Xếp hạng

Đây là nơi tôn vinh những chiến binh dũng cảm và kiên cường nhất trên máy chủ này. Họ đã xuất sắc chinh phục mọi khó khăn và chông gai, vượt lên tất cả để đứng trên đỉnh vinh quang.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.


Bảng Vinh Danh
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Uy danh
1 TheAce -MangusT- Grand Master 155 Online
2 TheAce -MAWINA- High Elf 125 Offline
3 DarkClan NATURINO Grand Master 96 Online
4 - taranb Duel Master 96 Online
5 - Goooogle Soul Master 93 Offline
6 TheAce -TheEagle- Duel Master 92 Online
7 - ingiz Grand Master 91 Offline
8 Dracula MasterG Lord Emperor 90 Online
9 DarkCIan Joske Lord Emperor 89 Offline
10 DarkClan -Demos- Blade Master 85 Online
11 DarkClan -CannibaL- Blade Master 84 Online
12 eGames sioma-eG Duel Master 83 Offline
13 DarkClan -X-A-M- Grand Master 80 Offline
14 - xxPEAKxx Grand Master 76 Offline
15 TheAce -Golubeva- Lord Emperor 73 Offline
16 - lnna High Elf 71 Offline
17 - MGnecha Duel Master 70 Offline
18 e6o6o -Hanzo- Lord Emperor 70 Offline
19 TheAce -KOMATOZ- Blade Master 70 Offline
20 - KniazBK Blade Master 70 Offline
21 Dracula ThuyAn Blade Master 67 Offline
22 - -Totosha- Grand Master 66 Offline
23 - Deeperise Lord Emperor 66 Offline
24 - rngzero High Elf 66 Offline
25 TheAce ToJIcT9K Blade Master 63 Offline
26 DarkClan PIKICA Grand Master 61 Online
27 TheAce -Nalla- Lord Emperor 60 Offline
28 TheAce Wanderer Dark Wizard 60 Online
29 DarkCIan BEPTEP Lord Emperor 59 Online
30 - sieraSM Grand Master 58 Online
31 DarkClan Boldes High Elf 56 Online
32 - Chisinau Dark Wizard 51 Offline
33 e6o6o ToxicMama High Elf 51 Online
34 TheAce Heddin Grand Master 50 Offline
35 6ratva otrok Duel Master 50 Offline
36 - Rx230 Duel Master 49 Offline
37 DarkClan Clyde Duel Master 47 Online
38 TheAce Felrage Blade Master 47 Online
39 TheAce Lamborhini Blade Master 45 Offline
40 AItCoins Antimatter Blade Master 44 Offline
41 - -Hypnose- Grand Master 42 Offline
42 e6o6o -Buldozer- Lord Emperor 41 Offline
43 eGames -Devil- Blade Master 40 Offline
44 Play4FUN PeterCheff Lord Emperor 39 Online
45 TheAce danidy Dark Wizard 39 Offline
46 - smogs Grand Master 38 Online
47 DarkClan -Shameles- Lord Emperor 38 Online
48 DarkClan FunnyBunny Grand Master 37 Offline
49 eGames Mr4ortik Duel Master 37 Offline
50 - Lackyyyy Grand Master 36 Online
51 TheAce -Gibon- Lord Emperor 36 Online
52 - Sayori High Elf 35 Offline
53 DarkClan BaJleT Grand Master 35 Offline
54 BoOoM Wertyxa Blade Master 35 Online
55 KyTac Triadaa Lord Emperor 34 Online
56 - --X-A-M-- Duel Master 34 Offline
57 - CannySlay Grand Master 32 Offline
58 e6o6o nogoHok Blade Master 31 Offline
59 - Andyz Dark Wizard 30 Online
60 - InToXiCaDo Blade Master 30 Offline
61 - vol6ebnik Dark Wizard 30 Offline
62 DarkClan -Cobra- High Elf 30 Online
63 eGames -RedBull- Lord Emperor 30 Offline
64 TheAce PROTON Grand Master 30 Offline
65 - -Melody- High Elf 29 Offline
66 - xCyborGx Duel Master 29 Offline
67 DarkCIan --Flash-- Dark Wizard 29 Offline
68 T3mpLaRs -Lucifer- Dark Wizard 29 Offline
69 HeadBone Gaiut Dark Wizard 29 Offline
70 Play4FUN Madbox Lord Emperor 29 Online
71 - Cazador Duel Master 28 Offline
72 TheAce Buritto Grand Master 28 Offline
73 NiKaK bogdanius Grand Master 28 Offline
74 - frozen Blade Master 28 Offline
75 - -ReDLaDY- High Elf 27 Offline
76 - SkyQueen High Elf 27 Offline
77 DarkClan -ROSS- Dark Wizard 27 Online
78 KyTac TRASHREZJj Grand Master 27 Offline
79 - Nominus23 Grand Master 26 Offline
80 - baltsmurgs Grand Master 26 Offline
81 - bless23 Dark Wizard 26 Offline
82 DarkClan CEMOQ Duel Master 26 Offline
83 FREEDOM PAXAHsm Grand Master 25 Online
84 KyTac ReferAnti Blade Master 25 Online
85 TheAce SalaMoon Dark Wizard 25 Offline
86 nepcuku nepcuk4 Lord Emperor 25 Offline
87 - -Saladin- Blade Master 24 Offline
88 - K-Y-O Blade Master 24 Offline
89 DarkClan -SKYBREAK- Dark Wizard 24 Online
90 TheAce -ZuZu- High Elf 24 Offline
91 - Duij Magic Gladiator 23 Offline
92 - Wakeless Grand Master 23 Offline
93 - romello Soul Master 23 Offline
94 eGames -MORK- Blade Master 23 Online
95 DarkClan DeniM Grand Master 23 Offline
96 eXodus Suicide Blade Master 23 Online
97 KyTac XanaX Blade Master 23 Offline
98 DOON alkawka High Elf 23 Offline
99 - ---ZXC--- Duel Master 22 Offline
100 - --MeXaH-- Lord Emperor 22 Offline