Xếp hạng

Xếp hạng các bang hội ghi được nhiều điểm nhất trong Sự kiện Lords of Bless Arena tuần này.

Reset mỗi thứ 2 lúc 17:00.


Bảng xếp hạng Lords of Bless Arena
#
Bang Hội
Chủ Hội
Điểm
1 DarkClan -CannibaL- 12933
2 DarkCIan Karten 899
3 MADHouse KOMAXAN 749
4 CRiMiNAL xIDeadlyIx 585
5 CO3BOH -TheEagle- 294
6 Wolves -Pain 114
7 KyTac wowkaBM 114
8 Enemy Leeman 38
9 AE6789 KingOfGod 29
10 Flame Sexyl7aHga 22
11 EtoDnepr ShadeWar 18
12 AcidHead JOYRIDE 16
13 Flowers BossHunter 13
14 e6o6o nogoHok 12
15 NIGHT WhYb 10
16 AceGang --ALF-- 7
17 FREEDOM DEDxoxNIK 3
18 Kaboom Brener 1