Xếp hạng

Đây là nơi u ám dành cho những phạm nhân đã vi phạm các quy tắc của máy chủ chúng tôi và đã bị bắt giam một thời gian. Trong thời gian này, bạn không thể tham gia vào trò chơi. Thời gian giam giữ có thể kéo dài từ vài giờ đến vô hạn.

Tù giam
#
Nhân vật
Lý do
Bị bắt
Giải phóng
1 -CannibaL- Rule 4.2 Trò chuyện 21:06 16.04.2021 21:06 18.04.2021
2 KingpinUA Rule 4.1 Trò chuyện 21:06 16.04.2021 21:06 23.04.2021
3 Martini Rule 4.2 Trò chuyện 21:05 16.04.2021 21:05 18.04.2021
4 Davit2013 Rule 8 21:31 25.03.2021 Vĩnh viễn
5 Belmondddd Rule 8 21:30 25.03.2021 Vĩnh viễn
6 454545457 Rule 8 21:30 25.03.2021 Vĩnh viễn
7 ArmenDav Rule 8 21:30 25.03.2021 Vĩnh viễn
8 speedbliad Rule 4.15 21:27 25.03.2021 Vĩnh viễn
9 aataman305 Rule 8 17:52 24.02.2021 Vĩnh viễn
10 Wpuntik Rule 8 17:52 24.02.2021 Vĩnh viễn
11 JariJxx Rule 8 19:25 25.11.2020 Vĩnh viễn
12 brokli Rule 8 20:53 11.11.2020 Vĩnh viễn
13 sobisDW Rule 8 17:50 10.11.2020 Vĩnh viễn
14 Fuckboy Rule 4.15 19:47 02.11.2020 Vĩnh viễn
15 OxAxFuck Rule 4.15 19:47 02.11.2020 Vĩnh viễn
16 WhatAFuck Rule 4.15 19:47 02.11.2020 Vĩnh viễn
17 FuckNLife Rule 4.15 19:47 02.11.2020 Vĩnh viễn
18 MrFuck Rule 4.15 19:46 02.11.2020 Vĩnh viễn
19 KnightFuck Rule 4.15 19:46 02.11.2020 Vĩnh viễn
20 loxbless4 Rule 4.15 21:17 17.08.2020 Vĩnh viễn
21 Zaebalo2 Rule 4.15 22:08 09.06.2020 Vĩnh viễn
22 zaebala Rule 4.15 22:11 07.06.2020 Vĩnh viễn
23 iRasalat-- Rule 8 16:07 25.05.2020 Vĩnh viễn
24 nugopacuHa Rule 8 22:14 26.04.2020 Vĩnh viễn
25 KemperOK Rule 8 19:30 03.03.2020 Vĩnh viễn
26 MATiJ117 Rule 8 21:06 27.11.2019 Vĩnh viễn
27 PutinHuilo Rule 8 22:22 23.10.2019 Vĩnh viễn
28 xBuTaMuHx Rule 8 17:38 09.10.2019 Vĩnh viễn
29 NigthWolf Rule 8 17:37 08.09.2019 Vĩnh viễn
30 coLM Rule 8 14:45 06.08.2019 Vĩnh viễn
31 Jamesone Rule 8 12:37 06.08.2019 Vĩnh viễn
32 SHAKAJI Rule 8 13:53 20.06.2019 Vĩnh viễn
33 STRAXginby Rule 8 19:28 26.02.2019 Vĩnh viễn
34 CIency Rule 8 17:22 14.12.2018 Vĩnh viễn
35 Sargonn Rule 8 18:23 13.12.2018 Vĩnh viễn
36 PI3DATEBE Rule 8 21:38 27.11.2018 Vĩnh viễn
37 Oumy Rule 8 22:30 19.11.2018 Vĩnh viễn
38 -CPbIB- Rule 8 13:10 29.01.2018 Vĩnh viễn
39 Patronum Rule 8 12:11 18.10.2017 Vĩnh viễn
40 xylinado Rule 8 19:46 17.10.2017 Vĩnh viễn
41 Drowig Rule 8 13:34 09.10.2017 Vĩnh viễn
42 mus1c Rule 8 12:56 05.10.2017 Vĩnh viễn
43 Single Rule 8 19:45 04.10.2017 Vĩnh viễn
44 KostyaSM Rule 8 19:43 04.10.2017 Vĩnh viễn
45 IllllllI Rule 8 22:33 26.09.2017 Vĩnh viễn
46 IIIIIIIIII Rule 8 04:03 22.09.2017 Vĩnh viễn
47 llllllll Rule 8 01:27 19.09.2017 Vĩnh viễn
48 lllllll Rule 8 01:26 19.09.2017 Vĩnh viễn
49 llllllllll Rule 8 01:17 19.09.2017 Vĩnh viễn
50 lllllllll Rule 8 01:15 19.09.2017 Vĩnh viễn
51 --Mr-GuF-- Rule 8 13:31 08.09.2017 Vĩnh viễn
52 ServGovno Rule 8 17:16 07.09.2017 Vĩnh viễn
53 Woodis Rule 8 20:02 25.08.2017 Vĩnh viễn
54 l7oxyucT Rule 8 01:43 20.06.2017 Vĩnh viễn
55 GoodHight Rule 8 13:55 25.04.2017 Vĩnh viễn
56 megadl Rule 8 21:49 24.04.2017 Vĩnh viễn
57 MGparadais Rule 8 16:19 19.04.2017 Vĩnh viễn
58 sasadasd Rule 8 19:02 17.04.2017 Vĩnh viễn
59 ElfKisa Rule 8 15:52 14.04.2017 Vĩnh viễn
60 Dkkirofyd Rule 8 15:50 14.04.2017 Vĩnh viễn
61 DWnorD Rule 8 15:49 14.04.2017 Vĩnh viễn
62 MoTiOnleSs Rule 8 22:29 16.03.2017 Vĩnh viễn
63 loka1 Rule 8 15:49 14.03.2017 Vĩnh viễn
64 Sybreed Rule 8 19:14 13.03.2017 Vĩnh viễn
65 Ultrapov Rule 8 18:59 13.03.2017 Vĩnh viễn
66 eeewqe Rule 8 18:15 09.03.2017 Vĩnh viễn
67 face2face Rule 8 18:09 09.03.2017 Vĩnh viễn
