Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, đã dành được nhiều điểm chiến công nhất trong sự kiện Team Deathmatch trong tuần này. Thông tin thêm về sự kiện này có thể tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng được đặt lại vào 17:00 GMT + 2:00 Thứ Hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Team Deathmatch
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 12zen -Aluf- Lord Emperor 3 50 Online
2 Buzzz -Zippy Lord Emperor 3 45 Offline
3 RaJoNaS Beretta High Elf 2 40 Offline
4 Sinners razduv4ikk Duel Master 2 35 Offline
5 - -FLAME- Blade Master 2 30 Offline
6 GGwp P1nch Grand Master 2 25 Offline
7 12zen NeverDie Blade Master 2 20 Online
8 12zen -General- Lord Emperor 2 15 Online
9 - BaTaPeuKa Duel Master 2 10 Offline
10 MSCorp Alexanra High Elf 2 10 Offline
11 12zen -Wasabi- Grand Master 2 10 Offline
12 GGwp Noobsaybot Blade Master 2 10 Offline
13 - ROGxDW Grand Master 2 10 Offline
14 CHILL -Cannawiz Grand Master 2 10 Online
15 - Spawn Grand Master 2 10 Offline
16 12zen OutcasT High Elf 2 10 Offline
17 TRIBE Pinq High Elf 2 10 Offline
18 Buzzz Jace Grand Master 1 10 Online
19 Buzzz CaMeDeatH Grand Master 1 10 Offline
20 TRIBE BeGod Duel Master 1 10 Online