Xếp hạng

Xếp hạng các bang hội ghi được nhiều điểm nhất trong Sự kiện Lords of Bless Arena tuần này.

Reset mỗi thứ 2 lúc 17:00.


Bảng xếp hạng Lords of Bless Arena
#
Bang Hội
Chủ Hội
Điểm
1 SNUFF Dominator 933
2 TRIBE Glatron 34
3 KING Saric 33
4 Club -Chip- 29
5 DarkSoul -K48-Fudo- 10
6 AMERIKA ZoroJuro 7
7 ReLaxFun Tuoi18 2
8 ForFun -Bee- 1
9 BOSS Paseak 1
10 QuynhAnh ACProDL02 1