Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã hoàn thành được số lượng nhiệm vụ nhiều nhất. Có thể tìm hiểu thêm về hệ thống nhiệm vụ tại đây.

Bảng xếp hạng Nhiệm vụ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Nhiệm vụ
Điểm Nhiệm vụ
1 Wili Lord Emperor 281 14490
2 -Crazy- Blade Master 281 14490
3 -SunRay- Grand Master 281 14490
4 -Templar- Lord Emperor 281 14490
5 -TiNy- Blade Master 281 14490
6 xellex Grand Master 281 14490
7 Azzazell Grand Master 281 14490
8 Odal Lord Emperor 281 14490
9 Cherpik Blade Master 281 14505
10 prozet Duel Master 281 14490
11 -HannibaL- Lord Emperor 281 14490
12 Alenka High Elf 281 14490
13 mgJoe Duel Master 281 14490
14 -inslde Duel Master 281 14490
15 LOkosta Lord Emperor 281 14490
16 MEGAS Lord Emperor 281 14490
17 Makfiz Blade Master 281 14490
18 Quant Lord Emperor 281 14490
19 MEPJIuH Grand Master 281 14490
20 GraDys Duel Master 281 14490
21 -Gavr- Blade Master 281 14490
22 Sunset Lord Emperor 281 14490
23 -Xemmi- Lord Emperor 281 14490
24 Blume Grand Master 281 14490
25 Poison-X Lord Emperor 281 14420
26 -Sp0on Lord Emperor 281 14490
27 -KyCb- Duel Master 281 14490
28 KaPaMeJlb High Elf 281 14490
29 VoVaSiK Duel Master 281 14490
30 Berzloy Blade Master 281 14490
31 Smale High Elf 281 14490
32 -TukTak- Blade Master 281 14505
33 SAPFIR Blade Master 281 14505
34 -Paranoik- Duel Master 281 14490
35 Brandy Grand Master 281 14490
36 LastHope High Elf 281 14490
37 -3aKaTKa- Lord Emperor 281 14490
38 -OMG-WTF- Lord Emperor 281 14490
39 MnegiNN Blade Master 281 14490
40 Rong Duel Master 281 14490
41 Tigress High Elf 281 14490
42 BurgerKing Duel Master 281 14505
43 Xaxa Grand Master 281 14490
44 ATALANTA High Elf 281 14490
45 c0ca1ne Lord Emperor 281 14490
46 Bonnie High Elf 281 14490
47 HeRoKiLLeR Duel Master 281 14490
48 Clyde Blade Master 281 14490
49 -Gordex- Lord Emperor 281 14490
50 Zeus Grand Master 281 14490
51 SparTkuS Blade Master 281 14490
52 AngelA High Elf 281 14490
53 AlakAzAM Grand Master 281 14490
54 Skorp Blade Master 281 14490
55 gradusnik Lord Emperor 281 14490
56 JorjiK Grand Master 281 14490
57 -Deadora- High Elf 281 14490
58 -nCuXomuK- Lord Emperor 281 14490
59 Krimskiu Grand Master 281 14490
60 Morph Lord Emperor 281 14490
61 eminem Grand Master 281 14490
62 Morgana High Elf 281 14490
63 Kataleea High Elf 281 14490
64 cronus Grand Master 281 14490
65 l7apagoKc Duel Master 281 14505
66 KaPblTo Lord Emperor 281 14490
67 osadnik Blade Master 281 14490
68 OzzZ Duel Master 281 14490
69 Dumitra High Elf 281 14490
70 -TigerR- Duel Master 281 14490
71 Califa High Elf 281 14490
72 Nevergot Grand Master 281 14490
73 -Daddy- Grand Master 281 14490
74 Zanyda Lord Emperor 281 14490
75 MukcTypKa Duel Master 281 14490
76 Fandorin Grand Master 281 14490
77 burzum Lord Emperor 281 14490
78 MoonCat High Elf 281 14490
79 -Bien- Lord Emperor 281 14490
80 BienYen Grand Master 281 14490
81 Quasar Lord Emperor 281 14490
82 Invictus Grand Master 281 14490
83 -Deimos- Grand Master 281 14505
84 Romantika High Elf 281 14490
85 Marcella Lord Emperor 281 14490
86 Magik Duel Master 281 14490
87 Tekila Blade Master 281 14490
88 -Cue- Grand Master 281 14490
89 -iBOSS- Grand Master 281 14490
90 CyCJluk Grand Master 281 14490
91 -Fath3R- Duel Master 281 14490
92 pelf High Elf 281 14490
93 -aNOTher- Grand Master 281 14490
94 Bucknasty Blade Master 281 14490
95 -RamzeS- Lord Emperor 281 14490
96 DeLaLauma High Elf 281 14490
97 SkyM Blade Master 281 14490
98 -DaMpas- Duel Master 281 14490
99 KpeMeHb Blade Master 281 14490
100 Nite Grand Master 281 14490