Xếp hạng

Xếp hạng các bang hội ghi được nhiều điểm nhất trong Sự kiện Lords of Bless Arena tuần này.

Reset mỗi thứ 2 lúc 17:00.


Bảng xếp hạng Lords of Bless Arena
#
Bang Hội
Chủ Hội
Điểm
1 NiMOZHNO NyxaiBebru 7003
2 Spectre -Happy- 2997
3 neXus 6paToK 617
4 Immortal KoLBacKA 149
5 Priority -cTpAx- 147
6 GoldTime RabITBK 135
7 insOmnia -BOSS- 127
8 DeviL -meth0d- 57
9 PearL B-E-L-A-Z 48
10 OMERTA SaYreS 45
11 Referral TomShelby 6
12 8raZZerS MagicBOMJ 4
13 TOMSK nas75 2
14 FACTORY -Z-L-O- 2
15 DEPS JAETOJA 2
16 Spectree ALEXX 1
17 Night SLender 1