68 BLIDE Rule 8 14:34 27.02.2017 Vĩnh viễn
69 Gramaton Rule 8 13:34 27.02.2017 Vĩnh viễn
70 Kanobi Rule 8 13:32 27.02.2017 Vĩnh viễn
71 Trancer Rule 8 14:35 26.02.2017 Vĩnh viễn
72 Avrora Rule 8 03:40 13.02.2017 Vĩnh viễn
73 exe5555 Rule 8 17:20 29.01.2017 Vĩnh viễn
74 Dober Rule 8 20:07 26.01.2017 Vĩnh viễn
75 PoccToB Rule 8 20:04 26.01.2017 Vĩnh viễn
76 HolsSpeed Rule 8 20:03 26.01.2017 Vĩnh viễn
77 P100ReF Rule 8 18:35 20.12.2016 Vĩnh viễn
78 -L-e-O- Rule 8 19:34 10.11.2016 Vĩnh viễn
79 AngeIA Rule 8 12:58 11.10.2016 Vĩnh viễn
80 Prometejs Rule 8 19:14 15.09.2016 Vĩnh viễn
81 Unholy Rule 8 14:29 13.09.2016 Vĩnh viễn
82 ref6apMeHa Rule 8 00:28 23.07.2016 Vĩnh viễn
83 -Seawolf- Rule 8 01:49 10.07.2016 Vĩnh viễn
84 beibe2715 Rule 8 16:47 02.07.2016 Vĩnh viễn
85 vesu Rule 8 15:29 27.05.2016 Vĩnh viễn
86 BeI4eHoK Rule 8 01:43 25.05.2016 Vĩnh viễn
87 QMSpyRo Rule 8 01:33 25.05.2016 Vĩnh viễn
88 Imperia Rule 8 20:21 28.02.2016 Vĩnh viễn
89 nikz1SM Rule 8 22:05 18.02.2016 Vĩnh viễn
90 LoveA Rule 8 19:24 18.02.2016 Vĩnh viễn
91 -SlendeR- Rule 8 19:24 18.02.2016 Vĩnh viễn
92 AsWeDie Rule 8 19:23 18.02.2016 Vĩnh viễn
93 Perse Rule 8 19:23 18.02.2016 Vĩnh viễn
94 vad1m Rule 8 00:30 10.02.2016 Vĩnh viễn
95 EbuMamok Rule 8 12:18 09.02.2016 Vĩnh viễn
96 ProxySM Rule 8 23:46 24.01.2016 Vĩnh viễn
97 7Days Rule 8 22:23 24.01.2016 Vĩnh viễn
98 Gladiuss Rule 8 20:48 19.01.2016 Vĩnh viễn
99 pusik23 Rule 8 22:51 11.01.2016 Vĩnh viễn
100 raitis5031 Rule 8 17:02 21.12.2015 Vĩnh viễn
101 Ar4iksss Rule 8 17:02 21.12.2015 Vĩnh viễn
102 -My-Pk-A- Rule 8 17:41 17.12.2015 Vĩnh viễn
103 BacuJluca Rule 8 18:59 09.11.2015 Vĩnh viễn
104 SexTra Rule 8 18:08 05.11.2015 Vĩnh viễn
105 -CriminaL- Rule 8 13:34 23.10.2015 Vĩnh viễn
106 xCARRERAx Rule 8 19:16 25.09.2015 Vĩnh viễn
107 -Exaless- Rule 8 14:33 16.09.2015 Vĩnh viễn
108 -SimpleX- Rule 8 01:59 11.09.2015 Vĩnh viễn
109 jobu1 Rule 8 19:47 21.08.2015 Vĩnh viễn
110 KupljuSM Rule 8 19:47 21.08.2015 Vĩnh viễn
111 adsdasdasd Rule 8 19:46 21.08.2015 Vĩnh viễn
112 asdadasdag Rule 8 19:46 21.08.2015 Vĩnh viễn
113 assdd Rule 8 19:46 21.08.2015 Vĩnh viễn
114 dsadasdasd Rule 8 19:46 21.08.2015 Vĩnh viễn
115 asdasfladf Rule 8 19:45 21.08.2015 Vĩnh viễn
116 XOLOD Rule 8 19:45 21.08.2015 Vĩnh viễn
117 PayLLIaH Rule 8 19:06 13.08.2015 Vĩnh viễn
118 liloksi Rule 8 20:01 28.07.2015 Vĩnh viễn
119 CMdemoN Rule 8 17:25 24.07.2015 Vĩnh viễn
120 GDDKBRAVE Rule 8 01:45 19.07.2015 Vĩnh viễn
121 extaziy Rule 8 22:12 15.07.2015 Vĩnh viễn
122 Donn Rule 8 06:46 01.07.2015 Vĩnh viễn
123 ITmuffel Rule 8 16:48 09.06.2015 Vĩnh viễn
124 DmiTriX Rule 8 20:56 06.04.2015 Vĩnh viễn
125 edvinas2 Rule 8 20:25 06.04.2015 Vĩnh viễn
126 Bless00991 Rule 8 22:39 27.03.2015 Vĩnh viễn
127 MuSenate Rule 8 00:52 22.03.2015 Vĩnh viễn
128 ZloYDyX- Rule 8 18:05 18.03.2015 Vĩnh viễn
129 lAXEl Rule 8 17:36 18.03.2015 Vĩnh viễn
130 SpyRoGM Rule 8 17:03 17.03.2015 Vĩnh viễn
131 Dolbit Rule 8 17:51 16.03.2015 Vĩnh viễn
132 MistFits Rule 8 21:14 14.03.2015 Vĩnh viễn
133 BeL4eHaKGM Rule 8 14:38 12.03.2015 Vĩnh viễn
134 SpyQM Rule 8 14:37 12.03.2015 Vĩnh viễn
135 Sa4iok Rule 8 04:10 11.03.2015 Vĩnh viễn
136 2014 Rule 8 08:13 05.03.2015 Vĩnh viễn
137 yaPon4iK Rule 8 08:13 05.03.2015 Vĩnh viễn
138 Astr Rule 8 19:46 03.03.2015 Vĩnh viễn
139 -AkTerR- Rule 8 08:30 01.03.2015 Vĩnh viễn
140 chetos Rule 8 23:54 23.02.2015 Vĩnh viễn
141 HighRStone Rule 8 23:54 23.02.2015 Vĩnh viễn
142 JewOfHarm Rule 8 23:54 23.02.2015 Vĩnh viễn
143 Gemstones Rule 8 23:53 23.02.2015 Vĩnh viễn
