Xếp hạng
Master Origin Avalon Mega Deus Extreme

Xếp hạng các bang hội ghi được nhiều điểm nhất trong Sự kiện Lords of Bless Arena tuần này.

Reset mỗi thứ 2 lúc 17:00.


Bảng xếp hạng Lords of Bless Arena
#
Bang Hội
Chủ Hội
Điểm
1 GGwp Noobsaybot 11387
2 HOMIE JackyChan 5979
3 SAMURAI -Shogun- 4642
4 PHATXIT OhMyGod 145
5 Shark Athena1 133
6 KARENA Treasures 108
7 XoSoMB Victory88 68
8 Jewell DarkIvan 36
9 OneGuild -Paradox- 30
10 Control Lsayros 29
11 AlcoClub d0k3r0k 24
12 Tamthoi Mghifi 18
13 ZXCZXC KappaDK 12
14 Ballers RaFFiXx 11
15 Tribut Den01 7
16 carnivan xPunda 2
17 eXodus ShibaInu 1
18 WARNING Kaizoku 1