Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã hoàn thành được số lượng nhiệm vụ nhiều nhất. Có thể tìm hiểu thêm về hệ thống nhiệm vụ tại đây.

Bảng xếp hạng Nhiệm vụ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Nhiệm vụ
Điểm Nhiệm vụ
1 DLmaster Lord Emperor 281 14490
2 -Crazy- Blade Master 281 14490
3 Azzazell Grand Master 281 14490
4 -Beast- Lord Emperor 281 14490
5 Wili Lord Emperor 281 14490
6 -Templar- Lord Emperor 281 14490
7 PRAVAKATOR Blade Master 281 14490
8 MiaKhalifa High Elf 281 14490
9 aesthetic Duel Master 281 14490
10 -TuMoH- Duel Master 281 14490
11 --KOCMOC-- Blade Master 281 14490
12 -ReDo High Elf 281 14490
13 xellex Grand Master 281 14490
14 -OyBoy- Blade Master 281 14490
15 SM101r281q Grand Master 281 14490
16 Mercurial Duel Master 281 14490
17 MEPJIuH Grand Master 281 14490
18 Warrior Blade Master 281 14490
19 Babka High Elf 281 14490
20 Odal Lord Emperor 281 14490
21 Cherpik Blade Master 281 14505
22 prozet Duel Master 281 14490
23 -HannibaL- Lord Emperor 281 14490
24 mgJoe Duel Master 281 14490
25 -inslde Duel Master 281 14490
26 LOkosta Lord Emperor 281 14490
27 MEGAS Lord Emperor 281 14490
28 Makfiz Blade Master 281 14490
29 Marshall Blade Master 281 14490
30 Poison-X Lord Emperor 281 14420
31 theKIDD Lord Emperor 281 14490
32 GraDys Duel Master 281 14490
33 SAPFIR Blade Master 281 14505
34 -Gavr- Blade Master 281 14490
35 RadoMF Grand Master 281 14490
36 Sunset Lord Emperor 281 14490
37 MoonCat High Elf 281 14490
38 Dicember Duel Master 281 14490
39 Blume Grand Master 281 14490
40 -Daddy- Grand Master 281 14490
41 -DeXoFaN- Blade Master 281 14490
42 -Mushu- Lord Emperor 281 14490
43 -TukTak- Blade Master 281 14505
44 -Sp0on Lord Emperor 281 14490
45 VoVaSiK Duel Master 281 14490
46 KaPaMeJlb High Elf 281 14490
47 Berzloy Blade Master 281 14490
48 LastHope High Elf 281 14490
49 -ZZippo- Duel Master 281 14490
50 -3aKaTKa- Lord Emperor 281 14490
51 Brandy Grand Master 281 14490
52 -OMG-WTF- Lord Emperor 281 14490
53 -TM- Lord Emperor 281 14490
54 Rong Duel Master 281 14490
55 MnegiNN Blade Master 281 14490
56 GideoN Duel Master 281 14490
57 ATALANTA High Elf 281 14490
58 Xaxa Grand Master 281 14490
59 Faai Grand Master 281 14490
60 -ooOps Lord Emperor 281 14490
61 BurgerKing Duel Master 281 14505
62 -KoshmaR- Grand Master 281 14490
63 MrPer4ik Duel Master 281 14490
64 NyxaiBebru Lord Emperor 281 14490
65 Clarity High Elf 281 14490
66 B1ACK Grand Master 281 14490
67 Bonnie High Elf 281 14490
68 Clyde Blade Master 281 14490
69 Potatoes Blade Master 281 14490
70 AlakAzAM Grand Master 281 14490
71 -ALAK- Lord Emperor 281 14490
72 -KrausE- Lord Emperor 281 14490
73 -Gufi- Grand Master 281 14490
74 OzzZ Duel Master 281 14490
75 -Zeus- Lord Emperor 281 14490
76 -Gordex- Lord Emperor 281 14490
77 SparTkuS Blade Master 281 14490
78 -OkyHb- Lord Emperor 281 14490
79 -Wasabi- Blade Master 281 14490
80 -MocaN- Lord Emperor 281 14490
81 BessPredel Duel Master 281 14490
82 -Boba- Lord Emperor 281 14490
83 Mashuna Blade Master 281 14490
84 -BLACK- Grand Master 281 14490
85 -Instinct- Grand Master 281 14490
86 -FeniXRise Grand Master 281 14490
87 -KuVaLDa- Grand Master 281 14490
88 -KOKOH- High Elf 281 14490
89 -TiNy- Blade Master 281 14490
90 FightorDie Grand Master 281 14490
91 --Mutilate Grand Master 281 14490
92 gradusnik Lord Emperor 281 14490
93 -MikiMouse Grand Master 281 14505
94 Invictus Grand Master 281 14490
95 z0lik Grand Master 281 14490
96 Krimskiu Grand Master 281 14490
97 eminem Grand Master 281 14490
98 Morph Lord Emperor 281 14490
99 -nCuXomuK- Lord Emperor 281 14490
100 -Deadora- High Elf 281 14490