Bảo trì máy chủ 15:45~15:55
Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là nơi tôn vinh những chiến binh dũng cảm và kiên cường nhất trên máy chủ này. Họ đã xuất sắc chinh phục mọi khó khăn và chông gai, vượt lên tất cả để đứng trên đỉnh vinh quang.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.


Bảng Vinh Danh
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Uy danh
1 MU4Life Halux Duel Master 170 Online
2 IMOx BabyShark Lord Emperor 152 Online
3 IMOx -200 Duel Master 150 Online
4 GuarD PallacHH Duel Master 149 Online
5 IMOx IMO-Saric Blade Master 146 Online
6 PAY2WIN mood0 Grand Master 145 Online
7 GuarD BORODA Lord Emperor 132 Online
8 GuarD iGoTYoU Blade Master 132 Offline
9 GuarD edness Lord Emperor 125 Online
10 IMOx IMO-Slayer Grand Master 121 Offline
11 GuarD Mullsanne Duel Master 121 Offline
12 IMOx NGC3388 High Elf 109 Online
13 LionKing VuChuTich Grand Master 109 Offline
14 GuarD HellsinG Blade Master 107 Online
15 GuarD Mirage High Elf 107 Online
16 MU4Life edzayo Grand Master 102 Online
17 MU4Life TipsyD High Elf 101 Offline
18 IMOx -Minami- Grand Master 100 Offline
19 IMOx KPacoTka High Elf 98 Online
20 IMOx NooBody Blade Master 95 Online
21 GuarD qBacca Lord Emperor 92 Online
22 - zBaoooo Dark Knight 89 Offline
23 LionKing -Man-UTD- Blade Master 88 Offline
24 GuarD -BrytaL- Grand Master 87 Online
25 TTTTTTTT Anh2Lua Duel Master 84 Online
26 ELITE parti3an Grand Master 81 Online
27 IMOx -HaiPhong- Duel Master 80 Offline
28 MU4Life Vicious Grand Master 79 Online
29 IMOx -PyCCaK- Blade Master 76 Online
30 GuarD -RASKA- Lord Emperor 76 Online
31 GuarD Striker Grand Master 75 Offline
32 GuarD NoobBK Blade Master 73 Offline
33 MU4Life Unemployed Duel Master 71 Online
34 GuarD Zombie Lord Emperor 71 Offline
35 GuarD Bently High Elf 69 Offline
36 - SmDw Soul Master 69 Online
37 IMOx -Police- Duel Master 67 Online
38 GuarD NOsOK Grand Master 66 Online
39 GuarD MilkyWay High Elf 63 Offline
40 GuarD TeachTesT Grand Master 56 Offline
41 MU4Life HOLDSTRONG Grand Master 54 Online
42 LionKing XaCuTaoRa Grand Master 52 Offline
43 IMOx -Se7en- Duel Master 50 Online
44 IMOx Alzur Grand Master 50 Offline
45 GuarD RASKA Grand Master 48 Online
46 MU4Life Sleazy Grand Master 48 Online
47 - Dimon4ik Magic Gladiator 46 Offline
48 MU4Life tooold Grand Master 45 Offline
49 LionKing Cebbbbbb Grand Master 44 Online
50 npocmo -Svolo4- Grand Master 42 Online
51 GuarD topovich High Elf 41 Online
52 ELITE GoomanoiD Duel Master 38 Online
53 - ImSorry Blade Master 36 Offline
54 ELITE Athir Duel Master 35 Offline
55 LionKing HEISENBERG Grand Master 34 Online
56 MU4Life MrDaniels Lord Emperor 34 Offline
57 VietNam Artemis High Elf 33 Online
58 IMOx Lackbyte Grand Master 33 Offline
59 ELITE MrJinn Blade Master 33 Online
60 GuarD SaNsEy777 Grand Master 32 Offline
61 - Legatis Grand Master 31 Online
62 Family Anh3 Magic Gladiator 30 Online
63 HopHoan NaturAI Blade Master 30 Online
64 HopHoan Vicent Dark Wizard 30 Online
65 KING VjpPro Dark Lord 30 Online
66 ELITE Offtop Grand Master 29 Offline
67 GuarD -CAPS- High Elf 28 Online
68 ELITE 6yxapb Blade Master 28 Online
69 GuarD F1aSko Dark Wizard 28 Online
70 ForFun SM4K Grand Master 28 Online
71 - _copy37 Dark Wizard 28 Offline
72 - NoobElf High Elf 27 Offline
73 MU4Life -OG- Lord Emperor 27 Offline
74 HopHoan SenaFuiz High Elf 27 Online
75 Mu2Life Tormentor Dark Wizard 27 Offline
76 IMOx RiTu Lord Emperor 27 Offline
77 - Demonessa High Elf 26 Online
78 IMOx AEee High Elf 26 Online
79 MU4Life RawBlade Blade Master 26 Offline
80 - Mora Dark Wizard 25 Online
81 - NoL3v Lord Emperor 25 Online
82 FERAJNA Thorngall Grand Master 25 Offline
83 MU4Life salaga Blade Master 25 Online
84 - Prayer Dark Wizard 24 Online
85 IMOx -GodRider- Lord Emperor 24 Online
86 GODS MOHCTP Magic Gladiator 23 Online
87 LionKing DarkCry Grand Master 22 Online
88 HopHoan QuaDen Grand Master 22 Online
89 MU4Life makoUS Duel Master 22 Offline
90 - Koyi Blade Knight 21 Offline
91 LionKing Box1 Grand Master 21 Offline
92 FERAJNA MaximME High Elf 21 Online
93 IMOx -MADARA- Duel Master 20 Online
94 HomeLess Dominate Grand Master 20 Offline
95 - Jark Duel Master 19 Online
96 ELITE Meddness Blade Master 19 Online
97 ELITE Quant1co Soul Master 19 Offline
98 Flawless Vitamin4ik Duel Master 19 Online
99 ForFun neKs Blade Master 19 Online
100 MU4Life yseraa Dark Wizard 19 Online