Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Đây là nơi u ám dành cho những phạm nhân đã vi phạm các quy tắc của máy chủ chúng tôi và đã bị bắt giam một thời gian. Trong thời gian này, bạn không thể tham gia vào trò chơi. Thời gian giam giữ có thể kéo dài từ vài giờ đến vô hạn.

Tù giam
#
Nhân vật
Lý do
Bị bắt
Giải phóng
1 Beardy Rule 4.1 Cấm 19:36 25.01.2023 19:36 15.02.2023
2 Azazelo Rule 4.1 Cấm 19:09 25.01.2023 19:09 08.02.2023
3 SnowFire Rule 8 09:18 15.10.2022 Vĩnh viễn
4 XVIDEOSCOM Rule 4.15 17:47 22.08.2022 Vĩnh viễn
5 antonpetuh Rule 8 17:38 10.08.2022 Vĩnh viễn
6 Moderator Rule 4.16 15:07 01.06.2022 Vĩnh viễn
7 Rabbitar Rule 8 18:14 07.02.2022 Vĩnh viễn
8 -KoCTb- Rule 8 22:16 24.01.2022 Vĩnh viễn
9 NIDEAAA Rule 8 22:48 12.05.2021 Vĩnh viễn
10 speedbliad Rule 4.15 21:27 25.03.2021 Vĩnh viễn
11 aataman305 Rule 8 17:52 24.02.2021 Vĩnh viễn
12 Wpuntik Rule 8 17:52 24.02.2021 Vĩnh viễn
13 JariJxx Rule 8 19:25 25.11.2020 Vĩnh viễn
14 brokli Rule 8 20:53 11.11.2020 Vĩnh viễn
15 sobisDW Rule 8 17:50 10.11.2020 Vĩnh viễn
16 OxAxFuck Rule 4.15 19:47 02.11.2020 Vĩnh viễn
17 WhatAFuck Rule 4.15 19:47 02.11.2020 Vĩnh viễn
18 FuckNLife Rule 4.15 19:47 02.11.2020 Vĩnh viễn
19 MrFuck Rule 4.15 19:46 02.11.2020 Vĩnh viễn
20 KnightFuck Rule 4.15 19:46 02.11.2020 Vĩnh viễn
21 loxbless4 Rule 4.15 21:17 17.08.2020 Vĩnh viễn
22 Zaebalo2 Rule 4.15 22:08 09.06.2020 Vĩnh viễn
23 zaebala Rule 4.15 22:11 07.06.2020 Vĩnh viễn
24 nugopacuHa Rule 8 22:14 26.04.2020 Vĩnh viễn
25 KemperOK Rule 8 19:30 03.03.2020 Vĩnh viễn
26 MATiJ117 Rule 8 21:06 27.11.2019 Vĩnh viễn
27 PutinHuilo Rule 8 22:22 23.10.2019 Vĩnh viễn
28 xBuTaMuHx Rule 8 17:38 09.10.2019 Vĩnh viễn
29 NigthWolf Rule 8 17:37 08.09.2019 Vĩnh viễn
30 coLM Rule 8 14:45 06.08.2019 Vĩnh viễn
31 Jamesone Rule 8 12:37 06.08.2019 Vĩnh viễn
32 SHAKAJI Rule 8 13:53 20.06.2019 Vĩnh viễn
33 STRAXginby Rule 8 19:28 26.02.2019 Vĩnh viễn
34 CIency Rule 8 17:22 14.12.2018 Vĩnh viễn
35 Sargonn Rule 8 18:23 13.12.2018 Vĩnh viễn
36 PI3DATEBE Rule 8 21:38 27.11.2018 Vĩnh viễn
37 Oumy Rule 8 22:30 19.11.2018 Vĩnh viễn
38 -CPbIB- Rule 8 13:10 29.01.2018 Vĩnh viễn
39 Patronum Rule 8 12:11 18.10.2017 Vĩnh viễn
40 xylinado Rule 8 19:46 17.10.2017 Vĩnh viễn
41 Drowig Rule 8 13:34 09.10.2017 Vĩnh viễn
42 mus1c Rule 8 12:56 05.10.2017 Vĩnh viễn
43 Single Rule 8 19:45 04.10.2017 Vĩnh viễn
44 KostyaSM Rule 8 19:43 04.10.2017 Vĩnh viễn
45 IllllllI Rule 8 22:33 26.09.2017 Vĩnh viễn
46 IIIIIIIIII Rule 8 04:03 22.09.2017 Vĩnh viễn
47 llllllll Rule 8 01:27 19.09.2017 Vĩnh viễn
48 lllllll Rule 8 01:26 19.09.2017 Vĩnh viễn
49 llllllllll Rule 8 01:17 19.09.2017 Vĩnh viễn
50 lllllllll Rule 8 01:15 19.09.2017 Vĩnh viễn
51 --Mr-GuF-- Rule 8 13:31 08.09.2017 Vĩnh viễn
52 ServGovno Rule 8 17:16 07.09.2017 Vĩnh viễn
53 Woodis Rule 8 20:02 25.08.2017 Vĩnh viễn
54 l7oxyucT Rule 8 01:43 20.06.2017 Vĩnh viễn
55 GoodHight Rule 8 13:55 25.04.2017 Vĩnh viễn
56 megadl Rule 8 21:49 24.04.2017 Vĩnh viễn
57 MGparadais Rule 8 16:19 19.04.2017 Vĩnh viễn
58 sasadasd Rule 8 19:02 17.04.2017 Vĩnh viễn
59 ElfKisa Rule 8 15:52 14.04.2017 Vĩnh viễn
60 Dkkirofyd Rule 8 15:50 14.04.2017 Vĩnh viễn
61 DWnorD Rule 8 15:49 14.04.2017 Vĩnh viễn
62 MoTiOnleSs Rule 8 22:29 16.03.2017 Vĩnh viễn
63 loka1 Rule 8 15:49 14.03.2017 Vĩnh viễn
64 Sybreed Rule 8 19:14 13.03.2017 Vĩnh viễn
65 Ultrapov Rule 8 18:59 13.03.2017 Vĩnh viễn
66 eeewqe Rule 8 18:15 09.03.2017 Vĩnh viễn
67 face2face Rule 8 18:09 09.03.2017 Vĩnh viễn
