Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã hoàn thành được số lượng nhiệm vụ nhiều nhất. Có thể tìm hiểu thêm về hệ thống nhiệm vụ tại đây.

Bảng xếp hạng Nhiệm vụ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Nhiệm vụ
Điểm Nhiệm vụ
1 GT-R Lord Emperor 380 12720
2 -Reload- Lord Emperor 380 12720
3 NoobElf High Elf 380 12720
4 Jayson Grand Master 380 12720
5 Veteran Duel Master 380 12720
6 BabyShark Lord Emperor 380 12720
7 -BrytaL- Grand Master 380 12720
8 zBaoBabie Duel Master 380 12720
9 VoDanhHP Lord Emperor 380 12720
10 Game4Funn Blade Master 380 12720
11 tuky Duel Master 380 12720
12 Shinobi Grand Master 380 12720
13 KPacoTka High Elf 380 12720
14 MilkyWay High Elf 380 12720
15 Dwight Lord Emperor 380 12720
16 Zombie Lord Emperor 380 12720
17 NGC3388 High Elf 380 12720
18 -PyCCaK- Blade Master 380 12720
19 -Owner- Blade Master 380 12720
20 topovich High Elf 380 12720
21 Halux Duel Master 380 12720
22 OniMoa Duel Master 380 12720
23 Alzur Grand Master 380 12720
24 Morozilkin Grand Master 380 12720
25 Extreme Blade Master 380 12720
26 -IGWT- Blade Master 380 12720
27 HoaVinh High Elf 380 12720
28 -GodRider- Lord Emperor 380 12720
29 ItsMe Duel Master 380 12720
30 edness Lord Emperor 380 12720
31 Retch High Elf 380 12720
32 BenGunn Grand Master 380 12720
33 IMO-Saric Blade Master 380 12720
34 Spi4ka Blade Master 380 12720
35 HellsinG Blade Master 380 12720
36 -HaiPhong- Duel Master 380 12720
37 4yBa4ek Grand Master 380 12720
38 Irisu High Elf 380 12720
39 Beasty Grand Master 380 12720
40 qBacca Lord Emperor 380 12720
41 Alpha Lord Emperor 380 12720
42 BORODA Lord Emperor 380 12720
43 ISBonBon Duel Master 380 12720
44 LanhLung Blade Master 380 12720
45 -McLaren- Lord Emperor 380 12720
46 NoobDW Grand Master 380 12720
47 PallacHH Duel Master 380 12720
48 -ALLARMO- Blade Master 380 12720
49 -Svolo4- Grand Master 380 12720
50 repressed Duel Master 380 12720
51 Zipers Blade Master 380 12720
52 Sleazy Grand Master 380 12720
53 -OG- Duel Master 380 12720
54 McQueen Grand Master 380 12720
55 iGoTYoU Blade Master 380 12720
56 Tommy Grand Master 380 12720
57 MrDaniels Lord Emperor 380 12720
58 yseraa Grand Master 380 12720
59 Jeep Blade Master 380 12720
60 Rainbow Grand Master 380 12720
61 XxAresxX Blade Master 380 12720
62 -RASKA- Lord Emperor 380 12720
63 CHemp1k Lord Emperor 380 12720
64 edzayo Grand Master 380 12720
65 -Download- Blade Master 380 12720
66 Kenji Blade Master 380 12720
67 -Admiral- Blade Master 380 12720
68 -Police- Duel Master 380 12720
69 GodSpeed2 Duel Master 380 12720
70 _copy17 Blade Master 380 12720
71 GOD-OF-WAR Grand Master 380 12720
72 Athir Duel Master 380 12720
73 HEISENBERG Grand Master 380 12720
74 Hunterr Duel Master 380 12720
75 Mirage High Elf 380 12720
76 -WaNsOn- Grand Master 380 12720
77 PeaceFull Grand Master 380 12720
78 NonLimiTeD Grand Master 380 12720
79 BaoMinh Grand Master 380 12720
80 Venus High Elf 380 12720
81 Javelin Grand Master 380 12720
82 -DJ-LowD- Blade Master 379 12170
83 IS-JingAn Grand Master 379 12170
84 ReanimatoR Blade Master 379 12170
85 XaCuTaoRa Grand Master 379 12170
86 Knight8x Lord Emperor 379 12170
87 ISChicken High Elf 379 12170
88 shuter Lord Emperor 379 12170
89 SmellyWind Grand Master 379 12170
90 VuChuTich Grand Master 377 12090
91 lggwpl Lord Emperor 377 12090
92 MrDJ Duel Master 377 12090
93 GuessWh0 Lord Emperor 377 12090
94 -AciD- Lord Emperor 377 12090
95 Seth Grand Master 376 12090
96 Bently High Elf 372 12010
97 Insomnia Grand Master 372 12010
98 NexusQ Grand Master 372 12010
99 DeathDeal Duel Master 371 12010
100 OMEGADL Lord Emperor 371 12010