Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là nơi u ám dành cho những phạm nhân đã vi phạm các quy tắc của máy chủ chúng tôi và đã bị bắt giam một thời gian. Trong thời gian này, bạn không thể tham gia vào trò chơi. Thời gian giam giữ có thể kéo dài từ vài giờ đến vô hạn.

[1] 2

Tù giam
#
Nhân vật
Lý do
Bị bắt
Giải phóng
1 safu Rule 8 15:27 26.02.2024 Vĩnh viễn
2 Shakiraa Rule 8 15:27 26.02.2024 Vĩnh viễn
3 quada11 Rule 8 15:27 26.02.2024 Vĩnh viễn
4 phulord Rule 8 15:27 26.02.2024 Vĩnh viễn
5 nhanlo Rule 8 15:27 26.02.2024 Vĩnh viễn
6 Captiva Rule 8 15:26 26.02.2024 Vĩnh viễn
7 daybear Rule 8 15:26 26.02.2024 Vĩnh viễn
8 Luclfer Rule 8 15:26 26.02.2024 Vĩnh viễn
9 libi22 Rule 8 15:26 26.02.2024 Vĩnh viễn
10 lecam Rule 8 15:26 26.02.2024 Vĩnh viễn
11 lelord Rule 8 15:26 26.02.2024 Vĩnh viễn
12 lalinh Rule 8 15:26 26.02.2024 Vĩnh viễn
13 laho33 Rule 8 15:26 26.02.2024 Vĩnh viễn
14 hotu Rule 8 15:25 26.02.2024 Vĩnh viễn
15 ohohno Rule 8 15:25 26.02.2024 Vĩnh viễn
16 wynnhaha Rule 8 15:25 26.02.2024 Vĩnh viễn
17 VyLord Rule 8 15:25 26.02.2024 Vĩnh viễn
18 goldelf Rule 8 15:25 26.02.2024 Vĩnh viễn
19 lordbuikha Rule 8 15:25 26.02.2024 Vĩnh viễn
20 Cuubay Rule 8 15:03 26.02.2024 Vĩnh viễn
21 sdfsdf91 Rule 8 15:03 26.02.2024 Vĩnh viễn
22 Chinfire Rule 8 15:03 26.02.2024 Vĩnh viễn
23 naifor Rule 8 15:02 26.02.2024 Vĩnh viễn
24 6996 Rule 8 15:02 26.02.2024 Vĩnh viễn
25 1999 Rule 8 15:01 26.02.2024 Vĩnh viễn
26 Selll Rule 8 13:04 26.02.2024 Vĩnh viễn
27 Socolakaka Rule 8 13:00 26.02.2024 Vĩnh viễn
28 LKislkl Rule 8 12:58 26.02.2024 Vĩnh viễn
29 niceet Rule 8 12:46 26.02.2024 Vĩnh viễn
30 dfsdgsg88 Rule 8 12:45 26.02.2024 Vĩnh viễn
31 sdfsdg89 Rule 8 12:45 26.02.2024 Vĩnh viễn
32 sdfsdg87 Rule 8 12:45 26.02.2024 Vĩnh viễn
33 sdfsdgs92 Rule 8 12:45 26.02.2024 Vĩnh viễn
34 dfdsgsg70 Rule 8 12:44 26.02.2024 Vĩnh viễn
35 cam02 Rule 8 15:27 23.02.2024 Vĩnh viễn
36 ThatThis Rule 8 15:27 23.02.2024 Vĩnh viễn
37 sine68 Rule 8 15:27 23.02.2024 Vĩnh viễn
38 koppu70 Rule 8 15:27 23.02.2024 Vĩnh viễn
39 saikamo71 Rule 8 15:27 23.02.2024 Vĩnh viễn
40 26573 Rule 8 15:26 23.02.2024 Vĩnh viễn
41 asdfsgsg74 Rule 8 15:26 23.02.2024 Vĩnh viễn
42 sixseven Rule 8 15:26 23.02.2024 Vĩnh viễn
43 linh78 Rule 8 15:26 23.02.2024 Vĩnh viễn
44 25481 Rule 8 15:26 23.02.2024 Vĩnh viễn
45 sdfsfgd85 Rule 8 15:25 23.02.2024 Vĩnh viễn
46 seventhat Rule 8 15:25 23.02.2024 Vĩnh viễn
47 1982 Rule 8 15:24 23.02.2024 Vĩnh viễn
48 799979 Rule 8 15:24 23.02.2024 Vĩnh viễn
