Xếp hạng

Xếp hạng các bang hội ghi được nhiều điểm nhất trong Sự kiện Lords of Bless Arena tuần này.

Reset mỗi thứ 2 lúc 17:00.


Bảng xếp hạng Lords of Bless Arena
#
Bang Hội
Chủ Hội
Điểm
1 TheAce -Nalla- 6517
2 DarkClan -HannibaL- 395
3 Gods Amyr4ika 90
4 HeadBone -bEhitEk- 86
5 Bayern Dollstein 36
6 HuKaK -Demos- 24
7 imFraWor Djiinn 12
8 TopSkunk Anjuna 6
9 nepcuku nepcuk4 6
10 MEDVEDU MongoJI 3
11 EastLaos TieuDao 1