Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã hoàn thành được số lượng nhiệm vụ nhiều nhất. Có thể tìm hiểu thêm về hệ thống nhiệm vụ tại đây.

Bảng xếp hạng Nhiệm vụ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Nhiệm vụ
Điểm Nhiệm vụ
1 Theo Grand Master 380 12720
2 TieuLyTu Duel Master 380 12720
3 MrRuby Duel Master 380 12720
4 westy Duel Master 380 12720
5 -MORBIUS- Grand Master 380 12720
6 Extreme Blade Master 380 12720
7 -14KapaT- Lord Emperor 380 12720
8 Silverhead Grand Master 380 12720
9 Abram Lord Emperor 380 12720
10 GooD Lord Emperor 380 12720
11 ObiWan Lord Emperor 380 12720
12 ZZippO Duel Master 380 12720
13 KrausE Lord Emperor 380 12720
14 BILLY Duel Master 380 12720
15 nonJlaBok Duel Master 380 12720
16 JusTBK Blade Master 380 12720
17 NLAW Duel Master 380 12720
18 Steven Duel Master 380 12720
19 Armen Blade Master 380 12720
20 KhoaiTay High Elf 380 12720
21 -GauPi- Duel Master 380 12720
22 -NR-ADM Lord Emperor 380 12720
23 -Po- Grand Master 380 12720
24 -Duy-ADM Lord Emperor 380 12720
25 Toob High Elf 380 12720
26 -Anhh-ADM Blade Master 380 12720
27 -Yuki- Blade Master 380 12720
28 -CAPS- High Elf 380 12720
29 Paparazzi Blade Master 380 12720
30 MoCbKa Grand Master 380 12720
31 Hayoung High Elf 380 12720
32 DeepMainn Grand Master 380 12720
33 -MTri-ADM Lord Emperor 380 12720
34 79-EviIGod Duel Master 380 12720
35 AliGaTor Blade Master 380 12720
36 -SKY- High Elf 380 12720
37 --R-y-a-n- Duel Master 380 12720
38 GauVn Blade Master 380 12720
39 Grisha Blade Master 380 12720
40 -NDV- Duel Master 380 12720
41 -Mikenco- Grand Master 380 12720
42 Quan-Vu Blade Master 380 12720
43 Minion Blade Master 380 12720
44 llGunnerll Lord Emperor 380 12720
45 -ZHO- Duel Master 380 12720
46 Obliterate Lord Emperor 380 12720
47 BridgetVN Blade Master 379 12170
48 TheKing Grand Master 379 12170
49 Oops Grand Master 379 12170
50 -IGWT- Grand Master 379 12170
51 Athena1 High Elf 379 12170
52 FanTomaZ Lord Emperor 379 12170
53 TIGI Blade Master 378 12170
54 Eternal Grand Master 377 12090
55 -Koya- Grand Master 377 12090
56 -Viccc- Lord Emperor 376 12090
57 anabolic Blade Master 375 12010
58 Jayce Blade Master 374 12010
59 -MoRTReD- Lord Emperor 373 12010
60 scuko Lord Emperor 372 12010
61 Tauriel High Elf 367 11850
62 Strapon High Elf 367 11850
63 Bandy Duel Master 367 11850
64 St-Remy Duel Master 367 11850
65 GRANATE Lord Emperor 365 11770
66 -R-Y-A-N- Blade Master 365 11770
67 -Vaniusa- Grand Master 365 11770
68 Blumex Grand Master 363 11690
69 -TopBoy- Lord Emperor 363 11690
70 JohDepp Duel Master 363 11690
71 Bruh Blade Master 363 11690
72 -DinoBoy- Lord Emperor 363 11690
73 OnlyHate Grand Master 363 11690
74 -mElya Grand Master 361 11610
75 -Prophet- Duel Master 359 11450
76 Arm1N Duel Master 359 11450
77 mikrolive Duel Master 357 11370
78 Knife Blade Master 356 11370
79 manthau Duel Master 349 11050
80 TequiLa Duel Master 348 10970
81 -ByBLiK- Blade Master 347 10890
82 KoKoMi Lord Emperor 347 10890
83 Elisa High Elf 345 10890
84 Imbalance Blade Master 345 10890
85 Dire Grand Master 345 10890
86 West1q Blade Master 340 10650
87 Magician Duel Master 339 10150
88 DL78 Lord Emperor 339 10150
89 Doughnut Lord Emperor 339 10150
90 KANAB1S Duel Master 337 10075
91 GnouCcc Grand Master 336 10000
92 knight8x Grand Master 334 9925
93 GLADIOR Duel Master 334 9925
94 -MissYou- Grand Master 334 9925
95 -MAN-SORRY Grand Master 331 9775
96 VNxXinhx High Elf 331 9775
97 GauuVN High Elf 331 9775
98 byMOKPblu Grand Master 329 9775
99 VN-Chube Blade Master 329 9775
100 PrizrakMG Duel Master 329 9775