Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã hoàn thành được số lượng nhiệm vụ nhiều nhất. Có thể tìm hiểu thêm về hệ thống nhiệm vụ tại đây.

Bảng xếp hạng Nhiệm vụ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Nhiệm vụ
Điểm Nhiệm vụ
1 - KaMaRiK High Elf 380 12720 Online
2 Sviests IIXMQ Duel Master 380 12720 Online
3 HydrA Fedved Blade Master 380 12720 Online
4 Sviests MarvelRain Grand Master 380 12720 Offline
5 - -BMaster- Blade Master 380 12720 Offline
6 GANG Infernalit Blade Master 380 12720 Offline
7 - ZheKoN4iK Lord Emperor 380 12720 Online
8 HydrA BleDun Grand Master 380 12720 Online
9 - Odal Lord Emperor 380 12720 Offline
10 - prozet Duel Master 380 12720 Offline
11 RoyaL -Unknown- Grand Master 380 12720 Online
12 RoyaL -Psycho- Blade Master 380 12720 Offline
13 Sviests -Deadora- High Elf 380 12720 Offline
14 WildLife Oriole Blade Master 380 12720 Online
15 Sviests Ever Blade Master 380 12720 Online
16 - -RadoMF Duel Master 380 12720 Online
17 HydrA Wili Lord Emperor 380 12720 Online
18 - Mysterio Lord Emperor 380 12720 Offline
19 RoyaL gradusnik Lord Emperor 380 12720 Online
20 HELLO Sender Lord Emperor 380 12720 Online
21 - 3aLiTblu Blade Master 380 12720 Offline
22 Sviests Wayne Lord Emperor 380 12720 Online
23 RoyaL Quee Lord Emperor 380 12720 Offline
24 - SkyM Blade Master 380 12720 Offline
25 RoyaL Resshin Lord Emperor 380 12720 Online
26 MIDNIGHT KabbaL Lord Emperor 380 12720 Online
27 HELLO Quant Lord Emperor 380 12720 Offline
28 - KONUNG Blade Master 380 12720 Offline
29 RoyaL -DoubleTop Lord Emperor 380 12720 Offline
30 RoyaL LastHope High Elf 380 12720 Offline
31 Sviests -WarDogs- Lord Emperor 380 12720 Offline
32 RoyaL Chief Lord Emperor 380 12720 Offline
33 Sviests tam-tam Lord Emperor 380 12720 Offline
34 HydrA Morph Lord Emperor 380 12720 Offline
35 RoyaL -Perfect- Grand Master 380 12720 Online
36 - CyCJluk Grand Master 380 12720 Online
37 HydrA -Ukraina- Grand Master 380 12720 Online
38 HydrA -EST- Lord Emperor 380 12720 Online
39 MIDNIGHT Warrior Blade Master 380 12720 Offline
40 RoyaL -Dark- Duel Master 380 12720 Offline
41 Sviests -ooOps Lord Emperor 380 12720 Offline
42 - Dryadalis High Elf 380 12720 Offline
43 Valhalla CbIPOK High Elf 380 12720 Online
44 HydrA -Soft- Duel Master 380 12720 Offline
45 HydrA MoonCat High Elf 380 12720 Offline
46 ZION -Bien- Lord Emperor 380 12720 Online
47 RoyaL -Xo-3ea-uH Blade Master 380 12720 Offline
48 Sviests BATTLESTAR High Elf 380 12720 Offline
49 HydrA Zanyda Lord Emperor 380 12720 Offline
50 - KovaL Grand Master 380 12720 Offline
51 KinJal Ramzes666 Grand Master 380 12720 Offline
52 - groit Grand Master 380 12720 Offline
53 MIDNIGHT -Nacht- Lord Emperor 380 12720 Online
54 RoyaL FATALYTY High Elf 380 12720 Offline
55 Sviests WeeDoX Blade Master 380 12720 Online
56 RoyaL KillShot High Elf 380 12720 Offline
57 MIDNIGHT KoJIxo3 Blade Master 380 12720 Online
58 HydrA Resonance Lord Emperor 380 12720 Offline
59 KING 6aT9 Blade Master 380 12720 Offline
60 - ATALANTA High Elf 380 12720 Offline
61 HydrA WhatAHell Grand Master 380 12720 Online
62 HydrA time2play Blade Master 380 12720 Offline
63 - -X-A-M- Blade Master 380 12720 Offline
64 - -BLACK- Grand Master 380 12720 Offline
65 MIDNIGHT -YEET- Grand Master 380 12720 Online
66 WILD LOkosta Lord Emperor 380 12720 Offline
67 HydrA -OkyHb- Lord Emperor 380 12720 Online
68 - Navier Lord Emperor 380 12720 Offline
69 Sviests Chemp Blade Master 380 12720 Online
70 - -BOSS-- Duel Master 380 12720 Offline
71 Sviests Redundant Lord Emperor 380 12720 Offline
72 - Nobunaga Lord Emperor 380 12720 Offline
73 RoyaL -SuN- Blade Master 380 12720 Offline
74 HELLO mich Lord Emperor 380 12720 Online
75 PLAGUE Rong Duel Master 380 12720 Offline
76 Sviests Mercurial Duel Master 380 12720 Online
77 HELLO -Bear- Blade Master 380 12720 Offline
78 HydrA FUNERAL Duel Master 380 12720 Offline
79 ZION tatski Grand Master 380 12720 Offline
80 DuzBat AVGAN Grand Master 380 12720 Offline
81 - SAPFIR Blade Master 380 12720 Offline
82 - Dumitra High Elf 380 12720 Offline
83 HydrA XuTMAN Duel Master 380 12720 Online
84 OkyHari Arow Grand Master 380 12720 Offline
85 - TomShelby Lord Emperor 380 12720 Offline
86 - -MooN- Grand Master 380 12720 Offline
87 GOLOVA Tactful Duel Master 380 12720 Offline
88 MYMs MEGAS Lord Emperor 380 12720 Offline
89 RoyaL Deutscher Duel Master 380 12720 Offline
90 - z0lik Grand Master 380 12720 Offline
91 Sviests Bucknasty Blade Master 380 12720 Offline
92 Only4me FightorDie Grand Master 380 12720 Online
93 RoyaL -Coffee- High Elf 380 12720 Offline
94 RoyaL kokoc- High Elf 380 12720 Offline
95 - -Whiskey- Lord Emperor 380 12720 Offline
96 - Lightview Grand Master 380 12720 Online
97 - Krimskiu Grand Master 380 12720 Offline
98 - Manneken Blade Master 380 12720 Offline
99 - -VanoMD- Blade Master 380 12720 Offline
100 Flangs -Hellcat- High Elf 380 12720 Online