Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là nơi tôn vinh những chiến binh dũng cảm và kiên cường nhất trên máy chủ này. Họ đã xuất sắc chinh phục mọi khó khăn và chông gai, vượt lên tất cả để đứng trên đỉnh vinh quang.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.


Bảng Vinh Danh
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Uy danh
1 10fps PallacHH Duel Master 144 Online
2 10fps qBacca Lord Emperor 142 Offline
3 10fps xMyPblN Grand Master 133 Online
4 MU4Life -Minami- Grand Master 129 Offline
5 10fps Mirage High Elf 128 Online
6 - parti3an Grand Master 116 Offline
7 MU4Life BabyShark Lord Emperor 112 Online
8 LionKing IMO-Slayer Grand Master 108 Offline
9 10fps GodLike Grand Master 94 Offline
10 MU4Life edzayo Grand Master 92 Online
11 10fps -RASKA- Lord Emperor 90 Online
12 Facebook PapiKSM Grand Master 89 Online
13 10fps edness Lord Emperor 87 Online
14 - RASKA Grand Master 83 Online
15 10fps Nefera High Elf 71 Online
16 MU4Life -DenzM- Lord Emperor 69 Online
17 MU4Life HoaVinh High Elf 69 Offline
18 10fps NGC3388 High Elf 69 Offline
19 MU4Life NooBody Blade Master 69 Online
20 MU4Life -HaiPhong- Duel Master 68 Online
21 MU4Life -Vegeta- Lord Emperor 66 Online
22 - Vicious Grand Master 63 Offline
23 10fps BORODA Lord Emperor 62 Online
24 MU4Life IMO-Saric Blade Master 62 Offline
25 ELITE st1f Blade Master 61 Offline
26 10fps TikTak Blade Master 60 Offline
27 10fps -Mulsanne- High Elf 58 Offline
28 20CM -PyCCaK- Blade Master 56 Online
29 POLONUS Thorngall Grand Master 56 Online
30 MU4Life yseraa Grand Master 55 Online
31 MU4Life TipsyD High Elf 53 Offline
32 MU4Life makoUS Duel Master 53 Offline
33 10fps NoobBK Blade Master 52 Offline
34 - Cartier Dark Wizard 46 Offline
35 ELITE KenzoBM Blade Master 45 Online
36 10fps HellsinG Blade Master 43 Offline
37 MU4Life RAIZ Blade Master 41 Online
38 MU4Life -Atula- Blade Master 39 Online
39 10fps Faceless Lord Emperor 39 Offline
40 - -Seven- Duel Master 38 Offline
41 - Bently High Elf 38 Offline
42 MU4Life DemetryBK Blade Master 37 Offline
43 10fps -BrytaL- Grand Master 37 Online
44 - -Police- Duel Master 35 Offline
45 MU4Life MrDaniels Lord Emperor 35 Offline
46 10fps topovich High Elf 34 Online
47 Facebook AEee Dark Wizard 30 Offline
48 - latyp02 Magic Gladiator 29 Offline
49 Facebook POSTMALONE Dark Wizard 29 Online
50 - Oberon Blade Master 28 Online
51 NeWGaTe FadSaN Soul Master 28 Online
52 ELITE Javelin Grand Master 28 Online
53 GPBb MGyamyam Dark Wizard 28 Offline
54 - wena Duel Master 27 Online
55 20CM BeeTais Duel Master 27 Online
56 KING KingGod Dark Wizard 27 Offline
57 - Ragnorok Soul Master 26 Online
58 - Unemployed Dark Wizard 26 Offline
59 10fps -ALLARMO- Blade Master 26 Offline
60 10fps MrDJ Duel Master 26 Offline
61 KING VjpPro Dark Lord 26 Online
62 Mu2Life Nestle Dark Wizard 25 Offline
63 10fps -WaNsOn- Dark Wizard 24 Online
64 - 40RT1 Dark Wizard 23 Offline
65 - XaCuTaoRa Grand Master 23 Offline
66 - -Man-UTD- Blade Master 22 Offline
67 ELITE BORMOTUXA High Elf 21 Offline
68 Facebook Cumloader Dark Wizard 21 Online
69 - VuChuTich Grand Master 20 Offline
70 Diamond zBaoBabie Duel Master 19 Offline
71 - BpyH Duel Master 18 Offline
72 - ELEPHANT Dark Wizard 18 Offline
73 - TheElder Soul Master 18 Online
74 10fps NoobElf High Elf 18 Offline
75 - Aghmar Blade Master 17 Online
76 10fps starosta Blade Master 16 Online
77 ELITE Quant1co Dark Wizard 15 Online
78 - Esthetique Dark Wizard 14 Offline
79 MU4Life HOLDSTRONG Dark Wizard 14 Offline
80 - Floriental Dark Wizard 13 Offline
81 MU4Life CHemp1k Lord Emperor 13 Offline
82 - HEISENBERG Grand Master 12 Offline
83 Facebook Liangshiu Dark Wizard 12 Offline
84 - Kenji Dark Wizard 11 Offline
85 ELITE Cyber Dark Wizard 11 Offline
86 - godddmg Magic Gladiator 10 Offline
87 MU4Life Charizard Blade Master 10 Offline
88 10fps LanhLung Dark Wizard 10 Online
89 MU4Life -McLaren- Lord Emperor 9 Offline
90 ELITE F1aSko Dark Wizard 9 Offline
91 - Sleazy Dark Wizard 8 Offline
92 Facebook Artemis High Elf 8 Online
93 10fps Impala Dark Wizard 8 Offline
94 MU4Life ytTap- Grand Master 8 Offline
95 10fps Borris Dark Wizard 7 Offline
96 - McQueen Grand Master 6 Offline
97 MU4Life KPacoTka High Elf 5 Offline
98 ELITE izmir Dark Wizard 5 Online
99 MU4Life salaga Blade Master 3 Online
100 - FATE27 Dark Wizard 2 Offline