Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, đã dành được nhiều điểm chiến công nhất trong sự kiện Team Deathmatch trong tuần này. Thông tin thêm về sự kiện này có thể tìm thấy tại đây.

Bảng xếp hạng được đặt lại vào 17:00 GMT + 2:00 Thứ Hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.


Bảng xếp hạng Team Deathmatch
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Điểm
Bonuses
1 -AloooooE- Grand Master 12 50
2 NSFW Duel Master 11 45
3 anabolic Blade Master 9 40
4 Cosmos Blade Master 8 35
5 Shroud High Elf 8 30
6 NoDef Grand Master 8 25
7 -General- Lord Emperor 8 20
8 e6i6a Lord Emperor 7 15
9 s3nsej Blade Master 6 10
10 -Xenomorph Blade Master 6 10
11 OkOk High Elf 6 10
12 P1nch Grand Master 5 10
13 DeadInside Grand Master 5 10
14 Dondarrion Grand Master 5 10
15 RAMMSTEIN Lord Emperor 4 10
16 -atack- Grand Master 4 10
17 -Priest- Grand Master 4 10
18 Warsobr Lord Emperor 4 10
19 21-Savage Lord Emperor 4 10
20 Memphis High Elf 3 10
21 clickbait Grand Master 3 5
22 SteeL Grand Master 3 5
23 -Thor- Blade Master 3 5
24 -Prophet- Duel Master 3 5
25 DanceGirl Muse Elf 2 5
26 pon4ik22 Blade Master 2 5
27 -PATRON- Lord Emperor 2 5
28 karlsen Blade Master 2 5
29 Kopaleto Blade Master 2 5
30 OutcasT High Elf 2 5
31 Hit-4Fun Blade Master 2
32 Doughnut Lord Emperor 2
33 IlIIIllIlI Grand Master 2
34 zGaoBac Lord Emperor 2
35 Magik High Elf 2
36 KyQuanSan Blade Master 2
37 Maximum Grand Master 2
38 PRIZRAK Magic Gladiator 2
39 -Cheloo- Lord Emperor 2
40 SugarBabi High Elf 2
41 LIVE Lord Emperor 1
42 IIAJIMAJI Blade Master 1
43 VietNam01 Grand Master 1
44 -MoRTReD- Lord Emperor 1
45 -Asta- Duel Master 1
46 -COONF- Lord Emperor 1
47 DarkVoodoo Grand Master 1
48 -MAN-SORRY Grand Master 1
49 Tokio Grand Master 1
50 Amino Grand Master 1