Xếp hạng
Master Origin Mega Empire Deus Extreme

Đây là nơi tôn vinh những chiến binh dũng cảm và kiên cường nhất trên máy chủ này. Họ đã xuất sắc chinh phục mọi khó khăn và chông gai, vượt lên tất cả để đứng trên đỉnh vinh quang.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.


Bảng Vinh Danh
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Uy danh
1 12zen MON5TER Blade Master 169 Offline
2 12zen MrPer4ik Duel Master 159 Offline
3 Yahoo 1000VND Blade Master 157 Online
4 Yahoo -50Cent- Grand Master 154 Online
5 - GoBlin Blade Master 140 Online
6 12zen -Aluf- Lord Emperor 133 Online
7 12zen -Kain Duel Master 128 Online
8 12zen -DesiGn- Grand Master 121 Offline
9 IOPGl ElProblema Grand Master 121 Online
10 IOPGl -shunter- Duel Master 117 Online
11 12zen -Crazy- Blade Master 115 Offline
12 Yahoo ZzEvilzZ Grand Master 109 Online
13 12zen EVRO Lord Emperor 108 Offline
14 IOPGl LalLKA Lord Emperor 101 Offline
15 12zen -OG- Duel Master 97 Online
16 IOPGl ROKKO Blade Master 94 Online
17 12zen MangusT Lord Emperor 88 Online
18 IOPGl Krju4ok Blade Master 85 Online
19 GodEviL Cheff Grand Master 83 Online
20 7zen -BiGBoSS- Lord Emperor 76 Offline
21 RaJoNaS GriMSoN Duel Master 75 Offline
22 12zen lmperator Grand Master 75 Online
23 12zen -3AKOH- Grand Master 73 Online
24 - ReDLaDY High Elf 73 Offline
25 12zen -Wasabi- Grand Master 68 Offline
26 - 1StVN-113 Blade Master 67 Offline
27 12zen -Heartbeat High Elf 65 Online
28 RaJoNaS PHaNToR Grand Master 61 Online
29 12zen r41z Duel Master 60 Offline
30 IOPGl Torn Lord Emperor 59 Offline
31 IOPGl KickAss Blade Master 54 Online
32 IOPGl djonja Grand Master 54 Online
33 IOPGl -GoD- Grand Master 51 Offline
34 IOPGl Trojan Dark Wizard 51 Online
35 IOPGl Grendaizer Lord Emperor 50 Online
36 GodEviL Force Blade Master 47 Online
37 RaJoNaS xxSELLxx High Elf 47 Online
38 IOPGl DiMoNi4 Dark Wizard 46 Online
39 RaJoNaS DimK Grand Master 42 Online
40 - Cassiopeia Soul Master 41 Offline
41 12zen -Craft- High Elf 40 Online
42 - ALP1NE Grand Master 39 Offline
43 boombi 1stVN-TP Duel Master 38 Offline
44 12zen WkeT Lord Emperor 36 Online
45 XANAX MidilackY Grand Master 35 Offline
46 RaJoNaS VNSmilee Grand Master 34 Offline
47 IOPGl BlackWolf Grand Master 31 Online
48 - makelove Blade Master 30 Offline
49 NORTHMEN Delfina High Elf 29 Online
50 RaJoNaS Merix Grand Master 29 Online
51 NORTHMEN Wizzler Grand Master 28 Online
52 Yahoo Pangolier Dark Wizard 27 Offline
53 - Tech Dark Wizard 26 Offline
54 - referal012 Dark Knight 25 Offline
55 RaJoNaS BaLTaZaR Lord Emperor 25 Online
56 Origin Eneergy Dark Wizard 25 Offline
57 - Kynep Grand Master 24 Offline
58 IOPGl HACEK0M0E Grand Master 24 Offline
59 Yahoo 1stVN-Ri Dark Wizard 23 Offline
60 11zen k1dman Lord Emperor 23 Offline
61 - Karablinn Magic Gladiator 22 Online
62 - Namx Dark Wizard 21 Offline
63 RaJoNaS Firentin Blade Master 20 Offline
64 IOPGl Erebus Lord Emperor 19 Offline
65 RaJoNaS HuDiNiS Duel Master 19 Online
66 RaJoNaS KuLaK Duel Master 19 Online
67 7zen Yu-Gi-Oh Lord Emperor 19 Offline
68 RaJoNaS Agranom Dark Wizard 17 Online
69 IOPGl TePPoPuCT Grand Master 17 Online
70 - TuGa Magic Gladiator 16 Offline
71 IOPGl GrayHawk High Elf 14 Offline
72 12zen -LORDEX- Lord Emperor 13 Online
73 RaJoNaS -Pacho- Dark Wizard 13 Online
74 RaJoNaS Kryfear Duel Master 12 Online
75 RaJoNaS peka Dark Wizard 12 Offline
76 - Marijuana Duel Master 11 Offline
77 - nOrth Dark Wizard 11 Offline
78 - IMPDarkM Magic Gladiator 10 Offline
79 - Ronnydmg Grand Master 10 Offline
80 GodEviL CTpauk Dark Wizard 10 Offline
81 BlessMU FourTwenny Duel Master 10 Offline
82 IOPGl Kristy High Elf 10 Online
83 - Psycho Blade Master 9 Offline
84 - Zubik Dark Wizard 9 Online
85 24312343 ControL Lord Emperor 9 Online
86 MONET Arta Dark Wizard 8 Online
87 TeamSG UchiItachi Blade Master 6 Offline
88 - Lyck Dark Wizard 5 Offline
89 Yahoo Angela High Elf 5 Online
90 - -AJIEKC- Dark Wizard 4 Offline
91 - Buon Magic Gladiator 4 Offline
92 - mandar1ns Lord Emperor 4 Offline
93 - BlizcranK Dark Wizard 4 Offline
94 RaJoNaS Frozen Dark Wizard 3 Online
95 Ukraine Sovest Duel Master 3 Offline
96 - BYpak Dark Wizard 2 Online
97 - Chick High Elf 2 Offline
98 - JingAn Grand Master 2 Offline
99 MAFIA Axit Duel Master 1 Offline
100 GodEviL Elfika High Elf 1 Online