Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, đã dành được nhiều điểm chiến công nhất trong sự kiện Team Deathmatch trong tuần này. Thông tin thêm về sự kiện này có thể tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng được đặt lại vào 17:00 GMT + 2:00 Thứ Hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Team Deathmatch
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 Archer High Elf 10 50
2 BTC-MOON Duel Master 9 45
3 -Satana- High Elf 9 40
4 MgTanSat Magic Gladiator 7 35
5 19cm Duel Master 7 30
6 xDrive Grand Master 5 25
7 KAZANTIP Duel Master 5 20
8 TieuTieu Muse Elf 4 15
9 212121 Muse Elf 4 10
10 Lulu Muse Elf 4 10
11 12AM Muse Elf 4 10
12 FiFA Muse Elf 4 10
13 GirlVN89 Muse Elf 4 10
14 ElfTanSat Muse Elf 4 10
15 DKnam89 Blade Knight 4 10
16 Jinlowest Soul Master 4 10
17 DoanhDoanh Muse Elf 4 10
18 LEG1ON Grand Master 4 10
19 BlackTea Grand Master 4 10
20 -K-A-T- Blade Master 4 10
21 VirusHlV Lord Emperor 4 5
22 MagicLuZ Grand Master 4 5
23 Chapman Duel Master 4 5
24 Stormen Grand Master 4 5
25 Bang Soul Master 3 5
26 TongAiLinh Muse Elf 3 5
27 Rihanna Muse Elf 3 5
28 OLMI Soul Master 3 5
29 Caureja Soul Master 3 5
30 GreenTea Muse Elf 3 5
31 Juiced Dark Lord 3
32 Hinata Dark Lord 3
33 crassik High Elf 3
34 KOCMOH4FT Duel Master 3
35 SparTa High Elf 3
36 Odal Grand Master 3
37 OweMe High Elf 3
38 KilleR Blade Master 3
39 BaoKe Lord Emperor 3
40 KOLENVAL Lord Emperor 3
41 korDL Lord Emperor 3
42 TurnON Grand Master 3
43 JiMiO Magic Gladiator 2
44 Faker Soul Master 2
45 CbIPOK Muse Elf 2
46 zTheEndz Soul Master 2
47 DLNam89 Dark Lord 2
48 VuaLyDon Soul Master 2
49 Kradziejek Magic Gladiator 2
50 Boisson Muse Elf 2