Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Xếp hạng các bang hội ghi được nhiều điểm nhất trong Sự kiện Lords of Bless Arena tuần này.

Reset mỗi thứ 2 lúc 17:00.


Bảng xếp hạng Lords of Bless Arena
#
Bang Hội
Chủ Hội
Lớp nhân vật
Điểm
1 10fps HellsinG Blade Master 6519 Offline
2 MU4Life RAIZ Blade Master 4219 Online
3 ELITE Javelin Grand Master 260 Online
4 HOTDOG Liangshiu Blade Master 201 Offline
5 Mu2Life zidan Dark Lord 171 Offline
6 RIGER wena Duel Master 124 Online
7 POLONUS Thorngall Grand Master 93 Offline
8 20CM -Cry-BaBy- Duel Master 92 Online
9 SOLOISTS 23Sauvage Dark Lord 15 Online
10 LionKing CrazyVN Blade Master 15 Online
11 Family Diamoncalm Lord Emperor 6 Offline
12 LeVeL BrytaL Lord Emperor 2 Offline