Xếp hạng

Xếp hạng các bang hội ghi được nhiều điểm nhất trong Sự kiện Lords of Bless Arena tuần này.

Reset mỗi thứ 2 lúc 17:00.


Bảng xếp hạng Lords of Bless Arena
#
Bang Hội
Chủ Hội
Điểm
1 TheAce Lamborhini 12139
2 DarkClan -HannibaL- 113
3 AniDaB SboDunA 91
4 Syndicat DonLeone 45
5 mgbless PercyJack 34
6 FREEDOM DEDxoxNIK 23
7 PIECES sinelf 22
8 RAMPAGE -PsixGM- 19
9 HuKaK -Demos- 12
10 Jelgava Jo-BlacK 9
11 Friends SalaMoon 9
12 EndleSS Al6anec 6
13 YaHZ YPETPA 3
14 DreamS MaLkoM 1
15 Lackers eRMG 1