Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là nơi u ám dành cho những phạm nhân đã vi phạm các quy tắc của máy chủ chúng tôi và đã bị bắt giam một thời gian. Trong thời gian này, bạn không thể tham gia vào trò chơi. Thời gian giam giữ có thể kéo dài từ vài giờ đến vô hạn.

[1] 2 3 4 5 6

Tù giam
#
Nhân vật
Lý do
Bị bắt
Giải phóng
1 ScanPick Ban 13:20 12.06.2024 Vĩnh viễn
2 4ebyReK Rule 4.1 Trò chuyện 07:22 11.06.2024 07:22 18.06.2024
3 Madonna Ban 18:19 09.11.2023 Vĩnh viễn
4 suka Ban 20:12 05.10.2023 Vĩnh viễn
5 shmallboro Ban 10:06 08.05.2023 Vĩnh viễn
6 SnowFire Ban 09:18 15.10.2022 Vĩnh viễn
7 XVIDEOSCOM Rule 4.15 17:47 22.08.2022 Vĩnh viễn
8 antonpetuh Ban 17:38 10.08.2022 Vĩnh viễn
9 Moderator Rule 4.16 15:07 01.06.2022 Vĩnh viễn
10 Rabbitar Ban 18:14 07.02.2022 Vĩnh viễn
11 -KoCTb- Ban 22:16 24.01.2022 Vĩnh viễn
12 NIDEAAA Ban 22:48 12.05.2021 Vĩnh viễn
13 speedbliad Rule 4.15 21:27 25.03.2021 Vĩnh viễn
14 aataman305 Ban 17:52 24.02.2021 Vĩnh viễn
15 Wpuntik Ban 17:52 24.02.2021 Vĩnh viễn
16 JariJxx Ban 19:25 25.11.2020 Vĩnh viễn
17 brokli Ban 20:53 11.11.2020 Vĩnh viễn
18 sobisDW Ban 17:50 10.11.2020 Vĩnh viễn
19 OxAxFuck Rule 4.15 19:47 02.11.2020 Vĩnh viễn
20 WhatAFuck Rule 4.15 19:47 02.11.2020 Vĩnh viễn
21 FuckNLife Rule 4.15 19:47 02.11.2020 Vĩnh viễn
22 MrFuck Rule 4.15 19:46 02.11.2020 Vĩnh viễn
23 KnightFuck Rule 4.15 19:46 02.11.2020 Vĩnh viễn
24 loxbless4 Rule 4.15 21:17 17.08.2020 Vĩnh viễn
25 Zaebalo2 Rule 4.15 22:08 09.06.2020 Vĩnh viễn
26 zaebala Rule 4.15 22:11 07.06.2020 Vĩnh viễn
27 nugopacuHa Ban 22:14 26.04.2020 Vĩnh viễn
28 KemperOK Ban 19:30 03.03.2020 Vĩnh viễn
29 MATiJ117 Ban 21:06 27.11.2019 Vĩnh viễn
30 PutinHuilo Ban 22:22 23.10.2019 Vĩnh viễn
31 xBuTaMuHx Ban 17:38 09.10.2019 Vĩnh viễn
32 NigthWolf Ban 17:37 08.09.2019 Vĩnh viễn
33 coLM Ban 14:45 06.08.2019 Vĩnh viễn
34 Jamesone Ban 12:37 06.08.2019 Vĩnh viễn
35 SHAKAJI Ban 13:53 20.06.2019 Vĩnh viễn
36 STRAXginby Ban 19:28 26.02.2019 Vĩnh viễn
37 CIency Ban 17:22 14.12.2018 Vĩnh viễn
38 Sargonn Ban 18:23 13.12.2018 Vĩnh viễn
39 PI3DATEBE Ban 21:38 27.11.2018 Vĩnh viễn
40 Oumy Ban 22:30 19.11.2018 Vĩnh viễn
41 -CPbIB- Ban 13:10 29.01.2018 Vĩnh viễn
42 Patronum Ban 12:11 18.10.2017 Vĩnh viễn
43 xylinado Ban 19:46 17.10.2017 Vĩnh viễn
44 Drowig Ban 13:34 09.10.2017 Vĩnh viễn
45 mus1c Ban 12:56 05.10.2017 Vĩnh viễn
46 Single Ban 19:45 04.10.2017 Vĩnh viễn
47 KostyaSM Ban 19:43 04.10.2017 Vĩnh viễn
48 IllllllI Ban 22:33 26.09.2017 Vĩnh viễn
49 IIIIIIIIII Ban 04:03 22.09.2017 Vĩnh viễn
50 llllllll Ban 01:27 19.09.2017 Vĩnh viễn
51 lllllll Ban 01:26 19.09.2017 Vĩnh viễn
