Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là nơi u ám dành cho những phạm nhân đã vi phạm các quy tắc của máy chủ chúng tôi và đã bị bắt giam một thời gian. Trong thời gian này, bạn không thể tham gia vào trò chơi. Thời gian giam giữ có thể kéo dài từ vài giờ đến vô hạn.

[1] 2 3 4 5 6

Tù giam
#
Nhân vật
Lý do
Bị bắt
Giải phóng
1 Madonna Rule 8 18:19 09.11.2023 Vĩnh viễn
2 suka Rule 8 20:12 05.10.2023 Vĩnh viễn
3 shmallboro Rule 8 10:06 08.05.2023 Vĩnh viễn
4 SnowFire Rule 8 09:18 15.10.2022 Vĩnh viễn
5 XVIDEOSCOM Rule 4.15 17:47 22.08.2022 Vĩnh viễn
6 antonpetuh Rule 8 17:38 10.08.2022 Vĩnh viễn
7 Moderator Rule 4.16 15:07 01.06.2022 Vĩnh viễn
8 Rabbitar Rule 8 18:14 07.02.2022 Vĩnh viễn
9 -KoCTb- Rule 8 22:16 24.01.2022 Vĩnh viễn
10 NIDEAAA Rule 8 22:48 12.05.2021 Vĩnh viễn
11 speedbliad Rule 4.15 21:27 25.03.2021 Vĩnh viễn
12 aataman305 Rule 8 17:52 24.02.2021 Vĩnh viễn
13 Wpuntik Rule 8 17:52 24.02.2021 Vĩnh viễn
14 JariJxx Rule 8 19:25 25.11.2020 Vĩnh viễn
15 brokli Rule 8 20:53 11.11.2020 Vĩnh viễn
16 sobisDW Rule 8 17:50 10.11.2020 Vĩnh viễn
17 OxAxFuck Rule 4.15 19:47 02.11.2020 Vĩnh viễn
18 WhatAFuck Rule 4.15 19:47 02.11.2020 Vĩnh viễn
19 FuckNLife Rule 4.15 19:47 02.11.2020 Vĩnh viễn
20 MrFuck Rule 4.15 19:46 02.11.2020 Vĩnh viễn
21 KnightFuck Rule 4.15 19:46 02.11.2020 Vĩnh viễn
22 loxbless4 Rule 4.15 21:17 17.08.2020 Vĩnh viễn
23 Zaebalo2 Rule 4.15 22:08 09.06.2020 Vĩnh viễn
24 zaebala Rule 4.15 22:11 07.06.2020 Vĩnh viễn
25 nugopacuHa Rule 8 22:14 26.04.2020 Vĩnh viễn
26 KemperOK Rule 8 19:30 03.03.2020 Vĩnh viễn
27 MATiJ117 Rule 8 21:06 27.11.2019 Vĩnh viễn
28 PutinHuilo Rule 8 22:22 23.10.2019 Vĩnh viễn
29 xBuTaMuHx Rule 8 17:38 09.10.2019 Vĩnh viễn
30 NigthWolf Rule 8 17:37 08.09.2019 Vĩnh viễn
31 coLM Rule 8 14:45 06.08.2019 Vĩnh viễn
32 Jamesone Rule 8 12:37 06.08.2019 Vĩnh viễn
33 SHAKAJI Rule 8 13:53 20.06.2019 Vĩnh viễn
34 STRAXginby Rule 8 19:28 26.02.2019 Vĩnh viễn
35 CIency Rule 8 17:22 14.12.2018 Vĩnh viễn
36 Sargonn Rule 8 18:23 13.12.2018 Vĩnh viễn
37 PI3DATEBE Rule 8 21:38 27.11.2018 Vĩnh viễn
38 Oumy Rule 8 22:30 19.11.2018 Vĩnh viễn
39 -CPbIB- Rule 8 13:10 29.01.2018 Vĩnh viễn
40 Patronum Rule 8 12:11 18.10.2017 Vĩnh viễn
41 xylinado Rule 8 19:46 17.10.2017 Vĩnh viễn
42 Drowig Rule 8 13:34 09.10.2017 Vĩnh viễn
43 mus1c Rule 8 12:56 05.10.2017 Vĩnh viễn
44 Single Rule 8 19:45 04.10.2017 Vĩnh viễn
45 KostyaSM Rule 8 19:43 04.10.2017 Vĩnh viễn
46 IllllllI Rule 8 22:33 26.09.2017 Vĩnh viễn
47 IIIIIIIIII Rule 8 04:03 22.09.2017 Vĩnh viễn
