Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, đã dành được nhiều điểm chiến công nhất trong sự kiện Team Deathmatch trong tuần này. Thông tin thêm về sự kiện này có thể tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng được đặt lại vào 17:00 GMT + 2:00 Thứ Hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Team Deathmatch
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 -Crazy- Blade Master 8 50
2 -OG- Duel Master 8 45
3 -King- Blade Master 7 40
4 EVRO Lord Emperor 6 35
5 -Craft- High Elf 6 30
6 DiMoNi4 Grand Master 5 25
7 AnaLizaToR High Elf 5 20
8 ElProblema Grand Master 4 15
9 ava7anche Grand Master 4 10
10 BaLTaZaR Lord Emperor 4 10
11 MON5TER Blade Master 4 10
12 AMCDollar Blade Master 2 10
13 Absolut Duel Master 2 10
14 Possessed Lord Emperor 2 10
15 Force Blade Master 2 10
16 r41z Duel Master 2 10
17 GrayHawk High Elf 2 10
18 BaTioK Blade Master 2 10
19 Zill2 Grand Master 2 10
20 djonja Grand Master 2 10
21 Sami Soul Master 1 5
22 Elfika High Elf 1 5
23 LalLKA Lord Emperor 1 5
24 Kryfear Duel Master 1 5
25 xxSELLxx High Elf 1 5