49 nuathat Rule 8 15:24 23.02.2024 Vĩnh viễn
50 oneseven Rule 8 15:23 23.02.2024 Vĩnh viễn
51 1969 Rule 8 15:23 23.02.2024 Vĩnh viễn
52 SellPro Rule 8 15:23 23.02.2024 Vĩnh viễn
53 12131312 Rule 8 15:23 23.02.2024 Vĩnh viễn
54 tamcam Rule 8 15:23 23.02.2024 Vĩnh viễn
55 Luxmuoi Rule 8 15:23 23.02.2024 Vĩnh viễn
56 camnam Rule 8 15:23 23.02.2024 Vĩnh viễn
57 cam03 Rule 8 15:22 23.02.2024 Vĩnh viễn
58 cam01 Rule 8 15:22 23.02.2024 Vĩnh viễn
59 sdfdsgsg84 Rule 8 15:21 23.02.2024 Vĩnh viễn
60 -Zippy Rule 4.1 Trò chuyện 00:21 20.02.2024 00:21 05.03.2024
61 Moewmoew Rule 8 14:40 28.12.2023 Vĩnh viễn
62 HElNO Rule 8 23:59 18.12.2023 Vĩnh viễn
63 ALALLA Rule 8 13:30 11.12.2023 Vĩnh viễn
64 Me4onyX Rule 8 13:23 20.10.2023 Vĩnh viễn
65 supporte Rule 8 01:22 19.10.2023 Vĩnh viễn
66 34534534 Rule 4.2 Trò chuyện 02:38 03.08.2023 16:38 30.12.2034
67 Nonamell Rule 8 16:32 06.05.2023 Vĩnh viễn
68 VNisSHIT Rule 4.15 13:30 30.03.2023 Vĩnh viễn
69 BossBBQ Rule 8 13:00 11.03.2023 Vĩnh viễn
70 Jack-Ketch Rule 8 13:00 11.03.2023 Vĩnh viễn
71 MgicVN Rule 8 13:00 11.03.2023 Vĩnh viễn
72 NixOne Rule 8 13:00 11.03.2023 Vĩnh viễn
73 bahamut Rule 8 13:00 11.03.2023 Vĩnh viễn
74 Hannibal Rule 8 16:48 09.03.2023 Vĩnh viễn
75 KINGDOOM Rule 8 14:10 21.02.2023 Vĩnh viễn
76 GUCCIGANG Rule 8 22:20 18.02.2023 Vĩnh viễn
77 Soul3 Rule 8 07:51 15.02.2023 Vĩnh viễn
78 BladeMoon Rule 8 07:51 15.02.2023 Vĩnh viễn
79 Beep Rule 8 10:23 31.01.2023 Vĩnh viễn
80 HaruNaga Rule 8 02:57 30.01.2023 Vĩnh viễn
81 Axelora Rule 8 20:17 22.01.2023 Vĩnh viễn
82 Dktes Rule 8 16:01 13.01.2023 Vĩnh viễn
83 BridgetVN Rule 8 02:18 12.01.2023 Vĩnh viễn
84 Paparazzi Rule 8 16:59 11.01.2023 Vĩnh viễn
85 Coitus Rule 8 18:12 31.12.2022 Vĩnh viễn
86 VietNamNo1 Rule 8 01:58 02.12.2022 Vĩnh viễn
87 -Louis- Rule 8 23:06 21.11.2022 Vĩnh viễn
88 x100DM Rule 8 18:33 04.11.2022 Vĩnh viễn
89 thieu Rule 8 19:45 29.10.2022 Vĩnh viễn
90 fgseg Rule 8 22:16 10.10.2022 Vĩnh viễn
91 Urla Rule 4.15 19:47 06.10.2022 Vĩnh viễn
92 AdolfHile Rule 8 19:25 03.10.2022 Vĩnh viễn
93 Vodkamen Rule 8 17:47 29.09.2022 Vĩnh viễn
94 33333 Rule 8 18:35 22.09.2022 Vĩnh viễn
95 NhatGaming Rule 8 16:41 21.09.2022 Vĩnh viễn
96 0neHit Rule 8 18:17 19.09.2022 Vĩnh viễn
97 MotherFuck Rule 4.15 08:07 19.09.2022 Vĩnh viễn
98 GoSi Rule 8 17:43 17.09.2022 Vĩnh viễn
99 TestPK Rule 8 19:53 16.09.2022 Vĩnh viễn
100 Lecoq Rule 8 19:01 16.09.2022 Vĩnh viễn


Following characters will not be able to play without enhanced anticheat protection.

