Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã hoàn thành được số lượng nhiệm vụ nhiều nhất. Có thể tìm hiểu thêm về hệ thống nhiệm vụ tại đây.

Bảng xếp hạng Nhiệm vụ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Nhiệm vụ
Điểm Nhiệm vụ
1 -MAWINA- High Elf 281 29010
2 -leta- Blade Master 281 29010
3 -Priest- Grand Master 281 29010
4 Guron Grand Master 281 29010
5 kotDL Lord Emperor 281 29010
6 Sayori High Elf 281 29010
7 zmejka Grand Master 281 29010
8 bithum Grand Master 281 28980
9 -CannibaL- Blade Master 281 29010
10 Promitei Grand Master 281 29010
11 --ALF-- Blade Master 281 29010
12 -Demos- Blade Master 281 29010
13 SlyBoots Lord Emperor 281 28980
14 -LACOSTE- Lord Emperor 281 29010
15 YourEyesDK Blade Master 281 29010
16 --FoFaN-- Grand Master 281 28980
17 -EGOIST- Blade Master 281 29010
18 -ABSENT- Grand Master 281 29010
19 nogoHok Blade Master 281 29010
20 Suicide Blade Master 281 29010
21 Morph Grand Master 281 29010
22 6o6ep4uKDL Lord Emperor 281 28980
23 Yennefer High Elf 281 28980
24 -Majestic- Lord Emperor 281 29010
25 -Golubeva- Lord Emperor 281 28980
26 Hypnoise Grand Master 281 29010
27 SCARLETT Grand Master 281 29010
28 -Hydro- Blade Master 281 29010
29 LASKA High Elf 281 29010
30 PaKoBuHa High Elf 281 29010
31 Deduwka Lord Emperor 281 28980
32 SombrA Blade Master 281 29010
33 -TaranoFF- Grand Master 281 28980
34 DarthRevan Duel Master 281 29010
35 -KoCTb- Blade Master 281 29010
36 --X-A-M-- Duel Master 281 29010
37 Buritto Grand Master 281 29010
38 --pRiMa-- High Elf 281 29220
39 -ReIoad- Grand Master 281 29010
40 -Nalla- Lord Emperor 281 29010
41 6pac High Elf 281 29010
42 -Freyja- High Elf 281 29010
43 sieraSM Grand Master 281 29010
44 -Hypnose- Grand Master 281 28980
45 gavrjuwa Grand Master 281 29010
46 -Sandman- Grand Master 281 29010
47 --Jackal-- Blade Master 281 28980
48 -Buldozer- Lord Emperor 281 29010
49 BEPTEP Lord Emperor 281 28980
50 -TriPaSto- High Elf 281 28980
51 StreamOFF Lord Emperor 281 29010
52 -Suslik- Blade Master 281 29010
53 -HannibaL- Lord Emperor 281 29010
54 xripperx Blade Master 281 28980
55 -GvicisX- Lord Emperor 281 29010
56 -Vityshka- Blade Master 281 29010
57 maliw Grand Master 281 28980
58 KoJIo6oK Grand Master 281 29010
59 ToJIcT9K Blade Master 281 28980
60 ---BM--- Blade Master 281 29010
61 -Mekss- Lord Emperor 281 29010
62 Kalhun Grand Master 281 28980
63 -Hex- Blade Master 281 29010
64 ProFast Blade Master 281 29050
65 gray Blade Master 281 29010
66 ZOOOV Grand Master 281 29010
67 Shikiari Grand Master 281 29010
68 Suflen Grand Master 281 29010
69 -Kristoff- Duel Master 281 29010
70 -Deeprise- Lord Emperor 281 28740
71 -Buld0zeR- Grand Master 281 29010
72 Wanderer Lord Emperor 281 29010
73 NoxY High Elf 281 29010
74 Buckapek Blade Master 281 29010
75 -RiKoWET- High Elf 281 29010
76 Felrage Blade Master 281 29010
77 -ZuZu- High Elf 281 29010
78 --JOKER-- Grand Master 281 29010
79 -frozen- Grand Master 281 29010
80 frozen Blade Master 281 29010
81 --TroJan-- Lord Emperor 281 29010
82 Heddin Grand Master 281 29010
83 BORNyust Blade Master 281 29010
84 TribiT Blade Master 281 29010
85 FunnyBunny Grand Master 281 29010
86 haot1c High Elf 281 29010
87 -Totosha- Grand Master 281 29210
88 DajaVu High Elf 281 28980
89 MangusT Lord Emperor 281 29010
90 -Reload- Blade Master 281 29010
91 DooMSlayeR Lord Emperor 281 29010
92 -ReDLaDY- High Elf 281 29010
93 -LuckyBoy- Grand Master 281 29010
94 J117 Grand Master 281 29010
95 --JuRzAn-- Grand Master 281 29010
96 ---Hex--- Lord Emperor 281 29010
97 Shady Blade Master 281 29010
98 ImMPeRaToR Blade Master 281 29010
99 -Gibon- Lord Emperor 281 29010
100 -MeJloMaH- Grand Master 281 29010