Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, đã dành được nhiều điểm chiến công nhất trong sự kiện Team Deathmatch trong tuần này. Thông tin thêm về sự kiện này có thể tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng được đặt lại vào 17:00 GMT + 2:00 Thứ Hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Team Deathmatch
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 MarvelRain Grand Master 14 50
2 method Grand Master 13 45
3 EVRO Lord Emperor 12 40
4 Alia High Elf 12 35
5 BOOYAH Lord Emperor 10 30
6 MrPer4ik Duel Master 9 25
7 -750Li- Grand Master 8 20
8 postman7 Duel Master 7 15
9 ABOBUS Blade Master 7 10
10 1stVN-Leo Grand Master 6 10
11 LizaKing Muse Elf 5 10
12 MokaJR Muse Elf 5 10
13 Molfar Soul Master 5 10
14 Imbalance Blade Master 5 10
15 Axit Magic Gladiator 5 10
16 Anem Blade Master 5 10
17 Matador Dark Lord 4 10
18 Mike Soul Master 4 10
19 Shanks Blade Knight 4 10
20 ZlayaZaya High Elf 4 10
21 BigDaddy Lord Emperor 4 5
22 Error404 Blade Master 4 5
23 jostko Blade Master 4 5
24 Titan Grand Master 4 5
25 Hulk1 Blade Master 4 5
26 Cutie High Elf 4 5
27 1stVN-Tris Grand Master 4 5
28 Kardashian High Elf 4 5
29 -FortiS- Blade Master 4 5
30 ElProblema Grand Master 4 5
31 Cuong-XeOm Lord Emperor 4
32 Diversion Grand Master 4
33 BorisJNS Lord Emperor 4
34 Prime Muse Elf 3
35 MopeKpoBu Blade Knight 3
36 Dhand Magic Gladiator 3
37 JingAn Soul Master 3
38 PikaPika Blade Knight 3
39 GideoN Lord Emperor 3
40 dudis Grand Master 3
41 -Paco- Duel Master 3
42 Diablo Grand Master 3
43 No1LoVe Dark Lord 3
44 BANDANA Grand Master 3
45 wannaCRY Lord Emperor 3
46 1stVN-TP Duel Master 3
47 ava7anche Grand Master 3
48 Nirvana Lord Emperor 3
49 AlexCroSs Lord Emperor 3
50 Daddy Lord Emperor 3