Xếp hạng

Here are displayed players with the best equipment in the game.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.


Top Equipment
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Rating
1 HydrA -Immortal- Grand Master 2215 Online
2 HydrA -Gufi- Grand Master 2210 Offline
3 --gORDex- Dark Wizard 2180 Offline
4 Nord -Unknown- Grand Master 2180 Online
5 Nord -aNOTher- Grand Master 2178 Offline
6 SkyLine -MikiMouse Grand Master 2175 Offline
7 SkyLine -Zeus- Lord Emperor 2165 Offline
8 Nord Gordex- Lord Emperor 2160 Offline
9 -MocaN- Dark Wizard 2149 Offline
10 HydrA GideoN Lord Emperor 2140 Online
11 Paran0ik Dark Wizard 2130 Offline
12 HydrA -OMG-WTF- Lord Emperor 2130 Offline
13 HydrA Berzloy Duel Master 2130 Online
14 Nord --Gordex-- Duel Master 2128 Offline
15 Nord -Gordex-- Lord Emperor 2128 Online
16 HydrA Morph Lord Emperor 2125 Online
17 HydrA z0lik Grand Master 2120 Online
18 SkyLine Bucknasty Blade Master 2113 Online
19 - -OkyHb- Lord Emperor 2104 Offline
20 Nord -Gordex- Lord Emperor 2100 Offline
21 - -Crazy- Blade Master 2100 Offline
22 - -Gavr- Blade Master 2099 Offline
23 HydrA Wili Lord Emperor 2090 Online
24 SkyLine Krimskiu Grand Master 2075 Offline
25 SkyLine Sunset Lord Emperor 2065 Offline
26 - -Redh0rse- Lord Emperor 2064 Offline
27 - FFarT Blade Master 2057 Offline
28 -G0rdeX- Dark Wizard 2055 Offline
29 Nord Rong Duel Master 2046 Offline
30 -inslde Dark Wizard 2036 Offline
31 HydrA MoonCat High Elf 2036 Offline
32 -Petrovi4- Dark Wizard 2030 Offline
33 HydrA poccu9ka Blade Master 2026 Online
34 SkyLine inside Duel Master 2023 Offline
35 Odal Lord Emperor 2020 Offline
36 Nord eminem Grand Master 2012 Online
37 Nord -BLACK- Grand Master 2009 Online
38 - Takker Dark Wizard 1985 Offline
39 - -HannibaL- Lord Emperor 1954 Offline
40 Nord SkyM Blade Master 1949 Online
41 - HyenaFire Grand Master 1949 Online
42 Nord -KpbIca- Lord Emperor 1941 Offline
43 HydrA -TuMoH- Duel Master 1928 Offline
44 SkyLine mgJoe Duel Master 1922 Offline
45 prozet Duel Master 1895 Offline
46 HydrA -Daddy- Grand Master 1888 Offline
47 Nord -TukTak- Blade Master 1886 Offline
48 Nord GoodNight Grand Master 1857 Online
49 HydrA BurgerKing Duel Master 1848 Online
50 - -KpaKeH- Blade Master 1840 Online
51 RoyaL -Alpine- Blade Master 1833 Online
52 KingSize -Lipton- High Elf 1828 Offline
53 - Clyde Blade Master 1824 Online
54 SkyLine LOkosta Lord Emperor 1823 Offline
55 RespecT -AlexCroSs Blade Master 1817 Offline
56 Stall0ne Dark Wizard 1813 Offline
57 Nord -Gordex High Elf 1813 Offline
58 -KOKOH- Dark Wizard 1779 Offline
59 HydrA theKIDD Lord Emperor 1777 Online
60 Nord Gordex High Elf 1772 Offline
61 KpeMeHb Dark Wizard 1765 Offline
62 RoyaL -Psycho- Blade Master 1755 Offline
63 Nord Gorrdex Blade Master 1751 Offline
64 HydrA PRAVAKATOR Blade Master 1733 Offline
65 - -6paToK- Lord Emperor 1723 Offline
66 SopranoS -cTpAx- Blade Master 1716 Online
67 Wanted -MPA3b- Lord Emperor 1714 Offline
68 Teremok Fandorin Grand Master 1693 Offline
69 ZION -MaLakas- Blade Master 1689 Online
70 SkyLine AlakAzAM Grand Master 1683 Online
71 HydrA -Wasabi- Blade Master 1677 Offline
72 LegioN KabbaL Lord Emperor 1676 Online
73 - Bonnie High Elf 1665 Offline
74 - Potatoes Blade Master 1664 Offline
75 HydrA Makfiz Blade Master 1660 Online
76 Giran SM101r281q Grand Master 1646 Offline
77 Nord MEPJIuH Grand Master 1642 Offline
78 - AFK-MAN Grand Master 1640 Offline
79 Wanted Darklaw Lord Emperor 1640 Offline
80 ZION -Bien- Lord Emperor 1637 Online
81 RoyaL -SunRise- Duel Master 1635 Offline
82 SkyLine Califa High Elf 1633 Online
83 WhiteKing Lord Emperor 1621 Offline
84 KingSize Warrior Blade Master 1620 Online
85 Estonia Cross Grand Master 1618 Online
86 Nord Quant Lord Emperor 1614 Offline
87 ZION -TigerR- Duel Master 1612 Offline
88 OkyHari Arow Grand Master 1612 Offline
89 - BlessedEE High Elf 1609 Offline
90 aesthetic Dark Wizard 1608 Offline
91 HydrA JuicyFruit High Elf 1603 Offline
92 BadBoys KetsuiNeko Duel Master 1596 Offline
93 SkyLine -iBOSS- Grand Master 1596 Offline
94 - DarkDream Duel Master 1593 Offline
95 ZION -PeTmaLu- Grand Master 1586 Online
96 HydrA Zanyda Lord Emperor 1583 Online
97 - -nCuXomuK- Lord Emperor 1582 Online
98 RoyaL -diez- Blade Master 1575 Offline
99 HydrA -Happy- Blade Master 1575 Offline
100 - -RiN- Dark Wizard 1575 Offline