Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là nơi u ám dành cho những phạm nhân đã vi phạm các quy tắc của máy chủ chúng tôi và đã bị bắt giam một thời gian. Trong thời gian này, bạn không thể tham gia vào trò chơi. Thời gian giam giữ có thể kéo dài từ vài giờ đến vô hạn.

[1] 2 3

Tù giam
#
Nhân vật
Lý do
Bị bắt
Giải phóng
1 Minoto Rule 4.6 23:42 12.04.2024 23:42 19.04.2024
2 Shadowplay Rule 4.6 23:33 12.04.2024 23:33 19.04.2024
3 ParaMoN Rule 4.6 23:20 12.04.2024 23:20 19.04.2024
4 53fds4356 Ban 17:55 12.04.2024 Vĩnh viễn
5 dfsfsdfdsf Ban 17:54 12.04.2024 Vĩnh viễn
6 6rdsw43 Ban 17:54 12.04.2024 Vĩnh viễn
7 5f3fds Ban 17:54 12.04.2024 Vĩnh viễn
8 fsdfds3 Ban 17:54 12.04.2024 Vĩnh viễn
9 sdf235 Ban 17:54 12.04.2024 Vĩnh viễn
10 256fdsewr Ban 17:54 12.04.2024 Vĩnh viễn
11 swr34 Ban 17:53 12.04.2024 Vĩnh viễn
12 fdsf527 Ban 17:50 12.04.2024 Vĩnh viễn
13 s1dfsd7dsf Ban 19:24 11.04.2024 Vĩnh viễn
14 sdasd1wsr3 Ban 19:23 11.04.2024 Vĩnh viễn
15 eqwe11 Ban 19:23 11.04.2024 Vĩnh viễn
16 FDS52S Ban 19:22 11.04.2024 Vĩnh viễn
17 dsf4568 Ban 19:21 11.04.2024 Vĩnh viễn
18 asdd10 Ban 19:21 11.04.2024 Vĩnh viễn
19 bayhaha Ban 16:08 10.04.2024 Vĩnh viễn
20 tampfjks Ban 16:08 10.04.2024 Vĩnh viễn
21 muoi Ban 16:00 10.04.2024 Vĩnh viễn
22 HuRang Ban 15:39 10.04.2024 Vĩnh viễn
23 muoilord Ban 15:39 10.04.2024 Vĩnh viễn
24 muiLL Ban 15:39 10.04.2024 Vĩnh viễn
25 Dquacay Ban 15:39 10.04.2024 Vĩnh viễn
26 thuiDL Ban 15:39 10.04.2024 Vĩnh viễn
27 mocoLord Ban 15:39 10.04.2024 Vĩnh viễn
28 kienlord Ban 15:39 10.04.2024 Vĩnh viễn
29 kiiDL Ban 15:38 10.04.2024 Vĩnh viễn
30 DLkimo Ban 15:38 10.04.2024 Vĩnh viễn
31 DiffLord Ban 15:38 10.04.2024 Vĩnh viễn
32 DLcaoso Ban 15:38 10.04.2024 Vĩnh viễn
33 Dldadu Ban 15:38 10.04.2024 Vĩnh viễn
34 CoNaKa Ban 15:38 10.04.2024 Vĩnh viễn
35 greenLORD Ban 15:38 10.04.2024 Vĩnh viễn
36 dodoL Ban 15:38 10.04.2024 Vĩnh viễn
37 blackDL Ban 15:37 10.04.2024 Vĩnh viễn
38 choyeDL Ban 15:37 10.04.2024 Vĩnh viễn
39 bihalord Ban 15:37 10.04.2024 Vĩnh viễn
40 sevenLL Ban 15:37 10.04.2024 Vĩnh viễn
41 AnNaDe Ban 15:36 10.04.2024 Vĩnh viễn
42 kieDL Ban 15:35 10.04.2024 Vĩnh viễn
43 DMMADM Ban 18:49 09.04.2024 Vĩnh viễn
44 SaLonPas Ban 18:33 09.04.2024 Vĩnh viễn
45 KunMom Ban 18:33 09.04.2024 Vĩnh viễn
46 kichkich Ban 18:32 09.04.2024 Vĩnh viễn