68 BLIDE Rule 8 14:34 27.02.2017 Vĩnh viễn
69 Gramaton Rule 8 13:34 27.02.2017 Vĩnh viễn
70 Kanobi Rule 8 13:32 27.02.2017 Vĩnh viễn
71 Trancer Rule 8 14:35 26.02.2017 Vĩnh viễn
72 Avrora Rule 8 03:40 13.02.2017 Vĩnh viễn
73 exe5555 Rule 8 17:20 29.01.2017 Vĩnh viễn
74 Dober Rule 8 20:07 26.01.2017 Vĩnh viễn
75 PoccToB Rule 8 20:04 26.01.2017 Vĩnh viễn
76 HolsSpeed Rule 8 20:03 26.01.2017 Vĩnh viễn
77 P100ReF Rule 8 18:35 20.12.2016 Vĩnh viễn
78 -L-e-O- Rule 8 19:34 10.11.2016 Vĩnh viễn
79 AngeIA Rule 8 12:58 11.10.2016 Vĩnh viễn
80 Prometejs Rule 8 19:14 15.09.2016 Vĩnh viễn
81 Unholy Rule 8 14:29 13.09.2016 Vĩnh viễn
82 ref6apMeHa Rule 8 00:28 23.07.2016 Vĩnh viễn
83 -Seawolf- Rule 8 01:49 10.07.2016 Vĩnh viễn
84 beibe2715 Rule 8 16:47 02.07.2016 Vĩnh viễn
85 vesu Rule 8 15:29 27.05.2016 Vĩnh viễn
86 BeI4eHoK Rule 8 01:43 25.05.2016 Vĩnh viễn
87 QMSpyRo Rule 8 01:33 25.05.2016 Vĩnh viễn
88 Imperia Rule 8 20:21 28.02.2016 Vĩnh viễn
89 nikz1SM Rule 8 22:05 18.02.2016 Vĩnh viễn
90 LoveA Rule 8 19:24 18.02.2016 Vĩnh viễn
91 -SlendeR- Rule 8 19:24 18.02.2016 Vĩnh viễn
92 AsWeDie Rule 8 19:23 18.02.2016 Vĩnh viễn
93 Perse Rule 8 19:23 18.02.2016 Vĩnh viễn
94 vad1m Rule 8 00:30 10.02.2016 Vĩnh viễn
95 EbuMamok Rule 8 12:18 09.02.2016 Vĩnh viễn
96 ProxySM Rule 8 23:46 24.01.2016 Vĩnh viễn
97 7Days Rule 8 22:23 24.01.2016 Vĩnh viễn
98 Gladiuss Rule 8 20:48 19.01.2016 Vĩnh viễn
99 pusik23 Rule 8 22:51 11.01.2016 Vĩnh viễn
100 raitis5031 Rule 8 17:02 21.12.2015 Vĩnh viễn
101 Ar4iksss Rule 8 17:02 21.12.2015 Vĩnh viễn
102 -My-Pk-A- Rule 8 17:41 17.12.2015 Vĩnh viễn
103 BacuJluca Rule 8 18:59 09.11.2015 Vĩnh viễn
104 SexTra Rule 8 18:08 05.11.2015 Vĩnh viễn
105 -CriminaL- Rule 8 13:34 23.10.2015 Vĩnh viễn
106 xCARRERAx Rule 8 19:16 25.09.2015 Vĩnh viễn
107 -Exaless- Rule 8 14:33 16.09.2015 Vĩnh viễn
108 -SimpleX- Rule 8 01:59 11.09.2015 Vĩnh viễn
109 jobu1 Rule 8 19:47 21.08.2015 Vĩnh viễn
110 KupljuSM Rule 8 19:47 21.08.2015 Vĩnh viễn
111 adsdasdasd Rule 8 19:46 21.08.2015 Vĩnh viễn
112 asdadasdag Rule 8 19:46 21.08.2015 Vĩnh viễn
113 assdd Rule 8 19:46 21.08.2015 Vĩnh viễn
114 dsadasdasd Rule 8 19:46 21.08.2015 Vĩnh viễn
115 asdasfladf Rule 8 19:45 21.08.2015 Vĩnh viễn
116 XOLOD Rule 8 19:45 21.08.2015 Vĩnh viễn
117 PayLLIaH Rule 8 19:06 13.08.2015 Vĩnh viễn
118 liloksi Rule 8 20:01 28.07.2015 Vĩnh viễn
119 CMdemoN Rule 8 17:25 24.07.2015 Vĩnh viễn
120 GDDKBRAVE Rule 8 01:45 19.07.2015 Vĩnh viễn
121 extaziy Rule 8 22:12 15.07.2015 Vĩnh viễn
122 Donn Rule 8 06:46 01.07.2015 Vĩnh viễn
123 ITmuffel Rule 8 16:48 09.06.2015 Vĩnh viễn
124 DmiTriX Rule 8 20:56 06.04.2015 Vĩnh viễn
125 edvinas2 Rule 8 20:25 06.04.2015 Vĩnh viễn
126 Bless00991 Rule 8 22:39 27.03.2015 Vĩnh viễn
127 MuSenate Rule 8 00:52 22.03.2015 Vĩnh viễn
128 ZloYDyX- Rule 8 18:05 18.03.2015 Vĩnh viễn
129 lAXEl Rule 8 17:36 18.03.2015 Vĩnh viễn
130 SpyRoGM Rule 8 17:03 17.03.2015 Vĩnh viễn
131 Dolbit Rule 8 17:51 16.03.2015 Vĩnh viễn
132 MistFits Rule 8 21:14 14.03.2015 Vĩnh viễn
133 BeL4eHaKGM Rule 8 14:38 12.03.2015 Vĩnh viễn
134 SpyQM Rule 8 14:37 12.03.2015 Vĩnh viễn
135 Sa4iok Rule 8 04:10 11.03.2015 Vĩnh viễn
136 2014 Rule 8 08:13 05.03.2015 Vĩnh viễn
137 yaPon4iK Rule 8 08:13 05.03.2015 Vĩnh viễn
138 Astr Rule 8 19:46 03.03.2015 Vĩnh viễn
139 -AkTerR- Rule 8 08:30 01.03.2015 Vĩnh viễn
140 chetos Rule 8 23:54 23.02.2015 Vĩnh viễn
141 HighRStone Rule 8 23:54 23.02.2015 Vĩnh viễn
142 JewOfHarm Rule 8 23:54 23.02.2015 Vĩnh viễn
