Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Xếp hạng các bang hội ghi được nhiều điểm nhất trong Sự kiện Lords of Bless Arena tuần này.

Reset mỗi thứ 2 lúc 17:00.


Bảng xếp hạng Lords of Bless Arena
#
Bang Hội
Chủ Hội
Lớp nhân vật
Điểm
1 GGwp -PvP- Blade Master 2959 Offline
2 12zen MON5TER Blade Master 1598 Online
3 Buzzz -Shogun- Blade Master 1264 Offline
4 MSCorp MSLucifer Lord Emperor 150 Online
5 HP2024 H4Anh Grand Master 50 Offline
6 YODA -ComMenT- Blade Master 25 Online
7 CCCP Molode4no Grand Master 10 Offline
8 TEMPLlER Zaya Lord Emperor 9 Online
9 CHILLv2 -Napoleon- Lord Emperor 9 Offline
10 GGSmile XSmileX Lord Emperor 5 Offline
11 xPiraTeS Shark4 Lord Emperor 5 Offline
12 NAT10N Lemue Grand Master 3 Online
13 GERAKL AIMP Grand Master 2 Online
14 BlessVN Duke Grand Master 2 Offline
15 F1Road -Priest- Grand Master 2 Offline
16 AnhVsEm KingOfEvli Lord Emperor 2 Offline
17 CREW RDLR Dark Lord 2 Offline
18 Rasta Prodigy Blade Master 1 Offline
19 Evil Sentense Duel Master 1 Offline
20 R0B0TiX makelove Blade Master 1 Online
21 nASSty pokem0n Grand Master 1 Online