Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, đã dành được nhiều điểm chiến công nhất trong sự kiện Team Deathmatch trong tuần này. Thông tin thêm về sự kiện này có thể tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng được đặt lại vào 17:00 GMT + 2:00 Thứ Hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Team Deathmatch
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 FLATRA Lord Emperor 6 50
2 aesthetic Duel Master 5 45
3 UnnameD Grand Master 5 40
4 SALAMANCA Dark Lord 4 35
5 HaruNaga Grand Master 4 30
6 MrDrusso Duel Master 4 25
7 xaxa High Elf 4 20
8 Pinq High Elf 4 15
9 ibiz Soul Master 3 10
10 NhoXanh High Elf 3 10
11 CAMOCBAJI Duel Master 3 10
12 BIGNUTS Blade Master 3 10
13 Swandive Blade Master 3 10
14 Games Soul Master 2 10
15 stape Muse Elf 2 10
16 Hooli Muse Elf 2 10
17 kakashi Magic Gladiator 2 10
18 ZzHaiTaczZ Muse Elf 2 10
19 s3nsej Blade Knight 2 10
20 Leszczyk Muse Elf 2 10
21 Zabuza Magic Gladiator 2 5
22 MixxxeR Soul Master 2 5
23 Zeus Blade Knight 2 5
24 OnlyFirst Soul Master 2 5
25 GhostHP Magic Gladiator 2 5
26 Outlaw4 Magic Gladiator 2 5
27 KvaZeMoDa Dark Lord 2 5
28 67AnGiang Soul Master 2 5
29 Apower Lord Emperor 2 5
30 Pato Soul Master 2 5
31 Magik Muse Elf 2
32 79EvilGod Duel Master 2
33 SPELL Grand Master 2
34 AKUMA Lord Emperor 2
35 Memphis High Elf 2
36 truestrike Blade Master 2
37 FortiS Grand Master 2
38 DolboGnom Grand Master 2
39 -SCHWARZ- Lord Emperor 2
40 -CeLine- Duel Master 2
41 SpringRoll Duel Master 2
42 XoaiChua Muse Elf 1
43 SteeL Soul Master 1
44 ZzDaoTaczZ Blade Knight 1
45 Fors1K Soul Master 1
46 RaKe Soul Master 1
47 ZzSABOzZ Blade Knight 1
48 Dragonfly Blade Knight 1
49 Theo Grand Master 1
50 Zaya Blade Knight 1