Xếp hạng

Đây là nơi tôn vinh những chiến binh dũng cảm và kiên cường nhất trên máy chủ này. Họ đã xuất sắc chinh phục mọi khó khăn và chông gai, vượt lên tất cả để đứng trên đỉnh vinh quang.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.


Bảng Vinh Danh
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Uy danh
1 Origin method Grand Master 230 Online
2 12zen MrPer4ik Duel Master 186 Online
3 12zen -OG- Duel Master 183 Online
4 12zen Berzloy Lord Emperor 137 Online
5 12zen -Aluf- Lord Emperor 134 Online
6 12zen MON5TER Blade Master 123 Online
7 1stVN 1stVN-TP Duel Master 112 Offline
8 Squad Smerch Duel Master 109 Online
9 12zen MangusT Lord Emperor 103 Online
10 1stVN -50Cent- Grand Master 101 Online
11 Shard -3AKOH- Grand Master 99 Online
12 12zen EVRO Lord Emperor 99 Online
13 - -GoD- Grand Master 98 Online
14 12zen BigBen Grand Master 97 Online
15 1stVN 1StVN-113 Blade Master 89 Online
16 ForFunn BorisJNS Lord Emperor 84 Online
17 1stVN chipukaka Duel Master 84 Online
18 SlavaUA LalLKA Dark Lord 83 Online
19 1stVN JingAn Grand Master 80 Online
20 Unity Kryfear Duel Master 80 Online
21 Squad OneShot Blade Master 80 Online
22 1stVN Mack Lord Emperor 78 Offline
23 Squad Versace Duel Master 78 Online
24 12zen DareD Lord Emperor 74 Online
25 12zen ava7anche Grand Master 70 Offline
26 Squad IAMGI Lord Emperor 68 Offline
27 Squad BEND-OVER Lord Emperor 66 Online
28 HoodIN TePPoPuCT Grand Master 66 Offline
29 1stVN AMCDollar Blade Master 65 Offline
30 1stVN SSSRank Lord Emperor 65 Online
31 - -Irina- High Elf 63 Online
32 1stVN Bambyla Duel Master 62 Online
33 - frenriblac Dark Lord 62 Online
34 Shard Exik High Elf 60 Online
35 12zen ReDLaDY High Elf 60 Online
36 - djonja Grand Master 58 Online
37 Unity ElProblema Grand Master 57 Online
38 1stVN 1stVN-Cave High Elf 54 Offline
39 12zen -Crazy- Blade Master 53 Offline
40 ValenVN -Shadow Blade Master 53 Offline
41 12zen KissMeDead Blade Master 53 Offline
42 XANAX MidilackY Grand Master 53 Online
43 1stVN KimYoungUn High Elf 49 Online
44 RaJoNaS Dominus Duel Master 48 Online
45 HoodIN KickAss Blade Master 48 Offline
46 Squad la1about Grand Master 48 Online
47 11zen XePdAs Duel Master 45 Online
48 Squad BLONDINOV Grand Master 43 Online
49 Unity Torn Lord Emperor 43 Online
50 Squad Arturas Grand Master 40 Online
51 SlavaUA KaRtTeLL Duel Master 40 Online
52 7zen PEASANT Duel Master 40 Online
53 - KuLaK Duel Master 39 Online
54 12zen Stalevar Lord Emperor 38 Online
55 - NASEKOMOE Dark Wizard 37 Online
56 - VNSmilee Grand Master 37 Offline
57 12zen LORDEX Lord Emperor 35 Online
58 1stVN -Sumy- High Elf 34 Offline
59 HoodIN FourTwenny Duel Master 34 Online
60 1stVN makelove Blade Master 34 Online
61 - UchiItachi Blade Master 33 Online
62 1stVN CypherH Lord Emperor 33 Online
63 7zen Kynep Grand Master 32 Online
64 ForFunn -BV- Dark Wizard 30 Offline
65 Origin Eneergy Dark Wizard 30 Offline
66 1stVN 1stVN-iiii High Elf 29 Offline
67 12zen BlizcranK High Elf 29 Online
68 HoodIN Cheff Grand Master 29 Online
69 2ndVN MrTomm Lord Emperor 27 Online
70 Vaseline Radiatorx Magic Gladiator 27 Online
71 HoodIN pishuks Duel Master 27 Online
72 - HaLongView Dark Wizard 27 Offline
73 - 1stVN-NHAT Grand Master 26 Offline
74 Squad MOROCCO Dark Wizard 26 Online
75 HoodIN Murder Grand Master 26 Online
76 - EvilTwln Lord Emperor 25 Online
77 - MexaHu3M Grand Master 25 Online
78 SlavaUA Elric Blade Knight 25 Offline
79 SlavaUA Firentin Dark Wizard 25 Online
80 - BlackBK Blade Master 24 Online
81 - Omega Elf 24 Offline
82 - SoUth High Elf 24 Online
83 SlavaUA Kokoccc High Elf 24 Online
84 7zen Pangolier High Elf 24 Online
85 - MaHiKa Grand Master 23 Online
86 2ndVN 1000VND Blade Master 23 Online
87 - Zosiek Muse Elf 22 Online
88 1stVN ExitDW Grand Master 22 Online
89 12zen KolGan Duel Master 22 Offline
90 7zen ttvMed1cus Duel Master 22 Online
91 2ndVN 1stVN-NR Grand Master 21 Online
92 dbdfbdfb VanBuuren Blade Master 21 Online
93 - ArrowQueen Muse Elf 20 Offline
94 12zen WkeT Lord Emperor 20 Online
95 - Delovoy Dark Wizard 19 Offline
96 Vaseline Bifels Blade Knight 19 Offline
97 ForFunn AutoHotKey High Elf 18 Offline
98 Squad Mazaa High Elf 18 Online
99 7zen MonociT Lord Emperor 18 Offline
100 - NeverLucky High Elf 17 Online