Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, đã dành được nhiều điểm chiến công nhất trong sự kiện Team Deathmatch trong tuần này. Thông tin thêm về sự kiện này có thể tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng được đặt lại vào 17:00 GMT + 2:00 Thứ Hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Team Deathmatch
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 Plus13 -HNIN- Blade Master 3 50 Online
2 ZurkaS tuky Duel Master 3 45 Online
3 - 10mdsw Soul Master 2 40 Offline
4 HL1111 idhl89 Soul Master 2 35 Offline
5 HL1111 8Ndsad Soul Master 2 30 Offline
6 HL1111 3Ncqe1 Soul Master 2 25 Offline
7 HL1111 4Nkmcq Soul Master 2 20 Offline
8 - zenquest7 Dark Lord 2 15 Offline
9 - zenQuest6 Dark Lord 2 10 Offline
10 - NJK1 Muse Elf 2 10 Offline
11 - DLSum Dark Lord 2 10 Online
12 Loli MGAfk Magic Gladiator 2 10 Offline
13 Black MissQuest Magic Gladiator 2 10 Online
14 - Ovcharka Magic Gladiator 2 10 Offline
15 - KGB92 Duel Master 2 10 Offline
16 - AMID Muse Elf 2 10 Offline
17 M1RAGE NoB1k Soul Master 2 10 Offline
18 M1RAGE N9KT Grand Master 2 10 Online
19 ANCHOR shai Soul Master 2 10 Offline
20 HoldTDie GaVN Grand Master 2 10 Online
21 cats Fluffy Duel Master 2 5 Online
22 meow RaKe High Elf 2 5 Online
23 meow g0df1re Lord Emperor 2 5 Online
24 - Lentsi High Elf 2 5 Offline
25 - OTMOPO3OK Grand Master 2 5 Online
26 ZurkaS Broxah Lord Emperor 2 5 Offline
27 CityBoy zzPKzz Blade Master 2 5 Online
28 M1RAGE Veser High Elf 2 5 Online
29 Blank -Miracle- High Elf 2 5 Online
30 meow Itsmytime Blade Master 2 5 Online
31 Blank jaVa Grand Master 2 Offline
32 Black Rabbit High Elf 2 Online
33 CityBoy Tommy Blade Master 2 Online
34 Blank ValidName Grand Master 2 Online
35 M1RAGE KnighT Blade Master 2 Offline
36 - RabbitDo Duel Master 2 Offline
37 ZurkaS GelDlaDywa Blade Master 2 Online
38 Blank Kicker Grand Master 2 Online
39 meow -Father- Lord Emperor 2 Online
40 ZurkaS XaCaH2007 Grand Master 2 Online
41 Blank APTBNORAQs High Elf 2 Offline
42 - Yujiro Magic Gladiator 1 Offline
43 - Jumas Dark Lord 1 Offline
44 xPMRx zamarashka Soul Master 1 Offline
45 Flash dramenbeis High Elf 1 Online
46 BRAZZERS Gengar Duel Master 1 Offline
47 meow Jewel High Elf 1 Online
48 - jenjik Muse Elf 1 Online
49 Blank micoZ Blade Master 1 Offline
50 DenLADon ThaiMG Duel Master 1 Online