Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, đã dành được nhiều điểm chiến công nhất trong sự kiện Team Deathmatch trong tuần này. Thông tin thêm về sự kiện này có thể tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng được đặt lại vào 17:00 GMT + 2:00 Thứ Hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Team Deathmatch
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 ZurkaS woeful High Elf 11 50 Online
2 Madness Rizvan Blade Master 9 45 Online
3 Loli SmSely Grand Master 9 40 Online
4 Ghosts neistovyy- Blade Master 8 35 Online
5 S1LENCE KikarsLV Duel Master 6 30 Offline
6 PlayVNTB puerchik Lord Emperor 6 25 Online
7 Loli MGAfk Magic Gladiator 6 20 Online
8 Madness Walle Grand Master 6 15 Online
9 Loli bichtram High Elf 5 10 Online
10 HISPANIC Cheux Duel Master 4 10 Online
11 Madness Gr9zniuLyi Blade Master 4 10 Online
12 MUTED ATREXA High Elf 4 10 Online
13 FairPlay sMokiy Duel Master 3 10 Online
14 S1LENCE IceHammer Blade Master 3 10 Online
15 Madness Maximus Blade Master 3 10 Online
16 HISPANIC Dwight Grand Master 3 10 Online
17 OnlyOne sped1991 Grand Master 3 10 Online
18 - 1122324 Soul Master 2 10 Offline
19 pirates shai Grand Master 2 10 Offline
20 Madness DarthVader High Elf 2 10 Online
21 Madness xacam Lord Emperor 2 5 Online
22 pirates MVPxMG Duel Master 2 5 Offline
23 Madness -ais- Grand Master 2 5 Offline
24 PlayVNTB TruongLang Grand Master 2 5 Online
25 S1LENCE Shender Blade Master 2 5 Online
26 MUSAKAS Escanor Duel Master 2 5 Online
27 Madness Prince Grand Master 2 5 Offline
28 Madness ZzMinBNzZ Blade Master 2 5 Online
29 Loli MrRedHair Duel Master 2 5 Online
30 Madness DeepMain Duel Master 2 5 Online
31 pls10kk BADxPANDA Grand Master 2 Offline
32 S1LENCE ChunzZ Grand Master 2 Online
33 CULT PathSM Soul Master 1 Offline
34 PlayVNTB BaoLong Soul Master 1 Online
35 PlayVNTB DarkNe Soul Master 1 Offline
36 - Asahi Dark Lord 1 Offline
37 OnlyOne KimekBK Blade Knight 1 Offline
38 MasterLo MasterCard Lord Emperor 1 Online
39 MUSAKAS PineLopi Muse Elf 1 Online
40 CULT MuoPuo High Elf 1 Offline
41 CULT --G1N-- Blade Master 1 Online
42 S1LENCE EnergyELF High Elf 1 Offline
43 MasterLo Qoob Duel Master 1 Online
44 - WaKaL Grand Master 1 Offline
45 AMERIKA ROCK Muse Elf 1 Online
46 - Jewel High Elf 1 Offline
47 GreyWolf Vinh Grand Master 1 Online
48 S1LENCE Drunken2 Grand Master 1 Online
49 ZurkaS Gromp Lord Emperor 1 Online
50 ZurkaS Larrusso Grand Master 1 Online