Xếp hạng

Đây là nơi tôn vinh những chiến binh dũng cảm và kiên cường nhất trên máy chủ này. Họ đã xuất sắc chinh phục mọi khó khăn và chông gai, vượt lên tất cả để đứng trên đỉnh vinh quang.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.


Bảng Vinh Danh
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Uy danh
1 Empire -WOW- Duel Master 237 Online
2 CardinaI norats Lord Emperor 154 Online
3 - -l-Ares-l- Duel Master 148 Offline
4 Empire -Aluf- Lord Emperor 138 Online
5 Empire MangusT Lord Emperor 133 Online
6 Empire STRAFE Grand Master 132 Online
7 CardinaI -Paco- Lord Emperor 127 Online
8 CardinaI Hyperaktiv Lord Emperor 126 Online
9 Empire CTR7 Lord Emperor 113 Online
10 Empire ReDLaDY High Elf 110 Online
11 ONE1 TAHK Duel Master 99 Online
12 CardinaI Ever Lord Emperor 98 Online
13 Empire EternaL Lord Emperor 94 Online
14 CardinaI Whizer Blade Master 94 Online
15 Peacev2 fxke Duel Master 92 Online
16 Empire BlizcranK High Elf 87 Online
17 CardinaI MrDuck Duel Master 84 Online
18 CardinaI Guarana High Elf 79 Online
19 Empire MissYo Lord Emperor 79 Online
20 CardinaI -Invoker- Grand Master 77 Offline
21 Empire LadyB High Elf 77 Offline
22 Fiveseas VnMgX0 Duel Master 70 Online
23 ONE1 MeChoiGame Grand Master 69 Online
24 CardinaI Momonga Duel Master 68 Online
25 Empire OpuYm Grand Master 67 Online
26 Empire younogd4me Blade Master 67 Offline
27 CardinaI Sinks Grand Master 66 Online
28 Fiveseas lolo222 Duel Master 60 Online
29 Empire LordMagi Lord Emperor 59 Online
30 Fiveseas Magno Duel Master 57 Online
31 CardinaI -n1ce- Grand Master 55 Online
32 TEMPLIER Sovest Duel Master 54 Online
33 - CloneSM Soul Master 53 Offline
34 ONE1 caychoi Lord Emperor 53 Online
35 ONE1 -Ses- Duel Master 51 Online
36 Fiveseas Gforce199 Duel Master 49 Online
37 - NiceElf Muse Elf 48 Offline
38 ONE1 IIOII Duel Master 47 Offline
39 CardinaI krown High Elf 46 Online
40 Empire classico High Elf 45 Offline
41 Tri4Cla zDKRunner Blade Master 45 Online
42 Empire -kam1y- Blade Master 42 Online
43 XXXX Ramus Grand Master 42 Online
44 - Spawn Grand Master 41 Offline
45 Empire -ComeDoz- Lord Emperor 39 Online
46 TEMPLIER 6oCoTa Soul Master 39 Offline
47 ONE2 MgPhep Magic Gladiator 39 Offline
48 Empire lWkeTl Duel Master 39 Online
49 ONE1 CCTV1 Grand Master 39 Online
50 ONE2 AudiQ7 Lord Emperor 38 Offline
51 - Zephyros Grand Master 35 Offline
52 CCCP DLcool Lord Emperor 34 Online
53 Empire Djubarry Lord Emperor 34 Online
54 TEMPLIER Zaya Lord Emperor 34 Offline
55 - Ginnn Dark Wizard 32 Offline
56 CardinaI -MAX- Blade Master 32 Online
57 ONE2 SmPhep Soul Master 32 Offline
58 SpectraL MUROM Grand Master 31 Offline
59 SpectraL Mercurial Magic Gladiator 31 Online
60 TEMPLIER ForOneW Lord Emperor 30 Online
61 - MilkyWay High Elf 29 Offline
62 Revival Drakula Dark Lord 28 Online
63 MARVEL Whisper Lord Emperor 28 Offline
64 - Hellspells Grand Master 27 Online
65 Empire Evol Grand Master 27 Online
66 TEMPLIER Rost Dark Wizard 27 Online
67 - 6nurik Dark Wizard 27 Offline
68 - SilverRain Dark Wizard 26 Offline
69 DEADLIFT BunnWZ Grand Master 26 Online
70 - QueenEvils High Elf 26 Offline
71 TEMPLIER YaDaddy Lord Emperor 26 Online
72 - BadBunny High Elf 25 Online
73 ONE2 ITACHI Blade Master 25 Offline
74 - CANAVAR Dark Wizard 24 Online
75 - MrNhatRi Lord Emperor 24 Offline
76 - TOTOee High Elf 24 Offline
77 - muuuuu Elf 24 Online
78 Alpha IronMaiden Magic Gladiator 24 Online
79 ONE1 VnNew Blade Master 24 Online
80 TEMPLIER Aatrox Grand Master 23 Online
81 MARVEL Darq High Elf 23 Online
82 HappyWar KingPK Duel Master 23 Offline
83 CardinaI Victoria High Elf 23 Online
84 - TOTOdw Grand Master 22 Offline
85 - TrungT33 Lord Emperor 22 Offline
86 Sumy Harve Dark Wizard 22 Online
87 INVICTUS JANKORN Lord Emperor 22 Offline
88 CardinaI Lemon Lord Emperor 22 Online
89 - TOTOdk Blade Master 21 Offline
90 - -BadBoy- Blade Master 21 Online
91 ONE2 EflPhep Muse Elf 21 Offline
92 MARVEL HUGE Blade Master 21 Offline
93 INVICTUS Russel Grand Master 21 Offline
94 TEMPLIER Tabletka Dark Wizard 21 Offline
95 CardinaI kAze Blade Master 20 Offline
96 - -Darvin- Blade Knight 19 Offline
97 - Bratan Grand Master 19 Online
98 Empire -Mapc- Duel Master 19 Online
99 MARVEL HalloKitty High Elf 19 Offline
100 TEMPLIER LIZNA Dark Wizard 19 Online