Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Xếp hạng các bang hội ghi được nhiều điểm nhất trong Sự kiện Lords of Bless Arena tuần này.

Reset mỗi thứ 2 lúc 17:00.


Bảng xếp hạng Lords of Bless Arena
#
Bang Hội
Chủ Hội
Điểm
1 GGwp Noobsaybot 5519
2 GuarD -Xenomorph 2949
3 ULTIMATE Quan-Vu 487
4 AlcoClub Ulfang 259
5 PHATXIT OhMyGod 181
6 ZENNNNNN SieuBox 90
7 Master ShynoVN 55
8 Watchers MANSORY 53
9 eternaL Eternal 42
10 WelderS VN-Chube 16
11 HOME Paparazzi 16
12 Legeon GOLD 12
13 DonTryMe ChuGuild 9
14 PKOK DarkOmen 8
15 BlackWoo NeSSIaN 6
16 PEAK2018 Optimus 3
17 Tamthoi Mghifi 2
18 MasterVN UKHector 1