Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, đã dành được nhiều điểm chiến công nhất trong sự kiện Team Deathmatch trong tuần này. Thông tin thêm về sự kiện này có thể tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng được đặt lại vào 17:00 GMT + 2:00 Thứ Hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Team Deathmatch
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 -n1ce- Grand Master 7 50
2 BlizcranK High Elf 6 45
3 Marcinko Duel Master 5 40
4 MilkyWay High Elf 5 35
5 Asakura Lord Emperor 5 30
6 Unemployed Duel Master 4 25
7 EternaL Lord Emperor 4 20
8 ZHIN Blade Master 4 15
9 ARTURKA Blade Master 4 10
10 Orchid Duel Master 3 10
11 -Aluf- Lord Emperor 3 10
12 -DareD- Lord Emperor 3 10
13 -ComeDoz- Lord Emperor 3 10
14 Evol Grand Master 3 10
15 Rost Lord Emperor 3 10
16 KARI Blade Knight 2 10
17 Djubarry Lord Emperor 2 10
18 l7pu3pak Soul Master 2 10
19 LazyCow High Elf 2 10
20 Lemon Lord Emperor 2 10
21 Russel Grand Master 2 5
22 6nurik High Elf 2 5
23 MisTring High Elf 2 5
24 ----JQK Grand Master 2 5
25 younogd4me Blade Master 2 5
26 Archik High Elf 2 5
27 1STMin Grand Master 2 5
28 -Kikars- Blade Master 2 5
29 Ever Lord Emperor 2 5
30 MODNIY Grand Master 2 5
31 sawkag Grand Master 2
32 Alise High Elf 2
33 Jango Blade Master 2
34 hKNELF High Elf 2
35 Vito Blade Master 2
36 Dimania High Elf 2
37 Vipon Blade Master 1
38 CRYPTON Muse Elf 1
39 DOMiNATiON Grand Master 1
40 nordik Blade Master 1
41 Napoleon Soul Master 1
42 -OlympuS- Lord Emperor 1
43 melz Grand Master 1
44 AnGeL Grand Master 1
45 Inquzitor Lord Emperor 1
46 TAHK Lord Emperor 1
47 Kyrie High Elf 1
48 Sinks Grand Master 1
49 kAze Blade Master 1
50 HellSMilEx Lord Emperor 1