Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, đã dành được nhiều điểm chiến công nhất trong sự kiện Team Deathmatch trong tuần này. Thông tin thêm về sự kiện này có thể tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng được đặt lại vào 17:00 GMT + 2:00 Thứ Hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Team Deathmatch
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 -KpbIca- Lord Emperor 7 50
2 MisterEn Grand Master 7 45
3 KillShot High Elf 7 40
4 MrPer4ik Duel Master 6 35
5 -ZZippo- Duel Master 4 30
6 -TiNy- Blade Master 4 25
7 BOJLO4ET Grand Master 3 20
8 Clarity High Elf 3 15
9 FightorDie Grand Master 2 10
10 -AlexCroSs Blade Master 2 10
11 Rebootcia High Elf 2 10
12 Alpha Grand Master 2 10
13 -Happy- Blade Master 2 10
14 Xenomorph- Grand Master 2 10
15 BlessedEE High Elf 2 10
16 PRAVAKATOR Blade Master 2 10
17 bOmjetto Grand Master 2 10
18 KoffeiN Grand Master 2 10
19 Afanasevna Muse Elf 1 10
20 Sugar High Elf 1 10
21 -KOCMOC- Blade Master 1 5
22 MarvelRain Grand Master 1 5
23 -Psycho- Blade Master 1 5
24 Breaking Grand Master 1 5
25 RadoMF Grand Master 1 5
26 markanduk Blade Master 1 5
27 SM101r281q Grand Master 1 5
28 -ExPro- Blade Master 1 5
29 NeSS Duel Master 1 5
30 NaGibaToR Grand Master 1 5
31 AsikMG Duel Master 1
32 drDruM Grand Master 1