52 llllllllll Ban 01:17 19.09.2017 Vĩnh viễn
53 lllllllll Ban 01:15 19.09.2017 Vĩnh viễn
54 --Mr-GuF-- Ban 13:31 08.09.2017 Vĩnh viễn
55 ServGovno Ban 17:16 07.09.2017 Vĩnh viễn
56 Woodis Ban 20:02 25.08.2017 Vĩnh viễn
57 l7oxyucT Ban 01:43 20.06.2017 Vĩnh viễn
58 GoodHight Ban 13:55 25.04.2017 Vĩnh viễn
59 megadl Ban 21:49 24.04.2017 Vĩnh viễn
60 MGparadais Ban 16:19 19.04.2017 Vĩnh viễn
61 sasadasd Ban 19:02 17.04.2017 Vĩnh viễn
62 ElfKisa Ban 15:52 14.04.2017 Vĩnh viễn
63 Dkkirofyd Ban 15:50 14.04.2017 Vĩnh viễn
64 DWnorD Ban 15:49 14.04.2017 Vĩnh viễn
65 MoTiOnleSs Ban 22:29 16.03.2017 Vĩnh viễn
66 loka1 Ban 15:49 14.03.2017 Vĩnh viễn
67 Sybreed Ban 19:14 13.03.2017 Vĩnh viễn
68 Ultrapov Ban 18:59 13.03.2017 Vĩnh viễn
69 eeewqe Ban 18:15 09.03.2017 Vĩnh viễn
70 face2face Ban 18:09 09.03.2017 Vĩnh viễn
71 BLIDE Ban 14:34 27.02.2017 Vĩnh viễn
72 Gramaton Ban 13:34 27.02.2017 Vĩnh viễn
73 Kanobi Ban 13:32 27.02.2017 Vĩnh viễn
74 Trancer Ban 14:35 26.02.2017 Vĩnh viễn
75 Avrora Ban 03:40 13.02.2017 Vĩnh viễn
76 exe5555 Ban 17:20 29.01.2017 Vĩnh viễn
77 Dober Ban 20:07 26.01.2017 Vĩnh viễn
78 PoccToB Ban 20:04 26.01.2017 Vĩnh viễn
79 HolsSpeed Ban 20:03 26.01.2017 Vĩnh viễn
80 P100ReF Ban 18:35 20.12.2016 Vĩnh viễn
81 -L-e-O- Ban 19:34 10.11.2016 Vĩnh viễn
82 AngeIA Ban 12:58 11.10.2016 Vĩnh viễn
83 Prometejs Ban 19:14 15.09.2016 Vĩnh viễn
84 Unholy Ban 14:29 13.09.2016 Vĩnh viễn
85 ref6apMeHa Ban 00:28 23.07.2016 Vĩnh viễn
86 -Seawolf- Ban 01:49 10.07.2016 Vĩnh viễn
87 beibe2715 Ban 16:47 02.07.2016 Vĩnh viễn
88 vesu Ban 15:29 27.05.2016 Vĩnh viễn
89 BeI4eHoK Ban 01:43 25.05.2016 Vĩnh viễn
90 QMSpyRo Ban 01:33 25.05.2016 Vĩnh viễn
91 Imperia Ban 20:21 28.02.2016 Vĩnh viễn
92 nikz1SM Ban 22:05 18.02.2016 Vĩnh viễn
93 LoveA Ban 19:24 18.02.2016 Vĩnh viễn
94 -SlendeR- Ban 19:24 18.02.2016 Vĩnh viễn
95 AsWeDie Ban 19:23 18.02.2016 Vĩnh viễn
96 Perse Ban 19:23 18.02.2016 Vĩnh viễn
97 vad1m Ban 00:30 10.02.2016 Vĩnh viễn
98 EbuMamok Ban 12:18 09.02.2016 Vĩnh viễn
99 ProxySM Ban 23:46 24.01.2016 Vĩnh viễn
100 7Days Ban 22:23 24.01.2016 Vĩnh viễn


Following characters will not be able to play without enhanced anticheat protection.[1]

Liveguard
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Lý do
Ngày
1 -zero- High Elf Added by admin 17.06.2024 16:49
2 M-Z-U Lord Emperor Added by admin 17.06.2024 16:41
3 Shadowplay Soul Master Added by admin 17.06.2024 15:18
4 ThoTu Soul Master Added by admin 15.06.2024 13:03
5 xashimov Muse Elf Added by admin 15.06.2024 12:07
6 XpamyJI9 Duel Master Added by admin 13.06.2024 12:13
