Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, đã dành được nhiều điểm chiến công nhất trong sự kiện Team Deathmatch trong tuần này. Thông tin thêm về sự kiện này có thể tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng được đặt lại vào 17:00 GMT + 2:00 Thứ Hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Team Deathmatch
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 -Lecter- Lord Emperor 12 50
2 -Witcher- Grand Master 10 45
3 PutinMG Duel Master 8 40
4 -Vityshka- Blade Master 7 35
5 -EpiL- Blade Master 6 30
6 -Mint- High Elf 5 25
7 L0Rdddd Lord Emperor 5 20
8 -KOMAXAN- Blade Master 4 15
9 -ATAM- High Elf 4 10
10 ShadeWar Grand Master 4 10
11 DEDxoxNIK Grand Master 2 10
12 -Hex- Lord Emperor 2 10
13 -Leader- Lord Emperor 2 10
14 PIKICA Grand Master 2 10
15 -Breaker- Blade Master 2 10
16 BierKill- Lord Emperor 2 10
17 BEPTEP Lord Emperor 2 10
18 bytopdl Lord Emperor 2 10
19 98acab78 Grand Master 2 10
20 --ErroR-- Duel Master 2 10
21 MemTH Duel Master 2 5
22 Templord Lord Emperor 2 5
23 BladeUA Blade Master 2 5
24 Vitzli Blade Master 2 5
25 ThienTang Duel Master 2 5
26 -ReDLaDY- High Elf 2 5
27 D-E-M-O-N Blade Master 1 5
28 GauPi Duel Master 1 5