Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã hoàn thành được số lượng nhiệm vụ nhiều nhất. Có thể tìm hiểu thêm về hệ thống nhiệm vụ tại đây.

Bảng xếp hạng Nhiệm vụ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Nhiệm vụ
Điểm Nhiệm vụ
1 -leta- Blade Master 281 29010
2 -MAWINA- High Elf 281 29010
3 Guron Grand Master 281 29010
4 Sayori High Elf 281 29010
5 Promitei Grand Master 281 29010
6 --ALF-- Blade Master 281 29010
7 Cohen Lord Emperor 281 29010
8 EnumaElis High Elf 281 29010
9 Yennefer High Elf 281 28980
10 -CannibaL- Blade Master 281 29010
11 bithum Grand Master 281 28980
12 FunnyBunny Grand Master 281 29010
13 --pRiMa-- High Elf 281 29220
14 -Demos- Blade Master 281 29010
15 SlyBoots Lord Emperor 281 28980
16 Banshee High Elf 281 29010
17 ZOOOV Grand Master 281 29010
18 -NoMAD- Grand Master 281 29010
19 --X-A-M-- Duel Master 281 29010
20 -EGOIST- Blade Master 281 29010
21 -ABSENT- Grand Master 281 29010
22 nogoHok Blade Master 281 29010
23 Suicide Blade Master 281 29010
24 Morph Grand Master 281 29010
25 6o6ep4uKDL Lord Emperor 281 28980
26 -LACOSTE- Lord Emperor 281 29010
27 -Majestic- Lord Emperor 281 29010
28 -ppolop- Lord Emperor 281 29010
29 -Golubeva- Lord Emperor 281 28980
30 Hypnoise Grand Master 281 29010
31 -Mekss- Lord Emperor 281 29010
32 frozen Blade Master 281 29010
33 -Hydro- Blade Master 281 29010
34 LASKA High Elf 281 29010
35 SombrA Blade Master 281 29010
36 -TaranoFF- Grand Master 281 28980
37 --KpbIca-- Lord Emperor 281 29010
38 DarthRevan Duel Master 281 29010
39 -KoCTb- Blade Master 281 29010
40 --FoFaN-- Grand Master 281 28980
41 Buritto Grand Master 281 29010
42 -ZERO- Blade Master 281 29010
43 TrTrMiTjA Duel Master 281 29010
44 -Freyja- High Elf 281 29010
45 sieraSM Grand Master 281 29010
46 -Hypnose- Grand Master 281 28980
47 -Kn9zb- Grand Master 281 29010
48 -Sandman- Grand Master 281 29010
49 --Jackal-- Blade Master 281 28980
50 J117 Grand Master 281 29010
51 -Nalla- Lord Emperor 281 29010
52 -Buldozer- Lord Emperor 281 29010
53 gavrjuwa Grand Master 281 29010
54 PaKoBuHa High Elf 281 29010
55 Kniaz High Elf 281 29010
56 -Suslik- Blade Master 281 29010
57 HASHISHHHH Blade Master 281 29010
58 -HannibaL- Lord Emperor 281 29010
59 xripperx Blade Master 281 28980
60 -GvicisX- Lord Emperor 281 29010
61 -Vityshka- Blade Master 281 29010
62 maliw Grand Master 281 28980
63 KoJIo6oK Grand Master 281 29010
64 ToJIcT9K Blade Master 281 28980
65 ---BM--- Blade Master 281 29010
66 Raguel Blade Master 281 29010
67 Kalhun Grand Master 281 28980
68 -Hex- Blade Master 281 29010
69 ProFast Blade Master 281 29050
70 gray Blade Master 281 29010
71 Suflen Grand Master 281 29010
72 -Kristoff- Duel Master 281 29010
73 -Buld0zeR- Grand Master 281 29010
74 Buckapek Blade Master 281 29010
75 ALIS Grand Master 281 29010
76 NoxY High Elf 281 29010
77 Felrage Blade Master 281 29010
78 -ZuZu- High Elf 281 29010
79 --JOKER-- Grand Master 281 29010
80 --TroJan-- Lord Emperor 281 29010
81 Heddin Grand Master 281 29010
82 zmejka Grand Master 281 29010
83 TribiT Blade Master 281 29010
84 BORNyust Blade Master 281 29010
85 -Totosha- Grand Master 281 29210
86 MangusT Lord Emperor 281 29010
87 DajaVu High Elf 281 28980
88 DooMSlayeR Lord Emperor 281 29010
89 -ReDLaDY- High Elf 281 29010
90 -LuckyBoy- Grand Master 281 29010
91 ytka Grand Master 281 29010
92 -ReIoad- Grand Master 281 29010
93 ---Hex--- Lord Emperor 281 29010
94 --JuRzAn-- Grand Master 281 29010
95 -OkyHb- Blade Master 281 29010
96 Shady Blade Master 281 29010
97 -Gibon- Lord Emperor 281 29010
98 -MeJloMaH- Grand Master 281 29010
99 MrBoogie Duel Master 281 29010
100 Chisinau Blade Master 281 29010