Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Here are displayed players with the best equipment in the game.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.


Top Equipment
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Rating
1 HOME llGunnerll Lord Emperor 2639 Offline
2 HOME Quan-Vu Blade Master 2566 Online
3 GGwp -MoRTReD- Lord Emperor 2530 Offline
4 GuarD Extreme Blade Master 2427 Online
5 HOME -Prophet- Duel Master 2408 Offline
6 GuarD westy Duel Master 2358 Online
7 -MORBIUS- Grand Master 2343 Online
8 HOME Paparazzi Blade Master 2297 Online
9 HOME anabolic Blade Master 2272 Offline
10 - KrausE Lord Emperor 2232 Offline
11 - RastaMan Blade Master 2224 Online
12 HOME -NDV- Duel Master 2192 Offline
13 HOME -TopBoy- Lord Emperor 2176 Online
14 HOME BridgetVN Blade Master 2117 Offline
15 HOME OWNED Duel Master 1967 Online
16 Disaster West1q Blade Master 1957 Online
17 HOME TheKing Grand Master 1936 Online
18 - Knife Blade Master 1929 Offline
19 - --Yuki-- Blade Master 1909 Online
20 Disaster -KOCMOC- Grand Master 1901 Online
21 - -Xenomorph Blade Master 1824 Online
22 HOME Strapon High Elf 1804 Offline
23 GGwp UNDERRATED Lord Emperor 1774 Offline
24 GuarD Abram Lord Emperor 1750 Online
25 GGwp nonJlaBok Duel Master 1736 Online
26 ZXCZXC Hayoung High Elf 1699 Online
27 GuarD DeepMainn Grand Master 1686 Online
28 GuarD -Koya- Grand Master 1684 Offline
29 DeadInside Grand Master 1682 Online
30 HOME Maximum Grand Master 1676 Online
31 GuarD -Ego1st- Grand Master 1658 Offline
32 Disaster ObiWan Lord Emperor 1614 Online
33 HOME eutninana High Elf 1609 Online
34 HOME KoKoMi Lord Emperor 1602 Offline
35 - -Morpheus- Lord Emperor 1598 Offline
36 GGwp Armen Blade Master 1590 Online
37 GGwp -Cheloo- Lord Emperor 1588 Online
38 - -Yuki- Blade Master 1567 Online
39 HOME Myrto High Elf 1549 Online
40 GuarD zmeysmail Grand Master 1545 Offline
41 POZETIV pots Lord Emperor 1529 Online
42 GuarD TURK High Elf 1527 Offline
43 GuarD scuko Lord Emperor 1508 Online
44 Disaster -mElya Grand Master 1508 Offline
45 GuarD Blumex Grand Master 1500 Offline
46 GGwp NhatRi-VN Grand Master 1490 Offline
47 GuarD GauVn Blade Master 1484 Online
48 GGwp GRANATE Lord Emperor 1483 Online
49 GuarD d0k3r0k Blade Master 1464 Online
50 Kings -Vaniusa- Grand Master 1462 Offline
51 HOME deadzone13 Grand Master 1461 Online
52 Creep JohDepp Duel Master 1447 Online
53 GGwp -Another- Grand Master 1445 Online
54 - -R-y-a-n-- Lord Emperor 1442 Offline
55 - Bandy Duel Master 1439 Offline
56 - MrDJ Duel Master 1430 Offline
57 GuarD Tauriel High Elf 1413 Online
58 HOME KingKay Lord Emperor 1408 Online
59 GuarD Marshal Lord Emperor 1405 Online
60 HOME Doughnut Lord Emperor 1398 Online
61 GuarD Arm1N Duel Master 1395 Offline
62 GGwp -Anh2-ADM Blade Master 1381 Offline
63 HOME --Goku-- Duel Master 1380 Online
64 HOME TIGI Blade Master 1378 Online
65 GGwp OkOk High Elf 1377 Offline
66 - Demolisher Grand Master 1374 Offline
67 - Bigaboys High Elf 1371 Offline
68 - bOmjetto Duel Master 1370 Offline
69 - -Konfetos Blade Master 1369 Offline
70 AlcoClub -PoSeiDon- Grand Master 1368 Online
71 - Duke Grand Master 1355 Offline
72 HOME VoDanh-HP Blade Master 1354 Offline
73 GuarD Nameless Grand Master 1353 Online
74 PANDORA St-Remy Duel Master 1350 Offline
75 GGwp Shroud High Elf 1348 Online
76 HOME Saric Blade Master 1346 Online
77 GGwp ChupapiVN Lord Emperor 1344 Offline
78 Kings LeshaBK Blade Master 1338 Online
79 Master -Vog- Blade Master 1336 Offline
80 - ManBat Blade Master 1335 Offline
81 - -Death- Lord Emperor 1334 Offline
82 GGwp Bruh Blade Master 1333 Offline
83 - Flokii Soul Master 1332 Offline
84 - -14KapaT- Lord Emperor 1329 Offline
85 - KANAB1S Duel Master 1322 Offline
86 HARDER Espario Lord Emperor 1317 Offline
87 HOME Rose High Elf 1310 Offline
88 - Swipe Lord Emperor 1309 Offline
89 - -MissYou- Grand Master 1299 Offline
90 - CB-Sock High Elf 1298 Offline
91 GuarD -IceFox- High Elf 1291 Offline
92 GGwp -MTri-ADM Lord Emperor 1291 Online
93 - SonicHY Lord Emperor 1290 Offline
94 - VN1ST Blade Master 1289 Offline
95 VNNO1 Truong-Phi Lord Emperor 1289 Online
96 - CyTeNeP Lord Emperor 1288 Offline
97 Kings 6oCoTa Blade Master 1287 Offline
98 Selfishn MrLord Lord Emperor 1286 Offline
99 GGwp Drakonis Lord Emperor 1284 Offline
100 - MunDO Duel Master 1282 Offline