Xếp hạng
Master Origin Avalon Mega Deus Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, đã dành được nhiều điểm chiến công nhất trong sự kiện Team Deathmatch trong tuần này. Thông tin thêm về sự kiện này có thể tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng được đặt lại vào 17:00 GMT + 2:00 Thứ Hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Team Deathmatch
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 -atack- Grand Master 16 50
2 GoGoPVP Lord Emperor 13 45
3 Cosmos Blade Master 12 40
4 Garou Blade Master 11 35
5 GdeDef Grand Master 8 30
6 s3nsej Blade Master 6 25
7 3a6aBa High Elf 6 20
8 Noresh Blade Knight 5 15
9 -HeroiN- Blade Master 5 10
10 RAIDER Grand Master 5 10
11 Ryan Lord Emperor 5 10
12 POMA Lord Emperor 4 10
13 koroed Lord Emperor 4 10
14 -Prophet- Duel Master 4 10
15 -Priest- Grand Master 4 10
16 MSLucifer Lord Emperor 4 10
17 DarkVoodoo Grand Master 4 10
18 IlIIIllIlI Grand Master 4 10
19 P1nch Grand Master 4 10
20 zGaoBac Lord Emperor 4 10
21 MoonCrazy Lord Emperor 3 5
22 zemlo Blade Master 3 5
23 VietNam01 Soul Master 2 5
24 Dondarrion Grand Master 2 5
25 Bafson Grand Master 2 5
26 zGaoTim High Elf 2 5
27 aggro Duel Master 2 5
28 Brent Blade Master 2 5
29 -Paradise- Duel Master 2 5
30 -Just- Duel Master 2 5
31 SteeL Grand Master 2
32 TheMaHay High Elf 2
33 Warsobr Lord Emperor 2
34 Queafy High Elf 2
35 AMAZONKA High Elf 2
36 Tsefey Grand Master 2
37 DLcool Lord Emperor 1
38 IIAJIMAJI Blade Master 1
39 Doctor High Elf 1
40 ConGaLoren Grand Master 1
41 KyQuanSan Blade Master 1
42 Amino Grand Master 1
43 MSAlexX Duel Master 1
44 -KewTiie- High Elf 1
45 --DrOzD-- Grand Master 1
46 Kopaleto Blade Master 1