Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã hoàn thành được số lượng nhiệm vụ nhiều nhất. Có thể tìm hiểu thêm về hệ thống nhiệm vụ tại đây.

Bảng xếp hạng Nhiệm vụ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Nhiệm vụ
Điểm Nhiệm vụ
1 -MAWINA- High Elf 281 29010
2 -leta- Blade Master 281 29010
3 Guron Grand Master 281 29010
4 kotDL Lord Emperor 281 29010
5 -Apache- Blade Master 281 29010
6 Plan-B Grand Master 281 29010
7 -Saladin- Blade Master 281 29010
8 -HannibaL- Lord Emperor 281 29010
9 --FoFaN-- Grand Master 281 28980
10 bithum Grand Master 281 28980
11 --ALF-- Blade Master 281 29010
12 Promitei Grand Master 281 29010
13 Cohen Lord Emperor 281 29010
14 -Demos- Blade Master 281 29010
15 NoxY High Elf 281 29010
16 YourEyesDK Blade Master 281 29010
17 -TriPaSto- High Elf 281 28980
18 -ROSS- Blade Master 281 29010
19 -LACOSTE- Lord Emperor 281 29010
20 -EGOIST- Blade Master 281 29010
21 -ABSENT- Grand Master 281 29010
22 -Poseydon- Grand Master 281 29010
23 nogoHok Blade Master 281 29010
24 Suicide Blade Master 281 29010
25 -wazaey- Grand Master 281 29010
26 --Kpe4eT-- Lord Emperor 281 29010
27 -ZuZu- High Elf 281 29010
28 -Golubeva- Lord Emperor 281 28980
29 Hypnoise Grand Master 281 29010
30 BORNyust Blade Master 281 29010
31 Hypnose Blade Master 281 28980
32 Deduwka Lord Emperor 281 28980
33 DeniM Grand Master 281 29010
34 -Hydro- Blade Master 281 29010
35 LASKA High Elf 281 29010
36 PaKoBuHa High Elf 281 29010
37 SombrA Blade Master 281 29010
38 -TaranoFF- Grand Master 281 28980
39 DarthRevan Duel Master 281 29010
40 -KoCTb- Blade Master 281 29010
41 --X-A-M-- Duel Master 281 29010
42 Buritto Grand Master 281 29010
43 BaJleT Grand Master 281 28980
44 -ZXC- Blade Master 281 28980
45 -Yokai- Grand Master 281 29010
46 -Nalla- Lord Emperor 281 29010
47 maliw Grand Master 281 28980
48 6pac High Elf 281 29010
49 SlyBoots Lord Emperor 281 28980
50 -Freyja- High Elf 281 29010
51 sieraSM Grand Master 281 29010
52 gavrjuwa Grand Master 281 29010
53 -TheEagle- Duel Master 281 28980
54 -Hypnose- Grand Master 281 28980
55 BEPTEP Lord Emperor 281 28980
56 ZOOOV Grand Master 281 29010
57 -TheEagIe- Blade Master 281 29010
58 --LEX-- Blade Master 281 29010
59 --TroJan-- Lord Emperor 281 29010
60 -Suslik- Blade Master 281 29010
61 --KpbIca-- Lord Emperor 281 29010
62 Wanderer Lord Emperor 281 29010
63 -GvicisX- Lord Emperor 281 29010
64 -Vityshka- Blade Master 281 29010
65 ToJIcT9K Blade Master 281 28980
66 ---BM--- Blade Master 281 29010
67 KoJIo6oK Grand Master 281 29010
68 Ebony High Elf 281 29010
69 StreamOFF Lord Emperor 281 29010
70 -Hex- Blade Master 281 29010
71 ProFast Blade Master 281 29050
72 gray Blade Master 281 29010
73 -NoMAD- Grand Master 281 29010
74 Suflen Grand Master 281 29010
75 -Kristoff- Duel Master 281 29010
76 -Deeprise- Lord Emperor 281 28740
77 -Reload- Blade Master 281 29010
78 -RiKoWET- High Elf 281 29010
79 ALIS Grand Master 281 29010
80 -MeJloMaH- Grand Master 281 29010
81 Felrage Blade Master 281 29010
82 -frozen- Grand Master 281 29010
83 frozen Blade Master 281 29010
84 ImMPeRaToR Blade Master 281 29010
85 Heddin Grand Master 281 29010
86 TribiT Blade Master 281 29010
87 Marquise High Elf 281 29010
88 -AveRa- Blade Master 281 29010
89 -MrBean- Blade Master 281 29010
90 -RTX- Lord Emperor 281 29010
91 -CannibaL- Blade Master 281 29010
92 -ReIoad- Grand Master 281 29010
93 MangusT Lord Emperor 281 29010
94 DajaVu High Elf 281 28980
95 -ReDLaDY- High Elf 281 29010
96 yastrebDK Blade Master 281 28980
97 ytka Grand Master 281 29010
98 -LuckyBoy- Grand Master 281 29010
99 -ppolop- Lord Emperor 281 29010
100 Chisinau Blade Master 281 29010