Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, đã dành được nhiều điểm chiến công nhất trong sự kiện Team Deathmatch trong tuần này. Thông tin thêm về sự kiện này có thể tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng được đặt lại vào 17:00 GMT + 2:00 Thứ Hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Team Deathmatch
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 ELITE st1f Blade Master 7 50 Online
2 ELITE SaNsEy777 Grand Master 5 45 Online
3 10fps NOsOK Grand Master 4 40 Offline
4 10fps NGC3388 High Elf 4 35 Online
5 MU4Life BpyH Duel Master 3 30 Online
6 MU4Life RAIZ Blade Master 3 25 Online
7 10fps TeachTesT Grand Master 3 20 Offline
8 10fps PallacHH Duel Master 2 15 Offline
9 Mu2Life Cielavinjs Grand Master 2 10 Online
10 10fps -Mulsanne- High Elf 2 10 Offline
11 10fps 4eModaH Grand Master 1 10 Online
12 10fps topovich High Elf 1 10 Offline
13 - warpten Blade Master 1 10 Online
14 ELITE PapiKSM Grand Master 1 10 Online