Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là nơi u ám dành cho những phạm nhân đã vi phạm các quy tắc của máy chủ chúng tôi và đã bị bắt giam một thời gian. Trong thời gian này, bạn không thể tham gia vào trò chơi. Thời gian giam giữ có thể kéo dài từ vài giờ đến vô hạn.

[1]

Tù giam
#
Nhân vật
Lý do
Bị bắt
Giải phóng
1 sohot Rule 8 00:17 22.02.2024 Vĩnh viễn
2 bacninh Rule 8 00:00 22.02.2024 Vĩnh viễn
3 linh98 Rule 8 00:00 22.02.2024 Vĩnh viễn
4 1997 Rule 8 00:00 22.02.2024 Vĩnh viễn
5 Linh95 Rule 8 00:00 22.02.2024 Vĩnh viễn
6 258494 Rule 8 00:00 22.02.2024 Vĩnh viễn
7 sasa93 Rule 8 23:59 21.02.2024 Vĩnh viễn
8 928kakad Rule 8 23:59 21.02.2024 Vĩnh viễn
9 chinmot Rule 8 23:59 21.02.2024 Vĩnh viễn
10 Linhtamchi Rule 8 23:59 21.02.2024 Vĩnh viễn
11 1887 Rule 8 23:59 21.02.2024 Vĩnh viễn
12 tamsix Rule 8 23:59 21.02.2024 Vĩnh viễn
13 retgedhdfh Rule 8 23:58 21.02.2024 Vĩnh viễn
14 taiitr Rule 8 23:58 21.02.2024 Vĩnh viễn
15 tamtam Rule 8 23:57 21.02.2024 Vĩnh viễn
16 wilson Rule 4.1 Trò chuyện 02:57 17.02.2024 02:57 24.02.2024
17 Chaosell Rule 8 10:58 27.01.2024 Vĩnh viễn
18 Coine Rule 8 10:58 27.01.2024 Vĩnh viễn
19 22344423 Rule 8 10:58 27.01.2024 Vĩnh viễn
20 Mon90 Rule 8 10:58 27.01.2024 Vĩnh viễn
21 min92 Rule 8 10:57 27.01.2024 Vĩnh viễn
22 aksik99 Rule 8 10:57 27.01.2024 Vĩnh viễn
23 Xoai91 Rule 8 10:57 27.01.2024 Vĩnh viễn
24 Mai92 Rule 8 10:57 27.01.2024 Vĩnh viễn
25 Chinnam Rule 8 10:56 27.01.2024 Vĩnh viễn
26 1546596 Rule 8 10:56 27.01.2024 Vĩnh viễn
27 59897 Rule 8 10:56 27.01.2024 Vĩnh viễn
28 Alos1998 Rule 8 10:56 27.01.2024 Vĩnh viễn
29 -Atula- Rule 2.2 16:11 24.01.2024 04:11 07.03.2024
30 Nakfj1 Rule 8 11:29 22.01.2024 Vĩnh viễn
31 sdfsg10 Rule 8 11:28 22.01.2024 Vĩnh viễn
32 fdfgdgr2 Rule 8 11:28 22.01.2024 Vĩnh viễn
33 sdfdsgsdg3 Rule 8 11:28 22.01.2024 Vĩnh viễn
34 sdfsgsdgh4 Rule 8 11:27 22.01.2024 Vĩnh viễn
35 5524652 Rule 8 11:27 22.01.2024 Vĩnh viễn
36 658454 Rule 8 11:27 22.01.2024 Vĩnh viễn
37 787777 Rule 8 11:26 22.01.2024 Vĩnh viễn
38 sdfsgsg8 Rule 8 11:26 22.01.2024 Vĩnh viễn
39 sdfdsgsdh9 Rule 8 11:26 22.01.2024 Vĩnh viễn
40 Ajin Rule 8 13:28 11.12.2023 Vĩnh viễn
41 Me4onyX Rule 8 16:05 12.10.2023 Vĩnh viễn
42 -Bambyla- Rule 8 05:18 15.09.2023 Vĩnh viễn
43 ISTop Rule 8 12:40 14.09.2023 Vĩnh viễn
