Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã hoàn thành được số lượng nhiệm vụ nhiều nhất. Có thể tìm hiểu thêm về hệ thống nhiệm vụ tại đây.

Bảng xếp hạng Nhiệm vụ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Nhiệm vụ
Điểm Nhiệm vụ
1 -Cheloo- Lord Emperor 380 12720
2 Theo Grand Master 380 12720
3 -Mozart- Lord Emperor 380 12720
4 deadzone13 Grand Master 380 12720
5 Myrto High Elf 380 12720
6 -ByBLiK- Blade Master 380 12720
7 -Another- Grand Master 380 12720
8 TieuLyTu Duel Master 380 12720
9 llGunnerll Lord Emperor 380 12720
10 Tauriel High Elf 380 12720
11 Steven Duel Master 380 12720
12 Blumex Grand Master 380 12720
13 -MORBIUS- Grand Master 380 12720
14 VanBuuren Grand Master 380 12720
15 -n1ce- Duel Master 380 12720
16 KoKoMi Lord Emperor 380 12720
17 LasVegaS Blade Master 380 12720
18 MUZHIKOV Duel Master 380 12720
19 -14KapaT- Lord Emperor 380 12720
20 Abram Lord Emperor 380 12720
21 BILLY Duel Master 380 12720
22 ZZippO Duel Master 380 12720
23 d0k3r0k Blade Master 380 12720
24 KrausE Lord Emperor 380 12720
25 anabolic Blade Master 380 12720
26 scuko Lord Emperor 380 12720
27 Trigger Blade Master 380 12720
28 nonJlaBok Duel Master 380 12720
29 Ouch High Elf 380 12720
30 KingKay Lord Emperor 380 12720
31 Ulfang Lord Emperor 380 12720
32 Shark4 Lord Emperor 380 12720
33 zmeysmail Grand Master 380 12720
34 Scizo Grand Master 380 12720
35 Shroud High Elf 380 12720
36 Armen Blade Master 380 12720
37 Doughnut Lord Emperor 380 12720
38 DL78 Lord Emperor 380 12720
39 -Ego1st- Grand Master 380 12720
40 -MoRTReD- Lord Emperor 380 12720
41 GauVn Blade Master 380 12720
42 -TopBoy- Lord Emperor 380 12720
43 Maximum Grand Master 380 12720
44 MrRuby Duel Master 380 12720
45 GnouCcc Grand Master 380 12720
46 TheKing Grand Master 380 12720
47 -CAPS- High Elf 380 12720
48 epidemy Blade Master 380 12720
49 6i6iVN High Elf 380 12720
50 -Xenomorph Blade Master 380 12720
51 DeepMainn Grand Master 380 12720
52 -xLoki- Blade Master 380 12720
53 VoDanh-HP Blade Master 380 12720
54 TIGI Blade Master 380 12720
55 TequiLa Duel Master 380 12720
56 -SKY- High Elf 380 12720
57 -GauPi- Duel Master 380 12720
58 Clyde Duel Master 380 12720
59 -NDV- Duel Master 380 12720
60 -ManhQuan- Lord Emperor 380 12720
61 -Paradox- Lord Emperor 380 12720
62 -Prophet- Duel Master 380 12720
63 Athena1 High Elf 380 12720
64 -Koya- Grand Master 380 12720
65 West1q Blade Master 380 12720
66 -KrausE- Blade Master 380 12720
67 -KOCMOC- Grand Master 380 12720
68 --Goku-- Duel Master 380 12720
69 DeadInside Grand Master 380 12720
70 -MTri-ADM Lord Emperor 380 12720
71 --R-y-a-n- Duel Master 380 12720
72 -Shogun- Blade Master 380 12720
73 -ZHO- Duel Master 380 12720
74 NhatRi-VN Grand Master 380 12720
75 KANAB1S Duel Master 380 12720
76 -Yuki- Blade Master 380 12720
77 -Anh2-ADM Blade Master 380 12720
78 MrDJ Duel Master 379 12170
79 -PoSeiDon- Grand Master 377 12090
80 Eternal Grand Master 377 12090
81 Leffe Blade Master 372 12010
82 Strapon High Elf 370 11930
83 Bruh Blade Master 368 11850
84 St-Remy Duel Master 367 11850
85 Elisa High Elf 367 11850
86 Liverpool Duel Master 365 11770
87 -Pi28-ADM High Elf 364 11690
88 RastaMan Blade Master 363 11690
89 JackyChan Blade Master 359 11450
90 -MAN-SORRY Grand Master 357 11370
91 Knife Blade Master 357 11370
92 mikrolive Duel Master 357 11370
93 FatherMaMa Duel Master 351 11130
94 manthau Duel Master 349 11050
95 Shark3 Duel Master 345 10890
96 Imbalance Blade Master 345 10890
97 -R-y-a-n-- Lord Emperor 345 10890
98 Poker Lord Emperor 343 10730
99 Kaido Blade Master 342 10650
100 DeNnY Grand Master 342 10650