Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã hoàn thành được số lượng nhiệm vụ nhiều nhất. Có thể tìm hiểu thêm về hệ thống nhiệm vụ tại đây.

Bảng xếp hạng Nhiệm vụ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Nhiệm vụ
Điểm Nhiệm vụ
1 AnhVSEm Oliver6789 High Elf 380 12720 Offline
2 - QueenEvils High Elf 380 12720 Offline
3 ZzzSleep ----- Blade Master 380 12720 Offline
4 Relax IamSmile Duel Master 380 12720 Offline
5 - Dominus Duel Master 380 12720 Offline
6 RaJoNaS -King- Blade Master 380 12720 Offline
7 - k1dman Lord Emperor 380 12720 Offline
8 - GoBlin Blade Master 380 12720 Offline
9 - -3BEPU- High Elf 380 12720 Offline
10 - America High Elf 380 12720 Offline
11 AnhVSEm zPlayBoyz Duel Master 380 12720 Offline
12 - -BadBoy- Blade Master 380 12720 Offline
13 - TriPoloski Duel Master 380 12720 Offline
14 - 6aHguT Blade Master 380 12720 Offline
15 - IIOII Duel Master 380 12720 Offline
16 - MidilackY Grand Master 380 12720 Offline
17 XXXX Frozen Grand Master 380 12720 Offline
18 RaJoNaS Kristy High Elf 380 12720 Offline
19 okok -Panther- Lord Emperor 380 12720 Offline
20 SmokerS SmOke Duel Master 380 12720 Offline
21 12zen -DesiGn- Grand Master 380 12720 Offline
22 AnhVSEm -Darius- Lord Emperor 380 12720 Offline
23 AnhVSEm KingOfEvli Lord Emperor 380 12720 Offline
24 Lydu Sovist Duel Master 380 12720 Offline
25 RaJoNaS BesPolezny Lord Emperor 380 12720 Offline
26 - DLvipphuoc Lord Emperor 380 12720 Offline
27 - -Master- Blade Master 380 12720 Offline
28 - -ViruSS- Blade Master 380 12720 Offline
29 - Smerch Duel Master 380 12720 Offline
30 - -Day- High Elf 380 12720 Offline
31 - Quasar Lord Emperor 380 12720 Offline
32 AnhVSEm QuynhAh Grand Master 380 12720 Offline
33 CHILL Whisper Lord Emperor 380 12720 Offline
34 - I-C-N-S-l Blade Master 380 12720 Offline
35 ISDI cefiro High Elf 380 12720 Offline
36 RaJoNaS LIZNA Grand Master 380 12720 Offline
37 CHILL krown High Elf 380 12720 Offline
38 - Absolut Duel Master 380 12720 Offline
39 CHILL SudjaDreD Grand Master 380 12720 Offline
40 - -HERO- Blade Master 380 12720 Offline
41 AnhVSEm zBadBoyz Blade Master 380 12720 Offline
42 CHILL xCefiro Lord Emperor 380 12720 Offline
43 - ElzbthJse Lord Emperor 380 12720 Offline
44 12zen Sabretooth Grand Master 380 12720 Offline
45 B0SS -HEXE- Grand Master 380 12720 Offline
46 - -Invisible Grand Master 380 12720 Offline
47 - BeDangKhoi Blade Master 380 12720 Offline
48 12zen -OG- Duel Master 380 12720 Offline
49 - -Grisha Lord Emperor 380 12720 Offline
50 - DuyBobby Duel Master 380 12720 Offline
51 - -Pacho- Blade Master 380 12720 Offline
52 BooBoo Snappy Blade Master 380 12720 Offline
53 - Phanmond High Elf 380 12720 Offline
54 CHILL -BadBoyVN- Blade Master 380 12720 Offline
55 - -S1mple- Blade Master 380 12720 Offline
56 CHILL -Zippy Lord Emperor 380 12720 Offline
57 CHILL IHeineken Duel Master 380 12720 Offline
58 CHILL -YeeZY350- Lord Emperor 380 12720 Offline
59 TRIBE -Scream- Duel Master 380 12720 Offline
60 - CooL25 Blade Master 380 12720 Offline
61 - -madcnf- Grand Master 380 12720 Offline
62 - Sinks Grand Master 380 12720 Offline
63 - -Sho-Gun- High Elf 380 12720 Offline
64 HogwartS -VoldeMort Duel Master 380 12720 Offline
65 Shake -GoR- Lord Emperor 380 12720 Offline
66 - Lion-King Duel Master 380 12720 Offline
67 CHILL BETEPAH Blade Master 380 12720 Offline
68 - Beamer Lord Emperor 380 12720 Offline
69 - -MAX- Blade Master 380 12720 Offline
70 12zen classico High Elf 380 12720 Offline
71 RaJoNaS COONF Grand Master 380 12720 Offline
72 - djonja Grand Master 380 12720 Offline
73 - -Saladin- Blade Master 380 12720 Offline
74 - PG-13 Duel Master 380 12720 Offline
75 AnhVSEm xSTRANGEx Duel Master 380 12720 Offline
76 CHILL -Zephyros Grand Master 380 12720 Offline
77 12zen lmperator Grand Master 380 12720 Offline
78 - CauVang Lord Emperor 380 12720 Offline
79 illusion xNishee Blade Master 380 12720 Offline
80 12zen ava7anche Grand Master 380 12720 Offline
81 - STRAFE Grand Master 380 12720 Offline
82 - MegaRED Duel Master 380 12720 Offline
83 CHILL -MrPakHjp Grand Master 380 12720 Offline
84 - AChou Duel Master 380 12720 Offline
85 B0SS -BOSS- Blade Master 380 12720 Offline
86 CHILL CaMeDeatH Grand Master 380 12720 Offline
87 - SoIedad Duel Master 380 12720 Offline
88 - -WipeOut- Grand Master 380 12720 Offline
89 TRIBE P-Atreides Blade Master 380 12720 Offline
90 TRIBE -Luchiano- Duel Master 380 12720 Offline
91 - -PEASANT- Duel Master 380 12720 Offline
92 12zen MON5TER Blade Master 380 12720 Offline
93 - -WkeT- Lord Emperor 380 12720 Offline
94 12zen -LORDEX- Lord Emperor 380 12720 Offline
95 - begin Grand Master 380 12720 Offline
96 - Metaverse Duel Master 380 12720 Offline
97 RaJoNaS -Trojan- Duel Master 380 12720 Offline
98 B0SS -CharlieS Duel Master 380 12720 Offline
99 RaRyTaS Pariel Blade Master 380 12720 Offline
100 - xStrongeRx Blade Master 380 12720 Offline