Xếp hạng

Here are displayed players with the best equipment in the game.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.


Top Equipment
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Rating
1 NiMOZHNO -CeLine- Duel Master 1511 Online
2 NiMOZHNO FLATRA Lord Emperor 1480 Online
3 NiMOZHNO aesthetic Duel Master 1446 Online
4 OnlyFans SpringRoll Duel Master 1280 Online
5 Fuzz First Lord Emperor 1250 Online
6 OnlyFans dfghdfghdf Duel Master 1242 Online
7 CAMOCBAJI Duel Master 1232 Online
8 NiMOZHNO MrDrusso Duel Master 1224 Online
9 TopDogVN ZzDragonzZ Magic Gladiator 1193 Online
10 NiMOZHNO -SCHWARZ- Lord Emperor 1190 Online
11 OnlyBafs Oyster Magic Gladiator 1175 Online
12 Fuzz DarkIvan Lord Emperor 1151 Online
13 Fuzz clickbait Grand Master 1124 Online
14 Fuzz Arthas Dark Lord 1084 Online
15 OnlyFans Swandive Blade Master 1078 Online
16 NiMOZHNO ALLMUSTDIE Grand Master 1059 Online
17 PKCLEAR Candy91 Magic Gladiator 1059 Online
18 TopDogVN 36Coffee Duel Master 1054 Online
19 Rampage Hienyeu091 Magic Gladiator 1049 Online
20 NiMOZHNO FoxKiller Lord Emperor 1031 Online
21 OnlyFans FortiS Grand Master 1007 Online
22 OnlyFans SPELL Grand Master 1007 Online
23 NiMOZHNO Shinobi Blade Master 999 Online
24 M1RAGE ElLorD Blade Knight 999 Offline
25 NiMOZHNO AKUMA Lord Emperor 990 Online
26 NiMOZHNO moCbKa Grand Master 988 Online
27 PKCLEAR 79EvilGod Duel Master 983 Online
28 VietNam JayGT Blade Master 981 Online
29 NiMOZHNO -NhatRi- Grand Master 960 Online
30 - Lolenson Soul Master 960 Online
31 TeamWork PHaNToR Soul Master 956 Online
32 OnlyFans aL13n Blade Master 952 Online
33 M1RAGE PoisoN Grand Master 945 Online
34 NiMOZHNO Razel Duel Master 943 Offline
35 NiMOZHNO bibi Blade Master 942 Online
36 MOZHNO Sods High Elf 942 Online
37 PEACE Saber Duel Master 928 Online
38 WARNING No0p Duel Master 926 Online
39 SLVKPJOS Vsepytem Duel Master 926 Online
40 TEMPLIER OnlyFirst Soul Master 925 Online
41 AKayVN Magic Gladiator 918 Online
42 NiMOZHNO DolboGnom Grand Master 912 Online
43 Fuzz NSFW Duel Master 911 Online
44 OnlyFans truestrike Blade Master 898 Online
45 WARNING Rayleigh Dark Lord 898 Online
46 OnlyBafs SALAMANCA Dark Lord 890 Online
47 VietNam Zoom Grand Master 890 Online
48 PEACE lati Blade Knight 887 Offline
49 NiMOZHNO Whis Blade Master 886 Online
50 Rampage Xenomorph Duel Master 880 Online
51 WARNING antony7a Grand Master 878 Online
52 EXPP Flour Grand Master 877 Online
53 OnlyFans CKBuPTOHuT Dark Lord 876 Online
54 OnlyFans METADON High Elf 872 Online
55 OnlyFans Qwizzyxqt High Elf 871 Online
56 BUFF UnnameD Grand Master 861 Online
57 OnlyFans BIGNUTS Blade Master 854 Online
58 OnlyFans ALFA Grand Master 854 Online
59 Fuzz Apower Lord Emperor 853 Online
60 NiMOZHNO CharlesIII Blade Knight 849 Online
61 VietNam 0928693999 Muse Elf 847 Online
62 OnlyBafs -Kim- Blade Knight 840 Online
63 SLVKPJOS TPAKTOP Grand Master 838 Online
64 PKCLEAR Storm Soul Master 838 Online
65 WARNING Pluie Soul Master 838 Online
66 WARNING ElfQueen Muse Elf 838 Online
67 PKCLEAR MikeThuys Soul Master 836 Online
68 PKCLEAR GauVn Blade Knight 835 Online
69 NiMOZHNO Alina High Elf 835 Online
70 TEMPLIER s4br3 Grand Master 833 Online
71 NiMOZHNO Vacheron Lord Emperor 833 Online
72 Rampage Lalk Soul Master 826 Online
73 Berserk Vesemir Blade Knight 824 Online
74 - Sollip Duel Master 819 Online
75 - Svinka Blade Knight 815 Online
76 Fuzz Olympus Dark Lord 813 Online
77 OnlyBafs SummerEnds Duel Master 811 Offline
78 OnlyBafs Mihasik Soul Master 807 Offline
79 NiMOZHNO RiddicK Blade Master 805 Online
80 Calem NhoXanh High Elf 804 Online
81 TopDogVN Slayer Blade Master 799 Online
82 OnlyFans IIIkypa High Elf 799 Offline
83 TEMPLIER Goodge High Elf 798 Online
84 VietNam Ix420xI Soul Master 792 Online
85 Rampage Mercedes Blade Knight 790 Online
86 OnlyFans from Grand Master 789 Online
87 Fuzz woeful Grand Master 787 Online
88 NiMOZHNO Sterva High Elf 784 Online
89 DwarFinc Cybernif Muse Elf 783 Online
90 - SCARLET Grand Master 781 Online
91 FreeGame Mysteryo Dark Lord 776 Offline
92 OnlyBafs MileniuM Soul Master 776 Online
93 PEACE PuTinDaiDe Blade Master 772 Online
94 OnlyFans xaxa High Elf 772 Online
95 VietNam HellpMy Soul Master 769 Online
96 NiMOZHNO fant1k Blade Master 760 Online
97 MOZHNO Number1 Dark Lord 759 Online
98 TEMPLIER pkDK High Elf 756 Online
99 OnlyBafs STOMATOLOG Dark Lord 755 Online
100 VietNam nkc2506 Muse Elf 755 Online