Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Here are displayed players with the best equipment in the game.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.


Top Equipment
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Rating
1 Buzz -Relog- Lord Emperor 2695 Offline
2 Buzz Crypto Blade Master 2665 Online
3 Buzz TDayEu1TT Lord Emperor 2463 Online
4 LEGEND GUCCIGANG Blade Master 2422 Online
5 Buzz -Reload- Lord Emperor 2352 Online
6 LEGEND Daddy- Duel Master 2320 Online
7 LEGEND -Stee477 Duel Master 2299 Online
8 Buzz NSFW Duel Master 2269 Online
9 - Memphis High Elf 2244 Online
10 LEGEND llGunnerll Lord Emperor 2243 Online
11 Ember bibi Blade Master 2037 Online
12 Beasti Grand Master 2023 Offline
13 KeepCalm lllIIIlll Grand Master 1923 Online
14 M1RAGE PoisoN Grand Master 1824 Online
15 Ember -atack- Grand Master 1806 Online
16 - SPELL Grand Master 1794 Offline
17 VNKnight -IS-Vuong Grand Master 1747 Offline
18 Buzz Tendi Grand Master 1746 Offline
19 - SILNIY-SYN Duel Master 1740 Offline
20 Ember FLATRA Lord Emperor 1682 Offline
21 LEGEND -Casanova- Lord Emperor 1656 Offline
22 LEGEND N9SH Grand Master 1655 Online
23 M1RAGE Qwizzyxqt High Elf 1651 Offline
24 - -Sho-Gun- Duel Master 1649 Online
25 LEGEND -Pegas- Grand Master 1639 Online
26 Buzz Ryan Lord Emperor 1621 Offline
27 SPARTA Cosmos Blade Master 1620 Online
28 M1RAGE PVESum Lord Emperor 1617 Online
29 Buzz OutcasT High Elf 1608 Online
30 M1RAGE xXBLuSaXx Lord Emperor 1608 Online
31 Buzz Wezmiolem Grand Master 1607 Online
32 LEGEND Kopaleto Blade Master 1585 Online
33 M1RAGE SpringRoll Duel Master 1583 Online
34 Buzz AnneBoleyn Grand Master 1583 Online
35 Buzz -GOLDEN- Lord Emperor 1562 Online
36 KeepCalm Proximo Duel Master 1557 Offline
37 VNKnight IS-HeRroVN Blade Master 1553 Online
38 Burnley -Prophet- Duel Master 1553 Offline
39 Cannabis Soft Duel Master 1527 Online
40 Ember Hagall Grand Master 1520 Online
41 LEGEND Candy91 Duel Master 1517 Offline
42 LEGEND Luzerito Lord Emperor 1514 Online
43 LEGEND CaveBuff High Elf 1514 Online
44 Ember Warsobr Lord Emperor 1500 Online
45 AMERIKA topovich Lord Emperor 1499 Offline
46 AMERIKA RAMMSTEIN Lord Emperor 1494 Online
47 M1RAGE Nobody Blade Master 1493 Online
48 - XO-8888 Lord Emperor 1492 Offline
49 Buzz Crusher Blade Master 1489 Offline
50 - OneOne Grand Master 1481 Offline
51 WarHeads -SQWIRT- High Elf 1474 Offline
52 Ember hector Grand Master 1468 Offline
53 - 1304 Grand Master 1456 Online
54 MSCorp MSLucifer Lord Emperor 1455 Online
55 - wizzy Grand Master 1451 Online
56 Ember -Just- Duel Master 1446 Online
57 Ember -mns- Blade Master 1444 Online
58 - Xenomorph Duel Master 1442 Offline
59 - GodFather Blade Knight 1440 Offline
60 MaGiao GhostHP Duel Master 1439 Online
61 LEGEND -4yHrAHb- High Elf 1436 Online
62 LEGEND TrunK Lord Emperor 1431 Offline
63 WarHeads Olympus Lord Emperor 1430 Offline
64 Ember koroed Lord Emperor 1425 Online
65 LEGEND -ConKuUnU- Blade Master 1411 Online
66 Buzz -ZXC- Grand Master 1410 Offline
67 LEGEND -QuanVu- Blade Master 1408 Online
68 Ember Cortez Duel Master 1407 Online
69 MaGiao VoDanh Blade Master 1404 Online
70 WarHeads Wingssss High Elf 1390 Offline
71 LEGEND -LIVE- Lord Emperor 1377 Online
72 - woeful High Elf 1373 Offline
73 Cannabis s4br3 Grand Master 1373 Offline
74 Ember Magik High Elf 1367 Offline
75 MaGiao Titan Blade Master 1366 Online
76 LEGEND -IS-LOVE Duel Master 1361 Online
77 Ember AMAZONKA High Elf 1360 Online
78 Ember BoSoMayQua Blade Master 1359 Online
79 aaaaaa GheChuaKia Grand Master 1347 Online
80 Buzz karlsen Blade Master 1339 Online
81 M1RAGE 3a6aBa High Elf 1338 Online
82 WarHeads antony7a Grand Master 1337 Online
83 Buzz TheHope Lord Emperor 1336 Online
84 MaGiao Lina High Elf 1336 Offline
85 - PVESum2 Lord Emperor 1334 Offline
86 KeepCalm STALKERDL Lord Emperor 1330 Offline
87 LEGEND -CeLine- Duel Master 1329 Online
88 - Jackie Grand Master 1327 Offline
89 Buzz Sterva High Elf 1323 Offline
90 Medzinsh Lord Emperor 1321 Offline
91 - DONALD Blade Master 1312 Online
92 LEGEND repressed Duel Master 1312 Offline
93 VNKnight -IS-NoCry High Elf 1308 Offline
94 - Zippo Lord Emperor 1307 Offline
95 UNESCO FoxKiller Lord Emperor 1304 Online
96 CCCP PrizrakDL Lord Emperor 1304 Online
97 VNKnight IS-1st-113 Blade Master 1301 Offline
98 KeepCalm Klepa Lord Emperor 1300 Online
99 WarHeads EarthShake Lord Emperor 1299 Online
100 - Injoker Lord Emperor 1298 Offline