Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã hoàn thành được số lượng nhiệm vụ nhiều nhất. Có thể tìm hiểu thêm về hệ thống nhiệm vụ tại đây.

Bảng xếp hạng Nhiệm vụ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Nhiệm vụ
Điểm Nhiệm vụ
1 Special IIXMQ Duel Master 380 12720 Online
2 - -BMaster- Blade Master 380 12720 Offline
3 RoyaL -Bonjour- Grand Master 380 12720 Offline
4 RoyaL -Ray- Grand Master 380 12720 Offline
5 - Infernalit Blade Master 380 12720 Offline
6 MupyMup Fedved Blade Master 380 12720 Online
7 - Nobunaga Lord Emperor 380 12720 Offline
8 BroTherS ZheKoN4iK Lord Emperor 380 12720 Online
9 - XuTMAN Duel Master 380 12720 Offline
10 HydrA BleDun Grand Master 380 12720 Online
11 - Odal Lord Emperor 380 12720 Offline
12 - prozet Duel Master 380 12720 Offline
13 RoyaL -Unknown- Grand Master 380 12720 Offline
14 Sviests -Deadora- High Elf 380 12720 Online
15 HELLO -Psycho- Blade Master 380 12720 Online
16 Sviests Ever Blade Master 380 12720 Online
17 - Mysterio Lord Emperor 380 12720 Offline
18 RoyaL gradusnik Lord Emperor 380 12720 Online
19 - 3aLiTblu Blade Master 380 12720 Offline
20 WildLife Oriole Blade Master 380 12720 Online
21 - SkyM Blade Master 380 12720 Offline
22 RoyaL Quee Lord Emperor 380 12720 Offline
23 PLAGUE Wayne Lord Emperor 380 12720 Offline
24 HELLO -RadoMF Duel Master 380 12720 Offline
25 - KONUNG Blade Master 380 12720 Offline
26 - -DoubleTop Lord Emperor 380 12720 Online
27 HydrA Wili Lord Emperor 380 12720 Online
28 ZION -Redh0rse- Lord Emperor 380 12720 Offline
29 RoyaL Chief Lord Emperor 380 12720 Offline
30 HELLO Quant Lord Emperor 380 12720 Offline
31 HydrA Morph Lord Emperor 380 12720 Offline
32 - CyCJluk Grand Master 380 12720 Offline
33 - -BDSM- High Elf 380 12720 Offline
34 HELLO -Perfect- Grand Master 380 12720 Online
35 MIDNIGHT Warrior Blade Master 380 12720 Offline
36 HydrA -EST- Lord Emperor 380 12720 Online
37 RoyaL -Dark- Duel Master 380 12720 Offline
38 RoyaL Sender Lord Emperor 380 12720 Online
39 HydrA -Ukraina- Grand Master 380 12720 Online
40 Sviests CbIPOK High Elf 380 12720 Online
41 HydrA -Soft- Duel Master 380 12720 Online
42 HydrA MoonCat High Elf 380 12720 Offline
43 ZION -Bien- Lord Emperor 380 12720 Online
44 RoyaL -Xo-3ea-uH Blade Master 380 12720 Online
45 Sviests masyane4ka Grand Master 380 12720 Online
46 BroTherS LastHope High Elf 380 12720 Offline
47 - -DANGER- Grand Master 380 12720 Offline
48 - FATALYTY High Elf 380 12720 Offline
49 Special -SkyDance- Lord Emperor 380 12720 Online
50 RoyaL KillShot High Elf 380 12720 Offline
51 HydrA Zanyda Lord Emperor 380 12720 Offline
52 MIDNIGHT KoJIxo3 Blade Master 380 12720 Online
53 - ATALANTA High Elf 380 12720 Offline
54 HydrA WhatAHell Grand Master 380 12720 Online
55 MIDNIGHT -Nacht- Lord Emperor 380 12720 Online
56 HELLO -BLACK- Grand Master 380 12720 Online
57 MupyMup time2play Blade Master 380 12720 Offline
58 HydrA -OkyHb- Lord Emperor 380 12720 Offline
59 HydrA Resonance Lord Emperor 380 12720 Offline
60 Sviests Ramzes666 Grand Master 380 12720 Online
61 Sviests -YEET- Grand Master 380 12720 Online
62 ZION MiaKhalifa High Elf 380 12720 Offline
63 RoyaL groit Grand Master 380 12720 Online
64 - -Raazer- Blade Master 380 12720 Offline
65 RoyaL -SuN- Blade Master 380 12720 Offline
66 - -BOSS-- Duel Master 380 12720 Offline
67 Sviests Redundant Lord Emperor 380 12720 Online
68 - KovaL Grand Master 380 12720 Offline
69 RoyaL GoodNight Grand Master 380 12720 Online
70 PLAGUE Rong Duel Master 380 12720 Offline
71 HELLO -Bear- Blade Master 380 12720 Offline
72 ZION tatski Grand Master 380 12720 Offline
73 HydrA FUNERAL Duel Master 380 12720 Online
74 DuzBat AVGAN Grand Master 380 12720 Offline
75 HELLO Magnitola High Elf 380 12720 Offline
76 RoyaL Mercurial Duel Master 380 12720 Online
77 RoyaL TomShelby Lord Emperor 380 12720 Online
78 RoyaL SAPFIR Blade Master 380 12720 Offline
79 OkyHari Arow Grand Master 380 12720 Offline
80 BroTherS mich Lord Emperor 380 12720 Offline
81 RoyaL ForWarD Grand Master 380 12720 Online
82 MYMs MEGAS Lord Emperor 380 12720 Offline
83 WILD LOkosta Lord Emperor 380 12720 Online
84 - -MooN- Grand Master 380 12720 Offline
85 - Deutscher Duel Master 380 12720 Offline
86 BroTherS -X-A-M- Blade Master 380 12720 Offline
87 HydrA -MaLdiTo- Blade Master 380 12720 Offline
88 HydrA Bucknasty Blade Master 380 12720 Offline
89 Special Chemp Blade Master 380 12720 Online
90 RoyaL -Coffee- High Elf 380 12720 Offline
91 RoyaL FightorDie Grand Master 380 12720 Online
92 RoyaL kokoc- High Elf 380 12720 Offline
93 - -Whiskey- Lord Emperor 380 12720 Offline
94 HydrA Dumitra High Elf 380 12720 Offline
95 RoyaL Dryadalis High Elf 380 12720 Offline
96 - Krimskiu Grand Master 380 12720 Offline
97 HydrA -VanoMD- Blade Master 380 12720 Offline
98 - Kataleea High Elf 380 12720 Offline
99 Special -Rose- High Elf 380 12720 Offline
100 - z0lik Grand Master 380 12720 Offline