[1] 2 3

Liveguard
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Lý do
Ngày
1 Simp Blade Master Added by admin 27.02.2024 21:42
2 perv1k Duel Master Added by admin 27.02.2024 21:18
3 iphone4s Duel Master Added by admin 27.02.2024 14:30
4 Doughnut Lord Emperor Added by admin 27.02.2024 12:41
5 Lina High Elf Added by admin 27.02.2024 09:55
6 -COONF- Lord Emperor Added by admin 27.02.2024 08:37
7 zTieuBachz Grand Master Suspicious activity 22.02.2024 23:31
8 Ep1fanio Magic Gladiator Added by admin 22.02.2024 12:12
9 cxzxz Dark Knight Cheating software 21.02.2024 13:26
10 KhoiDauM Elf Suspicious activity 21.02.2024 00:00
11 -RAMBO- Blade Master Added by admin 20.02.2024 23:51
12 -Pun1sher- Magic Gladiator Added by admin 20.02.2024 23:50
13 Pro100BoSS Blade Master Added by admin 20.02.2024 23:49
14 1234423123 Dark Knight Cheating software 20.02.2024 16:50
15 -Lukantiel Grand Master Cheating software 20.02.2024 11:03
16 MOLOTOV Duel Master Cheating software 20.02.2024 04:43
17 _Orig3041 Muse Elf Suspicious activity 19.02.2024 16:00
18 tomlast1 Duel Master Suspicious activity 17.02.2024 18:01
19 CCone Muse Elf Suspicious activity 17.02.2024 03:15
20 Duke Grand Master Suspicious activity 16.02.2024 16:30
21 Cleoranse Lord Emperor Added by admin 15.02.2024 23:08
22 NooBStaR Duel Master Suspicious activity 15.02.2024 04:01
23 X6666 Blade Master Added by admin 14.02.2024 21:22
24 EMEMEM Elf Suspicious activity 13.02.2024 13:34
25 StreamGM Blade Master Suspicious activity 11.02.2024 18:38
26 -BOSS- Blade Master Added by admin 09.02.2024 19:39
27 _Orig0987 High Elf Added by admin 08.02.2024 19:14
28 chipukaka Duel Master Suspicious activity 08.02.2024 18:00
29 33123123 Elf Suspicious activity 07.02.2024 18:48
30 Bower Elf Cheating software 07.02.2024 02:29
31 punnnnn Dark Wizard Suspicious activity 06.02.2024 16:00
32 GaiHaiPhog High Elf Suspicious activity 05.02.2024 18:00
33 Kingg Grand Master Cheating software 04.02.2024 23:32
34 NeruX Magic Gladiator Cheating software 04.02.2024 16:18
35 AleksM High Elf Cheating software 03.02.2024 22:17
36 SLizEriN Magic Gladiator Cheating software 02.02.2024 12:54
37 Fujitora Grand Master Cheating software 28.01.2024 22:34
38 ENIGMA Grand Master Cheating software 27.01.2024 01:55
39 G4Time Lord Emperor Cheating software 24.01.2024 21:26
40 HotsexyBoy Dark Lord Cheating software 20.01.2024 00:17
41 DLrampage Dark Lord Cheating software 18.01.2024 19:25
42 KirosaBM Blade Master Cheating software 17.01.2024 17:51
43 1970 Duel Master Cheating software 16.01.2024 19:09
44 turNa Duel Master Cheating software 13.01.2024 10:28
45 Kanata Muse Elf Cheating software 12.01.2024 22:57
46 DWMAX Grand Master Cheating software 08.01.2024 16:42
47 LAUAVIIN Blade Master Cheating software 08.01.2024 09:08
48 _Orig2126 Blade Knight Cheating software 06.01.2024 06:10
49 DV020 Magic Gladiator Added by admin 03.01.2024 12:26
