Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã hoàn thành được số lượng nhiệm vụ nhiều nhất. Có thể tìm hiểu thêm về hệ thống nhiệm vụ tại đây.

Bảng xếp hạng Nhiệm vụ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Nhiệm vụ
Điểm Nhiệm vụ
1 1stVN-Ri Grand Master 300 8425
2 -TP- Duel Master 299 7975
3 1stVN-Tris Grand Master 295 7835
4 Daddy Lord Emperor 285 7485
5 Alia High Elf 282 7345
6 aesthetic Duel Master 280 7275
7 -BrainOFF- Grand Master 278 7205
8 Qopdiva High Elf 278 7205
9 Pegas Grand Master 275 7135
10 method Grand Master 275 7135
11 MON5TER Duel Master 274 7135
12 AlexCroSs Lord Emperor 271 6995
13 EVRO Lord Emperor 268 6925
14 -GoD- Grand Master 267 6855
15 BorisJNS Lord Emperor 267 6855
16 wannaCRY Lord Emperor 267 6855
17 -Aluf- Lord Emperor 267 6855
18 TopDogZZ Duel Master 266 6785
19 -750Li- Grand Master 264 6715
20 ElProblema Grand Master 264 6715
21 Speechless Lord Emperor 264 6715
22 Bonjour High Elf 262 6715
23 MangusT Lord Emperor 261 6645
24 ABOBUS Blade Master 261 6645
25 KungFu Duel Master 261 6645
26 SHANK Grand Master 261 6645
27 ava7anche Grand Master 260 6645
28 postman7 Duel Master 259 6245
29 MarvelRain Grand Master 259 6245
30 Marijuana Duel Master 257 6180
31 GoodNoisy Lord Emperor 257 6180
32 TheDevil High Elf 256 6115
33 7pioHKa High Elf 256 6115
34 95procent Duel Master 255 6115
35 KyoShiro Lord Emperor 254 6050
36 Diversion Grand Master 252 5985
37 1stVN-Thai Blade Master 252 5985
38 jostko Blade Master 252 5985
39 ReDLaDY High Elf 250 5920
40 Dude Duel Master 248 5920
41 BOOYAH Lord Emperor 247 5855
42 from Grand Master 246 5855
43 Bavaria Grand Master 245 5855
44 MrPer4ik Duel Master 245 5855
45 LinhKz Duel Master 245 5855
46 -HATE- Grand Master 245 5855
47 Emperor Lord Emperor 245 5855
48 -Paco- Duel Master 244 5790
49 Diablo Grand Master 243 5725
50 Sadge High Elf 243 5725
51 makelove Blade Master 243 5725
52 Hulk1 Blade Master 242 5725
53 Almighty Grand Master 241 5660
54 BANDANA Grand Master 241 5660
55 1stVN-Nhat High Elf 241 5660
56 bibi High Elf 240 5660
57 UnMersey Blade Master 238 5660
58 cerf High Elf 236 5530
59 -FortiS- Blade Master 236 5530
60 -dudis- Lord Emperor 236 5530
61 ALP1NE Grand Master 235 5530
62 Xzibit Duel Master 234 5530
63 Nirvana Lord Emperor 232 5530
64 BusVus Grand Master 232 5530
65 -SuLeo- Grand Master 229 5115
66 Supern0vA High Elf 229 5115
67 NiaTa Duel Master 227 5055
68 Spawn Lord Emperor 226 5055
69 Paseak Lord Emperor 225 4995
70 Kardashian High Elf 225 4995
71 Berzloy Lord Emperor 225 4995
72 BlizcranK High Elf 222 4875
73 FourTwenny Duel Master 222 4875
74 SRT8 Blade Master 221 4875
75 b9kb9k Lord Emperor 220 4815
76 4igun Grand Master 220 4815
77 EmLaKyNiem Duel Master 220 4815
78 dudis Grand Master 220 4815
79 Haze Lord Emperor 220 4815
80 Dragon Duel Master 220 4815
81 BaBaQ High Elf 219 4755
82 RaiDo High Elf 219 4755
83 -Shogun- Lord Emperor 218 4755
84 MORBIUS Grand Master 218 4755
85 Nemesis Blade Master 216 4695
86 TRoYAN Duel Master 212 4635
87 Cutie High Elf 211 4635
88 BAT9SLAV Lord Emperor 211 4635
89 Consentes Blade Master 211 4635
90 POWERFUL Grand Master 211 4635
91 Predators Grand Master 211 4635
92 Mitsurugi Blade Master 211 4635
93 1vs5 Blade Master 211 4635
94 Frank Duel Master 211 4635
95 bogymaaan High Elf 211 4635
96 Fokys Grand Master 211 4635
97 Error404 Blade Master 211 4635
98 GodAres Duel Master 209 4575
99 burger Grand Master 209 4575
100 Kaido Grand Master 209 4575