143 Gemstones Rule 8 23:53 23.02.2015 Vĩnh viễn
144 dimamu2 Rule 8 23:53 23.02.2015 Vĩnh viễn
145 AkViLoN Rule 8 23:53 23.02.2015 Vĩnh viễn
146 Rambo Rule 8 23:53 23.02.2015 Vĩnh viễn
147 CannibaL Rule 8 23:53 23.02.2015 Vĩnh viễn
148 Ebragiev Rule 8 20:40 23.02.2015 Vĩnh viễn
149 RoRi Rule 8 08:24 15.02.2015 Vĩnh viễn
150 PytinXyilo Rule 8 14:40 02.02.2015 Vĩnh viễn
151 Mamaeb Rule 8 15:21 27.01.2015 Vĩnh viễn
152 NKVD Rule 8 14:35 02.12.2014 Vĩnh viễn
153 CaMaGoH Rule 8 19:44 01.12.2014 Vĩnh viễn
154 nepego3 Rule 8 19:44 01.12.2014 Vĩnh viễn
155 -JeKa- Rule 8 19:43 01.12.2014 Vĩnh viễn
156 WeCanLove Rule 8 19:43 01.12.2014 Vĩnh viễn
157 Karlione03 Rule 8 19:43 01.12.2014 Vĩnh viễn
158 -SHERIFF- Rule 8 19:42 01.12.2014 Vĩnh viễn
159 -ViP-BM- Rule 8 14:50 28.11.2014 Vĩnh viễn
160 sTrem Rule 8 14:49 28.11.2014 Vĩnh viễn
161 BeL4eNoKQM Rule 8 14:42 28.11.2014 Vĩnh viễn
162 EnchanterS Rule 8 06:19 27.11.2014 Vĩnh viễn
163 orangez Rule 8 00:09 27.11.2014 Vĩnh viễn
164 BlessBIow Rule 8 20:37 26.11.2014 Vĩnh viễn
165 sSpyRo Rule 8 21:51 22.11.2014 Vĩnh viễn
166 -LaL- Rule 8 19:23 17.11.2014 Vĩnh viễn
167 TAKAMURA Rule 8 19:08 17.11.2014 Vĩnh viễn
168 MayCRY Rule 8 19:08 17.11.2014 Vĩnh viễn
169 Vako Rule 8 19:07 17.11.2014 Vĩnh viễn
170 -Goody- Rule 8 19:07 17.11.2014 Vĩnh viễn
171 Banned1 Rule 8 18:50 17.11.2014 Vĩnh viễn
172 -PvP- Rule 8 18:25 12.11.2014 Vĩnh viễn
173 KindR Rule 8 18:14 12.11.2014 Vĩnh viễn
174 Chencher Rule 8 18:01 12.11.2014 Vĩnh viễn
175 QMsapaka Rule 8 17:03 12.11.2014 Vĩnh viễn
176 DRAX Rule 8 00:55 12.11.2014 Vĩnh viễn
177 fgggg Rule 8 22:53 11.11.2014 Vĩnh viễn
178 sapakaQM Rule 8 22:52 11.11.2014 Vĩnh viễn
179 6aHguT Rule 8 22:06 11.11.2014 Vĩnh viễn
180 WinstonBM Rule 8 15:53 10.11.2014 Vĩnh viễn
181 ToxoBMG Rule 8 16:36 06.11.2014 Vĩnh viễn
182 I7cuXoI7aT Rule 8 01:03 04.11.2014 Vĩnh viễn
183 Jlegu Rule 8 01:03 04.11.2014 Vĩnh viễn
184 -TARAN- Rule 8 22:39 23.10.2014 Vĩnh viễn
185 RonDonDon Rule 8 15:23 02.10.2014 Vĩnh viễn
186 -Tackerrr- Rule 8 15:22 02.10.2014 Vĩnh viễn
187 NanoByte Rule 8 15:21 02.10.2014 Vĩnh viễn
188 Yahooo Rule 8 15:21 02.10.2014 Vĩnh viễn
189 Zali Rule 8 15:21 02.10.2014 Vĩnh viễn
190 dsdsaaaaaa Rule 8 19:39 27.09.2014 Vĩnh viễn
191 wefewfwef Rule 8 15:22 23.09.2014 Vĩnh viễn
192 hobit Rule 8 14:44 23.09.2014 Vĩnh viễn
193 Debesis Rule 8 14:35 23.09.2014 Vĩnh viễn
194 PrimeR Rule 8 21:36 04.09.2014 Vĩnh viễn
195 -ViK- Rule 8 17:46 03.09.2014 Vĩnh viễn
196 ref22 Rule 8 16:27 03.09.2014 Vĩnh viễn
197 xao22 Rule 8 16:27 03.09.2014 Vĩnh viễn
198 IdeaFix Rule 8 16:26 03.09.2014 Vĩnh viễn
199 BloodMage Rule 8 16:23 03.09.2014 Vĩnh viễn
200 Kpblc Rule 8 16:22 03.09.2014 Vĩnh viễn
201 Bless00142 Rule 8 16:22 03.09.2014 Vĩnh viễn
202 ddllldddll Rule 8 16:22 03.09.2014 Vĩnh viễn
203 itenss Rule 8 16:21 03.09.2014 Vĩnh viễn
204 zz2zz Rule 8 16:21 03.09.2014 Vĩnh viễn
205 xx2xx Rule 8 16:21 03.09.2014 Vĩnh viễn
206 zx3xz Rule 8 16:21 03.09.2014 Vĩnh viễn
207 qaz2 Rule 8 16:20 03.09.2014 Vĩnh viễn
208 qaz22 Rule 8 16:20 03.09.2014 Vĩnh viễn
209 qaz222 Rule 8 16:20 03.09.2014 Vĩnh viễn
210 7ref2 Rule 8 16:19 03.09.2014 Vĩnh viễn
211 Bentley Rule 8 16:19 03.09.2014 Vĩnh viễn
212 1prn03 Rule 8 16:18 03.09.2014 Vĩnh viễn
213 1prn04 Rule 8 16:18 03.09.2014 Vĩnh viễn
214 1prn05 Rule 8 16:18 03.09.2014 Vĩnh viễn
215 1prn07 Rule 8 16:18 03.09.2014 Vĩnh viễn
216 1prn08 Rule 8 16:17 03.09.2014 Vĩnh viễn
217 1prn11 Rule 8 16:17 03.09.2014 Vĩnh viễn
218 1prn12 Rule 8 16:17 03.09.2014 Vĩnh viễn