50 DocCoSau Duel Master Cheating software 02.01.2024 04:45
51 MrKaKa Grand Master Cheating software 29.12.2023 01:17
52 KevinHoang Duel Master Cheating software 27.12.2023 13:43
53 -ByBLlK- Grand Master Cheating software 26.12.2023 15:24
54 Tremolo Dark Wizard Cheating software 22.12.2023 05:57
55 DamMe Magic Gladiator Added by admin 20.12.2023 22:07
56 KoZaK Magic Gladiator Cheating software 15.12.2023 00:16
57 Zhmotik Lord Emperor Cheating software 13.12.2023 14:55
58 VanHuan Blade Master Added by admin 12.12.2023 16:39
59 ava7anche Grand Master Cheating software 11.12.2023 10:24
60 hector Grand Master Cheating software 11.12.2023 00:07
61 PHaNToR Grand Master Cheating software 10.12.2023 01:59
62 POTAPYCH Grand Master Cheating software 05.12.2023 17:35
63 XePdAs Duel Master Cheating software 03.12.2023 14:14
64 KuLaK Duel Master Cheating software 03.12.2023 10:25
65 Sn0w High Elf Cheating software 02.12.2023 21:03
66 Wolf Grand Master Cheating software 01.12.2023 17:02
67 BaLTaZaR Lord Emperor Cheating software 30.11.2023 19:34
68 HalFSM Grand Master Cheating software 29.11.2023 15:28
69 Gaxat Dark Wizard Cheating software 28.11.2023 20:24
70 DojaCat High Elf Cheating software 26.11.2023 21:37
71 l0pser Grand Master Cheating software 26.11.2023 12:30
72 MGtuss Duel Master Cheating software 25.11.2023 07:30
73 Dementor Lord Emperor Cheating software 24.11.2023 04:14
74 Vault01 Dark Knight Cheating software 24.11.2023 03:15
75 duremar Magic Gladiator Cheating software 23.11.2023 13:21
76 Cosmos Blade Master Cheating software 23.11.2023 12:06
77 positron80 High Elf Cheating software 23.11.2023 10:15
78 abirvalg Magic Gladiator Cheating software 22.11.2023 15:04
79 BYpak High Elf Cheating software 21.11.2023 22:09
80 Vermyt Dark Wizard Cheating software 21.11.2023 18:42
81 -dushnila- Duel Master Cheating software 19.11.2023 23:52
82 Pensique Duel Master Cheating software 19.11.2023 10:47
83 GERA Lord Emperor Cheating software 19.11.2023 09:49
84 -SadBoy- Blade Master Cheating software 19.11.2023 08:51
85 AMBASSADOR Grand Master Cheating software 18.11.2023 01:34
86 BK11 Blade Knight Cheating software 17.11.2023 21:28
87 SM11 Soul Master Cheating software 17.11.2023 21:09
88 Elf11 High Elf Cheating software 17.11.2023 21:08
89 I-Candy-I Duel Master Cheating software 17.11.2023 20:25
90 TheHope Lord Emperor Added by admin 07.11.2023 23:40
91 Tauriel High Elf Added by admin 07.11.2023 22:41
92 boecbob Blade Master Added by admin 07.11.2023 22:41
93 OkOk High Elf Added by admin 07.11.2023 22:41
94 s3nsej Blade Master Added by admin 07.11.2023 22:41
95 Hworang Magic Gladiator Added by admin 07.11.2023 22:41
96 -Shogun- Blade Master Added by admin 07.11.2023 22:41
97 MoonCrazy Lord Emperor Added by admin 07.11.2023 22:41
98 -karlsen- Blade Master Added by admin 07.11.2023 22:41
99 Jace Grand Master Added by admin 07.11.2023 22:41
100 -General- Lord Emperor Added by admin 07.11.2023 22:41