Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là nơi u ám dành cho những phạm nhân đã vi phạm các quy tắc của máy chủ chúng tôi và đã bị bắt giam một thời gian. Trong thời gian này, bạn không thể tham gia vào trò chơi. Thời gian giam giữ có thể kéo dài từ vài giờ đến vô hạn.

Tù giam
#
Nhân vật
Lý do
Bị bắt
Giải phóng
1 Amorka Rule 4.6 22:09 19.09.2023 22:09 29.09.2023
2 maybenice Rule 2.2 13:59 18.09.2023 13:59 18.10.2023
3 Short Rule 2.2 12:09 08.09.2023 12:09 08.10.2023
4 34534534 Rule 4.2 Trò chuyện 02:38 03.08.2023 16:38 30.12.2034
5 Nonamell Rule 8 16:32 06.05.2023 Vĩnh viễn
6 VNisSHIT Rule 4.15 13:30 30.03.2023 Vĩnh viễn
7 BossBBQ Rule 8 13:00 11.03.2023 Vĩnh viễn
8 Jack-Ketch Rule 8 13:00 11.03.2023 Vĩnh viễn
9 MgicVN Rule 8 13:00 11.03.2023 Vĩnh viễn
10 NixOne Rule 8 13:00 11.03.2023 Vĩnh viễn
11 bahamut Rule 8 13:00 11.03.2023 Vĩnh viễn
12 Hannibal Rule 8 16:48 09.03.2023 Vĩnh viễn
13 KINGDOOM Rule 8 14:10 21.02.2023 Vĩnh viễn
14 GUCCIGANG Rule 8 22:20 18.02.2023 Vĩnh viễn
15 Soul3 Rule 8 07:51 15.02.2023 Vĩnh viễn
16 BladeMoon Rule 8 07:51 15.02.2023 Vĩnh viễn
17 Beep Rule 8 10:23 31.01.2023 Vĩnh viễn
18 HaruNaga Rule 8 02:57 30.01.2023 Vĩnh viễn
19 Axelora Rule 8 20:17 22.01.2023 Vĩnh viễn
20 Dktes Rule 8 16:01 13.01.2023 Vĩnh viễn
21 BridgetVN Rule 8 02:18 12.01.2023 Vĩnh viễn
22 Paparazzi Rule 8 16:59 11.01.2023 Vĩnh viễn
23 Coitus Rule 8 18:12 31.12.2022 Vĩnh viễn
24 VietNamNo1 Rule 8 01:58 02.12.2022 Vĩnh viễn
25 -Louis- Rule 8 23:06 21.11.2022 Vĩnh viễn
26 x100DM Rule 8 18:33 04.11.2022 Vĩnh viễn
27 thieu Rule 8 19:45 29.10.2022 Vĩnh viễn
28 fgseg Rule 8 22:16 10.10.2022 Vĩnh viễn
29 Urla Rule 4.15 19:47 06.10.2022 Vĩnh viễn
30 AdolfHile Rule 8 19:25 03.10.2022 Vĩnh viễn
31 Vodkamen Rule 8 17:47 29.09.2022 Vĩnh viễn
32 33333 Rule 8 18:35 22.09.2022 Vĩnh viễn
33 NhatGaming Rule 8 16:41 21.09.2022 Vĩnh viễn
34 0neHit Rule 8 18:17 19.09.2022 Vĩnh viễn
35 MotherFuck Rule 4.15 08:07 19.09.2022 Vĩnh viễn
36 GoSi Rule 8 17:43 17.09.2022 Vĩnh viễn
37 TestPK Rule 8 19:53 16.09.2022 Vĩnh viễn
38 Lecoq Rule 8 19:01 16.09.2022 Vĩnh viễn
39 KaiDo Rule 8 18:57 16.09.2022 Vĩnh viễn
40 European Rule 8 17:34 14.09.2022 Vĩnh viễn
41 VoDanhVN Rule 8 17:01 05.08.2022 Vĩnh viễn
42 NungCac Rule 8 16:46 04.08.2022 Vĩnh viễn
43 xSauron Rule 8 21:52 19.07.2022 Vĩnh viễn
44 KoJIDyH Rule 8 15:14 06.06.2022 Vĩnh viễn
45 22222 Rule 8 10:44 03.06.2022 Vĩnh viễn
46 Gandalf Rule 8 20:20 30.05.2022 Vĩnh viễn
47 Nomand Rule 8 12:35 26.05.2022 Vĩnh viễn
48 Zz1989zZ Rule 8 13:49 14.05.2022 Vĩnh viễn
49 VipPro113 Rule 8 15:14 10.05.2022 Vĩnh viễn
50 DYNAMITE Rule 8 18:51 02.05.2022 Vĩnh viễn
51 Picheo12 Rule 8 12:54 23.04.2022 Vĩnh viễn
52 Andrey Rule 8 17:48 21.04.2022 Vĩnh viễn

Following characters will not be able to play without enhanced anticheat protection.

Liveguard
Nhân vật
Lớp nhân vật
Ngày
Quan-Vu Blade Master 15.08.2023 20:53
Steven Duel Master 15.08.2023 20:54
BKx1k01 Blade Master 15.08.2023 21:29
anabolic Blade Master 15.08.2023 21:29
X6666 Blade Master 15.08.2023 21:30
45678 Elf 15.08.2023 21:30
-atack- Grand Master 19.08.2023 00:13
dsquared2 Grand Master 29.08.2023 14:44
GagariN High Elf 29.08.2023 14:52
Daddy- Duel Master 30.08.2023 22:48
P1nch Grand Master 30.08.2023 22:48
bArs1Q Magic Gladiator 01.09.2023 17:24
Sonbka Muse Elf 01.09.2023 17:25
Craft Muse Elf 01.09.2023 17:26
bibi Blade Master 21.09.2023 01:47
Shroud High Elf 23.09.2023 16:28
Magik High Elf 23.09.2023 16:28