Xếp hạng

Xếp hạng các bang hội ghi được nhiều điểm nhất trong Sự kiện Lords of Bless Arena tuần này.

Reset mỗi thứ 2 lúc 17:00.


Bảng xếp hạng Lords of Bless Arena
#
Bang Hội
Chủ Hội
Điểm
1 GuarD Extreme 3516
2 NoNames anabolic 1991
3 VNUNITED Quan-Vu 979
4 HARDER Toob 453
5 MARVEL NguyenLV 393
6 AlcoClub Ulfang 375
7 GGwp -MoRTReD- 275
8 Sammurai lynjude 181
9 Empires GOLD 135
10 Kings 6oCoTa 65
11 DonTryMe ChuGuild 49
12 PeenooY AkosiLoki 8
13 MUGIWARA MaritoKids 7
14 HUNcrew CsacsaSM 7
15 LIETUVA Dzukas 6
16 ROGUE Drakonis 5
17 Master ShynoVN 5
18 RedFire AMCTEP 3
19 HHunterZ LowBro 2
20 IMPERIAL Marlbor0 1
21 AimLab L3gion 1