Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã hoàn thành được số lượng nhiệm vụ nhiều nhất. Có thể tìm hiểu thêm về hệ thống nhiệm vụ tại đây.

Bảng xếp hạng Nhiệm vụ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Nhiệm vụ
Điểm Nhiệm vụ
1 - kotDL Lord Emperor 380 25440 Offline
2 - ingiz Grand Master 380 25440 Online
3 Blessed ExeLLaNCe Grand Master 380 25440 Online
4 ImperiaL Templord Lord Emperor 380 25440 Offline
5 Alliance Promitei Grand Master 380 25440 Offline
6 InsadE Andyz Blade Master 380 25440 Online
7 - --ALF-- Blade Master 380 25440 Offline
8 Reunion Algea Grand Master 380 25440 Offline
9 Reunion Deduwka Lord Emperor 380 25440 Offline
10 - KOKTELb High Elf 380 25440 Offline
11 - ImMPeRaToR Blade Master 380 25440 Offline
12 - HenKhjKhac Duel Master 380 25440 Offline
13 DepilsLV Mikita04 High Elf 380 25440 Online
14 ImperiaL -CoKoJl- Blade Master 380 25440 Online
15 Alliance Holidays Lord Emperor 380 25440 Online
16 - Gherald Blade Master 380 25440 Offline
17 - BEPTEP Lord Emperor 380 25440 Online
18 Blessed -Leader- Blade Master 380 25440 Online
19 - POCO Duel Master 380 25440 Online
20 LVbanga NeonWoolf Blade Master 380 25440 Offline
21 FREEDOM NIKOLAS23 Grand Master 380 25440 Offline
22 Blessed -Creating- Lord Emperor 380 25440 Online
23 - MyJI Duel Master 380 25440 Offline
24 Reunion GauPi Duel Master 380 25440 Offline
25 Blessed sinBK Blade Master 380 25440 Offline
26 - Viesulis Duel Master 380 25440 Offline
27 - -AveRa- Blade Master 380 25440 Offline
28 - -Pashqa- Duel Master 380 25440 Offline
29 VnGang King0fKing Duel Master 380 25440 Online
30 Insain Bless56 Lord Emperor 380 25440 Online
31 - DeBowiR Lord Emperor 380 25440 Offline
32 - Antimatter Blade Master 380 25440 Offline
33 AIIiance Nigan1 Duel Master 380 25440 Offline
34 - -TrollexX- Duel Master 380 25440 Offline
35 Blessed ninja01 Duel Master 380 25440 Online
36 ImperiaL RedWhite Grand Master 380 25440 Offline
37 - -Lorelei- High Elf 380 25440 Offline
38 Insain -Bane- Grand Master 380 25440 Offline
39 - ToJIcT9K Blade Master 380 25440 Offline
40 Alliance wowkaBM Blade Master 380 25440 Offline
41 - sultan007 Duel Master 380 25440 Offline
42 Anbu Kemosabe Grand Master 380 25440 Online
43 - -Shok- Duel Master 380 25440 Offline
44 - -Nechto- Duel Master 380 25440 Offline
45 - NoxY High Elf 380 25440 Offline
46 NoxY aanc Grand Master 380 25440 Online
47 - -FurSeal- High Elf 380 25440 Offline
48 LVbanga Chikako Duel Master 380 25440 Offline
49 Alliance Ficusion Grand Master 380 25440 Offline
50 VnGang ThienTang Duel Master 380 25440 Offline
51 Reunion -Breaker- Blade Master 380 25440 Offline
52 eXodus Suicide Blade Master 380 25440 Offline
53 Reunion -Ghost- Blade Master 380 25440 Offline
54 - Elevant Blade Master 380 25440 Online
55 Alliance LLlyJl3p Duel Master 380 25440 Offline
56 ImperiaL Vitzli Blade Master 380 25440 Offline
57 - --X-A-M-- Duel Master 380 25440 Offline
58 - D-E-M-O-N Blade Master 380 25440 Offline
59 - --DrOzD-- Grand Master 380 25440 Online
60 Blessed sieraSM Grand Master 380 25440 Online
61 Alliance Kengyry Duel Master 380 25440 Online
62 Alliance -Kadorr- Blade Master 380 25440 Offline
63 NIGHT WhYb Duel Master 380 25440 Offline
64 - ToxaToxoB Duel Master 380 25440 Offline
65 opkkisfd jIglkklw Grand Master 380 25440 Online
66 SAW666 -ATAM- High Elf 380 25440 Online
67 Alliance L0Rdddd Lord Emperor 380 25440 Online
68 Reunion -Mint- High Elf 380 25440 Offline
69 Reunion Zverj Lord Emperor 380 25440 Offline
70 Alliance SalaMoon Lord Emperor 380 25440 Offline
71 - --SamsoN-- Blade Master 380 25440 Offline
72 eGames Roza4ka High Elf 380 25440 Online
73 Alliance BierKill- Lord Emperor 380 25440 Offline
74 - ba30vanui Duel Master 380 25440 Offline
75 Alliance BladeUA Blade Master 380 25440 Online
76 - 3AKOH Blade Master 380 25440 Offline
77 VnGang -NFT- Lord Emperor 380 25440 Online
78 - HubLaa Blade Master 380 25440 Offline
79 zSMILEz MagicFly Duel Master 380 25440 Online
80 Alliance Darkstarrr High Elf 380 25440 Online
81 Reunion -Vanilla- High Elf 380 25440 Offline
82 - -Mirage- Grand Master 380 25440 Offline
83 - -Catwalk- Lord Emperor 380 25440 Offline
84 - DKDragonGP Blade Master 380 25440 Offline
85 Reunion -CannibaL- Blade Master 380 25440 Offline
86 Dagger Heddin Grand Master 380 25440 Online
87 Blessed Wertyxa Grand Master 380 25440 Online
88 - -Anaconda- High Elf 380 25440 Offline
89 - -Cobra- High Elf 380 25440 Offline
90 AIIiance KTOOFOS Blade Master 380 25440 Offline
91 Alliance maliw Grand Master 380 25440 Online
92 Reunion -EpiL- Blade Master 380 25440 Offline
93 - bankaaaa Grand Master 380 25440 Offline
94 - -Healer- High Elf 380 25440 Offline
95 - -Hardy- Duel Master 380 25440 Offline
96 - -zero- High Elf 380 25440 Offline
97 - Black-Jack Duel Master 380 25440 Offline
98 Blessed -Marko- Blade Master 380 25440 Offline
99 Alliance -Vityshka- Blade Master 380 25440 Offline
100 - V1NS Grand Master 380 25440 Online