Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã hoàn thành được số lượng nhiệm vụ nhiều nhất. Có thể tìm hiểu thêm về hệ thống nhiệm vụ tại đây.

Bảng xếp hạng Nhiệm vụ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Nhiệm vụ
Điểm Nhiệm vụ
1 Andyz Blade Master 380 25440
2 --ALF-- Blade Master 380 25440
3 -Z-X-C- Lord Emperor 380 25440
4 -EGOIST- Blade Master 380 25440
5 -ChesteR- Duel Master 380 25440
6 Antimatter Blade Master 380 25440
7 -Preacher- Duel Master 380 25440
8 -Lecter- Lord Emperor 380 25440
9 Clyde Duel Master 380 25440
10 --X-A-M-- Duel Master 380 25440
11 Irwin Blade Master 380 25440
12 Suicide Blade Master 380 25440
13 GauPi Duel Master 380 25440
14 BigCat Lord Emperor 380 25440
15 anto Lord Emperor 380 25440
16 InToXiCaDo Blade Master 380 25440
17 L0Rdddd Lord Emperor 380 25440
18 ToJIcT9K Blade Master 380 25440
19 -Bane- Grand Master 380 25440
20 ManHunTsoN Lord Emperor 380 25440
21 Heets Blade Master 380 25440
22 Maxxxtro Blade Master 380 25440
23 -Snickers- Grand Master 380 25440
24 3AKOH Blade Master 380 25440
25 Deduwka Lord Emperor 380 25440
26 TUZ777 Blade Master 380 25440
27 -Vanilla- High Elf 380 25440
28 -Cobra- High Elf 380 25440
29 -Zero- Blade Master 380 25440
30 -Healer- High Elf 380 25440
31 -Flame- Lord Emperor 380 25440
32 BEPTEP Lord Emperor 380 25440
33 --ErroR-- Lord Emperor 380 25440
34 BaJleT Grand Master 380 25440
35 frozen Blade Master 380 25440
36 ToxicMama High Elf 380 25440
37 -TheEagle- Duel Master 380 25440
38 -EpiL- Blade Master 380 25440
39 gray Blade Master 380 25440
40 POCO Duel Master 380 25440
41 -Vityshka- Blade Master 380 25440
42 -Saifer- Grand Master 380 25440
43 Bardelka Blade Master 380 25440
44 EgyptELF High Elf 380 25440
45 roti02 Lord Emperor 380 25440
46 Zverj Lord Emperor 380 25440
47 -KOMAXAN- Blade Master 380 25440
48 Kalhun Grand Master 380 25440
49 -Emma- High Elf 380 25440
50 Defenderon Blade Master 380 25440
51 PeterCheff Lord Emperor 380 25440
52 -Spotify- Grand Master 380 25440
53 -Weeknd- Lord Emperor 380 25440
54 -Witcher- Grand Master 380 25440
55 GT-R Lord Emperor 380 25440
56 filiposha Grand Master 380 25440
57 -Hex- Lord Emperor 380 25440
58 ThuyAn Blade Master 380 25440
59 -Drujiwe- Blade Master 380 25440
60 -Reload- Blade Master 380 25440
61 -RiKoWET- High Elf 380 25440
62 -ROSS- Blade Master 380 25440
63 ShadeWar Grand Master 380 25440
64 DeezNuts Grand Master 380 25440
65 Heddin Grand Master 380 25440
66 MAYBAX Lord Emperor 380 25440
67 -CannibaL- Blade Master 380 25440
68 -Fate- Duel Master 380 25440
69 -ShpioN- Lord Emperor 380 25440
70 -Leader- Blade Master 380 25440
71 -PsixGM- Grand Master 380 25440
72 -Neo- Blade Master 380 25440
73 -Gibon- Lord Emperor 380 25440
74 -KOMATOZ- Blade Master 380 25440
75 -Compadre- Grand Master 380 25440
76 -GiO- Blade Master 380 25440
77 -RickRoss- Duel Master 380 25440
78 Mult9wka Grand Master 380 25440
79 -MangusT- Grand Master 380 25440
80 PIKICA Grand Master 380 25440
81 NATURINO Grand Master 380 25440
82 98acab78 Grand Master 380 25440
83 FlxIK High Elf 380 25440
84 ninja01 Duel Master 380 25440
85 Moonlord Grand Master 380 25440
86 -Rudolf- Grand Master 380 25440
87 ---BM--- Blade Master 380 25440
88 PutinMG Duel Master 380 25440
89 KoJIo6oK Grand Master 380 25440
90 OtreviN Grand Master 380 25440
91 SannyClay Lord Emperor 380 25440
92 -DarkSide- Lord Emperor 380 25440
93 -Em1nem- Duel Master 380 25440
94 Martini High Elf 380 25440
95 -Shade- Grand Master 380 25440
96 -S-K-Y- Lord Emperor 380 25440
97 TopBuff High Elf 380 25440
98 ROTADERP Lord Emperor 380 25440
99 koldyyn Grand Master 380 25440
100 -Rover- Grand Master 380 25440