48 llllllll Rule 8 01:27 19.09.2017 Vĩnh viễn
49 lllllll Rule 8 01:26 19.09.2017 Vĩnh viễn
50 llllllllll Rule 8 01:17 19.09.2017 Vĩnh viễn
51 lllllllll Rule 8 01:15 19.09.2017 Vĩnh viễn
52 --Mr-GuF-- Rule 8 13:31 08.09.2017 Vĩnh viễn
53 ServGovno Rule 8 17:16 07.09.2017 Vĩnh viễn
54 Woodis Rule 8 20:02 25.08.2017 Vĩnh viễn
55 l7oxyucT Rule 8 01:43 20.06.2017 Vĩnh viễn
56 GoodHight Rule 8 13:55 25.04.2017 Vĩnh viễn
57 megadl Rule 8 21:49 24.04.2017 Vĩnh viễn
58 MGparadais Rule 8 16:19 19.04.2017 Vĩnh viễn
59 sasadasd Rule 8 19:02 17.04.2017 Vĩnh viễn
60 ElfKisa Rule 8 15:52 14.04.2017 Vĩnh viễn
61 Dkkirofyd Rule 8 15:50 14.04.2017 Vĩnh viễn
62 DWnorD Rule 8 15:49 14.04.2017 Vĩnh viễn
63 MoTiOnleSs Rule 8 22:29 16.03.2017 Vĩnh viễn
64 loka1 Rule 8 15:49 14.03.2017 Vĩnh viễn
65 Sybreed Rule 8 19:14 13.03.2017 Vĩnh viễn
66 Ultrapov Rule 8 18:59 13.03.2017 Vĩnh viễn
67 eeewqe Rule 8 18:15 09.03.2017 Vĩnh viễn
68 face2face Rule 8 18:09 09.03.2017 Vĩnh viễn
69 BLIDE Rule 8 14:34 27.02.2017 Vĩnh viễn
70 Gramaton Rule 8 13:34 27.02.2017 Vĩnh viễn
71 Kanobi Rule 8 13:32 27.02.2017 Vĩnh viễn
72 Trancer Rule 8 14:35 26.02.2017 Vĩnh viễn
73 Avrora Rule 8 03:40 13.02.2017 Vĩnh viễn
74 exe5555 Rule 8 17:20 29.01.2017 Vĩnh viễn
75 Dober Rule 8 20:07 26.01.2017 Vĩnh viễn
76 PoccToB Rule 8 20:04 26.01.2017 Vĩnh viễn
77 HolsSpeed Rule 8 20:03 26.01.2017 Vĩnh viễn
78 P100ReF Rule 8 18:35 20.12.2016 Vĩnh viễn
79 -L-e-O- Rule 8 19:34 10.11.2016 Vĩnh viễn
80 AngeIA Rule 8 12:58 11.10.2016 Vĩnh viễn
81 Prometejs Rule 8 19:14 15.09.2016 Vĩnh viễn
82 Unholy Rule 8 14:29 13.09.2016 Vĩnh viễn
83 ref6apMeHa Rule 8 00:28 23.07.2016 Vĩnh viễn
84 -Seawolf- Rule 8 01:49 10.07.2016 Vĩnh viễn
85 beibe2715 Rule 8 16:47 02.07.2016 Vĩnh viễn
86 vesu Rule 8 15:29 27.05.2016 Vĩnh viễn
87 BeI4eHoK Rule 8 01:43 25.05.2016 Vĩnh viễn
88 QMSpyRo Rule 8 01:33 25.05.2016 Vĩnh viễn
89 Imperia Rule 8 20:21 28.02.2016 Vĩnh viễn
90 nikz1SM Rule 8 22:05 18.02.2016 Vĩnh viễn
91 LoveA Rule 8 19:24 18.02.2016 Vĩnh viễn
92 -SlendeR- Rule 8 19:24 18.02.2016 Vĩnh viễn
93 AsWeDie Rule 8 19:23 18.02.2016 Vĩnh viễn
94 Perse Rule 8 19:23 18.02.2016 Vĩnh viễn
95 vad1m Rule 8 00:30 10.02.2016 Vĩnh viễn
96 EbuMamok Rule 8 12:18 09.02.2016 Vĩnh viễn
97 ProxySM Rule 8 23:46 24.01.2016 Vĩnh viễn
98 7Days Rule 8 22:23 24.01.2016 Vĩnh viễn
99 Gladiuss Rule 8 20:48 19.01.2016 Vĩnh viễn
100 pusik23 Rule 8 22:51 11.01.2016 Vĩnh viễn


Following characters will not be able to play without enhanced anticheat protection.

[1]

