Xếp hạng

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã nỗ lực để kiếm được số tiền thưởng cao nhất bằng cách giao dịch, bình chọn, reset, điểm thành tích, xếp hạng, giới thiệu và các cuộc thi.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.


Bảng xếp hạng Phú hộ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
1 - Ven0mancer MG 1525 1842 Online
2 SkyLine FedjaKvas HE 972 719 Online
3 Nord GoodNight GM 917 560 Online
4 - Xaxa GM 830 0 Online
5 - Chemp BM 765 28 Offline
6 noFFline Chikichiki HE 632 149 Online
7 ZION AndreyK LE 622 2947 Offline
8 Nord prozet DM 611 642 Online
9 HydrA MrPer4ik DM 608 790 Online
10 exp1 NyxaiBebru LE 521 565 Online
11 - MoLb GM 471 726 Offline
12 EllemenT -Fath3R- DM 425 0 Online
13 ZION shongaks DM 424 1598 Offline
14 KingSize Klerik GM 409 142 Online
15 HydrA -Mercenary LE 396 912 Offline
16 RoyaL ExPro GM 384 173 Online
17 - FJlAKOH DM 375 30 Offline
18 KingSize Aika36 GM 372 0 Online
19 InvaderS Lupata LE 360 997 Online
20 RedRains BuBeJlb DL 356 0 Offline
21 HydrA Dumitra HE 338 140 Online
22 SkyLine Prodigy BM 308 676 Online
23 ZION XuTMAN DM 308 3028 Online
24 RoyaL StayAlert ME 296 191 Online
25 - -chebur- LE 295 20 Offline
26 KingSize blondin GM 281 293 Offline
27 Wanted -MPA3b- LE 277 242 Online
28 InvaderS OzzzY LE 276 558 Online
29 - - - 275 0 Offline
30 SkyLine Bucknasty BM 272 239 Online
31 noFFline NCbeyndzhy GM 270 372 Online
32 - OMyT GM 269 30 Offline
33 ZION Cheerful GM 267 0 Offline
34 - Kenwood BM 267 932 Offline
35 - Kift BK 266 0 Offline
36 ZION Gelbong BM 265 51 Online
37 - pusik SM 263 443 Online
38 - MY4EHHUK SM 262 0 Online
39 - Abiona HE 253 76 Offline
40 ZAVARDO Ramzes666 GM 252 132 Online
41 - Zvezda E 252 75 Offline
42 SkyLine AlakAzAM GM 251 20 Online
43 - Trouble BM 250 0 Offline
44 NonStres BacuJIucK DM 245 1900 Online
45 HydrA -YEET- GM 240 1979 Online
46 - Politico SM 240 414 Offline
47 WeCanFly TPaKToPuCT BK 228 90 Online
48 Nord -Lipton- HE 225 1395 Offline
49 - MukcTypKa DM 224 15 Offline
50 HydrA FFarT BM 222 382 Online
51 BadBoys JustDoit LE 218 0 Offline
52 Nord Breaking GM 217 674 Online
53 HydrA Zanyda LE 217 200 Online
54 - -BOG- BM 217 0 Offline
55 - MnegiNN BM 214 258 Offline
56 - -MoToRiST- DM 213 3328 Offline
57 LegioN SofA HE 212 442 Online
58 - Fukc SM 212 0 Online
59 Pantheon Monax LE 211 235 Online
60 RoyaL 1hennessy1 BM 211 1508 Online
61 - T34u SM 210 0 Offline
62 - Human BK 207 145 Online
63 Nord SkyM BM 203 550 Online
64 OkyHari Arow GM 203 1079 Online
65 - Android18 ME 203 1205 Offline
66 HydrA Skorp BM 202 166 Offline
67 - - - 200 0 Offline
68 - Nebrask MG 200 0 Offline
69 Nord -Gordex-- LE 200 6619 Online
70 WeCanFly BuHTuk DM 200 117 Online
71 Demic Kirra HE 198 22 Online
72 Nord Gordex HE 197 1263 Offline
73 KingSize JeHe4eK GM 197 315 Online
74 KingSize couraMax GM 195 201 Offline
75 KingSize Warrior BM 195 225 Offline
76 ZION OuKiE GM 190 0 Online
77 RoyaL -6paToK- LE 186 654 Online
78 Fathers KaMaRiK HE 184 0 Offline
79 RoyaL Severide SM 182 1193 Online
80 - 4ynk6p BK 182 0 Offline
81 - Malibu-Inc DM 182 28 Online
82 Teams Grant MG 180 0 Online
83 Nord gradusnik LE 179 2233 Offline
84 SkyLine mixpal LE 178 339 Online
85 - Myp4aJIo MG 178 5 Offline
86 - Kirazz DL 171 0 Online
87 HydrA -ooOps LE 168 50 Offline
88 Orion ARROWstar ME 167 10 Online
89 SkyLine Sunset LE 165 735 Online
90 HACPATb MrHouser GM 165 164 Offline
91 Teams Maliny44 MG 165 0 Offline
92 - Sargy HE 164 0 Offline
93 ZION tarugo BK 163 2766 Online
94 - Articice SM 161 80 Offline
95 - Doniwko GM 156 130 Offline
96 LegioN TonoT BM 156 0 Online
97 - Nancy HE 152 70 Offline
98 SopranoS -cTpAx- BM 151 2009 Offline
99 - BlessedEE HE 150 1230 Offline
100 - Ingeborga ME 150 52 Offline