Xếp hạng

Xếp hạng các bang hội ghi được nhiều điểm nhất trong Sự kiện Lords of Bless Arena tuần này.

Reset mỗi thứ 2 lúc 17:00.


Bảng xếp hạng Lords of Bless Arena
#
Bang Hội
Chủ Hội
Điểm
1 SNUFF Dominator 1539
2 KING DLAka2020 967
3 BOSS -K48-Fudo 378
4 TRIBE Glatron 52
5 Club -Chip- 27
6 VPUBND BuXongLu 8
7 QuynhAnh ACProDL02 6
8 BlueZone Ambiel 6
9 4You HoaSoai 5
10 ELiTE SuperONE 4
11 Soul -K48-Fudo- 3
12 GPoinT MILKSHAKE 1
13 1234 Guest 1