Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã hoàn thành được số lượng nhiệm vụ nhiều nhất. Có thể tìm hiểu thêm về hệ thống nhiệm vụ tại đây.

Bảng xếp hạng Nhiệm vụ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Nhiệm vụ
Điểm Nhiệm vụ
1 -MAWINA- High Elf 281 28980
2 -leta- Blade Master 281 28980
3 Guron Grand Master 281 28980
4 kotDL Lord Emperor 281 28980
5 Sayori High Elf 281 28980
6 Promitei Grand Master 281 28980
7 ---ZXC--- Duel Master 281 28980
8 Nick04 Duel Master 281 28980
9 Mikita04 High Elf 281 28980
10 Niki04 Grand Master 281 28980
11 Cohen Lord Emperor 281 28980
12 -Demos- Blade Master 281 28980
13 --FoFaN-- Grand Master 281 28980
14 -CannibaL- Blade Master 281 28980
15 -Salladin- Duel Master 281 28980
16 Lecter Blade Master 281 28980
17 -X-A-M- Grand Master 281 28980
18 YourEyesDK Blade Master 281 28980
19 MangusT Lord Emperor 281 28980
20 Banshee High Elf 281 28980
21 -EGOIST- Blade Master 281 28980
22 StreamOFF Lord Emperor 281 28980
23 -ABSENT- Grand Master 281 28980
24 -LACOSTE- Lord Emperor 281 28980
25 -Poseydon- Grand Master 281 28980
26 Nechto- Blade Master 281 28980
27 nogoHok Blade Master 281 28980
28 Suicide Blade Master 281 28980
29 -wazaey- Grand Master 281 28980
30 Elevant Blade Master 281 28980
31 Viesulis Duel Master 281 28980
32 6o6ep4uKDL Lord Emperor 281 28980
33 -MuSTaN- Blade Master 281 28980
34 -ZuZu- High Elf 281 28980
35 UniqueBK Blade Master 281 28980
36 --X-A-M-- Duel Master 281 28980
37 -Golubeva- Lord Emperor 281 28980
38 Hypnoise Grand Master 281 28980
39 BORNyust Blade Master 281 28980
40 Hypnose Blade Master 281 28980
41 Deduwka Lord Emperor 281 28980
42 DeniM Grand Master 281 28980
43 -Melody- High Elf 281 28980
44 -Hydro- Blade Master 281 28980
45 PaKoBuHa High Elf 281 28980
46 SombrA Blade Master 281 28980
47 Chris35 Duel Master 281 28980
48 sieraSM Grand Master 281 28980
49 sioma-eG Duel Master 281 28980
50 Weissmann High Elf 281 28980
51 -TaranoFF- Grand Master 281 28980
52 DarthRevan Duel Master 281 28980
53 Buritto Grand Master 281 28980
54 BaJleT Grand Master 281 28980
55 --pRiMa-- High Elf 281 28980
56 -ZXC- Blade Master 281 28980
57 -Yokai- Grand Master 281 28980
58 SkyQueen High Elf 281 28980
59 jaka4ajusj Blade Master 281 28980
60 maliw Grand Master 281 28980
61 -Nalla- Lord Emperor 281 28980
62 perdak Duel Master 281 29010
63 ToxicMama High Elf 281 28980
64 Lasskendi High Elf 281 28980
65 -TheEagle- Duel Master 281 28980
66 gavrjuwa Grand Master 281 28980
67 ytka Grand Master 281 28980
68 -Hypnose- Grand Master 281 28980
69 -Sandman- Grand Master 281 28980
70 -NeRvOuS- Lord Emperor 281 28980
71 yastrebDK Blade Master 281 28980
72 BEPTEP Lord Emperor 281 28980
73 -EpiL- Blade Master 281 28980
74 ZOOOV Grand Master 281 28980
75 -Shameles- Lord Emperor 281 28980
76 FunnyBunny Grand Master 281 28980
77 Wanderer Lord Emperor 281 28980
78 NoxY High Elf 281 28980
79 --TroJan-- Lord Emperor 281 28980
80 -TheEagIe- Blade Master 281 28980
81 --LEX-- Blade Master 281 28980
82 -SKYBREAK- Lord Emperor 281 28980
83 -Suslik- Blade Master 281 28980
84 -ppolop- Lord Emperor 281 28980
85 -Barry- Grand Master 281 28980
86 xripperx Blade Master 281 28980
87 dozen Grand Master 281 28980
88 -Vityshka- Blade Master 281 28980
89 -GvicisX- Lord Emperor 281 28980
90 Devile Lord Emperor 281 28980
91 -RK- Duel Master 281 28980
92 SannyClay Duel Master 281 28980
93 -Endless- Blade Master 281 28980
94 KoJIo6oK Grand Master 281 28980
95 ToJIcT9K Blade Master 281 28980
96 ---BM--- Blade Master 281 28980
97 Ebony High Elf 281 28980
98 Stahlwille Blade Master 281 28980
99 -laka- Blade Master 281 28980
100 Ypss Grand Master 281 29010