Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, đã dành được nhiều điểm chiến công nhất trong sự kiện Team Deathmatch trong tuần này. Thông tin thêm về sự kiện này có thể tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng được đặt lại vào 17:00 GMT + 2:00 Thứ Hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Team Deathmatch
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 Sunset Lord Emperor 6 100
2 Odal Lord Emperor 4 90
3 -Bien- Lord Emperor 4 80
4 --KOCMOC-- Blade Master 2 70
5 Berzloy Duel Master 2 60
6 SkyM Blade Master 2 50
7 Krimskiu Grand Master 2 40
8 FFarT Blade Master 2 30
9 Prodigy Blade Master 2 20
10 Dumitra High Elf 2 10
11 FedjaKvas High Elf 2 10
12 GoodNight Grand Master 2 10
13 FJlAKOH Duel Master 2 10
14 Smale High Elf 2 10
15 Califa High Elf 2 10
16 AndreyK Lord Emperor 1
17 Immortal Grand Master 1
18 whyEz- Lord Emperor 1