Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã hoàn thành được số lượng nhiệm vụ nhiều nhất. Có thể tìm hiểu thêm về hệ thống nhiệm vụ tại đây.

Bảng xếp hạng Nhiệm vụ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Nhiệm vụ
Điểm Nhiệm vụ
1 TheAce TomCat Blade Master 380 12720 Offline
2 TheAce Retch Grand Master 380 12720 Offline
3 Mayhem akorotkihE High Elf 380 12720 Online
4 - UNCZ Blade Master 380 12720 Offline
5 Mayhem BlueELF High Elf 380 12720 Offline
6 TROY BinLaden High Elf 380 12720 Offline
7 Mayhem Shinigami High Elf 380 12720 Online
8 Mayhem PhoGiamDoc Blade Master 380 12720 Online
9 Mayhem Data Duel Master 380 12720 Online
10 TROY -Crystal- Blade Master 380 12720 Offline
11 Mayhem lmbalance Grand Master 380 12720 Online
12 TROY kerasine Lord Emperor 380 12720 Online
13 TROY -Envy- Lord Emperor 380 12720 Online
14 TROY OHuKC Duel Master 380 12720 Offline
15 TROY MrBenGun Lord Emperor 380 12720 Online
16 Abducted -Monkey- Duel Master 380 12720 Online
17 Mayhem DEZOMORFIN Lord Emperor 380 12720 Online
18 Mayhem akorotkih Blade Master 380 12720 Online
19 AVENGERS EquIibrium Blade Master 380 12720 Online
20 AVENGERS -K-A-T- Blade Master 380 12720 Online
21 TROY wopp1k Blade Master 380 12720 Online
22 massive Vesais Grand Master 380 12720 Online
23 TROY korDL Lord Emperor 380 12720 Online
24 DarkS1DE KeKhongTen Grand Master 380 12720 Online
25 massive GiamDoc Duel Master 380 12720 Online
26 Mayhem voltah Duel Master 380 12720 Online
27 TROY Porosenok High Elf 380 12720 Online
28 TheAce Mottorhead Lord Emperor 380 12720 Offline
29 TheAce XpeHBaMa Duel Master 380 12720 Online
30 Mayhem -OnlyMe- Duel Master 380 12720 Online
31 TROY -Magik- High Elf 380 12720 Offline
32 Mayhem OSTEO Duel Master 380 12720 Online
33 Babaujab Anskil High Elf 380 12720 Online
34 Mayhem -MAXiMUS- Grand Master 380 12720 Online
35 TROY Odal Grand Master 380 12720 Online
36 Mayhem -MindBody- Blade Master 380 12720 Online
37 Mayhem eternaL Duel Master 380 12720 Offline
38 ChillOUT INVICTUS Lord Emperor 380 12720 Online
39 TROY Kahex Grand Master 380 12720 Offline
40 TROY KOCMOH4FT Duel Master 380 12720 Online
41 BraTuKu Kicker Duel Master 380 12720 Offline
42 TROY -LasVegaS- Blade Master 380 12720 Offline
43 Mayhem -Culi- Lord Emperor 380 12720 Online
44 TROY -Jumple- High Elf 380 12720 Online
45 TROY Agresywny Lord Emperor 380 12720 Offline
46 TheAce Naxx Duel Master 380 12720 Online
47 - ziombelek Lord Emperor 380 12720 Offline
48 AVENGERS -KIP- High Elf 380 12720 Online
49 Mayhem Stronghold Grand Master 380 12720 Online
50 AVENGERS DESP Grand Master 380 12720 Online
51 TROY Phonomania Blade Master 380 12720 Offline
52 Mayhem DeLight Lord Emperor 380 12720 Online
53 Abducted use-a-gun Grand Master 380 12720 Online
54 AVENGERS Warrior01 Lord Emperor 380 12720 Offline
55 Mayhem shpika4ki Blade Master 380 12720 Online
56 TheAce NoName Grand Master 380 12720 Online
57 Mayhem Callisto High Elf 380 12720 Online
58 Abducted Pupik Grand Master 380 12720 Online
59 TROY Vacuum Grand Master 380 12720 Online
60 TheAce -Iks- Blade Master 380 12720 Offline
61 DarkS1DE -ToxaDark- Grand Master 380 12720 Online
62 TheAce -MORBIUS- Grand Master 380 12720 Online
63 TheAce Urmicoll Blade Master 380 12720 Offline
64 TheAce -XpycT- Lord Emperor 380 12720 Offline
65 TheAce N1nT3nDo High Elf 380 12720 Online
66 Babaujab Lyrical- Grand Master 380 12720 Online
67 TheAce -Ikss- Lord Emperor 380 12720 Offline
68 Mayhem -Heimdall- Lord Emperor 380 12720 Online
69 Mayhem -Insta- Grand Master 380 12720 Online
70 TheAce Freaky High Elf 380 12720 Offline
71 - -Bum-Bao- Duel Master 380 12720 Offline
72 Mayhem -Freaky- High Elf 380 12720 Offline
73 - BTC-MOON Duel Master 380 12720 Online
74 TROY SalapeT Grand Master 380 12720 Offline
75 - Amun-Ra Grand Master 380 12720 Offline
76 - AgresywSM Grand Master 380 12720 Offline
77 - name Grand Master 380 12720 Offline
78 - SupperBK Blade Master 380 12720 Online
79 - Vodkamir Blade Master 380 12720 Offline
80 StarPers SparTa High Elf 380 12720 Offline
81 - -Svara- Grand Master 380 12720 Offline
82 - Tomahawk High Elf 380 12720 Offline
83 StarPers 79-EvilGod Grand Master 380 12720 Online
84 - Chapman Duel Master 380 12720 Offline
85 AVENGERS MCTuTeJIb Duel Master 380 12720 Online
86 - Nexus High Elf 380 12720 Online
87 Babaujab EnvyMee Lord Emperor 380 12720 Online
88 Abducted Andrzejek Lord Emperor 380 12720 Online
89 SACURA COLT Grand Master 380 12720 Online
90 TheAce Archer High Elf 380 12720 Offline
91 TheAce Redison Grand Master 379 12170 Online
92 BraTuKu Vomper Grand Master 379 12170 Offline
93 BRAZIL ZerryMouse High Elf 376 12090 Offline
94 - Boki Grand Master 374 12010 Offline
95 Mayhem Aenemel Blade Master 372 12010 Online
96 Babaujab Vampire Duel Master 372 12010 Online
97 blue Staryi Grand Master 372 12010 Offline
98 - Moshi Duel Master 372 12010 Offline
99 WhyNot JIMMI666 Grand Master 372 12010 Online
100 - RoyalRage Grand Master 367 11850 Offline