Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme
Kỷ lục của tuần hiện tại
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
Magic Gladiator
Muse Elf
Soul Master
Blade Knight
unknown
109 02:41


Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
1
Magic Gladiator
Muse Elf
Soul Master
Blade Knight
unknown
109 02:41
2
Soul Master
Magic Gladiator
Muse Elf
Blade Knight
unknown
96 03:08
3
unknown
unknown
Soul Master
Muse Elf
Blade Knight
unknown
unknown
96 05:29
4
unknown
unknown
unknown
Magic Gladiator
Muse Elf
unknown
unknown
unknown
92 16:52