Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã hoàn thành được số lượng nhiệm vụ nhiều nhất. Có thể tìm hiểu thêm về hệ thống nhiệm vụ tại đây.

Bảng xếp hạng Nhiệm vụ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Nhiệm vụ
Điểm Nhiệm vụ
1 Odal Lord Emperor 380 12720
2 prozet Duel Master 380 12720
3 -Unknown- Grand Master 380 12720
4 -Dark- Duel Master 380 12720
5 loneWolf Grand Master 380 12720
6 ApOnGold Lord Emperor 380 12720
7 SkyM Blade Master 380 12720
8 Quee Lord Emperor 380 12720
9 -BLACK- Grand Master 380 12720
10 -747- Lord Emperor 380 12720
11 Rong Duel Master 380 12720
12 Chief Lord Emperor 380 12720
13 -DeXoFaN- Blade Master 380 12720
14 MEGAS Lord Emperor 380 12720
15 gradusnik Lord Emperor 380 12720
16 LastHope High Elf 380 12720
17 GoodNight Grand Master 380 12720
18 KillShot High Elf 380 12720
19 Mercurial Duel Master 380 12720
20 Manneken Blade Master 380 12720
21 BOOYAH Grand Master 380 12720
22 Dryadalis High Elf 380 12720
23 ExPro Grand Master 380 12720
24 Deutscher Duel Master 380 12720
25 FATALYTY High Elf 380 12720
26 -6paToK- Lord Emperor 380 12720
27 SMoky Grand Master 380 12720
28 kokoc- High Elf 380 12720
29 -ExPro- Blade Master 380 12720
30 -Whiskey- Lord Emperor 380 12720
31 Arow Grand Master 380 12720
32 FightorDie Grand Master 380 12720
33 KONUNG Blade Master 380 12720
34 KaPblTo Lord Emperor 380 12720
35 osadnik Blade Master 380 12720
36 Prodigy Blade Master 380 12720
37 MaGapbI4 Grand Master 380 12720
38 Ovak Grand Master 380 12720
39 Furia High Elf 380 12720
40 MoonCat High Elf 379 12170
41 Kataleea High Elf 379 12170
42 MukcTypKa Duel Master 379 12170
43 -Bonjour- Grand Master 377 12090
44 SAPFIR Blade Master 372 12010
45 -TigerR- Duel Master 370 11930
46 DeLaLauma High Elf 370 11930
47 Dumitra High Elf 367 11850
48 Zanyda Lord Emperor 367 11850
49 Krimskiu Grand Master 365 11770
50 Morph Lord Emperor 365 11770
51 PRAVAKATOR Blade Master 363 11690
52 WhatAHell Grand Master 363 11690
53 Inspektor Blade Master 363 11690
54 ATALANTA High Elf 363 11690
55 -Bien- Lord Emperor 363 11690
56 -Daddy- Grand Master 363 11690
57 tatski Grand Master 363 11690
58 CyCJluk Grand Master 363 11690
59 -TuMoH- Duel Master 363 11690
60 SparTkuS Blade Master 363 11690
61 -SunRise- Duel Master 363 11690
62 Skorp Blade Master 363 11690
63 z0lik Grand Master 363 11690
64 Mangalor Grand Master 363 11690
65 KabbaL Lord Emperor 363 11690
66 FUNERAL Duel Master 363 11690
67 --Mutilate Grand Master 363 11690
68 --Sylver-- Duel Master 363 11690
69 JeHe4eK Grand Master 363 11690
70 NeSS Duel Master 360 11530
71 -ShElBi- Lord Emperor 359 11450
72 -OkyHb- Lord Emperor 359 11450
73 -BOSS-- Duel Master 359 11450
74 GoldenFLY High Elf 357 11370
75 BleDun Grand Master 354 11290
76 Obi-Wan Lord Emperor 354 11290
77 Wili Lord Emperor 354 11290
78 LOkosta Lord Emperor 354 11290
79 BurgerKing Duel Master 354 11290
80 Resonance Lord Emperor 354 11290
81 mixpal Lord Emperor 354 11290
82 FFarT Blade Master 354 11290
83 TomShelby Lord Emperor 354 11290
84 Dragonfly Blade Master 354 11290
85 -Skeleton- Blade Master 354 11290
86 -X-A-M- Blade Master 354 11290
87 Punisher High Elf 354 11290
88 -LiTMaNeN- Grand Master 353 11210
89 -Redh0rse- Lord Emperor 351 11130
90 WeeDoX Blade Master 351 11130
91 thaIl Duel Master 351 11130
92 Magik Duel Master 350 11050
93 -Deadora- High Elf 348 10970
94 -ooOps Lord Emperor 347 10890
95 asKe Grand Master 347 10890
96 KitaEE High Elf 347 10890
97 -Happy- Blade Master 345 10890
98 -Raazer- Blade Master 345 10890
99 -SuN- Blade Master 345 10890
100 -OMG-WTF- Lord Emperor 345 10890