Xếp hạng

Đây là nơi u ám dành cho những phạm nhân đã vi phạm các quy tắc của máy chủ chúng tôi và đã bị bắt giam một thời gian. Trong thời gian này, bạn không thể tham gia vào trò chơi. Thời gian giam giữ có thể kéo dài từ vài giờ đến vô hạn.

Tù giam
#
Nhân vật
Lý do
Bị bắt
Giải phóng
1 PrioT Rule 8 22:49 03.12.2020 Vĩnh viễn
2 Oldscool Rule 8 21:17 30.11.2020 Vĩnh viễn
3 DICK32SM Rule 4.15 22:03 02.11.2020 Vĩnh viễn
4 FuckYou Rule 4.15 19:46 02.11.2020 Vĩnh viễn
5 Fucker Rule 4.15 19:45 02.11.2020 Vĩnh viễn
6 ELFuck Rule 4.15 19:45 02.11.2020 Vĩnh viễn
7 Amcig Rule 8 17:15 25.03.2020 Vĩnh viễn
8 KLEO Rule 8 20:46 03.02.2020 Vĩnh viễn
9 Necromanka Rule 8 17:55 01.11.2019 Vĩnh viễn
10 privet Rule 8 23:33 14.09.2019 Vĩnh viễn