Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là nơi tôn vinh những chiến binh dũng cảm và kiên cường nhất trên máy chủ này. Họ đã xuất sắc chinh phục mọi khó khăn và chông gai, vượt lên tất cả để đứng trên đỉnh vinh quang.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.


Bảng Vinh Danh
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Uy danh
1 AsgedA GiamDoc Duel Master 230 Online
2 Balance name Grand Master 222 Offline
3 43Movie KOLENVAL Lord Emperor 170 Online
4 AsgedA ThuKy-O- Grand Master 156 Online
5 Balance Orchid Duel Master 141 Online
6 CityBoy 1ChemXong Duel Master 137 Online
7 AsgedA -OnlyU- Duel Master 137 Online
8 Vinataba BTC-MOON Duel Master 134 Online
9 43Movie crassik High Elf 134 Online
10 AsgedA -NhatRi- Grand Master 126 Online
11 43Movie KAZANTIP Duel Master 125 Online
12 Balance 79-EvilGod Duel Master 116 Online
13 43Movie 123123123 Grand Master 105 Online
14 AsgedA Trissss Blade Master 104 Online
15 Right BlackTea Grand Master 99 Online
16 AsgedA 163ONMYNEC Duel Master 95 Online
17 AsgedA korDL Lord Emperor 94 Online
18 Balance Prefire Grand Master 90 Online
19 - Violet High Elf 89 Online
20 43Movie neigrok Blade Master 84 Online
21 eQuality BeFancy Grand Master 79 Online
22 Balance xLuciferx Grand Master 75 Online
23 Balance Almighty Grand Master 73 Offline
24 GANGSTER HaCiNaRu Duel Master 72 Online
25 43Movie Imbalance High Elf 72 Online
26 AsgedA Smell Lord Emperor 72 Online
27 Balance Tommy Blade Master 72 Online
28 MadDogs Gobin Grand Master 70 Online
29 43Movie Stormen Grand Master 69 Offline
30 AsgedA VirusHlV Lord Emperor 68 Online
31 AsgedA -FortiS- Grand Master 67 Online
32 Vinataba Poseidon Lord Emperor 67 Online
33 43Movie llll Grand Master 62 Online
34 AsgedA PhoGiamDoc Blade Master 61 Online
35 GANGSTER Kahex Grand Master 59 Online
36 AsgedA BaoKe Lord Emperor 58 Online
37 AsgedA NordOst Duel Master 57 Online
38 43Movie -Sanji- Grand Master 55 Online
39 Balance Goodge Blade Master 53 Online
40 Balance INVICTUS Lord Emperor 52 Online
41 43Movie ggwp Grand Master 48 Online
42 Dragon -Monkey- Duel Master 46 Online
43 HARDCORE OffendeR Lord Emperor 44 Online
44 GoodJob -DWNice- Grand Master 43 Online
45 AsgedA ChickenGoD Blade Master 43 Online
46 Balance MeiMei High Elf 42 Online
47 43Movie Nemo Grand Master 40 Online
48 Hell Beelzebub Duel Master 39 Online
49 Balance UNCZ Blade Master 37 Online
50 43Movie xDrive Grand Master 37 Online
51 - Duplina High Elf 36 Online
52 43Movie PeugeHka Lord Emperor 35 Online
53 AsgedA Maklion Blade Master 34 Online
54 AsgedA MagicLuZ Grand Master 32 Online
55 CityBoy Smile Grand Master 32 Online
56 Balance mIRC High Elf 32 Online
57 AsgedA cosco Duel Master 31 Online
58 43Movie n6p11 Lord Emperor 31 Online
59 - top1 Elf 30 Offline
60 43Movie -K-A-T- Blade Master 30 Online
61 Vikings Floki Dark Wizard 30 Online
62 Balance kerasine Lord Emperor 30 Online
63 - dala Muse Elf 29 Online
64 Vikings Opex Dark Wizard 29 Online
65 - DWvunam89 Soul Master 28 Online
66 AsgedA XinhGai High Elf 28 Online
67 - ChiuCa Dark Lord 27 Online
68 - DKnam89 Blade Knight 27 Online
69 eQuality Krakatao Dark Wizard 27 Online
70 Rage xTeddy Dark Wizard 27 Online
71 - DLNam89 Dark Lord 26 Online
72 - LasVeGaS Grand Master 26 Online
73 - tratu Dark Lord 26 Online
74 eQuality Chapman Dark Wizard 26 Online
75 - BlackDW Dark Wizard 25 Offline
76 GANGSTER Jinlowest Soul Master 25 Online
77 AsgedA neznaika Grand Master 25 Online
78 - Phantom Dark Lord 24 Online
79 Expedite GoDxoFxWiz Dark Wizard 24 Online
80 43Movie Zipers Grand Master 24 Online
81 - Enelo Muse Elf 23 Online
82 Right 212121 Muse Elf 23 Online
83 Balance BORODA Lord Emperor 23 Online
84 - Ajin Dark Wizard 22 Online
85 - Destroyer Blade Knight 22 Online
86 - TieuTieu Muse Elf 22 Online
87 AsgedA -Osteo- Duel Master 22 Offline
88 Master Emper Dark Lord 22 Online
89 - Lulu Muse Elf 21 Online
90 - VASYAMBA Elf 21 Offline
91 - cheto11 Muse Elf 21 Online
92 AsgedA DeadInside Grand Master 21 Online
93 HARDCORE Klepa Dark Wizard 21 Online
94 AsgedA Marci Grand Master 21 Online
95 3oonaPK Stibazloo Soul Master 21 Online
96 - Caureja Soul Master 20 Online
97 - ToTTi Magic Gladiator 20 Online
98 - vuoy Elf 20 Offline
99 SkaRLyPa ByJIo4Ka Dark Wizard 20 Online
100 GANGSTER Emperorr Magic Gladiator 20 Online