144 dimamu2 Rule 8 23:53 23.02.2015 Vĩnh viễn
145 AkViLoN Rule 8 23:53 23.02.2015 Vĩnh viễn
146 Rambo Rule 8 23:53 23.02.2015 Vĩnh viễn
147 CannibaL Rule 8 23:53 23.02.2015 Vĩnh viễn
148 Ebragiev Rule 8 20:40 23.02.2015 Vĩnh viễn
149 RoRi Rule 8 08:24 15.02.2015 Vĩnh viễn
150 PytinXyilo Rule 8 14:40 02.02.2015 Vĩnh viễn
151 Mamaeb Rule 8 15:21 27.01.2015 Vĩnh viễn
152 NKVD Rule 8 14:35 02.12.2014 Vĩnh viễn
153 CaMaGoH Rule 8 19:44 01.12.2014 Vĩnh viễn
154 nepego3 Rule 8 19:44 01.12.2014 Vĩnh viễn
155 -JeKa- Rule 8 19:43 01.12.2014 Vĩnh viễn
156 WeCanLove Rule 8 19:43 01.12.2014 Vĩnh viễn
157 Karlione03 Rule 8 19:43 01.12.2014 Vĩnh viễn
158 -SHERIFF- Rule 8 19:42 01.12.2014 Vĩnh viễn
159 -ViP-BM- Rule 8 14:50 28.11.2014 Vĩnh viễn
160 sTrem Rule 8 14:49 28.11.2014 Vĩnh viễn
161 BeL4eNoKQM Rule 8 14:42 28.11.2014 Vĩnh viễn
162 EnchanterS Rule 8 06:19 27.11.2014 Vĩnh viễn
163 orangez Rule 8 00:09 27.11.2014 Vĩnh viễn
164 BlessBIow Rule 8 20:37 26.11.2014 Vĩnh viễn
165 sSpyRo Rule 8 21:51 22.11.2014 Vĩnh viễn
166 -LaL- Rule 8 19:23 17.11.2014 Vĩnh viễn
167 TAKAMURA Rule 8 19:08 17.11.2014 Vĩnh viễn
168 MayCRY Rule 8 19:08 17.11.2014 Vĩnh viễn
169 Vako Rule 8 19:07 17.11.2014 Vĩnh viễn
170 -Goody- Rule 8 19:07 17.11.2014 Vĩnh viễn
171 Banned1 Rule 8 18:50 17.11.2014 Vĩnh viễn
172 -PvP- Rule 8 18:25 12.11.2014 Vĩnh viễn
173 KindR Rule 8 18:14 12.11.2014 Vĩnh viễn
174 Chencher Rule 8 18:01 12.11.2014 Vĩnh viễn
175 QMsapaka Rule 8 17:03 12.11.2014 Vĩnh viễn
176 DRAX Rule 8 00:55 12.11.2014 Vĩnh viễn
177 fgggg Rule 8 22:53 11.11.2014 Vĩnh viễn
178 sapakaQM Rule 8 22:52 11.11.2014 Vĩnh viễn
179 6aHguT Rule 8 22:06 11.11.2014 Vĩnh viễn
180 WinstonBM Rule 8 15:53 10.11.2014 Vĩnh viễn
181 ToxoBMG Rule 8 16:36 06.11.2014 Vĩnh viễn
182 I7cuXoI7aT Rule 8 01:03 04.11.2014 Vĩnh viễn
183 Jlegu Rule 8 01:03 04.11.2014 Vĩnh viễn
184 -TARAN- Rule 8 22:39 23.10.2014 Vĩnh viễn
185 RonDonDon Rule 8 15:23 02.10.2014 Vĩnh viễn
186 -Tackerrr- Rule 8 15:22 02.10.2014 Vĩnh viễn
187 NanoByte Rule 8 15:21 02.10.2014 Vĩnh viễn
188 Yahooo Rule 8 15:21 02.10.2014 Vĩnh viễn
189 Zali Rule 8 15:21 02.10.2014 Vĩnh viễn
190 dsdsaaaaaa Rule 8 19:39 27.09.2014 Vĩnh viễn
191 wefewfwef Rule 8 15:22 23.09.2014 Vĩnh viễn
192 hobit Rule 8 14:44 23.09.2014 Vĩnh viễn
193 Debesis Rule 8 14:35 23.09.2014 Vĩnh viễn
194 PrimeR Rule 8 21:36 04.09.2014 Vĩnh viễn
195 BUXOY Rule 8 16:42 04.09.2014 Vĩnh viễn
196 -ViK- Rule 8 17:46 03.09.2014 Vĩnh viễn
197 ref22 Rule 8 16:27 03.09.2014 Vĩnh viễn
198 xao22 Rule 8 16:27 03.09.2014 Vĩnh viễn
199 IdeaFix Rule 8 16:26 03.09.2014 Vĩnh viễn
200 BloodMage Rule 8 16:23 03.09.2014 Vĩnh viễn
201 Kpblc Rule 8 16:22 03.09.2014 Vĩnh viễn
202 Bless00142 Rule 8 16:22 03.09.2014 Vĩnh viễn
203 ddllldddll Rule 8 16:22 03.09.2014 Vĩnh viễn
204 itenss Rule 8 16:21 03.09.2014 Vĩnh viễn
205 zz2zz Rule 8 16:21 03.09.2014 Vĩnh viễn
206 xx2xx Rule 8 16:21 03.09.2014 Vĩnh viễn
207 zx3xz Rule 8 16:21 03.09.2014 Vĩnh viễn
208 qaz2 Rule 8 16:20 03.09.2014 Vĩnh viễn
209 qaz22 Rule 8 16:20 03.09.2014 Vĩnh viễn
210 qaz222 Rule 8 16:20 03.09.2014 Vĩnh viễn
211 7ref2 Rule 8 16:19 03.09.2014 Vĩnh viễn
212 Bentley Rule 8 16:19 03.09.2014 Vĩnh viễn
213 1prn03 Rule 8 16:18 03.09.2014 Vĩnh viễn
214 1prn04 Rule 8 16:18 03.09.2014 Vĩnh viễn
215 1prn05 Rule 8 16:18 03.09.2014 Vĩnh viễn
216 1prn07 Rule 8 16:18 03.09.2014 Vĩnh viễn
217 1prn08 Rule 8 16:17 03.09.2014 Vĩnh viễn
218 1prn11 Rule 8 16:17 03.09.2014 Vĩnh viễn
