Xếp hạng
Kỷ lục của tuần hiện tại
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
unknown
unknown
Grand Master
High Elf
Blade Master
unknown
unknown
147 10:48


Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
1
Grand Master
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
Blade Master
157 07:39
2
Dark Lord
High Elf
Grand Master
Blade Master
Duel Master
157 18:25
3
unknown
unknown
Grand Master
High Elf
Blade Master
unknown
unknown
147 10:48
4
unknown
unknown
unknown
Grand Master
High Elf
unknown
unknown
unknown
130 08:46
5
Lord Emperor
Grand Master
Muse Elf
Blade Master
unknown
130 13:21
6
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
Blade Master
Duel Master
117 17:55
7
Dark Lord
Magic Gladiator
Muse Elf
Blade Knight
unknown
115 24:33
8
unknown
unknown
Lord Emperor
Muse Elf
Blade Master
unknown
unknown
109 06:41
9
Lord Emperor
Grand Master
Muse Elf
Duel Master
Blade Master
109 07:43
10
unknown
unknown
Dark Lord
Magic Gladiator
Muse Elf
unknown
unknown
109 21:09
11
unknown
unknown
unknown
Grand Master
Muse Elf
unknown
unknown
unknown
96 13:26
12
unknown
unknown
Magic Gladiator
Dark Lord
Muse Elf
unknown
unknown
93 06:55
13
unknown
unknown
unknown
Dark Lord
Muse Elf
unknown
unknown
unknown
93 24:04
14
unknown
unknown
unknown
Magic Gladiator
Soul Master
unknown
unknown
unknown
82 06:49
15
unknown
unknown
unknown
Blade Knight
Magic Gladiator
unknown
unknown
unknown
79 25:51
16
unknown
unknown
High Elf
Blade Knight
Soul Master
unknown
unknown
76 10:26
17
unknown
unknown
Duel Master
Grand Master
Grand Master
unknown
unknown
62 05:53
18
unknown
unknown
unknown
Magic Gladiator
Blade Knight
unknown
unknown
unknown
52 06:47
19
unknown
unknown
unknown
Magic Gladiator
Dark Lord
unknown
unknown
unknown
52 08:15