47 E1004 Ban 18:32 09.04.2024 Vĩnh viễn
48 E1001 Ban 18:32 09.04.2024 Vĩnh viễn
49 E1002 Ban 18:32 09.04.2024 Vĩnh viễn
50 13Vailol Ban 17:34 08.04.2024 Vĩnh viễn
51 73DarkLord Ban 17:34 08.04.2024 Vĩnh viễn
52 60tdgasasd Ban 17:34 08.04.2024 Vĩnh viễn
53 5Vipshilip Ban 17:34 08.04.2024 Vĩnh viễn
54 18SoulMAST Ban 17:34 08.04.2024 Vĩnh viễn
55 17MGxxMG Ban 17:33 08.04.2024 Vĩnh viễn
56 16OMGSM Ban 17:33 08.04.2024 Vĩnh viễn
57 14Vaikem Ban 17:33 08.04.2024 Vĩnh viễn
58 12Vaicuc Ban 17:33 08.04.2024 Vĩnh viễn
59 11Vaidai Ban 17:33 08.04.2024 Vĩnh viễn
60 10topTeen Ban 17:33 08.04.2024 Vĩnh viễn
61 8Eight Ban 17:33 08.04.2024 Vĩnh viễn
62 7seven Ban 17:32 08.04.2024 Vĩnh viễn
63 06hungry Ban 17:32 08.04.2024 Vĩnh viễn
64 04mlove Ban 17:32 08.04.2024 Vĩnh viễn
65 03vssjkjj Ban 17:32 08.04.2024 Vĩnh viễn
66 02hgsvdfsg Ban 17:32 08.04.2024 Vĩnh viễn
67 01hhjfgfdh Ban 17:32 08.04.2024 Vĩnh viễn
68 MikeThuys Ban 17:32 08.04.2024 Vĩnh viễn
69 9Nices Ban 17:31 08.04.2024 Vĩnh viễn
70 Lamson03 Ban 16:48 08.04.2024 Vĩnh viễn
71 423423 Ban 16:40 08.04.2024 Vĩnh viễn
72 T1004 Ban 16:40 08.04.2024 Vĩnh viễn
73 T1003 Ban 16:40 08.04.2024 Vĩnh viễn
74 T002 Ban 16:40 08.04.2024 Vĩnh viễn
75 QangEm3 Ban 16:40 08.04.2024 Vĩnh viễn
76 QuangEm2 Ban 16:39 08.04.2024 Vĩnh viễn
77 QuangEm1 Ban 16:39 08.04.2024 Vĩnh viễn
78 Lamson09 Ban 16:38 08.04.2024 Vĩnh viễn
79 Akara Ban 16:23 08.04.2024 Vĩnh viễn
80 esg42 Ban 16:23 08.04.2024 Vĩnh viễn
81 srge Ban 16:22 08.04.2024 Vĩnh viễn
82 23mm Ban 16:22 08.04.2024 Vĩnh viễn
83 wgw5 Ban 16:22 08.04.2024 Vĩnh viễn
84 dryg9 Ban 16:22 08.04.2024 Vĩnh viễn
85 wetwt2 Ban 16:22 08.04.2024 Vĩnh viễn
86 sgses Ban 16:22 08.04.2024 Vĩnh viễn
87 dfyher Ban 16:22 08.04.2024 Vĩnh viễn
88 2n1nn Ban 16:21 08.04.2024 Vĩnh viễn
89 gg3g2 Ban 16:21 08.04.2024 Vĩnh viễn
90 huk5 Ban 16:21 08.04.2024 Vĩnh viễn
91 IAMLOSE Ban 15:21 08.04.2024 Vĩnh viễn
92 q1004 Ban 15:21 08.04.2024 Vĩnh viễn
93 Mg002 Ban 15:21 08.04.2024 Vĩnh viễn
94 MG01 Ban 15:21 08.04.2024 Vĩnh viễn
95 B1013 Ban 15:20 08.04.2024 Vĩnh viễn
96 B1012 Ban 15:20 08.04.2024 Vĩnh viễn
97 B1011 Ban 15:20 08.04.2024 Vĩnh viễn
98 B1010 Ban 15:20 08.04.2024 Vĩnh viễn
99 B1009 Ban 15:20 08.04.2024 Vĩnh viễn
100 b1007 Ban 15:20 08.04.2024 Vĩnh viễn


Following characters will not be able to play without enhanced anticheat protection.

