Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là nơi u ám dành cho những phạm nhân đã vi phạm các quy tắc của máy chủ chúng tôi và đã bị bắt giam một thời gian. Trong thời gian này, bạn không thể tham gia vào trò chơi. Thời gian giam giữ có thể kéo dài từ vài giờ đến vô hạn.

[1] 2 3

Tù giam
#
Nhân vật
Lý do
Bị bắt
Giải phóng
1 Force Rule 4.1 Trò chuyện 14:26 14.06.2024 14:26 21.06.2024
2 BeerGood Rule 4.1 Trò chuyện 14:25 14.06.2024 14:25 21.06.2024
3 -DesiGn- Rule 4.2 Trò chuyện 14:18 14.06.2024 14:18 18.06.2024
4 -Andy Rule 4.1 Trò chuyện 14:17 14.06.2024 14:17 21.06.2024
5 Swandive Rule 4.2 Trò chuyện 13:54 14.06.2024 13:54 20.06.2024
6 Efxuyen Ban 12:02 21.03.2024 Vĩnh viễn
7 DKduxi Ban 12:02 21.03.2024 Vĩnh viễn
8 bamaEf Ban 12:01 21.03.2024 Vĩnh viễn
9 mesoef Ban 12:00 21.03.2024 Vĩnh viễn
10 vuaft Ban 17:27 19.03.2024 Vĩnh viễn
11 l7pu3pak Ban 15:39 18.03.2024 Vĩnh viễn
12 kileera Ban 11:14 16.03.2024 Vĩnh viễn
13 loibga2 Ban 11:13 16.03.2024 Vĩnh viễn
14 fsdfsw1 Ban 11:13 16.03.2024 Vĩnh viễn
15 adass Ban 11:13 16.03.2024 Vĩnh viễn
16 ijydeqkb Ban 11:13 16.03.2024 Vĩnh viễn
17 pyuive Ban 11:13 16.03.2024 Vĩnh viễn
18 phuvsa Ban 11:12 16.03.2024 Vĩnh viễn
19 kiuksu Ban 11:12 16.03.2024 Vĩnh viễn
20 LIJHGBD Ban 11:12 16.03.2024 Vĩnh viễn
21 pucka Ban 11:12 16.03.2024 Vĩnh viễn
22 gsnqkwac9 Ban 21:39 15.03.2024 Vĩnh viễn
23 fexpzvtb Ban 21:39 15.03.2024 Vĩnh viễn
24 1122d Ban 21:39 15.03.2024 Vĩnh viễn
25 elfjw1 Ban 21:39 15.03.2024 Vĩnh viễn
26 baycac1 Ban 21:38 15.03.2024 Vĩnh viễn
27 mpkdxhnz Ban 21:38 15.03.2024 Vĩnh viễn
28 rkfvmwci20 Ban 21:38 15.03.2024 Vĩnh viễn
29 lickjo Ban 21:38 15.03.2024 Vĩnh viễn
30 owmjeuts19 Ban 21:38 15.03.2024 Vĩnh viễn
31 vwrsozue18 Ban 21:37 15.03.2024 Vĩnh viễn
32 klrjthqb17 Ban 21:37 15.03.2024 Vĩnh viễn
33 wqovjafh16 Ban 21:37 15.03.2024 Vĩnh viễn
34 jgnuamch15 Ban 21:37 15.03.2024 Vĩnh viễn
35 hyszxvgo14 Ban 21:37 15.03.2024 Vĩnh viễn
36 pftczoib13 Ban 21:36 15.03.2024 Vĩnh viễn
37 rwhmcyao11 Ban 21:36 15.03.2024 Vĩnh viễn
38 salekmnd10 Ban 21:36 15.03.2024 Vĩnh viễn
39 kibg1 Ban 21:36 15.03.2024 Vĩnh viễn
40 megalun Ban 12:50 12.03.2024 Vĩnh viễn
41 viviE Ban 12:49 12.03.2024 Vĩnh viễn
42 kobonko Ban 12:49 12.03.2024 Vĩnh viễn
43 kimtuDK Ban 12:48 12.03.2024 Vĩnh viễn
44 ChymKoLong Ban 11:51 11.03.2024 Vĩnh viễn
45 xTBix Ban 10:13 05.03.2024 Vĩnh viễn
46 CCone Ban 13:47 04.03.2024 Vĩnh viễn
47 Germa66 Ban 13:47 04.03.2024 Vĩnh viễn
48 SUPPERNew Ban 13:47 04.03.2024 Vĩnh viễn
49 HaCuong Ban 13:47 04.03.2024 Vĩnh viễn
50 DADQ Ban 13:46 04.03.2024 Vĩnh viễn
51 kagf Ban 13:46 04.03.2024 Vĩnh viễn
