Xếp hạng
Master Origin Avalon Mega Deus Extreme

Đây là nơi tôn vinh những chiến binh dũng cảm và kiên cường nhất trên máy chủ này. Họ đã xuất sắc chinh phục mọi khó khăn và chông gai, vượt lên tất cả để đứng trên đỉnh vinh quang.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.


Bảng Vinh Danh
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Uy danh
1 - -Unknown- Grand Master 279 Offline
2 RoyaL Clyde Blade Master 174 Online
3 RoyaL groit Grand Master 157 Online
4 RoyaL Mercurial Duel Master 156 Online
5 RoyaL -Gufi- Grand Master 154 Online
6 RoyaL Quee Lord Emperor 128 Online
7 RoyaL -SuN- Blade Master 124 Online
8 RoyaL gradusnik Lord Emperor 119 Online
9 MIDNIGHT KabbaL Lord Emperor 107 Offline
10 QWERTY -Bonjour- Grand Master 102 Offline
11 HydrA -YEET- Grand Master 101 Offline
12 RoyaL FightorDie Grand Master 97 Online
13 RoyaL Time2War Blade Master 94 Online
14 - LaGraf Blade Master 93 Offline
15 RoyaL Chief Lord Emperor 85 Offline
16 - Kristoff Grand Master 83 Online
17 RebeLS -Bear- Blade Master 80 Offline
18 HydrA FUNERAL Duel Master 80 Online
19 EllemenT -Fath3R- Duel Master 78 Online
20 - -Daddy- Grand Master 77 Offline
21 EllemenT Shelby Grand Master 72 Offline
22 RoyaL JuicyFruit High Elf 72 Online
23 RoyaL Wayne Lord Emperor 70 Offline
24 Valhalla CbIPOK High Elf 69 Online
25 RoyaL Glayd Grand Master 69 Offline
26 RebeLS -SunRise- Duel Master 67 Online
27 EllemenT Xaxa Grand Master 66 Offline
28 HydrA ENIGMA Blade Master 65 Offline
29 RoyaL -BLACK- Grand Master 64 Offline
30 Valhalla masyane4ka Grand Master 62 Online
31 HydrA Morph Lord Emperor 61 Offline
32 HydrA Nobunaga Lord Emperor 61 Offline
33 - -TuMoH- Duel Master 60 Online
34 RoyaL GoodNight Grand Master 59 Online
35 RebeLS TomShelby Lord Emperor 59 Online
36 KokocFun Ramzes666 Grand Master 58 Online
37 EllemenT narcoS Grand Master 58 Online
38 OkyHari Arow Grand Master 57 Online
39 HydrA Partizanu Blade Master 54 Offline
40 HydrA WhatAHell Grand Master 53 Online
41 RoyaL Deutscher Duel Master 52 Offline
42 RoyaL ForWarD Grand Master 51 Online
43 - BORODA Magic Gladiator 49 Online
44 - AleN Grand Master 49 Offline
45 - MukcTypKa Duel Master 48 Offline
46 - ukureni1 Grand Master 47 Offline
47 ZION -Redh0rse- Lord Emperor 47 Offline
48 HydrA -ooOps Lord Emperor 47 Offline
49 HydrA Bucknasty Blade Master 47 Offline
50 aLife Klerik Grand Master 46 Online
51 - ancharmy Dark Knight 46 Offline
52 RoyaL -Whiskey- Lord Emperor 45 Offline
53 HELLO Quant Lord Emperor 44 Offline
54 - 3aLiTblu Blade Master 42 Offline
55 MIDNIGHT CKBEPHA High Elf 42 Offline
56 RoyaL KillShot High Elf 41 Online
57 - -Ray- Grand Master 40 Online
58 Umbrella predator Grand Master 39 Online
59 - -MaLdiTo- Dark Wizard 39 Offline
60 - -OMG-WTF- Lord Emperor 37 Offline
61 MIDNIGHT time2play Blade Master 37 Online
62 HydrA -OkyHb- Lord Emperor 36 Offline
63 HydrA -Deadora- High Elf 35 Offline
64 HydrA -BOSS-- Duel Master 34 Online
65 RoyaL LastHope High Elf 33 Offline
66 - SMoky Grand Master 32 Offline
67 EAgames Navier Lord Emperor 31 Offline
68 HydrA OzzZ Duel Master 31 Online
69 - Hubik Blade Master 31 Online
70 - Thrasher Dark Wizard 30 Offline
71 RebeLS Trembita Blade Master 30 Online
72 HydrA Zanyda Lord Emperor 30 Online
73 HydrA -MooN- Grand Master 29 Online
74 HydrA Redundant Lord Emperor 29 Online
75 MIDNIGHT Warrior Blade Master 29 Offline
76 - -ShowTime- Grand Master 28 Offline
77 RoyaL -6paToK- Lord Emperor 28 Online
78 HydrA -Bien- Lord Emperor 28 Offline
79 RebeLS Magnitola High Elf 28 Offline
80 WildLife Oriole Dark Wizard 28 Online
81 Valhalla m9sorybka High Elf 28 Online
82 HydrA -SrGustavo Lord Emperor 27 Offline
83 MIDNIGHT Fedved Blade Knight 27 Online
84 Family NaMiChan Dark Wizard 26 Online
85 - l7apagoKc Dark Wizard 25 Offline
86 RebeLS Krakatao Duel Master 25 Offline
87 - Fcuk1T Blade Master 24 Offline
88 - SAPFIR Blade Master 24 Offline
89 RebeLS -RadoMF- Lord Emperor 24 Online
90 - uHKBu3uTOP Blade Master 23 Online
91 MIDNIGHT KoJIxo3 Blade Master 23 Online
92 HydrA Lebovsky High Elf 23 Online
93 - BugzBunny Grand Master 22 Online
94 EAgames 6aT9 Blade Master 22 Online
95 - AIakAzAM Dark Knight 21 Offline
96 - Colorado Dark Wizard 21 Offline
97 - KaterinaDL Dark Lord 21 Offline
98 HydrA OzzzY Lord Emperor 21 Offline
99 - Mitya Duel Master 20 Online
100 EAgames Time2Fun Grand Master 20 Offline