Liveguard
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Lý do
Ngày
1 HAMMERkIl Muse Elf Suspicious activity 28.02.2024 12:00
2 BaByRed Magic Gladiator Added by admin 27.02.2024 12:41
3 CNNF Dark Lord Added by admin 27.02.2024 08:37
4 zaenka Muse Elf Cheating software 25.02.2024 12:00
5 Arkaion Dark Knight Suspicious activity 23.02.2024 08:50
6 Azalea Muse Elf Suspicious activity 22.02.2024 23:31
7 Gendalyf Soul Master Added by admin 20.02.2024 23:51
8 ThanhQui Magic Gladiator Suspicious activity 17.02.2024 03:15
9 MrCong Duel Master Suspicious activity 15.02.2024 04:01
10 MacriceTW Blade Master Suspicious activity 11.02.2024 18:38
11 charfordre Soul Master Cheating software 09.02.2024 23:46
12 1231232132 Dark Wizard Suspicious activity 07.02.2024 18:48
13 AbramDL Dark Lord Cheating software 04.02.2024 23:32
14 Hanjiku Dark Wizard Cheating software 04.02.2024 22:00
15 Muflea Dark Wizard Cheating software 04.02.2024 16:18
16 dfgsdgsd Dark Knight Cheating software 04.02.2024 10:49
17 Tutuki Elf Cheating software 04.02.2024 09:51
18 Sumako Dark Knight Cheating software 04.02.2024 09:36
19 HelloBaba Dark Knight Suspicious activity 03.02.2024 19:29
20 Hatran High Elf Cheating software 28.01.2024 22:34
21 adjskgns Dark Knight Cheating software 26.01.2024 20:11
22 PoWeRoX Soul Master Cheating software 24.01.2024 21:26
23 SMaPc Soul Master Cheating software 18.01.2024 19:25
24 --B-E-S-- Blade Master Cheating software 12.01.2024 23:41
25 zoli2 Grand Master Cheating software 12.01.2024 22:58
26 Xaky High Elf Cheating software 12.01.2024 22:57
27 HeadChef Lord Emperor Cheating software 12.01.2024 22:53
28 Sayori High Elf Cheating software 12.01.2024 22:16
29 BKMAXX Blade Knight Cheating software 08.01.2024 16:42
30 Shineblue Muse Elf Cheating software 08.01.2024 09:08
31 BKMauLanh Blade Knight Cheating software 02.01.2024 04:45
32 BoDeoSoAi Soul Master Cheating software 29.12.2023 01:17
33 krovavaja High Elf Cheating software 24.12.2023 16:55
34 mishimomei Soul Master Cheating software 11.12.2023 00:07
35 Artxaga Grand Master Cheating software 28.11.2023 20:24
36 L0psBEE Muse Elf Cheating software 26.11.2023 12:30
37 V1NS Grand Master Cheating software 24.11.2023 05:03
38 belobrisiu Grand Master Cheating software 23.11.2023 12:39
39 PhonomaNN Dark Lord Cheating software 20.11.2023 15:11
40 pensique Dark Knight Cheating software 19.11.2023 10:47
41 Legat1 Dark Wizard Cheating software 17.11.2023 18:50
42 Boncho Grand Master Cheating software 17.11.2023 17:36
