Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã hoàn thành được số lượng nhiệm vụ nhiều nhất. Có thể tìm hiểu thêm về hệ thống nhiệm vụ tại đây.

Bảng xếp hạng Nhiệm vụ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Nhiệm vụ
Điểm Nhiệm vụ
1 Luna-mOOn- High Elf 380 12720
2 DLvipphuoc Lord Emperor 380 12720
3 IIOII Duel Master 380 12720
4 Prapor- Blade Master 380 12720
5 I-C-N-S-l Blade Master 380 12720
6 -I-2K20-l- High Elf 380 12720
7 -HEXE- Grand Master 380 12720
8 -Invisible Grand Master 380 12720
9 zPlayBoyz Duel Master 380 12720
10 Sinks Grand Master 380 12720
11 -Aluf- Lord Emperor 380 12720
12 -TOP- Grand Master 380 12720
13 Sovest Duel Master 380 12720
14 Unemployed Duel Master 380 12720
15 CarDan Lord Emperor 380 12720
16 COONF Grand Master 380 12720
17 Metaverse Duel Master 380 12720
18 -MAX- Blade Master 380 12720
19 -BadBoyVN- Blade Master 380 12720
20 -Flash- Blade Master 380 12720
21 krown High Elf 380 12720
22 Whisper Lord Emperor 380 12720
23 YakuzaELF High Elf 380 12720
24 StoneS Blade Master 380 12720
25 IHeineken Duel Master 380 12720
26 -HellBoy- Blade Master 380 12720
27 -Zippy Lord Emperor 380 12720
28 HaLongBay Duel Master 380 12720
29 KrasiteL Grand Master 380 12720
30 -Daddy- Lord Emperor 380 12720
31 Whizer Blade Master 380 12720
32 SmeKerS Blade Master 380 12720
33 Freaky High Elf 380 12720
34 -Cerberus- Duel Master 380 12720
35 Inquzitor Blade Master 380 12720
36 cefiro High Elf 380 12720
37 manymy High Elf 380 12720
38 Genzel Duel Master 380 12720
39 LIZNA Grand Master 380 12720
40 xStrongeRx Blade Master 380 12720
41 begin Grand Master 380 12720
42 -Charlies Duel Master 380 12720
43 TANKOGRAD Blade Master 380 12720
44 -S1mple- Blade Master 380 12720
45 Quasar Lord Emperor 380 12720
46 -ViruSS- Blade Master 380 12720
47 -BadBoy- Blade Master 380 12720
48 Phanmond High Elf 380 12720
49 Search Duel Master 380 12720
50 -Shield- Blade Master 380 12720
51 -CanDeoGi- Blade Master 380 12720
52 KingOfEvli Lord Emperor 380 12720
53 BiG-Munk Grand Master 380 12720
54 NeverDie Blade Master 380 12720
55 SoulDreams Grand Master 380 12720
56 -Panther- Lord Emperor 380 12720
57 BeDangKhoi Blade Master 380 12720
58 xMUSTANGx Blade Master 380 12720
59 -bundz- Duel Master 380 12720
60 -MrPakHjp Grand Master 380 12720
61 EternaL Lord Emperor 380 12720
62 MrsAvocado High Elf 380 12720
63 BlueCat Grand Master 380 12720
64 Opelllek High Elf 380 12720
65 IGrigar Grand Master 380 12720
66 ReDLaDY High Elf 380 12720
67 -Lucifer- Lord Emperor 380 12720
68 -Invoker- Grand Master 380 12720
69 StyleOfMe Lord Emperor 380 12720
70 NoWayOut Lord Emperor 380 12720
71 DLAka2020 Lord Emperor 380 12720
72 ChamTuuKa Lord Emperor 380 12720
73 Anneli High Elf 380 12720
74 -HERO- Blade Master 380 12720
75 -ConcordE- High Elf 380 12720
76 -VoldeMort Duel Master 380 12720
77 --Hades-- Duel Master 380 12720
78 BigToy Lord Emperor 380 12720
79 Blad0zito Duel Master 380 12720
80 BladOzito Grand Master 380 12720
81 -Violet- Duel Master 380 12720
82 WElSSMANN Lord Emperor 380 12720
83 JAVA High Elf 380 12720
84 -200 Lord Emperor 380 12720
85 Th4tS4uD0i Grand Master 380 12720
86 -HateMost- Blade Master 380 12720
87 BaTaPeuKa Duel Master 380 12720
88 -CHICKEN- Duel Master 380 12720
89 Pariel Blade Master 380 12720
90 Game4Funny Blade Master 380 12720
91 OKEFINE High Elf 380 12720
92 -RaZeR- Lord Emperor 380 12720
93 React2 Blade Master 380 12720
94 PremiaL Blade Master 380 12720
95 codes Blade Master 380 12720
96 AnocToJI Blade Master 380 12720
97 BUXO Blade Master 380 12720
98 bibiboba Blade Master 380 12720
99 PG-13 Duel Master 380 12720
100 HUGE Blade Master 380 12720