Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, đã dành được nhiều điểm chiến công nhất trong sự kiện Team Deathmatch trong tuần này. Thông tin thêm về sự kiện này có thể tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng được đặt lại vào 17:00 GMT + 2:00 Thứ Hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Team Deathmatch
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 Beamer Lord Emperor 14 50
2 Kopile Duel Master 14 45
3 Sabretooth Grand Master 11 40
4 LIZNA Grand Master 8 35
5 Whizer Blade Master 7 30
6 NeverD1e Grand Master 7 25
7 Pariel Blade Master 7 20
8 MrDuck Duel Master 6 15
9 krown High Elf 5 10
10 Cosmic High Elf 4 10
11 Russel Grand Master 4 10
12 IHeineken Duel Master 4 10
13 DLNew Lord Emperor 3 10
14 America Grand Master 3 10
15 -Zephyros Grand Master 3 10
16 Lana High Elf 3 10
17 Momonga Duel Master 3 10
18 EZEE Lord Emperor 3 10
19 madcat Duel Master 2 10
20 Whisper Lord Emperor 2 10
21 VnNew Blade Master 2 5
22 IIOII Duel Master 2 5
23 Urzael Grand Master 2 5
24 Demetry Duel Master 2 5
25 zBadBoyz Blade Master 2 5
26 MaTuoc High Elf 2 5
27 QuestGame Grand Master 2 5
28 Jango Blade Master 2 5
29 ANUBISs Blade Master 2 5
30 GucciGang Grand Master 2 5
31 Robi Lord Emperor 2
32 D0ntStopMu Muse Elf 1
33 Zumbiee Lord Emperor 1
34 -Invoker- Grand Master 1
35 Sovest Duel Master 1
36 COONF Grand Master 1
37 -Mavis- Grand Master 1
38 TiKi High Elf 1
39 Evol Grand Master 1