219 1prn12 Rule 8 16:17 03.09.2014 Vĩnh viễn
220 1prn13 Rule 8 16:16 03.09.2014 Vĩnh viễn
221 1prn14 Rule 8 16:16 03.09.2014 Vĩnh viễn
222 1prn15 Rule 8 16:16 03.09.2014 Vĩnh viễn
223 1prn16 Rule 8 16:15 03.09.2014 Vĩnh viễn
224 1prn17 Rule 8 16:15 03.09.2014 Vĩnh viễn
225 2prn18 Rule 8 16:15 03.09.2014 Vĩnh viễn
226 1prn19 Rule 8 16:14 03.09.2014 Vĩnh viễn
227 2prn20 Rule 8 16:14 03.09.2014 Vĩnh viễn
228 1prn21 Rule 8 16:14 03.09.2014 Vĩnh viễn
229 Suprime Rule 8 16:13 03.09.2014 Vĩnh viễn
230 Dimonshik Rule 8 15:04 26.08.2014 Vĩnh viễn
231 Discover Rule 8 14:50 26.08.2014 Vĩnh viễn
232 Bondar Rule 8 14:49 26.08.2014 Vĩnh viễn
233 RageLorder Rule 8 14:02 26.08.2014 Vĩnh viễn
234 weqweqwe Rule 8 14:01 26.08.2014 Vĩnh viễn
235 -GodLike- Rule 8 00:59 25.08.2014 Vĩnh viễn
236 GGWP Rule 8 00:59 25.08.2014 Vĩnh viễn
237 fili Rule 8 00:59 25.08.2014 Vĩnh viễn
238 BonaQva Rule 8 19:01 21.08.2014 Vĩnh viễn
239 SheIteR Rule 8 19:01 21.08.2014 Vĩnh viễn
240 OnlineBK Rule 8 19:00 21.08.2014 Vĩnh viễn
241 Elfo Rule 8 14:12 21.08.2014 Vĩnh viễn
242 SaNdRaA Rule 8 14:10 21.08.2014 Vĩnh viễn
243 StreaMDimA Rule 8 14:08 21.08.2014 Vĩnh viễn
244 nCuXomuK Rule 8 18:08 12.08.2014 Vĩnh viễn
245 DMGpro Rule 8 13:13 01.08.2014 Vĩnh viễn
246 Vigetka Rule 8 12:15 01.08.2014 Vĩnh viễn
247 MrFuSs Rule 8 13:23 28.07.2014 Vĩnh viễn
248 KPECT Rule 8 18:20 24.07.2014 Vĩnh viễn
249 VaFla Rule 8 20:48 20.07.2014 Vĩnh viễn
250 MaSeRaTTi Rule 8 20:44 20.07.2014 Vĩnh viễn
251 -Maximus- Rule 8 18:30 14.07.2014 Vĩnh viễn
252 zaldak4 Rule 8 00:32 12.07.2014 Vĩnh viễn
253 xxCTPAXxx Rule 8 22:04 09.07.2014 Vĩnh viễn
254 Darknesss Rule 8 20:07 09.07.2014 Vĩnh viễn
255 BANKKKKKK Rule 8 20:06 09.07.2014 Vĩnh viễn
256 -MaximuM- Rule 8 20:06 09.07.2014 Vĩnh viễn
257 ZevsBM Rule 8 20:06 09.07.2014 Vĩnh viễn
258 ProgloTik Rule 8 13:45 08.07.2014 Vĩnh viễn
259 Nabinus Rule 8 23:36 03.07.2014 Vĩnh viễn
260 BarakobamA Rule 8 17:29 01.07.2014 Vĩnh viễn
261 SpyRoQM Rule 8 16:14 01.07.2014 Vĩnh viễn
262 MaRgOLLla Rule 8 16:14 01.07.2014 Vĩnh viễn
263 -Protest- Rule 8 17:39 28.06.2014 Vĩnh viễn
264 PaKforLifE Rule 8 16:39 27.06.2014 Vĩnh viễn
265 Dudu Rule 8 16:22 27.06.2014 Vĩnh viễn
266 Zvir Rule 8 15:09 27.06.2014 Vĩnh viễn
267 AdminQM Rule 8 21:40 25.06.2014 Vĩnh viễn
268 BoJIaHg Rule 8 21:07 20.06.2014 Vĩnh viễn
269 XoJIog Rule 8 20:48 20.06.2014 Vĩnh viễn
270 muspero Rule 8 20:46 20.06.2014 Vĩnh viễn
271 6e3gywHblu Rule 8 20:45 19.06.2014 Vĩnh viễn
272 EvryBaby Rule 8 20:28 19.06.2014 Vĩnh viễn
273 AdminSpyRo Rule 8 20:18 19.06.2014 Vĩnh viễn
274 6aHKuP Rule 8 21:07 18.06.2014 Vĩnh viễn
275 3uy6a6 Rule 8 20:36 18.06.2014 Vĩnh viễn
276 SpyRoAdmin Rule 8 20:23 18.06.2014 Vĩnh viễn
277 MuBlessQM Rule 8 18:12 17.06.2014 Vĩnh viễn
278 Cristonson Rule 8 23:19 15.06.2014 Vĩnh viễn
279 Heroinne Rule 8 17:29 12.06.2014 Vĩnh viễn
280 502null Rule 8 02:31 15.05.2014 Vĩnh viễn
281 Emil Rule 8 02:07 15.05.2014 Vĩnh viễn
282 Ololosha4k Rule 8 02:07 15.05.2014 Vĩnh viễn
283 Ultimates Rule 8 02:07 15.05.2014 Vĩnh viễn
284 mazhurs Rule 8 02:06 15.05.2014 Vĩnh viễn
285 Aligator08 Rule 8 02:06 15.05.2014 Vĩnh viễn
286 holkost Rule 8 02:06 15.05.2014 Vĩnh viễn
287 eblanwka Rule 8 02:06 15.05.2014 Vĩnh viễn
288 Telochka Rule 8 02:06 15.05.2014 Vĩnh viễn
289 bumbuks Rule 8 02:05 15.05.2014 Vĩnh viễn
290 dolbaeb Rule 8 02:05 15.05.2014 Vĩnh viễn
291 -STALIN- Rule 8 02:05 15.05.2014 Vĩnh viễn
292 UBLOSs Rule 8 02:04 15.05.2014 Vĩnh viễn
293 Raudaa Rule 8 02:04 15.05.2014 Vĩnh viễn
