Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Xếp hạng các bang hội ghi được nhiều điểm nhất trong Sự kiện Lords of Bless Arena tuần này.

Reset mỗi thứ 2 lúc 17:00.


Bảng xếp hạng Lords of Bless Arena
#
Bang Hội
Chủ Hội
Lớp nhân vật
Điểm
1 Reunion -Hex- Lord Emperor 2234 Offline
2 Alliance danidy Blade Master 259 Offline
3 CaRoPhio ChapCaSV Duel Master 147 Online
4 e6o6o nogoHok Blade Master 102 Offline
5 Etherial Maxxxtro Blade Master 19 Online
6 RusRiga KAPRIZ Lord Emperor 18 Online
7 FREEDOM DEDxoxNIK Grand Master 13 Online
8 Drop Drop4ik Grand Master 9 Online
9 ZZzzzzzz lIOIl Duel Master 6 Offline
10 ZZzzzZZ MegaSuka High Elf 3 Online