Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã hoàn thành được số lượng nhiệm vụ nhiều nhất. Có thể tìm hiểu thêm về hệ thống nhiệm vụ tại đây.

Bảng xếp hạng Nhiệm vụ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Nhiệm vụ
Điểm Nhiệm vụ
1 -AlexCroSs Blade Master 281 14490
2 -Mercenary Lord Emperor 281 14490
3 -Crazy- Blade Master 281 14490
4 -MamBa- High Elf 281 14490
5 Azzazell Grand Master 281 14490
6 Wili Lord Emperor 281 14490
7 Alpha Grand Master 281 14490
8 -Templar- Lord Emperor 281 14490
9 PRAVAKATOR Blade Master 281 14490
10 -BLACK- Grand Master 281 14490
11 Darklaw Lord Emperor 281 14490
12 --KOCMOC-- Blade Master 281 14490
13 -747- Lord Emperor 281 14490
14 Warrior Blade Master 281 14490
15 MEPJIuH Grand Master 281 14490
16 Potatoes Blade Master 281 14490
17 Babka High Elf 281 14490
18 -Unknown- Grand Master 281 14490
19 Cherpik Blade Master 281 14505
20 Odal Lord Emperor 281 14490
21 prozet Duel Master 281 14490
22 -HannibaL- Lord Emperor 281 14490
23 mgJoe Duel Master 281 14490
24 inside Duel Master 281 14490
25 LOkosta Lord Emperor 281 14490
26 -Gordex High Elf 281 14490
27 MEGAS Lord Emperor 281 14490
28 Makfiz Blade Master 281 14490
29 Poison-X Lord Emperor 281 14420
30 Marshall Blade Master 281 14490
31 SAPFIR Blade Master 281 14505
32 theKIDD Lord Emperor 281 14490
33 GraDys Duel Master 281 14490
34 Dumitra High Elf 281 14490
35 GoodNight Grand Master 281 14505
36 Sunset Lord Emperor 281 14490
37 -Gavr- Blade Master 281 14490
38 MoonCat High Elf 281 14490
39 -DeXoFaN- Blade Master 281 14490
40 Blume Grand Master 281 14490
41 -Daddy- Grand Master 281 14490
42 Gordex- Lord Emperor 281 14490
43 -TukTak- Blade Master 281 14505
44 KaPaMeJlb High Elf 281 14490
45 -Sp0on Lord Emperor 281 14490
46 Berzloy Duel Master 281 14490
47 -cTpAx- Blade Master 281 14490
48 --Gordex-- Duel Master 281 14490
49 -OMG-WTF- Lord Emperor 281 14490
50 -ShElBi- Lord Emperor 281 14490
51 JuicyFruit High Elf 281 14490
52 Dicember Duel Master 281 14490
53 Brandy Grand Master 281 14490
54 -TigerR- Duel Master 281 14490
55 -Xemmi- Lord Emperor 281 14490
56 -TM- Lord Emperor 281 14490
57 -Wasabi- Blade Master 281 14490
58 Lacrimosa Lord Emperor 281 14490
59 GideoN Lord Emperor 281 14490
60 Rong Duel Master 281 14490
61 MnegiNN Blade Master 281 14490
62 gradusnik Lord Emperor 281 14490
63 Clyde Blade Master 281 14490
64 ATALANTA High Elf 281 14490
65 Xaxa Grand Master 281 14490
66 AlakAzAM Grand Master 281 14490
67 -YEET- Grand Master 281 14490
68 BurgerKing Duel Master 281 14505
69 -ooOps Lord Emperor 281 14490
70 Clarity High Elf 281 14490
71 -Bien- Lord Emperor 281 14490
72 MrPer4ik Duel Master 281 14490
73 Quee Lord Emperor 281 14490
74 B1ACK Grand Master 281 14490
75 tatski Grand Master 281 14490
76 BacuJIucK Duel Master 281 14490
77 KillShot High Elf 281 14490
78 -TuMoH- Duel Master 281 14490
79 RadoMF Grand Master 281 14490
80 -Gufi- Grand Master 281 14490
81 -6paToK- Lord Emperor 281 14490
82 OzzZ Duel Master 281 14490
83 Resonance Lord Emperor 281 14490
84 Tigress High Elf 281 14490
85 DarkDream Duel Master 281 14490
86 -Gordex- Lord Emperor 281 14490
87 -ReDo High Elf 281 14490
88 Mashuna Blade Master 281 14490
89 -Zeus- Lord Emperor 281 14490
90 -OkyHb- Lord Emperor 281 14490
91 -Gordex-- Lord Emperor 281 14490
92 BessPredel Duel Master 281 14490
93 -Alpine- Blade Master 281 14490
94 Krimskiu Grand Master 281 14490
95 -KpbIca- Lord Emperor 281 14490
96 Immortal Grand Master 281 14490
97 Abiona High Elf 281 14490
98 LastHope High Elf 281 14490
99 -KuVaLDa- Grand Master 281 14490
100 Arow Grand Master 281 14490