Xếp hạng
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme

Đây là nơi tôn vinh những chiến binh dũng cảm và kiên cường nhất trên máy chủ này. Họ đã xuất sắc chinh phục mọi khó khăn và chông gai, vượt lên tất cả để đứng trên đỉnh vinh quang.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.


Bảng Vinh Danh
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Uy danh
1 GGwp P1nch Grand Master 153 Online
2 GGwp -AloooooE- Grand Master 132 Online
3 Buzzz -Asta- Duel Master 127 Online
4 Buzzz -Pegas- Grand Master 126 Offline
5 Buzzz TheHope Lord Emperor 125 Online
6 4Tribute -Cheloo- Lord Emperor 116 Online
7 Buzzz anabolic Blade Master 114 Online
8 GGwp nonJlaBok Duel Master 109 Online
9 Buzzz -MoRTReD- Lord Emperor 106 Offline
10 HOMIE TheKing Grand Master 104 Online
11 Buzzz NoDef Grand Master 104 Online
12 GGwp Noobsaybot Blade Master 101 Online
13 Hephaest HotSexToy Grand Master 97 Online
14 GGwp -Cerebrum- Grand Master 90 Offline
15 HOMIE DeadInside Grand Master 78 Online
16 GGwp bibi Blade Master 77 Online
17 Buzzz -General- Lord Emperor 76 Online
18 GGwp -PvP- Blade Master 75 Offline
19 HOMIE Gragora Grand Master 73 Offline
20 Buzzz MoonCrazy Lord Emperor 70 Offline
21 GGwp 3a6aBa High Elf 70 Online
22 MSCorp Yos6ko Duel Master 68 Offline
23 HOMIE Maximum Grand Master 67 Offline
24 HOMIE llGunnerll Lord Emperor 65 Online
25 HOMIE -Just- Duel Master 62 Online
26 - -Priest- Grand Master 61 Online
27 GGwp Cosmos Blade Master 61 Offline
28 Home RANDI Grand Master 60 Online
29 GGwp Kopaleto Blade Master 59 Online
30 Buzzz Comedy Grand Master 58 Offline
31 - -CeLine- Duel Master 56 Offline
32 GGwp -PATRON- Lord Emperor 56 Online
33 Buzzz karlsen Blade Master 56 Online
34 - Daddy- Duel Master 53 Online
35 HOMIE -KOLENVAL- Lord Emperor 51 Offline
36 - Koza4okDL Lord Emperor 50 Online
37 - Carnival Duel Master 49 Offline
38 Home Dondarrion Dark Wizard 49 Online
39 GGwp KrausE Lord Emperor 49 Online
40 CREW VinaHeyy Lord Emperor 49 Online
41 CREW BoBo Duel Master 47 Online
42 CREW TrumDL Lord Emperor 47 Online
43 Buzzz s3nsej Blade Master 47 Online
44 MSCorp BigBosss Duel Master 45 Offline
45 - Beasti Grand Master 44 Offline
46 CREW BigTits High Elf 44 Online
47 - -ConKuUnU- Blade Master 43 Online
48 Buzzz Dominator Lord Emperor 43 Online
49 MSCorp MSLucifer Lord Emperor 43 Offline
50 Buzzz -COONF- Lord Emperor 42 Online
51 MSCorp 1ku2emVN Duel Master 42 Online
52 Buzzz Blockchain Duel Master 42 Offline
53 GGwp -atack- Grand Master 41 Online
54 CREW BangDi High Elf 41 Online
55 TheWAR -SQWIRT- High Elf 40 Online
56 Buzzz Champ Blade Master 40 Offline
57 CREW Kolinz Blade Master 40 Online
58 Buzzz Memphis High Elf 40 Offline
59 CREW Sender Grand Master 40 Online
60 - Blumex Grand Master 37 Offline
61 404Error TheDeath Lord Emperor 35 Online
62 Buzzz -Xenomorph Blade Master 34 Online
63 CREW -PG- Grand Master 33 Online
64 MSCorp DanceGirl Muse Elf 33 Online
65 CREW LoDitVN Duel Master 33 Online
66 - -HaNoi-VN- Dark Wizard 33 Offline
67 HOMIE Doughnut Lord Emperor 32 Offline
68 MSCorp wizzy Grand Master 32 Online
69 - StartexDL Dark Wizard 30 Offline
70 Hephaest -Prophet- Duel Master 30 Offline
71 Buzzz Tauriel High Elf 30 Online
72 COMPANY Trinityy Muse Elf 30 Online
73 - Adjika Dark Wizard 29 Offline
74 - Treasures Grand Master 29 Online
75 HOMIE -ManhQuan- Lord Emperor 29 Offline
76 404Error FujiXTr400 Dark Lord 29 Online
77 Home Gerardtit Dark Wizard 29 Online
78 Buzzz SnoopDogg Duel Master 29 Offline
79 - llGunner Dark Wizard 29 Offline
80 - Britva Dark Wizard 28 Offline
81 Buzzz Crypto Dark Wizard 28 Offline
82 Buzzz clickbait Grand Master 28 Online
83 HOMIE -TopBoy- Lord Emperor 27 Online
84 Home Divas Dark Wizard 27 Online
85 sweet Lina High Elf 27 Offline
86 - Liquid Magic Gladiator 26 Offline
87 - Money02 Dark Knight 26 Offline
88 CCCP IIAJIMAJI Blade Master 26 Offline
89 Buzzz NSFW Dark Wizard 26 Offline
90 - JENya High Elf 25 Online
91 Hephaest H4Anh Grand Master 25 Offline
92 GGwp Shroud High Elf 25 Online
93 HOMIE TheMaHay High Elf 25 Offline
94 GGwp -Konfetos Blade Master 24 Online
95 HOMIE -Bruh- Blade Master 23 Offline
96 - Shinichi Magic Gladiator 22 Offline
97 CREW -An11stVN- Blade Master 22 Online
98 COMPANY Neoo Dark Wizard 22 Online
99 Buzzz OkOk High Elf 22 Online
100 URCC Sekiro Dark Wizard 22 Offline