Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, đã dành được nhiều điểm chiến công nhất trong sự kiện Team Deathmatch trong tuần này. Thông tin thêm về sự kiện này có thể tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng được đặt lại vào 17:00 GMT + 2:00 Thứ Hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Team Deathmatch
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 Pariel Blade Master 10 50
2 begin Grand Master 9 45
3 IHeineken Duel Master 8 40
4 50Cent Grand Master 7 35
5 HaLongBay Duel Master 7 30
6 Whizer Blade Master 6 25
7 -Panther- Lord Emperor 6 20
8 PG-13 Duel Master 4 15
9 MaddaFkka Duel Master 4 10
10 bibiboba Blade Master 3 10
11 NoWayOut Lord Emperor 3 10
12 noviceg Duel Master 3 10
13 -colobok- High Elf 3 10
14 BUXO Blade Master 3 10
15 ANUBISs Blade Master 3 10
16 VkHeo High Elf 3 10
17 Cospri High Elf 2 10
18 Combat Grand Master 2 10
19 -BadBoyVN- Blade Master 2 10
20 -Charlies Duel Master 2 10
21 BadAngel Duel Master 2 5
22 Moorwen Blade Master 2 5
23 Glatron Lord Emperor 2 5
24 --Sylver-- Duel Master 2 5
25 BiCoi Blade Master 2 5
26 Jumm Grand Master 1 5