219 1prn13 Rule 8 16:16 03.09.2014 Vĩnh viễn
220 1prn14 Rule 8 16:16 03.09.2014 Vĩnh viễn
221 1prn15 Rule 8 16:16 03.09.2014 Vĩnh viễn
222 1prn16 Rule 8 16:15 03.09.2014 Vĩnh viễn
223 1prn17 Rule 8 16:15 03.09.2014 Vĩnh viễn
224 2prn18 Rule 8 16:15 03.09.2014 Vĩnh viễn
225 1prn19 Rule 8 16:14 03.09.2014 Vĩnh viễn
226 2prn20 Rule 8 16:14 03.09.2014 Vĩnh viễn
227 1prn21 Rule 8 16:14 03.09.2014 Vĩnh viễn
228 Suprime Rule 8 16:13 03.09.2014 Vĩnh viễn
229 Dimonshik Rule 8 15:04 26.08.2014 Vĩnh viễn
230 Discover Rule 8 14:50 26.08.2014 Vĩnh viễn
231 Bondar Rule 8 14:49 26.08.2014 Vĩnh viễn
232 RageLorder Rule 8 14:02 26.08.2014 Vĩnh viễn
233 weqweqwe Rule 8 14:01 26.08.2014 Vĩnh viễn
234 -GodLike- Rule 8 00:59 25.08.2014 Vĩnh viễn
235 GGWP Rule 8 00:59 25.08.2014 Vĩnh viễn
236 fili Rule 8 00:59 25.08.2014 Vĩnh viễn
237 BonaQva Rule 8 19:01 21.08.2014 Vĩnh viễn
238 SheIteR Rule 8 19:01 21.08.2014 Vĩnh viễn
239 OnlineBK Rule 8 19:00 21.08.2014 Vĩnh viễn
240 Elfo Rule 8 14:12 21.08.2014 Vĩnh viễn
241 SaNdRaA Rule 8 14:10 21.08.2014 Vĩnh viễn
242 StreaMDimA Rule 8 14:08 21.08.2014 Vĩnh viễn
243 nCuXomuK Rule 8 18:08 12.08.2014 Vĩnh viễn
244 DMGpro Rule 8 13:13 01.08.2014 Vĩnh viễn
245 Vigetka Rule 8 12:15 01.08.2014 Vĩnh viễn
246 MrFuSs Rule 8 13:23 28.07.2014 Vĩnh viễn
247 KPECT Rule 8 18:20 24.07.2014 Vĩnh viễn
248 VaFla Rule 8 20:48 20.07.2014 Vĩnh viễn
249 MaSeRaTTi Rule 8 20:44 20.07.2014 Vĩnh viễn
250 -Maximus- Rule 8 18:30 14.07.2014 Vĩnh viễn
251 zaldak4 Rule 8 00:32 12.07.2014 Vĩnh viễn
252 xxCTPAXxx Rule 8 22:04 09.07.2014 Vĩnh viễn
253 Darknesss Rule 8 20:07 09.07.2014 Vĩnh viễn
254 BANKKKKKK Rule 8 20:06 09.07.2014 Vĩnh viễn
255 -MaximuM- Rule 8 20:06 09.07.2014 Vĩnh viễn
256 ZevsBM Rule 8 20:06 09.07.2014 Vĩnh viễn
257 ProgloTik Rule 8 13:45 08.07.2014 Vĩnh viễn
258 Nabinus Rule 8 23:36 03.07.2014 Vĩnh viễn
259 BarakobamA Rule 8 17:29 01.07.2014 Vĩnh viễn
260 SpyRoQM Rule 8 16:14 01.07.2014 Vĩnh viễn
261 MaRgOLLla Rule 8 16:14 01.07.2014 Vĩnh viễn
262 -Protest- Rule 8 17:39 28.06.2014 Vĩnh viễn
263 PaKforLifE Rule 8 16:39 27.06.2014 Vĩnh viễn
264 Dudu Rule 8 16:22 27.06.2014 Vĩnh viễn
265 Zvir Rule 8 15:09 27.06.2014 Vĩnh viễn
266 AdminQM Rule 8 21:40 25.06.2014 Vĩnh viễn
267 BoJIaHg Rule 8 21:07 20.06.2014 Vĩnh viễn
268 XoJIog Rule 8 20:48 20.06.2014 Vĩnh viễn
269 muspero Rule 8 20:46 20.06.2014 Vĩnh viễn
270 6e3gywHblu Rule 8 20:45 19.06.2014 Vĩnh viễn
271 EvryBaby Rule 8 20:28 19.06.2014 Vĩnh viễn
272 AdminSpyRo Rule 8 20:18 19.06.2014 Vĩnh viễn
273 6aHKuP Rule 8 21:07 18.06.2014 Vĩnh viễn
274 3uy6a6 Rule 8 20:36 18.06.2014 Vĩnh viễn
275 SpyRoAdmin Rule 8 20:23 18.06.2014 Vĩnh viễn
276 MuBlessQM Rule 8 18:12 17.06.2014 Vĩnh viễn
277 Cristonson Rule 8 23:19 15.06.2014 Vĩnh viễn
278 Heroinne Rule 8 17:29 12.06.2014 Vĩnh viễn
279 502null Rule 8 02:31 15.05.2014 Vĩnh viễn
280 Emil Rule 8 02:07 15.05.2014 Vĩnh viễn
281 Ololosha4k Rule 8 02:07 15.05.2014 Vĩnh viễn
282 Ultimates Rule 8 02:07 15.05.2014 Vĩnh viễn
283 mazhurs Rule 8 02:06 15.05.2014 Vĩnh viễn
284 Aligator08 Rule 8 02:06 15.05.2014 Vĩnh viễn
285 holkost Rule 8 02:06 15.05.2014 Vĩnh viễn
286 eblanwka Rule 8 02:06 15.05.2014 Vĩnh viễn
287 Telochka Rule 8 02:06 15.05.2014 Vĩnh viễn
288 bumbuks Rule 8 02:05 15.05.2014 Vĩnh viễn
289 dolbaeb Rule 8 02:05 15.05.2014 Vĩnh viễn
290 -STALIN- Rule 8 02:05 15.05.2014 Vĩnh viễn
291 UBLOSs Rule 8 02:04 15.05.2014 Vĩnh viễn
292 Raudaa Rule 8 02:04 15.05.2014 Vĩnh viễn
