Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, đã dành được nhiều điểm chiến công nhất trong sự kiện Team Deathmatch trong tuần này. Thông tin thêm về sự kiện này có thể tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng được đặt lại vào 17:00 GMT + 2:00 Thứ Hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Team Deathmatch
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 anabolic Blade Master 9 50
2 -KOCMOC- Grand Master 8 45
3 scuko Lord Emperor 5 40
4 Myrto High Elf 5 35
5 Paparazzi Blade Master 4 30
6 DeadInside Grand Master 4 25
7 Shroud High Elf 4 20
8 Quan-Vu Blade Master 3 15
9 Extreme Blade Master 3 10
10 westy Duel Master 3 10
11 MoRTReD Duel Master 3 10
12 -TopBoy- Lord Emperor 3 10
13 BILLY Duel Master 3 10
14 MackoLL Grand Master 3 10
15 West1q Blade Master 3 10
16 -Xenomorph Blade Master 3 10
17 -Cheloo- Lord Emperor 3 10
18 -xLoki- Blade Master 2 10
19 TIGI Blade Master 2 10
20 Cold-Zero Blade Master 2 10
21 DeepMainn Grand Master 2 5
22 Tauriel High Elf 2 5
23 ChuBen Duel Master 2 5
24 RenegaD Grand Master 2 5
25 Mghifi Duel Master 1 5
26 TequiLa Duel Master 1 5