Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã hoàn thành được số lượng nhiệm vụ nhiều nhất. Có thể tìm hiểu thêm về hệ thống nhiệm vụ tại đây.

Bảng xếp hạng Nhiệm vụ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Nhiệm vụ
Điểm Nhiệm vụ
1 - ExeLLaNCe Grand Master 380 25440 Online
2 - ingiz Grand Master 380 25440 Offline
3 - kotDL Lord Emperor 380 25440 Offline
4 RusRiga Templord Lord Emperor 380 25440 Offline
5 - Y3ypnamop Grand Master 380 25440 Offline
6 - -KhanhVan- Blade Master 380 25440 Offline
7 YOLO Algea Grand Master 380 25440 Online
8 RusRiga Andyz Blade Master 380 25440 Online
9 - --ALF-- Blade Master 380 25440 Offline
10 Alliance Promitei Grand Master 380 25440 Offline
11 Reunion -Compadre- Grand Master 380 25440 Offline
12 - KOKTELb High Elf 380 25440 Offline
13 - ImMPeRaToR Blade Master 380 25440 Offline
14 DepilsLV Mikita04 High Elf 380 25440 Online
15 VnGang HenKhjKhac Duel Master 380 25440 Online
16 AIIiance -CoKoJl- Blade Master 380 25440 Offline
17 Anbu Kemosabe Grand Master 380 25440 Offline
18 - BEPTEP Lord Emperor 380 25440 Offline
19 Alliance Holidays Lord Emperor 380 25440 Offline
20 - Viesulis Duel Master 380 25440 Offline
21 - POCO Duel Master 380 25440 Offline
22 - Gherald Blade Master 380 25440 Offline
23 VnGang King0fKing Duel Master 380 25440 Offline
24 VnGang ThienTang Duel Master 380 25440 Online
25 BLESSED -Leader- Lord Emperor 380 25440 Offline
26 FREEDOM NIKOLAS23 Grand Master 380 25440 Offline
27 - NeonWoolf Blade Master 380 25440 Offline
28 - GauPi Duel Master 380 25440 Offline
29 BLESSED sinBK Blade Master 380 25440 Offline
30 Reunion -Bo- Lord Emperor 380 25440 Offline
31 BLESSED sultan007 Duel Master 380 25440 Offline
32 Alliance RedWhite Grand Master 380 25440 Online
33 Insain -Bane- Grand Master 380 25440 Offline
34 - ToJIcT9K Blade Master 380 25440 Offline
35 - -Catwalk- Lord Emperor 380 25440 Offline
36 - -TrollexX- Duel Master 380 25440 Offline
37 BLESSED ninja01 Duel Master 380 25440 Online
38 - maliw Grand Master 380 25440 Offline
39 - wowkaBM Blade Master 380 25440 Offline
40 - -Cocaine- Duel Master 380 25440 Offline
41 - ROTADERP Lord Emperor 380 25440 Online
42 BLESSED Elevant Blade Master 380 25440 Offline
43 - -Nechto- Duel Master 380 25440 Online
44 Alliance -Blade- Blade Master 380 25440 Offline
45 eXodus Suicide Blade Master 380 25440 Offline
46 - NoxY High Elf 380 25440 Offline
47 NoxY aanc Grand Master 380 25440 Online
48 Alliance Knyazz Grand Master 380 25440 Offline
49 Reunion -Breaker- Blade Master 380 25440 Offline
50 NIGHT WhYb Duel Master 380 25440 Offline
51 - -SpiDi- Lord Emperor 380 25440 Offline
52 Alliance Mildred High Elf 380 25440 Online
53 VnGang -Ghost- Blade Master 380 25440 Offline
54 - DKDragonGP Blade Master 380 25440 Offline
55 Alliance L0Rdddd Lord Emperor 380 25440 Online
56 - BpegHyJI9 Duel Master 380 25440 Offline
57 KINZHAL -ATAM- High Elf 380 25440 Offline
58 Alliance Kengyry Duel Master 380 25440 Online
59 - SunStrike Blade Master 380 25440 Offline
60 - --StRiKe-- High Elf 380 25440 Offline
61 BLESSED sieraSM Grand Master 380 25440 Offline
62 - -Saifer- Grand Master 380 25440 Offline
63 - z1dAne Duel Master 380 25440 Offline
64 opkkisfd jIglkklw Grand Master 380 25440 Offline
65 - Jeremiya Grand Master 380 25440 Offline
66 Alliance -Kadorr- Blade Master 380 25440 Online
67 - ToxaToxoB Duel Master 380 25440 Offline
68 Alliance MAKOBKA Lord Emperor 380 25440 Online
69 - BigCat Lord Emperor 380 25440 Offline
70 - anto Lord Emperor 380 25440 Offline
71 Reunion Zeus Lord Emperor 380 25440 Offline
72 - --SamsoN-- Blade Master 380 25440 Offline
73 Reunion Zverj Lord Emperor 380 25440 Offline
74 Reunion -Mint- High Elf 380 25440 Offline
75 AIIiance BonemKafey Blade Master 380 25440 Offline
76 KAXOBKA ba30vanui Duel Master 380 25440 Online
77 Alliance SalaMoon Lord Emperor 380 25440 Online
78 Alliance Darkstarrr High Elf 380 25440 Offline
79 Alliance BierKill- Lord Emperor 380 25440 Offline
80 BLESSED -zero- High Elf 380 25440 Online
81 - -Mirage- Grand Master 380 25440 Offline
82 - -Lorelei- High Elf 380 25440 Offline
83 - -Vanilla- High Elf 380 25440 Offline
84 - 3AKOH Blade Master 380 25440 Offline
85 eGames Roza4ka High Elf 380 25440 Offline
86 - -Shok- Duel Master 380 25440 Online
87 - -Anaconda- High Elf 380 25440 Offline
88 - -Cobra- High Elf 380 25440 Offline
89 AIIiance -EIFORYA- Grand Master 380 25440 Offline
90 - Casey Grand Master 380 25440 Offline
91 - ManHunTsoN Lord Emperor 380 25440 Offline
92 BLESSED Enchanter High Elf 380 25440 Online
93 Peace -NFT- Lord Emperor 380 25440 Online
94 BLESSED Wertyxa Grand Master 380 25440 Offline
95 - HubLaa Blade Master 380 25440 Offline
96 zSMILEz MagicFly Duel Master 380 25440 Online
97 RusRiga Maxxxtro Blade Master 380 25440 Offline
98 Reunion --Hex-- Blade Master 380 25440 Offline
99 Dagger Heddin Grand Master 380 25440 Offline
100 - Vindy High Elf 380 25440 Offline