Xếp hạng

Xếp hạng các bang hội ghi được nhiều điểm nhất trong Sự kiện Lords of Bless Arena tuần này.

Reset mỗi thứ 2 lúc 17:00.


Bảng xếp hạng Lords of Bless Arena
#
Bang Hội
Chủ Hội
Điểm
1 RoyaL Quee 4869
2 HydrA Morph 2092
3 exodia Esdeath 559
4 ZION -Redh0rse- 388
5 RSPZD -Ego1st- 91
6 MIDHIGHT Hubik 52
7 XPOM OMyT 39
8 Pacific FOREX 18
9 SLivki xKURDAPYAx 15
10 Dynamite Sarcasm 12
11 GGTEAM DonHuan 7
12 KiNG 6aT9 7
13 Bouquet Four-Roses 6
14 Mariupol blondin 4
15 Sakura Naitwalker 3
16 OkyHari comandor 2
17 KingSize Warrior 2
18 Mapuynol POLUMRAK 1
19 Sekta911 Molodoy 1
20 HELLO Kappa 1