Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã hoàn thành được số lượng nhiệm vụ nhiều nhất. Có thể tìm hiểu thêm về hệ thống nhiệm vụ tại đây.

Bảng xếp hạng Nhiệm vụ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Nhiệm vụ
Điểm Nhiệm vụ
1 -Invisible Grand Master 380 12720
2 krown High Elf 380 12720
3 CarDan Lord Emperor 380 12720
4 Unemployed Duel Master 380 12720
5 Whisper Lord Emperor 380 12720
6 ReDLaDY High Elf 380 12720
7 -200 Lord Emperor 380 12720
8 COONF Grand Master 380 12720
9 -Zippy Lord Emperor 380 12720
10 -Stinger Duel Master 380 12720
11 KrasiteL Grand Master 380 12720
12 Whizer Blade Master 380 12720
13 YakuzaELF High Elf 380 12720
14 SmeKerS Blade Master 380 12720
15 Th4tS4uD0i Grand Master 380 12720
16 IHeineken Duel Master 380 12720
17 -CyClone Blade Master 380 12720
18 Ever Lord Emperor 380 12720
19 Freaky High Elf 380 12720
20 PG-13 Duel Master 380 12720
21 ChamTuuKa Lord Emperor 380 12720
22 -VoldeMort Duel Master 380 12720
23 -Lucifer- Lord Emperor 380 12720
24 manymy High Elf 380 12720
25 BlueCat Grand Master 380 12720
26 -HateMost- Blade Master 380 12720
27 -RaZeR- Lord Emperor 380 12720
28 React2 Blade Master 380 12720
29 TripleXXX Lord Emperor 380 12720
30 BladOzito Grand Master 380 12720
31 -Hercules- Blade Master 380 12720
32 DLAka2020 Lord Emperor 380 12720
33 -colobok- High Elf 380 12720
34 Dominator Lord Emperor 380 12720
35 applesauce Lord Emperor 380 12720
36 -Cerberus- Duel Master 380 12720
37 begin Grand Master 380 12720
38 -MOFs- Lord Emperor 380 12720
39 RvSekk- Lord Emperor 380 12720
40 Beamer Lord Emperor 380 12720
41 -Mavis- Grand Master 379 12170
42 zPlayBoyz Duel Master 379 12170
43 --Sylver-- Duel Master 379 12170
44 -G1N- Duel Master 379 12170
45 LIZNA Grand Master 379 12170
46 Sense Lord Emperor 379 12170
47 -bundz- Duel Master 379 12170
48 -TVVL- Blade Master 379 12170
49 Anneli High Elf 379 12170
50 ZoroJuro Lord Emperor 379 12170
51 BUXO Blade Master 379 12170
52 -MrPakHjp Grand Master 379 12170
53 Moorwen Blade Master 379 12170
54 IamSmile Duel Master 379 12170
55 BKxBless Blade Master 379 12170
56 NeverDie Blade Master 378 12170
57 BeL4eNaK Grand Master 378 12170
58 Metaverse Duel Master 377 12090
59 -Timeless- Grand Master 377 12090
60 -Shield- Blade Master 376 12090
61 -Nicaea- High Elf 376 12090
62 IGrigar Grand Master 376 12090
63 -Napoleon- Lord Emperor 372 12010
64 -Invoker- Grand Master 371 12010
65 MrsAvocado High Elf 371 12010
66 Prapor- Blade Master 370 11930
67 LuffyTaro Duel Master 369 11930
68 NoWayOut Lord Emperor 369 11930
69 -Panther- Lord Emperor 369 11930
70 Sabretooth Grand Master 368 11850
71 BiG-Munk Grand Master 367 11850
72 noviceg Duel Master 367 11850
73 MilkyWay High Elf 367 11850
74 Cosmic High Elf 366 11770
75 -Cosmos- Blade Master 365 11770
76 Phanmond High Elf 365 11770
77 cefiro High Elf 365 11770
78 D-Law Duel Master 365 11770
79 TurcuMG Duel Master 364 11690
80 Batiok Blade Master 364 11690
81 -TOP- Grand Master 363 11690
82 xMUSTANGx Blade Master 363 11690
83 -MR-X- Blade Master 363 11690
84 1More9 Grand Master 363 11690
85 Inquzitor Blade Master 363 11690
86 Pariel Blade Master 363 11690
87 Mirotic High Elf 363 11690
88 WaNsOn Lord Emperor 363 11690
89 ZHIN Blade Master 363 11690
90 Angelus Grand Master 363 11690
91 Jango Blade Master 363 11690
92 -MAX- Blade Master 362 11610
93 -BadBoy- Blade Master 361 11610
94 HUGE Blade Master 361 11610
95 Pamela High Elf 358 11370
96 -Panda- Grand Master 357 11370
97 JIanJIaC Duel Master 357 11370
98 CauVang Lord Emperor 357 11370
99 KimoChi- Lord Emperor 356 11370
100 Opelllek High Elf 355 11370