Xếp hạng

Đây là nơi u ám dành cho những phạm nhân đã vi phạm các quy tắc của máy chủ chúng tôi và đã bị bắt giam một thời gian. Trong thời gian này, bạn không thể tham gia vào trò chơi. Thời gian giam giữ có thể kéo dài từ vài giờ đến vô hạn.

Tù giam
#
Nhân vật
Lý do
Bị bắt
Giải phóng
1 BOEING Rule 4.2 Trò chuyện 17:25 02.10.2022 17:25 04.10.2022
2 Analizator Rule 4.2 Trò chuyện 17:25 02.10.2022 17:25 03.10.2022
3 JaguaR Rule 4.2 Cấm 17:25 02.10.2022 17:25 03.10.2022
4 Tyrbo Rule 4.6 17:24 02.10.2022 17:24 09.10.2022
5 MOROCCO Rule 4.2 Trò chuyện 17:19 02.10.2022 17:19 03.10.2022
6 klizmus Rule 8 10:54 18.04.2022 Vĩnh viễn
7 VQKK Rule 8 02:12 06.04.2022 Vĩnh viễn
8 ScaniaMG Rule 8 18:26 17.03.2022 Vĩnh viễn
9 Caprichosa Rule 8 18:25 17.03.2022 Vĩnh viễn
10 TienNuVN Rule 8 09:40 22.02.2022 Vĩnh viễn
11 VY53jU Rule 8 19:01 12.12.2021 Vĩnh viễn
12 1stVN-King Rule 8 21:24 06.12.2021 Vĩnh viễn
13 SM-Sura Rule 8 14:48 03.12.2021 Vĩnh viễn
14 LiptonD Rule 8 05:22 25.11.2021 Vĩnh viễn
15 dwlight Rule 8 06:04 13.11.2021 Vĩnh viễn
16 DieSel Rule 8 09:30 11.11.2021 Vĩnh viễn
17 kaire Rule 8 15:03 27.10.2021 Vĩnh viễn
18 setup Rule 8 08:11 22.10.2021 Vĩnh viễn
19 Marokan Rule 8 21:01 20.10.2021 Vĩnh viễn
20 MasterSM Rule 8 01:39 18.10.2021 Vĩnh viễn
21 ReeN Rule 8 23:21 16.10.2021 Vĩnh viễn
22 Leetunhj Rule 8 23:21 16.10.2021 Vĩnh viễn
23 Elegant Rule 8 23:21 16.10.2021 Vĩnh viễn
24 Toby23cm Rule 8 21:38 16.10.2021 Vĩnh viễn
25 2Elff Rule 8 12:06 15.10.2021 Vĩnh viễn
26 adad Rule 8 21:48 14.10.2021 Vĩnh viễn
27 MDMA Rule 8 21:46 14.10.2021 Vĩnh viễn
28 Sicra Rule 8 21:45 14.10.2021 Vĩnh viễn