44 3454 Rule 8 12:03 08.09.2023 Vĩnh viễn
45 CapJackk Rule 8 18:59 07.09.2023 Vĩnh viễn
46 FranKy Rule 8 15:26 01.09.2023 Vĩnh viễn
47 Kickvip448 Rule 8 15:26 01.09.2023 Vĩnh viễn
48 Beatly Rule 8 09:35 01.09.2023 Vĩnh viễn
49 NuongKhoai Rule 8 18:00 31.08.2023 Vĩnh viễn
50 Map06 Rule 8 16:10 23.08.2023 Vĩnh viễn
51 Streng04 Rule 8 16:10 23.08.2023 Vĩnh viễn
52 Thu06dw Rule 8 16:10 23.08.2023 Vĩnh viễn
53 Thu04Elf Rule 8 16:08 23.08.2023 Vĩnh viễn
54 DauBac01 Rule 8 16:08 23.08.2023 Vĩnh viễn
55 LEKiller Rule 8 19:55 04.08.2023 Vĩnh viễn
56 HaNoi Rule 8 19:50 04.08.2023 Vĩnh viễn
57 Bitch Rule 4.15 21:56 21.07.2023 Vĩnh viễn
58 FILA Rule 8 19:37 11.07.2023 Vĩnh viễn
59 1DITVAOMOM Rule 8 07:01 23.06.2023 Vĩnh viễn
60 LuKaKu Rule 8 06:51 23.06.2023 Vĩnh viễn
61 Drakonis Rule 4.16 21:40 22.06.2023 Vĩnh viễn
62 AnguIimala Rule 8 18:37 12.05.2023 Vĩnh viễn
63 MagicSM Rule 8 19:26 09.05.2023 Vĩnh viễn
64 ACAB Rule 8 19:25 09.05.2023 Vĩnh viễn
65 IS-PiuPiu Rule 8 00:01 08.05.2023 Vĩnh viễn
66 VanHelSing Rule 8 14:31 03.05.2023 Vĩnh viễn
67 zzz1 Rule 8 18:28 27.04.2023 Vĩnh viễn
68 TopServer Rule 8 03:00 27.04.2023 Vĩnh viễn
69 Plzz Rule 8 18:07 25.04.2023 Vĩnh viễn
70 zAssassin Rule 8 16:49 24.04.2023 Vĩnh viễn
71 q34z Rule 8 20:54 11.04.2023 Vĩnh viễn
72 EE002Hack Rule 8 22:11 06.04.2023 Vĩnh viễn
73 EE001Hack Rule 8 22:10 06.04.2023 Vĩnh viễn
74 BinVN Rule 8 22:03 04.04.2023 Vĩnh viễn
75 EE01Hack Rule 8 15:48 03.04.2023 Vĩnh viễn
76 EE02Hack Rule 8 15:48 03.04.2023 Vĩnh viễn
77 Devo4kA Rule 8 16:39 31.03.2023 Vĩnh viễn
78 AvaloN Rule 8 16:36 31.03.2023 Vĩnh viễn
79 Lorencia Rule 8 16:14 30.03.2023 Vĩnh viễn
80 Zizi Rule 8 15:59 29.03.2023 Vĩnh viễn
81 ewqewdasd Rule 8 14:12 28.03.2023 Vĩnh viễn
82 fdadwqedwq Rule 8 14:11 28.03.2023 Vĩnh viễn
83 aqwedasdas Rule 8 14:11 28.03.2023 Vĩnh viễn
84 aaa003 Rule 8 14:09 28.03.2023 Vĩnh viễn
85 asdasdasd Rule 8 14:09 28.03.2023 Vĩnh viễn
86 efchien Rule 8 14:08 28.03.2023 Vĩnh viễn
87 buildca Rule 8 14:08 28.03.2023 Vĩnh viễn
88 ISmeomeo Rule 8 14:07 28.03.2023 Vĩnh viễn
89 aaa002 Rule 8 12:44 28.03.2023 Vĩnh viễn
90 dsadasdqwe Rule 8 06:07 28.03.2023 Vĩnh viễn
91 Hermes Rule 8 17:11 24.03.2023 Vĩnh viễn


Following characters will not be able to play without enhanced anticheat protection.