52 BestBK Ban 13:46 04.03.2024 Vĩnh viễn
53 GietChoS1 Ban 13:46 04.03.2024 Vĩnh viễn
54 box6s2 Ban 13:46 04.03.2024 Vĩnh viễn
55 qtso51 Ban 13:45 04.03.2024 Vĩnh viễn
56 BestDL3 Ban 13:45 04.03.2024 Vĩnh viễn
57 BestSL07 Ban 13:45 04.03.2024 Vĩnh viễn
58 BestDL2 Ban 13:45 04.03.2024 Vĩnh viễn
59 Sieunf1 Ban 13:44 04.03.2024 Vĩnh viễn
60 CamChim Ban 13:44 04.03.2024 Vĩnh viễn
61 _Orig2993 Ban 13:44 04.03.2024 Vĩnh viễn
62 htra77 Ban 13:44 04.03.2024 Vĩnh viễn
63 Songoku Ban 13:44 04.03.2024 Vĩnh viễn
64 HOTSHOP Ban 13:44 04.03.2024 Vĩnh viễn
65 gg3hhh3 Ban 13:43 04.03.2024 Vĩnh viễn
66 yyy3 Ban 13:43 04.03.2024 Vĩnh viễn
67 xxACEx Ban 13:43 04.03.2024 Vĩnh viễn
68 KingTank Ban 13:43 04.03.2024 Vĩnh viễn
69 Duke Ban 15:42 28.02.2024 Vĩnh viễn
70 dkmia Ban 15:42 28.02.2024 Vĩnh viễn
71 YuanKhoi Ban 15:42 28.02.2024 Vĩnh viễn
72 _King0994 Ban 15:42 28.02.2024 Vĩnh viễn
73 KhoiNguyen Ban 15:42 28.02.2024 Vĩnh viễn
74 08Sould Ban 15:42 28.02.2024 Vĩnh viễn
75 xMGTocdox Ban 15:42 28.02.2024 Vĩnh viễn
76 06Elf Ban 15:41 28.02.2024 Vĩnh viễn
77 VNno2 Ban 15:41 28.02.2024 Vĩnh viễn
78 SSJSylas Ban 15:41 28.02.2024 Vĩnh viễn
79 05dsadas Ban 15:41 28.02.2024 Vĩnh viễn
80 fdfdas Ban 15:41 28.02.2024 Vĩnh viễn
81 safu Ban 15:27 26.02.2024 Vĩnh viễn
82 Shakiraa Ban 15:27 26.02.2024 Vĩnh viễn
83 quada11 Ban 15:27 26.02.2024 Vĩnh viễn
84 phulord Ban 15:27 26.02.2024 Vĩnh viễn
85 nhanlo Ban 15:27 26.02.2024 Vĩnh viễn
86 Captiva Ban 15:26 26.02.2024 Vĩnh viễn
87 daybear Ban 15:26 26.02.2024 Vĩnh viễn
88 Luclfer Ban 15:26 26.02.2024 Vĩnh viễn
89 libi22 Ban 15:26 26.02.2024 Vĩnh viễn
90 lecam Ban 15:26 26.02.2024 Vĩnh viễn
91 lelord Ban 15:26 26.02.2024 Vĩnh viễn
92 lalinh Ban 15:26 26.02.2024 Vĩnh viễn
93 laho33 Ban 15:26 26.02.2024 Vĩnh viễn
94 hotu Ban 15:25 26.02.2024 Vĩnh viễn
95 ohohno Ban 15:25 26.02.2024 Vĩnh viễn
96 wynnhaha Ban 15:25 26.02.2024 Vĩnh viễn
97 VyLord Ban 15:25 26.02.2024 Vĩnh viễn
98 goldelf Ban 15:25 26.02.2024 Vĩnh viễn
99 lordbuikha Ban 15:25 26.02.2024 Vĩnh viễn
100 Cuubay Ban 15:03 26.02.2024 Vĩnh viễn


Following characters will not be able to play without enhanced anticheat protection.[1] 2 3 4

Liveguard
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Lý do
Ngày
1 TiTiKaKA Magic Gladiator Added by admin 15.06.2024 12:07
2 JENya High Elf Added by admin 12.06.2024 20:23
3 Harry-JD Lord Emperor Added by admin 12.06.2024 05:46
4 Cosde Muse Elf Added by admin 12.06.2024 02:36
5 asdq Dark Wizard Added by admin 11.06.2024 17:01
6 Wolf35 Grand Master Added by admin 10.06.2024 09:14
