Xếp hạng

Xếp hạng các bang hội ghi được nhiều điểm nhất trong Sự kiện Lords of Bless Arena tuần này.

Reset mỗi thứ 2 lúc 17:00.


Bảng xếp hạng Lords of Bless Arena
#
Bang Hội
Chủ Hội
Điểm
1 12zen MON5TER 3293
2 IOPGl Krju4ok 1890
3 BigDClub Xyu007 146
4 MAFIA ANASHA 92
5 BlessMU NoNejm 86
6 Pilskis KuLaK 73
7 XANAX MidilackY 48
8 RaJoNaS BaLTaZaR 17
9 Yahoo 1000VND 13
10 Conquer Possessed 3
11 TearDrop Elemir 2
12 VenDetta Qzzz 2
13 OKEY LordSena 1
14 NORTHMEN Wizzler 1
15 2ndVN Sam100 1