7 -Heater- Lord Emperor Added by admin 30.05.2024 20:24
8 JavhpClub Blade Master Added by admin 28.05.2024 05:33
9 ghyuiol Magic Gladiator Added by admin 26.05.2024 22:16
10 eodaica10 Soul Master Added by admin 26.05.2024 09:21
11 -Leader- Blade Master Added by admin 18.05.2024 01:06
12 Knight Dark Knight Suspicious activity 14.05.2024 16:35
13 OneShotTes Dark Knight Added by admin 14.05.2024 16:29
14 FanatikMG Magic Gladiator Added by admin 13.05.2024 22:43
15 ddwwwa Dark Wizard Suspicious activity 09.05.2024 14:04
16 YamiYAM High Elf Added by admin 03.05.2024 12:53
17 MgicVN Magic Gladiator Added by admin 02.05.2024 05:22
18 DIEWALKING Muse Elf Cheating software 29.04.2024 18:17
19 XoJIon Muse Elf Added by admin 29.04.2024 14:27
20 GameMeMe Dark Wizard Cheating software 29.04.2024 09:49
21 SnopDog Blade Knight Added by admin 27.04.2024 11:25
22 Shiyo Dark Knight Cheating software 24.04.2024 09:04
23 Wizzymage Dark Wizard Cheating software 13.04.2024 05:33
24 Opera Magic Gladiator Added by admin 02.04.2024 00:57
25 Winter Magic Gladiator Cheating software 31.03.2024 23:03
26 Cocka Muse Elf Cheating software 31.03.2024 18:36
27 Lmfao Magic Gladiator Cheating software 28.03.2024 18:29
28 kdsfksjdlf Soul Master Cheating software 28.03.2024 17:47
29 Mtacminda Elf Added by admin 28.03.2024 08:27
30 TheSky Grand Master Cheating software 28.03.2024 01:28
31 Urmicoll Blade Knight Added by admin 28.03.2024 00:11
32 Dorbi Elf Cheating software 24.03.2024 14:43
33 Hannya Elf Cheating software 20.03.2024 12:34
34 rhtuhritue Dark Wizard Cheating software 20.03.2024 00:24
35 GiaoKa Elf Cheating software 19.03.2024 03:19
36 RUBI32 Dark Wizard Cheating software 18.03.2024 19:21
37 auishfiouh Dark Knight Cheating software 18.03.2024 07:57
38 CoffinRock Soul Master Cheating software 17.03.2024 22:07
39 JiSo678576 Elf Cheating software 17.03.2024 13:00
40 fgdfgdfgfd Elf Cheating software 17.03.2024 12:37
41 KUKU475 Elf Cheating software 17.03.2024 12:06
42 Coffee Magic Gladiator Cheating software 14.03.2024 10:39
43 Ebotronic Elf Cheating software 11.03.2024 18:53
44 Bobiro Dark Knight Cheating software 11.03.2024 18:22
45 piskastrui Magic Gladiator Cheating software 01.03.2024 19:56
46 zaenka Muse Elf Cheating software 25.02.2024 12:00
47 charfordre Soul Master Cheating software 09.02.2024 23:46
48 Hanjiku Dark Wizard Cheating software 04.02.2024 22:00
49 Muflea Dark Wizard Cheating software 04.02.2024 16:18
50 dfgsdgsd Dark Knight Cheating software 04.02.2024 10:49
51 Tutuki Elf Cheating software 04.02.2024 09:51
52 Sumako Dark Knight Cheating software 04.02.2024 09:36
