Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, đã dành được nhiều điểm chiến công nhất trong sự kiện Team Deathmatch trong tuần này. Thông tin thêm về sự kiện này có thể tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng được đặt lại vào 17:00 GMT + 2:00 Thứ Hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Team Deathmatch
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 -l-Ares-l- Duel Master 12 50
2 Djubarry Lord Emperor 7 45
3 CTR7 Lord Emperor 6 40
4 Game Grand Master 6 35
5 BlizcranK High Elf 6 30
6 -ComeDoz- Lord Emperor 6 25
7 -n1ce- Grand Master 5 20
8 -kam1y- Blade Master 4 15
9 Akroma High Elf 4 10
10 Canyon Blade Master 4 10
11 Aatrox Grand Master 4 10
12 Senor Blade Master 4 10
13 CarDan Lord Emperor 4 10
14 Goodge Blade Master 3 10
15 Rost Lord Emperor 3 10
16 Tabletka High Elf 2 10
17 Rylai Soul Master 2 10
18 Sinks Grand Master 2 10
19 Whizer Blade Master 2 10
20 Iobbuoi Duel Master 2 10
21 MrDuck Duel Master 2 5
22 Darq High Elf 2 5
23 DLNew Lord Emperor 2 5
24 classico High Elf 2 5
25 VnNew Blade Master 2 5
26 Evol Grand Master 2 5
27 Aggramar Lord Emperor 2 5
28 lWkeTl Duel Master 2 5
29 BeLKa High Elf 2 5
30 -Mavis- Grand Master 2 5
31 AudiQ7 Lord Emperor 2
32 ACTEPOT Dark Lord 1
33 IronMaiden Magic Gladiator 1
34 Scarlets High Elf 1
35 QuestGame Grand Master 1
36 STRAFE Grand Master 1
37 Momonga Duel Master 1
38 -Invoker- Grand Master 1
39 CHILLWAG0N Lord Emperor 1
40 Kiraygreen Blade Master 1
41 YaDaddy Lord Emperor 1
42 ANUBISs Blade Master 1
43 IIAJIMAJI Duel Master 1
44 Magno Duel Master 1