294 xca123 Rule 8 02:04 15.05.2014 Vĩnh viễn
295 -MocaN- Rule 8 02:04 15.05.2014 Vĩnh viễn
296 bakinskiy Rule 8 01:35 15.05.2014 Vĩnh viễn
297 mokki Rule 8 01:13 15.05.2014 Vĩnh viễn
298 Kustman Rule 8 01:13 15.05.2014 Vĩnh viễn
299 DKnR Rule 8 01:11 15.05.2014 Vĩnh viễn
300 Cornel Rule 8 01:10 15.05.2014 Vĩnh viễn
301 Darkans1 Rule 8 01:10 15.05.2014 Vĩnh viễn
302 Perrker Rule 8 01:09 15.05.2014 Vĩnh viễn
303 Zurikela Rule 8 01:08 15.05.2014 Vĩnh viễn
304 faktt1 Rule 8 21:07 14.05.2014 Vĩnh viễn
305 marlow Rule 8 21:06 14.05.2014 Vĩnh viễn
306 sdgsdg Rule 8 21:04 14.05.2014 Vĩnh viễn
307 sinepe Rule 8 20:57 14.05.2014 Vĩnh viễn
308 alnis Rule 8 20:56 14.05.2014 Vĩnh viễn
309 rsteel Rule 8 20:56 14.05.2014 Vĩnh viễn
310 alas Rule 8 20:55 14.05.2014 Vĩnh viễn
311 fuoco Rule 8 20:54 14.05.2014 Vĩnh viễn
312 Bless00733 Rule 8 20:54 14.05.2014 Vĩnh viễn
313 gludais Rule 8 20:53 14.05.2014 Vĩnh viễn
314 qatjv Rule 8 20:24 14.05.2014 Vĩnh viễn
315 leduc Rule 8 20:23 14.05.2014 Vĩnh viễn
316 ferol Rule 8 20:23 14.05.2014 Vĩnh viễn
317 cerim Rule 8 20:22 14.05.2014 Vĩnh viễn
318 sikel Rule 8 20:22 14.05.2014 Vĩnh viễn
319 secaf Rule 8 20:22 14.05.2014 Vĩnh viễn
320 hywik Rule 8 20:21 14.05.2014 Vĩnh viễn
321 gyrej Rule 8 20:19 14.05.2014 Vĩnh viễn
322 mikor Rule 8 20:19 14.05.2014 Vĩnh viễn
323 kirew Rule 8 20:16 14.05.2014 Vĩnh viễn
324 liopp13 Rule 8 20:16 14.05.2014 Vĩnh viễn
325 baejn2 Rule 8 20:15 14.05.2014 Vĩnh viễn
326 tralylya Rule 8 20:15 14.05.2014 Vĩnh viễn
327 lkji13 Rule 8 20:15 14.05.2014 Vĩnh viễn
328 Bless00582 Rule 8 20:14 14.05.2014 Vĩnh viễn
329 malenkiy Rule 8 20:14 14.05.2014 Vĩnh viễn
330 milaya Rule 8 20:13 14.05.2014 Vĩnh viễn
331 komancha Rule 8 20:13 14.05.2014 Vĩnh viễn
332 whatsapp Rule 8 20:12 14.05.2014 Vĩnh viễn
333 cooldown Rule 8 20:11 14.05.2014 Vĩnh viễn
334 Bless02231 Rule 8 20:11 14.05.2014 Vĩnh viễn
335 kuklam Rule 8 20:11 14.05.2014 Vĩnh viễn
336 piret Rule 8 20:10 14.05.2014 Vĩnh viễn
337 just1 Rule 8 20:10 14.05.2014 Vĩnh viễn
338 lomon Rule 8 20:10 14.05.2014 Vĩnh viễn
339 lprtw Rule 8 20:09 14.05.2014 Vĩnh viễn
340 kelmor Rule 8 20:09 14.05.2014 Vĩnh viễn
341 opris Rule 8 20:09 14.05.2014 Vĩnh viễn
342 kiwqe Rule 8 20:08 14.05.2014 Vĩnh viễn
343 julom Rule 8 20:08 14.05.2014 Vĩnh viễn
344 demic Rule 8 20:07 14.05.2014 Vĩnh viễn
345 nyhop Rule 8 20:07 14.05.2014 Vĩnh viễn
346 bilot Rule 8 20:06 14.05.2014 Vĩnh viễn
347 bewuj Rule 8 20:06 14.05.2014 Vĩnh viễn
348 nywed Rule 8 20:05 14.05.2014 Vĩnh viễn
349 tiptop Rule 8 20:04 14.05.2014 Vĩnh viễn
350 Monita2 Rule 8 20:03 14.05.2014 Vĩnh viễn
351 Morealex Rule 8 20:02 14.05.2014 Vĩnh viễn
352 Lekari Rule 8 20:02 14.05.2014 Vĩnh viễn
353 HeMu3uDa Rule 8 20:02 14.05.2014 Vĩnh viễn
354 Dosia Rule 8 20:01 14.05.2014 Vĩnh viễn
355 Orionix2 Rule 8 20:01 14.05.2014 Vĩnh viễn
356 Jorik1 Rule 8 20:00 14.05.2014 Vĩnh viễn
357 Dorin Rule 8 20:00 14.05.2014 Vĩnh viễn
358 zika2 Rule 8 19:59 14.05.2014 Vĩnh viễn
359 stas131 Rule 8 19:58 14.05.2014 Vĩnh viễn
360 stas126 Rule 8 19:57 14.05.2014 Vĩnh viễn
361 stas122 Rule 8 19:57 14.05.2014 Vĩnh viễn
362 stas118 Rule 8 19:57 14.05.2014 Vĩnh viễn
363 stas111 Rule 8 19:57 14.05.2014 Vĩnh viễn
364 stas106 Rule 8 19:56 14.05.2014 Vĩnh viễn
365 stas101 Rule 8 19:56 14.05.2014 Vĩnh viễn
366 stas96 Rule 8 19:56 14.05.2014 Vĩnh viễn
367 stass91 Rule 8 19:55 14.05.2014 Vĩnh viễn
368 stas86 Rule 8 19:55 14.05.2014 Vĩnh viễn
369 stas81 Rule 8 19:54 14.05.2014 Vĩnh viễn
