Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, đã dành được nhiều điểm chiến công nhất trong sự kiện Team Deathmatch trong tuần này. Thông tin thêm về sự kiện này có thể tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng được đặt lại vào 17:00 GMT + 2:00 Thứ Hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Team Deathmatch
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 Irisu High Elf 10 50
2 Jayson Grand Master 9 45
3 Rainbow Grand Master 7 40
4 qBacca Lord Emperor 6 35
5 BORODA Lord Emperor 6 30
6 -ALLARMO- Blade Master 6 25
7 Tormentor Blade Master 6 20
8 Halux Duel Master 6 15
9 EELLlKA Muse Elf 4 10
10 Alzur Grand Master 4 10
11 Moncler Blade Master 4 10
12 Artemis High Elf 4 10
13 ItsMe Duel Master 4 10
14 NoobBK Blade Master 3 10
15 -IGWT- Blade Master 3 10
16 Shinobi Grand Master 3 10
17 MrDaniels Lord Emperor 3 10
18 edzayo Grand Master 3 10
19 st1f Blade Master 3 10
20 Zipers Blade Master 3 10
21 edness Lord Emperor 3 5
22 Kenji Blade Master 3 5
23 RaKe Lord Emperor 3 5
24 Kayba Blade Master 3 5
25 Culta High Elf 3 5
26 WaRomBa Muse Elf 2 5
27 Hector Magic Gladiator 2 5
28 Hades Dark Lord 2 5
29 neKs Blade Master 2 5
30 IVANKILLER Blade Master 2 5
31 MegaladoN Grand Master 2
32 Eredin Blade Master 2
33 zBaoBabie Duel Master 2
34 Bently High Elf 2
35 makoUS Duel Master 2
36 -OG- Duel Master 2
37 ISBonBon Duel Master 2
38 starosta Blade Master 2
39 RAIZ Blade Master 2
40 HellsinG Blade Master 2
41 Thorngall Grand Master 2
42 F1aSko Blade Master 2
43 NOsOK Grand Master 2
44 Retch High Elf 2
45 Orson Soul Master 1
46 Charles Magic Gladiator 1
47 DKachi Blade Knight 1
48 DaiSy Muse Elf 1
49 M9lTA Lord Emperor 1
50 Unemployed Duel Master 1