Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là nơi u ám dành cho những phạm nhân đã vi phạm các quy tắc của máy chủ chúng tôi và đã bị bắt giam một thời gian. Trong thời gian này, bạn không thể tham gia vào trò chơi. Thời gian giam giữ có thể kéo dài từ vài giờ đến vô hạn.

Tù giam
#
Nhân vật
Lý do
Bị bắt
Giải phóng
1 SmOke Rule 4.2 Trò chuyện 20:36 01.12.2023 20:36 06.12.2023
2 popandopal Rule 4.9 17:38 20.11.2023 17:38 18.12.2023
3 klizmus Rule 8 10:54 18.04.2022 Vĩnh viễn
4 VQKK Rule 8 02:12 06.04.2022 Vĩnh viễn
5 ScaniaMG Rule 8 18:26 17.03.2022 Vĩnh viễn
6 Caprichosa Rule 8 18:25 17.03.2022 Vĩnh viễn
7 TienNuVN Rule 8 09:40 22.02.2022 Vĩnh viễn
8 VY53jU Rule 8 19:01 12.12.2021 Vĩnh viễn
9 1stVN-King Rule 8 21:24 06.12.2021 Vĩnh viễn
10 SM-Sura Rule 8 14:48 03.12.2021 Vĩnh viễn
11 LiptonD Rule 8 05:22 25.11.2021 Vĩnh viễn
12 dwlight Rule 8 06:04 13.11.2021 Vĩnh viễn
13 DieSel Rule 8 09:30 11.11.2021 Vĩnh viễn
14 kaire Rule 8 15:03 27.10.2021 Vĩnh viễn
15 setup Rule 8 08:11 22.10.2021 Vĩnh viễn
16 Marokan Rule 8 21:01 20.10.2021 Vĩnh viễn
17 MasterSM Rule 8 01:39 18.10.2021 Vĩnh viễn
18 ReeN Rule 8 23:21 16.10.2021 Vĩnh viễn
19 Leetunhj Rule 8 23:21 16.10.2021 Vĩnh viễn
20 Elegant Rule 8 23:21 16.10.2021 Vĩnh viễn
21 Toby23cm Rule 8 21:38 16.10.2021 Vĩnh viễn
22 2Elff Rule 8 12:06 15.10.2021 Vĩnh viễn
23 adad Rule 8 21:48 14.10.2021 Vĩnh viễn
24 MDMA Rule 8 21:46 14.10.2021 Vĩnh viễn
25 Sicra Rule 8 21:45 14.10.2021 Vĩnh viễn

Following characters will not be able to play without enhanced anticheat protection.

