Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, đã dành được nhiều điểm chiến công nhất trong sự kiện Team Deathmatch trong tuần này. Thông tin thêm về sự kiện này có thể tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng được đặt lại vào 17:00 GMT + 2:00 Thứ Hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Team Deathmatch
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 Whizer Blade Master 12 50
2 Genzel Duel Master 8 45
3 Glatron Lord Emperor 5 40
4 BaTaPeuKa Duel Master 5 35
5 begin Grand Master 5 30
6 Anneli High Elf 5 25
7 krown High Elf 4 20
8 KingPK Duel Master 3 15
9 Shizui Magic Gladiator 2 10
10 NoWayOut Lord Emperor 2 10
11 Looser Blade Master 2 10
12 PremiaL Blade Master 2 10
13 TANKOGRAD Blade Master 2 10
14 -Napoleon- Lord Emperor 2 10
15 Combat Grand Master 2 10
16 -Pong- High Elf 2 10
17 -ConcordE- High Elf 2 10
18 Briseis High Elf 2 10
19 -K-Rampage Grand Master 1 10
20 HaLongBay Duel Master 1 10
21 Pariel Blade Master 1 5
22 LIZNA Grand Master 1 5