Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, đã dành được nhiều điểm chiến công nhất trong sự kiện Team Deathmatch trong tuần này. Thông tin thêm về sự kiện này có thể tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng được đặt lại vào 17:00 GMT + 2:00 Thứ Hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Team Deathmatch
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 Odal Lord Emperor 14 100
2 MrPer4ik Duel Master 12 90
3 KillShot High Elf 10 80
4 KoronaVIR Duel Master 10 70
5 Rong Duel Master 10 60
6 -Beast- Lord Emperor 9 50
7 Abiona High Elf 8 40
8 DLmaster Lord Emperor 7 30
9 SkyM Blade Master 7 20
10 FFarT Blade Master 7 10
11 -RiN- Blade Master 6 10
12 StallonEE High Elf 6 10
13 LOkosta Lord Emperor 5 10
14 MEGAS Lord Emperor 5 10
15 -Zeus- Lord Emperor 5 10
16 -Gordex- Lord Emperor 5
17 Fortehno Duel Master 5
18 Igorjan Blade Master 4
19 --KOCMOC-- Blade Master 4
20 -Crazy- Blade Master 4
21 -KpaKeH- Blade Master 4
22 -KOKOH- High Elf 4
23 WeeDoX Blade Master 4
24 -Wasabi- Blade Master 4
25 Dumitra High Elf 4
26 -KyCb- Duel Master 4
27 -inslde Duel Master 3
28 Krimskiu Grand Master 3
29 Hearts Grand Master 2
30 Ever Blade Master 2
31 Immortal Grand Master 2
32 Andra High Elf 2
33 -Mercenary Lord Emperor 2
34 SAPFIR Blade Master 2
35 Bonnie High Elf 2
36 Skurczybyk Grand Master 2
37 Atreus Duel Master 2
38 GoodNight Grand Master 2
39 oyky Blade Master 2
40 Warrior Blade Master 2
41 Magik Duel Master 2
42 -Bien- Lord Emperor 2
43 MukcTypKa Duel Master 2
44 Califa High Elf 2
45 Huntress High Elf 2
46 AlakAzAM Grand Master 2
47 -iBOSS- Grand Master 2
48 aylEm- Magic Gladiator 1
49 milashka Muse Elf 1
50 CoCoSiK Muse Elf 1