Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã hoàn thành được số lượng nhiệm vụ nhiều nhất. Có thể tìm hiểu thêm về hệ thống nhiệm vụ tại đây.

Bảng xếp hạng Nhiệm vụ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Nhiệm vụ
Điểm Nhiệm vụ
1 - Oliver6789 High Elf 380 12720 Offline
2 Relax IamSmile Duel Master 380 12720 Online
3 MSCorp 17-Oct Blade Master 380 12720 Online
4 - -King- Blade Master 380 12720 Offline
5 - GoBlin Blade Master 380 12720 Online
6 - -3BEPU- High Elf 380 12720 Offline
7 GGwp KrausE Lord Emperor 380 12720 Offline
8 Buzzz TheHope Lord Emperor 380 12720 Offline
9 - Whisper Lord Emperor 380 12720 Offline
10 - zBadBoyz Blade Master 380 12720 Offline
11 AnhVsEm zPlayBoyz Duel Master 380 12720 Online
12 HailWibu Shark3 Duel Master 380 12720 Online
13 - -SQWIRT- High Elf 380 12720 Online
14 - MANSORY Blade Master 380 12720 Offline
15 DADA -MONSIEUR- Duel Master 380 12720 Offline
16 ChimLon FatherMaMa Duel Master 380 12720 Offline
17 Tribute MidilackY Grand Master 380 12720 Offline
18 12zen -DesiGn- Grand Master 380 12720 Offline
19 MSCorp -PacMan- Grand Master 380 12720 Online
20 - IIOII Duel Master 380 12720 Offline
21 AnhVsEm 6aHguT Blade Master 380 12720 Offline
22 - TriPoloski Duel Master 380 12720 Online
23 RaJoNaS SmOke Duel Master 380 12720 Online
24 ZZZZ Frozen Grand Master 380 12720 Online
25 MSCorp Alexanra High Elf 380 12720 Online
26 GGwp Kristy High Elf 380 12720 Online
27 coollive -Panther- Lord Emperor 380 12720 Online
28 AnhVsEm -Darius- Lord Emperor 380 12720 Online
29 AnhVsEm KingOfEvli Lord Emperor 380 12720 Online
30 GGwp BesPolezny Lord Emperor 380 12720 Online
31 - IceKrystal Duel Master 380 12720 Offline
32 MSCorp 31-Jan Duel Master 380 12720 Offline
33 - Smerch Duel Master 380 12720 Offline
34 AnhVsEm Quasar Lord Emperor 380 12720 Online
35 CHILL -Hai-Tram- Lord Emperor 380 12720 Offline
36 TRIBE -Maderos Lord Emperor 380 12720 Online
37 AnhVsEm QuynhAh Grand Master 380 12720 Offline
38 OnlyMe -PvE Duel Master 380 12720 Online
39 - Phanmond High Elf 380 12720 Offline
40 GGwp -Another- Grand Master 380 12720 Online
41 TEMPLlER Sovist Duel Master 380 12720 Offline
42 12zen NoDef Grand Master 380 12720 Online
43 - -ManhQuan- Lord Emperor 380 12720 Offline
44 GGwp HEINO Duel Master 380 12720 Online
45 - Tokyo Grand Master 380 12720 Offline
46 MSCorp -ZHO- Duel Master 380 12720 Offline
47 RaJoNaS LIZNA Grand Master 380 12720 Online
48 Buzzz krown High Elf 380 12720 Online
49 AnhVsEm -BadBoy- Blade Master 380 12720 Online
50 MSCorp -Stone- Blade Master 380 12720 Online
51 MSCorp KyQuanSan Blade Master 380 12720 Offline
52 - Bruh Blade Master 380 12720 Online
53 TeamEt -Fire- Lord Emperor 380 12720 Online
54 - Absolut Duel Master 380 12720 Offline
55 Buzzz SudjaDreD Grand Master 380 12720 Online
56 MSCorp -HERO- Blade Master 380 12720 Offline
57 - -FATE- Duel Master 380 12720 Offline
58 CHILL -StoneR- Grand Master 380 12720 Online
59 12zen Sabretooth Grand Master 380 12720 Online
60 OnlyWay MAN-SORRY Grand Master 380 12720 Online
61 DIVINE KhoaiTay High Elf 380 12720 Offline
62 TRIBE -RAMBO- Blade Master 380 12720 Online
63 - BeDangKhoi Blade Master 380 12720 Offline
64 - -Invisible Grand Master 380 12720 Offline
65 - -John- Duel Master 380 12720 Offline
66 CHILL -Cannawiz Grand Master 380 12720 Online
67 12zen -Wasabi- Grand Master 380 12720 Online
68 CHILL -YeeZY350- Lord Emperor 380 12720 Online
69 Buzzz CaMeDeatH Grand Master 380 12720 Offline
70 - Snappy Blade Master 380 12720 Offline
71 12zen -OG- Duel Master 380 12720 Online
72 - -Grisha Lord Emperor 380 12720 Offline
73 - -MinTori Duel Master 380 12720 Offline
74 CHILL -Pacho- Blade Master 380 12720 Online
75 Buzzz -Zippy Lord Emperor 380 12720 Offline
76 - -S1mple- Blade Master 380 12720 Offline
77 - -BadBoyVN- Blade Master 380 12720 Offline
78 - PremiaL Blade Master 380 12720 Online
79 - -HellBoy- Blade Master 380 12720 Offline
80 RecoiL -Artorias- Blade Master 380 12720 Offline
81 CHILL NazGuL- Grand Master 380 12720 Offline
82 - -madcnf- Grand Master 380 12720 Offline
83 12zen -LORDEX- Lord Emperor 380 12720 Online
84 - -VoldeMort Duel Master 380 12720 Offline
85 Buzzz IHeineken Duel Master 380 12720 Online
86 - Metaverse Duel Master 380 12720 Offline
87 TRIBE -Scream- Duel Master 380 12720 Offline
88 RaJoNaS -GoR- Lord Emperor 380 12720 Offline
89 - Liverpool Duel Master 380 12720 Offline
90 RaJoNaS -djonja- Grand Master 380 12720 Offline
91 - djonja Grand Master 380 12720 Offline
92 4Fun -1St- Grand Master 380 12720 Offline
93 Buzzz hector Grand Master 380 12720 Online
94 Buzzz -ZiL- Lord Emperor 380 12720 Online
95 - Sinks Grand Master 380 12720 Offline
96 - PG-13 Duel Master 380 12720 Offline
97 Buzzz Sh1za Grand Master 380 12720 Offline
98 MSCorp -Sho-Gun- High Elf 380 12720 Offline
99 CHILL -Zephyros Grand Master 380 12720 Offline
100 Buzzz HUGE Blade Master 380 12720 Online