[1] 2

Liveguard
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Lý do
Ngày
1 BestDLTeam Dark Lord Suspicious activity 22.02.2024 19:01
2 Meial Dark Lord Suspicious activity 22.02.2024 18:01
3 Lvjhsf Elf Suspicious activity 22.02.2024 18:01
4 Qtq21 Elf Suspicious activity 22.02.2024 17:31
5 ConCuCac Soul Master Cheating software 21.02.2024 13:26
6 45454545 Dark Wizard Added by admin 21.02.2024 05:32
7 Emperor Grand Master Suspicious activity 21.02.2024 00:00
8 BestBK Blade Knight Suspicious activity 17.02.2024 03:15
9 IIIlll Dark Lord Suspicious activity 16.02.2024 16:30
10 akainu Elf Suspicious activity 15.02.2024 16:00
11 -Seven- Duel Master Added by admin 14.02.2024 14:15
12 BUFFDAO Elf Suspicious activity 13.02.2024 03:30
13 StreamGM Blade Master Suspicious activity 11.02.2024 18:38
14 1232121312 Dark Knight Suspicious activity 07.02.2024 18:48
15 DLNo3 Dark Lord Speedhack 07.02.2024 14:29
16 SuperEFL Elf Cheating software 04.02.2024 23:32
17 ccciiittt Dark Wizard Suspicious activity 02.02.2024 23:30
18 TRAITRAI Dark Lord Suspicious activity 02.02.2024 04:23
19 ewfgewgw Elf Cheating software 31.01.2024 13:30
20 KnoxvileDL Lord Emperor Cheating software 28.01.2024 22:34
21 dfjkghudfi Dark Knight Cheating software 26.01.2024 20:11
22 SpeeDoX Dark Knight Cheating software 24.01.2024 21:26
23 oooDUAooo High Elf Speedhack 24.01.2024 16:09
24 NuongKhoai Grand Master Speedhack 24.01.2024 16:09
25 Sani Elf Speedhack 24.01.2024 16:09
26 iPorn14 Blade Master Speedhack 24.01.2024 16:09
27 8BatPhuong Dark Lord Speedhack 24.01.2024 16:09
28 dimacia Dark Knight Speedhack 24.01.2024 16:09
29 ToHuCmApK Magic Gladiator Cheating software 18.01.2024 19:25
30 carlos Dark Knight Cheating software 17.01.2024 17:51
31 RaMzeS Dark Knight Cheating software 07.01.2024 18:20
32 Conquista High Elf Added by admin 03.01.2024 12:26
33 89KingOfBu Elf Cheating software 02.01.2024 04:45
34 RAIZ Blade Master Cheating software 25.12.2023 10:53
35 Aghmar Blade Knight Cheating software 24.12.2023 23:42
36 EassyCA Dark Lord Added by admin 15.12.2023 11:14
37 ZuDog002 Elf Cheating software 04.12.2023 09:59
38 cosm Soul Master Cheating software 26.11.2023 10:26
39 duremar Dark Lord Cheating software 23.11.2023 13:21
40 duende Muse Elf Cheating software 22.11.2023 11:36
41 parti3an Grand Master Cheating software 21.11.2023 18:42
42 Hien-Ho High Elf Added by admin 19.11.2023 11:03
43 BlackLotus Muse Elf Cheating software 19.11.2023 08:43
44 Legatis Grand Master Cheating software 17.11.2023 18:50
45 SalapeT Dark Knight Added by admin 07.11.2023 22:41
46 FAKETAXI Dark Lord Added by admin 07.11.2023 22:41
47 Bison Dark Wizard Added by admin 07.11.2023 22:41
48 4i4i Muse Elf Added by admin 07.11.2023 22:41
49 KoHb Elf Added by admin 07.11.2023 22:41