[1] 2 3 4

Liveguard
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Lý do
Ngày
1 MG1101 Magic Gladiator Suspicious activity 13.04.2024 21:05
2 MG1103 Magic Gladiator Suspicious activity 13.04.2024 19:18
3 bonhuy Dark Wizard Suspicious activity 13.04.2024 16:35
4 giahuyVNN Magic Gladiator Suspicious activity 13.04.2024 15:04
5 daknni Elf Suspicious activity 13.04.2024 12:01
6 Gladitor Magic Gladiator Suspicious activity 13.04.2024 11:06
7 MGwiz Magic Gladiator Cheating software 13.04.2024 05:33
8 imSky Duel Master Added by admin 13.04.2024 00:13
9 Discho Elf Suspicious activity 12.04.2024 23:30
10 Tocdo1104 Magic Gladiator Suspicious activity 12.04.2024 20:48
11 hoangss Dark Lord Suspicious activity 12.04.2024 19:09
12 Tocdo1103 Magic Gladiator Suspicious activity 12.04.2024 18:46
13 leluuss Soul Master Suspicious activity 12.04.2024 18:35
14 cocoma Blade Knight Suspicious activity 12.04.2024 18:35
15 wdss Magic Gladiator Suspicious activity 12.04.2024 18:15
16 Kralya Elf Added by admin 12.04.2024 11:31
17 TAu1 Muse Elf Added by admin 12.04.2024 11:30
18 Battu20 Soul Master Added by admin 12.04.2024 06:50
19 SexMaster Muse Elf Added by admin 12.04.2024 05:16
20 maaD Dark Knight Cheating software 11.04.2024 12:43
21 phak Dark Knight Cheating software 11.04.2024 12:32
22 ThaoMy Elf Added by admin 11.04.2024 10:55
23 CutaoTo Magic Gladiator Added by admin 11.04.2024 06:14
24 lordlove Magic Gladiator Suspicious activity 11.04.2024 04:58
25 gh5h9 Elf Suspicious activity 10.04.2024 22:34
26 yj5rj6 Elf Suspicious activity 10.04.2024 22:29
27 alfin Elf Suspicious activity 10.04.2024 22:23
28 t2tt Elf Suspicious activity 10.04.2024 22:06
29 rruru Elf Suspicious activity 10.04.2024 22:06
30 kolinvos Magic Gladiator Suspicious activity 10.04.2024 22:04
31 Team1SoT5 Dark Lord Suspicious activity 10.04.2024 20:22
32 KinggVT Soul Master Suspicious activity 10.04.2024 17:34
33 CaDiLac Soul Master Suspicious activity 10.04.2024 16:33
34 lovelord Magic Gladiator Suspicious activity 10.04.2024 16:08
35 NN0104 Soul Master Added by admin 10.04.2024 15:45
36 Elfzen Elf Suspicious activity 10.04.2024 08:23
37 vwvwvwv Magic Gladiator Suspicious activity 10.04.2024 08:18
38 GogoFUn Magic Gladiator Suspicious activity 10.04.2024 08:08
39 awbanoisd Elf Suspicious activity 10.04.2024 04:34
40 Z1oY Dark Knight Cheating software 09.04.2024 21:59
41 GAUxDW Soul Master Added by admin 09.04.2024 21:36
42 ZenBcds Magic Gladiator Added by admin 09.04.2024 21:10
43 Yhavk73 Dark Knight Suspicious activity 09.04.2024 19:34
44 DMMADM Elf Suspicious activity 09.04.2024 19:05
45 fightingT Elf Suspicious activity 09.04.2024 18:39
46 dr5y Elf Suspicious activity 09.04.2024 18:36
47 Nikee Elf Suspicious activity 09.04.2024 17:39
48 Babyboo Muse Elf Suspicious activity 09.04.2024 17:39
49 ColennaoT Dark Wizard Suspicious activity 09.04.2024 17:38
