Xếp hạng

Đây là nơi tôn vinh những chiến binh dũng cảm và kiên cường nhất trên máy chủ này. Họ đã xuất sắc chinh phục mọi khó khăn và chông gai, vượt lên tất cả để đứng trên đỉnh vinh quang.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.


Bảng Vinh Danh
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Uy danh
1 Cardinal Whizer Blade Master 183 Online
2 Relax IamSmile Duel Master 148 Online
3 Cardinal -Lucifer- Lord Emperor 140 Online
4 Cardinal -Charlies Duel Master 139 Online
5 - Metaverse Duel Master 138 Online
6 Cooler -DevI- Grand Master 137 Online
7 Cardinal HaLongBay Duel Master 137 Offline
8 League PG-13 Duel Master 114 Online
9 - WWTTFF Dark Wizard 105 Online
10 Cardinal -bundz- Duel Master 104 Offline
11 Cardinal -HEXE- Grand Master 100 Online
12 TRIBE IGrigar Grand Master 92 Online
13 - PremiaL Blade Master 90 Offline
14 IMMORTAL -Panther- Lord Emperor 86 Online
15 TRIBE noviceg Duel Master 80 Online
16 - -TOP- Grand Master 79 Offline
17 - -AnimaL- Blade Master 78 Offline
18 tribute5 -colobok- High Elf 78 Online
19 TRIBE LIZNA Grand Master 78 Offline
20 Freedom -Domino- Grand Master 77 Online
21 League xGiancOx Lord Emperor 77 Offline
22 - BlueCat Grand Master 74 Offline
23 Cardinal COONF Grand Master 71 Offline
24 Cardinal Whisper Lord Emperor 70 Offline
25 League BladOzito Grand Master 67 Online
26 TRIBE Combat Grand Master 67 Online
27 Cardinal SoulDreams Grand Master 67 Offline
28 - PeterPan Blade Master 63 Offline
29 League --Sylver-- Duel Master 59 Offline
30 - Gu4rdian Duel Master 59 Online
31 - OKEFINE High Elf 58 Offline
32 - Psioszka Muse Elf 58 Online
33 ONLY1 -Timeless- Grand Master 57 Online
34 Cardinal Unemployed Duel Master 57 Online
35 Cardinal Game4Funny Blade Master 56 Online
36 TEMPLIER Sovest Duel Master 54 Offline
37 - Shinobi Blade Master 53 Offline
38 Cardinal CarDan Lord Emperor 53 Online
39 League -HateMost- Blade Master 49 Online
40 - Korky Blade Master 46 Offline
41 Gigatic embembels Lord Emperor 46 Online
42 - --Hades-- Duel Master 46 Offline
43 League SmeKerS Blade Master 45 Offline
44 AnhVsEM zPlayBoyz Duel Master 43 Offline
45 - TrappeD Grand Master 43 Offline
46 UnLucky capcha Duel Master 42 Offline
47 RRIPP -S1mple- Blade Master 41 Offline
48 Cardinal HUGE Blade Master 40 Offline
49 BoyNet MaddaFkka Duel Master 40 Offline
50 TRIBE Glatron Lord Emperor 39 Online
51 - -Pong- High Elf 38 Offline
52 - xNishee Dark Wizard 36 Offline
53 League Th4tS4uD0i Grand Master 35 Offline
54 League Freaky High Elf 33 Online
55 TEMPLIER ZoXaH High Elf 33 Online
56 TRIBE TanTann Blade Master 32 Offline
57 NongDan XaCuTaRa Duel Master 32 Offline
58 - MrBORODA Lord Emperor 31 Offline
59 - -RaZeR- Lord Emperor 30 Offline
60 NongDan Cau3 Grand Master 30 Online
61 KoSoCho Luna-mOOn- High Elf 30 Offline
62 TRIBE XuLiGaN Duel Master 30 Offline
63 TRIBE pohann Grand Master 29 Online
64 - Heniken Dark Wizard 28 Offline
65 GenZ _King1257 Magic Gladiator 28 Online
66 RRIPP 6aHguT Blade Master 28 Offline
67 Cardinal -Zippy Lord Emperor 27 Online
68 TRIBE 50Cent Grand Master 27 Offline
69 TRIBE NeCR0S1s Grand Master 27 Online
70 TRIBE Sn0w Dark Wizard 27 Online
71 - -MaryJane- High Elf 26 Offline
72 Asgard -Spanky- Duel Master 26 Online
73 BoyNet David1 Dark Wizard 26 Online
74 BoyNet Zatan Grand Master 26 Offline
75 Cardinal xStrongeRx Blade Master 26 Offline
76 - qwe12312 Dark Knight 25 Offline
77 TRIBE -YEET- Grand Master 25 Offline
78 IMMORTAL BiG-Munk Dark Wizard 25 Offline
79 Gigatic Ciepina Dark Wizard 25 Online
80 League TANKOGRAD Blade Master 25 Online
81 - Game Dark Wizard 24 Online
82 - Majestik Duel Master 24 Online
83 - SpeedWagon Lord Emperor 24 Offline
84 TRIBE YakuzaELF High Elf 24 Online
85 - MegaRED Dark Wizard 23 Online
86 - StyleOfMe Lord Emperor 23 Offline
87 Volcano Autumn- Duel Master 23 Online
88 IMMORTAL Setting Grand Master 23 Online
89 IMMORTAL TAHK Duel Master 23 Online
90 - oosja Dark Wizard 22 Offline
91 Cooler Daddy-Rich Duel Master 22 Online
92 AnhVsEM ZNhatLamZ Grand Master 22 Offline
93 Cardinal applesauce Lord Emperor 22 Online
94 - Azimov Magic Gladiator 21 Offline
95 - Sinks Grand Master 21 Offline
96 League bibiboba Blade Master 21 Online
97 EasyMode -Aluf- Lord Emperor 20 Offline
98 Cardinal Ever Dark Wizard 20 Offline
99 IMMORTAL NoWayOut Lord Emperor 20 Offline
100 - -Invoker- Grand Master 19 Offline