Xếp hạng
Kỷ lục của tuần hiện tại
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
Lord Emperor
Duel Master
Blade Master
Grand Master
High Elf
316 23:19


Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
1
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
317 28:31
2
Lord Emperor
Duel Master
Blade Master
Grand Master
High Elf
316 23:19
3
Lord Emperor
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
316 24:44
4
Duel Master
Blade Master
High Elf
Grand Master
Lord Emperor
316 26:12
5
Duel Master
Blade Master
Grand Master
High Elf
Lord Emperor
316 28:39
6
Dark Wizard
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
High Elf
316 29:29
7
Lord Emperor
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
Duel Master
309 22:02
8
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Dark Wizard
Lord Emperor
289 29:27
9
Grand Master
Dark Wizard
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
275 18:26
10
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
High Elf
274 26:03
11
Lord Emperor
Duel Master
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
270 18:42
12
Duel Master
Blade Master
Grand Master
High Elf
Duel Master
269 28:16
13
Lord Emperor
Blade Master
Grand Master
Grand Master
High Elf
267 29:06
14
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
256 17:44
15
High Elf
Grand Master
Lord Emperor
Duel Master
Blade Master
251 20:18
16
High Elf
Duel Master
Blade Master
Lord Emperor
Lord Emperor
251 23:30
17
Grand Master
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
249 23:41
18
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
Grand Master
248 16:21
19
High Elf
Blade Master
Grand Master
Lord Emperor
Duel Master
248 18:51
20
Duel Master
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Lord Emperor
247 09:17
21
Lord Emperor
Blade Master
Grand Master
Soul Master
High Elf
244 29:27
22
Lord Emperor
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
243 19:01
23
Grand Master
Lord Emperor
Blade Knight
High Elf
unknown
242 29:55
24
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
unknown
232 23:07
25
unknown
unknown
Grand Master
Lord Emperor
High Elf
unknown
unknown
231 28:12
26
High Elf
Blade Master
Grand Master
Grand Master
High Elf
230 28:44
27
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
Dark Wizard
Lord Emperor
226 23:32
28
Duel Master
Lord Emperor
Lord Emperor
High Elf
unknown
225 11:07
29
Blade Master
Grand Master
Grand Master
Soul Master
High Elf
225 29:40
30
Grand Master
High Elf
Duel Master
Blade Master
Lord Emperor
224 20:03