50 crowdy Dark Knight Added by admin 07.11.2023 22:20
51 Tantaloss Soul Master Added by admin 04.11.2023 04:58
52 ghredghd Dark Wizard Added by admin 04.11.2023 04:58
53 XSaitamaX Duel Master Added by admin 04.11.2023 04:58
54 Illidan24 Soul Master Added by admin 04.11.2023 04:58
55 INDOwizard Soul Master Added by admin 04.11.2023 04:58
56 67457456 Dark Lord Added by admin 04.11.2023 04:58
57 ReloaDuwka Muse Elf Added by admin 04.11.2023 04:58
58 SHlNlCHl Dark Lord Added by admin 04.11.2023 04:58
59 Pupinsh Dark Knight Added by admin 04.11.2023 04:58
60 Brabor Dark Lord Added by admin 04.11.2023 04:58
61 DocHanh Dark Wizard Added by admin 04.11.2023 04:58
62 ellura Muse Elf Added by admin 04.11.2023 04:58
63 Bukaga Dark Wizard Added by admin 04.11.2023 04:58
64 dirtycoin Duel Master Added by admin 04.11.2023 04:58
65 HeadHunter Blade Knight Added by admin 04.11.2023 04:58
66 qwerty3311 Dark Knight Added by admin 04.11.2023 04:58
67 tropa Grand Master Added by admin 04.11.2023 04:58
68 sdfsdfds5 Dark Lord Added by admin 04.11.2023 04:58
69 Ryuk Soul Master Added by admin 04.11.2023 04:58
70 tumamaemla Dark Knight Added by admin 04.11.2023 04:58
71 luckhy Muse Elf Added by admin 04.11.2023 04:58
72 Alpha Lord Emperor Added by admin 04.11.2023 04:58
73 MGPOWER Magic Gladiator Added by admin 04.11.2023 04:58
74 ArtimaN Blade Knight Added by admin 04.11.2023 04:58
75 Leon90s Soul Master Added by admin 04.11.2023 04:58
76 Umberto Dark Wizard Added by admin 04.11.2023 04:58
77 GodSpeed2 Duel Master Added by admin 04.11.2023 04:58
78 Jazz Magic Gladiator Added by admin 04.11.2023 04:58
79 BinLord Dark Lord Added by admin 04.11.2023 04:58
80 Lomuni Soul Master Added by admin 04.11.2023 04:57
81 leonid Blade Knight Added by admin 04.11.2023 04:57
82 kllerr Elf Added by admin 04.11.2023 04:57
83 Cypher Elf Added by admin 04.11.2023 04:57
84 Kulx Dark Wizard Added by admin 04.11.2023 04:57
85 Beyond Dark Wizard Added by admin 04.11.2023 04:57
86 FlyCam Dark Lord Added by admin 04.11.2023 04:57
87 Katsuro Magic Gladiator Added by admin 04.11.2023 04:57
88 BabyShark Lord Emperor Added by admin 30.10.2023 17:49
89 -HaiPhong- Duel Master Added by admin 30.10.2023 17:49
90 -Minami- Grand Master Added by admin 30.10.2023 17:49
91 IMO-Slayer Grand Master Added by admin 30.10.2023 17:49
92 olololo Muse Elf Added by admin 25.10.2023 02:30
93 MrFam Dark Lord Added by admin 24.10.2023 23:34
94 rere Dark Lord Added by admin 24.10.2023 23:34
95 HaoDdz Dark Lord Added by admin 10.10.2023 11:30
96 BACHKIM Soul Master Added by admin 09.10.2023 13:57
97 AandOne Soul Master Added by admin 06.10.2023 21:43
98 b321b Dark Knight Added by admin 04.10.2023 21:33
99 Pudge Muse Elf Added by admin 02.10.2023 15:56
100 asfdgnbghj Dark Wizard Added by admin 02.10.2023 15:54