Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã hoàn thành được số lượng nhiệm vụ nhiều nhất. Có thể tìm hiểu thêm về hệ thống nhiệm vụ tại đây.

Bảng xếp hạng Nhiệm vụ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Nhiệm vụ
Điểm Nhiệm vụ
1 43Movie lmbalance Grand Master 380 12720 Offline
2 TROY ThuKy-O- Grand Master 380 12720 Online
3 TROY UNCZ Blade Master 380 12720 Online
4 MaMen Lyrical- Grand Master 380 12720 Online
5 43Movie -Sanji- Grand Master 380 12720 Online
6 43Movie Shinigami High Elf 380 12720 Online
7 TROY GiamDoc Duel Master 380 12720 Online
8 43Movie KOLENVAL Lord Emperor 380 12720 Offline
9 TROY Porosenok High Elf 380 12720 Online
10 43Movie KAZANTIP Duel Master 380 12720 Online
11 TROY -Crystal- Blade Master 380 12720 Online
12 TROY korDL Lord Emperor 380 12720 Online
13 43Movie -Culi- Lord Emperor 380 12720 Online
14 43Movie neigrok Blade Master 380 12720 Offline
15 43Movie PeugeHka Lord Emperor 380 12720 Online
16 TROY OSTEO Duel Master 380 12720 Offline
17 TROY INVICTUS Lord Emperor 380 12720 Offline
18 TROY -OnlyMe- Duel Master 380 12720 Online
19 HARDCORE xLuciferx Grand Master 380 12720 Online
20 TROY MagicLuZ Grand Master 380 12720 Online
21 Game4Fun 1ChemXong Duel Master 380 12720 Online
22 DontCry Poseidon Lord Emperor 380 12720 Online
23 TROY PhoGiamDoc Blade Master 380 12720 Online
24 - Stormen Grand Master 380 12720 Offline
25 - crassik High Elf 380 12720 Offline
26 43Movie Imbalance High Elf 380 12720 Offline
27 HARDCORE akorotkih Blade Master 380 12720 Online
28 TROY wiglewigle High Elf 380 12720 Online
29 TROY Pupik Grand Master 380 12720 Online
30 43Movie Data Duel Master 380 12720 Online
31 TROY -LasVegaS- Blade Master 380 12720 Online
32 43Movie KTyJIxy Lord Emperor 380 12720 Online
33 - -Osteo- Duel Master 380 12720 Online
34 43Movie Freaky High Elf 380 12720 Online
35 TROY Odal Grand Master 380 12720 Online
36 TROY MrBenGun Lord Emperor 380 12720 Online
37 TROY Anskil High Elf 380 12720 Online
38 - Tommy Grand Master 380 12720 Offline
39 - -MORBIUS- Grand Master 380 12720 Offline
40 - 79-EvilGod Grand Master 380 12720 Online
41 BraTuKu Kicker Duel Master 380 12720 Online
42 43Movie -K-A-T- Blade Master 380 12720 Online
43 TROY BaoKe Lord Emperor 380 12720 Online
44 TheAce -Monkey- Duel Master 380 12720 Online
45 HARDCORE akorotkihE High Elf 380 12720 Online
46 - BTC-MOON Duel Master 380 12720 Offline
47 TROY FinalGame Grand Master 380 12720 Online
48 TROY OweMe High Elf 380 12720 Online
49 - name Grand Master 380 12720 Online
50 TROY Kahex Grand Master 380 12720 Online
51 TROY Tomahawk High Elf 380 12720 Online
52 TROY -Jumple- High Elf 380 12720 Offline
53 4STR4 KOCMOH4FT Duel Master 380 12720 Online
54 - CTpaHuK Lord Emperor 380 12720 Offline
55 - Bao-Bao Duel Master 380 12720 Offline
56 Gamers Vacuum Grand Master 380 12720 Online
57 TheAce -Svara- Grand Master 380 12720 Online
58 - mIRC High Elf 380 12720 Online
59 TheAce -XpycT- Lord Emperor 380 12720 Online
60 43Movie -Security- Blade Master 379 12170 Online
61 Shuriken Johnny Grand Master 379 12170 Offline
62 43Movie Hurikane Grand Master 379 12170 Offline
63 MaMen KeKhongTen Grand Master 378 12170 Online
64 MaMen -Bum-Bao- Duel Master 377 12090 Online
65 FUMO BKDB Grand Master 377 12090 Online
66 KingTeLv DeLight Grand Master 372 12010 Online
67 TheAce Staryi Grand Master 372 12010 Online
68 DontCry Duplina High Elf 372 12010 Offline
69 TROY -DareD- Blade Master 371 12010 Online
70 43Movie -Osin- High Elf 370 11930 Online
71 TROY kerasine Lord Emperor 370 11930 Online
72 TheAce Archer High Elf 369 11930 Online
73 ViNaTaBa -MAXiMUS- Grand Master 368 11850 Offline
74 BURNED RoyalRage Grand Master 367 11850 Online
75 DontCry Vampire Duel Master 365 11770 Online
76 DontCry Smile Grand Master 363 11690 Online
77 TROY -CTpaHHuK- Lord Emperor 363 11690 Online
78 TROY OHuKC Duel Master 363 11690 Online
79 BraTuKu Vomper Grand Master 363 11690 Online
80 3oonaPK Chapman Duel Master 363 11690 Online
81 BURNED Tank Blade Master 359 11450 Offline
82 43Movie DESP Grand Master 357 11370 Online
83 BraTuKu Calinda High Elf 357 11370 Online
84 43Movie EternaL Duel Master 354 11290 Online
85 TROY Spynd Grand Master 352 11210 Online
86 43Movie EquIibrium Blade Master 350 11050 Online
87 DontCry Gobin Grand Master 347 10890 Online
88 HARDCORE BeBuVuTo High Elf 345 10890 Offline
89 BURNED DimDam Lord Emperor 345 10890 Offline
90 - -Angel- Duel Master 345 10890 Online
91 43Movie MOLOTOK Lord Emperor 345 10890 Online
92 BURNED Lerner Duel Master 343 10730 Online
93 HISPANIC Nnyx Grand Master 339 10150 Online
94 SAIGON 19cm Duel Master 339 10150 Online
95 ViNaTaBa GiaLang Duel Master 339 10150 Online
96 HARDCORE Rorschach Grand Master 337 10075 Offline
97 - aDeon4eg Duel Master 337 10075 Online
98 TheAce NoName Grand Master 335 10000 Online
99 DontCry -Dinosaur- Grand Master 334 9925 Online
100 HARDCORE voltah Duel Master 334 9925 Online