Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Đây là nơi u ám dành cho những phạm nhân đã vi phạm các quy tắc của máy chủ chúng tôi và đã bị bắt giam một thời gian. Trong thời gian này, bạn không thể tham gia vào trò chơi. Thời gian giam giữ có thể kéo dài từ vài giờ đến vô hạn.

Tù giam
#
Nhân vật
Lý do
Bị bắt
Giải phóng
1 Beep Rule 8 10:23 31.01.2023 Vĩnh viễn
2 HaruNaga Rule 8 02:57 30.01.2023 Vĩnh viễn
3 Axelora Rule 8 20:17 22.01.2023 Vĩnh viễn
4 Dktes Rule 8 16:01 13.01.2023 Vĩnh viễn
5 Coitus Rule 8 18:12 31.12.2022 Vĩnh viễn
6 VietNamNo1 Rule 8 01:58 02.12.2022 Vĩnh viễn
7 -Louis- Rule 8 23:06 21.11.2022 Vĩnh viễn
8 x100DM Rule 8 18:33 04.11.2022 Vĩnh viễn
9 thieu Rule 8 19:45 29.10.2022 Vĩnh viễn
10 fgseg Rule 8 22:16 10.10.2022 Vĩnh viễn
11 AdolfHile Rule 8 19:25 03.10.2022 Vĩnh viễn
12 Vodkamen Rule 8 17:47 29.09.2022 Vĩnh viễn
13 33333 Rule 8 18:35 22.09.2022 Vĩnh viễn
14 NhatGaming Rule 8 16:41 21.09.2022 Vĩnh viễn
15 0neHit Rule 8 18:17 19.09.2022 Vĩnh viễn
16 MotherFuck Rule 4.15 08:07 19.09.2022 Vĩnh viễn
17 GoSi Rule 8 17:43 17.09.2022 Vĩnh viễn
18 TestPK Rule 8 19:53 16.09.2022 Vĩnh viễn
19 Lecoq Rule 8 19:01 16.09.2022 Vĩnh viễn
20 KaiDo Rule 8 18:57 16.09.2022 Vĩnh viễn