Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là nơi tôn vinh những chiến binh dũng cảm và kiên cường nhất trên máy chủ này. Họ đã xuất sắc chinh phục mọi khó khăn và chông gai, vượt lên tất cả để đứng trên đỉnh vinh quang.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.


Bảng Vinh Danh
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Uy danh
1 - V1NS Grand Master 236 Online
2 CO3BOH -TheEagle- Duel Master 206 Online
3 NoxY -MangusT- Grand Master 192 Online
4 - CyberFire Duel Master 161 Online
5 Alliance maliw Grand Master 161 Online
6 Reunion -CannibaL- Blade Master 111 Offline
7 Alliance -KOMATOZ- Blade Master 103 Online
8 Alliance -Kadorr- Blade Master 103 Online
9 CO3BOH gavrjuwa Grand Master 102 Online
10 Reunion NATURINO Grand Master 101 Offline
11 ImperiaL Almanah Blade Master 100 Online
12 Dagger Heddin Grand Master 100 Online
13 - kotDL Lord Emperor 96 Offline
14 Alliance Ficusion Grand Master 88 Online
15 Blessed -Leader- Blade Master 87 Online
16 - BEPTEP Lord Emperor 85 Offline
17 Alliance XanaX Blade Master 85 Online
18 Reunion -Hex- Lord Emperor 78 Online
19 Alliance SalaMoon Lord Emperor 76 Offline
20 Reunion -Compadre- Grand Master 75 Online
21 - --DrOzD-- Grand Master 74 Online
22 Alliance -Gibon- Lord Emperor 72 Offline
23 Reunion Mult9wka Grand Master 72 Offline
24 - MyJI Duel Master 71 Offline
25 - weref Dark Wizard 70 Offline
26 Blessed Wertyxa Dark Wizard 68 Online
27 Alliance Promitei Grand Master 67 Offline
28 Reunion Deduwka Lord Emperor 66 Offline
29 Dragon Jeremiya Grand Master 65 Online
30 EtoDnepr ShadeWar Grand Master 61 Online
31 Alliance L0Rdddd Lord Emperor 59 Offline
32 Reunion Algea Grand Master 58 Offline
33 Blessed sieraSM Grand Master 58 Online
34 - POCO Duel Master 53 Offline
35 Dagger Rx230 Duel Master 51 Online
36 - Altruist Lord Emperor 49 Offline
37 - CodBoss Grand Master 49 Offline
38 NoxY aanc Grand Master 49 Online
39 Blessed ExeLLaNCe Grand Master 47 Online
40 Blessed DYOR Blade Master 46 Online
41 Reunion -Breaker- Blade Master 45 Offline
42 e6o6o -Hanzo- Lord Emperor 45 Offline
43 Alliance BladeUA Blade Master 44 Online
44 - YuaHanato High Elf 44 Online
45 6ratva RO3A High Elf 43 Offline
46 AIIiance Wardrobe Lord Emperor 43 Online
47 - Pipka88 Grand Master 42 Online
48 Reunion --ErroR-- Duel Master 40 Offline
49 Reunion -Crypto- Blade Master 40 Offline
50 FREEDOM NIKOLAS23 Grand Master 39 Offline
51 YOLO TribuG30 Duel Master 38 Online
52 Dragon 4udik Duel Master 37 Online
53 - sultan007 Dark Wizard 36 Offline
54 InsadE Andyz Blade Master 36 Online
55 Reunion -West Lord Emperor 32 Offline
56 Reunion Zverj Dark Wizard 32 Offline
57 Alliance TribiT Blade Master 31 Offline
58 Alliance danidy Dark Wizard 31 Online
59 - KOKTELb High Elf 30 Offline
60 ImperiaL MAKOBKA Lord Emperor 30 Online
61 Reunion -Ghost- Blade Master 29 Offline
62 Insain Bless56 Lord Emperor 29 Online
63 - Silver Soul Master 28 Online
64 Blessed -Candy- High Elf 28 Offline
65 Blessed -Marko- Dark Wizard 28 Offline
66 OnlyMe MemTH Duel Master 28 Offline
67 - -Xiao- Grand Master 28 Online
68 - I7oPHoMeH Duel Master 27 Offline
69 Alliance FlxIK High Elf 27 Offline
70 ImperiaL Templord Lord Emperor 27 Offline
71 - ZenNez Dark Wizard 26 Offline
72 SAW666 -ATAM- High Elf 26 Online
73 VnGang -GauPi- Dark Wizard 26 Online
74 EndleSS Al6anec High Elf 26 Offline
75 Alliance Holidays Lord Emperor 26 Online
76 Alliance LLlyJl3p Duel Master 26 Offline
77 Alliance Mildred High Elf 26 Online
78 Reunion NoPvp Grand Master 26 Online
79 ImperiaL RedWhite Grand Master 26 Offline
80 - EazyDre Soul Master 25 Offline
81 Pacific -HellFire- Blade Master 25 Online
82 AIIiance bogdanius Grand Master 25 Online
83 - --ALF-- Blade Master 24 Offline
84 - AkTiV Grand Master 24 Offline
85 ImperiaL -CoKoJl- Blade Master 24 Online
86 Alliance Zeus Lord Emperor 24 Online
87 - Piksel Dark Wizard 23 Offline
88 - frozen Blade Master 23 Offline
89 Reunion BaJleT Dark Wizard 23 Offline
90 YOLO TribuGAL Grand Master 23 Offline
91 Reunion karifan Grand Master 23 Offline
92 e6o6o nogoHok Blade Master 23 Offline
93 - -Hypnose- Grand Master 22 Offline
94 - YourEyesDK Blade Master 22 Offline
95 - kergudu Dark Wizard 22 Online
96 VnGang -Apache- Blade Master 22 Offline
97 - Choncc Lord Emperor 22 Offline
98 VnGang ThienTang Duel Master 22 Offline
99 - -KHonKA- Lord Emperor 21 Online
100 - -Rudolf- Grand Master 21 Online