43 RUFik Soul Master Added by admin 07.11.2023 22:41
44 B9Tester Blade Knight Added by admin 07.11.2023 22:41
45 Luci Dark Lord Added by admin 07.11.2023 22:41
46 CXVII Grand Master Added by admin 07.11.2023 22:41
47 nogoHok Blade Master Added by admin 07.11.2023 22:41
48 lienlien Blade Knight Added by admin 04.11.2023 04:58
49 Vinded Soul Master Added by admin 04.11.2023 04:58
50 -3APA3A- High Elf Added by admin 04.11.2023 04:58
51 xNeotkydax Dark Lord Added by admin 04.11.2023 04:58
52 Prosper Grand Master Added by admin 04.11.2023 04:58
53 Insomiak Soul Master Added by admin 04.11.2023 04:58
54 GreatBonny Blade Knight Added by admin 04.11.2023 04:58
55 M4D4R4 Dark Knight Added by admin 04.11.2023 04:58
56 aknatune Soul Master Added by admin 04.11.2023 04:58
57 PeroWtH Dark Wizard Added by admin 04.11.2023 04:58
58 MorganXXV Dark Lord Added by admin 04.11.2023 04:58
59 OneAppleTy Soul Master Added by admin 04.11.2023 04:58
60 H4K3R Duel Master Added by admin 04.11.2023 04:58
61 AncUA Muse Elf Added by admin 04.11.2023 04:58
62 Edja Dark Lord Added by admin 04.11.2023 04:58
63 Atula9x Soul Master Added by admin 04.11.2023 04:58
64 -Odin- Duel Master Added by admin 04.11.2023 04:58
65 NaMsHuD Lord Emperor Added by admin 04.11.2023 04:58
66 CroxaMG Duel Master Added by admin 04.11.2023 04:58
67 ZLOVlad Magic Gladiator Added by admin 04.11.2023 04:58
68 Storm9245 Blade Knight Added by admin 04.11.2023 04:58
69 ewtf4t Elf Added by admin 04.11.2023 04:58
70 romello Grand Master Added by admin 04.11.2023 04:58
71 Rx230 Duel Master Added by admin 04.11.2023 04:58
72 Heddin Grand Master Added by admin 04.11.2023 04:58
73 mgtst1 Magic Gladiator Added by admin 04.11.2023 04:58
74 SirDrak Dark Wizard Added by admin 04.11.2023 04:58
75 ToRRo Blade Knight Added by admin 04.11.2023 04:58
76 NiceSM Soul Master Added by admin 04.11.2023 04:58
77 ZenHunt Soul Master Added by admin 04.11.2023 04:58
78 MagicMag Magic Gladiator Added by admin 04.11.2023 04:58
79 Templ Dark Lord Added by admin 04.11.2023 04:58
80 Ahmedsk1 Blade Knight Added by admin 04.11.2023 04:58
81 Frayps Dark Lord Added by admin 04.11.2023 04:58
82 leon90s Dark Wizard Added by admin 04.11.2023 04:58
83 Aribyt Dark Lord Added by admin 04.11.2023 04:58
84 TywinLE Dark Lord Added by admin 04.11.2023 04:58
85 Lomuni Blade Knight Added by admin 04.11.2023 04:57
86 DarKLoyD Dark Lord Added by admin 04.11.2023 04:57
87 0369 Soul Master Suspicious activity 25.09.2023 21:52
88 MinhThor Soul Master Added by admin 15.08.2023 21:30