Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã hoàn thành được số lượng nhiệm vụ nhiều nhất. Có thể tìm hiểu thêm về hệ thống nhiệm vụ tại đây.

Bảng xếp hạng Nhiệm vụ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Nhiệm vụ
Điểm Nhiệm vụ
1 ingiz Grand Master 380 25440
2 kotDL Lord Emperor 380 25440
3 Templord Lord Emperor 380 25440
4 Promitei Grand Master 380 25440
5 --ALF-- Blade Master 380 25440
6 ImMPeRaToR Blade Master 380 25440
7 xFLAMEx Lord Emperor 380 25440
8 MyJI Duel Master 380 25440
9 GrooTT Lord Emperor 380 25440
10 sinBK Blade Master 380 25440
11 Holidays Lord Emperor 380 25440
12 NIKOLAS23 Grand Master 380 25440
13 -Leader- Lord Emperor 380 25440
14 Elrold Duel Master 380 25440
15 Bless56 Lord Emperor 380 25440
16 BEPTEP Lord Emperor 380 25440
17 DeBowiR Lord Emperor 380 25440
18 Antimatter Blade Master 380 25440
19 POCO Duel Master 380 25440
20 ninja01 Duel Master 380 25440
21 -TrollexX- Duel Master 380 25440
22 -Pashqa- Duel Master 380 25440
23 GauPi Duel Master 380 25440
24 -Nechto- Duel Master 380 25440
25 -Xaoc- Duel Master 380 25440
26 -Lorelei- High Elf 380 25440
27 Viesulis Duel Master 380 25440
28 NoxY High Elf 380 25440
29 aanc Grand Master 380 25440
30 -Kiwi- Blade Master 380 25440
31 -Preacher- Duel Master 380 25440
32 -Elfonix- High Elf 380 25440
33 -Hardy- Duel Master 380 25440
34 -Simple- Blade Master 380 25440
35 -Shelby- Grand Master 380 25440
36 etorepcik Blade Master 380 25440
37 -Emperror- Lord Emperor 380 25440
38 ToJIcT9K Blade Master 380 25440
39 -Bane- Grand Master 380 25440
40 sultan007 Duel Master 380 25440
41 Suicide Blade Master 380 25440
42 Elevant Blade Master 380 25440
43 wowkaBM Blade Master 380 25440
44 Vitzli Blade Master 380 25440
45 --X-A-M-- Duel Master 380 25440
46 --DrOzD-- Grand Master 380 25440
47 Nigan1 Duel Master 380 25440
48 sieraSM Grand Master 380 25440
49 LLlyJl3p Duel Master 380 25440
50 Chikako Duel Master 380 25440
51 L0Rdddd Lord Emperor 380 25440
52 SalaMoon Lord Emperor 380 25440
53 ToxaToxoB Duel Master 380 25440
54 Roza4ka High Elf 380 25440
55 ManHunTsoN Lord Emperor 380 25440
56 -Tommy- Lord Emperor 380 25440
57 MagicFly Duel Master 380 25440
58 HubLaa Blade Master 380 25440
59 BladeUA Blade Master 380 25440
60 -Candy- High Elf 380 25440
61 Zverj Lord Emperor 380 25440
62 -Ghost- Blade Master 380 25440
63 -Mint- High Elf 380 25440
64 -1St84- Blade Master 380 25440
65 -KOMAXAN- Blade Master 380 25440
66 -Healer- High Elf 380 25440
67 3AKOH Blade Master 380 25440
68 Wertyxa Grand Master 380 25440
69 -Cobra- High Elf 380 25440
70 -Marko- Blade Master 380 25440
71 bankaaaa Grand Master 380 25440
72 Vindy High Elf 380 25440
73 MexHo Grand Master 380 25440
74 -Vityshka- Blade Master 380 25440
75 -EpiL- Blade Master 380 25440
76 -KingSize- Lord Emperor 380 25440
77 -zero- High Elf 380 25440
78 SannyClay Lord Emperor 380 25440
79 Deduwka Lord Emperor 380 25440
80 bogdanius Grand Master 380 25440
81 traididem Blade Master 380 25440
82 BaJleT Grand Master 380 25440
83 -BierKiII- Blade Master 380 25440
84 -Zyth- Blade Master 380 25440
85 -ATAM- High Elf 380 25440
86 Darkstarrr High Elf 380 25440
87 frozen Blade Master 380 25440
88 PROTON Grand Master 380 25440
89 Akyn1 High Elf 380 25440
90 -TheEagle- Duel Master 380 25440
91 WhYb Duel Master 380 25440
92 -KOMATOZ- Blade Master 380 25440
93 -CannibaL- Blade Master 380 25440
94 Avokado Blade Master 380 25440
95 gray Blade Master 380 25440
96 -Hex- Lord Emperor 380 25440
97 98acab78 Grand Master 380 25440
98 Samozvanka High Elf 380 25440
99 Mardelka Duel Master 380 25440
100 Elfeyka High Elf 380 25440