Xếp hạng

Xếp hạng các bang hội ghi được nhiều điểm nhất trong Sự kiện Lords of Bless Arena tuần này.

Reset mỗi thứ 2 lúc 17:00.


Bảng xếp hạng Lords of Bless Arena
#
Bang Hội
Chủ Hội
Điểm
1 SpiriT -DarkSide- 257
2 Kingsman -Reload- 156
3 MADHouse -KOMAXAN- 24
4 AcidHead PeterCheff 4