Xếp hạng

Đây là nơi tôn vinh những chiến binh dũng cảm và kiên cường nhất trên máy chủ này. Họ đã xuất sắc chinh phục mọi khó khăn và chông gai, vượt lên tất cả để đứng trên đỉnh vinh quang.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.


Bảng Vinh Danh
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Uy danh
1 HydrA -YEET- Grand Master 202 Offline
2 - prozet Duel Master 173 Offline
3 HydrA -Daddy- Grand Master 116 Online
4 - Xaxa Grand Master 109 Online
5 SkyLine inside Duel Master 103 Offline
6 RoyaL Mercurial Duel Master 102 Online
7 HydrA MrPer4ik Duel Master 100 Online
8 HydrA Zanyda Lord Emperor 94 Online
9 Nord -Gordex- Lord Emperor 93 Offline
10 HydrA Berzloy Duel Master 91 Offline
11 HydrA BurgerKing Duel Master 89 Online
12 SkyLine KabbaL Lord Emperor 84 Online
13 RSPZD FightorDie Grand Master 81 Online
14 EllemenT -Fath3R- Duel Master 75 Online
15 - Nisha Grand Master 74 Offline
16 - ancharmy Dark Knight 72 Offline
17 - -Mercenary Lord Emperor 71 Online
18 HydrA Skorp Blade Master 71 Online
19 LegioN CKBEPHA High Elf 69 Online
20 ZION Xymeth Duel Master 66 Online
21 Nord Rong Duel Master 64 Offline
22 OkyHari Arow Grand Master 61 Online
23 HydrA Morph Lord Emperor 60 Offline
24 Nord andree Grand Master 58 Offline
25 Wanted -MPA3b- Dark Wizard 57 Online
26 HydrA -ShElBi- Lord Emperor 56 Online
27 - Blume Grand Master 55 Offline
28 Nord Breaking Grand Master 55 Offline
29 RoyaL --KOCMOC-- Blade Master 54 Online
30 OneMTime -ZS- Lord Emperor 54 Online
31 RoyaL Gutts Blade Master 54 Offline
32 Fanta OMyT Grand Master 54 Offline
33 - MoLb Dark Wizard 54 Offline
34 Nord SAPFIR Blade Master 53 Offline
35 Family SappOro High Elf 52 Offline
36 Nord -Gordex-- Lord Emperor 50 Offline
37 HydrA -TuMoH- Duel Master 50 Offline
38 - equlibrium High Elf 50 Online
39 - FJlAKOH Duel Master 49 Offline
40 BadBoys pdismisser Grand Master 49 Offline
41 RoyaL --Mutilate Grand Master 47 Offline
42 SkyLine CyCJluk Grand Master 46 Offline
43 Nord -BLACK- Grand Master 45 Offline
44 HydrA Dumitra High Elf 45 Online
45 Family Immortal Grand Master 45 Online
46 Family Mashuna Blade Master 45 Online
47 RoyaL -Alpine- Blade Master 44 Online
48 TheNoobs Zlaya Grand Master 44 Offline
49 HydrA -Deadora- High Elf 43 Offline
50 Family IVANICH Lord Emperor 43 Offline
51 Nord LastHope Dark Wizard 43 Offline
52 Slade -Instinct- Grand Master 42 Online
53 SkyLine -Zeus- Lord Emperor 42 Offline
54 SkyLine Krimskiu Grand Master 41 Offline
55 Nord MEPJIuH Grand Master 41 Offline
56 Fanta omadonex Grand Master 41 Offline
57 - -ooOps Lord Emperor 40 Offline
58 RoyaL FATALYTY High Elf 38 Online
59 Nord gradusnik Lord Emperor 37 Offline
60 - Kabbal30 Dark Wizard 35 Online
61 - MukcTypKa Duel Master 34 Offline
62 - Politico Soul Master 34 Offline
63 Nord -TukTak- Blade Master 34 Offline
64 HydrA Wili Lord Emperor 34 Offline
65 OneMTime hellrider Grand Master 32 Online
66 HydrA z0lik Grand Master 32 Offline
67 - BL1ZZARD Grand Master 31 Online
68 HydrA PRAVAKATOR Blade Master 31 Online
69 RoyaL SMoky Grand Master 31 Online
70 KingSize blondin Grand Master 31 Offline
71 - -AlexCroSs Blade Master 30 Offline
72 HydrA MoonCat Dark Wizard 30 Offline
73 ZION YenBien Duel Master 30 Offline
74 ZION -Redh0rse- Lord Emperor 29 Offline
75 SkyLine Bucknasty Dark Wizard 28 Offline
76 Spartak Cheerful Grand Master 28 Offline
77 RoyaL Torn Lord Emperor 28 Offline
78 EllemenT narcoS Grand Master 28 Online
79 - baver Blade Master 27 Online
80 SHADOW DarkCom Grand Master 27 Offline
81 HydrA FFarT Blade Master 27 Offline
82 RoyaL Ovak Grand Master 27 Online
83 Nord Gordex- Lord Emperor 26 Offline
84 RoyaL Huntress High Elf 26 Online
85 ZION tarugo Blade Master 26 Online
86 - Inspektor Blade Master 25 Offline
87 - Saladin Dark Lord 25 Offline
88 SkyLine FedjaKvas High Elf 25 Online
89 HydrA JorjiK Grand Master 25 Offline
90 SkyLine LOkosta Lord Emperor 25 Offline
91 - SeriyStraw Dark Wizard 24 Offline
92 HydrA -Happy- Blade Master 24 Online
93 HydrA -Wasabi- Blade Master 24 Online
94 DuzBat AVGAN Grand Master 24 Offline
95 OneMTime Kenda High Elf 24 Offline
96 EllemenT Tw1x Grand Master 24 Online
97 KingSize Warrior Blade Master 24 Offline
98 OneMTime -k0FFe- Dark Wizard 23 Offline
99 Fanta TrueTENb Dark Lord 23 Offline
100 Nord -KuVaLDa- Grand Master 23 Offline