Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã hoàn thành được số lượng nhiệm vụ nhiều nhất. Có thể tìm hiểu thêm về hệ thống nhiệm vụ tại đây.

Bảng xếp hạng Nhiệm vụ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Nhiệm vụ
Điểm Nhiệm vụ
1 kotDL Lord Emperor 380 25440
2 --ALF-- Blade Master 380 25440
3 Andyz Blade Master 380 25440
4 -EGOIST- Blade Master 380 25440
5 -ChesteR- Duel Master 380 25440
6 Antimatter Blade Master 380 25440
7 -Bunny- Grand Master 380 25440
8 -Ghost- Blade Master 380 25440
9 -Preacher- Duel Master 380 25440
10 -Leader- Lord Emperor 380 25440
11 -Bandana- Blade Master 380 25440
12 aanc Grand Master 380 25440
13 Clyde Duel Master 380 25440
14 Elevant Blade Master 380 25440
15 --X-A-M-- Duel Master 380 25440
16 Suicide Blade Master 380 25440
17 GauPi Duel Master 380 25440
18 ToJIcT9K Blade Master 380 25440
19 -Bane- Grand Master 380 25440
20 BigCat Lord Emperor 380 25440
21 anto Lord Emperor 380 25440
22 L0Rdddd Lord Emperor 380 25440
23 -Nechto- Duel Master 380 25440
24 WilyWiz Grand Master 380 25440
25 ManHunTsoN Lord Emperor 380 25440
26 -Shade- Grand Master 380 25440
27 Heets Blade Master 380 25440
28 sieraSM Grand Master 380 25440
29 -Xaoc- Duel Master 380 25440
30 3AKOH Blade Master 380 25440
31 Deduwka Lord Emperor 380 25440
32 -TUZ- Blade Master 380 25440
33 LLlyJl3p Duel Master 380 25440
34 -Cobra- High Elf 380 25440
35 -Zero- Blade Master 380 25440
36 -Simple- Blade Master 380 25440
37 LgOd Grand Master 380 25440
38 MagicFly Duel Master 380 25440
39 HubLaa Blade Master 380 25440
40 -Wonder- High Elf 380 25440
41 BEPTEP Lord Emperor 380 25440
42 BaJleT Grand Master 380 25440
43 frozen Blade Master 380 25440
44 -TheEagle- Duel Master 380 25440
45 -EpiL- Blade Master 380 25440
46 Zverj Lord Emperor 380 25440
47 gray Blade Master 380 25440
48 Kadorr Blade Master 380 25440
49 POCO Duel Master 380 25440
50 -SkABargA- High Elf 380 25440
51 Zyth Grand Master 380 25440
52 -Vityshka- Blade Master 380 25440
53 Ralfy Grand Master 380 25440
54 Wertyxa High Elf 380 25440
55 BladeUA Blade Master 380 25440
56 -Saifer- Grand Master 380 25440
57 EgyptELF High Elf 380 25440
58 ToxaToxoB Duel Master 380 25440
59 roti02 Lord Emperor 380 25440
60 Roza4ka High Elf 380 25440
61 -BierKiII- Blade Master 380 25440
62 -Flame- Lord Emperor 380 25440
63 Defenderon Blade Master 380 25440
64 -Z-X-C- Lord Emperor 380 25440
65 -Mint- High Elf 380 25440
66 -Witcher- Grand Master 380 25440
67 -BonaPard- Lord Emperor 380 25440
68 -Spotify- Grand Master 380 25440
69 -RickRoss- Duel Master 380 25440
70 ninja01 Duel Master 380 25440
71 filiposha Grand Master 380 25440
72 -Hex- Lord Emperor 380 25440
73 JavHpClub Blade Master 380 25440
74 -Reload- Blade Master 380 25440
75 -ROSS- Blade Master 380 25440
76 -Snickers- Grand Master 380 25440
77 -RiKoWET- High Elf 380 25440
78 ShadeWar Grand Master 380 25440
79 -FORPOST- Lord Emperor 380 25440
80 Heddin Grand Master 380 25440
81 TribiT Blade Master 380 25440
82 MAYBAX Lord Emperor 380 25440
83 -CannibaL- Blade Master 380 25440
84 -Pribalt- Blade Master 380 25440
85 -Fate- Duel Master 380 25440
86 -KOMAXAN- Blade Master 380 25440
87 PREDATTOR Lord Emperor 380 25440
88 Elcatrazz High Elf 380 25440
89 -MeJloMaH- Grand Master 380 25440
90 DLApec Lord Emperor 380 25440
91 -Neo- Blade Master 380 25440
92 -KOMATOZ- Blade Master 380 25440
93 -Gibon- Lord Emperor 380 25440
94 -Compadre- Grand Master 380 25440
95 -Crypto- Blade Master 380 25440
96 SannyClay Lord Emperor 380 25440
97 danidy Blade Master 380 25440
98 Mult9wka Grand Master 380 25440
99 -MangusT- Grand Master 380 25440
100 PIKICA Grand Master 380 25440