293 xca123 Rule 8 02:04 15.05.2014 Vĩnh viễn
294 -MocaN- Rule 8 02:04 15.05.2014 Vĩnh viễn
295 bakinskiy Rule 8 01:35 15.05.2014 Vĩnh viễn
296 mokki Rule 8 01:13 15.05.2014 Vĩnh viễn
297 Kustman Rule 8 01:13 15.05.2014 Vĩnh viễn
298 DKnR Rule 8 01:11 15.05.2014 Vĩnh viễn
299 Cornel Rule 8 01:10 15.05.2014 Vĩnh viễn
300 Darkans1 Rule 8 01:10 15.05.2014 Vĩnh viễn
301 Perrker Rule 8 01:09 15.05.2014 Vĩnh viễn
302 Zurikela Rule 8 01:08 15.05.2014 Vĩnh viễn
303 faktt1 Rule 8 21:07 14.05.2014 Vĩnh viễn
304 marlow Rule 8 21:06 14.05.2014 Vĩnh viễn
305 sdgsdg Rule 8 21:04 14.05.2014 Vĩnh viễn
306 sinepe Rule 8 20:57 14.05.2014 Vĩnh viễn
307 alnis Rule 8 20:56 14.05.2014 Vĩnh viễn
308 rsteel Rule 8 20:56 14.05.2014 Vĩnh viễn
309 alas Rule 8 20:55 14.05.2014 Vĩnh viễn
310 fuoco Rule 8 20:54 14.05.2014 Vĩnh viễn
311 Bless00733 Rule 8 20:54 14.05.2014 Vĩnh viễn
312 gludais Rule 8 20:53 14.05.2014 Vĩnh viễn
313 qatjv Rule 8 20:24 14.05.2014 Vĩnh viễn
314 leduc Rule 8 20:23 14.05.2014 Vĩnh viễn
315 ferol Rule 8 20:23 14.05.2014 Vĩnh viễn
316 cerim Rule 8 20:22 14.05.2014 Vĩnh viễn
317 sikel Rule 8 20:22 14.05.2014 Vĩnh viễn
318 secaf Rule 8 20:22 14.05.2014 Vĩnh viễn
319 hywik Rule 8 20:21 14.05.2014 Vĩnh viễn
320 gyrej Rule 8 20:19 14.05.2014 Vĩnh viễn
321 mikor Rule 8 20:19 14.05.2014 Vĩnh viễn
322 kirew Rule 8 20:16 14.05.2014 Vĩnh viễn
323 liopp13 Rule 8 20:16 14.05.2014 Vĩnh viễn
324 baejn2 Rule 8 20:15 14.05.2014 Vĩnh viễn
325 tralylya Rule 8 20:15 14.05.2014 Vĩnh viễn
326 lkji13 Rule 8 20:15 14.05.2014 Vĩnh viễn
327 Bless00582 Rule 8 20:14 14.05.2014 Vĩnh viễn
328 malenkiy Rule 8 20:14 14.05.2014 Vĩnh viễn
329 milaya Rule 8 20:13 14.05.2014 Vĩnh viễn
330 komancha Rule 8 20:13 14.05.2014 Vĩnh viễn
331 whatsapp Rule 8 20:12 14.05.2014 Vĩnh viễn
332 cooldown Rule 8 20:11 14.05.2014 Vĩnh viễn
333 Bless02231 Rule 8 20:11 14.05.2014 Vĩnh viễn
334 kuklam Rule 8 20:11 14.05.2014 Vĩnh viễn
335 piret Rule 8 20:10 14.05.2014 Vĩnh viễn
336 just1 Rule 8 20:10 14.05.2014 Vĩnh viễn
337 lomon Rule 8 20:10 14.05.2014 Vĩnh viễn
338 lprtw Rule 8 20:09 14.05.2014 Vĩnh viễn
339 kelmor Rule 8 20:09 14.05.2014 Vĩnh viễn
340 opris Rule 8 20:09 14.05.2014 Vĩnh viễn
341 kiwqe Rule 8 20:08 14.05.2014 Vĩnh viễn
342 julom Rule 8 20:08 14.05.2014 Vĩnh viễn
343 demic Rule 8 20:07 14.05.2014 Vĩnh viễn
344 nyhop Rule 8 20:07 14.05.2014 Vĩnh viễn
345 bilot Rule 8 20:06 14.05.2014 Vĩnh viễn
346 bewuj Rule 8 20:06 14.05.2014 Vĩnh viễn
347 nywed Rule 8 20:05 14.05.2014 Vĩnh viễn
348 tiptop Rule 8 20:04 14.05.2014 Vĩnh viễn
349 Monita2 Rule 8 20:03 14.05.2014 Vĩnh viễn
350 Morealex Rule 8 20:02 14.05.2014 Vĩnh viễn
351 Lekari Rule 8 20:02 14.05.2014 Vĩnh viễn
352 HeMu3uDa Rule 8 20:02 14.05.2014 Vĩnh viễn
353 Dosia Rule 8 20:01 14.05.2014 Vĩnh viễn
354 Orionix2 Rule 8 20:01 14.05.2014 Vĩnh viễn
355 Jorik1 Rule 8 20:00 14.05.2014 Vĩnh viễn
356 Dorin Rule 8 20:00 14.05.2014 Vĩnh viễn
357 zika2 Rule 8 19:59 14.05.2014 Vĩnh viễn
358 stas131 Rule 8 19:58 14.05.2014 Vĩnh viễn
359 stas126 Rule 8 19:57 14.05.2014 Vĩnh viễn
360 stas122 Rule 8 19:57 14.05.2014 Vĩnh viễn
361 stas118 Rule 8 19:57 14.05.2014 Vĩnh viễn
362 stas111 Rule 8 19:57 14.05.2014 Vĩnh viễn
363 stas106 Rule 8 19:56 14.05.2014 Vĩnh viễn
364 stas101 Rule 8 19:56 14.05.2014 Vĩnh viễn
365 stas96 Rule 8 19:56 14.05.2014 Vĩnh viễn
366 stass91 Rule 8 19:55 14.05.2014 Vĩnh viễn
367 stas86 Rule 8 19:55 14.05.2014 Vĩnh viễn
368 stas81 Rule 8 19:54 14.05.2014 Vĩnh viễn
369 stas76 Rule 8 19:54 14.05.2014 Vĩnh viễn
