Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, đã dành được nhiều điểm chiến công nhất trong sự kiện Team Deathmatch trong tuần này. Thông tin thêm về sự kiện này có thể tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng được đặt lại vào 17:00 GMT + 2:00 Thứ Hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Team Deathmatch
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 ELITE st1f Blade Master 8 50 Offline
2 10fps NGC3388 High Elf 6 45 Online
3 10fps POSTMALONE Blade Master 5 40 Online
4 10fps MULTISHOT High Elf 4 35 Online
5 Facebook ZALUZHNYI Dark Lord 2 30 Online
6 MU4Life SaNsEy777 Grand Master 2 25 Offline
7 ExGen AEee High Elf 2 20 Online
8 ExGen Borris Grand Master 2 15 Offline
9 ELITE Meddness Blade Master 2 10 Online
10 10fps edness Lord Emperor 2 10 Online
11 10fps baba9ga Grand Master 1 10 Online
12 ELITE -Shu1tUP- Lord Emperor 1 10 Offline
13 Mu2Life Nestle High Elf 1 10 Offline
14 10fps -scuko- Blade Master 1 10 Online