Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là nơi tôn vinh những chiến binh dũng cảm và kiên cường nhất trên máy chủ này. Họ đã xuất sắc chinh phục mọi khó khăn và chông gai, vượt lên tất cả để đứng trên đỉnh vinh quang.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.


Bảng Vinh Danh
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Uy danh
1 ZurkaS pinq Duel Master 242 Online
2 ZurkaS Beasty Grand Master 238 Online
3 Loli SmSely Grand Master 221 Online
4 Anchors cosco Duel Master 184 Online
5 meow Helldiver Lord Emperor 159 Online
6 M1RAGE XaCaH2007 Grand Master 156 Online
7 M1RAGE Ninja Grand Master 126 Online
8 VanguarD pewpew Grand Master 120 Online
9 Black Beelzebub Grand Master 119 Online
10 meow ROFL Grand Master 113 Online
11 - puerchik Dark Wizard 108 Offline
12 Anchors APTBNORAQs High Elf 103 Online
13 CityBoy FangXongTe Grand Master 102 Online
14 meow Itsmytime Blade Master 95 Offline
15 ZurkaS MrFuho Blade Master 88 Online
16 meow DissonanSe Grand Master 86 Online
17 M1RAGE Goodge Duel Master 84 Online
18 OLDNORDS Wicked Grand Master 79 Online
19 BRAZZERS -Miracle- High Elf 78 Online
20 ZurkaS tuky Duel Master 77 Online
21 ZurkaS Hanis Duel Master 76 Online
22 meow KAZINO Duel Master 75 Online
23 DenLADon GSM512 Duel Master 72 Online
24 Anchors Kicker Grand Master 72 Online
25 BeerLoga Zipers Grand Master 68 Online
26 Anchors abc123 Grand Master 66 Online
27 ZurkaS Smolder Lord Emperor 65 Offline
28 meow DeadInside Grand Master 61 Online
29 VanguarD Packman Duel Master 58 Online
30 VanguarD DiamonD Grand Master 57 Online
31 ZurkaS DWizard Grand Master 56 Online
32 ZurkaS KPacoTka High Elf 55 Online
33 ZurkaS Sky7 Lord Emperor 55 Offline
34 meow BKBK Blade Master 54 Online
35 OLDNORDS p1mple Blade Master 53 Online
36 ZurkaS KakasPikuc Grand Master 52 Online
37 VIcious Merciless Lord Emperor 51 Online
38 Plus13 McLaren Magic Gladiator 49 Online
39 Sharks Scatter Grand Master 48 Online
40 ZurkaS BonK Blade Master 46 Online
41 ZurkaS CRAVEN Grand Master 46 Online
42 VanguarD ValidName Grand Master 46 Online
43 Loli chipuka Blade Master 43 Online
44 Requiem Paalis Grand Master 40 Online
45 VanguarD jaVa Grand Master 40 Online
46 M1RAGE KnighT Blade Knight 39 Online
47 FOREVER Larrusso Grand Master 34 Online
48 M1RAGE Pupik Grand Master 34 Online
49 VanguarD BDSM High Elf 32 Online
50 meow Starknet Lord Emperor 32 Online
51 BRAZZERS Gengar Duel Master 31 Online
52 - Louis Dark Wizard 30 Online
53 - efpro Muse Elf 30 Online
54 - dkga Blade Knight 29 Online
55 ViNaTaBa EvilLuck Magic Gladiator 29 Online
56 Loli Seth Dark Wizard 29 Online
57 Pinoy T1996 Duel Master 29 Online
58 Loli bichtram High Elf 29 Online
59 CityBoy zBaoBao Duel Master 29 Online
60 - eebuf Muse Elf 28 Online
61 BeerLoga Awanxy Lord Emperor 28 Online
62 BRAZZERS Box1 Dark Wizard 28 Online
63 Flash DarthVader High Elf 28 Online
64 - Arthur Grand Master 27 Online
65 M1RAGE N9KT Dark Wizard 27 Online
66 Sharks Renchix Duel Master 27 Online
67 - DEDJA Dark Wizard 26 Offline
68 - dwcui Soul Master 26 Online
69 Black Rabbit High Elf 26 Online
70 M1RAGE Veser High Elf 26 Online
71 ViNaTaBa Aster Duel Master 25 Online
72 VTPT BaoLong Soul Master 25 Offline
73 TucTacG Battu20 Soul Master 25 Online
74 Loli ChunzZ Grand Master 25 Offline
75 M1RAGE DeathSoul Duel Master 25 Online
76 CityBoy Suranhi Grand Master 25 Online
77 - 1cell2 Muse Elf 24 Online
78 AMERIKA ChapaO Magic Gladiator 24 Online
79 CityBoy Hammer Dark Wizard 24 Offline
80 meow SteelEggs Dark Wizard 24 Online
81 ViNaTab ViBiMaGi Duel Master 24 Online
82 - 9Nq3ec Soul Master 23 Offline
83 - ATOP Dark Knight 23 Online
84 CityBoy Creep Duel Master 23 Online
85 KillTeam Priority Dark Wizard 23 Online
86 - 1cell3 Soul Master 22 Online
87 - 8Ndsad Soul Master 22 Offline
88 - Broo Elf 22 Offline
89 DOEDAEM papaNja Grand Master 22 Online
90 - Elemetn Magic Gladiator 21 Offline
91 Anchors HellCat High Elf 21 Online
92 CityBoy KhanhVu Blade Master 21 Online
93 OLDNORDS MACARENA High Elf 21 Online
94 A2PVE NHATRI Grand Master 21 Online
95 Flash NoFear Dark Wizard 21 Online
96 meow SplinteR Duel Master 21 Online
97 INFINITY ZhurekK Grand Master 21 Online
98 HISPANIC Barbara Dark Wizard 20 Online
99 HISPANIC Cheux Duel Master 20 Online
100 ZurkaS GelDlaDywa Blade Master 20 Online