Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã hoàn thành được số lượng nhiệm vụ nhiều nhất. Có thể tìm hiểu thêm về hệ thống nhiệm vụ tại đây.

Bảng xếp hạng Nhiệm vụ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Nhiệm vụ
Điểm Nhiệm vụ
1 ReDLaDY High Elf 276 13580
2 MangusT Lord Emperor 275 13580
3 classico High Elf 271 13360
4 LadyB High Elf 271 13360
5 CTR7 Lord Emperor 271 13360
6 OpuYm Grand Master 270 13360
7 -AveRa- Grand Master 270 13360
8 SRT8 Duel Master 270 13360
9 NARKOBAZA Lord Emperor 270 13360
10 GOLDEN Duel Master 269 13360
11 Easy High Elf 268 13360
12 NewTon Lord Emperor 266 13250
13 EternaL Lord Emperor 266 13250
14 -AnuBiS- Blade Master 264 13250
15 Unemployed Duel Master 263 12500
16 Drakons Lord Emperor 252 11870
17 Magistrat Grand Master 250 11765
18 DuyHoangDe Duel Master 248 11660
19 -WOW- Duel Master 247 11555
20 Obsolete Duel Master 244 11345
21 KENT Grand Master 239 10540
22 CocainE Lord Emperor 238 10540
23 N1ke High Elf 237 10440
24 plus High Elf 234 10140
25 6nurik High Elf 233 10140
26 SLIPKNOT Blade Master 233 10140
27 Pegas Lord Emperor 232 10040
28 Ever Lord Emperor 231 10040
29 LuXuBu High Elf 231 10040
30 Dragonfly High Elf 227 9840
31 -Aluf- Lord Emperor 226 9740
32 Sylvana High Elf 224 9540
33 Iobbuoi Duel Master 220 8790
34 HoaBiNgan High Elf 220 8790
35 -TG- Duel Master 220 8790
36 Epileptic Grand Master 220 8790
37 MrNhatRi Lord Emperor 220 8790
38 Mescaline Grand Master 220 8790
39 BESSS Lord Emperor 220 8790
40 FckMachine Duel Master 220 8790
41 Whisper Lord Emperor 220 8790
42 Baby-Kong Duel Master 220 8790
43 ELLiX Duel Master 220 8790
44 Dimania High Elf 220 8790
45 NASEKOMOE Grand Master 220 8790
46 Spawn Grand Master 220 8790
47 Kilerx23 Grand Master 220 8790
48 -BillyM- Blade Master 218 8790
49 RedHairr Duel Master 218 8790
50 KvaZeMoDa High Elf 218 8790
51 -Nomore- Grand Master 218 8790
52 KingOfEvli Lord Emperor 218 8790
53 Tsefey Grand Master 217 8790
54 HUGE Blade Master 216 8695
55 QuynhAh Grand Master 216 8695
56 RiddicK Blade Master 214 8505
57 ----JQK Grand Master 214 8505
58 ZaiZaiPhuc Blade Master 214 8505
59 MR-WILD Lord Emperor 214 8505
60 MaTuoc Muse Elf 214 8505
61 MazaiKa Blade Master 214 8505
62 anh94 Lord Emperor 214 8505
63 Alley Blade Master 214 8505
64 SeaBass Blade Master 214 8505
65 RayDW Grand Master 214 8505
66 Interex Grand Master 214 8505
67 kAze Blade Master 214 8505
68 AthoS Dark Lord 213 8505
69 Vorlo Grand Master 212 8410
70 HOLDSTRONG Grand Master 212 8410
71 BlackBull Grand Master 212 8410
72 melz Grand Master 212 8410
73 Allmustdie Grand Master 212 8410
74 Klaus Duel Master 212 8410
75 Erkils Dark Lord 212 8410
76 MilkyWay High Elf 212 8410
77 Empire Lord Emperor 212 8410
78 Victoria High Elf 212 8410
79 IIAJIMAJI Duel Master 211 8315
80 Hyperaktiv Lord Emperor 211 8315
81 Master2Hit Grand Master 211 8315
82 IIOII Duel Master 211 8315
83 JANKORN Lord Emperor 208 8220
84 Dystopia Duel Master 208 8220
85 FATE Duel Master 208 8220
86 FurkaNTR Lord Emperor 208 8220
87 BadBunny High Elf 207 8125
88 Raily Lord Emperor 207 8125
89 Resonance Lord Emperor 206 8125
90 zBadBoyz Blade Master 204 7935
91 NoneXz Grand Master 203 7840
92 GALATICOS Duel Master 202 7840
93 MerCi High Elf 201 7840
94 HellSMilEx Lord Emperor 200 7240
95 Azir Lord Emperor 200 7240
96 -Kung-Fu- Blade Master 200 7240
97 Junior Blade Master 200 7240
98 MGKing Duel Master 200 7240
99 KLON Grand Master 200 7240
100 1STMin Grand Master 200 7240