50 Mailie Elf Suspicious activity 09.04.2024 17:08
51 kichkich Elf Suspicious activity 09.04.2024 17:08
52 drheh Elf Suspicious activity 09.04.2024 16:47
53 Cuocsong73 Dark Wizard Suspicious activity 09.04.2024 16:39
54 CAXXLN Elf Suspicious activity 09.04.2024 14:36
55 DKDL2 Dark Lord Suspicious activity 09.04.2024 14:31
56 LNGodKem Dark Knight Suspicious activity 09.04.2024 12:17
57 E1001 Elf Suspicious activity 09.04.2024 07:57
58 E1004 Elf Suspicious activity 09.04.2024 07:05
59 E1002 Elf Suspicious activity 09.04.2024 07:05
60 denthui Magic Gladiator Suspicious activity 09.04.2024 05:46
61 VKL1990 Soul Master Added by admin 08.04.2024 20:56
62 pytaga Magic Gladiator Suspicious activity 08.04.2024 20:20
63 AiamLi Dark Lord Suspicious activity 08.04.2024 15:22
64 TelAnnas High Elf Suspicious activity 08.04.2024 14:12
65 cayzenn Dark Lord Suspicious activity 08.04.2024 07:18
66 H00ls Magic Gladiator Suspicious activity 08.04.2024 00:05
67 dfyher Elf Suspicious activity 07.04.2024 18:36
68 ILAWI Soul Master Suspicious activity 07.04.2024 16:33
69 kogv Dark Lord Suspicious activity 07.04.2024 14:59
70 HandCooky Blade Knight Cheating software 07.04.2024 14:09
71 esg42 Elf Suspicious activity 07.04.2024 13:38
72 DLMG2 Dark Lord Suspicious activity 07.04.2024 13:34
73 zhinchenko Magic Gladiator Suspicious activity 07.04.2024 13:33
74 bingoldthr Magic Gladiator Suspicious activity 07.04.2024 08:12
75 MGpro Magic Gladiator Suspicious activity 06.04.2024 23:04
76 WilaBaLiW Blade Knight Suspicious activity 06.04.2024 21:05
77 iDarKz3rO Soul Master Suspicious activity 06.04.2024 19:04
78 DL0368 Dark Lord Suspicious activity 06.04.2024 19:03
79 Supreme Soul Master Suspicious activity 06.04.2024 10:29
80 zAcez Soul Master Suspicious activity 06.04.2024 10:10
81 TungHan Magic Gladiator Added by admin 06.04.2024 07:51
82 Swag Dark Knight Cheating software 05.04.2024 17:57
83 zBoz Dark Lord Suspicious activity 05.04.2024 11:29
84 dry91 Elf Suspicious activity 05.04.2024 07:33
85 tocdo Magic Gladiator Suspicious activity 05.04.2024 07:32
86 dakni Muse Elf Suspicious activity 04.04.2024 21:33
87 DLzenaen Dark Lord Suspicious activity 04.04.2024 19:32
88 PikCeL Dark Lord Suspicious activity 04.04.2024 19:03
89 GSM512 Duel Master Added by admin 04.04.2024 18:54
90 B1019 Elf Suspicious activity 04.04.2024 18:47
91 b1018 Elf Suspicious activity 04.04.2024 18:47
92 B1017 Elf Suspicious activity 04.04.2024 18:47
93 Tieumomo Elf Suspicious activity 04.04.2024 17:36
94 Huongthitb Elf Suspicious activity 04.04.2024 17:34
95 mgLowzxc Magic Gladiator Suspicious activity 04.04.2024 16:10
96 MGlowzcc Magic Gladiator Suspicious activity 04.04.2024 16:01
97 B1013 Elf Suspicious activity 04.04.2024 13:13
98 DarkHourse Dark Lord Suspicious activity 04.04.2024 11:31
99 Linhnhi73 Dark Knight Suspicious activity 04.04.2024 11:31
100 vwvwvwvw Dark Lord Suspicious activity 04.04.2024 10:50