Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã hoàn thành được số lượng nhiệm vụ nhiều nhất. Có thể tìm hiểu thêm về hệ thống nhiệm vụ tại đây.

Bảng xếp hạng Nhiệm vụ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Nhiệm vụ
Điểm Nhiệm vụ
1 3aLiTblu Blade Master 380 12720
2 Odal Lord Emperor 380 12720
3 prozet Duel Master 380 12720
4 -Unknown- Grand Master 380 12720
5 -Bonjour- Grand Master 380 12720
6 Dumitra High Elf 380 12720
7 BleDun Grand Master 380 12720
8 loneWolf Grand Master 380 12720
9 -Dark- Duel Master 380 12720
10 CbIPOK High Elf 380 12720
11 gradusnik Lord Emperor 380 12720
12 Mysterio Lord Emperor 380 12720
13 Rong Duel Master 380 12720
14 Wili Lord Emperor 380 12720
15 6aT9 Blade Master 380 12720
16 Quee Lord Emperor 380 12720
17 SkyM Blade Master 380 12720
18 -BMaster- Blade Master 380 12720
19 -BLACK- Grand Master 380 12720
20 SuperMariO Duel Master 380 12720
21 -Mope- Lord Emperor 380 12720
22 ATALANTA High Elf 380 12720
23 WhatAHell Grand Master 380 12720
24 -Raazer- Blade Master 380 12720
25 Wayne Lord Emperor 380 12720
26 -SuN- Blade Master 380 12720
27 Warrior Blade Master 380 12720
28 Quant Lord Emperor 380 12720
29 KaPblTo Lord Emperor 380 12720
30 -Bien- Lord Emperor 380 12720
31 Chief Lord Emperor 380 12720
32 -RadoMF- Lord Emperor 380 12720
33 -DeXoFaN- Blade Master 380 12720
34 MEGAS Lord Emperor 380 12720
35 SAPFIR Blade Master 380 12720
36 Oriole Blade Master 380 12720
37 LastHope High Elf 380 12720
38 GoodNight Grand Master 380 12720
39 MiaKhalifa High Elf 380 12720
40 MoonCat High Elf 380 12720
41 KillShot High Elf 380 12720
42 Mercurial Duel Master 380 12720
43 -MaLdiTo- Blade Master 380 12720
44 -enigma- High Elf 380 12720
45 -Redh0rse- Lord Emperor 380 12720
46 LOkosta Lord Emperor 380 12720
47 Glayd Grand Master 380 12720
48 -OkyHb- Lord Emperor 380 12720
49 Dryadalis High Elf 380 12720
50 Deutscher Duel Master 380 12720
51 ExPro Grand Master 380 12720
52 FATALYTY High Elf 380 12720
53 -TuMoH- Duel Master 380 12720
54 Resonance Lord Emperor 380 12720
55 KONUNG Blade Master 380 12720
56 -6paToK- Lord Emperor 380 12720
57 SMoky Grand Master 380 12720
58 kokoc- High Elf 380 12720
59 -Whiskey- Lord Emperor 380 12720
60 -ExPro- Blade Master 380 12720
61 Krimskiu Grand Master 380 12720
62 -SunRise- Duel Master 380 12720
63 Arow Grand Master 380 12720
64 z0lik Grand Master 380 12720
65 FightorDie Grand Master 380 12720
66 Zanyda Lord Emperor 380 12720
67 Morph Lord Emperor 380 12720
68 Kataleea High Elf 380 12720
69 Time2Fun Grand Master 380 12720
70 masyane4ka Grand Master 380 12720
71 DonHuan Lord Emperor 380 12720
72 -MooN- Grand Master 380 12720
73 TipaGribu Grand Master 380 12720
74 -BDSM- High Elf 380 12720
75 Dragonfly Blade Master 380 12720
76 MukcTypKa Duel Master 380 12720
77 Manneken Blade Master 380 12720
78 TomShelby Lord Emperor 380 12720
79 Lebovsky High Elf 380 12720
80 Prodigy Blade Master 380 12720
81 -BOSS-- Duel Master 380 12720
82 -Bear- Blade Master 380 12720
83 Esdeath Lord Emperor 380 12720
84 KoJIxo3 Blade Master 380 12720
85 osadnik Blade Master 380 12720
86 -X-A-M- Blade Master 380 12720
87 -SrGustavo Lord Emperor 380 12720
88 Sender Lord Emperor 380 12720
89 ForWarD Grand Master 380 12720
90 FUNERAL Duel Master 380 12720
91 AndreyK Lord Emperor 380 12720
92 -LiTMaNeN- Grand Master 380 12720
93 Ramzes666 Grand Master 380 12720
94 Bucknasty Blade Master 380 12720
95 ASCENDING Duel Master 380 12720
96 Xymeth Duel Master 380 12720
97 Unb3atable Duel Master 380 12720
98 -Hmm- Grand Master 380 12720
99 -DoubleTop Lord Emperor 380 12720
100 FJlAKOH Duel Master 380 12720