Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã hoàn thành được số lượng nhiệm vụ nhiều nhất. Có thể tìm hiểu thêm về hệ thống nhiệm vụ tại đây.

Bảng xếp hạng Nhiệm vụ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Nhiệm vụ
Điểm Nhiệm vụ
1 -Cheloo- Lord Emperor 380 12720
2 Yos6ko Duel Master 380 12720
3 -SQWIRT- High Elf 380 12720
4 GdeDef Grand Master 380 12720
5 NoDef Grand Master 380 12720
6 JENya High Elf 380 12720
7 Dominator Lord Emperor 380 12720
8 Blockchain Duel Master 380 12720
9 -ManhQuan- Lord Emperor 380 12720
10 wizzy Grand Master 380 12720
11 HotSexToy Grand Master 380 12720
12 Crusher Blade Master 380 12720
13 -ConKuUnU- Blade Master 380 12720
14 Hit-4Fun Blade Master 380 12720
15 Beer High Elf 380 12720
16 bibi Blade Master 380 12720
17 TheHope Lord Emperor 380 12720
18 Cosmos Blade Master 380 12720
19 Gojo Grand Master 380 12720
20 -Pegas- Grand Master 380 12720
21 DeadInside Grand Master 380 12720
22 -Thor- Blade Master 380 12720
23 -PATRON- Lord Emperor 380 12720
24 -Cerebrum- Grand Master 380 12720
25 -General- Lord Emperor 380 12720
26 3a6aBa High Elf 380 12720
27 zemlo Blade Master 380 12720
28 Daddy- Duel Master 380 12720
29 I-Candy-I Duel Master 380 12720
30 21-Savage Lord Emperor 380 12720
31 Beasti Grand Master 380 12720
32 -AloooooE- Grand Master 380 12720
33 -KewTiie- High Elf 380 12720
34 llGunnerll Lord Emperor 380 12720
35 P1nch Grand Master 380 12720
36 -Stone- Blade Master 380 12720
37 KyQuanSan Blade Master 380 12720
38 -Just- Duel Master 380 12720
39 TAnh Grand Master 380 12720
40 anabolic Blade Master 380 12720
41 Cannawiz Grand Master 380 12720
42 -Bruh- Blade Master 380 12720
43 -Truninho- Blade Master 380 12720
44 Steven Duel Master 380 12720
45 Gaara Blade Master 380 12720
46 PeTerPan Blade Master 380 12720
47 Armen Blade Master 380 12720
48 VN-Chube Blade Master 380 12720
49 -Asta- Duel Master 380 12720
50 Wampella Blade Master 380 12720
51 DarkVoodoo Grand Master 380 12720
52 -Pi28-ADM High Elf 380 12720
53 SteeL Grand Master 380 12720
54 Theo Grand Master 380 12720
55 MAN-SORRY Grand Master 380 12720
56 Brent Blade Master 380 12720
57 -CeLine- Duel Master 380 12720
58 SPELL Grand Master 380 12720
59 TIGI Blade Master 380 12720
60 -SadBoy- Blade Master 380 12720
61 zGaoBac Lord Emperor 380 12720
62 -SNICKERS- Lord Emperor 380 12720
63 11-MgCuty Duel Master 380 12720
64 nonJlaBok Duel Master 380 12720
65 Myrto High Elf 380 12720
66 Comedy Grand Master 380 12720
67 Gold-NiKa Lord Emperor 380 12720
68 Amino Grand Master 380 12720
69 Lamela Grand Master 380 12720
70 Shroud High Elf 380 12720
71 -PacMan- Grand Master 380 12720
72 LexusLx600 Blade Master 380 12720
73 Kopaleto Blade Master 380 12720
74 -IS-LOVE Duel Master 380 12720
75 -KOLENVAL- Lord Emperor 380 12720
76 OutcasT High Elf 380 12720
77 deadzone13 Grand Master 380 12720
78 FatherMaMa Duel Master 380 12720
79 -Prophet- Duel Master 380 12720
80 TheKing Grand Master 380 12720
81 pohooyou Grand Master 380 12720
82 MSLucifer Lord Emperor 380 12720
83 Tauriel High Elf 380 12720
84 -Maliketh- Lord Emperor 380 12720
85 -Xenomorph Blade Master 380 12720
86 MrRuby Duel Master 380 12720
87 -Konfetos Blade Master 380 12720
88 Mambet Grand Master 380 12720
89 Doughnut Lord Emperor 380 12720
90 TaPanyHbKa Grand Master 380 12720
91 -Skeleton- Grand Master 380 12720
92 MoonCrazy Lord Emperor 380 12720
93 GnouCcc Grand Master 380 12720
94 dsquared2 Grand Master 380 12720
95 -Reload- Lord Emperor 380 12720
96 woeful High Elf 380 12720
97 -MoRTReD- Lord Emperor 380 12720
98 Koza4okDL Lord Emperor 380 12720
99 -HeroiN- Blade Master 380 12720
100 Hagall Grand Master 380 12720