Xếp hạng

Đây là nơi tôn vinh những chiến binh dũng cảm và kiên cường nhất trên máy chủ này. Họ đã xuất sắc chinh phục mọi khó khăn và chông gai, vượt lên tất cả để đứng trên đỉnh vinh quang.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.


Bảng Vinh Danh
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Uy danh
1 RoyaL Odal Lord Emperor 249 Online
2 RoyaL Chief Lord Emperor 156 Offline
3 RoyaL Quee Lord Emperor 133 Online
4 exodia camom Soul Master 119 Online
5 RoyaL -Dark- Duel Master 114 Online
6 - -YEET- Grand Master 112 Offline
7 BEATDOWN FightorDie Grand Master 104 Online
8 - Mercurial Duel Master 99 Offline
9 BEATDOWN FUNERAL Duel Master 97 Online
10 - ancharmy Dark Knight 87 Offline
11 RoyaL -ExPro- Blade Master 86 Online
12 HydrA -Daddy- Grand Master 84 Offline
13 HydrA BurgerKing Duel Master 81 Online
14 HydrA WhatAHell Grand Master 81 Online
15 HydrA Morph Lord Emperor 76 Offline
16 HydrA -TuMoH- Duel Master 75 Offline
17 RoyaL -BLACK- Grand Master 74 Online
18 RoyaL BOOYAH Grand Master 74 Offline
19 exodia Prodigy Blade Master 73 Online
20 - KabbaL Lord Emperor 72 Online
21 HydrA Zanyda Lord Emperor 72 Online
22 RoyaL gradusnik Lord Emperor 72 Online
23 - MEPJIuH Grand Master 69 Online
24 ZION Xymeth Duel Master 67 Offline
25 - JohnSNOW Duel Master 65 Online
26 EllemenT -Fath3R- Duel Master 65 Online
27 LegioN CKBEPHA High Elf 64 Offline
28 - Tw1x Grand Master 61 Online
29 BadBoys ApOnGold Lord Emperor 60 Offline
30 exodia Esdeath Lord Emperor 58 Offline
31 ZION OuKiE Grand Master 56 Online
32 RoyaL -Whiskey- Lord Emperor 55 Offline
33 OkyHari Arow Grand Master 55 Online
34 BEATDOWN OMyT Grand Master 55 Online
35 EllemenT Xaxa Grand Master 55 Online
36 RoyaL andree Grand Master 55 Offline
37 exodia -Mope- Lord Emperor 53 Online
38 Teremok Deutscher Duel Master 52 Online
39 - -Zeus- Lord Emperor 50 Offline
40 HydrA z0lik Grand Master 50 Offline
41 - GoodNight Grand Master 49 Online
42 HydrA Mangalor Grand Master 49 Online
43 HydrA Skorp Blade Master 48 Offline
44 Grand KapguHaJI Grand Master 47 Offline
45 BEATDOWN KoronaVIR Duel Master 47 Online
46 InvaderS OzzZ Duel Master 45 Online
47 - Oriole Dark Wizard 45 Online
48 - -Instinct- Grand Master 43 Online
49 RoyaL LastHope High Elf 43 Offline
50 EllemenT narcoS Grand Master 43 Online
51 - -ooOps Lord Emperor 42 Offline
52 - AFFeRiST Dark Wizard 42 Online
53 HydrA -Deadora- High Elf 42 Offline
54 OneMTime TomShelby Lord Emperor 42 Offline
55 BEATDOWN GoldenFLY High Elf 41 Online
56 exodia --Mutilate Grand Master 40 Online
57 HydrA CyCJluk Grand Master 39 Offline
58 - -ShElBi- Lord Emperor 38 Offline
59 RoyaL -Bonjour- Grand Master 38 Offline
60 BadBoys Azzazell Dark Wizard 38 Online
61 MIDHIGHT rpbl3yH Grand Master 38 Online
62 RoyaL KONUNG Blade Master 37 Offline
63 HydrA -Bien- Lord Emperor 35 Offline
64 HydrA PRAVAKATOR Blade Master 35 Offline
65 - BuHToPE3 Dark Wizard 33 Online
66 - XuTMAN Duel Master 33 Online
67 - Justone Dark Wizard 32 Online
68 - Krimskiu Grand Master 31 Offline
69 Teremok Manneken Blade Master 31 Online
70 - Aquiles Dark Wizard 30 Offline
71 HydrA Bucknasty Dark Wizard 30 Offline
72 - -ZeTeR- Dark Wizard 30 Online
73 - -DeXoFaN- Blade Master 29 Offline
74 BEATDOWN GODL1KE Dark Wizard 29 Online
75 - SMoky Grand Master 28 Offline
76 - TranceMiss Dark Wizard 28 Offline
77 EllemenT Khezlat Duel Master 27 Online
78 HydrA MoonCat High Elf 27 Online
79 - 6ala6ol Magic Gladiator 26 Online
80 - Gorrdex Blade Master 26 Offline
81 - Lacrimosa Lord Emperor 26 Offline
82 - MukcTypKa Dark Wizard 26 Offline
83 - BugzBunny Grand Master 25 Offline
84 ZION -Redh0rse- Lord Emperor 25 Online
85 exodia Ramzes666 Grand Master 25 Offline
86 - whyEz- Lord Emperor 24 Online
87 RoyaL -747- Lord Emperor 24 Offline
88 ZION -MaLdiTo- Dark Wizard 24 Online
89 ZION -SrGustavo Lord Emperor 24 Online
90 - BleDun Grand Master 23 Online
91 exodia ExPro Grand Master 23 Online
92 exodia thaIl Duel Master 23 Online
93 exodia NeSS Duel Master 22 Online
94 exodia UZBAGOIN High Elf 22 Online
95 BEATDOWN AJIADuN Soul Master 21 Offline
96 exodia Aika36 Grand Master 21 Online
97 RoyaL FATALYTY High Elf 21 Online
98 RoyaL KillShot High Elf 21 Offline
99 Family NaMiChan Dark Wizard 21 Online
100 RoyaL StallonEE High Elf 21 Offline