Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã hoàn thành được số lượng nhiệm vụ nhiều nhất. Có thể tìm hiểu thêm về hệ thống nhiệm vụ tại đây.

Bảng xếp hạng Nhiệm vụ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Nhiệm vụ
Điểm Nhiệm vụ
1 ----- Blade Master 380 12720
2 DLvipphuoc Lord Emperor 380 12720
3 IamSmile Duel Master 380 12720
4 Dominus Duel Master 380 12720
5 -King- Blade Master 380 12720
6 zPlayBoyz Duel Master 380 12720
7 -BadBoy- Blade Master 380 12720
8 IceKrystal Duel Master 380 12720
9 MidilackY Grand Master 380 12720
10 IIOII Duel Master 380 12720
11 6aHguT Blade Master 380 12720
12 Kristy High Elf 380 12720
13 -Panther- Lord Emperor 380 12720
14 -3BEPU- High Elf 380 12720
15 Whisper Lord Emperor 380 12720
16 cefiro High Elf 380 12720
17 I-C-N-S-l Blade Master 380 12720
18 Absolut Duel Master 380 12720
19 Sovist Duel Master 380 12720
20 -DesiGn- Grand Master 380 12720
21 -HERO- Blade Master 380 12720
22 BlackWoIf Grand Master 380 12720
23 SudjaDreD Grand Master 380 12720
24 KingOfEvli Lord Emperor 380 12720
25 Opelllek High Elf 380 12720
26 SoIedad Duel Master 380 12720
27 classico High Elf 380 12720
28 Lion-King Duel Master 380 12720
29 -HEXE- Grand Master 380 12720
30 BeDangKhoi Blade Master 380 12720
31 -Invisible Grand Master 380 12720
32 -Darius- Lord Emperor 380 12720
33 -Pacho- Blade Master 380 12720
34 LIZNA Grand Master 380 12720
35 -OG- Duel Master 380 12720
36 McDonalds Duel Master 380 12720
37 Kryfear Duel Master 380 12720
38 IHeineken Duel Master 380 12720
39 Sinks Grand Master 380 12720
40 -madcnf- Grand Master 380 12720
41 Quasar Lord Emperor 380 12720
42 -Sho-Gun- High Elf 380 12720
43 Snappy Blade Master 380 12720
44 krown High Elf 380 12720
45 Sabretooth Grand Master 380 12720
46 -WipeOut- Grand Master 380 12720
47 noobDK Blade Master 380 12720
48 -S1mple- Blade Master 380 12720
49 -Zippy Lord Emperor 380 12720
50 Phanmond High Elf 380 12720
51 HUGE Blade Master 380 12720
52 SmOke Duel Master 380 12720
53 zBadBoyz Blade Master 380 12720
54 -Grisha Lord Emperor 380 12720
55 MegaRED Duel Master 380 12720
56 CarDan Lord Emperor 380 12720
57 1000VND Blade Master 380 12720
58 -Luchiano- Duel Master 380 12720
59 -PEASANT- Duel Master 380 12720
60 -Ryder Duel Master 380 12720
61 -ViruSS- Blade Master 380 12720
62 MON5TER Blade Master 380 12720
63 ava7anche Grand Master 380 12720
64 P-Atreides Blade Master 380 12720
65 -Trojan- Duel Master 380 12720
66 -Elentari- High Elf 380 12720
67 -Scream- Duel Master 380 12720
68 Frozen Grand Master 380 12720
69 QuynhAh Grand Master 380 12720
70 Possessed Lord Emperor 380 12720
71 SAM-2 Blade Master 380 12720
72 -LORDEX- Lord Emperor 380 12720
73 Qopdiva High Elf 380 12720
74 xMUSTANGx Blade Master 380 12720
75 -KDN- Blade Master 380 12720
76 BaTaPeuKa Duel Master 380 12720
77 CaMeDeatH Grand Master 380 12720
78 Torn Lord Emperor 380 12720
79 -WkeT- Lord Emperor 380 12720
80 djonja Grand Master 380 12720
81 MangusT Lord Emperor 380 12720
82 zRumble Blade Master 380 12720
83 Whizer Blade Master 380 12720
84 -Cerberus- Duel Master 380 12720
85 -ZiL- Lord Emperor 380 12720
86 -SpectraL- Blade Master 380 12720
87 Berzloy Blade Master 380 12720
88 -BadBoyVN- Blade Master 380 12720
89 Metaverse Duel Master 380 12720
90 -HellBoy- Blade Master 380 12720
91 95procent Duel Master 380 12720
92 -RamzeS- Blade Master 380 12720
93 -BiGBoSS- Lord Emperor 380 12720
94 RaZeR- Lord Emperor 380 12720
95 xStrongeRx Blade Master 380 12720
96 -Daddy- Lord Emperor 380 12720
97 Freaky High Elf 380 12720
98 TANKOGRAD Blade Master 380 12720
99 GAGAUZ Grand Master 380 12720
100 Krju4ok Blade Master 380 12720