Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, đã dành được nhiều điểm chiến công nhất trong sự kiện Team Deathmatch trong tuần này. Thông tin thêm về sự kiện này có thể tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng được đặt lại vào 17:00 GMT + 2:00 Thứ Hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Team Deathmatch
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 -Reload- Lord Emperor 8 50
2 Spartacus High Elf 8 45
3 RxHani Dark Lord 7 40
4 Crypto Blade Master 6 35
5 -mns- Blade Master 6 30
6 Warsobr Lord Emperor 6 25
7 NSFW Duel Master 6 20
8 79-EvilGod Duel Master 5 15
9 OutcasT High Elf 5 10
10 ROGxELF Muse Elf 4 10
11 IIAJIMAJI Blade Master 4 10
12 N9SH Grand Master 4 10
13 Hagall Grand Master 4 10
14 Tendi Grand Master 4 10
15 -atack- Grand Master 4 10
16 TDayEu1TT Lord Emperor 4 10
17 Ljoshik Duel Master 4 10
18 bibi Blade Master 4 10
19 xHani Soul Master 3 10
20 dsquared2 Grand Master 3 10
21 sugard4ddy Dark Lord 3 5
22 -Relog- Lord Emperor 3 5
23 -IS-DUA-IS Duel Master 3 5
24 -Stee477 Duel Master 3 5
25 -ahoj Grand Master 3 5
26 SpringRoll Duel Master 3 5
27 DoubeLift Grand Master 3 5
28 Cosmos Blade Master 3 5
29 Speed Muse Elf 2 5
30 ChrisDL Dark Lord 2 5
31 TyCo Duel Master 2
32 Bnana Grand Master 2
33 Pa3iH Lord Emperor 2
34 BIueSky Grand Master 2
35 MSLucifer Lord Emperor 2
36 I7empoBu4 Grand Master 2
37 snoowy Lord Emperor 2
38 Garou Blade Master 2
39 PVESum2 Lord Emperor 2
40 RAIDER Grand Master 2
41 Kopaleto Blade Master 2
42 RAMMSTEIN Lord Emperor 2
43 -SQWIRT- High Elf 2
44 Olympus Lord Emperor 2
45 KevinHoang Duel Master 2
46 MagusPuPs Duel Master 2
47 VoDanh Blade Master 2
48 TAnh Grand Master 2
49 Galaxy Duel Master 2
50 -BanderA- High Elf 2