370 stas71 Rule 8 19:54 14.05.2014 Vĩnh viễn
371 stas67 Rule 8 19:53 14.05.2014 Vĩnh viễn
372 stas65 Rule 8 19:52 14.05.2014 Vĩnh viễn
373 stas57 Rule 8 19:52 14.05.2014 Vĩnh viễn
374 stas51 Rule 8 19:52 14.05.2014 Vĩnh viễn
375 stas46 Rule 8 19:51 14.05.2014 Vĩnh viễn
376 stas41 Rule 8 19:51 14.05.2014 Vĩnh viễn
377 stas36 Rule 8 19:51 14.05.2014 Vĩnh viễn
378 stas31 Rule 8 19:51 14.05.2014 Vĩnh viễn
379 stas21 Rule 8 19:50 14.05.2014 Vĩnh viễn
380 stas17 Rule 8 19:50 14.05.2014 Vĩnh viễn
381 stas13 Rule 8 19:50 14.05.2014 Vĩnh viễn
382 Knauf Rule 8 19:49 14.05.2014 Vĩnh viễn
383 Jcena Rule 8 19:49 14.05.2014 Vĩnh viễn
384 beat Rule 8 17:50 14.05.2014 Vĩnh viễn
385 Oleg25 Rule 8 15:53 10.04.2014 Vĩnh viễn
386 rasras Rule 8 20:33 09.04.2014 Vĩnh viễn
387 olenimu16 Rule 8 20:33 09.04.2014 Vĩnh viễn
388 olenimu11 Rule 8 20:33 09.04.2014 Vĩnh viễn
389 olenimu06 Rule 8 20:32 09.04.2014 Vĩnh viễn
390 olenimu01 Rule 8 20:32 09.04.2014 Vĩnh viễn
391 96olenimu Rule 8 20:32 09.04.2014 Vĩnh viễn
392 91olenimu Rule 8 20:32 09.04.2014 Vĩnh viễn
393 86olenimu Rule 8 20:31 09.04.2014 Vĩnh viễn
394 81olenimu Rule 8 20:31 09.04.2014 Vĩnh viễn
395 76olenimu Rule 8 20:31 09.04.2014 Vĩnh viễn
396 71olenimu Rule 8 20:31 09.04.2014 Vĩnh viễn
397 66olenimu Rule 8 20:31 09.04.2014 Vĩnh viễn
398 61olenimu Rule 8 20:31 09.04.2014 Vĩnh viễn
399 56olenimu Rule 8 20:31 09.04.2014 Vĩnh viễn
400 51olenimu Rule 8 20:30 09.04.2014 Vĩnh viễn
401 46olenimu Rule 8 20:30 09.04.2014 Vĩnh viễn
402 41olenimu Rule 8 20:30 09.04.2014 Vĩnh viễn
403 36olenimu Rule 8 20:30 09.04.2014 Vĩnh viễn
404 31olenimu Rule 8 20:30 09.04.2014 Vĩnh viễn
405 26olenimu Rule 8 20:29 09.04.2014 Vĩnh viễn
406 jackketch Rule 8 18:16 07.04.2014 Vĩnh viễn
407 VineSet9 Rule 8 17:33 02.04.2014 Vĩnh viễn
408 HaI7acuK Rule 8 16:52 02.04.2014 Vĩnh viễn
409 mldm05 Rule 8 16:46 27.03.2014 Vĩnh viễn
410 mikimays Rule 8 18:13 17.03.2014 Vĩnh viễn
411 Ciklodol Rule 8 17:04 05.03.2014 Vĩnh viễn
412 summonfr Rule 8 18:17 25.02.2014 Vĩnh viễn
413 noddelkaDL Rule 8 15:49 21.02.2014 Vĩnh viễn
414 EvgenDW Rule 8 18:42 17.02.2014 Vĩnh viễn
415 -Paradoxx- Rule 8 17:28 17.02.2014 Vĩnh viễn
416 Bugera Rule 8 14:22 12.02.2014 Vĩnh viễn
417 -Django- Rule 8 19:18 06.02.2014 Vĩnh viễn
418 ShowTime Rule 8 19:52 28.01.2014 Vĩnh viễn
419 Bamb1n0 Rule 8 17:44 22.01.2014 Vĩnh viễn
420 FloYd1k Rule 8 14:05 21.01.2014 Vĩnh viễn
421 Bomj1K Rule 8 16:21 13.01.2014 Vĩnh viễn
422 mMarsshaLl Rule 8 17:38 10.01.2014 Vĩnh viễn
423 Kind0r Rule 8 17:37 10.01.2014 Vĩnh viễn
424 Arrus Rule 8 17:37 10.01.2014 Vĩnh viễn
425 AZIS Rule 8 17:37 10.01.2014 Vĩnh viễn
426 -KyleDL- Rule 8 16:51 10.01.2014 Vĩnh viễn
427 AtvaR Rule 8 16:50 10.01.2014 Vĩnh viễn
428 -BARS- Rule 8 16:31 10.01.2014 Vĩnh viễn
429 Dekvat Rule 8 22:15 07.01.2014 Vĩnh viễn
430 -Mant- Rule 8 21:26 07.01.2014 Vĩnh viễn
431 --Kalina-- Rule 8 21:25 07.01.2014 Vĩnh viễn
432 SIRYS Rule 8 16:51 31.12.2013 Vĩnh viễn
433 Parus Rule 8 16:51 31.12.2013 Vĩnh viễn
434 Heo4eHb Rule 8 16:51 31.12.2013 Vĩnh viễn
435 Parys Rule 8 16:51 31.12.2013 Vĩnh viễn
436 asdfdfg123 Rule 8 16:21 27.12.2013 Vĩnh viễn
437 SALAM Rule 8 21:30 19.12.2013 Vĩnh viễn
438 VedlsaS Rule 8 21:29 19.12.2013 Vĩnh viễn
439 Strelka Rule 8 21:29 19.12.2013 Vĩnh viễn
440 Generals Rule 8 18:32 13.12.2013 Vĩnh viễn
441 XpompomX Rule 8 19:19 27.11.2013 Vĩnh viễn
442 LieniiTe Rule 8 18:42 31.10.2013 Vĩnh viễn
443 Byff Rule 8 18:42 31.10.2013 Vĩnh viễn