Liveguard
Nhân vật
Lớp nhân vật
Ngày
_Blank2796 Elf 15.08.2023 20:54
MON5TER Blade Master 01.09.2023 17:19
-OG- Duel Master 01.09.2023 17:24
-Crazy- Blade Master 01.09.2023 17:24
-DesiGn- Grand Master 01.09.2023 17:24
Yosis High Elf 01.09.2023 17:24
Sabretooth Grand Master 01.09.2023 17:25
-Wasabi- Grand Master 01.09.2023 17:25
NeverDie Blade Master 01.09.2023 17:25
RaZeR- Lord Emperor 01.09.2023 17:25
-BiGBoSS- Lord Emperor 01.09.2023 17:25
-Craft- High Elf 01.09.2023 17:26
EVRO Lord Emperor 01.09.2023 17:26
BrickTop Blade Master 01.09.2023 17:26
MrPer4ik Duel Master 01.09.2023 17:26
MangusT Lord Emperor 01.09.2023 17:26
LroLro Magic Gladiator 07.09.2023 18:05
KonG Muse Elf 25.09.2023 23:18
BlackWoolf Blade Knight 02.10.2023 15:53
Whizer Blade Master 03.10.2023 18:42
-CyBer- Duel Master 24.10.2023 23:34
l7pu3pak Soul Master 01.11.2023 17:45
GoldNee Muse Elf 04.11.2023 04:57
Erikli Muse Elf 04.11.2023 04:57
Deniel Magic Gladiator 04.11.2023 04:57
1stVN-Ri Lord Emperor 04.11.2023 04:57
3123142452 Dark Knight 04.11.2023 04:57
Odium Muse Elf 04.11.2023 04:57
ahhah123 Dark Knight 04.11.2023 04:58
Testerr1 Dark Wizard 04.11.2023 04:58
Kn1fe Blade Master 04.11.2023 04:58
gfgdfgd Dark Knight 04.11.2023 04:58
Gydra Soul Master 04.11.2023 04:58
IGleI Muse Elf 04.11.2023 04:58
-Ev0kaT- Duel Master 04.11.2023 04:58
Bavaria Grand Master 04.11.2023 04:58
-Crash- Lord Emperor 04.11.2023 04:58
MaxpupkiN Grand Master 04.11.2023 04:58
ParaZzZuT Soul Master 04.11.2023 04:58
Darmin High Elf 04.11.2023 04:58
Abarinova Duel Master 04.11.2023 04:58
ooS2oo High Elf 04.11.2023 04:58
1976Club Dark Lord 04.11.2023 04:58
Hofmannita Lord Emperor 04.11.2023 04:58
iHorizon Soul Master 04.11.2023 04:58
Zaikoa Muse Elf 04.11.2023 04:58
ToXlC Muse Elf 04.11.2023 04:58
ALXIMIK Magic Gladiator 04.11.2023 04:58
doyyysd2 Dark Wizard 04.11.2023 04:58
elf236 Elf 04.11.2023 04:58
embembels Lord Emperor 04.11.2023 04:58
Ankambaris Grand Master 04.11.2023 04:58
ANASHA Muse Elf 04.11.2023 04:58
TuRko Duel Master 04.11.2023 04:58
sddpointer Elf 04.11.2023 04:58
hellhound Blade Master 04.11.2023 04:58
Lemon Lord Emperor 04.11.2023 04:58
Beloslav Duel Master 04.11.2023 04:58
Atlas Soul Master 04.11.2023 04:58
Spawn Grand Master 04.11.2023 04:58
Zeslieka Muse Elf 04.11.2023 04:58
-Darius- Lord Emperor 04.11.2023 04:58
BiG-Munk Grand Master 04.11.2023 04:58
Nightwing Duel Master 04.11.2023 04:58
xJinsei Grand Master 04.11.2023 04:58
Ciepina High Elf 04.11.2023 04:58
SirDrak Dark Knight 04.11.2023 04:58
3131313 Grand Master 04.11.2023 04:58
Hangover Magic Gladiator 04.11.2023 04:58
Kaido Grand Master 04.11.2023 04:58
xzshnik Soul Master 04.11.2023 04:58
SoulXanh17 Grand Master 04.11.2023 04:58
Tomahawk Lord Emperor 04.11.2023 04:58
Askro Dark Wizard 04.11.2023 04:58
ST179 Magic Gladiator 04.11.2023 04:58
Aremendus Dark Knight 07.11.2023 22:41
Whisper Lord Emperor 07.11.2023 23:40
akkaa Muse Elf 16.11.2023 16:09
GERA Lord Emperor 19.11.2023 09:49
xThuocLaox Elf 19.11.2023 21:25
BKxBless Blade Master 19.11.2023 23:18
EFBUFF Elf 21.11.2023 10:47
BYpak High Elf 21.11.2023 22:09
positron80 High Elf 23.11.2023 10:15
hghgh Dark Knight 25.11.2023 07:30
GameDeath Muse Elf 26.11.2023 06:43
SaiCho Elf 26.11.2023 10:26
DojaCat High Elf 26.11.2023 21:37
HACEK0M0E Grand Master 27.11.2023 22:39
123213123 Dark Knight 29.11.2023 14:43
HalFSM Grand Master 29.11.2023 15:28
BaLTaZaR Lord Emperor 30.11.2023 19:34