Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã hoàn thành được số lượng nhiệm vụ nhiều nhất. Có thể tìm hiểu thêm về hệ thống nhiệm vụ tại đây.

Bảng xếp hạng Nhiệm vụ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Nhiệm vụ
Điểm Nhiệm vụ
1 5GocXoai Lord Emperor 281 14490
2 BiG-Munk Grand Master 281 14490
3 KimoChi- Lord Emperor 281 14490
4 -Anthony- High Elf 281 14490
5 Sense Lord Emperor 281 14490
6 CsRAY Blade Master 281 14380
7 zPlayBoyz Duel Master 281 14490
8 -Hercules- Blade Master 281 14490
9 bundz Duel Master 281 14490
10 DLAka2020 Lord Emperor 281 14490
11 BlueCat Grand Master 281 14490
12 A-Love-P Lord Emperor 281 14490
13 -FakeLove- High Elf 281 13740
14 MrsAvocado High Elf 281 14490
15 prozet Lord Emperor 281 14490
16 xGiancOx Lord Emperor 281 14490
17 -SpaceX- Blade Master 281 14490
18 -VoldeMort Duel Master 281 14490
19 -CHICKEN- Duel Master 281 14490
20 -Napoleon- Lord Emperor 281 14490
21 Paseak Blade Master 281 14490
22 Phamond High Elf 281 14490
23 Wolverine Lord Emperor 281 14490
24 -BJIaguMup Grand Master 281 14490
25 -SeafareR- Grand Master 281 14490
26 7eleven High Elf 281 14490
27 Autumn- Duel Master 281 14490
28 -3BEPU- High Elf 281 14490
29 -RaZeR- Lord Emperor 281 14490
30 codes Blade Master 281 14410
31 Opelllek High Elf 281 14490
32 -AchilleS- Lord Emperor 281 14490
33 hass Lord Emperor 281 14490
34 -OMG-WTF- Lord Emperor 281 14490
35 BladOzito Grand Master 281 14490
36 SHOXi Duel Master 281 14490
37 Malibu-Inc Lord Emperor 281 14490
38 -Elentari- High Elf 281 14490
39 --Hades-- Duel Master 281 14490
40 McDonalds Duel Master 281 14490
41 -Violet- Duel Master 281 14490
42 -colobok- High Elf 281 14490
43 NebulaX High Elf 281 14490
44 -GaladrieL High Elf 281 14490
45 React Blade Master 281 14490
46 iBUYPWR Lord Emperor 281 14490
47 -YEET- Grand Master 281 14490
48 Dominator Lord Emperor 281 14490
49 IamSmile Duel Master 281 14490
50 SpeedWagon Lord Emperor 281 14490
51 xNishee Blade Master 281 14490
52 -HateMost- Blade Master 281 14490
53 BeDangKhoi Blade Master 281 13740
54 DorianGrey Lord Emperor 281 14490
55 -Flash- Blade Master 281 14490
56 SweetDeva High Elf 281 14490
57 xGame4Funx High Elf 281 14490
58 -BMW- Blade Master 281 14490
59 Game4Fun Duel Master 281 14490
60 -Game4Fun- Grand Master 281 14490
61 -6IX9INE- Grand Master 281 14490
62 SRT8 Blade Master 281 14490
63 BirdBoss Lord Emperor 280 13690
64 -Nicaea- High Elf 279 13690
65 -Shield- Blade Master 278 13580
66 shadeUA Grand Master 278 13580
67 -MOFs- Lord Emperor 278 13580
68 OKEFINE High Elf 277 13580
69 iZnoGouD Lord Emperor 276 13580
70 b9kb9k Lord Emperor 276 13580
71 Mr-H Duel Master 276 13580
72 MegaRED Duel Master 276 13580
73 PakSongHjp Grand Master 276 13580
74 Rastinen High Elf 276 13580
75 Maderos Blade Master 276 13580
76 Courage Lord Emperor 275 13580
77 Daddy-Rich Duel Master 275 13580
78 -Saric Duel Master 275 13580
79 -Chip- Lord Emperor 275 13580
80 tuanha Grand Master 275 13580
81 -Cka3- Lord Emperor 275 13580
82 RamzeSs Blade Master 275 13580
83 StasDL Lord Emperor 275 13580
84 ZoroJuro Lord Emperor 275 13580
85 Francisco Blade Master 272 13470
86 Swandive Blade Master 272 13470
87 ChamTuuKa Lord Emperor 271 13360
88 Korky Blade Master 271 13360
89 H4Anh Duel Master 271 13360
90 BUXO Blade Master 271 13360
91 Glatron Lord Emperor 271 13360
92 GreatKing Lord Emperor 271 13360
93 -Timeless- Grand Master 271 13320
94 -Stinger- High Elf 271 13360
95 -Optimus- Grand Master 271 13360
96 Enanor High Elf 271 13360
97 NETxMewMew Duel Master 271 13360
98 -Bee- Lord Emperor 270 13360
99 -K48-Fudo- Grand Master 270 13360
100 -GiancO- Duel Master 270 13360