Xếp hạng
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã nỗ lực để kiếm được số tiền thưởng cao nhất bằng cách giao dịch, bình chọn, reset, điểm thành tích, xếp hạng, giới thiệu và các cuộc thi.

- Nhân vật sở hữu tài khoản VIP, có nhiều bãi quái hơn, tăng kinh nghiệm nhận được và các phần thưởng hấp dẫn khác, vui lòng tham khảo thêm tại mục Dịch vụ.


Bảng xếp hạng Phú hộ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
1 HydrA WhatAHell GM 1421 619 Online
2 EllemenT Khezlat DM 1072 1042 Online
3 EllemenT Shelby GM 1050 0 Offline
4 RoyaL HaDeHbKa HE 986 2202 Online
5 Sviests HoHoJaN GM 863 1774 Online
6 Sviests VoVaSiK DM 857 1728 Online
7 - AMON-RA GM 812 717 Offline
8 Flangs -WarDogs- LE 671 6197 Online
9 Sviests -HannibaL- LE 627 495 Online
10 Sviests IIXMQ DM 615 1820 Online
11 MIDNIGHT TopBuff HE 590 0 Online
12 RoyaL -Perfect- GM 590 2050 Online
13 Valhalla masyane4ka GM 518 1573 Online
14 - osad BM 509 0 Online
15 - -MARVEL- DL 508 5468 Offline
16 MIDNIGHT MSMASTER GM 489 0 Online
17 - Quana ME 481 15 Offline
18 ElemenT -AsiriS- GM 452 0 Online
19 MIDNIGHT KANAB1S DM 446 848 Offline
20 RoyaL -Xo-3ea-uH BM 445 507 Offline
21 Sviests Stingerr LE 442 646 Online
22 MIDNIGHT Krauser DM 438 0 Offline
23 - KrabKEKW HE 420 0 Online
24 RoyaL KillShot HE 379 636 Offline
25 - Pariel ME 377 0 Offline
26 MIDNIGHT Krabago GM 371 0 Online
27 KlanTan TanCHen MG 371 42 Offline
28 Sviests -Gray- LE 365 30 Online
29 - -JlbBoB- LE 364 10 Online
30 - Frith BK 358 0 Offline
31 MIDNIGHT 13RAJON LE 357 0 Online
32 Flangs -Argus- GM 356 300 Online
33 HydrA BleDun GM 351 109 Offline
34 Sviests Chemp BM 334 1122 Online
35 RoyaL -Unknown- GM 325 620 Offline
36 Sviests MarvelRain GM 293 387 Offline
37 BLACK Stryker GM 285 1879 Online
38 HydrA Fedved BM 283 371 Online
39 RoyaL -SuN- BM 279 447 Online
40 HELLO -Hmm- GM 271 696 Offline
41 - Necrophos GM 271 111 Offline
42 RoyaL SAPFIR BM 262 1720 Offline
43 Sviests WeeDoX BM 258 475 Online
44 Sviests 3aPa3a HE 255 193 Offline
45 MIDNIGHT Hubik BM 253 122 Online
46 WildLife 0riole BM 246 0 Offline
47 HELLO -RadoMF DM 239 182 Online
48 MIDNIGHT BlackCarma GM 239 180 Offline
49 RoyaL -SrGustavo LE 236 790 Offline
50 Sviests Sugar HE 235 0 Offline
51 Flangs SteelStorm BM 233 106 Online
52 WildLife Oriole BM 230 490 Online
53 MIDNIGHT KoJIxo3 BM 224 0 Online
54 RoyaL Deutscher DM 218 0 Offline
55 Sviests -ooOps LE 215 109 Online
56 - DoomsLight DM 213 325 Offline
57 MIDNIGHT KabbaL LE 211 236 Offline
58 MIDNIGHT SLender LE 204 286 Offline
59 ZION kinanoban2 DM 204 60 Offline
60 - Shiz0FF MG 199 134 Offline
61 Sviests DarkMag GM 198 894 Online
62 OkyHari Arow GM 190 0 Offline
63 - Darkleon SM 190 0 Offline
64 RoyaL Stefance GM 188 3640 Online
65 Valhalla Ouch LE 187 761 Online
66 HydrA -EST- LE 186 786 Offline
67 Flangs Chempik GM 184 80 Offline
68 RoyaL -Witcher- LE 179 19 Offline
69 Only4me FightorDie GM 178 2070 Online
70 HydrA Wili LE 173 560 Online
71 Pirates Monax LE 172 0 Offline
72 - ikeL BK 171 0 Online
73 - waldwalt SM 170 0 Offline
74 - wyla4kaDL DL 168 15 Offline
75 - -Ray- GM 166 419 Offline
76 ElemenT Psychopath DM 165 0 Offline
77 - 4nk6p GM 162 0 Offline
78 MIDNIGHT Kotolkan MG 161 74 Offline
79 Sviests Mercurial DM 160 300 Online
80 - Ashdunmer BK 159 207 Offline
81 - BLIZZZARD SM 156 5 Offline
82 HydrA time2play BM 152 99 Offline
83 - Sargy HE 150 5 Offline
84 BatQuai -BIT BM 150 19 Online
85 GOLOVA Tactful DM 148 425 Offline
86 HELLO Sender LE 147 228 Online
87 - MAVLIK GM 144 0 Offline
88 MIDNIGHT -Nacht- LE 142 0 Online
89 - l7apagoKc DM 142 0 Offline
90 Valhalla m9sorybka HE 141 35 Online
91 BroTherS -iBOSS- GM 136 823 Online
92 - psyakriv SM 136 9 Offline
93 ALFA MAINING DM 135 0 Online
94 - XxCOPZxX SM 133 56 Online
95 XMEN LORDBOSS LE 131 294 Offline
96 MIDNIGHT Jackie GM 127 46 Offline
97 District ukureni1 GM 126 0 Offline
98 BroTherS Raccoon GM 126 450 Offline
99 - hrop SM 126 5 Offline
100 - npoMeTeu SM 125 0 Offline