7 -MrPakHjp- Grand Master Added by admin 10.06.2024 07:20
8 noobDK Blade Master Added by admin 09.06.2024 17:22
9 Quan-Vu Blade Master Added by admin 09.06.2024 15:10
10 7Yap Blade Master Added by admin 08.06.2024 17:42
11 RacingBo Dark Knight Added by admin 06.06.2024 10:24
12 4ainik Grand Master Added by admin 02.06.2024 09:43
13 xStrongeRx Blade Master Added by admin 01.06.2024 17:35
14 TheMaHay High Elf Added by admin 31.05.2024 17:50
15 Hollow Magic Gladiator Added by admin 31.05.2024 14:28
16 llGunnerll Lord Emperor Added by admin 31.05.2024 09:29
17 slabyjsyn High Elf Added by admin 27.05.2024 09:12
18 -Oberon- Lord Emperor Added by admin 26.05.2024 09:21
19 Memphis High Elf Added by admin 24.05.2024 17:45
20 HaCuong Muse Elf Suspicious activity 21.05.2024 02:33
21 DADQ Muse Elf Suspicious activity 21.05.2024 02:33
22 _Blank0608 Elf Suspicious activity 21.05.2024 02:04
23 Kukile Elf Suspicious activity 21.05.2024 01:34
24 124b1229 Dark Lord Suspicious activity 21.05.2024 00:34
25 _Blank1326 Blade Knight Suspicious activity 21.05.2024 00:05
26 MonKeyDTBi Magic Gladiator Suspicious activity 21.05.2024 00:05
27 -Cerberus- Duel Master Added by admin 20.05.2024 15:05
28 SongVeDem Blade Master Added by admin 15.05.2024 00:45
29 GERA Lord Emperor Added by admin 14.05.2024 16:29
30 Liuba Elf Added by admin 14.05.2024 14:34
31 Andr3js Soul Master Suspicious activity 11.05.2024 21:50
32 Doner Dark Lord Added by admin 10.05.2024 13:33
33 xBan Muse Elf Suspicious activity 09.05.2024 14:04
34 dededu Dark Wizard Added by admin 08.05.2024 23:42
35 ewrwtq Dark Knight Cheating software 07.05.2024 14:42
36 EVRO Lord Emperor Added by admin 06.05.2024 20:20
37 PlayerDead Blade Master Added by admin 06.05.2024 13:16
38 TuyetHiep Blade Master Added by admin 05.05.2024 23:45
39 13265 Elf Added by admin 05.05.2024 03:58
40 236541 Elf Added by admin 05.05.2024 03:48
41 Doughnut Lord Emperor Added by admin 02.05.2024 17:12
42 DrunkenAE High Elf Added by admin 02.05.2024 16:24
43 -ConKuUnU- Blade Master Added by admin 02.05.2024 10:35
44 originElf High Elf Added by admin 01.05.2024 22:58
45 GetmanMG Magic Gladiator Added by admin 29.04.2024 23:35
46 Pidar1488 Dark Wizard Cheating software 29.04.2024 18:17
47 Lamela Grand Master Added by admin 27.04.2024 10:39
48 newb Grand Master Cheating software 25.04.2024 21:36
49 -John- Duel Master Added by admin 24.04.2024 18:17
50 doogerr Dark Wizard Added by admin 24.04.2024 15:03
51 zvxvzxgdsg Dark Knight Cheating software 23.04.2024 12:50
52 ManaShield Soul Master Added by admin 22.04.2024 21:05
53 sai344 Elf Cheating software 22.04.2024 17:45
