Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã hoàn thành được số lượng nhiệm vụ nhiều nhất. Có thể tìm hiểu thêm về hệ thống nhiệm vụ tại đây.

Bảng xếp hạng Nhiệm vụ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Nhiệm vụ
Điểm Nhiệm vụ
1 Luna-mOOn- High Elf 380 12720
2 BigToy Lord Emperor 380 12720
3 Prapor- Blade Master 380 12720
4 6aHguT Blade Master 380 12720
5 -BillyM- Blade Master 380 12720
6 MrBORODA Lord Emperor 380 12720
7 -HEXE- Grand Master 380 12720
8 -Invisible Grand Master 380 12720
9 -BadBoy- Blade Master 380 12720
10 zPlayBoyz Duel Master 380 12720
11 Sinks Grand Master 380 12720
12 -Aluf- Lord Emperor 380 12720
13 krown High Elf 380 12720
14 CarDan Lord Emperor 380 12720
15 Sovest Duel Master 380 12720
16 Phanmond High Elf 380 12720
17 Metaverse Duel Master 380 12720
18 -MAX- Blade Master 380 12720
19 -BadBoyVN- Blade Master 380 12720
20 -Flash- Blade Master 380 12720
21 HUGE Blade Master 380 12720
22 Unemployed Duel Master 380 12720
23 Whisper Lord Emperor 380 12720
24 COONF Grand Master 380 12720
25 ReDLaDY High Elf 380 12720
26 -200 Lord Emperor 380 12720
27 --Sylver-- Duel Master 380 12720
28 PremiaL Blade Master 380 12720
29 IHeineken Duel Master 380 12720
30 -Zippy Lord Emperor 380 12720
31 -HellBoy- Blade Master 380 12720
32 HaLongBay Duel Master 380 12720
33 YakuzaELF High Elf 380 12720
34 -Cosmos- Blade Master 380 12720
35 Whizer Blade Master 380 12720
36 SmeKerS Blade Master 380 12720
37 Th4tS4uD0i Grand Master 380 12720
38 -G1N- Duel Master 380 12720
39 cefiro High Elf 380 12720
40 -Slayer Blade Master 380 12720
41 begin Grand Master 380 12720
42 -S1mple- Blade Master 380 12720
43 Quasar Lord Emperor 380 12720
44 LIZNA Grand Master 380 12720
45 -Shield- Blade Master 380 12720
46 Moorwen Blade Master 380 12720
47 KingOfEvli Lord Emperor 380 12720
48 -Charlies Duel Master 380 12720
49 Alise High Elf 380 12720
50 BiG-Munk Grand Master 380 12720
51 Freaky High Elf 380 12720
52 -Chucky- High Elf 380 12720
53 -VoldeMort Duel Master 380 12720
54 xStrongeRx Blade Master 380 12720
55 BeDangKhoi Blade Master 380 12720
56 PG-13 Duel Master 380 12720
57 -bundz- Duel Master 380 12720
58 ChamTuuKa Lord Emperor 380 12720
59 -Lucifer- Lord Emperor 380 12720
60 BlueCat Grand Master 380 12720
61 StyleOfMe Lord Emperor 380 12720
62 NoWayOut Lord Emperor 380 12720
63 --Hades-- Duel Master 380 12720
64 DLAka2020 Lord Emperor 380 12720
65 manymy High Elf 380 12720
66 -Knight- Blade Master 380 12720
67 Opelllek High Elf 380 12720
68 Anneli High Elf 380 12720
69 SoulDreams Grand Master 380 12720
70 -HateMost- Blade Master 380 12720
71 BladOzito Grand Master 380 12720
72 Game4Funny Blade Master 380 12720
73 OKEFINE High Elf 380 12720
74 noviceg Duel Master 380 12720
75 React2 Blade Master 380 12720
76 TripleXXX Lord Emperor 380 12720
77 -Invoker- Grand Master 380 12720
78 BUXO Blade Master 380 12720
79 -Panther- Lord Emperor 380 12720
80 Pariel Blade Master 380 12720
81 -colobok- High Elf 380 12720
82 applesauce Lord Emperor 380 12720
83 -MrPakHjp Grand Master 380 12720
84 -STI- Blade Master 380 12720
85 MilkyWay High Elf 380 12720
86 -Cerberus- Duel Master 380 12720
87 LordOfGame Lord Emperor 380 12720
88 IamSmile Duel Master 380 12720
89 TurcuMG Duel Master 380 12720
90 CauVang Lord Emperor 380 12720
91 BKxBless Blade Master 380 12720
92 NeverDie Blade Master 380 12720
93 IGrigar Grand Master 380 12720
94 Evol Grand Master 380 12720
95 MaddaFkka Duel Master 380 12720
96 DLvipphuoc Lord Emperor 380 12720
97 Deeduwka Lord Emperor 380 12720
98 -Timeless- Grand Master 380 12720
99 -Napoleon- Lord Emperor 380 12720
100 -Nicaea- High Elf 380 12720