Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, đã dành được nhiều điểm chiến công nhất trong sự kiện Team Deathmatch trong tuần này. Thông tin thêm về sự kiện này có thể tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng được đặt lại vào 17:00 GMT + 2:00 Thứ Hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Team Deathmatch
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 -Mint- High Elf 8 50
2 Heets Blade Master 7 45
3 NIKOLAS23 Grand Master 6 40
4 Defenderon Blade Master 6 35
5 -BierKiII- Blade Master 5 30
6 -TUZ- Blade Master 5 25
7 BEPTEP Lord Emperor 4 20
8 --ErroR-- Duel Master 4 15
9 LIGHTBORN Grand Master 4 10
10 WeedTheme Blade Master 4 10
11 -Zero- Blade Master 3 10
12 Zverj Lord Emperor 3 10
13 ToxaToxoB Duel Master 3 10
14 Filito Grand Master 2 10
15 Sirr Duel Master 2 10
16 BeastSm Grand Master 2 10
17 Zyth Grand Master 2 10
18 LLlyJl3p Duel Master 2 10
19 BaJleT Grand Master 2 10
20 LgOd Grand Master 2 10
21 98acab78 Grand Master 2 5
22 -EpiL- Blade Master 2 5
23 bogdanius Grand Master 1 5
24 BladeUA Blade Master 1 5
25 WhYb Duel Master 1 5
26 Antimatter Blade Master 1 5