53 Hatran High Elf Cheating software 28.01.2024 22:34
54 adjskgns Dark Knight Cheating software 26.01.2024 20:11
55 SMaPc Soul Master Cheating software 18.01.2024 19:25
56 --B-E-S-- Blade Master Cheating software 12.01.2024 23:41
57 zoli2 Grand Master Cheating software 12.01.2024 22:58
58 Xaky High Elf Cheating software 12.01.2024 22:57
59 HeadChef Lord Emperor Cheating software 12.01.2024 22:53
60 Sayori High Elf Cheating software 12.01.2024 22:16
61 KingOfSoul Soul Master Cheating software 02.01.2024 04:45
62 BoDeoSoAi Soul Master Cheating software 29.12.2023 01:17
63 krovavaja High Elf Cheating software 24.12.2023 16:55
64 mishimomei Soul Master Cheating software 11.12.2023 00:07
65 Artxaga Grand Master Cheating software 28.11.2023 20:24
66 L0psBEE Muse Elf Cheating software 26.11.2023 12:30
67 V1NS Grand Master Cheating software 24.11.2023 05:03
68 PhonomaNN Dark Lord Cheating software 20.11.2023 15:11
69 Boncho Grand Master Cheating software 17.11.2023 17:36
70 Magnate Magic Gladiator Added by admin 07.11.2023 23:40
71 Luci Dark Lord Added by admin 07.11.2023 22:41
72 CXVII Grand Master Added by admin 07.11.2023 22:41
73 ne4kuH Duel Master Added by admin 07.11.2023 22:41
74 tho12345 Soul Master Added by admin 04.11.2023 04:58
75 -3APA3A- High Elf Added by admin 04.11.2023 04:58
76 Prosper Grand Master Added by admin 04.11.2023 04:58
77 aknatune Soul Master Added by admin 04.11.2023 04:58
78 besg4353 Lord Emperor Added by admin 04.11.2023 04:58
79 OneAppleTy Soul Master Added by admin 04.11.2023 04:58
80 H4K3R Duel Master Added by admin 04.11.2023 04:58
81 JewelsUA Magic Gladiator Added by admin 04.11.2023 04:58
82 -Odin- Duel Master Added by admin 04.11.2023 04:58
83 CroxaMG Duel Master Added by admin 04.11.2023 04:58
84 Asmens Duel Master Added by admin 04.11.2023 04:58
85 romello Grand Master Added by admin 04.11.2023 04:58
86 Rx230 Duel Master Added by admin 04.11.2023 04:58
87 Heddin Grand Master Added by admin 04.11.2023 04:58
88 mgtst1 Magic Gladiator Added by admin 04.11.2023 04:58
89 TURKooo Dark Lord Added by admin 04.11.2023 04:58
90 NiceSM Soul Master Added by admin 04.11.2023 04:58
91 ZenHunt Soul Master Added by admin 04.11.2023 04:58
92 MagicMag Magic Gladiator Added by admin 04.11.2023 04:58
93 Templ Dark Lord Added by admin 04.11.2023 04:58
94 Ahmedsk1 Blade Knight Added by admin 04.11.2023 04:58
95 Asconio Dark Wizard Added by admin 04.11.2023 04:57
96 Kaffi Soul Master Added by admin 04.11.2023 04:57
97 0369 Soul Master Suspicious activity 25.09.2023 21:52
98 SleepChaos Soul Master Added by admin 01.09.2023 17:24