Slayer Grand Master Added by admin 30.04.2024 10:49
34 GetmanMG Duel Master Added by admin 29.04.2024 23:35
35 asdasdasdq Dark Knight Cheating software 29.04.2024 18:17
36 Easter Elf Added by admin 24.04.2024 15:03
37 sdgsgsgsd Elf Added by admin 18.04.2024 03:38
38 Cannibal Magic Gladiator Added by admin 15.04.2024 22:24
39 Ccr7 Soul Master Added by admin 12.04.2024 06:50
40 z1oy Dark Knight Cheating software 09.04.2024 21:59
41 Adidas Soul Master Cheating software 31.03.2024 18:02
42 HeHaBuCTb Dark Lord Added by admin 28.03.2024 20:28
43 asjdajkdaj Dark Wizard Cheating software 28.03.2024 17:47
44 Kato Muse Elf Added by admin 28.03.2024 08:27
45 dasd Dark Wizard Cheating software 20.03.2024 18:19
46 uytu Elf Cheating software 20.03.2024 18:06
47 DoctorBM Magic Gladiator Cheating software 18.03.2024 22:37
48 sdkjflksjl Dark Wizard Cheating software 17.03.2024 12:37
49 Creamer Dark Lord Cheating software 14.03.2024 10:39
50 4OPT Blade Master Cheating software 14.03.2024 10:39
51 sdaf Dark Knight Cheating software 11.03.2024 18:22
52 Heroz Dark Knight Cheating software 11.03.2024 18:16
53 Gibrid Dark Knight Cheating software 11.03.2024 18:08
54 Doris Elf Cheating software 11.03.2024 13:56
55 Monki Blade Knight Cheating software 08.03.2024 16:48
56 Demonessa High Elf Cheating software 08.03.2024 16:48
57 Samloh Magic Gladiator Cheating software 08.03.2024 16:48
58 Eroichi Grand Master Cheating software 08.03.2024 16:48
59 BcKamniDsG Elf Cheating software 07.03.2024 22:50
60 Doomlord Lord Emperor Cheating software 07.03.2024 22:50
61 Ganksta Elf Cheating software 06.03.2024 15:21
62 IMO-Saric Blade Master Speedhack 03.03.2024 19:03
63 toktok Elf Cheating software 25.02.2024 09:43
64 ConCuCac Soul Master Cheating software 21.02.2024 13:26
65 SuperEFL Elf Cheating software 04.02.2024 23:32
66 KnoxvileDL Lord Emperor Cheating software 28.01.2024 22:34
67 dfjkghudfi Dark Knight Cheating software 26.01.2024 20:11
68 oooDUAooo High Elf Speedhack 24.01.2024 16:09
69 Sani Elf Speedhack 24.01.2024 16:09
70 8BatPhuong Dark Lord Speedhack 24.01.2024 16:09
71 CmPeJIa Muse Elf Cheating software 18.01.2024 19:25
72 carlos Dark Knight Cheating software 17.01.2024 17:51
73 RAIZ Blade Master Cheating software 25.12.2023 10:53
74 Aghmar Blade Master Cheating software 24.12.2023 23:42
75 EassyCA Dark Lord Added by admin 15.12.2023 11:14
76 duende Muse Elf Cheating software 22.11.2023 11:36
77 Hien-Ho High Elf Added by admin 19.11.2023 11:03
78 BlackLotus Muse Elf Cheating software 19.11.2023 08:43
79 Legatis Grand Master Cheating software 17.11.2023 18:50
80 FAKETAXI Dark Lord Added by admin 07.11.2023 22:41
81 Bison Dark Wizard Added by admin 07.11.2023 22:41
82 crowdy Dark Knight Added by admin 07.11.2023 22:20
83 Tantaloss Soul Master Added by admin 04.11.2023 04:58
84 XSaitamaX Duel Master Added by admin 04.11.2023 04:58
85 fast3r Dark Knight Added by admin 04.11.2023 04:58
86 40RT1 Magic Gladiator Added by admin 04.11.2023 04:58
87 Ryuk Soul Master Added by admin 04.11.2023 04:58
88 PbIHOK Magic Gladiator Added by admin 04.11.2023 04:58
89 tumamaemla Dark Knight Added by admin 04.11.2023 04:58
90 luckhy Muse Elf Added by admin 04.11.2023 04:58
91 Alpha Lord Emperor Added by admin 04.11.2023 04:58
92 SMKiller Soul Master Added by admin 04.11.2023 04:58
93 Jazz Magic Gladiator Added by admin 04.11.2023 04:58
94 BinLord Dark Lord Added by admin 04.11.2023 04:58
95 XuKun Magic Gladiator Added by admin 04.11.2023 04:57
96 BabyShark Lord Emperor Added by admin 30.10.2023 17:49
97 -Minami- Grand Master Added by admin 30.10.2023 17:49
98 -HaiPhong- Duel Master Added by admin 30.10.2023 17:49
99 edzayo Grand Master Added by admin 30.10.2023 17:49
100 MrFam Dark Lord Added by admin 24.10.2023 23:34