444 Mr-To4Ka- Rule 8 19:10 16.10.2013 Vĩnh viễn
445 Wanter Rule 8 16:51 14.10.2013 Vĩnh viễn
446 Bolivar Rule 8 16:51 14.10.2013 Vĩnh viễn
447 HardWell Rule 8 15:15 14.10.2013 Vĩnh viễn
448 zzMACTEPzz Rule 8 18:14 10.10.2013 Vĩnh viễn
449 Street1 Rule 8 21:50 02.10.2013 Vĩnh viễn
450 Guminir Rule 8 21:50 02.10.2013 Vĩnh viễn
451 GoogleMan Rule 8 21:48 02.10.2013 Vĩnh viễn
452 Mo3oKSM Rule 8 21:47 02.10.2013 Vĩnh viễn
453 Mura4Ka Rule 8 21:47 02.10.2013 Vĩnh viễn
454 ReDDeviIS Rule 8 21:47 02.10.2013 Vĩnh viễn
455 RealSM Rule 8 21:46 02.10.2013 Vĩnh viễn
456 Skymu Rule 8 21:43 02.10.2013 Vĩnh viễn
457 Beasst Rule 8 21:39 02.10.2013 Vĩnh viễn
458 Walapeni Rule 8 21:38 02.10.2013 Vĩnh viễn
459 Shatu Rule 8 21:31 02.10.2013 Vĩnh viễn
460 ReVeS Rule 8 21:24 02.10.2013 Vĩnh viễn
461 Yspex Rule 8 21:24 02.10.2013 Vĩnh viễn
462 ChampionSM Rule 8 21:17 02.10.2013 Vĩnh viễn
463 Prizident Rule 8 22:03 25.09.2013 Vĩnh viễn
464 MaksRus Rule 8 22:03 25.09.2013 Vĩnh viễn
465 ZloyElf Rule 8 17:32 25.09.2013 Vĩnh viễn
466 Neadikvat Rule 8 17:32 25.09.2013 Vĩnh viễn
467 APower Rule 8 16:55 25.09.2013 Vĩnh viễn
468 incorect Rule 8 02:01 23.09.2013 Vĩnh viễn
469 KASTALOM Rule 8 16:28 19.09.2013 Vĩnh viễn
470 AbaS Rule 8 16:21 19.09.2013 Vĩnh viễn
471 MrNark0 Rule 8 15:14 09.09.2013 Vĩnh viễn
472 dsfsdfsdf Rule 8 17:04 06.09.2013 Vĩnh viễn
473 Plumbum Rule 8 16:40 06.09.2013 Vĩnh viễn
474 BacR Rule 8 16:39 06.09.2013 Vĩnh viễn
475 Terminaft Rule 8 13:55 27.08.2013 Vĩnh viễn
476 HecnuT Rule 8 01:24 16.08.2013 Vĩnh viễn
477 rootiger Rule 8 19:07 08.08.2013 Vĩnh viễn
478 RootMaster Rule 8 19:07 08.08.2013 Vĩnh viễn
479 copdj Rule 8 19:06 08.08.2013 Vĩnh viễn
480 Andrei Rule 8 19:06 08.08.2013 Vĩnh viễn
481 HugeSM Rule 8 14:41 01.08.2013 Vĩnh viễn
482 ComboSM Rule 8 20:21 09.07.2013 Vĩnh viễn
483 BpoTe6aJl Rule 8 14:09 19.06.2013 Vĩnh viễn
484 -BuHul7yX- Rule 8 18:31 30.05.2013 Vĩnh viễn
485 SexAngel Rule 8 15:49 30.05.2013 Vĩnh viễn
486 OKCAHKA Rule 8 18:03 13.05.2013 Vĩnh viễn
487 ELFIK Rule 8 18:02 13.05.2013 Vĩnh viễn
488 Alucard Rule 8 15:23 09.05.2013 Vĩnh viễn
489 EXhlam2 Rule 8 20:15 30.04.2013 Vĩnh viễn
490 Kamnu Rule 8 20:15 30.04.2013 Vĩnh viễn
491 ExeHlam Rule 8 20:14 30.04.2013 Vĩnh viễn
492 Exe9Plus Rule 8 20:13 30.04.2013 Vĩnh viễn
493 WaShMamaEB Rule 8 18:32 24.04.2013 Vĩnh viễn
494 ARISTAN Rule 8 16:28 22.04.2013 Vĩnh viễn
495 go3a Rule 8 14:37 17.04.2013 Vĩnh viễn
496 Dagon Rule 8 16:09 10.04.2013 Vĩnh viễn
497 Absidolf Rule 8 16:47 09.04.2013 Vĩnh viễn
498 Taki Rule 8 16:40 09.04.2013 Vĩnh viễn
499 cannabisld Rule 8 14:57 08.04.2013 Vĩnh viễn
500 DeaDKIll Rule 8 13:34 05.04.2013 Vĩnh viễn
501 PReTTYBet Rule 8 13:34 05.04.2013 Vĩnh viễn
502 KiLLMAestr Rule 8 13:34 05.04.2013 Vĩnh viễn
503 Ybijca Rule 8 13:34 05.04.2013 Vĩnh viễn
504 Number1 Rule 8 14:56 04.04.2013 Vĩnh viễn
505 Foxa Rule 8 18:40 02.04.2013 Vĩnh viễn
506 bKwinstoN Rule 8 21:20 27.03.2013 Vĩnh viễn
507 DlVodkA Rule 8 20:38 27.03.2013 Vĩnh viễn
508 luter Rule 8 11:59 27.03.2013 Vĩnh viễn
509 WitheLord Rule 8 11:57 13.03.2013 Vĩnh viễn
510 uKuIIIu Rule 8 22:21 14.02.2013 Vĩnh viễn
511 Kronus Rule 8 22:21 14.02.2013 Vĩnh viễn
512 Naison Rule 8 19:16 14.02.2013 Vĩnh viễn
513 RAPrecords Rule 8 18:59 11.02.2013 Vĩnh viễn
514 teasdacxz Rule 8 17:53 02.02.2013 Vĩnh viễn
515 SapFiriuS Rule 8 19:13 21.01.2013 Vĩnh viễn
516 Buterat Rule 8 17:45 21.01.2013 Vĩnh viễn
517 Donat Rule 8 17:43 21.01.2013 Vĩnh viễn
518 PanaceyaPK Rule 8 19:01 23.12.2012 Vĩnh viễn
