Xếp hạng

Đây là nơi tôn vinh những chiến binh dũng cảm và kiên cường nhất trên máy chủ này. Họ đã xuất sắc chinh phục mọi khó khăn và chông gai, vượt lên tất cả để đứng trên đỉnh vinh quang.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.


Bảng Vinh Danh
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Uy danh
1 Spectre MrPer4ik Duel Master 180 Online
2 NiMOZHNO -KOCMOC- Blade Master 139 Online
3 NiMOZHNO Faai Grand Master 136 Offline
4 NiMOZHNO NyxaiBebru Lord Emperor 125 Offline
5 Spectre DarkDream Duel Master 121 Online
6 NiMOZHNO aesthetic Duel Master 117 Offline
7 NiMOZHNO MarvelRain Grand Master 114 Offline
8 NiMOZHNO MisterEn Grand Master 113 Online
9 PearL B-E-L-A-Z Blade Master 110 Online
10 NiMOZHNO -ZZippo- Duel Master 108 Online
11 NiMOZHNO RadoMF Grand Master 105 Online
12 NiMOZHNO -LOL- Lord Emperor 99 Offline
13 PearL -MocaN- Lord Emperor 99 Offline
14 Spectre FightorDie Grand Master 99 Online
15 neXus Mercurial Duel Master 93 Online
16 NiMOZHNO -KpbIca- Lord Emperor 88 Online
17 Spectre Arow Grand Master 88 Online
18 Spectre z0lik Grand Master 85 Offline
19 - -GGWP- Blade Master 83 Offline
20 neXus 12hsOn Duel Master 83 Online
21 Priority Takker Grand Master 81 Offline
22 OMERTA GroMaBoY Duel Master 80 Online
23 - -Psycho- Blade Master 78 Offline
24 - Marikiz Grand Master 73 Offline
25 neXus MoaS Blade Master 70 Online
26 neXus Kenwood Blade Master 69 Online
27 Spectre -Wasabi- Blade Master 66 Offline
28 - asKe Grand Master 65 Offline
29 Spectre DLmaster Lord Emperor 63 Online
30 NiMOZHNO MiaKhalifa High Elf 63 Online
31 - baver Blade Master 61 Offline
32 Spectre Babka High Elf 59 Online
33 Priority METEOR Grand Master 59 Online
34 Priority poccu9ka Blade Master 59 Online
35 NiMOZHNO -KrausE- Lord Emperor 58 Online
36 OMERTA Garo Soul Master 54 Online
37 Priority GideoN Duel Master 54 Offline
38 neXus Klerik Grand Master 53 Online
39 Spectre Alpha Grand Master 52 Offline
40 - Aliancer Grand Master 50 Online
41 FACTORY -Z-L-O- Grand Master 49 Online
42 Spectre Clarity High Elf 48 Online
43 - NoNameEkb Duel Master 47 Online
44 neXus BlessedEE High Elf 47 Online
45 neXus Macri High Elf 47 Online
46 Spectre Rebootcia High Elf 46 Offline
47 NiMOZHNO MrHouser Soul Master 45 Online
48 - Madafaka Duel Master 43 Online
49 NiMOZHNO -W1nTeR- Blade Master 43 Offline
50 neXus Breaking Grand Master 43 Online
51 insOmnia Monax Lord Emperor 43 Offline
52 - -Witcher- Blade Master 42 Offline
53 Spectre markanduk Blade Master 41 Online
54 Spectre -ExPro- Blade Master 40 Online
55 Priority Lacrimosa Lord Emperor 40 Offline
56 NiMOZHNO -TiNy- Blade Master 38 Online
57 Priority LordTiTan High Elf 38 Online
58 NiMOZHNO -AlexCroSs Blade Master 36 Offline
59 DeviL Baxx Soul Master 36 Online
60 DeviL Patricia Duel Master 36 Online
61 - NAGiBATOR- Lord Emperor 34 Offline
62 Priority -OkyHb- Lord Emperor 32 Online
63 RedRain BugzBunny Grand Master 32 Online
64 - BL1ZZARD Grand Master 31 Online
65 NiMOZHNO Rijaya711 High Elf 31 Online
66 - MoLb Dark Wizard 30 Offline
67 NiMOZHNO JuicyFruit High Elf 28 Online
68 insOmnia WizzZz Grand Master 28 Online
69 Priority theKIDD Lord Emperor 28 Offline
70 insOmnia -BOSS- Blade Master 26 Online
71 Immortal BOJLO4ET Grand Master 26 Online
72 Immortal KoLBacKA Dark Wizard 26 Online
73 Lucky XuTMAN Duel Master 26 Offline
74 - -Unknown- Grand Master 25 Offline
75 Spectre -Happy- Blade Master 24 Online
76 neXus 6paToK Lord Emperor 24 Online
77 - BeZuMeC Grand Master 23 Offline
78 - FOREX Dark Wizard 23 Online
79 - XuMkA Muse Elf 23 Offline
80 OMERTA SaYreS Blade Knight 23 Online
81 - xxBUDOYxx Duel Master 22 Online
82 Immortal bOmjetto Grand Master 22 Offline
83 Immortal RuSTaMBM Blade Master 21 Online
84 TRIBUTER xGAZx Grand Master 21 Online
85 DeviL -meth0d- Blade Master 20 Offline
86 - PotehiN Magic Gladiator 19 Offline
87 - KovaL Dark Wizard 18 Online
88 Spectre MopeKpovi Magic Gladiator 18 Offline
89 DeviL Rooney Soul Master 18 Offline
90 NiMOZHNO -ReDo High Elf 17 Offline
91 insOmnia drDruM Grand Master 17 Online
92 Priority -cTpAx- Blade Master 16 Offline
93 - -Chance- Duel Master 15 Offline
94 - DarkPower Lord Emperor 15 Offline
95 - CucU Dark Wizard 14 Offline
96 - PiXiL Grand Master 14 Online
97 NiMOZHNO -Abaddon- Lord Emperor 14 Online
98 OMERTA Baltika Soul Master 14 Online
99 - Beatydjo Grand Master 13 Offline
100 Immortal balamyt Soul Master 13 Online