Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã hoàn thành được số lượng nhiệm vụ nhiều nhất. Có thể tìm hiểu thêm về hệ thống nhiệm vụ tại đây.

Bảng xếp hạng Nhiệm vụ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Nhiệm vụ
Điểm Nhiệm vụ
1 ELITE Javelin Grand Master 380 12720 Online
2 - HEISENBERG Grand Master 380 12720 Offline
3 LionKing VuChuTich Grand Master 380 12720 Online
4 GuarD Bently High Elf 380 12720 Offline
5 GuarD -Mulsanne- High Elf 380 12720 Offline
6 GuarD parti3an Grand Master 380 12720 Online
7 MU4Life HoaVinh High Elf 380 12720 Offline
8 GuarD NoobElf High Elf 380 12720 Offline
9 MU4Life IMO-Slayer Grand Master 380 12720 Offline
10 GuarD -RASKA- Lord Emperor 380 12720 Online
11 MU4Life BabyShark Lord Emperor 380 12720 Offline
12 HOTDOG Carnage Blade Master 380 12720 Online
13 MU4Life NooBody Blade Master 380 12720 Offline
14 - -Se7en- Duel Master 380 12720 Offline
15 MU4Life -Seven- Duel Master 380 12720 Offline
16 GuarD TeachTesT Grand Master 380 12720 Online
17 - _copy39 Lord Emperor 380 12720 Offline
18 GuarD Striker Grand Master 380 12720 Offline
19 GuarD qBacca Lord Emperor 380 12720 Offline
20 - -Owner- Blade Master 380 12720 Offline
21 GuarD -BrytaL- Grand Master 380 12720 Offline
22 HOTDOG -HaiPhong- Duel Master 380 12720 Online
23 MU4Life BpyH Duel Master 380 12720 Online
24 GuarD NGC3388 High Elf 380 12720 Online
25 GuarD MrDJ Duel Master 380 12720 Online
26 Diamond zBaoBabie Duel Master 380 12720 Offline
27 GuarD HellsinG Blade Master 380 12720 Online
28 ELITE st1f Blade Master 380 12720 Offline
29 GuarD edness Lord Emperor 380 12720 Online
30 MU4Life makoUS Duel Master 380 12720 Online
31 GuarD NOsOK Grand Master 380 12720 Offline
32 MU4Life Unemployed Duel Master 380 12720 Online
33 SCREAM -PyCCaK- Blade Master 380 12720 Offline
34 - NoobBK Blade Master 380 12720 Offline
35 GuarD -Hami- Grand Master 380 12720 Offline
36 GuarD PallacHH Duel Master 380 12720 Online
37 - iGoTYoU Blade Master 380 12720 Offline
38 - OniMoa Duel Master 380 12720 Offline
39 - -SuperMg- Duel Master 380 12720 Offline
40 - Game4Funn Blade Master 380 12720 Offline
41 MU4Life -Minami- Grand Master 380 12720 Online
42 MU4Life RiTuBigWig Lord Emperor 380 12720 Online
43 - -Police- Duel Master 380 12720 Offline
44 SCREAM mood0 Grand Master 380 12720 Online
45 Mu2Life LanhLung Blade Master 380 12720 Online
46 MU4Life IMO-Saric Blade Master 380 12720 Offline
47 Mu2Life RiTu Lord Emperor 380 12720 Offline
48 - -OniMoa- Grand Master 380 12720 Offline
49 GuarD Mirage High Elf 380 12720 Online
50 Mu2Life Vicious Grand Master 380 12720 Online
51 GuarD topovich High Elf 380 12720 Online
52 RTMs DemetryBK Blade Master 380 12720 Online
53 GuarD GOLDBERG Duel Master 380 12720 Offline
54 MU4Life TipsyD High Elf 380 12720 Offline
55 MU4Life -OG- Lord Emperor 380 12720 Offline
56 ForFun -WaNsOn- Grand Master 380 12720 Online
57 - -IGWT- Blade Master 380 12720 Offline
58 - PeaceFull Grand Master 380 12720 Offline
59 MU4Life RawBlade Blade Master 380 12720 Online
60 MU4Life MrDaniels Lord Emperor 380 12720 Offline
61 HOTDOG AEee High Elf 380 12720 Offline
62 MU4Life Irisu High Elf 380 12720 Offline
63 - Artemis High Elf 380 12720 Online
64 ELITE GoomanoiD Duel Master 380 12720 Online
65 GuarD BORODA Lord Emperor 380 12720 Online
66 HOTDOG -MADARA- Duel Master 380 12720 Online
67 - VoDanhHP Lord Emperor 380 12720 Offline
68 MU4Life Sleazy Grand Master 380 12720 Online
69 - saatans Grand Master 380 12720 Offline
70 MU4Life yseraa Grand Master 380 12720 Online
71 - Alpha Lord Emperor 380 12720 Offline
72 MU4Life CHemp1k Lord Emperor 380 12720 Offline
73 HOTDOG Rainbow Grand Master 380 12720 Offline
74 Mu2Life yttap Grand Master 380 12720 Offline
75 - BleDun Grand Master 380 12720 Offline
76 - Zombie Lord Emperor 380 12720 Offline
77 GuarD starosta Blade Master 380 12720 Online
78 HOTDOG Borris Grand Master 380 12720 Online
79 MU4Life salaga Blade Master 380 12720 Online
80 ELITE MrJinn Blade Master 380 12720 Online
81 GuarD Impala Lord Emperor 380 12720 Online
82 GuarD MrGold Blade Master 380 12720 Online
83 - OMEGADL Lord Emperor 380 12720 Offline
84 MU4Life -McLaren- Lord Emperor 380 12720 Offline
85 GuarD -ALLARMO- Blade Master 380 12720 Offline
86 - -Download- Blade Master 380 12720 Offline
87 GuarD warpten Blade Master 380 12720 Online
88 MU4Life HOLDSTRONG Grand Master 380 12720 Offline
89 - GT-R Lord Emperor 380 12720 Online
90 MU4Life Lucky High Elf 380 12720 Online
91 MU4Life RAIZ Blade Master 380 12720 Online
92 Diamond IS-JingAn Grand Master 380 12720 Offline
93 GuarD -Engels- Blade Master 380 12720 Online
94 MU4Life 18A-HQV Lord Emperor 380 12720 Online
95 MU4Life DenzM Duel Master 380 12720 Offline
96 - SM-OG Grand Master 380 12720 Offline
97 Diamond Jeep Blade Master 380 12720 Offline
98 - -Svolo4- Grand Master 380 12720 Online
99 - SaNsEy777 Grand Master 380 12720 Online
100 SuuSoo Junio Duel Master 380 12720 Offline