Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, đã dành được nhiều điểm chiến công nhất trong sự kiện Team Deathmatch trong tuần này. Thông tin thêm về sự kiện này có thể tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng được đặt lại vào 17:00 GMT + 2:00 Thứ Hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Team Deathmatch
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 Clyde Duel Master 9 100
2 -Poseydon- Grand Master 8 90
3 Felrage Blade Master 8 80
4 Mult9wka Grand Master 8 70
5 PIKICA Grand Master 7 60
6 jaka4ajusj Blade Master 7 50
7 -EpiL- Blade Master 6 40
8 Triadaa Lord Emperor 6 30
9 NATURINO Grand Master 6 20
10 PROTON Grand Master 5 10
11 ToxicMama High Elf 5 10
12 ToJIcT9K Blade Master 4 10
13 CEMOQ Duel Master 4 10
14 Antimatter Blade Master 4 10
15 Janissary Blade Master 4 10
16 -Demos- Blade Master 3
17 -Shameles- Lord Emperor 3
18 Kkrabik Duel Master 2
19 aravak1 Soul Master 2
20 Roza4ka High Elf 2
21 MasterG Lord Emperor 2
22 ReferAnti Blade Master 2
23 Deduwka Lord Emperor 2
24 XkarayX Blade Master 2
25 Larcade Grand Master 2
26 DooMSlayeR Lord Emperor 2
27 -Kristoff- Duel Master 2
28 -Aziko- Lord Emperor 1
29 TBO9CMEPTb Lord Emperor 1
30 Guron Grand Master 1