Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Xếp hạng các bang hội ghi được nhiều điểm nhất trong Sự kiện Lords of Bless Arena tuần này.

Reset mỗi thứ 2 lúc 17:00.


Bảng xếp hạng Lords of Bless Arena
#
Bang Hội
Chủ Hội
Điểm
1 CHILL -ZiL- 3189
2 12zen MON5TER 2706
3 TRIBE Glatron 42
4 Asgard AudiQ7 20
5 AnhVSEm KingOfEvli 18
6 IMMORTAL NoWayOut 7
7 Tribute Agranom 6
8 Conquer ControL 6
9 NoMercy KPEH 4
10 Phalanx Whizer 3
11 RaJoNaS BaLTaZaR 3
12 Kings Beretta 1