Xếp hạng

Xếp hạng các bang hội ghi được nhiều điểm nhất trong Sự kiện Lords of Bless Arena tuần này.

Reset mỗi thứ 2 lúc 17:00.


Bảng xếp hạng Lords of Bless Arena
#
Bang Hội
Chủ Hội
Điểm
1 Cardinal -Lucifer- 17719
2 League --Sylver-- 1845
3 TRIBE Glatron 537
4 Asgard -Napoleon- 436
5 OLDBOY Mintary 430
6 IMMORTAL NoWayOut 409
7 AnhVsEM zPlayBoyz 319
8 Gigatic embembels 173
9 BoyNet Wiz276 97
10 RRIPP -Paco- 92
11 xSMOx ComandeR 88
12 QueSera Pariel 77
13 BOSS Game4funig 72
14 TEMPLIER Zaya 33
15 Latveika Harmon 22
16 dont junnn 20
17 Freedom -Domino- 16
18 XXXXX lumpi 11
19 HydrA zBunOc 11
20 Japoniaa Briseis 8
21 ALONE1G DocCoSau 8
22 Microtic Antisteel 4
23 codes codes 3
24 UnLucky Contain 2
25 Farmer -Shield- 1