Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã hoàn thành được số lượng nhiệm vụ nhiều nhất. Có thể tìm hiểu thêm về hệ thống nhiệm vụ tại đây.

Bảng xếp hạng Nhiệm vụ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Nhiệm vụ
Điểm Nhiệm vụ
1 -SuN- Blade Master 380 12720
2 -Ray- Grand Master 380 12720
3 Romantika High Elf 380 12720
4 Odal Lord Emperor 380 12720
5 -Unknown- Grand Master 380 12720
6 prozet Duel Master 380 12720
7 -TuMoH- Duel Master 380 12720
8 Clyde Blade Master 380 12720
9 Bonnie High Elf 380 12720
10 3aLiTblu Blade Master 380 12720
11 ZheKoN4iK Lord Emperor 380 12720
12 gradusnik Lord Emperor 380 12720
13 Mysterio Lord Emperor 380 12720
14 CyCJluk Grand Master 380 12720
15 Morph Lord Emperor 380 12720
16 Oriole Blade Master 380 12720
17 JuicyFruit High Elf 380 12720
18 -BDSM- High Elf 380 12720
19 Tactful Duel Master 380 12720
20 SkyM Blade Master 380 12720
21 Quee Lord Emperor 380 12720
22 Warrior Blade Master 380 12720
23 -Dark- Duel Master 380 12720
24 LaGraf Blade Master 380 12720
25 -RadoMF- Lord Emperor 380 12720
26 -EST- Lord Emperor 380 12720
27 BleDun Grand Master 380 12720
28 Dumitra High Elf 380 12720
29 OzzZ Duel Master 380 12720
30 -DoubleTop Lord Emperor 380 12720
31 KONUNG Blade Master 380 12720
32 -Bien- Lord Emperor 380 12720
33 CbIPOK High Elf 380 12720
34 Wili Lord Emperor 380 12720
35 Quant Lord Emperor 380 12720
36 KaPblTo Lord Emperor 380 12720
37 rpbl3yH Grand Master 380 12720
38 -Redh0rse- Lord Emperor 380 12720
39 FATALYTY High Elf 380 12720
40 NASEKOMOE Grand Master 380 12720
41 KillShot High Elf 380 12720
42 -BLACK- Grand Master 380 12720
43 Zanyda Lord Emperor 380 12720
44 masyane4ka Grand Master 380 12720
45 -OkyHb- Lord Emperor 380 12720
46 ATALANTA High Elf 380 12720
47 WhatAHell Grand Master 380 12720
48 MoonCat High Elf 380 12720
49 Chief Lord Emperor 380 12720
50 MiaKhalifa High Elf 380 12720
51 -Raazer- Blade Master 380 12720
52 -ExPro- Blade Master 380 12720
53 KoJIxo3 Blade Master 380 12720
54 -SunRise- Duel Master 380 12720
55 GoodNight Grand Master 380 12720
56 Redundant Lord Emperor 380 12720
57 -BOSS- Blade Master 380 12720
58 -Nacht- Lord Emperor 380 12720
59 Hubik Blade Master 380 12720
60 2pucT Blade Master 380 12720
61 TomShelby Lord Emperor 380 12720
62 -6paToK- Lord Emperor 380 12720
63 -YEET- Grand Master 380 12720
64 Resonance Lord Emperor 380 12720
65 ForWarD Grand Master 380 12720
66 -Bear- Blade Master 380 12720
67 SAPFIR Blade Master 380 12720
68 MEGAS Lord Emperor 380 12720
69 Mercurial Duel Master 380 12720
70 Ramzes666 Grand Master 380 12720
71 -X-A-M- Blade Master 380 12720
72 Deutscher Duel Master 380 12720
73 AVGAN Grand Master 380 12720
74 LastHope High Elf 380 12720
75 -MaLdiTo- Blade Master 380 12720
76 -Daddy- Grand Master 380 12720
77 -enigma- High Elf 380 12720
78 -Coffee- High Elf 380 12720
79 LOkosta Lord Emperor 380 12720
80 kokoc- High Elf 380 12720
81 -Whiskey- Lord Emperor 380 12720
82 -MooN- Grand Master 380 12720
83 FUNERAL Duel Master 380 12720
84 Arow Grand Master 380 12720
85 Dryadalis High Elf 380 12720
86 FightorDie Grand Master 380 12720
87 Krimskiu Grand Master 380 12720
88 Kataleea High Elf 380 12720
89 z0lik Grand Master 380 12720
90 KaMaRiK High Elf 380 12720
91 Manneken Blade Master 380 12720
92 Bucknasty Blade Master 380 12720
93 Dragonfly Blade Master 380 12720
94 Lebovsky High Elf 380 12720
95 -Gufi- Grand Master 380 12720
96 Kristoff Grand Master 380 12720
97 Esdeath Lord Emperor 380 12720
98 time2play Blade Master 380 12720
99 AndreyK Lord Emperor 380 12720
100 SuperMariO Duel Master 380 12720