Xếp hạng

Xếp hạng các bang hội ghi được nhiều điểm nhất trong Sự kiện Lords of Bless Arena tuần này.

Reset mỗi thứ 2 lúc 17:00.


Bảng xếp hạng Lords of Bless Arena
#
Bang Hội
Chủ Hội
Điểm
1 Empire Psycho 1790
2 CardinaI kAze 880
3 TEMPLIER Zaya 127
4 Fiveseas Porszivo 36
5 ONE1 QuynhAh 34
6 MARVEL HUGE 19
7 Revival NemeZZiDa 16
8 Alpha Cury 8
9 KONOHA Mistycal 5
10 ONE2 100KM 5
11 XXXX Ramus 3
12 POZITIV Tara777 3
13 KTNC KahataM 2
14 color123 Senorita 1
15 SpectraL MUROM 1
16 LIVA Valerija 1
17 MAFIA Kyrie 1