Xếp hạng

Đây là nơi u ám dành cho những phạm nhân đã vi phạm các quy tắc của máy chủ chúng tôi và đã bị bắt giam một thời gian. Trong thời gian này, bạn không thể tham gia vào trò chơi. Thời gian giam giữ có thể kéo dài từ vài giờ đến vô hạn.

Tù giam
#
Nhân vật
Lý do
Bị bắt
Giải phóng
1 MiEF Rule 4.2 Trò chuyện 19:59 06.10.2022 19:59 07.10.2022
2 KONUNG Rule 4.1 Trò chuyện 19:57 06.10.2022 19:57 13.10.2022
3 EvilTwin Rule 4.6 19:56 06.10.2022 19:56 13.10.2022
4 DolboGnom Rule 4.2 Trò chuyện 19:51 06.10.2022 19:51 07.10.2022
5 topovich Rule 4.3 19:51 06.10.2022 19:51 09.10.2022
6 Deore Rule 4.2 Trò chuyện 19:51 06.10.2022 19:51 07.10.2022
7 Dendi Rule 4.8 19:46 06.10.2022 19:46 09.10.2022
8 Cruzher Rule 4.2 Cấm 16:32 06.10.2022 16:32 12.10.2022
9 Axzc Rule 2.2 16:18 06.10.2022 15:18 05.11.2022
10 PewPew Rule 2.2 16:33 04.10.2022 15:33 03.11.2022
11 FOREVER Rule 2.2 16:33 04.10.2022 15:33 03.11.2022
12 SIeunaf Rule 2.1 21:58 03.10.2022 21:58 10.10.2022
13 Kido Rule 2.2 21:30 03.10.2022 20:30 02.11.2022
14 Junior Rule 2.2 21:30 03.10.2022 20:30 02.11.2022
15 AdolfHile Rule 8 19:25 03.10.2022 Vĩnh viễn
16 MPA3b Rule 4.6 17:15 02.10.2022 17:15 09.10.2022
17 fgwg Rule 2.1 15:41 30.09.2022 15:41 07.10.2022
18 Vodkamen Rule 8 17:47 29.09.2022 Vĩnh viễn
19 33333 Rule 8 18:35 22.09.2022 Vĩnh viễn
20 NhatGaming Rule 8 16:41 21.09.2022 Vĩnh viễn
21 0neHit Rule 8 18:17 19.09.2022 Vĩnh viễn
22 MotherFuck Rule 4.15 08:07 19.09.2022 Vĩnh viễn
23 GoSi Rule 8 17:43 17.09.2022 Vĩnh viễn
24 TestPK Rule 8 19:53 16.09.2022 Vĩnh viễn
25 Lecoq Rule 8 19:01 16.09.2022 Vĩnh viễn
26 KaiDo Rule 8 18:57 16.09.2022 Vĩnh viễn