Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Here are displayed players with the best equipment in the game.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.


Top Equipment
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Rating
1 TROY -Crystal- Blade Master 2426 Online
2 43Movie -Culi- Lord Emperor 2412 Online
3 43Movie KOLENVAL Lord Emperor 2387 Offline
4 43Movie lmbalance Grand Master 2380 Online
5 BTC-MOON Duel Master 2371 Offline
6 TROY PhoGiamDoc Blade Master 2359 Online
7 TROY GiamDoc Duel Master 2357 Online
8 43Movie KTyJIxy Lord Emperor 2346 Online
9 MaMen -Bum-Bao- Duel Master 2336 Offline
10 TROY MagicLuZ Grand Master 2303 Online
11 43Movie neigrok Blade Master 2221 Offline
12 BURNED Tank Blade Master 2208 Offline
13 TROY korDL Lord Emperor 2177 Offline
14 TROY MrBenGun Lord Emperor 2144 Online
15 43Movie KAZANTIP Duel Master 2139 Online
16 43Movie Shinigami High Elf 2098 Online
17 Shuriken Johnny Grand Master 2090 Offline
18 TROY ThuKy-O- Grand Master 2071 Online
19 43Movie PeugeHka Lord Emperor 2065 Online
20 TROY BaoKe Lord Emperor 2049 Online
21 TheAce -Svara- Grand Master 2036 Online
22 TROY UNCZ Blade Master 1897 Online
23 TROY Anskil High Elf 1837 Online
24 43Movie -Sanji- Grand Master 1824 Online
25 43Movie DESP Grand Master 1823 Online
26 - Tommy Grand Master 1790 Offline
27 HARDCORE HarryPotta Grand Master 1764 Online
28 HISPANIC Nnyx Grand Master 1764 Online
29 - name Grand Master 1760 Online
30 43Movie -Security- Blade Master 1739 Online
31 MaMen Lyrical- Grand Master 1735 Online
32 TROY -CTpaHHuK- Lord Emperor 1721 Online
33 - crassik High Elf 1712 Offline
34 ViNaTaBa -MAXiMUS- Grand Master 1690 Online
35 TROY FinalGame Grand Master 1687 Online
36 BURNED Retox Duel Master 1674 Online
37 TROY wiglewigle High Elf 1672 Online
38 - mIRC High Elf 1654 Online
39 TROY Tomahawk High Elf 1653 Online
40 TheAce -XpycT- Lord Emperor 1638 Online
41 TROY -Jumple- High Elf 1618 Online
42 HISPANIC rody1891 High Elf 1600 Online
43 43Movie EternaL Duel Master 1591 Online
44 43Movie EquIibrium Blade Master 1582 Online
45 - DimDam Lord Emperor 1567 Offline
46 TheAce -Monkey- Duel Master 1567 Online
47 HARDCORE xLuciferx Grand Master 1558 Online
48 43Movie Timeless Lord Emperor 1552 Online
49 TROY Pupik Grand Master 1551 Online
50 Game4Fun 1ChemXong Duel Master 1544 Online
51 TROY SparTa High Elf 1542 Online
52 Stormen Grand Master 1539 Offline
53 MaMen Prince89 Blade Master 1531 Online
54 BURNED RoyalRage Grand Master 1528 Online
55 TheAce Spi4ka Grand Master 1526 Online
56 TROY NARDO Lord Emperor 1521 Online
57 TROY OweMe High Elf 1518 Offline
58 TROY Porosenok High Elf 1508 Online
59 HARDCORE akorotkih Blade Master 1507 Online
60 TROY -LasVegaS- Blade Master 1494 Offline
61 TROY INVICTUS Lord Emperor 1484 Online
62 43Movie Imbalance High Elf 1480 Offline
63 AVENGERS SherXaN Blade Knight 1474 Online
64 3oonaPK Turbo Duel Master 1457 Online
65 TROY Odal Grand Master 1443 Online
66 HARDCORE -Zeus- Duel Master 1440 Online
67 DontCry Smile Grand Master 1438 Offline
68 - Mila Muse Elf 1436 Online
69 43Movie -Osin- High Elf 1434 Online
70 TROY -OnlyMe- Duel Master 1430 Online
71 TROY oTxoDoS Dark Lord 1429 Online
72 - Guca Soul Master 1428 Online
73 LegionUA GetmanDL Dark Lord 1398 Online
74 LegionUA MrAnderson Lord Emperor 1395 Online
75 Gamers FoXy Duel Master 1388 Online
76 - 79-EvilGod Grand Master 1388 Online
77 HARDCORE Klepa Lord Emperor 1379 Offline
78 HARDCORE KabaL Lord Emperor 1378 Online
79 KingTeLv DeLight Grand Master 1377 Online
80 HARDCORE Kislota High Elf 1370 Online
81 RQuest GodBoss Duel Master 1364 Online
82 - -Kinder- High Elf 1357 Offline
83 DontCry Chuskins Blade Knight 1354 Online
84 Gamers EnvyMee Lord Emperor 1353 Online
85 LegionUA DarkWill Soul Master 1353 Online
86 RQuest Garen Lord Emperor 1349 Online
87 43Movie Attack Lord Emperor 1347 Offline
88 TROY kerasine Lord Emperor 1346 Online
89 TheAce NoName Grand Master 1345 Online
90 - Bagration Grand Master 1345 Online
91 43Movie Data Duel Master 1344 Online
92 - OSTEO Duel Master 1342 Offline
93 BURNED WhitePowda Soul Master 1336 Offline
94 TROY YOLO Blade Master 1334 Offline
95 - KibRg Dark Lord 1330 Offline
96 - Heindal Blade Knight 1329 Offline
97 43Movie Mammus Blade Master 1327 Offline
98 MaMen MODERATESO Duel Master 1321 Online
99 43Movie Poutsaras Grand Master 1316 Online
100 - Thunder Grand Master 1315 Offline