Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã hoàn thành được số lượng nhiệm vụ nhiều nhất. Có thể tìm hiểu thêm về hệ thống nhiệm vụ tại đây.

Bảng xếp hạng Nhiệm vụ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Nhiệm vụ
Điểm Nhiệm vụ
1 Plus84 GauVNn Blade Master 380 12720 Online
2 ZurkaS KPacoTka High Elf 380 12720 Online
3 ZurkaS Badluck Lord Emperor 380 12720 Online
4 BEERHOUZ p1mple Blade Master 380 12720 Online
5 ZurkaS woeful High Elf 380 12720 Online
6 ZurkaS Laplace Grand Master 380 12720 Online
7 ZurkaS Beasty Grand Master 380 12720 Online
8 ZurkaS BonK Blade Master 380 12720 Offline
9 Loli MrRedHair Duel Master 380 12720 Online
10 ZurkaS Gromp Lord Emperor 380 12720 Online
11 HISPANIC Dwight Grand Master 380 12720 Online
12 ZurkaS pinq Duel Master 380 12720 Online
13 ZurkaS Evelone191 Lord Emperor 380 12720 Online
14 ZurkaS Zloy Blade Master 380 12720 Online
15 ZurkaS tuky Duel Master 380 12720 Online
16 - Hanis Duel Master 380 12720 Offline
17 Plus84 -kessa- Duel Master 380 12720 Offline
18 Plus84 ValidNamee Blade Master 380 12720 Online
19 ZurkaS breathless Lord Emperor 380 12720 Online
20 Plus84 GauMauDo Blade Master 380 12720 Offline
21 ZurkaS Kadgar Blade Master 380 12720 Online
22 Madness Eisageleas Grand Master 380 12720 Online
23 - -MeTao- Blade Master 380 12720 Offline
24 ZurkaS Evelone High Elf 380 12720 Online
25 ZurkaS Diego Lord Emperor 380 12720 Offline
26 - -SM- Grand Master 380 12720 Offline
27 ZurkaS Kiwi Lord Emperor 380 12720 Online
28 MUTED ATREXA High Elf 380 12720 Online
29 Plus84 -Tommy- Blade Master 380 12720 Online
30 Loli ZzMinBNzZ Blade Master 380 12720 Online
31 ZurkaS GelDlaDywa Blade Master 380 12720 Online
32 ZurkaS -Beasty- Blade Master 380 12720 Online
33 Summer XaCaH2007 Grand Master 380 12720 Online
34 USDT -Trung- Duel Master 380 12720 Online
35 ZurkaS Shinobi Blade Master 380 12720 Online
36 Madness DeepMain Duel Master 380 12720 Offline
37 AMERIKA Salomon Grand Master 380 12720 Online
38 Plus84 Awanxy Lord Emperor 379 12170 Online
39 Loli bichtram High Elf 379 12170 Online
40 Plus84 BlackStone Grand Master 379 12170 Online
41 - ValidName Grand Master 379 12170 Offline
42 Madness chilliPepr Duel Master 379 12170 Online
43 BEERHOUZ BDSM High Elf 379 12170 Offline
44 Madness Priority Duel Master 379 12170 Online
45 Loli Boboka Lord Emperor 379 12170 Online
46 Madness -KhanhVu- Lord Emperor 379 12170 Offline
47 MaMen KySy Blade Master 379 12170 Online
48 Loli SmSely Grand Master 379 12170 Online
49 VIPARENA -NhatRi- Grand Master 379 12170 Online
50 ggggggg Reggin Grand Master 374 12010 Online
51 CityBoy Rabbit High Elf 372 12010 Online
52 - XuMuK Blade Master 367 11850 Offline
53 pls10kk BADxPANDA Grand Master 367 11850 Online
54 AMERIKA ChapaO Duel Master 367 11850 Online
55 Madness RamzeS Lord Emperor 367 11850 Online
56 - cosco Duel Master 367 11850 Offline
57 Madness Rizvan Blade Master 367 11850 Online
58 Madness DarthVader High Elf 367 11850 Online
59 - VvalidName Blade Master 365 11770 Offline
60 ZurkaS -Aivie- High Elf 364 11690 Online
61 GreyWolf MinhMinh Blade Knight 364 11690 Offline
62 FairPlay HoaVinhh Grand Master 363 11690 Online
63 HISPANIC Cheux Duel Master 363 11690 Online
64 GreyWolf Rainy Duel Master 363 11690 Offline
65 PlayVNTB Aster Duel Master 363 11690 Online
66 Madness Walle Grand Master 363 11690 Online
67 GreyWolf MGDGC Duel Master 363 11690 Online
68 kekw Kicker Grand Master 363 11690 Offline
69 GreyWolf 1stMonter Lord Emperor 363 11690 Offline
70 Madness myltik Grand Master 363 11690 Online
71 - BadTrip Duel Master 363 11690 Offline
72 GreyWolf -Blank- Blade Master 363 11690 Online
73 ZurkaS KnighT Blade Master 363 11690 Offline
74 GreyWolf FangXongTe Grand Master 363 11690 Online
75 VIPARENA Shogun Blade Master 363 11690 Online
76 PlayVNTB puerchik Lord Emperor 363 11690 Online
77 OnlyOne sped1991 Grand Master 362 11610 Online
78 BoTao -Sword- Duel Master 359 11450 Offline
79 BoTao LoV3 High Elf 359 11450 Offline
80 FairPlay Smile Grand Master 357 11370 Offline
81 Summer pewpew Grand Master 355 11370 Online
82 MaMen xREDx Duel Master 354 11290 Online
83 BEERHOUZ DiamonD Grand Master 354 11290 Offline
84 VIPARENA ---GOAT--- Grand Master 354 11290 Online
85 MaMen Ziban Duel Master 353 11210 Online
86 - Nnyx Grand Master 352 11210 Offline
87 AMERIKA Scatter Grand Master 351 11130 Offline
88 - Veser High Elf 349 11050 Online
89 GreyWolf Sky7 Lord Emperor 349 11050 Online
90 Plus84 Escanor Duel Master 348 10970 Online
91 - -NR- Grand Master 345 10890 Offline
92 BEERHOUZ Wicked Grand Master 345 10890 Offline
93 PlayVNTB TruongLang Grand Master 345 10890 Online
94 - zamarashka Grand Master 345 10890 Offline
95 S1LENCE Shender Blade Master 345 10890 Online
96 Buff Gladiolus Duel Master 345 10890 Online
97 GreyWolf zBomBom High Elf 345 10890 Offline
98 Madness Lentsi High Elf 342 10650 Offline
99 - Burkolaz Duel Master 339 10150 Offline
100 CityBoy MissQuest Duel Master 339 10150 Online