Xếp hạng
Master Origin Avalon Mega Deus Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, đã dành được nhiều điểm chiến công nhất trong sự kiện Team Deathmatch trong tuần này. Thông tin thêm về sự kiện này có thể tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng được đặt lại vào 17:00 GMT + 2:00 Thứ Hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Team Deathmatch
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 KillShot High Elf 8 50
2 Odal Lord Emperor 8 45
3 Quee Lord Emperor 6 40
4 MukcTypKa Duel Master 6 35
5 -SunRise- Duel Master 6 30
6 Lebovsky High Elf 5 25
7 Mercurial Duel Master 5 20
8 Deutscher Duel Master 5 15
9 FUNERAL Duel Master 5 10
10 groit Grand Master 4 10
11 Fcuk1T Blade Master 4 10
12 LastHope High Elf 4 10
13 Schwarz Blade Master 2 10
14 -Bear- Blade Master 2 10
15 -Gufi- Grand Master 2 10
16 -6paToK- Lord Emperor 2 10
17 Partizanu Blade Master 2 10
18 HOLYMARS Lord Emperor 2 10
19 -V0VASIK- Lord Emperor 2 10
20 TomShelby Lord Emperor 2 10
21 -MooN- Grand Master 1 5