54 Destro Blade Master Cheating software 22.04.2024 15:53
55 Exaxaxaxa Dark Knight Cheating software 20.04.2024 15:26
56 MEGALOCK High Elf Added by admin 19.04.2024 23:36
57 DLAS Dark Lord Cheating software 19.04.2024 14:20
58 queee Dark Wizard Added by admin 18.04.2024 03:38
59 ELFOLALA Elf Added by admin 12.04.2024 06:50
60 ThaoMyMy Elf Added by admin 11.04.2024 10:55
61 SoulViet01 Soul Master Added by admin 04.04.2024 12:36
62 Sn0w High Elf Added by admin 01.04.2024 21:37
63 Bows Elf Cheating software 31.03.2024 23:03
64 12414 Dark Knight Cheating software 31.03.2024 18:02
65 CEMO Duel Master Added by admin 31.03.2024 06:20
66 _Orig1957 Lord Emperor Cheating software 28.03.2024 01:28
67 Urmicoll Duel Master Added by admin 28.03.2024 00:11
68 asdvva Dark Wizard Added by admin 27.03.2024 18:01
69 Hannya Muse Elf Cheating software 20.03.2024 12:34
70 vanhijsa Dark Knight Cheating software 19.03.2024 23:07
71 HiVong Elf Cheating software 19.03.2024 03:19
72 C0FF1NR0CK Soul Master Cheating software 17.03.2024 22:07
73 3L1F Elf Cheating software 17.03.2024 22:07
74 Miesnieks Blade Master Cheating software 16.03.2024 20:36
75 sqaojrzm Elf Cheating software 15.03.2024 18:46
76 LonToQua Elf Cheating software 15.03.2024 16:46
77 SmallAngel Muse Elf Cheating software 14.03.2024 23:57
78 Scarr Lord Emperor Cheating software 14.03.2024 22:31
79 triv Soul Master Cheating software 14.03.2024 22:19
80 CasheW Elf Cheating software 14.03.2024 10:39
81 kuka56 Dark Knight Cheating software 08.03.2024 22:36
82 DLKUTE Dark Lord Cheating software 06.03.2024 05:12
83 Qarabag Soul Master Cheating software 28.02.2024 15:36
84 cxzxz Dark Knight Cheating software 21.02.2024 13:26
85 1234423123 Dark Knight Cheating software 20.02.2024 16:50
86 Zenin Dark Lord Cheating software 20.02.2024 04:43
87 -BOSS- Blade Master Added by admin 09.02.2024 19:39
88 Bower Elf Cheating software 07.02.2024 02:29
89 Kingg Grand Master Cheating software 04.02.2024 23:32
90 NeruX Magic Gladiator Cheating software 04.02.2024 16:18
91 AleksM High Elf Cheating software 03.02.2024 22:17
92 Fujitora Grand Master Cheating software 28.01.2024 22:34
93 ENIGMA Grand Master Cheating software 27.01.2024 01:55
94 sdfaf32 Elf Speedhack 24.01.2024 16:09
95 HotsexyBoy Dark Lord Cheating software 20.01.2024 00:17
96 DLrampage Dark Lord Cheating software 18.01.2024 19:25
97 Pafos High Elf Cheating software 17.01.2024 17:51
98 1970 Duel Master Cheating software 16.01.2024 19:09
99 turNa Duel Master Cheating software 13.01.2024 10:28
100 Kanata Muse Elf Cheating software 12.01.2024 22:57