370 stas76 Rule 8 19:54 14.05.2014 Vĩnh viễn
371 stas71 Rule 8 19:54 14.05.2014 Vĩnh viễn
372 stas67 Rule 8 19:53 14.05.2014 Vĩnh viễn
373 stas65 Rule 8 19:52 14.05.2014 Vĩnh viễn
374 stas57 Rule 8 19:52 14.05.2014 Vĩnh viễn
375 stas51 Rule 8 19:52 14.05.2014 Vĩnh viễn
376 stas46 Rule 8 19:51 14.05.2014 Vĩnh viễn
377 stas41 Rule 8 19:51 14.05.2014 Vĩnh viễn
378 stas36 Rule 8 19:51 14.05.2014 Vĩnh viễn
379 stas31 Rule 8 19:51 14.05.2014 Vĩnh viễn
380 stas21 Rule 8 19:50 14.05.2014 Vĩnh viễn
381 stas17 Rule 8 19:50 14.05.2014 Vĩnh viễn
382 stas13 Rule 8 19:50 14.05.2014 Vĩnh viễn
383 Knauf Rule 8 19:49 14.05.2014 Vĩnh viễn
384 Jcena Rule 8 19:49 14.05.2014 Vĩnh viễn
385 beat Rule 8 17:50 14.05.2014 Vĩnh viễn
386 Oleg25 Rule 8 15:53 10.04.2014 Vĩnh viễn
387 rasras Rule 8 20:33 09.04.2014 Vĩnh viễn
388 olenimu16 Rule 8 20:33 09.04.2014 Vĩnh viễn
389 olenimu11 Rule 8 20:33 09.04.2014 Vĩnh viễn
390 olenimu06 Rule 8 20:32 09.04.2014 Vĩnh viễn
391 olenimu01 Rule 8 20:32 09.04.2014 Vĩnh viễn
392 96olenimu Rule 8 20:32 09.04.2014 Vĩnh viễn
393 91olenimu Rule 8 20:32 09.04.2014 Vĩnh viễn
394 86olenimu Rule 8 20:31 09.04.2014 Vĩnh viễn
395 81olenimu Rule 8 20:31 09.04.2014 Vĩnh viễn
396 76olenimu Rule 8 20:31 09.04.2014 Vĩnh viễn
397 71olenimu Rule 8 20:31 09.04.2014 Vĩnh viễn
398 66olenimu Rule 8 20:31 09.04.2014 Vĩnh viễn
399 61olenimu Rule 8 20:31 09.04.2014 Vĩnh viễn
400 56olenimu Rule 8 20:31 09.04.2014 Vĩnh viễn
401 51olenimu Rule 8 20:30 09.04.2014 Vĩnh viễn
402 46olenimu Rule 8 20:30 09.04.2014 Vĩnh viễn
403 41olenimu Rule 8 20:30 09.04.2014 Vĩnh viễn
404 36olenimu Rule 8 20:30 09.04.2014 Vĩnh viễn
405 31olenimu Rule 8 20:30 09.04.2014 Vĩnh viễn
406 26olenimu Rule 8 20:29 09.04.2014 Vĩnh viễn
407 jackketch Rule 8 18:16 07.04.2014 Vĩnh viễn
408 VineSet9 Rule 8 17:33 02.04.2014 Vĩnh viễn
409 HaI7acuK Rule 8 16:52 02.04.2014 Vĩnh viễn
410 mldm05 Rule 8 16:46 27.03.2014 Vĩnh viễn
411 mikimays Rule 8 18:13 17.03.2014 Vĩnh viễn
412 Ciklodol Rule 8 17:04 05.03.2014 Vĩnh viễn
413 summonfr Rule 8 18:17 25.02.2014 Vĩnh viễn
414 noddelkaDL Rule 8 15:49 21.02.2014 Vĩnh viễn
415 EvgenDW Rule 8 18:42 17.02.2014 Vĩnh viễn
416 -Paradoxx- Rule 8 17:28 17.02.2014 Vĩnh viễn
417 Bugera Rule 8 14:22 12.02.2014 Vĩnh viễn
418 -Django- Rule 8 19:18 06.02.2014 Vĩnh viễn
419 ShowTime Rule 8 19:52 28.01.2014 Vĩnh viễn
420 Bamb1n0 Rule 8 17:44 22.01.2014 Vĩnh viễn
421 FloYd1k Rule 8 14:05 21.01.2014 Vĩnh viễn
422 Bomj1K Rule 8 16:21 13.01.2014 Vĩnh viễn
423 mMarsshaLl Rule 8 17:38 10.01.2014 Vĩnh viễn
424 Kind0r Rule 8 17:37 10.01.2014 Vĩnh viễn
425 Arrus Rule 8 17:37 10.01.2014 Vĩnh viễn
426 AZIS Rule 8 17:37 10.01.2014 Vĩnh viễn
427 -KyleDL- Rule 8 16:51 10.01.2014 Vĩnh viễn
428 AtvaR Rule 8 16:50 10.01.2014 Vĩnh viễn
429 -BARS- Rule 8 16:31 10.01.2014 Vĩnh viễn
430 Dekvat Rule 8 22:15 07.01.2014 Vĩnh viễn
431 -Mant- Rule 8 21:26 07.01.2014 Vĩnh viễn
432 --Kalina-- Rule 8 21:25 07.01.2014 Vĩnh viễn
433 SIRYS Rule 8 16:51 31.12.2013 Vĩnh viễn
434 Parus Rule 8 16:51 31.12.2013 Vĩnh viễn
435 Heo4eHb Rule 8 16:51 31.12.2013 Vĩnh viễn
436 Parys Rule 8 16:51 31.12.2013 Vĩnh viễn
437 asdfdfg123 Rule 8 16:21 27.12.2013 Vĩnh viễn
438 SALAM Rule 8 21:30 19.12.2013 Vĩnh viễn
439 VedlsaS Rule 8 21:29 19.12.2013 Vĩnh viễn
440 Strelka Rule 8 21:29 19.12.2013 Vĩnh viễn
441 Generals Rule 8 18:32 13.12.2013 Vĩnh viễn
442 XpompomX Rule 8 19:19 27.11.2013 Vĩnh viễn
443 LieniiTe Rule 8 18:42 31.10.2013 Vĩnh viễn
444 Byff Rule 8 18:42 31.10.2013 Vĩnh viễn
