Xếp hạng
Master Origin Avalon Mega Deus Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, đã dành được nhiều điểm chiến công nhất trong sự kiện Team Deathmatch trong tuần này. Thông tin thêm về sự kiện này có thể tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng được đặt lại vào 17:00 GMT + 2:00 Thứ Hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Team Deathmatch
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 SieuXinh Muse Elf 7 50
2 ABCx Grand Master 7 45
3 IS-JingAn Grand Master 7 40
4 XxAresxX Blade Master 6 35
5 NoobBK Blade Master 6 30
6 Speechless Lord Emperor 5 25
7 PallacHH Lord Emperor 5 20
8 -Reload- Lord Emperor 5 15
9 Lolololol Muse Elf 5 10
10 Hami Grand Master 5 10
11 BoDoiTeo Magic Gladiator 4 10
12 IdontCare Magic Gladiator 4 10
13 KingWar Dark Lord 4 10
14 lololol Soul Master 4 10
15 BeoBuTo Blade Master 4 10
16 MasteRx Duel Master 4 10
17 AssSlayer Lord Emperor 4 10
18 DeathDeal Duel Master 4 10
19 Blue High Elf 4 10
20 18A-HQV Lord Emperor 4 10
21 -sUperbUff High Elf 4 5
22 ISBonBon Magic Gladiator 4 5
23 Norda High Elf 4 5
24 Cancel Grand Master 4 5
25 cosco Grand Master 4 5
26 DarkK Blade Knight 3 5
27 HiBuft Muse Elf 3 5
28 MINOo Dark Lord 3 5
29 Hector Magic Gladiator 3 5
30 Hades Dark Lord 3 5
31 DeathNote Soul Master 3
32 BeTuToVai Dark Lord 3
33 MrBimBim Blade Knight 3
34 ChayNgayDI Dark Lord 3
35 MrBigVN Soul Master 3
36 -BIBA- High Elf 3
37 79EvilGod Duel Master 3
38 AveDeimos Grand Master 3
39 PesDaLis Duel Master 3
40 TtTt High Elf 3
41 RIGGER Blade Knight 3
42 KAMEHb Grand Master 3
43 starosta Blade Master 3
44 -PyCCaK- Blade Master 3
45 4yBa4ek Grand Master 3
46 Athir Duel Master 3
47 ThanhLong Blade Master 3
48 Athenaa Muse Elf 2
49 SauDoiViEm Magic Gladiator 2
50 Aress Muse Elf 2