Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, đã dành được nhiều điểm chiến công nhất trong sự kiện Team Deathmatch trong tuần này. Thông tin thêm về sự kiện này có thể tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng được đặt lại vào 17:00 GMT + 2:00 Thứ Hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Team Deathmatch
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 -200 Lord Emperor 9 50
2 PG-13 Duel Master 9 45
3 Pariel Blade Master 9 40
4 ZoroJuro Lord Emperor 9 35
5 -MR-X- Blade Master 6 30
6 IHeineken Duel Master 5 25
7 -RaZeR- Lord Emperor 5 20
8 50Cent Grand Master 4 15
9 -CyClone Blade Master 4 10
10 Enanor High Elf 4 10
11 Elf-Blue High Elf 4 10
12 -GaladrieL High Elf 4 10
13 HelpeX Lord Emperor 3 10
14 sgsdffbgf Duel Master 2 10
15 eneelf High Elf 2 10
16 AMERlCA Grand Master 2 10
17 -Stinger Duel Master 2 10
18 DRUGHILL Duel Master 2 10
19 -Zippy Lord Emperor 2 10
20 Moorwen Blade Master 2 10
21 BKxBless Blade Master 2 5
22 BUXO Blade Master 2 5
23 Genzel Duel Master 2 5
24 Quasar Lord Emperor 2 5
25 LIZNA Grand Master 2 5
26 Looser Blade Master 2 5
27 YamshaK Blade Master 2 5
28 Anneli High Elf 2 5
29 DojaCat High Elf 2 5
30 JiuJitsy Duel Master 2 5
31 React2 Blade Master 1
32 Angelus Grand Master 1
33 -Timeless- Grand Master 1
34 -Panther- Lord Emperor 1
35 roopert High Elf 1
36 DEIVS Lord Emperor 1