Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã hoàn thành được số lượng nhiệm vụ nhiều nhất. Có thể tìm hiểu thêm về hệ thống nhiệm vụ tại đây.

Bảng xếp hạng Nhiệm vụ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Nhiệm vụ
Điểm Nhiệm vụ
1 Kahex Soul Master 106 885
2 Summo Soul Master 106 885
3 Almighty Soul Master 105 785
4 ggwp Soul Master 105 785
5 123123123 Soul Master 103 785
6 Marci Soul Master 101 755
7 NoName Soul Master 101 755
8 Duplina Muse Elf 99 755
9 FortiS Magic Gladiator 99 755
10 XxXx Muse Elf 99 755
11 Shin0bi Soul Master 99 755
12 Prefire Soul Master 99 755
13 Sollip Muse Elf 97 725
14 KAZANTIP Magic Gladiator 97 725
15 163ONMYNEC Magic Gladiator 96 725
16 KOLENVAL Magic Gladiator 96 725
17 rPe6eHb Soul Master 96 725
18 name Soul Master 95 725
19 llll Soul Master 95 725
20 PeugeHka Muse Elf 95 725
21 Trissss Blade Knight 95 725
22 MikeThuys Soul Master 95 725
23 Goldwin Magic Gladiator 95 725
24 Bagration Soul Master 95 725
25 Jasminetea Soul Master 95 725
26 ManhDW Soul Master 95 725
27 Sky7 Soul Master 93 695
28 -NhatRi- Soul Master 93 695
29 Amina Soul Master 93 695
30 wazzaey Muse Elf 93 695
31 cosco Muse Elf 93 695
32 2R1sT Soul Master 93 695
33 OnlyMe Magic Gladiator 92 665
34 Smell Dark Lord 92 665
35 Data Magic Gladiator 92 665
36 YOLO Blade Knight 92 665
37 mIRC Muse Elf 92 665
38 DungHa Muse Elf 92 665
39 5vs20 Soul Master 90 665
40 Stormen Soul Master 89 565
41 SiSi Muse Elf 89 565
42 zBaoBao Magic Gladiator 88 540
43 LotusTea Muse Elf 87 540
44 BlackTea Soul Master 87 540
45 Time Muse Elf 87 540
46 F1rst Muse Elf 87 540
47 crassik Muse Elf 87 540
48 Venga Muse Elf 87 540
49 BANANA Muse Elf 87 540
50 PkClear Magic Gladiator 85 515
51 Fibonacci Blade Knight 84 515
52 GoldNika Blade Knight 84 515
53 Tywin Soul Master 84 515
54 WhiteMan Soul Master 84 515
55 Shank Magic Gladiator 84 515
56 BlueSM Soul Master 84 515
57 Venus Muse Elf 84 515
58 DITCAHOMAY Muse Elf 84 515
59 PeNa Muse Elf 84 515
60 IllIIlVan Magic Gladiator 83 490
61 nOlov3s Soul Master 83 490
62 tukyy Magic Gladiator 83 490
63 pashkevich Soul Master 83 490
64 ATOM Soul Master 83 490
65 neigrok Blade Knight 82 490
66 Speed Soul Master 82 490
67 Benzo Magic Gladiator 82 490
68 ProstoELF Muse Elf 82 490
69 Anskil Muse Elf 82 490
70 NeVeRMoRe Soul Master 82 490
71 Yamato Muse Elf 82 490
72 TeaMaudo Blade Knight 82 490
73 MACARENA Blade Knight 81 465
74 MilfHunter Muse Elf 81 465
75 Airbus Soul Master 81 465
76 KingSlayer Magic Gladiator 80 465
77 ChickenGoD Blade Knight 80 465
78 Juniors Soul Master 80 465
79 Goodge Blade Knight 80 465
80 Deimos Muse Elf 79 465
81 Speechless Magic Gladiator 79 465
82 GiangNgo Soul Master 79 465
83 ou74 Soul Master 79 465
84 Lorion Soul Master 79 465
85 iLOVEU Muse Elf 79 465
86 UNCZ Blade Knight 79 465
87 Diversion Soul Master 78 440
88 Thunder Magic Gladiator 78 440
89 decemberVN Muse Elf 78 440
90 MyName Soul Master 78 440
91 Laco Soul Master 78 440
92 Tommy Blade Knight 78 440
93 Zeus Soul Master 78 440
94 juneVN Muse Elf 78 440
95 kakiw Soul Master 78 440
96 Poseidon Magic Gladiator 77 415
97 Yandex Blade Knight 77 415
98 MagicLuZ Soul Master 76 415
99 JoKerVN Soul Master 76 415
100 yamakasy Magic Gladiator 75 390