Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã hoàn thành được số lượng nhiệm vụ nhiều nhất. Có thể tìm hiểu thêm về hệ thống nhiệm vụ tại đây.

Bảng xếp hạng Nhiệm vụ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Nhiệm vụ
Điểm Nhiệm vụ
1 Qwizzyx High Elf 300 8425
2 thamMyVN Blade Master 300 8425
3 DeadInside Grand Master 300 8425
4 ConHoVN Grand Master 300 8425
5 haruko High Elf 299 7975
6 bulea Grand Master 292 7695
7 sosok Blade Master 290 7625
8 EndGame Lord Emperor 288 7555
9 from Lord Emperor 285 7485
10 Strapon High Elf 285 7485
11 ZZippO Duel Master 283 7345
12 GeraMax Duel Master 282 7345
13 DauTienVN Duel Master 282 7345
14 Faai Lord Emperor 279 7205
15 SatMocLong Duel Master 278 7205
16 VENOM Duel Master 274 7135
17 KrausE Lord Emperor 273 7065
18 ShereKhan Grand Master 273 7065
19 floMaster Grand Master 272 7065
20 mikrolive Duel Master 272 7065
21 MrDrusso Duel Master 272 7065
22 xPODLIVAx Lord Emperor 272 7065
23 tehniQ Blade Master 272 7065
24 MoCbKa Grand Master 271 6995
25 SALAMANCA Lord Emperor 270 6925
26 KhoaiTay High Elf 270 6925
27 LedoKol High Elf 269 6925
28 Imbalance Blade Master 268 6925
29 -14KapaT- Lord Emperor 267 6855
30 NLAW Duel Master 267 6855
31 Drofa High Elf 267 6855
32 Dragon Grand Master 266 6785
33 ConNguaVN Lord Emperor 265 6785
34 toxatowkin Grand Master 265 6785
35 Silverhead Grand Master 265 6785
36 deadlnslde Duel Master 263 6715
37 NoProblem Grand Master 263 6715
38 AliGaTor Blade Master 262 6715
39 Hanamichi Lord Emperor 262 6715
40 alewka911 High Elf 261 6645
41 drovosek Blade Master 257 6180
42 1stVN Grand Master 257 6180
43 nascar Grand Master 255 6115
44 BoJI4aPa Blade Master 254 6050
45 -ZHO- Duel Master 252 5985
46 TruongDN Lord Emperor 252 5985
47 deadlnside High Elf 252 5985
48 Cheatdeath Lord Emperor 246 5855
49 Kaido Blade Master 246 5855
50 TRALL Magic Gladiator 245 5855
51 Extreme Blade Master 244 5790
52 Anem Lord Emperor 244 5790
53 Frsq Grand Master 244 5790
54 -Lobster- Blade Master 243 5725
55 scuko Lord Emperor 243 5725
56 Gandalf Grand Master 243 5725
57 Monarch Grand Master 243 5725
58 Blue Grand Master 242 5725
59 Walle Blade Master 242 5725
60 sh4oorMAN Duel Master 241 5660
61 -wazzaey- Lord Emperor 240 5660
62 Whites Lord Emperor 236 5530
63 Rift Grand Master 236 5530
64 DienTuVN Grand Master 235 5530
65 Dire Grand Master 232 5530
66 Hayoung High Elf 231 5465
67 VuBua Blade Knight 230 5465
68 Tauriel High Elf 229 5115
69 topshop Grand Master 229 5115
70 Gyurza Duel Master 229 5115
71 ToxicMom High Elf 227 5055
72 TURK High Elf 226 5055
73 ObiWan Dark Lord 225 4995
74 XiaoMaYi Duel Master 225 4995
75 Ovak Grand Master 225 4995
76 Darke Lord Emperor 224 4995
77 JustFeel Magic Gladiator 224 4995
78 MuadDipp Grand Master 224 4995
79 GooD Lord Emperor 223 4935
80 Monz Grand Master 223 4935
81 W1zarD Grand Master 221 4875
82 Victory High Elf 221 4875
83 befxke High Elf 220 4815
84 papaNja Grand Master 220 4815
85 pots Lord Emperor 220 4815
86 BILLY Duel Master 220 4815
87 Borz Duel Master 219 4755
88 BeTueMan Magic Gladiator 219 4755
89 -Avenger- Blade Master 218 4755
90 NurmiK Soul Master 217 4755
91 KoTe Duel Master 217 4755
92 bOmjetto Duel Master 216 4695
93 TienPro Duel Master 215 4695
94 VanBuuren Grand Master 215 4695
95 IceShoT High Elf 215 4695
96 DuraNhoVN High Elf 215 4695
97 nonJlaBok Duel Master 215 4695
98 Arm1N Duel Master 212 4635
99 Pi28 High Elf 211 4635
100 BurN1ng Grand Master 211 4635