Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Here are displayed players with the best equipment in the game.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.


Top Equipment
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Rating
1 - Hit-4Fun Blade Master 2755 Offline
2 - -Pegas- Grand Master 2715 Offline
3 Buzzz Crypto Blade Master 2703 Offline
4 - Cosmos Blade Master 2688 Offline
5 - Ghostly Lord Emperor 2666 Offline
6 - HoChiMinh Blade Master 2644 Offline
7 Buzzz Champ Blade Master 2639 Online
8 GGwp bibi Blade Master 2620 Online
9 - -Bruh- Blade Master 2619 Offline
10 GGwp -PvP- Blade Master 2613 Online
11 GGwp nonJlaBok Duel Master 2593 Online
12 GGwp -atack- Grand Master 2589 Online
13 - Comedy Grand Master 2567 Offline
14 - -Gau-Meo- Grand Master 2564 Offline
15 Buzzz -Just- Duel Master 2553 Online
16 GGwp e6i6a Lord Emperor 2548 Online
17 - I-Candy-I Duel Master 2519 Offline
18 GGwp -Cerebrum- Lord Emperor 2514 Offline
19 - Doughnut Lord Emperor 2514 Offline
20 GGwp KrausE Lord Emperor 2487 Offline
21 - -NDV- Duel Master 2458 Offline
22 - karlsen Blade Master 2455 Offline
23 Buzz Blockchain Duel Master 2431 Offline
24 - -Yuki- Blade Master 2428 Offline
25 - Dementor Lord Emperor 2423 Offline
26 GGwp P1nch Grand Master 2413 Online
27 GHOST -ManhQuan- Lord Emperor 2400 Online
28 - -PATRON- Lord Emperor 2397 Offline
29 woeful High Elf 2393 Offline
30 F1Road CoffeeJazz Duel Master 2369 Online
31 Buzzz SonAnka Grand Master 2368 Online
32 F1Road -Priest- Grand Master 2362 Offline
33 Buzz -AK-Bars- Duel Master 2358 Online
34 Hephaest -Prophet- Duel Master 2341 Online
35 Buzzz BARDOS Grand Master 2333 Online
36 Buzzz DeadInside Grand Master 2331 Online
37 Buzzz OkOk High Elf 2327 Offline
38 GGwp -Shelbi- Lord Emperor 2318 Offline
39 TIGI Blade Master 2304 Offline
40 Buzzz -MoRTReD- Lord Emperor 2303 Offline
41 GHOST IlIIIllIlI Grand Master 2302 Offline
42 Hephaest zGaoBac Lord Emperor 2301 Offline
43 Buzzz Maximum Grand Master 2299 Offline
44 GGwp Armen Blade Master 2294 Online
45 GGwp -Anh2-ADM Blade Master 2282 Offline
46 GGwp DarkVoodoo Grand Master 2278 Online
47 Hephaest VoDanh Blade Master 2271 Online
48 F1Road -KewTiie- High Elf 2253 Offline
49 GGwp 2JZ-GTE Blade Master 2242 Offline
50 GHOST -0nE- Grand Master 2241 Offline
51 MSCorp KyQuanSan Blade Master 2241 Online
52 - Tymonn Blade Master 2231 Offline
53 Hephaest PeTerPan Blade Master 2230 Offline
54 - MoonCrazy Lord Emperor 2224 Offline
55 GGwp -GOVNINA- High Elf 2224 Offline
56 GGwp J-117 Grand Master 2212 Online
57 - MEPEH Blade Master 2207 Offline
58 GGwp -Konfetos Blade Master 2199 Offline
59 - Koza4okDL Lord Emperor 2196 Online
60 - -Skeleton- Grand Master 2196 Offline
61 - bOmjetto Duel Master 2194 Offline
62 Buzzz hector Grand Master 2174 Online
63 GGwp Magik High Elf 2173 Offline
64 Alone Proximo Duel Master 2163 Online
65 Buzzz Tauriel High Elf 2163 Offline
66 Buzzz -Ballista- High Elf 2154 Offline
67 - -Truninho- Blade Master 2152 Offline
68 - Gragora Grand Master 2141 Offline
69 OldSquad V3nom Duel Master 2136 Offline
70 MSCorp MSLucifer Lord Emperor 2136 Online
71 - AceCream Blade Master 2134 Online
72 Hephaest JackyChan Blade Master 2126 Offline
73 GHOST MrRuby Duel Master 2110 Online
74 GGwp Kopaleto Blade Master 2108 Offline
75 - llGunnerll Lord Emperor 2106 Offline
76 - Dragonfly Blade Master 2091 Offline
77 Buzz Kingg Grand Master 2089 Online
78 GGwp turbolehm Duel Master 2082 Online
79 - Leffe Blade Master 2062 Offline
80 - Eternal Grand Master 2053 Offline
81 - TheMaHay High Elf 2012 Offline
82 - clickbait Grand Master 2008 Offline
83 Watchers MAN-SORRY Grand Master 1991 Online
84 GHOST epidemy Blade Master 1973 Offline
85 - Golden-Boy Lord Emperor 1929 Online
86 Buzzz GagariN High Elf 1927 Offline
87 GGwp Noobsaybot Blade Master 1909 Online
88 wizzy Grand Master 1860 Offline
89 GGwp Tokyo Grand Master 1818 Online
90 OnlyGT -ComMenT- Blade Master 1799 Offline
91 Buzz -Supra- Blade Master 1798 Offline
92 Hephaest H4Anh Grand Master 1795 Online
93 - SpeedOFF Grand Master 1776 Online
94 GHOST JENya High Elf 1775 Online
95 Buzzz TheHope Lord Emperor 1771 Online
96 -Death- Lord Emperor 1766 Offline
97 - Treasures Grand Master 1744 Online
98 - topovich Lord Emperor 1732 Offline
99 Watchers MANSORY Blade Master 1730 Offline
100 ThePoor Alexanra High Elf 1718 Offline