Xếp hạng

Xếp hạng các bang hội ghi được nhiều điểm nhất trong Sự kiện Lords of Bless Arena tuần này.

Reset mỗi thứ 2 lúc 17:00.


Bảng xếp hạng Lords of Bless Arena
#
Bang Hội
Chủ Hội
Điểm
1 DarkClan -CannibaL- 2742
2 TheAce -Nalla- 1854
3 DarkCIan Karten 31
4 KyTac xXGMXx 22
5 e6o6o nogoHok 19
6 Play4FUN Madbox 15
7 Rats Faker 6
8 Dracula MasterG 6
9 NovA CyberLink 4
10 TRIADA CALAGY 4
11 T3mpLaRs FastBlade 4
12 FREEDOM DEDxoxNIK 4
13 MEGA MyWay 3
14 DOON -Cocaine- 3
15 VERSO KabuL 1
16 Play2FUN lmadboxl 1
17 HeadBone -bEhitEk- 1
18 Gods Amyr4ika 1