Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, đã dành được nhiều điểm chiến công nhất trong sự kiện Team Deathmatch trong tuần này. Thông tin thêm về sự kiện này có thể tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng được đặt lại vào 17:00 GMT + 2:00 Thứ Hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Team Deathmatch
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 Obsolete Duel Master 7 50
2 ScreaMy High Elf 6 45
3 -AnuBiS- Blade Master 5 40
4 SSSSSTwo Grand Master 5 35
5 -BillyM- Blade Master 5 30
6 Lemon4ik Muse Elf 4 25
7 TPoFP Dark Lord 4 20
8 Guarana Muse Elf 4 15
9 esQaire Blade Master 4 10
10 6nurik High Elf 4 10
11 ReDLaDY High Elf 4 10
12 Tsefey Grand Master 4 10
13 zohhan Blade Master 4 10
14 NeverSmile Grand Master 4 10
15 LadyB High Elf 3 10
16 RamzeSs Muse Elf 3 10
17 NARKOBAZA Lord Emperor 3 10
18 MilkyWay High Elf 3 10
19 AnGeL Grand Master 3 10
20 Drakons Lord Emperor 3 10
21 HoaBiNgan High Elf 3 5
22 Hyperaktiv Lord Emperor 3 5
23 Spawn Grand Master 3 5
24 Unemployed Duel Master 3 5
25 Shriker Soul Master 2 5
26 SHAKAJI Blade Knight 2 5
27 Namgr Blade Knight 2 5
28 IceBuff Soul Master 2 5
29 Evol Soul Master 2 5
30 Illiusion Blade Master 2 5
31 MazaiKa Blade Master 2
32 Easy High Elf 2
33 HUGE Blade Master 2
34 SLIPKNOT Blade Master 2
35 kAze Blade Master 2
36 ceHceu Blade Master 2
37 HOLDSTRONG Grand Master 2
38 ElderTitan Grand Master 2
39 Alise High Elf 2
40 1STMin Grand Master 2
41 MangusT Lord Emperor 2
42 Psycho Blade Master 2
43 Mescaline Grand Master 2
44 GOLDEN Duel Master 2
45 BabyRain Duel Master 2
46 MR-WILD Lord Emperor 2
47 BESSS Lord Emperor 2
48 Whizer Blade Master 2
49 MoonCrayzy Grand Master 2
50 -AnimaL- Blade Master 2