Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, đã dành được nhiều điểm chiến công nhất trong sự kiện Team Deathmatch trong tuần này. Thông tin thêm về sự kiện này có thể tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng được đặt lại vào 17:00 GMT + 2:00 Thứ Hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Team Deathmatch
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 SpeedWagon Lord Emperor 16 50
2 Dominator Lord Emperor 16 45
3 DLAka2020 Lord Emperor 9 40
4 Francisco Blade Master 8 35
5 -GaladrieL High Elf 8 30
6 Game4Fun Duel Master 8 25
7 zPlayBoyz Duel Master 7 20
8 BUXO Blade Master 6 15
9 BUTCHER High Elf 6 10
10 -RaZeR- Lord Emperor 6 10
11 NETxMewMew Duel Master 5 10
12 erika High Elf 5 10
13 -SeafareR- Grand Master 5 10
14 Courage Lord Emperor 5 10
15 Sense Lord Emperor 5 10
16 -K48-Fudo Lord Emperor 4 10
17 -AlexLion- Blade Master 4 10
18 oPNHo Duel Master 4 10
19 -colobok- High Elf 4 10
20 FORT Duel Master 4 10
21 Glatron Lord Emperor 3 5
22 -Stinger- High Elf 3 5
23 PA225 Blade Master 3 5
24 Mercy Muse Elf 3 5
25 Cospri High Elf 2 5
26 Artushqua Blade Master 2 5
27 xGiancOx Lord Emperor 2 5
28 Witch High Elf 2 5
29 xNishee Blade Master 2 5
30 SweetDeva High Elf 2 5
31 ChamTuuKa Lord Emperor 2
32 OKEFINE High Elf 2
33 -Stab- Blade Master 2
34 Beratta High Elf 2
35 PyM9H4uK High Elf 2
36 Cinderella High Elf 2
37 AnocToJI Blade Master 2
38 Tribunal Lord Emperor 2
39 -6IX9INE- Grand Master 2
40 -3BEPU- High Elf 2
41 BladOzito Grand Master 2
42 Reinis Blade Knight 1
43 Dobbies Soul Master 1
44 SolarWind High Elf 1
45 CreditOn High Elf 1
46 VR444 Blade Master 1
47 Manazine Duel Master 1
48 -Lucifer- Lord Emperor 1
49 -AchilleS- Lord Emperor 1