Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Xếp hạng các bang hội ghi được nhiều điểm nhất trong Sự kiện Lords of Bless Arena tuần này.

Reset mỗi thứ 2 lúc 17:00.


Bảng xếp hạng Lords of Bless Arena
#
Bang Hội
Chủ Hội
Lớp nhân vật
Điểm
1 RoyaL Quee Lord Emperor 5142 Offline
2 Sviests Redundant Lord Emperor 3839 Online
3 Flangs -Hellcat- High Elf 166 Online
4 ZION -Bien- Lord Emperor 127 Online
5 HydrA Morph Lord Emperor 111 Offline
6 MIDNIGHT 13RAJON Lord Emperor 98 Online
7 HELLO Kappa Lord Emperor 95 Offline
8 BroTherS ZheKoN4iK Lord Emperor 42 Online
9 Valhalla Ouch Lord Emperor 33 Online
10 WildLife Oriole Blade Master 29 Online
11 UKRAINA FOiX Duel Master 7 Offline
12 KinJal COVID19 Blade Knight 4 Offline
13 BatQuai IVANICH Lord Emperor 3 Offline
14 ASSA killer228 Blade Master 1 Online
15 HORDE KADUM Grand Master 1 Online
16 LoveLove MyBabyBoo Blade Knight 1 Online