Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã hoàn thành được số lượng nhiệm vụ nhiều nhất. Có thể tìm hiểu thêm về hệ thống nhiệm vụ tại đây.

Bảng xếp hạng Nhiệm vụ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Nhiệm vụ
Điểm Nhiệm vụ
1 -Lecter- Lord Emperor 380 12720
2 -Demos- Blade Master 380 12720
3 -CannibaL- Blade Master 380 12720
4 -Shameles- Lord Emperor 380 12720
5 GysTTee Lord Emperor 380 12720
6 Clyde Duel Master 380 12720
7 Suicide Blade Master 380 12720
8 GauPi Duel Master 380 12720
9 InToXiCaDo Blade Master 380 12720
10 --X-A-M-- Duel Master 380 12720
11 DeniM Grand Master 380 12720
12 Deduwka Lord Emperor 380 12720
13 -Vanilla- High Elf 380 12720
14 -Shade- Grand Master 380 12720
15 anto Lord Emperor 380 12720
16 -Lui- Lord Emperor 380 12720
17 BEPTEP Lord Emperor 380 12720
18 --ErroR-- Lord Emperor 380 12720
19 BaJleT Grand Master 380 12720
20 ToxicMama High Elf 380 12720
21 -EpiL- Blade Master 380 12720
22 -Cobra- High Elf 380 12720
23 POCO Duel Master 380 12720
24 Elfeyka High Elf 380 12720
25 Darnelka Lord Emperor 380 12720
26 Mardelka Duel Master 380 12720
27 Sardelka Grand Master 380 12720
28 Devile Lord Emperor 380 12720
29 PeterCheff Lord Emperor 380 12720
30 -Hex- Lord Emperor 380 12720
31 --MamBa-- High Elf 380 12720
32 -Drujiwe- Blade Master 380 12720
33 ThuyAn Blade Master 380 12720
34 -ROSS- Grand Master 380 12720
35 DeezNuts Grand Master 380 12720
36 ManHunTsoN Lord Emperor 380 12720
37 MAYBAX Lord Emperor 380 12720
38 -Arwen- High Elf 380 12720
39 -Owner- Blade Master 380 12720
40 -ShpioN- Lord Emperor 380 12720
41 -Witcher- Grand Master 380 12720
42 -Neo- Blade Master 380 12720
43 CEMOQ Duel Master 380 12720
44 -GiO- Blade Master 380 12720
45 Mult9wka Grand Master 380 12720
46 -MangusT- Grand Master 380 12720
47 NATURINO Grand Master 380 12720
48 Yennefer High Elf 380 12720
49 -RiddicK- Lord Emperor 380 12720
50 -Majest1k- Blade Master 380 12720
51 -DarkSide- Lord Emperor 380 12720
52 Defenderon Blade Master 380 12720
53 -Z-L-O- Grand Master 380 12720
54 TOKUDA-VN Blade Master 379 12170
55 -PsixGM- Grand Master 379 12170
56 HermesMG Duel Master 379 12170
57 Bardelka Blade Master 378 12170
58 koldyyn Grand Master 376 12090
59 ToJIcT9K Blade Master 376 12090
60 Pandakaru Grand Master 376 12090
61 NoxY High Elf 372 12010
62 jaka4ajusj Blade Master 372 12010
63 TheFlaming Grand Master 369 11930
64 -Arma- Duel Master 369 11930
65 EgyptELF High Elf 369 11930
66 Wertyxa Blade Master 369 11930
67 Almanah Blade Master 369 11930
68 Antimatter Blade Master 367 11850
69 Heddin Grand Master 367 11850
70 Chisinau Blade Master 367 11850
71 -Gibon- Lord Emperor 367 11850
72 PIKICA Grand Master 367 11850
73 Zverj Lord Emperor 365 11770
74 e6i6a Lord Emperor 363 11690
75 DuijinE Grand Master 363 11690
76 KoJIo6oK Grand Master 363 11690
77 Avokado Blade Master 363 11690
78 -Vityshka- Blade Master 363 11690
79 Saifer777 Grand Master 363 11690
80 SalaMoon Lord Emperor 363 11690
81 Triadaa Lord Emperor 363 11690
82 TribiT Blade Master 363 11690
83 -MeJloMaH- Grand Master 363 11690
84 Elcatrazz High Elf 363 11690
85 danidy Blade Master 363 11690
86 frozen Blade Master 361 11610
87 -ppolop- Lord Emperor 360 11530
88 nogoHok Blade Master 359 11450
89 PaKoBuHa High Elf 359 11450
90 Buckapek Blade Master 359 11450
91 DooMSlayeR Lord Emperor 359 11450
92 PREDATTOR Lord Emperor 359 11450
93 gray Blade Master 358 11370
94 -TheEagle- Duel Master 357 11370
95 sieraSM Grand Master 356 11370
96 Suflen Grand Master 356 11370
97 -KOMATOZ- Blade Master 356 11370
98 -MAWINA- High Elf 355 11370
99 -Rudolf- Grand Master 355 11370
100 -Nalla- Lord Emperor 355 11370