445 Mr-To4Ka- Rule 8 19:10 16.10.2013 Vĩnh viễn
446 Wanter Rule 8 16:51 14.10.2013 Vĩnh viễn
447 Bolivar Rule 8 16:51 14.10.2013 Vĩnh viễn
448 HardWell Rule 8 15:15 14.10.2013 Vĩnh viễn
449 zzMACTEPzz Rule 8 18:14 10.10.2013 Vĩnh viễn
450 Street1 Rule 8 21:50 02.10.2013 Vĩnh viễn
451 Guminir Rule 8 21:50 02.10.2013 Vĩnh viễn
452 GoogleMan Rule 8 21:48 02.10.2013 Vĩnh viễn
453 Mo3oKSM Rule 8 21:47 02.10.2013 Vĩnh viễn
454 Mura4Ka Rule 8 21:47 02.10.2013 Vĩnh viễn
455 ReDDeviIS Rule 8 21:47 02.10.2013 Vĩnh viễn
456 RealSM Rule 8 21:46 02.10.2013 Vĩnh viễn
457 Skymu Rule 8 21:43 02.10.2013 Vĩnh viễn
458 Beasst Rule 8 21:39 02.10.2013 Vĩnh viễn
459 Walapeni Rule 8 21:38 02.10.2013 Vĩnh viễn
460 Shatu Rule 8 21:31 02.10.2013 Vĩnh viễn
461 ReVeS Rule 8 21:24 02.10.2013 Vĩnh viễn
462 Yspex Rule 8 21:24 02.10.2013 Vĩnh viễn
463 ChampionSM Rule 8 21:17 02.10.2013 Vĩnh viễn
464 Prizident Rule 8 22:03 25.09.2013 Vĩnh viễn
465 MaksRus Rule 8 22:03 25.09.2013 Vĩnh viễn
466 ZloyElf Rule 8 17:32 25.09.2013 Vĩnh viễn
467 Neadikvat Rule 8 17:32 25.09.2013 Vĩnh viễn
468 APower Rule 8 16:55 25.09.2013 Vĩnh viễn
469 incorect Rule 8 02:01 23.09.2013 Vĩnh viễn
470 KASTALOM Rule 8 16:28 19.09.2013 Vĩnh viễn
471 AbaS Rule 8 16:21 19.09.2013 Vĩnh viễn
472 MrNark0 Rule 8 15:14 09.09.2013 Vĩnh viễn
473 dsfsdfsdf Rule 8 17:04 06.09.2013 Vĩnh viễn
474 Plumbum Rule 8 16:40 06.09.2013 Vĩnh viễn
475 BacR Rule 8 16:39 06.09.2013 Vĩnh viễn
476 Terminaft Rule 8 13:55 27.08.2013 Vĩnh viễn
477 HecnuT Rule 8 01:24 16.08.2013 Vĩnh viễn
478 rootiger Rule 8 19:07 08.08.2013 Vĩnh viễn
479 RootMaster Rule 8 19:07 08.08.2013 Vĩnh viễn
480 copdj Rule 8 19:06 08.08.2013 Vĩnh viễn
481 Andrei Rule 8 19:06 08.08.2013 Vĩnh viễn
482 HugeSM Rule 8 14:41 01.08.2013 Vĩnh viễn
483 ComboSM Rule 8 20:21 09.07.2013 Vĩnh viễn
484 BpoTe6aJl Rule 8 14:09 19.06.2013 Vĩnh viễn
485 -BuHul7yX- Rule 8 18:31 30.05.2013 Vĩnh viễn
486 SexAngel Rule 8 15:49 30.05.2013 Vĩnh viễn
487 OKCAHKA Rule 8 18:03 13.05.2013 Vĩnh viễn
488 ELFIK Rule 8 18:02 13.05.2013 Vĩnh viễn
489 Alucard Rule 8 15:23 09.05.2013 Vĩnh viễn
490 EXhlam2 Rule 8 20:15 30.04.2013 Vĩnh viễn
491 Kamnu Rule 8 20:15 30.04.2013 Vĩnh viễn
492 ExeHlam Rule 8 20:14 30.04.2013 Vĩnh viễn
493 Exe9Plus Rule 8 20:13 30.04.2013 Vĩnh viễn
494 WaShMamaEB Rule 8 18:32 24.04.2013 Vĩnh viễn
495 ARISTAN Rule 8 16:28 22.04.2013 Vĩnh viễn
496 go3a Rule 8 14:37 17.04.2013 Vĩnh viễn
497 Dagon Rule 8 16:09 10.04.2013 Vĩnh viễn
498 Absidolf Rule 8 16:47 09.04.2013 Vĩnh viễn
499 Taki Rule 8 16:40 09.04.2013 Vĩnh viễn
500 cannabisld Rule 8 14:57 08.04.2013 Vĩnh viễn
501 DeaDKIll Rule 8 13:34 05.04.2013 Vĩnh viễn
502 PReTTYBet Rule 8 13:34 05.04.2013 Vĩnh viễn
503 KiLLMAestr Rule 8 13:34 05.04.2013 Vĩnh viễn
504 Ybijca Rule 8 13:34 05.04.2013 Vĩnh viễn
505 Number1 Rule 8 14:56 04.04.2013 Vĩnh viễn
506 Foxa Rule 8 18:40 02.04.2013 Vĩnh viễn
507 bKwinstoN Rule 8 21:20 27.03.2013 Vĩnh viễn
508 DlVodkA Rule 8 20:38 27.03.2013 Vĩnh viễn
509 luter Rule 8 11:59 27.03.2013 Vĩnh viễn
510 WitheLord Rule 8 11:57 13.03.2013 Vĩnh viễn
511 uKuIIIu Rule 8 22:21 14.02.2013 Vĩnh viễn
512 Kronus Rule 8 22:21 14.02.2013 Vĩnh viễn
513 Naison Rule 8 19:16 14.02.2013 Vĩnh viễn
514 RAPrecords Rule 8 18:59 11.02.2013 Vĩnh viễn
515 teasdacxz Rule 8 17:53 02.02.2013 Vĩnh viễn
516 SapFiriuS Rule 8 19:13 21.01.2013 Vĩnh viễn
517 Buterat Rule 8 17:45 21.01.2013 Vĩnh viễn
518 Donat Rule 8 17:43 21.01.2013 Vĩnh viễn
519 PanaceyaPK Rule 8 19:01 23.12.2012 Vĩnh viễn
