Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là nơi tôn vinh những chiến binh dũng cảm và kiên cường nhất trên máy chủ này. Họ đã xuất sắc chinh phục mọi khó khăn và chông gai, vượt lên tất cả để đứng trên đỉnh vinh quang.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.


Bảng Vinh Danh
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Uy danh
1 RoyaL -Unknown- Grand Master 208 Online
2 Sviests Mercurial Duel Master 135 Online
3 HydrA Fedved Blade Master 120 Online
4 Valhalla masyane4ka Grand Master 120 Online
5 Sviests MarvelRain Grand Master 113 Offline
6 MIDNIGHT KabbaL Lord Emperor 112 Offline
7 RoyaL -Soft- Duel Master 111 Offline
8 - Fcuk1T Blade Master 105 Offline
9 HELLO -RadoMF Duel Master 104 Online
10 Sviests Wayne Lord Emperor 97 Online
11 Sviests -Gray- Lord Emperor 94 Online
12 MIDNIGHT MSMASTER Grand Master 94 Online
13 RoyaL KillShot High Elf 91 Online
14 Only4me FightorDie Grand Master 89 Online
15 Sviests Stingerr Lord Emperor 86 Online
16 HydrA Morph Lord Emperor 83 Offline
17 EllemenT Shelby Grand Master 83 Online
18 Sprite gradusnik Lord Emperor 83 Online
19 HydrA WhatAHell Grand Master 82 Online
20 - HaDeHbKa High Elf 79 Online
21 Sviests -BOSS- Blade Master 77 Offline
22 ElemenT -Fath3R- Duel Master 77 Online
23 EllemenT BurgerKing Duel Master 76 Online
24 MIDNIGHT -YEET- Grand Master 73 Offline
25 RoyaL Stefance Grand Master 71 Online
26 EllemenT Xaxa Grand Master 71 Online
27 - -Dark- Duel Master 65 Offline
28 RoyaL Chief Lord Emperor 65 Offline
29 valyrean kurimao429 Grand Master 65 Offline
30 ElemenT -AsiriS- Grand Master 63 Offline
31 ElemenT narcoS Grand Master 63 Online
32 Sviests -Deadora- High Elf 60 Offline
33 Sviests Lebovsky High Elf 60 Online
34 RoyaL kokoc- High Elf 57 Offline
35 MIDNIGHT BlackCarma Grand Master 56 Online
36 BLACK Stryker Grand Master 55 Online
37 RoyaL Deutscher Duel Master 54 Offline
38 MIDNIGHT SLender Lord Emperor 52 Online
39 WildLife Oriole Blade Master 51 Offline
40 Sviests Chemp Blade Master 49 Online
41 ZION -Bien- Lord Emperor 48 Offline
42 RoyaL -Witcher- Lord Emperor 47 Offline
43 Sviests Bucknasty Blade Master 47 Offline
44 Sprite Quant Lord Emperor 47 Online
45 RoyaL Resshin Lord Emperor 47 Offline
46 OkyHari Arow Grand Master 46 Offline
47 RoyaL SAPFIR Blade Master 45 Online
48 MIDNIGHT Tech Grand Master 45 Online
49 HELLO pdismisser Grand Master 45 Offline
50 HydrA XuTMAN Duel Master 45 Offline
51 HydrA Zanyda Lord Emperor 44 Online
52 Sviests WeeDoX Blade Master 42 Online
53 RoyaL andree Grand Master 42 Online
54 RoyaL Quee Lord Emperor 42 Offline
55 - osad Blade Master 41 Online
56 - -BOSS-- Duel Master 41 Offline
57 EllemenT Khezlat Duel Master 41 Online
58 RoyaL -Perfect- Grand Master 40 Online
59 - -MARVEL- Dark Lord 39 Offline
60 - AMON-RA Grand Master 39 Offline
61 RoyaL -SrGustavo Lord Emperor 39 Offline
62 Sviests IIXMQ Duel Master 39 Offline
63 HydrA -OkyHb- Lord Emperor 38 Offline
64 CEPBOCAH MEGAS Lord Emperor 38 Offline
65 Sviests 3aPa3a High Elf 37 Offline
66 MIDNIGHT KoJIxo3 Blade Master 36 Online
67 ElemenT Psychopath Duel Master 36 Online
68 - VergaRA Duel Master 34 Online
69 HydrA Wili Lord Emperor 34 Online
70 - Doomy Blade Master 33 Online
71 BroTherS El-Diablo Duel Master 33 Online
72 Sviests Ever Blade Master 33 Offline
73 HydrA Kahovka Grand Master 33 Online
74 RoyaL Navier Lord Emperor 33 Offline
75 Valhalla m9sorybka High Elf 33 Online
76 - -Xo-3ea-uH Blade Master 32 Offline
77 - -RioN- Dark Wizard 32 Offline
78 Sviests HoHoJaN Grand Master 31 Offline
79 Triada Krakatao Duel Master 31 Offline
80 - Thrasher Dark Wizard 30 Offline
81 HELLO -Bear- Blade Master 30 Offline
82 Sviests -HannibaL- Lord Emperor 30 Online
83 Sviests -ooOps Lord Emperor 30 Online
84 BroTherS KaMaRiK High Elf 30 Online
85 - Nobunaga Dark Wizard 29 Online
86 HydrA OzzzY Lord Emperor 29 Online
87 - 2577 Dark Wizard 28 Offline
88 HELLO Sender Lord Emperor 28 Online
89 - ENIGMA Dark Wizard 27 Offline
90 - z0lik Grand Master 27 Offline
91 HydrA -EST- Lord Emperor 27 Online
92 HELLO Infernalit Blade Master 27 Offline
93 HydrA MGPalka Duel Master 26 Online
94 BroTherS eskimo Duel Master 26 Online
95 - Krimskiu Grand Master 25 Offline
96 ZION KURATONG21 Duel Master 25 Offline
97 Sviests VoVaSiK Duel Master 25 Offline
98 MIDNIGHT CKBEPHA High Elf 24 Offline
99 BatQuai -BIT Blade Master 23 Online
100 HELLO Monstrik High Elf 23 Offline