Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Xếp hạng các bang hội ghi được nhiều điểm nhất trong Sự kiện Lords of Bless Arena tuần này.

Reset mỗi thứ 2 lúc 17:00.


Bảng xếp hạng Lords of Bless Arena
#
Bang Hội
Chủ Hội
Lớp nhân vật
Điểm
1 TROY -Crystal- Blade Master 8020 Online
2 TheAce -XpycT- Lord Emperor 1671 Online
3 Mayhem akorotkih Blade Master 931 Online
4 H2SO4 SRT8 Blade Master 302 Offline
5 BraTuKu Shinichi Soul Master 214 Offline
6 AVENGERS DeMANACA High Elf 151 Online
7 StarPers Wolfrider Lord Emperor 132 Online
8 3oonaPK oJloB Lord Emperor 48 Online
9 BRAZIL Rodz Grand Master 39 Online
10 POLAND eciepecie Lord Emperor 27 Online
11 BURNED iN00b Blade Master 22 Offline
12 Gamers MasterX Grand Master 18 Offline
13 VinaTaba SupperBK Blade Master 13 Online
14 LegionUA DarkWill Grand Master 10 Online
15 FENRIR Aironix Duel Master 8 Offline
16 FAKE godbog Lord Emperor 5 Offline
17 Alive Stiorra Muse Elf 3 Offline
18 Vinacorp Thang Soul Master 2 Online
19 AtlantA 5EIemenT Soul Master 1 Offline
20 SACURA COLT Grand Master 1 Online
21 MaMen KeKhongTen Grand Master 1 Offline
22 INKA PeruanO Dark Lord 1 Offline