Xếp hạng

Xếp hạng các bang hội ghi được nhiều điểm nhất trong Sự kiện Lords of Bless Arena tuần này.

Reset mỗi thứ 2 lúc 17:00.


Bảng xếp hạng Lords of Bless Arena
#
Bang Hội
Chủ Hội
Điểm
1 CardinaI kAze 605
2 Eternity Deniito 44
3 AloNeS Pariel 12
4 MARVEL HUGE 8
5 TEMPLIER Zaya 8
6 X500 Hwoarang 7
7 INVICTUS RedTube 4
8 Vanatori Marius 1
9 VALINOR KissMe 1
10 POZITIV Tara777 1