Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, đã dành được nhiều điểm chiến công nhất trong sự kiện Team Deathmatch trong tuần này. Thông tin thêm về sự kiện này có thể tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng được đặt lại vào 17:00 GMT + 2:00 Thứ Hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Team Deathmatch
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 Alliance -Vityshka- Blade Master 8 50 Offline
2 Reunion -EpiL- Blade Master 6 45 Offline
3 Reunion -Mint- High Elf 6 40 Online
4 EtoDnepr ShadeWar Grand Master 4 35 Online
5 Reunion 1506 Lord Emperor 4 30 Offline
6 Reunion -Bchar- Blade Master 3 25 Offline
7 Reunion DYOR Blade Master 3 20 Offline
8 Alliance -Nazgul- Lord Emperor 2 15 Offline
9 FREEDOM NIKOLAS23 Grand Master 2 10 Offline
10 Reunion -West Lord Emperor 2 10 Online
11 Alliance RedWhite Grand Master 2 10 Online
12 Alliance KAPRIZ Lord Emperor 2 10 Online
13 Peace o0MGG Duel Master 2 10 Offline
14 Reunion MyJI Duel Master 1 10 Online
15 Reunion Zeus Lord Emperor 1 10 Online
16 - PutinMG Duel Master 1 10 Offline