Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Xếp hạng các bang hội ghi được nhiều điểm nhất trong Sự kiện Lords of Bless Arena tuần này.

Reset mỗi thứ 2 lúc 17:00.


Bảng xếp hạng Lords of Bless Arena
#
Bang Hội
Chủ Hội
Điểm
1 Buzzz TheHope 399
2 Hephaest H4Anh 37
3 HOMIE -Truninho- 25
4 GGwp -PvP- 10
5 MSCorp MSLucifer 2