Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, đã dành được nhiều điểm chiến công nhất trong sự kiện Team Deathmatch trong tuần này. Thông tin thêm về sự kiện này có thể tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng được đặt lại vào 17:00 GMT + 2:00 Thứ Hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Team Deathmatch
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 KillShot High Elf 7 50
2 -Whiskey- Lord Emperor 6 45
3 Quee Lord Emperor 6 40
4 -Deadora- High Elf 6 35
5 Mercurial Duel Master 5 30
6 -YEET- Grand Master 4 25
7 -Bear- Blade Master 4 20
8 SAPFIR Blade Master 4 15
9 -Hmm- Grand Master 4 10
10 -Raazer- Blade Master 4 10
11 Odal Lord Emperor 3 10
12 Kristoff Soul Master 3 10
13 groit Grand Master 3 10
14 Partizanu Blade Master 3 10
15 HitlerS Duel Master 2 10
16 SMoky Grand Master 2 10
17 Esdeath Lord Emperor 2 10
18 KONUNG Blade Master 2 10
19 Krimskiu Grand Master 2 10
20 GoodNight Grand Master 1 10
21 MukcTypKa Duel Master 1 5
22 whyEz- Lord Emperor 1 5
23 Player Grand Master 1 5