Xếp hạng
Master Origin Avalon Mega Deus Extreme

Here are displayed players with the best equipment in the game.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.


Top Equipment
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Rating
1 ANALoG PallacHH Lord Emperor 2418 Online
2 - -Aliyah- Blade Master 2325 Offline
3 GaRDa -McLaren- Lord Emperor 2316 Online
4 ZurkaS Speechless Lord Emperor 2231 Online
5 ANALoG -BOSS- Lord Emperor 2228 Online
6 ZurkaS 79EvilGod Duel Master 2195 Offline
7 ZurkaS -Reload- Lord Emperor 2190 Online
8 ZurkaS Beasty Grand Master 2087 Online
9 ANALoG -sUperRich Grand Master 1977 Online
10 - Anem Grand Master 1962 Online
11 GaRDa Daddy Lord Emperor 1955 Online
12 ZurkaS Wanheada Duel Master 1924 Offline
13 ANALoG XaCuTaoRa Grand Master 1870 Online
14 TeamVN IS-Mafia Duel Master 1853 Online
15 - hajskgja Grand Master 1795 Online
16 GaRDa NOsOK Grand Master 1774 Online
17 ANALoG Linux High Elf 1749 Online
18 GaRDa -Porsche- High Elf 1694 Offline
19 ZurkaS cosco Grand Master 1595 Online
20 ZurkaS Atlantida High Elf 1584 Online
21 GoBin Game4Funn Blade Master 1581 Online
22 ANALoG GuessWh0 Lord Emperor 1569 Online
23 POKAIFY XAmLO Duel Master 1549 Online
24 ANALoG qBacca Lord Emperor 1548 Online
25 -NhatRi- Grand Master 1540 Offline
26 LeVeL Striker Grand Master 1534 Online
27 TeamVN 18A-HQV Lord Emperor 1531 Offline
28 ANALoG MyBad Lord Emperor 1507 Offline
29 ANALoG xBLuSaXx High Elf 1499 Online
30 GoBin BlessArena Grand Master 1456 Online
31 - Conquista High Elf 1444 Offline
32 ANALoG S1rcamelot Duel Master 1434 Offline
33 TeamVN Piano Grand Master 1420 Online
34 LeVeL STALKERDL1 Lord Emperor 1416 Online
35 ANALoG MadderSky Lord Emperor 1405 Offline
36 GaRDa qwerty Grand Master 1392 Online
37 GaRDa Sennat0r Grand Master 1392 Online
38 - i007 Lord Emperor 1378 Online
39 GaRDa Luzerito Grand Master 1352 Online
40 CLUTCH DiCaprio Duel Master 1351 Online
41 ZurkaS Retch High Elf 1350 Online
42 GoBin DPBatBai Lord Emperor 1348 Online
43 GaRDa ImSorry Blade Master 1345 Online
44 TeamVN Makelove Blade Master 1336 Online
45 DarkSide KPOT Lord Emperor 1333 Online
46 ZurkaS ZurkaS High Elf 1328 Online
47 Captian FostSena Lord Emperor 1326 Online
48 - FARADENZA High Elf 1320 Offline
49 TeamVN XxAresxX Blade Master 1316 Offline
50 - dexon Lord Emperor 1305 Offline
51 GoBin Athir Duel Master 1293 Online
52 LeVeL Dementor Duel Master 1274 Online
53 LeVeL BigDad Lord Emperor 1266 Online
54 iDOL Garp Lord Emperor 1263 Offline
55 GaRDa repressed Duel Master 1262 Online
56 - DeathDeal Duel Master 1252 Online
57 Captian Awanxy Lord Emperor 1248 Online
58 ANALoG Stussy High Elf 1231 Online
59 PohoroniL Grand Master 1219 Offline
60 ZurkaS Spi4ka Blade Master 1214 Online
61 Captian Brute Lord Emperor 1210 Online
62 GoBin PLAYBOY Lord Emperor 1210 Offline
63 ZurkaS Alpha Lord Emperor 1209 Online
64 LeVeL July High Elf 1205 Online
65 AMERICA OniMoa Duel Master 1203 Online
66 ANALoG StriKe Grand Master 1200 Offline
67 LeVeL Scizo Duel Master 1200 Online
68 - Silviu Grand Master 1195 Online
69 Captian Capybara High Elf 1190 Offline
70 TeamVN ISTop Grand Master 1188 Online
71 - sUkEbE Duel Master 1182 Online
72 ZurkaS xGcash Duel Master 1181 Online
73 ZurkaS Laco Lord Emperor 1180 Online
74 TeamVN PinLTA Blade Master 1175 Online
75 GoBin -Shaza Blade Master 1173 Online
76 CLUTCH SmellyWind Grand Master 1165 Offline
77 GoBin DarkCry Grand Master 1164 Online
78 GaRDa PRAPOR Blade Master 1160 Online
79 Family BANAN Grand Master 1158 Offline
80 Captian BEPO Dark Lord 1156 Online
81 Captian JayB High Elf 1149 Offline
82 LeVeL korupt Blade Master 1147 Offline
83 Captian MLEM Duel Master 1144 Online
84 GaRDa Seth Grand Master 1142 Online
85 Captian DeepTry Magic Gladiator 1141 Online
86 - File Grand Master 1136 Offline
87 ZurkaS Andryz Duel Master 1133 Online
88 ANALoG Goodge Grand Master 1130 Online
89 GaRDa uMXOTEn Lord Emperor 1126 Online
90 Titanic NaruDasi Duel Master 1125 Online
91 GaRDa -BIBA- High Elf 1121 Online
92 Pride COLT Soul Master 1095 Online
93 ZurkaS -PyCCaK- Blade Master 1094 Online
94 FERAJNA Szafir Grand Master 1093 Offline
95 HateAll Sheila Grand Master 1091 Offline
96 Family MrJinn Blade Master 1087 Offline
97 NgoiSao Mufasa Dark Lord 1085 Offline
98 - -Bernice- Blade Master 1083 Offline
99 GaRDa ExitEE High Elf 1083 Offline
100 Cebbbbbbbb Blade Master 1080 Online