Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Đây là nơi u ám dành cho những phạm nhân đã vi phạm các quy tắc của máy chủ chúng tôi và đã bị bắt giam một thời gian. Trong thời gian này, bạn không thể tham gia vào trò chơi. Thời gian giam giữ có thể kéo dài từ vài giờ đến vô hạn.

Tù giam
#
Nhân vật
Lý do
Bị bắt
Giải phóng
1 noviceg Rule 3.1w 20:22 26.01.2023 20:22 02.02.2023
2 Glatron Rule 4.2 Trò chuyện 20:21 26.01.2023 20:21 28.01.2023
3 WElSSMANN Rule 4.2 Trò chuyện 20:20 26.01.2023 20:20 28.01.2023
4 -HateMost- Rule 4.1 Trò chuyện 20:19 26.01.2023 20:19 02.02.2023
5 Girls Rule 8 21:00 12.07.2022 Vĩnh viễn
6 Sosite Rule 4.15 14:39 07.06.2021 Vĩnh viễn
7 Wmara Rule 4.15 21:12 12.04.2021 Vĩnh viễn
8 ps1x Rule 8 17:23 31.03.2021 Vĩnh viễn
9 DarkMamba Rule 8 17:52 30.03.2021 Vĩnh viễn
10 Gandons Rule 4.15 21:38 28.03.2021 Vĩnh viễn
11 Fasola Rule 8 22:18 21.12.2020 Vĩnh viễn
12 AveRaPidoR Rule 8 18:33 21.12.2020 Vĩnh viễn
13 fermer Rule 8 18:29 04.12.2020 Vĩnh viễn
14 Anhh Rule 8 18:29 04.12.2020 Vĩnh viễn
15 ght2 Rule 8 18:29 04.12.2020 Vĩnh viễn
16 trum Rule 8 18:29 04.12.2020 Vĩnh viễn
17 v323v2 Rule 8 18:28 04.12.2020 Vĩnh viễn
18 v24531 Rule 8 18:28 04.12.2020 Vĩnh viễn
19 hngf6 Rule 8 18:28 04.12.2020 Vĩnh viễn
20 dfhdr4 Rule 8 18:28 04.12.2020 Vĩnh viễn
21 v22v24 Rule 8 18:28 04.12.2020 Vĩnh viễn
22 MuILawkA Rule 8 18:28 04.12.2020 Vĩnh viễn
23 v1431v41 Rule 8 18:28 04.12.2020 Vĩnh viễn
24 123v131 Rule 8 18:28 04.12.2020 Vĩnh viễn
25 gfgff3 Rule 8 18:27 04.12.2020 Vĩnh viễn
26 ghg5 Rule 8 18:27 04.12.2020 Vĩnh viễn
27 Llllll Rule 8 18:27 04.12.2020 Vĩnh viễn
28 23d4242 Rule 8 18:27 04.12.2020 Vĩnh viễn
29 knjf10 Rule 8 18:27 04.12.2020 Vĩnh viễn
30 fvgfb3 Rule 8 18:27 04.12.2020 Vĩnh viễn
31 2v424245f Rule 8 18:27 04.12.2020 Vĩnh viễn
32 35b43453 Rule 8 18:26 04.12.2020 Vĩnh viễn
33 libati Rule 8 18:26 04.12.2020 Vĩnh viễn
34 4c34c34 Rule 8 18:26 04.12.2020 Vĩnh viễn
35 fdvg9 Rule 8 18:26 04.12.2020 Vĩnh viễn
36 LyBan9 Rule 8 18:26 04.12.2020 Vĩnh viễn
37 wifvfif Rule 8 18:26 04.12.2020 Vĩnh viễn
38 longl Rule 8 18:26 04.12.2020 Vĩnh viễn
39 Samoraq Rule 8 18:25 04.12.2020 Vĩnh viễn
40 7shmod Rule 8 14:47 20.11.2020 Vĩnh viễn
41 23v42v342 Rule 8 14:44 20.11.2020 Vĩnh viễn
42 2v3424g Rule 8 14:43 20.11.2020 Vĩnh viễn
43 c123153 Rule 8 14:43 20.11.2020 Vĩnh viễn
44 Magneto Rule 8 08:18 17.11.2020 Vĩnh viễn
45 ArxangheL Rule 8 05:25 03.11.2020 Vĩnh viễn
46 KAPA Rule 8 05:25 03.11.2020 Vĩnh viễn
47 AtoN Rule 8 05:24 03.11.2020 Vĩnh viễn
48 MARTIS Rule 8 05:24 03.11.2020 Vĩnh viễn
49 Jotunheim Rule 8 01:25 03.11.2020 Vĩnh viễn
50 Alfheim Rule 8 01:24 03.11.2020 Vĩnh viễn
51 Niflheim Rule 8 01:24 03.11.2020 Vĩnh viễn
52 Vanaheim Rule 8 01:23 03.11.2020 Vĩnh viễn
53 Asgard Rule 8 01:23 03.11.2020 Vĩnh viễn
54 FuckOFF Rule 4.15 17:24 02.11.2020 Vĩnh viễn
55 sdfsdfdfvf Rule 8 00:57 30.10.2020 Vĩnh viễn
56 king4vt53y Rule 8 20:06 29.10.2020 Vĩnh viễn
57 dudulalala Rule 8 19:46 29.10.2020 Vĩnh viễn
58 Attack Rule 8 19:33 29.10.2020 Vĩnh viễn
59 Santa Rule 8 19:33 29.10.2020 Vĩnh viễn
60 lovemu4eve Rule 8 19:22 29.10.2020 Vĩnh viễn
61 hmokjteoi4 Rule 8 19:20 29.10.2020 Vĩnh viễn
62 sdfdfvfgbf Rule 8 19:05 29.10.2020 Vĩnh viễn
63 caonimade Rule 8 18:37 29.10.2020 Vĩnh viễn
64 65ghruht6r Rule 8 18:18 29.10.2020 Vĩnh viễn