520 DeeKaa Rule 8 12:06 18.12.2012 Vĩnh viễn
521 Madars Rule 8 12:06 18.12.2012 Vĩnh viễn
522 Frizieris Rule 8 12:05 18.12.2012 Vĩnh viễn
523 KNewLive Rule 8 11:51 18.12.2012 Vĩnh viễn
524 A1readyMG Rule 8 23:50 15.12.2012 Vĩnh viễn
525 A1readyDL Rule 8 23:50 15.12.2012 Vĩnh viễn
526 A1readySM Rule 8 23:50 15.12.2012 Vĩnh viễn
527 A1ready Rule 8 23:50 15.12.2012 Vĩnh viễn
528 Damager Rule 8 16:42 12.11.2012 Vĩnh viễn
529 Mladshaya Rule 8 16:41 12.11.2012 Vĩnh viễn
530 Balu Rule 8 16:41 12.11.2012 Vĩnh viễn
531 GOODE Rule 8 16:41 12.11.2012 Vĩnh viễn
532 Arion Rule 8 16:41 12.11.2012 Vĩnh viễn
533 BlowMe Rule 8 16:41 12.11.2012 Vĩnh viễn
534 AcTpaJl Rule 8 16:41 12.11.2012 Vĩnh viễn
535 3eBc Rule 8 16:41 12.11.2012 Vĩnh viễn
536 ReOn Rule 8 16:41 12.11.2012 Vĩnh viễn
537 IronHide Rule 8 20:45 10.11.2012 Vĩnh viễn
538 iron Rule 8 20:45 10.11.2012 Vĩnh viễn
539 Arisawa Rule 8 20:45 10.11.2012 Vĩnh viễn
540 Raviolo Rule 8 20:45 10.11.2012 Vĩnh viễn
541 Buba Rule 8 20:44 10.11.2012 Vĩnh viễn
542 Beda Rule 8 20:44 10.11.2012 Vĩnh viễn
543 HipHop Rule 8 20:44 10.11.2012 Vĩnh viễn
544 Azura Rule 8 20:44 10.11.2012 Vĩnh viễn
545 Paganus Rule 8 20:44 10.11.2012 Vĩnh viễn
546 Objora Rule 8 20:44 10.11.2012 Vĩnh viễn
547 DarkL Rule 8 20:43 10.11.2012 Vĩnh viễn
548 KKamni Rule 8 20:41 10.11.2012 Vĩnh viễn
549 TAHKICT Rule 8 20:41 10.11.2012 Vĩnh viễn
550 KaNaBiuS Rule 8 20:41 10.11.2012 Vĩnh viễn
551 Glyk Rule 8 20:41 10.11.2012 Vĩnh viễn
552 iNcoGNiTo Rule 8 20:40 10.11.2012 Vĩnh viễn
553 AEshmot Rule 8 14:49 07.11.2012 Vĩnh viễn
554 CarreraGT Rule 8 14:49 07.11.2012 Vĩnh viễn
555 CarreraGTS Rule 8 14:49 07.11.2012 Vĩnh viễn
556 hhhhaaaa Rule 8 14:48 07.11.2012 Vĩnh viễn
557 -G0D- Rule 8 14:16 02.11.2012 Vĩnh viễn
558 Vici1 Rule 8 14:16 02.11.2012 Vĩnh viễn
559 ApXuMyC Rule 8 14:16 02.11.2012 Vĩnh viễn
560 wmoooooot Rule 8 14:16 02.11.2012 Vĩnh viễn
561 Valentino Rule 8 14:16 02.11.2012 Vĩnh viễn
562 Nemec Rule 8 15:47 11.10.2012 Vĩnh viễn
563 JIaJIa Rule 8 15:46 11.10.2012 Vĩnh viễn
564 cdcccMG Rule 8 15:46 11.10.2012 Vĩnh viễn
565 Fiona Rule 8 15:46 11.10.2012 Vĩnh viễn
566 NNNNNN Rule 8 15:46 11.10.2012 Vĩnh viễn
567 MaksimAK Rule 8 15:45 11.10.2012 Vĩnh viễn
568 Murzik Rule 8 15:45 11.10.2012 Vĩnh viễn
569 4gamers Rule 8 16:10 30.08.2012 Vĩnh viễn
570 Scary Rule 8 16:30 29.08.2012 Vĩnh viễn
571 BKbuger Rule 8 16:30 29.08.2012 Vĩnh viễn
572 maksiAK Rule 8 16:29 29.08.2012 Vĩnh viễn
573 EEshe4ka Rule 8 16:29 29.08.2012 Vĩnh viễn
574 prestige Rule 8 16:29 29.08.2012 Vĩnh viễn
575 OdyBaH Rule 8 22:51 24.08.2012 Vĩnh viễn
576 Aragorn Rule 8 13:24 24.08.2012 Vĩnh viễn
577 y6uBaWka Rule 8 18:44 23.08.2012 Vĩnh viễn
578 Greek Rule 8 18:43 23.08.2012 Vĩnh viễn
579 fasfaf Rule 8 22:17 12.08.2012 Vĩnh viễn
580 kappa Rule 8 22:16 12.08.2012 Vĩnh viễn
581 IDMGI Rule 8 22:16 12.08.2012 Vĩnh viễn
582 ekZoT1k Rule 8 22:16 12.08.2012 Vĩnh viễn
583 GlavBM Rule 8 11:44 10.08.2012 Vĩnh viễn
584 VitoS Rule 8 11:44 09.08.2012 Vĩnh viễn
585 Zabanen Rule 8 11:24 24.07.2012 Vĩnh viễn
586 Save Rule 8 13:36 10.07.2012 Vĩnh viễn
587 XAKEPA Rule 8 19:09 07.07.2012 Vĩnh viễn
588 abra Rule 8 12:51 05.07.2012 Vĩnh viễn
589 Blocker Rule 8 18:31 02.07.2012 Vĩnh viễn
590 Shanahan Rule 8 18:27 02.07.2012 Vĩnh viễn
591 Barancea Rule 8 17:44 01.07.2012 Vĩnh viễn
592 Muhackteam Rule 8 15:19 01.07.2012 Vĩnh viễn
593 CentOS Rule 8 13:48 01.07.2012 Vĩnh viễn
594 serDir Rule 8 21:06 30.06.2012 Vĩnh viễn
595 LucyiruBK Rule 8 19:57 30.06.2012 Vĩnh viễn