Xếp hạng

Đây là nơi tôn vinh những chiến binh dũng cảm và kiên cường nhất trên máy chủ này. Họ đã xuất sắc chinh phục mọi khó khăn và chông gai, vượt lên tất cả để đứng trên đỉnh vinh quang.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.


Bảng Vinh Danh
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Uy danh
1 GuarD westy Duel Master 176 Online
2 VNUNITED -GauPi- Duel Master 167 Offline
3 GuarD Extreme Blade Master 167 Online
4 VNUNITED TheKing Grand Master 147 Online
5 YOLO -mElya Grand Master 143 Online
6 GuarD Blumex Grand Master 115 Offline
7 VNUNITED Quan-Vu Blade Master 111 Offline
8 VNUNITED GooD Lord Emperor 108 Online
9 - ObiWan Lord Emperor 103 Offline
10 Rangers -Prophet- Duel Master 93 Online
11 GGwp Noobsaybot Blade Master 83 Online
12 Mas9n9 Chu-Du High Elf 81 Offline
13 GuarD ZZippO Duel Master 81 Online
14 GuarD KrausE Lord Emperor 80 Online
15 GuarD Silverhead Grand Master 77 Online
16 GuarD -14KapaT- Lord Emperor 76 Offline
17 - anabolic Blade Master 75 Offline
18 MARVEL MrRuby Duel Master 72 Online
19 PeenooY AkosiLoki Blade Master 68 Online
20 VNUNITED Gragora Grand Master 68 Offline
21 Warriors d0k3r0k Blade Knight 67 Online
22 OoOOoO BoJI4aPa Blade Master 65 Online
23 GuarD scuko Lord Emperor 62 Online
24 VNUNITED Strapon High Elf 61 Offline
25 GuarD -ByBLiK- Blade Master 60 Online
26 MUGIWARA ELBICHO Grand Master 60 Offline
27 - TrainElite Dark Lord 57 Offline
28 GuarD Theo Grand Master 56 Offline
29 Warriors pohooyou Soul Master 56 Online
30 ROGUE -Z-L-O- Grand Master 55 Online
31 PolskaG GoodEvil Dark Wizard 55 Online
32 VNUNITED BILLY Duel Master 54 Online
33 VNUNITED KoKoMi Lord Emperor 54 Online
34 RICH -ZHO- Duel Master 53 Online
35 GuarD Abram Lord Emperor 53 Online
36 VNUNITED llGunnerll Lord Emperor 53 Online
37 GGwp nonJlaBok Duel Master 53 Online
38 MARVEL MrKaKa Grand Master 52 Online
39 VNUNITED Paparazzi Blade Master 51 Online
40 - Mypo4ka Muse Elf 50 Offline
41 Kings N1ghtmare Grand Master 50 Online
42 GGwp -MoRTReD- Lord Emperor 48 Online
43 DonTryMe ChienGia Duel Master 47 Offline
44 AlcoClub KingKay Lord Emperor 47 Online
45 GuarD Swipe Lord Emperor 45 Online
46 GuarD -Koya- Grand Master 44 Online
47 VNUNITED TIGI Blade Master 44 Online
48 - tienmyydon Dark Wizard 43 Offline
49 Warriors SaYreX Duel Master 43 Online
50 AlcoClub Wampella Dark Wizard 42 Online
51 GGwp FukusimaDL Dark Lord 41 Offline
52 - kamlne Elf 40 Offline
53 Rangers Toob High Elf 39 Offline
54 Kings browneye Soul Master 39 Online
55 Kings -IGWT- Grand Master 37 Online
56 VNUNITED -SKY- High Elf 37 Offline
57 MARVEL01 MPG9x Duel Master 37 Online
58 VNUNITED Oops Grand Master 36 Online
59 avenger TieuLyTu Duel Master 34 Online
60 MARVEL01 Unicorn Magic Gladiator 34 Online
61 Gamers xgamer Grand Master 34 Offline
62 Kolovrat -game- Blade Master 33 Online
63 PolskaG ANT3K Blade Master 33 Online
64 GuarD Scizo Grand Master 32 Online
65 Kamelot Sumrack Lord Emperor 32 Online
66 AlcoClub -Viccc- Lord Emperor 31 Online
67 - JustELF Elf 29 Offline
68 - NLAW Duel Master 29 Offline
69 - Redo Muse Elf 29 Online
70 MARVEL DeNnY Grand Master 29 Online
71 - Espario Dark Wizard 28 Offline
72 Kings -Vaniusa- Grand Master 28 Offline
73 VNUNITED JusTBK Blade Master 28 Online
74 PeenooY OWNED Magic Gladiator 28 Online
75 JUST justSM Grand Master 28 Online
76 - KenZo Grand Master 27 Online
77 GuarD Bandy Duel Master 27 Online
78 MARVEL01 manzaizai Soul Master 27 Online
79 AlcoClub zenKonf Dark Wizard 27 Online
80 - zmeysmail Dark Wizard 26 Online
81 VNUNITED -NDV- Duel Master 26 Offline
82 - 23333 Dark Knight 25 Offline
83 VNUNITED -R-Y-A-N- Blade Master 25 Online
84 Warriors MackoLL Grand Master 25 Online
85 BopoHbl Ralfy Dark Wizard 25 Offline
86 VNUNITED -Home-ADM Blade Master 24 Online
87 Rangers 1102 Blade Master 24 Online
88 RedFire W1zarD Grand Master 24 Online
89 - -Anhh-ADM Blade Master 23 Offline
90 Warriors ifyouwonna Soul Master 23 Online
91 - KeoLV Dark Lord 22 Offline
92 - LeshaBK Dark Wizard 22 Online
93 - Summor Dark Wizard 22 Offline
94 - VanBuuren Grand Master 22 Offline
95 GGwp Armen Blade Master 22 Online
96 Selfishn NeGaD Dark Wizard 21 Online
97 Master buffpro High Elf 21 Offline
98 - Arm1N Duel Master 20 Offline
99 PeenooY EviISpirit Grand Master 20 Online
100 Kings NurmiK Grand Master 20 Offline