519 DeeKaa Rule 8 12:06 18.12.2012 Vĩnh viễn
520 Madars Rule 8 12:06 18.12.2012 Vĩnh viễn
521 Frizieris Rule 8 12:05 18.12.2012 Vĩnh viễn
522 KNewLive Rule 8 11:51 18.12.2012 Vĩnh viễn
523 A1readyMG Rule 8 23:50 15.12.2012 Vĩnh viễn
524 A1readyDL Rule 8 23:50 15.12.2012 Vĩnh viễn
525 A1readySM Rule 8 23:50 15.12.2012 Vĩnh viễn
526 A1ready Rule 8 23:50 15.12.2012 Vĩnh viễn
527 Damager Rule 8 16:42 12.11.2012 Vĩnh viễn
528 Mladshaya Rule 8 16:41 12.11.2012 Vĩnh viễn
529 Balu Rule 8 16:41 12.11.2012 Vĩnh viễn
530 GOODE Rule 8 16:41 12.11.2012 Vĩnh viễn
531 Arion Rule 8 16:41 12.11.2012 Vĩnh viễn
532 BlowMe Rule 8 16:41 12.11.2012 Vĩnh viễn
533 AcTpaJl Rule 8 16:41 12.11.2012 Vĩnh viễn
534 3eBc Rule 8 16:41 12.11.2012 Vĩnh viễn
535 ReOn Rule 8 16:41 12.11.2012 Vĩnh viễn
536 IronHide Rule 8 20:45 10.11.2012 Vĩnh viễn
537 iron Rule 8 20:45 10.11.2012 Vĩnh viễn
538 Arisawa Rule 8 20:45 10.11.2012 Vĩnh viễn
539 Raviolo Rule 8 20:45 10.11.2012 Vĩnh viễn
540 Buba Rule 8 20:44 10.11.2012 Vĩnh viễn
541 Beda Rule 8 20:44 10.11.2012 Vĩnh viễn
542 HipHop Rule 8 20:44 10.11.2012 Vĩnh viễn
543 Azura Rule 8 20:44 10.11.2012 Vĩnh viễn
544 Paganus Rule 8 20:44 10.11.2012 Vĩnh viễn
545 Objora Rule 8 20:44 10.11.2012 Vĩnh viễn
546 DarkL Rule 8 20:43 10.11.2012 Vĩnh viễn
547 KKamni Rule 8 20:41 10.11.2012 Vĩnh viễn
548 TAHKICT Rule 8 20:41 10.11.2012 Vĩnh viễn
549 KaNaBiuS Rule 8 20:41 10.11.2012 Vĩnh viễn
550 Glyk Rule 8 20:41 10.11.2012 Vĩnh viễn
551 iNcoGNiTo Rule 8 20:40 10.11.2012 Vĩnh viễn
552 AEshmot Rule 8 14:49 07.11.2012 Vĩnh viễn
553 CarreraGT Rule 8 14:49 07.11.2012 Vĩnh viễn
554 CarreraGTS Rule 8 14:49 07.11.2012 Vĩnh viễn
555 hhhhaaaa Rule 8 14:48 07.11.2012 Vĩnh viễn
556 -G0D- Rule 8 14:16 02.11.2012 Vĩnh viễn
557 Vici1 Rule 8 14:16 02.11.2012 Vĩnh viễn
558 ApXuMyC Rule 8 14:16 02.11.2012 Vĩnh viễn
559 wmoooooot Rule 8 14:16 02.11.2012 Vĩnh viễn
560 Valentino Rule 8 14:16 02.11.2012 Vĩnh viễn
561 Nemec Rule 8 15:47 11.10.2012 Vĩnh viễn
562 JIaJIa Rule 8 15:46 11.10.2012 Vĩnh viễn
563 cdcccMG Rule 8 15:46 11.10.2012 Vĩnh viễn
564 Fiona Rule 8 15:46 11.10.2012 Vĩnh viễn
565 NNNNNN Rule 8 15:46 11.10.2012 Vĩnh viễn
566 MaksimAK Rule 8 15:45 11.10.2012 Vĩnh viễn
567 Murzik Rule 8 15:45 11.10.2012 Vĩnh viễn
568 4gamers Rule 8 16:10 30.08.2012 Vĩnh viễn
569 Scary Rule 8 16:30 29.08.2012 Vĩnh viễn
570 BKbuger Rule 8 16:30 29.08.2012 Vĩnh viễn
571 maksiAK Rule 8 16:29 29.08.2012 Vĩnh viễn
572 EEshe4ka Rule 8 16:29 29.08.2012 Vĩnh viễn
573 prestige Rule 8 16:29 29.08.2012 Vĩnh viễn
574 OdyBaH Rule 8 22:51 24.08.2012 Vĩnh viễn
575 Aragorn Rule 8 13:24 24.08.2012 Vĩnh viễn
576 y6uBaWka Rule 8 18:44 23.08.2012 Vĩnh viễn
577 Greek Rule 8 18:43 23.08.2012 Vĩnh viễn
578 fasfaf Rule 8 22:17 12.08.2012 Vĩnh viễn
579 kappa Rule 8 22:16 12.08.2012 Vĩnh viễn
580 IDMGI Rule 8 22:16 12.08.2012 Vĩnh viễn
581 ekZoT1k Rule 8 22:16 12.08.2012 Vĩnh viễn
582 GlavBM Rule 8 11:44 10.08.2012 Vĩnh viễn
583 VitoS Rule 8 11:44 09.08.2012 Vĩnh viễn
584 Zabanen Rule 8 11:24 24.07.2012 Vĩnh viễn
585 Save Rule 8 13:36 10.07.2012 Vĩnh viễn
586 XAKEPA Rule 8 19:09 07.07.2012 Vĩnh viễn
587 abra Rule 8 12:51 05.07.2012 Vĩnh viễn
588 Blocker Rule 8 18:31 02.07.2012 Vĩnh viễn
589 Shanahan Rule 8 18:27 02.07.2012 Vĩnh viễn
590 Barancea Rule 8 17:44 01.07.2012 Vĩnh viễn
591 Muhackteam Rule 8 15:19 01.07.2012 Vĩnh viễn
592 CentOS Rule 8 13:48 01.07.2012 Vĩnh viễn
593 serDir Rule 8 21:06 30.06.2012 Vĩnh viễn
594 LucyiruBK Rule 8 19:57 30.06.2012 Vĩnh viễn